Zeuge Gerard Włoch

112. Verhandlungstag 16.11.1964

1. Frankfurter Auschwitz-Prozess

»Strafsache gegen Mulka u.a.«, 4 Ks 2/63

Landgericht Frankfurt am Main

112. Verhandlungstag, 16.11.1964

Vernehmung des Zeugen Gerard Włoch

Dolmetscherin Kapkajew:

Ułatwienie pracy sądowej. Włoch

Zeuge Gerard Włoch:

Tak.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja.

Vorsitzender Richter:

Herr Włoch, Sie heißen mit Vornamen?

Dolmetscherin Kapkajew:

Imię pana?

Zeuge Gerard Włoch:

Gerard.

Dolmetscherin Kapkajew:

Gerard.

Vorsitzender Richter:

Herr Włoch, ich hatte Sie vorhin bereits über die Pflichten eines Zeugen belehrt und Sie vor den Strafen des Meineids verwarnt. Haben Sie das verstanden?

Dolmetscherin Kapkajew:

Już przedtem pouczyłem pana o obowiązkach świadka i odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego zeznania. Czy pan zrozumiał to, co było poprzednio mówione?

Zeuge Gerard Włoch:

Tak jest.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja.

Vorsitzender Richter:

Sie heißen mit Vornamen Gerard. Sie sind wie alt?

Dolmetscherin Kapkajew:

Ile pan ma lat?

Zeuge Gerard Włoch:

45.

Dolmetscherin Kapkajew:

45.

Vorsitzender Richter:

Sie wohnen wo?

Dolmetscherin Kapkajew:

Gdzie pan mieszka?

Zeuge Gerard Włoch:

Katowice 14.

Dolmetscherin Kapkajew:

Kattowitz 14.

Vorsitzender Richter:

Und von Beruf sind Sie?

Dolmetscherin Kapkajew:

Zawód pana?

Zeuge Gerard Włoch:

Ekonomista.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ökonomist.

Vorsitzender Richter:

Nationalökonom. Und Sie sind nicht verwandt und nicht verschwägert mit den Angeklagten?

Dolmetscherin Kapkajew:

Pan nie jest spowionowacony, lub spokrewniony z oskarżonymi?

Zeuge Gerard Włoch:

Nie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nein.

Vorsitzender Richter:

Herr Włoch, wann wurden Sie verhaftet im Jahre 1940? [...]

Dolmetscherin Kapkajew:

Kiedy pan został zaaresztowony w 1940 roku?

Zeuge Gerard Włoch:

18 grudnia?

Dolmetscherin Kapkajew:

Am 18. Dezember.

Vorsitzender Richter:

Und warum?

Dolmetscherin Kapkajew:

I dlaczego?

Zeuge Gerard Włoch:

Za przynależność do tajnej organizacji polskiej.

Dolmetscherin Kapkajew:

Wegen Zugehörigkeit zu einer polnischen Geheimorganisation.

Vorsitzender Richter:

Und wann wurden Sie nach Auschwitz transportiert?

Dolmetscherin Kapkajew:

Kiedy pan został przywieziony do Oświęcimia?

Zeuge Gerard Włoch:

W tym samym dniu wieczorem.

Dolmetscherin Kapkajew:

Am gleichen Tag, am Abend.

Vorsitzender Richter:

Und um welche Tageszeit kamen Sie in Auschwitz an?

Dolmetscherin Kapkajew:

Kiedy pan przybył mniej więcej do Oświęcimia, o jakiej porze dnia?

Zeuge Gerard Włoch:

Wieczorem.

Dolmetscherin Kapkajew:

Am Abend.

Vorsitzender Richter:

Am Abend. War es schon dunkel?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy było już ciemno?

Zeuge Gerard Włoch:

Tak jest.

Dolmetscherin Kapkajew:

Jawohl.

Vorsitzender Richter:

Wie groß war Ihr Transport, mit dem Sie gekommen sind, etwa?

Dolmetscherin Kapkajew:

Ile ludzi było mniej więcej w transporcie, w którym pan przybył?

Zeuge Gerard Włoch:

2 samochody ciężarowe były.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das waren zwei Lastwagen voll. [...]

Vorsitzender Richter:

Sie sind also mit Lastwagen und nicht mit der Eisenbahn transportiert worden?

Dolmetscherin Kapkajew:

Więc pan przyjechał, został pan przywieziony nie pociągiem, a samochodami?

Zeuge Gerard Włoch:

Samochodami od budynku gestapo w Chorzowie: tu nas załadowano.

Dolmetscherin Kapkajew:

Mit den Lastwagen. Wir wurden verladen direkt vor dem Gebäude der Gestapo in Chorzów.

Vorsitzender Richter:

Und wo wurden Sie ausgeladen in Auschwitz?

Dolmetscherin Kapkajew:

A gdzie w Oświęcimiu zostaliście wyładowani?

Zeuge Gerard Włoch:

Przed blokiem dawnym, zaraz jak się wchodzi, do Oświęcimia wchodziło po lewej stronie ten blok.

Dolmetscherin Kapkajew:

Vor einem früheren Block, wenn man nach Auschwitz kam direkt links.

Vorsitzender Richter:

Also innerhalb des Lagers?

Dolmetscherin Kapkajew:

W środku obozu już?

Zeuge Gerard Włoch:

W środku obozu.

Dolmetscherin Kapkajew:

Innerhalb des Lagers.

Vorsitzender Richter:

Und wo kamen Sie dann hin, in welchen Block?

Dolmetscherin Kapkajew:

I do jakiego bloku pan potem trafił?

Zeuge Gerard Włoch:

Na blok 5.

Dolmetscherin Kapkajew:

Auf den Block 5 kam ich.

Vorsitzender Richter:

Wie lang blieben Sie in diesem Block?

Dolmetscherin Kapkajew:

Jak długo pan pozostawał w tym bloku?

Zeuge Gerard Włoch:

Cyrka 3 miesiące.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ungefähr drei Monate.

Vorsitzender Richter:

In diesen drei Monaten wurden Sie mit verschiedenen Arbeiten beschäftigt. Ist es richtig, daß Sie eingesetzt wurden zum Abbruch von Häusern und dann als Arbeiter in der Tischlerei tätig waren?

Dolmetscherin Kapkajew:

Więc w tym okresie czasu, w ciągu tych 3 miesięcy pan zajmował się rozmaitymi, rozmaite prace panu były dawane. Czy to jest, zgadza się z rzeczywistością, że pan pracował przy zrywaniu domów i oprócz tego w stolarni?

Zeuge Gerard Włoch:

Więc pracowałem w Abbruchkommando te 3 miesiące, a później jak pracowałem w stolarni, to już mieszkałem na bloku 9.

Dolmetscherin Kapkajew:

Während dieser drei Monate habe ich im Abbruchkommando gearbeitet. In der Tischlerei habe ich später gearbeitet und wohnte dann nicht mehr auf dem Block 5, sondern auf dem Block 9.

Vorsitzender Richter:

[Pause] Und jetzt möchte ich gern noch einmal die Daten genau festhalten. Sie sind am 18.12.1940 hingekommen. Sie waren dann in Block 5 etwa...

Dolmetscherin Kapkajew:

Drei Monate.

Vorsitzender Richter:

Drei Monate – das wäre ungefähr bis zum März 1941 gewesen – und wurden in dieser Zeit mit Abbrucharbeiten beschäftigt. Vom März 41 kamen Sie dann in Block?

Dolmetscherin Kapkajew:

9.

Vorsitzender Richter:

Block 9, jawohl. Und wie lang blieben Sie in Block 9?

Dolmetscherin Kapkajew:

Więc proszę pana, pan został zaaresztowany, to znaczy przybył pan do Oświęcimia 18 grudnia 1940 roku. Znajdował się pan od razu po przybyciu na bloku 5, pracował pan przy Abbruchkommando i tam był pan mniej więcej 3 miesiące, to znaczy mniej więcej do marca 1941 roku. Potem pan pracował w stolarni i mieszkał pan na bloku 9. Ile czasu mniej więcej pan mieszkał na bloku 9?

Zeuge Gerard Włoch:

Też jakieś może tylko 6 tygodni, bo to komando, stolarnia została przeniesiona następnie na blok 3a, a następnie na blok 10.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das waren auch sechs Wochen etwa, weil die Tischlerei, die wurde dann auf den Block 3a gebracht und wiederum später auf den Block 10.

Vorsitzender Richter:

Also können wir sagen, daß Sie im April von Block 9 verlegt worden sind auf Block...

Dolmetscherin Kapkajew:

3a.

Vorsitzender Richter:

3a und 10.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und można znaczy mniej więcej powiedzieć, że pan mniej więcej w przybliżeniu w kwietniu został przeniesio ny z bloku 9 na blok 3a?

Zeuge Gerard Włoch:

No może w maju.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das war vielleicht Mai. [...] — A potem na blok 10?

Zeuge Gerard Włoch:

Potem na blok 10.

Dolmetscherin Kapkajew:

Kiedy mniej więcej?

Zeuge Gerard Włoch:

To już była późna jesień.

Dolmetscherin Kapkajew:

Als ich auf den Block 10 kam, da war schon Spätherbst.

Vorsitzender Richter:

Im Herbst 41.

Dolmetscherin Kapkajew:

41 roku?

Zeuge Gerard Włoch:

Tak jest.

Dolmetscherin Kapkajew:

Jawohl.

Vorsitzender Richter:

Da waren Sie aber dauernd in der Tischlerei beschäftigt?

Dolmetscherin Kapkajew:

I stale pan jeszcze pracował w stolarni?

Zeuge Gerard Włoch:

Tak jest.

Dolmetscherin Kapkajew:

Jawohl.

Vorsitzender Richter:

Und was geschah dann im Herbst 41? Wie lang blieben Sie im Block 10 zunächst?

Dolmetscherin Kapkajew:

Więc jak długo pan przebywał na bloku 10 i co się stało jesienią 41 roku?

Zeuge Gerard Włoch:

Nic się nie stało. Ja tam w tym bloku 10 mieszkałem.

Dolmetscherin Kapkajew:

Es geschah nichts im Herbst 41. Ich wohnte einfach auf dem Block 10.

Vorsitzender Richter:

Bis wann?

Dolmetscherin Kapkajew:

Do jakiego okresu czasu?

Zeuge Gerard Włoch:

Do lutego 42.

Dolmetscherin Kapkajew:

Bis zum Februar 1942.

Vorsitzender Richter:

Bis zum Februar 1942. Und da kamen Sie auf Block?

Dolmetscherin Kapkajew:

I potem pan poszedł na jaki blok?

Zeuge Gerard Włoch:

Na blok 11.

Dolmetscherin Kapkajew:

Dann kam ich auf den Block 11.

Vorsitzender Richter:

Wieso kamen Sie auf Block 11?

Dolmetscherin Kapkajew:

I w jaki sposób to się stało, że pan poszedł na blok 11?

Zeuge Gerard Włoch:

Na bloku 11 pisarzem blokowym był mój kolega szkolny: Franciszek Brol. [...]

Dolmetscherin Kapkajew:

Blockschreiber auf dem Block 11 war mein Schulkamerad Franciszek Brol.

Zeuge Gerard Włoch:

I był, znaczy poszedł na kwarantannę do zwolnienia i zaproponował mi, żebym objął funkcję pisarza blokowego za niego.

Dolmetscherin Kapkajew:

Er ging in die Quarantäne, er sollte entlassen werden. Er schlug mir vor, ob ich an seiner Stelle nicht den Posten des Blockschreibers des Blocks 11 übernehmen möchte.

Vorsitzender Richter:

Und das wurden Sie dann auch im Februar 1942?

Dolmetscherin Kapkajew:

To znaczy pan się stał pisarzem w lutym 42 roku?

Zeuge Gerard Włoch:

Tak jest.

Dolmetscherin Kapkajew:

Jawohl.

Vorsitzender Richter:

Und welche Tätigkeit hatten Sie dort? Was war Ihre Aufgabe?

Dolmetscherin Kapkajew:

I jakie były pana zadania tam, na czym polegała pana prac a?

Zeuge Gerard Włoch:

Przyjmowanie Zugangów.

Dolmetscherin Kapkajew:

Die Aufnahme von Zugängen.

Zeuge Gerard Włoch:

Prowadzenie kartoteki blokowej.

Dolmetscherin Kapkajew:

Führen der Blockkartei.

Zeuge Gerard Włoch:

Prowadzenie książki bunkra.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich habe auch das Bunkerbuch geführt.

Zeuge Gerard Włoch:

Co jeszcze było? No i codziennie robiłem tak zwane Stärkemeldungen.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und dann hatte ich jeden Tag die Stärkemeldungen zu machen.

Vorsitzender Richter:

Waren Sie der einzige Schreiber dort, oder waren neben Ihnen noch andere [unverständlich]

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy pan był jednym pisarzem na bloku, czy było więcej pisarzy?

Zeuge Gerard Włoch:

Jednym pisarzem.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich war der einzige Schreiber.

Vorsitzender Richter:

Ich bitte, einmal das Bunkerbuch zu holen. Nun, Herr Zeuge, wer war denn damals Blockführer, als Sie hinkamen?

Dolmetscherin Kapkajew:

Kto był proszę pana wtedy Blockführerem, kiedy pan przybył na blok 11?

Zeuge Gerard Włoch:

Blockführerem wtenczas był Oberscharführer Gehring.

Dolmetscherin Kapkajew:

Der Blockführer war damals der Oberscharführer Gehring. [...]

Vorsitzender Richter:

War der allein Blockführer? Oder waren da mehrere Blockführer, die sich abgewechselt haben?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy on był jednym Blockführerem, czy tam było więcej Blockführerów, którzy się zmieniali?

Zeuge Gerard Włoch:

Było ich więcej i zmieniali się i tam był Unterscharführer Brinkmann, Unterscharführer Müller i jeszcze: Brinkmann, Müller, Kleinmann.

Dolmetscherin Kapkajew:

Es gab mehrere Blockführer, und sie wechselten sich ab. Das waren der Unterscharführer Brinkmann, Müller und Kleinmann. [...]

Vorsitzender Richter:

Können Sie sich auch an einen Blockführer Schlage erinnern?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy przypomina pan sobie Blockführera nazwiskiem Schlage?

Zeuge Gerard Włoch:

Tak, późną jesienią przyszedł Blockführer o nazwisku Schlage na blok 11.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja, im Spätherbst kam ein Blockführer namens Schlage auf den Block 11.

Vorsitzender Richter:

Im Spätherbst 1942? [...]

Dolmetscherin Kapkajew:

Późną jesienią 42 roku?

Zeuge Gerard Włoch:

Tak jest.

Dolmetscherin Kapkajew:

Jawohl.

Vorsitzender Richter:

Herr Zeuge, zunächst möchte ich Ihnen einmal dieses sogenannte Bunkerbuch vorlegen, um von Ihnen zu erfahren, ob das Ihre Schrift ist und ob Sie dieses Buch geführt haben.

Dolmetscherin Kapkajew:

Pokaże panu zaraz książkę bunkra, żeby pan znalazł to, co pan pisał, notatki, które pan tam robił. [Pause] Może na to, żeby nie było.

Zeuge Gerard Włoch:

Tutaj zaczyna się mój zapis.

Dolmetscherin Kapkajew:

Hier beginnen meine Eintragungen.

Vorsitzender Richter:

Wann war das? Darf ich mal das Datum sehen?

Dolmetscherin Kapkajew:

Kiedy, niech pan datę pokaże. Pan powie datę.

Zeuge Gerard Włoch:

12.2.42.

Dolmetscherin Kapkajew:

12. Februar 42.

Vorsitzender Richter:

12. Februar 42. Was ist das für eine Blattzahl in dem Bunkerbuch?

Dolmetscherin Kapkajew:

Jaki to jest numer?

Vorsitzender Richter:

Rechts oben steht sie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Na górze po prawej stronie, niech pan zobaczy, jakie tam jest, jaki jest tam numer.

Zeuge Gerard Włoch:

Gdzie?

Dolmetscherin Kapkajew:

Tego

Zeuge Gerard Włoch:

Który?

Dolmetscherin Kapkajew:

Tej notatki.

Zeuge Gerard Włoch:

No nie ma numeru, nie widzę żadnego.

Dolmetscherin Kapkajew:

Da ist ja keine Nummer.

Staatsanwalt Kügler:

Rechts.

Vorsitzender Richter:

Rechts oben.

Dolmetscherin Kapkajew:

Leider keine Nummer da.

Vorsitzender Richter:

Schlagen Sie mal zurück, vielleicht kann man auf dem anderen Blatt die Nummer besser sehen.

Dolmetscherin Kapkajew:

47 steht auf der anderen Seite.

Vorsitzender Richter:

Ja, dann wäre das also 48. Und dann schlagen Sie bitte mal die nächste Seite auf. Vielleicht steht dann auch eine Zahl drauf.

Dolmetscherin Kapkajew:

Aber hier ist leider nichts. Ja, 49.

Vorsitzender Richter:

Ja, also von Blatt 48 ab. Und bis wann finden Sie Ihre Handschrift wieder?

Dolmetscherin Kapkajew:

Niech pan sprawdzi, do którego okresu czasu będzie pana, będą pana zapisy w tej książce.

Vorsitzender Richter:

Oder sagen Sie uns zunächst: Bis wann haben Sie denn das Bunkerbuch geführt?

Dolmetscherin Kapkajew:

Do którego, niech pan nam powie do jakiego okresu czasu pan prowadził książkę bunkra?

Zeuge Gerard Włoch:

Do grudnia 42.

Dolmetscherin Kapkajew:

Bis zum Dezember 42.

Vorsitzender Richter:

Bis zum Dezember 1942.

Zeuge Gerard Włoch:

[Pause] Da.

Dolmetscherin Kapkajew:

Gdzie? To jest ostatnie?

Zeuge Gerard Włoch:

Ostatni mój zapis, tutaj.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das ist die letzte Eintragung. Meine letzte Eintragung ist die Seite 86, ebenfalls ohne Nummer oben.

Vorsitzender Richter:

Ja.

Richter Perseke:

Welcher denn?

Dolmetscherin Kapkajew:

Aber die nächstfolgende ist

Vorsitzender Richter [unterbricht]:

Und der wievielte Dezember war das, wo er aufgehört hat?

Dolmetscherin Kapkajew:

Którego było?

Zeuge Gerard Włoch:

10.12.42.

Dolmetscherin Kapkajew:

10.12.1942.

Vorsitzender Richter:

Und das andere Bunkerbuch soll man ihm auch einmal vorlegen, ob er da noch seine Handschrift drin findet. [Pause] Sehen Sie mal, das hier und das hier ist immer dieselbe [unverständlich] Das ist genau dasselbe.

Richter Hotz:

Ja, das ist dasselbe.

Vorsitzender Richter:

[unverständlich] Blatt 48. [Pause]

Vorsitzender Richter:

Herr Zeuge, mir fällt auf, daß in diesem Bunkerbuch auch in der Zeit vor dem 12. Februar, die Sie als Beginn Ihrer Tätigkeit benannt haben, verschiedene Schriftzeichen ziemlich ähnlich sind. Namentlich das W in diesen Eintragungen entspricht dem W, was auch von Ihnen nachher später geschrieben worden ist. Wissen Sie bestimmt, daß Sie vorher nicht dort tätig waren?

Dolmetscherin Kapkajew:

Proszę świadka, rzuciło mi się w oczy to, że przed 12 lutym 42 roku, to znaczy przed tym dniem, który pan podał jako początek dokonywanych przez pana zapisów w książce, są pewne notatki, gdzie litery, szczególnie litera W, bardzo podobna jest do litery W, którą pan używa w swoich notatkach. Czy pan jest pewny, że na pewno 12 luty był tym dniem, kiedy pan zaczął robić, zapisywać do księgi bunkra?

Zeuge Gerard Włoch:

Tak jest, jestem zupełnie pewny tego, a tam na pewno jeszcze będzie podobna litera F. Ponieważ Brol miał podobny charakter pisma, co ja i używał.

Vorsitzender Richter:

Das ist doch anders. [unverständlich]

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich bin ganz sicher, daß ich am 12. Februar angefangen habe. Und wenn Sie weiter schauen, dann werden Sie finden, daß sogar der Buchstabe F ebenfalls etwas meinem Buchstaben F ähnelt, weil Brol eine ähnliche Schrift wie ich hatte.

Vorsitzender Richter:

Auch andere Schriftzeichen haben gewisse Unterschiede. Sie sind also sicher, daß Sie am 12. Februar dieses Bunkerbuch begonnen haben und daß Sie es geführt haben bis zum 10. Dezember 1942?

Dolmetscherin Kapkajew:

Ale pan jest pewny, zupełnie pewny, że pan zaczął pracować 12 lutego 42 roku i skończył 10 grudnia 42 roku?

Zeuge Gerard Włoch:

Tak, pisać w książce.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja, das bezieht sich auf die Eintragungen ins Buch.

Vorsitzender Richter:

Herr Zeuge, wo hatten Sie denn Ihren Arbeitsraum in dem Block 11?

Dolmetscherin Kapkajew:

Proszę świadka, gdzie było miejsce pracy pana na bloku 11?

Zeuge Gerard Włoch:

W 2 pokoju na prawo licząc od wejścia.

Dolmetscherin Kapkajew:

Im zweiten Zimmer rechts, wenn man vom Eingang an rechnet.

Vorsitzender Richter:

Im Parterre?

Dolmetscherin Kapkajew:

Na parterze?

Zeuge Gerard Włoch:

Tak jest.

Dolmetscherin Kapkajew:

Jawohl.

Vorsitzender Richter:

Im zweiten Zimmer rechts. Und wo war die Blockführerstube?

Dolmetscherin Kapkajew:

A gdzie był Blockführerstube?

Zeuge Gerard Włoch:

Pierwszy pokój w prawo od wejścia.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das erste Zimmer rechts vom Eingang.

Vorsitzender Richter:

So daß Ihr Zimmer neben der Blockführerstube lag?

Dolmetscherin Kapkajew:

To znaczy pana pokój był od razu obok Blockführerstube?

Zeuge Gerard Włoch:

Tak jest.

Dolmetscherin Kapkajew:

Jawohl.

Vorsitzender Richter:

Wo war denn der Waschraum in diesem Erdgeschoß?

Dolmetscherin Kapkajew:

A gdzie znajdowała się łazienka, Waschraum, na parterze?

Zeuge Gerard Włoch:

Była łazienka duża, łaźnia, który znajdowała się przy wejściu na podwórze po prawej stronie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Es gab einen großen Waschraum. Der war beim Eingang auf den Hof, rechts.

Zeuge Gerard Włoch:

Myśmy tak go nazywali dla siebie, że to jest »wielki Waschraum« i był mały na przeciwko pokoju blokowego.

Dolmetscherin Kapkajew:

Wir haben diesen Waschraum »großen Waschraum« genannt. Und außerdem gab es noch einen kleinen Waschraum gegenüber der Blockältestenstube.

Vorsitzender Richter:

Blockältestenstube. Würde der Zeuge vielleicht mal auf ein Stück Papier uns eine kleine Skizze[1] machen von diesem Parterreraum?

Dolmetscherin Kapkajew:

Może pan będzie łaskaw zrobić taki mały plan pokojów na parterze. Proszę bardzo.

Vorsitzender Richter:

[Pause] Auch wo die Treppe und der Eingang sind.

Dolmetscherin Kapkajew:

Też tam, gdzie są schody, proszę pana, i wejście: proszę zaznaczyć.

Zeuge Gerard Włoch:

[Pause] Tutaj wejście jest.

Dolmetscherin Kapkajew:

Tu jest wejście.

Zeuge Gerard Włoch:

Tak.

Dolmetscherin Kapkajew:

Tak.

Zeuge Gerard Włoch:

Wejście. Tutaj była Blockführerstuba, gdzie Blockführer był. Tutaj był pokó j, gdzie ja pracowałem. Tutaj

Dolmetscherin Kapkajew [unterbricht]:

Soll ich gleich übersetzen oder später?

Vorsitzender Richter:

Nein, nachher, wenn Sie es uns erklären werden.

Zeuge Gerard Włoch:

Tutaj był pokój blokowego.

Dolmetscherin Kapkajew:

Gdzie, tu?

Zeuge Gerard Włoch:

Tutaj ten 3.

Dolmetscherin Kapkajew:

3.

Zeuge Gerard Włoch:

Tak. Tutaj był, dalej już tylko była jedna duża Stuba.

Dolmetscherin Kapkajew:

Tak.

Zeuge Gerard Włoch:

Tutaj też cała połowa była jedna duża Stuba.

Vorsitzender Richter:

Geben Sie das mal dem Medizinaldirektor Doktor Lechler.

Zeuge Gerard Włoch:

To było wyjście z bloku na podwórze. I tutaj był ten, co myśmy nazywali, »wielki Waschraum«. Tutaj na przeciwko tej

Vorsitzender Richter [unterbricht]:

Ich habe das Bild von Stark dem Herrn Medizinaldirektor Doktor Lechler einmal überreicht.

Zeuge Gerard Włoch [unterbricht]:

[unverständlich] blokowego było ten mały Waschraum, był.

Staatsanwalt Vogel:

Kann der Angeklagte Stark vielleicht sich noch erinnern, wann diese Aufnahme gemacht worden ist? Er war damals, glaube ich, Standartenjunker.

Vorsitzender Richter:

Wissen Sie das noch, Stark, Sie haben da

Zeuge Gerard Włoch [unterbricht]:

I tutaj była duża [unverständlich]

Angeklagter Stark:

Ich möchte mich da nicht festlegen. Ich weiß nicht genau.

Dolmetscherin Kapkajew:

[unverständlich] Na przeciwko.

Vorsitzender Richter:

Sie hatten noch keinen Dienstgrad auf diesem Bild. Zeuge Gerard Włoch [unterbricht]:

Ten mały, mały Waschraum. A tutaj było wejście do tego Waschraumu było z tej strony...

Vorsitzender Richter:

Wissen Sie nicht mehr?

Zeuge Gerard Włoch:

Z tej strony tak było, do tego dużego Waschraumu było ze strony wyjścia na podwórze.

Dolmetscherin Kapkajew:

A do tego, a do tego?

Vorsitzender Richter:

Sie wissen es nicht genau. Ungefähr im Jahr.

Dolmetscherin Kapkajew:

Jeszcze z tego pomieszczenia. Tu było wejście. A gdzie schody?

Zeuge Gerard Włoch:

Tutaj to są, tu jest wejście do bloku.

Angeklagter Stark:

Es kann 38 gewesen sein.

Dolmetscherin Kapkajew:

Tak, a gdzie schody?

Angeklagter Stark:

Es kann 39 gewesen sein.

Zeuge Gerard Włoch:

No, tutaj były schody, wejście było tutaj.

Vorsitzender Richter:

38 oder 39.

Zeuge Gerard Włoch:

Były schody, które na podwórze prowadziły.

Dolmetscherin Kapkajew:

To są schody na podwórze?

Zeuge Gerard Włoch:

Tak.

Dolmetscherin Kapkajew:

A tu nie było schodów?

Zeuge Gerard Włoch:

Były schody.

Dolmetscherin Kapkajew:

Też schody.

Zeuge Gerard Włoch:

Tak.

Vorsitzender Richter:

So.

Dolmetscherin Kapkajew:

Also hier ist der Eingang in den Block. Da ist eine große Stube, hier ist eine große Stube. Hier ist die Blockführerstube. Hier ist meine Stube. Und das ist die Stube des Blockältesten. Dann ist hier wieder eine große Stube, da gegenüber wieder eine große Stube. Und hier ist der Ausgang auf den Hof, hier gleich der sogenannte große Waschraum und hier der sogenannte kleine Waschraum.

Hier war eine kleine Treppe und hier eine. Also hier ist der Eingang. Da ist eine erste Blockführerstube. Dann kam ich, also die Schreibstube. Dann ist die Stube des Blockältesten. Da wieder ein großer Raum, gegenüber ein großer Raum. Hier ist der Ausgang auf den Hof. Da, rechts von dem Ausgang, ein großer Waschraum, der sogenannte. Und da ist der kleine Waschraum, ebenfalls nur unter uns so genannt. Und dann ist ja wieder ein großer Raum.

Vorsitzender Richter:

Und dann hätte ich gerne noch die Treppe, die nach unten führt.

Dolmetscherin Kapkajew:

Sofort, ja.

Sprecher (nicht identifiziert):

Kleinen Moment warten.

Dolmetscherin Kapkajew:

Proszę pana, schody prowadziły do [unverständlich]

Vorsitzender Richter:

Bitte sehr.

Dolmetscherin Kapkajew:

[Pause] Unmittelbar neben dem Zimmer vom Blockältesten, da war die Treppe, die führte in den Keller und auch nach oben in den ersten Stock.

Vorsitzender Richter:

Danke schön. [Pause] Herr Zeuge, haben Sie in dieser Zeit, wo Sie dort waren, auch sogenannte Bunkerentleerungen oder Selektionen erlebt?

Dolmetscherin Kapkajew:

Proszę pana, czy w tym czasie, kiedy pan znajdował się na bloku 11, przeżył pan też tak zwane opróżnianie bunkra, selekcje w bunkrze?

Zeuge Gerard Włoch:

Tak jest.

Dolmetscherin Kapkajew:

Jawohl.

Vorsitzender Richter:

Wollen Sie uns bitte einmal schildern, wie sich das zugetragen hat.

Dolmetscherin Kapkajew:

Proszę nam opowiedzieć z początku, jak się odbywały te rzeczy?

Zeuge Gerard Włoch:

Więc co jakiś czas, co okres, mniej więcej jakieś 3 do 5, 6 tygodni w bunkrze zjawiała się, czy to nazwać komisją, i w każdym razie byli to członkowie, przychodził czasami Aumeier, Palitzsch i Wosnitza, i z Politische Abteilung Grabner, z Politische Abteilung przychodził, i przychodził Stark z Politische Abteilung, przychodził Dylewski z Politische Abteilung, Lachmann.

Dolmetscherin Kapkajew:

Alle drei bis fünf, sechs Wochen fanden sogenannte Bunkerentleerungen statt. Es kam dann eine – Gott, wenn man sich so ausdrücken kann – Kommission. Zu dieser Kommission gehörten Aumeier, Palitzsch, Wosnitza, von der Politischen Abteilung Grabner, Stark, ebenfalls von der Politischen Abteilung, Dylewski, das war auch die Politische Abteilung, und Lachmann, auch von der Politischen Abteilung. — Dalej.

Vorsitzender Richter:

Kennen Sie auch den Angeklagten Boger?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy zna pan również oskarżonego Bogera?

Zeuge Gerard Włoch:

Znać go znam, ale nic, nie miałem z nim nic, żadnych styczności.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja, kennen tue ich ihn. Aber ich hatte mit ihm keine Berührung, ich hatte nichts zu tun mit ihm.

Vorsitzender Richter:

Wissen Sie, ob er auch bei dieser Kommission war?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy panu jest wiadomym, czy on był też w tej komisji?

Zeuge Gerard Włoch:

Możliwe, ale ja sobie nie przypominam i nie mogę tego powiedzieć.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das ist möglich, aber ich erinnere mich nicht daran, und ich kann darum nichts sagen.

Vorsitzender Richter:

Wie lang blieben Sie denn nun auf dem Block 11? [...]

Dolmetscherin Kapkajew:

Jak długo pan przybywał na bloku 11?

Zeuge Gerard Włoch:

W sumie byłem aż do 6 kwietnia 43.

Dolmetscherin Kapkajew:

Insgesamt war ich dort bis zum 6. April 1943.

Zeuge Gerard Włoch:

Ale już nie byłem pisarzem, tylko byłem na kwarantannie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich war aber dann nicht mehr der Blockschreiber, sondern ich befand mich in der Quarantäne.

Vorsitzender Richter:

Von wann? Vom 6.4.43 ab?

Dolmetscherin Kapkajew:

Bis 6.4.1943.

Vorsitzender Richter:

Wann ist er denn in Quarantäne gekommen?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy pan, kiedy pan przybył do kwarantanny?

Zeuge Gerard Włoch:

W grudniu 42.

Dolmetscherin Kapkajew:

Im Dezember 42.

Vorsitzender Richter:

Im Dezember 42. Und war dann vom Dezember 42 bis zum 6.4.43 in der Quarantäne?

Dolmetscherin Kapkajew:

I od grudnia 42 do 6 kwietnia 43 był pan na kwarantannie?

Zeuge Gerard Włoch:

Tak jest.

Dolmetscherin Kapkajew:

Jawohl.

Vorsitzender Richter:

Und wo kamen Sie aus der Quarantäne hin?

Dolmetscherin Kapkajew:

I dokąd pan potem po kwarantannie poszedł?

Zeuge Gerard Włoch:

Zostałem zwolniony do domu.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich wurde nach Hause entlassen.

Vorsitzender Richter:

So daß Sie also vom Februar 42 bis zum Dezember 42 Blockschreiber waren und den Rest Ihres Aufenthaltes in Auschwitz auf der Quarantäne verbracht haben?

Dolmetscherin Kapkajew:

To z naczy, że pan od lutego do grudnia 42 był pisarzem blokowym bloku 11, a od grudnia 42 do końca pana pobytu w Oświęcimiu był pan na kwarantannie?

Zeuge Gerard Włoch:

Tak jest.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja.

Vorsitzender Richter:

Wann haben Sie ungefähr den Boger kennengelernt?

Dolmetscherin Kapkajew:

Kiedy pan mniej więcej poznał oskarżonego Bogera?

Zeuge Gerard Włoch:

Podczas pracy na bloku 11.

Dolmetscherin Kapkajew:

Während meiner Tätigkeit auf dem Block 11.

Vorsitzender Richter:

Während Sie in der Quarantäne waren oder noch während Sie Blockschreiber waren?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy w tym czasie, kiedy pan już był na kwarantannie, czy jeszcze przedtem, kiedy pan był pisarzem blokowym?

Zeuge Gerard Włoch:

Przedtem gdy byłem pisar zem.

Dolmetscherin Kapkajew:

Vorher, als ich noch der Blockschreiber war.

Vorsitzender Richter:

Wissen Sie das bestimmt?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy pan wie na pewno, że tak było.

Zeuge Gerard Włoch:

Tak jest.

Dolmetscherin Kapkajew:

Jawohl.

Vorsitzender Richter:

Herr Zeuge, Sie haben also gesagt, bei dieser sogenannten Kommission befanden sich Lachmann, Stark, Wosnitza und Dylewski, Aumeier und Palitzsch.

Dolmetscherin Kapkajew:

Grabner.

Vorsitzender Richter:

Und Grabner. [...] Nun schildern Sie uns doch einmal, wie eine solche Selektion vor sich ging.

Dolmetscherin Kapkajew:

Proszę nam opisać, jak odbywała się tego rodzaju selekcja?

Zeuge Gerard Włoch:

Ta cała grupa schodziła na dół do bunkra.

Dolmetscherin Kapkajew:

Diese ganze Gruppe, die ging nach unten in den Bunker.

Zeuge Gerard Włoch:

Urzędujący w tym danym dniu Blockführer otwierał drzwi do poszczególnych cel.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ein Blockführer, der an diesem Tage Dienst hatte, öffnete die Türen zu den einzelnen Zellen.

Zeuge Gerard Włoch:

I w ten czas poszczególni członkowie tego zespołu, po prostu decydowali, że ten ma iść do góry, reszta ma zostać, albo trzecia rzecz też była, może iść z powrotem do lagru.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und dann entschieden die einzelnen Mitglieder dieser Ansammlung darüber, ob der betreffende Häftling in der Zelle bleiben soll oder ob er erschossen wird oder ob er – das war die dritte Möglichkeit – ins Lager kommt.

Vorsitzender Richter:

Nun möchte ich das von Ihnen ganz genau wissen. Wer hat unten die Zellentüren aufgeschlossen?

Dolmetscherin Kapkajew:

Więc chciałbym dokładnie wiedzieć od pana, kto otwierał na dole drzwi do cel?

Zeuge Gerard Włoch:

Urzędujący Blockführer.

Dolmetscherin Kapkajew:

Der diensthabende Blockführer.

Vorsitzender Richter:

Wer hat dann die einzelnen Leute aufgerufen oder mit Nummern genannt?

Dolmetscherin Kapkajew:

Kto wywoływał wówczas poszczególnych więźniów, czy kto wymieniał numery?

Zeuge Gerard Włoch:

Ja.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich.

Vorsitzender Richter:

Mußten sich nicht die einzelnen Gefangenen mit ihren Nummern melden?

Dolmetscherin Kapkajew:

A mianowicie, czy ci poszczególni więźniowie nie potrzebowali sami meldować się numerami swoimi?

Zeuge Gerard Włoch:

Nie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nein.

Zeuge Gerard Włoch:

Ja ich wywoływałem.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nein, ich habe sie aufgerufen.

Vorsitzender Richter:

Sie haben sie aufgerufen. Sie wußten ja, wer in den einzelnen Zellen drin war?

Dolmetscherin Kapkajew:

I pan wiedział, kto znajdował się w poszczególnych celach?

Zeuge Gerard Włoch:

Tak, ja prowadziłem tak Belegschaft, w każdej celi miałem karteczkę, kto w tej celi na bieżąco znajduje się.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja, ich führte eine sogenannte Belegschaft, also ich wußte, wer in einer bestimmten Zelle sich befindet. Ich hatte so Kärtchen dafür.

Vorsitzender Richter:

Wenn Sie nun die einzelnen Namen aufgerufen hatten, wer hat dann etwas dazu gesagt?

Dolmetscherin Kapkajew:

Więc jeżeli pan wywoływał poszczególne nazwiska, to kto mówił coś odnośnie tych nazwisk?

Zeuge Gerard Włoch:

Więc tego, którego to interesowało z względu na osadzenie, więc przypuśćmy, kto osadzał. Jeżeli osadzał komendant, to znaczy osadzał Aumeier, to tym czasem mówił Aumeier lub Palitzsch w jego zastępstwie. Jeżeli Politische Abteilung, to Grabner ich bił albo jego pracownicy, którzy prowadzili daną sprawę tego osobnika.

Dolmetscherin Kapkajew:

Entscheidend war, wer diesen betreffenden Häftling in den Bunker gebracht hat. Und zwar, wenn er von der Kommandantur dorthin geschickt wurde, dann entschied über sein Schicksal der Aumeier oder sein Vertreter Palitzsch. Wenn der betreffende Häftling von der Politischen Abteilung in den Bunker gebracht wurde, da war es der Grabner, der über ihn entschied, oder die einzelnen Angehörigen der Politischen Abteilung, die sich mit dem betreffenden Fall beschäftigten.

Vorsitzender Richter:

Wenn nun ein anderer – nämlich nicht Grabner – von der Politischen Abteilung einen Fall bearbeitet hatte, hat er dann entschieden, was mit dem Häftling passieren sollte? Oder hat er lediglich das Ergebnis seiner Untersuchung vorgetragen, und Grabner hat nachher entschieden

Zeuge Gerard Włoch:

Daną sprawę, o tym decydował więzień.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nein, der Angehörige der Politischen Abteilung, der diesen Fall bearbeitet hatte, er entschied auch über den Fall.

Vorsitzender Richter:

Haben Sie bei dieser Gelegenheit auch erlebt, daß Dylewski und Stark derartige Entscheidungen getroffen haben?

Dolmetscherin Kapkajew:

Więc czy pan w takich wypadkach nie widział, żeby Dylewski i Stark decydowali w poszczególnych wypadkach?

Zeuge Gerard Włoch:

Tak jest.

Dolmetscherin Kapkajew:

Jawohl.

Vorsitzender Richter:

Diejenigen Häftlinge, die dann für die Erschießung bestimmt worden sind, was mußten die tun?

Dolmetscherin Kapkajew:

Więc proszę pana, ci więźniowie, którzy byli przeznaczeni na rozstrzelanie: co oni musieli robić?

Zeuge Gerard Włoch:

Musieli udać się do Waschraumu, tego dużego.

Dolmetscherin Kapkajew:

Sie mußten sich in den sogenannten großen Waschraum begeben.

Zeuge Gerard Włoch:

Musieli się rozebrać.

Dolmetscherin Kapkajew:

Sie mußten sich entkleiden.

Zeuge Gerard Włoch:

No i Bunkerkalfaktor i jeszcze ktoś do pomocy ewentualnie mu, wypisywał im numery ich, na piersiach i na udach.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und dann war [+ da] der Bunkerkalfaktor und eventuell noch jemand, der ihm zur Hilfe gegeben wurde, die haben diesen betreffenden Häftlingen auf die Brust und auch auf den Schenkeln ihre Nummer aufgeschrieben.

Vorsitzender Richter:

Wer hat sie den hinaufgebracht in diesen Waschraum?

Dolmetscherin Kapkajew:

A kto prowadził do tego dużego Waschraumu? Z dołu do góry?

Zeuge Gerard Włoch:

Więc urzędują cy w danym dniu Blockführer plus Bunkerkalfaktor.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das war der an diesem Tage diensthabende Blockführer mit dem Kalfaktor.

Vorsitzender Richter:

Wissen Sie noch, wie der Kalfaktor hieß?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy wie pan jeszcze jak się nazywał ten kalfaktor?

Zeuge Gerard Włoch:

Tak jest.

Dolmetscherin Kapkajew:

Jawohl.

Vorsitzender Richter:

Wie hieß er denn?

Dolmetscherin Kapkajew:

Jak on się nazywał?

Zeuge Gerard Włoch:

Bronisław Besz.

Dolmetscherin Kapkajew:

Bronisław Bes z.

Zeuge Gerard Włoch:

A następnie był [Jan] Musioł.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und dann kam [Jan] Musioł.

Zeuge Gerard Włoch:

Tak.

Vorsitzender Richter:

Haben Sie auch einen Bunkerkalfaktor namens Jakob gekannt?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy znał pan również kalfaktora bunkru imieniem Jakob?

Zeuge Gerard Włoch:

Znam, przyszedł dosyć późno i najpierw był, za moich czasów nie był Bunkerkalfaktor, tylko był pomocnikiem Musioła.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja, er kam später. Und zu meiner Zeit war er nicht Bunkerkalfaktor, sondern er war Gehilfe des Bunkerkalfaktors.

Vorsitzender Richter:

Was machte dann dieser Bunkerkalfaktor mit den Häftlingen?

Dolmetscherin Kapkajew:

I co robili wówczas ci kalfaktorzy bunkrowi z więźniami?

Zeuge Gerard Włoch:

Wyprowadzali ich pod ścianę śmierci.

Dolmetscherin Kapkajew:

Sie haben sie dann an die Schwarze Wand geführt.

Vorsitzender Richter:

Und was geschah dort?

Dolmetscherin Kapkajew:

I co wtedy się działo?

Zeuge Gerard Włoch:

Tam następowało rozstrzelanie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und dort wurde die Erschießung durchgeführt.

Vorsitzender Richter:

Durch wen?

Dolmetscherin Kapkajew:

Przez kogo?

Zeuge Gerard Włoch:

No więc, ja wiem od tych co prowadzili, że rozstrzeliwał, najczęściej Palitzsch rozstrzeliwał, urzędujący w danym dniu Blockführer rozstrzeliwał.

Dolmetscherin Kapkajew:

Also ich weiß es von denjenigen, die die Häftlinge an die Schwarze Wand geführt haben, daß am häufigsten Palitzsch die Erschießungen durchgeführt hat und dann noch der an dem Tag diensthabende Blockführer.

Zeuge Gerard Włoch:

I następnie członkowie politycznego oddziału, którzy przyprowadzali tych danych, którzy nie przyprowadzali, tylko którzy wytypowali danego więźnia.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und ferner die Angehörigen der Politischen Abteilung, die den betreffenden Häftling ausgesucht haben.

Vorsitzender Richter:

Haben Sie selbst einmal einer solchen Exekution zugesehen?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy pan sam przyglądał się kiedyś tego rodzaju egze kucji?

Zeuge Gerard Włoch:

Tak jest, przyglądałem się.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja, ich habe es beobachtet.

Vorsitzender Richter:

Von wo aus haben Sie das beobachtet?

Dolmetscherin Kapkajew:

I skąd pan to obserwował?

Zeuge Gerard Włoch:

Z pokoju, który leży na pierwszym piętrze, gdzie znajdowała się kwarantanna.

Dolmetscherin Kapkajew:

Gdzie znajdowała się?

Zeuge Gerard Włoch:

Kwarantanna.

Dolmetscherin Kapkajew:

Aus einem Zimmer im ersten Stock, wo sich die Quarantäne befand.

Vorsitzender Richter:

War denn nicht in der Zeit, wo die Erschießungen vorgenommen wurden, es verboten, da zuzusehen?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czyż w tym czasie, kiedy dokonywane były rozstrzelania nie było zabronionym przyglądanie się?

Zeuge Gerard Włoch :

Było zabronione.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja, es war verboten.

Vorsitzender Richter:

War dieses Zimmer, aus dem Sie herausgeschaut haben, über der großen Stube rechts oder links von der Blockführerstube?

Dolmetscherin Kapkajew:

Proszę pana, czy ten pokój, z okna którego pan się przyglądał egzekucji, znajdował się nad dużą sztubą, na prawo, czy na lewo od Blockführerstube? — Von der Blockführerstube?

Vorsitzender Richter:

Ja, also von dem Eingang beziehungsweise von dem Ausgang zum Hof.

Dolmetscherin Kapkajew:

Od wejścia albo też wyjścia na podwórze. Czy ten pokój z okna, z którego pan przyglądał się egzekucji znajdował się nad dużym pomieszczeniem po lewej, czy po prawej stronie wyjścia na podwórze?

Zeuge Gerard Włoch:

Nie rozum iem, co ma podwórze z sytuacją?

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich verstehe nicht, was der Hof mit dieser Lage zu tun hat.

Vorsitzender Richter:

Er muß doch, wenn er herausgesehen hat aus dem Fenster, in den Hof gesehen haben. Also muß diese Stube doch wohl nach dem Hof hin gewesen sein.

Dolmetscherin Kapkajew:

Przecież jeżeli się pan przyglądał z okna, to to okno musiało wychodzić na podwórze.

Zeuge Gerard Włoch:

Właśnie o to mi chodzi, że trzeba liczyć od strony wejścia do bloku z ulicy, w ten czas ta sztuba była po lewej stronie od strony podwórza.

Dolmetscherin Kapkajew:

Man muß sich ja so festlegen, indem man den Eingang von der Straße als Ausgangspunkt nimmt. Und dann ist das diese Stube, die links von dem Eingang war und auf den Hof ging.

Vorsitzender Richter:

Die erste Stube?

Dolmetscherin Kapkajew:

Pierwsza od wejścia?

Zeuge Gerard Włoch:

Więc od strony ściany śmierci pierwsza, bo u góry, u góry było [unverständlich]

Dolmetscherin Kapkajew:

Von der Schwarzen Wand aus gesehen die erste.

Zeuge Gerard Włoch:

Ponieważ tam u góry były tylko cztery sztuby podzielone. Na od korytarza jak się wchodziło na prawej stronie były dwie i po lewej były dwie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Sie müssen bitte eins beachten: Im ersten Stock waren nur vier Stuben, wenn man reinging links zwei und rechts zwei.

Vorsitzender Richter:

Nun würde der Zeuge das am besten hier noch mal auf die Rückseite drauf zeichnen. Und zwar orientiert nach dem Eingang von der Straße her.

Dolmetscherin Kapkajew:

Więc proszę niech pan to narysuje wychodząc, biorąc jako punkt wyjściowy wejście z ulicy.

Zeuge Gerard Włoch:

Tak.

Dolmetscherin Kapkajew:

Tak?

Zeuge Gerard Włoch:

[Pause] To jest wejście z ulicy.

Dolmetscherin Kapkajew:

To jest wejście z ulicy?

Zeuge Gerard Włoch:

Tak. Te raz tutaj były schody, które do góry prowadziły.

Dolmetscherin Kapkajew:

Tak.

Zeuge Gerard Włoch:

A tutaj był korytarz.

Dolmetscherin Kapkajew:

[Pause] Hier ist unten der Eingang von der Straße. Da ist die Treppe. Hier geht man rauf. Also man kommt hier auf den Korridor, auf den Flur kommt man rauf. Und da ist der Eingang in diesen großen Raum Nummer 1, hier ist der Eingang in den großen Raum Nummer 2, 3 und 4. Und aus dem Fenster dieses Raumes Nummer 4, der auf den Hof ging.

Vorsitzender Richter:

Da ist hier wohl das Fenster?

Sprecher (nicht identifiziert):

Ein Fenster.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich weiß es nicht, ob das Fenster gemeint ist. Eine Sekunde, bitte. — [unverständlich] Okno, któ re pan tu zaznaczył? Ile było okien?

Zeuge Gerard Włoch:

Nie, nie, nie. Tutaj chciałem zaznaczyć wejście ale omyliłem się. Wejście tutaj było.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nein, nein, das war nur, falsch eingezeichnet, der Eingang. — I okna niech p an pokaże.

Vorsitzender Richter:

Dann möchte er doch mal das Fenster einzeichnen.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja, ist dabei.

Zeuge Gerard Włoch:

W tej chwili, tam było siedem okien.

Dolmetscherin Kapkajew:

Es gab dort sieben Fenster.

Zeuge Gerard Włoch:

M oże sześć, siedem, ale to już na pamięć. Na pewno było między sześć a siedem.

Dolmetscherin Kapkajew:

Zwischen sechs und sieben Fenster waren das. — I gdzie było to okno, z którego pan przyglądał?

Vorsitzender Richter:

Und wo war das Fenster, wo er stand?

Dolmetscherin Kapkajew:

Habe ich eben gesagt.

Zeuge Gerard Włoch:

Ostatnie okno.

Dolmetscherin Kapkajew:

Pierwsze od tej strony.

Zeuge Gerard Włoch:

Od

Dolmetscherin Kapkajew:

Also hier waren sechs bis sieben Fenster, ich weiß es jetzt nicht mehr genau, kann mich nicht festlegen, aber etwa zwischen sechs und sieben Fenster, die alle hier rausgingen. Und ich schaute aus dem ersten Fenster hier.

Vorsitzender Richter:

Von der Treppe aus.

Dolmetscherin Kapkajew:

Von der Treppe aus.

Verteidiger Joschko:

Und wo war die Schwarze Wand? Hier? Nein, hier.

Dolmetscherin Kapkajew:

Sechs bis sieben Fenster. Ich weiß jetzt nicht mehr genau.

Verteidiger Laternser:

Darf ich auch noch mal sehen, wo dieses Fenster ist?

Vorsitzender Richter:

Also dieses war der Raum [unverständlich]

Verteidiger Laternser [unterbricht]:

Von dem aus er...

Vorsitzender Richter:

Von dem Fenster aus hat er gesehen.

Verteidiger Laternser:

Und wo ist die Schwarze Wand?

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja, das muß ich vielleicht noch mal genau fragen.

Vorsitzender Richter:

Ja, das muß ja so sein, weil

Verteidiger Laternser [unterbricht]:

Ja, muß sein, wenn da der Eingang ist, ja.

Vorsitzender Richter:

Wenn das hier der Eingang ist [unverständlich]

Dolmetscherin Kapkajew:

Na, aber wir können ja noch ganz genau [unverständlich] — Gdzie tu była ściana śmierci dokładnie?

Zeuge Gerard Włoch:

[Pause] To był blok 10, tutaj był następny z bloków, a śmierci była tutaj.

Dolmetscherin Kapkajew:

Doskonale.

Zeuge Gerard Włoch:

Tak.

Dolmetscherin Kapkajew:

To jest. — Also ganz genau bitte: Hier war gegenüber der Block 10, und hier war die Schwarze Wand dazwischen.

Vorsitzender Richter:

Ja, danke schön. Weiß der Zeuge etwas davon, daß dieses Fenster später vielleicht zugemauert worden ist?

Dolmetscherin Kapkajew:

Proszę świadka, czy panu jest wiadomym, że może później to okno zostało zamurowane?

Zeuge Gerard Włoch:

Wiem, że później zostały zabite te okna i

Dolmetscherin Kapkajew [unterbricht]:

Te okna, czy to okno?

Zeuge Gerard Włoch:

Te okna. Zostały zabite i częściowo zamurowane.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich weiß, daß später diese Fenster – also nicht das Fenster, sondern diese Fenster – zugemauert oder teilweise zugemauert und teilweise mit Brettern [zugenagelt] wurden.

Vorsitzender Richter:

War das noch während Ihrer Zeit oder erst, nachdem Sie weggekommen sind?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy to było jeszcze w czasie pana pobytu, czy potem jak pan już odszedł?

Zeuge Gerard Włoch:

Jak odszedłem.

Dolmetscherin Kapkajew:

Als ich bereits fort war.

Vorsitzender Richter:

Als Sie bereits fort waren. Haben Sie das noch gesehen, oder haben Sie das nur gehört?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy pan o tym słyszał, czy pan to jeszcze widział?

Zeuge Gerard Włoch:

Słyszałem o tym od Pileckiego.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich habe davon von Pilecki gehört.

Vorsitzender Richter:

Also haben Sie es selbst nicht gesehen.

Dolmetscherin Kapkajew:

Pan tego sam nie widział?

Zeuge Gerard Włoch:

Nie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nein.

Vorsitzender Richter:

Herr Zeuge, Sie haben bei Ihrer Vernehmung in Warschau gesagt, daß im Frühling 43 ein SS-Mann Schlage Blockführer gewesen sei.[2]

Dolmetscherin Kapkajew:

Proszę pana, podczas pana zeznania w Warszawie pan powiedział, że na wiosnę 43 roku był esesman Schlage Blockführerem.

Zeuge Gerard Włoch:

To powiedziałem, bo ja do wiosny byłem jeszcze na kwarantannie [unverständlich], że do wiosny 43 był esesman Schlage.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich habe gesagt, daß bis zum Frühjahr 1943 ein SS-Mann Schlage dort gewesen ist, das heißt bis zu der Zeit, als ich mich dort in der Quarantäne befand. Als ich nach unten ging, da habe ich gesehen, daß dort ein SS-Mann Schlage ist.

Vorsitzender Richter:

Das heißt also, in der Zeit, wo Sie in Quarantäne waren. Als Sie aber noch Blockschreiber waren, war Schlage noch nicht dort?

Dolmetscherin Kapkajew:

To znaczy, że to było w tym czasie, kiedy pan był na kwarantannie, ale w tym czasie kiedy pan był tam pisarzem blokowym, to Schlagego nie było?

Zeuge Gerard Włoch:

Był Schlage w końcu mojej działalności, był Schlage i tak widziałem go aż do czasu mojego zwolnienia.

Dolmetscherin Kapkajew:

Doch, am Ende meiner Tätigkeit, bis zu meiner Entlassung.

Vorsitzender Richter:

Heute hatten Sie ausgesagt, im Spätherbst 42 sei Schlage gekommen. In Ihrer Vernehmung in Warschau haben Sie gesagt: »Ich weiß auch noch, daß im Frühling 43 dort ein SS-Mann Schlage Blockführer war.«[3]

Ich wollte nun das festgestellt wissen, ob er nach Ihrer Meinung im Herbst 42 gekommen ist und auch noch im Frühling 43 dort gewesen ist oder ob Schlage, wie Sie in Warschau ausgesagt haben, erst im Frühjahr 43 dorthin gekommen war?

Dolmetscherin Kapkajew:

Więc proszę pana, mnie chodzi o to, że dzisiaj podczas pana zeznania pan powiedział, że Schlage był późną jesienią 42 roku. Czy to oznacza, że on był od późnej jesieni 42 roku do wiosny 43 roku, to znaczy dokąd pan odszedł z obozu, czy też tak jak pan powiedział w swoim zeznaniu w Warszawie, że on pojawił się na wiosnę 43 roku? W jakim okresie czasu on tam był, Schlage?

Zeuge Gerard Włoch:

No więc od późnej jesieni do początku, no do 6 kwietnia go tam widziałem.

Dolmetscherin Kapkajew:

Von Spätherbst 42 bis zum Frühjahr, also bis zum 6. April 1943, habe ich ihn dort gesehen.

Vorsitzender Richter:

Herr Zeuge, wie oft haben Sie diese Erschießungen oben von dem Quarantänezimmer aus gesehen?

Dolmetscherin Kapkajew:

Jak często, ile razy pan obserwował rozstrzelania z okien pokoju kwarantanny?

Zeuge Gerard Włoch:

Tylko raz.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nur einmal.

Vorsitzender Richter:

Und wer hat bei diesem Mal geschossen?

Dolmetscherin Kapkajew:

I kto w tym jednym wypadku strzelał?

Zeuge Gerard Włoch:

Członek Politische Abteilung Unterscharführer Stark.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ein Angehöriger der Politischen Abteilung, der Unterscharführer Stark.

Vorsitzender Richter:

Unterscharführer Stark. Und wie viele Menschen hat er erschossen?

Dolmetscherin Kapkajew:

I jak często on strzelał, to znaczy ilu ludzi on rozstrzelał?

Zeuge Gerard Włoch:

W tym konkretnym wypadku od siedmiu do ośmiu.

Dolmetscherin Kapkajew:

In diesem einen bestimmten Fall sieben bis acht.

Vorsitzender Richter:

Sieben bis acht. Haben Sie die Leute gekannt, die da erschossen worden sind?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy znał pan tych ludzi, którzy byli rozstrzelani?

Zeuge Gerard Włoch:

Tylko jednego, ponieważ to był mój znajomy z Chorzowa z nazwiskiem Murek.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nur einen kannte ich, weil das ein Bekannter von mir aus Chorzów gewesen ist. Der hieß Murek.

Zeuge Gerard Włoch:

I dlatego tylko się temu przyglądałem, bo...

Dolmetscherin Kapkajew:

Darum habe ich das auch beobachtet.

Vorsitzender Richter:

Und wissen Sie, was diesem Murek zum Vorwurf gemacht worden ist, warum er überhaupt da eingeliefert wurde und warum er erschossen worden ist?

Dolmetscherin Kapkajew:

I widomym panu jest, co zarzucano temu Murkowi? Dlaczego on został osadzony w bunkrze i dlaczego został rozstrzelany?

Zeuge Gerard Włoch:

Więc nie, oskarżony Murek, to znaczy zabity Murek nie był w bunkrze osadzony. Przyszedł, przyprowadził go Blockführer rano, z lagru go przyprowadził. Dalej Murek siedział za tą samą tajną organizację co ja, myśmy byli członkami jednej tajnej organizacji.

Dolmetscherin Kapkajew:

Dieser erschossene Murek wurde nicht in den Bunker gebracht. Er wurde an dem gleichen Tag von dem Blockführer auf den Block 11 gebracht und dann erschossen. Er saß im Lager wegen der Zugehörigkeit zu der gleichen Geheimorganisation, der ich angehörte. Wir gehörten beide der gleichen Organisation an.

Zeuge Gerard Włoch:

Powód rozstrzelania jest mi nie znany, dlaczego.

Dolmetscherin Kapkajew:

Der Grund für seine Erschießung ist mir nicht bekannt.

Vorsitzender Richter:

Wissen Sie, warum die anderen Häftlinge, die an diesem Vormittag erschossen wurden, erschossen worden sind?

Dolmetscherin Kapkajew:

A nie jest panu wiadomym, dlaczego inni, którzy zostali w tym dniu rozstrzelani, dlaczego ich rozstrzelano?

Zeuge Gerard Włoch:

Nie wiem.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das weiß ich nicht.

Vorsitzender Richter:

Das wissen Sie nicht. Aber Sie haben gesehen, daß Stark an diesem Vormittag etwa sieben bis acht Häftlinge erschossen hat?

Dolmetscherin Kapkajew:

Ale pan widział, że w tym konkretnym dniu oskarżony Stark zastrzelił siedmiu do ośmiu ludzi?

Zeuge Gerard Włoch:

Tak, i tych wszystkich właśnie przyprowadził Blockführer z lagru. Wszystkich.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja, und alle diese Personen wurden aus dem Lager von dem Blockführer gebracht, am gleichen Tag.

Vorsitzender Richter:

Das heißt also, es waren keine Insassen vom Block 11?

Dolmetscherin Kapkajew:

To znaczy, to nie byli ci, którzy siedzieli na bloku 11?

Zeuge Gerard Włoch:

Nie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nein, eben nicht.

Vorsitzender Richter:

Eben nicht. Das war das einzige Mal, daß Sie selbst mit eigenen Augen derartige Erschießungen wahrgenommen haben. Was wissen Sie denn sonst von diesen Erschießungen von Hörensagen?

Dolmetscherin Kapkajew:

Więc proszę świadka, to był jeden jedyny wypadek, kiedy pan na własne oczy widział tego rodzaju egzekucje. A co panu jeszcze jest wiadomym o tym od innych, z opowiadań?

Zeuge Gerard Włoch:

Więc to był jedyny wypadek, od innych: mój transport właśnie, co myśmy przyjechali z tymi dwoma wozami ciężarowymi, część z nich została rozstrzelana, jedni w czerwcu a drudzy w sierpniu.

Dolmetscherin Kapkajew:

Którego roku?

Zeuge Gerard Włoch:

W 42 roku.

Dolmetscherin Kapkajew:

Was ist mir von Hörensagen bekannt? Mein Transport, also diese Personen, die in den beiden Lastwagen dann ins Lager gebracht wurden, von diesem Transport wurde ein Teil im Juni und ein anderer Teil im August 1942 erschossen.

Vorsitzender Richter:

[Pause] Wieso wissen Sie das?

Dolmetscherin Kapkajew:

A skąd pan to wie?

Zeuge Gerard Włoch:

Bo byłem na bloku, Schreiberem byłem, a ci co prowadzili ich, przecież ja ich później odpisywałem ze stanu ich przez, do szpitala obozowego podawałem meldunek o nich, że takie i takie numery należy odpisać.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich war doch zu der Zeit Blockschreiber, und ich mußte die Stärke doch eintragen. Ich bekam doch so Meldungen, und ich mußte die dann abschreiben, diese Personen, die erschossen wurden.

Vorsitzender Richter:

Und wie haben Sie sie denn abgeschrieben: als entlassen oder als gestorben?

Dolmetscherin Kapkajew:

I jak pan spisywał tych ludzi: jako zwolnionych, czy zmarłych?

Zeuge Gerard Włoch:

Ja robiłem tylko tak zwane — Verlegungsmeldung nach Krankenbau.

Dolmetscherin Kapkajew:

Jak?

Zeuge Gerard Włoch:

Verlegungsmeldung, to znaczy przeniesienie. [...]

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich habe nur die sogenannte Verlegungsmeldung auf den Krankenbau für diese Leute geschrieben.

Vorsitzender Richter:

Obwohl sie tot waren?

Dolmetscherin Kapkajew:

Chociaż oni nie żyli?

Zeuge Gerard Włoch:

Tak, bo takie było polecenie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja, weil es so eine Anweisung gab.

Vorsitzender Richter:

Haben Sie in dem sogenannten Bunkerbuch da irgendeine Bemerkung darüber gemacht, ob die Leute verstorben waren oder ob sie ins Lager entlassen wurden?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy pan robił jakieś wzmianki, jakieś notatki, jakieś znaki w książce bunkra na ten temat, czy ci ludzie zostali zwolnieni do obozu, czy też rozstrzelani?

Zeuge Gerard Włoch:

Tak jest.

Dolmetscherin Kapkajew:

Jawohl, das habe ich gemacht.

Vorsitzender Richter:

Und was haben Sie hineingeschrieben?

Dolmetscherin Kapkajew:

I co pan tam zapisywał?

Zeuge Gerard Włoch:

Verstorben, entlassen am Tage. — Z datą.

Dolmetscherin Kapkajew:

Mit einem Datum dazu.

Vorsitzender Richter:

Ja, Herr Zeuge, wenn Sie geschrieben haben »entlassen«, bedeutet das, daß dann der Mann ins Lager wieder gekommen ist? Oder ist es auch vorgekommen, daß »entlassen« geschrieben wurde, obwohl der Mann erschossen worden ist?

Dolmetscherin Kapkajew:

Proszę świadka, jeśli pan pisał »entlassen« z datą, czy to oznaczało, że ten człowiek został zwolniony do obozu, czy też zdarzały się wypadki, że było napisane »entlassen«, mimo że on już został zabity?

Zeuge Gerard Włoch:

Nie, więc jeżeli napisane było »entlassen«, to poszedł do obozu.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nein, wenn geschrieben wurde »entlassen«, dann ging er ins Lager.

Vorsitzender Richter:

Dann war er ins Lager entlassen worden.

Dolmetscherin Kapkajew:

To znaczy, że wtedy zostawał zwolniony do obozu?

Zeuge Gerard Włoch:

Tak jest.

Dolmetscherin Kapkajew:

Jawohl.

Vorsitzender Richter:

Und wenn stand: »verstorben«, bedeutet das in allen Fällen, daß er dann erschossen worden ist? Oder kann das auch bedeuten, daß er eben dort in dem Bunker an Entkräftung oder aus sonstigen Gründen verstorben war?

Dolmetscherin Kapkajew:

A jeżeli było napisane »verstorben«, to czy to oznaczało, że ten, w każdym wypadku, że ten człowiek został rozstrzelany, czy też mogło się zdarzyć, że ten człowiek zmarł w bunkrze z powodu wycieńczenia, czy jakiegoś innego powodu?

Zeuge Gerard Włoch:

Więc jeżeli było napisane »verstorben«, to mogło oznaczać i rozstrzelanie, i że zmarł z innych przyczyn, w bunkrze sam.

Dolmetscherin Kapkajew:

Wenn stand: »verstorben«, dann konnte es genausogut bedeuten, daß erschossen wurde als auch daß er im Bunker aus irgendeinem anderen Grund gestorben ist.

Vorsitzender Richter:

Und wenn dann L.F. dabeistand, soll das heißen: Auf Veranlassung des Lagerführers?

Dolmetscherin Kapkajew:

A jeżeli były litery L.F., czy to oznaczało: na rozkaz Lagerführera?

Zeuge Gerard Włoch:

Tak jest.

Dolmetscherin Kapkajew:

Jawohl.

Vorsitzender Richter:

[Pause] Wie oft wurden denn solche Erschießungen vorgenommen?

Dolmetscherin Kapkajew:

Jak często dokonywane były rozstrzelania tego rodzaju?

Zeuge Gerard Włoch:

Trzeba rozróżnić dwie rzeczy, moim zdaniem: jedne rozstrzeliwania przy oczyszczaniu tego bunkra, to znaczy, żeby ten stan w bunkrze zmniejszyć, a druga rzecz: całe transporty, przypuśćmy ktoś z lagru, czy część transportów, to jak w wypadku transportu tego, co ja przyszedłem, była brana z lagru na rozstrzelanie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Meines Erachtens muß man dabei zweierlei Einteilungen vornehmen. Und zwar es gab zwei Arten von Erschießungen. Die erste Art, das waren Erschießungen zwecks »Entleerung« des Bunkers. Und die zweite, das waren Erschießungen, wie ich es Ihnen erzählt habe über meinen Transport. Das waren Leute, die aus dem Lager zur Erschießung gebracht wurden.

Vorsitzender Richter:

Ja. Wissen Sie etwas davon, daß auch der Blockführer Schlage Erschießungen vorgenommen hat?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy panu jest wiadomym coś, czy Blockführer Schlage też dokonywał rozstrzeliwani a?

Zeuge Gerard Włoch:

Tak, opowiadali mi właśnie o tym ci Bunkerfaktorzy i Chlebik, Max, fryzjer blokowy, który prowadził tych więźniów pod ścianę.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja, man erzählte mir darüber, die Kalfaktoren des Bunkers und dann noch der Chlebik, Max, das war der Friseur — który co robił?

Zeuge Gerard Włoch:

Prowadził, prowadził.

Dolmetscherin Kapkajew:

Der ebenfalls die Häftlinge an die Wand geführt hat.

Vorsitzender Richter:

Der erzählte Ihnen, daß auch Schlage geschossen haben soll?

Dolmetscherin Kapkajew:

Więc oni opowiadali panu, że Schlage również rozstrzeliwał?

Zeuge Gerard Włoch:

Tak jest.

Dolmetscherin Kapkajew:

Jawohl, das haben sie getan.

Vorsitzender Richter:

Haben Sie auch etwas davon erzählt, daß Dylewski geschossen haben soll?

Dolmetscherin Kapkajew:

A czy oni opowiadali też, że Dylewski rozstrzeliwał?

Zeuge Gerard Włoch:

Nie opowiadali mi takiego coś.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nein, das haben sie mir nicht erzählt.

Vorsitzender Richter:

Nicht erzählt. Haben Sie dort auf dem Block auch einen gewissen Broad kennengelernt?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy pan poznał również na bloku takiego pewnego człowieka nazwiskiem Broad?

Zeuge Gerard Włoch:

Nie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nein.

Vorsitzender Richter:

Nein. Ich habe an den Zeugen keine Fragen mehr. Bitte schön.

Richter Perseke:

Wann ist diese eine Erschießung gewesen, die Sie selbst beobachtet haben, Herr Zeuge?

Dolmetscherin Kapkajew:

Kiedy, proszę pana, miało miejsce to rozstrzelanie, które pan sam obserwował?

Zeuge Gerard Włoch:

W kwietniu czterdzieści, albo kwiecień, maj, to w 42, w każdym bądź razie było to na wiosnę 42 roku.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das war im April oder vielleicht Mai. Auf jeden Fall war das Frühling 1942.

Richter Perseke:

Haben Sie mal etwas davon gehört, daß in einer Stehzelle ein Häftling verhungert ist?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy pan słyszał coś na ten temat, że więzień zmarł z głodu w jednej ze stojących cel?

Zeuge Gerard Włoch:

Tak jest.

Dolmetscherin Kapkajew:

Jawohl.

Richter Perseke:

Können Sie das mal berichten?

Dolmetscherin Kapkajew:

Może pan o tym coś opowie.

Zeuge Gerard Włoch:

Więc jak się wchodziło do bunkra w prawo, w ogóle bunkier miał 28 cel, a w prawej stronie, nie wiem już dokładnie, czy cela numerowana 22, [unverständlich] dzieliła się na 4 tak zwane Stehzelle [unverständlich]

Dolmetscherin Kapkajew:

Der ganze Bunker hatte 28 Zellen. Und eine Zelle – ich weiß jetzt nicht mehr, ich glaube, das war die Nummer 22 – wurde noch mal in vier sogenannte Stehzellen eingeteilt.[4]

Dolmetscherin Kapkajew:

I to było na prawo?

Zeuge Gerard Włoch:

Jak się wchodziło na prawo.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das war rechts vom Eingang. Wenn man hineinging rechts war das.

Dolmetscherin Kapkajew:

Dalej.

Zeuge Gerard Włoch:

No więc tam tych więźniów skazywano za coś i stawiano i przypuśćmy ten, który przyprowadzał go, czy to był jakiś tam Führer, czy ktoś, przynosił polecenie, dla urzędującego Blockführera na bloku: »ohne Kost«, albo jeżeli chcieli kogoś zmiękczyć, to i co trzy dni jeść miał dostawać.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das war folgendermaßen. Die Leute, wenn sie irgend etwas getan haben, da wurden sie von dem Blockführer des einzelnen Blocks hingebracht und dem Blockführer des Blocks 11 übergeben mit einer Anweisung: »ohne Kost« oder, wenn sie jemanden weichmachen wollten, dann mit einer Anweisung, daß er alle drei Tage etwas zu essen bekommen sollte.

Richter Perseke:

War das nur, wenn es eine Lagerstrafe war? Oder kam es vor, daß jemand für längere Zeit in eine Stehzelle ohne Kost eingeliefert wurde? [...]

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy to było, proszę pana, tylko kara obozowa, czy też wtedy, kiedy ktoś miał dłuższy czas być w bunkrze? Czy to był rodzaj kary obozowej za jakieś przewinienie w obozie?

Zeuge Gerard Włoch:

Raczej

Richter Perseke [unterbricht]:

Lagerstrafe, das bedeutet, daß der Häftling tagsüber zu arbeiten hatte und nur nachts in der Stehzelle eingesperrt wurde.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nie, kara obozowa to też oznaczało, że ten więzień odbywał karę w ten sposób, że w nocy był zaprowadzany do tej celi, a w dzień pracował na obozie.

Zeuge Gerard Włoch:

Nie raczej za mojej bytności, to w Stehzelli stawiano za rzeczy, przypuśćmy, za próbę ucieczki, czy za złapanie ucieczki, a i tę karę, o której mówił tutaj, przedstawiciel sądu to odbywała się, no znam te sprawy, te kary, ale to zamykano większą grupę w jednej celi, w większej celi.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nein. Die, die ich meine, das waren solche Häftlinge, die bestraft wurden wegen Fluchtversuchs oder wenn sie bei der Flucht direkt gefaßt wurden. Und dann war es nicht so, wie Sie gemeint haben. Das, was Sie meinen, das weiß ich. Das war aber so, daß diese Leute in eine Zelle, eine größere Zelle, zusammengebracht wurden.

Richter Perseke:

Die Häftlinge, die Sie meinen, blieben Tag und Nacht in der Stehzelle?

Dolmetscherin Kapkajew:

Więc ci, których pan ma na myśli oni pozostawali w tym, w tej celi dzień i noc?

Zeuge Gerard Włoch:

Tak jest.

Dolmetscherin Kapkajew:

Jawohl, den ganzen Tag.

Richter Perseke:

Und bekamen nichts zu essen?

Dolmetscherin Kapkajew:

I nie otrzymali nic do zjedzenia?

Zeuge Gerard Włoch:

Nic.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nichts.

Richter Perseke:

Und können Sie sich an einen Häftling namentlich erinnern, der dadurch verhungert und gestorben ist?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy przypomina sobie pan z nazwiska kogoś, jakiegoś więźnia, który zmarł na skutek głodu w tego rodzaju celi?

Zeuge Gerard Włoch:

Był taki, nazwisko jego

Dolmetscherin Kapkajew:

Es gab einen.

Zeuge Gerard Włoch:

Bruno Graf zdaje się.

Dolmetscherin Kapkajew:

Sein Name war, ich glaube, Bruno Graf.

Richter Perseke:

Bruno Graf, ja. Wissen Sie noch, in welchem Monat das gewesen ist?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy wie pan jeszcze, kiedy to było, w jakim okresie czasu?

Zeuge Gerard Włoch:

Nie.

Dolmetscherin Kapkajew:

W jakim miesiącu?

Zeuge Gerard Włoch:

Nie, nie, nie przypominam sobie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nein, daran erinnere ich mich nicht mehr.

Richter Perseke:

Können Sie sich daran erinnern, ob es in der Zeit war, als Sie noch Blockschreiber waren oder als Sie schon in der Quarantäne waren?

Dolmetscherin Kapkajew:

Ale czy może pan sobie przypomnieć, czy to było w tym czasie, kiedy pan był pisarzem blokowym, czy już wtedy, kiedy pan był na kwarantannie?

Zeuge Gerard Włoch:

Nie mogę sobie tego dokładnie przypomnieć.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich kann mich nicht genau daran erinnern.

Richter Perseke:

Dann darf ich Ihnen sagen, daß wir festgestellt haben, daß der Bruno Graf am 5. Februar 1943 gestorben ist. Das war also in der Zeit, als Sie schon in der Quarantäne waren.

Dolmetscherin Kapkajew:

Więc my stwierdziliśmy, że ten Bruno Graf zmarł 5 lutego 43 roku, to znaczy w tym czasie, kiedy pan już był na kwarantannie.

Richter Perseke:

Und woher haben Sie erfahren, daß der Bruno Graf verhungert ist?

Dolmetscherin Kapkajew:

No a skąd się pan dowiedział, że Bruno Graf zmarł z gło du?

Zeuge Gerard Włoch:

To było głośne, a ja przecież na tym samym bloku cały czas byłem.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das war ja [bekannt], also man sprach darüber. Und ich war doch auf dem gleichen Block die ganze Zeit.

Richter Perseke:

Also Kameraden haben Ihnen das erzählt?

Dolmetscherin Kapkajew:

Pana koledzy opowiadali panu o tym?

Zeuge Gerard Włoch:

Tak.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja.

Richter Perseke:

Wer hat Sie als Blockschreiber abgelöst?

Dolmetscherin Kapkajew:

A kto po panu nastąpił na miejsce, zajął miejsce pisarza blokowego?

Zeuge Gerard Włoch:

Pilecki.

Dolmetscherin Kapkajew:

Pilecki.

Richter Perseke:

Hatten Sie die Möglichkeit, sich mit Pilecki zu unterhalten, als Sie in Quarantäne waren?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy miał pan możność porozumiewać się z Pileckim wtedy, kiedy pan był na kwarantannie?

Zeuge Gerard Włoch:

Każdy dzień.

Dolmetscherin Kapkajew:

Jeden Tag.

Richter Perseke:

Aha. Danke schön.

Richter Hotz:

Herr Włoch, wer hat denn dieses Bunkerbuch von seiten der SS überprüft? Dieses Bunkerbuch, das Sie geführt haben.

Dolmetscherin Kapkajew:

Proszę świadka, a kto ze strony SS, z esesmanów, kto kontrolował książkę bunkra?

Zeuge Gerard Włoch:

Nikt.

Dolmetscherin Kapkajew:

Niemand.

Richter Hotz:

Für wen war das eine Kontrolle?

Dolmetscherin Kapkajew:

No a kto, dla kogo to była ta kontrola, kto kontrolował książkę bunkra?

Zeuge Gerard Włoch:

Dla mnie, dla mnie samego, żeby się nie zgubić w Stärkemeldung.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das war für mich selbst, damit ich mich in den Stärkemeldungen nicht verliere.

Richter Hotz:

Haben Sie eine Erinnerung daran, ob der Blockführer Schlage in der Zeit von Spätherbst 1942 bis April 1943 einmal längere Zeit oder mehrmals längere Zeit abwesend war und keinen Dienst auf Block 11 gemacht hat?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy pan sobie przypomina, że w tym okresie czasu od późnej jesieni 42 do wiosny 43, czy był taki okres czasu, że Starkego nie było, że on na dłuższy okres czasu, czy kilka razy był nieobecny na bloku?

Zeuge Gerard Włoch:

Tego nie mogę dokładnie powiedzieć, bo jak byłem na kwarantannie to te kontakty już były luźniejsze, także ja się widziałem, przypuśćmy z Pileckim, ale Blockführerstuba to już dla mnie była...

Dolmetscherin Kapkajew:

Das kann ich Ihnen nicht sagen. Das war doch in der Zeit, während der ich bereits in der Quarantäne war. Also die Verbindung war doch lockerer. Ich habe wohl den Pilecki täglich gesprochen, aber mit der Blockführerstube hatte ich ja nichts mehr zu tun.

Richter Hotz:

Danke schön.

Vorsitzender Richter:

Sind noch Fragen zu stellen? Bitte schön.

Ergänzungsrichter Hummerich:

Herr Zeuge, welche Häftlingsnummer hatten Sie? [...]

Dolmetscherin Kapkajew:

Jaki pan numer miał?

Zeuge Gerard Włoch:

7.677.

Dolmetscherin Kapkajew:

7.677.

Ergänzungsrichter Hummerich:

Und war Brol auch mit Ihnen mit dem gleichen Transport gekommen?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy Brol był w tym samym transporcie co i pan, czy przybył tym samym?

Zeuge Gerard Włoch:

Nie, Brol został aresztowany dokładnie 15, 15, no w 40 roku na wiosnę został aresztowany Brol.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nein, Brol wurde 1940 im Frühjahr verhaftet.

Ergänzungsrichter Hummerich:

Und als Sie Brol ablösten, wo ging Brol dann hin?

Dolmetscherin Kapkajew:

A kiedy pan przybył na miejsce, przyszedł na miejsce Brola, to dokąd poszedł Brol?

Zeuge Gerard Włoch:

Do domu.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nach Hause.

Ergänzungsrichter Hummerich:

Der ging nach Hause, so wie Sie nachher nach Hause gingen?

Dolmetscherin Kapkajew:

Tak jak pan potem do domu też poszedł?

Zeuge Gerard Włoch:

Tak jest.

Dolmetscherin Kapkajew:

Jawohl.

Ergänzungsrichter Hummerich:

Als Sie das Bunkerbuch dann auch weiterführten, führte damals die SS auch noch für sich ein Kontrollbuch über die Gefangenen?

Dolmetscherin Kapkajew:

Proszę pana w tym czasie, kiedy pan prowadził książkę bunkra, czy SS prowadziło też taką książkę bunkra dla kontroli dla siebie?

Zeuge Gerard Włoch:

Nie prowadziło, ponieważ tam był a tablica w Blockführerstubie, gdzie ja te kartki

Dolmetscherin Kapkajew:

Kartki?

Zeuge Gerard Włoch:

Z nazwiskami stawiałem, w której celi kto jest.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nein, das haben sie nicht geführt. Es gab doch eine Tafel in der Blockführerstube. Und dorthin steckte ich die Kärtchen mit der Stärke der einzelnen Zellen.

Ergänzungsrichter Hummerich:

Das machten Sie auch?

Dolmetscherin Kapkajew:

To pan sam robił

Zeuge Gerard Włoch:

Tak.

Dolmetscherin Kapkajew:

Też? — Jawohl.

Ergänzungsrichter Hummerich:

Da kamen Sie also während der Zeit, als Sie Blockschreiber waren, mit der SS-Wachmannschaft ständig zusammen?

Dolmetscherin Kapkajew:

Więc znaczy w tym czasie, kiedy pan był pisarzem blokowym, to pan był w ciągłym, stałym kontakcie z esesowc ami, z tymi?

Zeuge Gerard Włoch:

Tak jest.

Dolmetscherin Kapkajew:

Jawohl.

Ergänzungsrichter Hummerich:

Und wie viele SS-Männer lösten sich da im Dienst ab?

Dolmetscherin Kapkajew:

Ilu esesmanów jeden drugiego zastępowali w czasie służby? Jak oni się zmieniali, ilu ich było?

Zeuge Gerard Włoch:

No więc różnie bywało. W pierwszej wersji było, że zawsze na dzień miał służbę starszy rangą, który, przypuśćmy, był właściwym Blockführerem, a ci inni byli pomocnikami. I miał jednego i jeszcze miał pomocnika, a w nocy przychodził trzeci. Ale później już było tak, że zmieniały się tylko we dwójkę, we dwójkę się zmieniali.

Dolmetscherin Kapkajew:

Że było dwóch tych?

Zeuge Gerard Włoch:

Co 12 godzin się zmieniali i

Dolmetscherin Kapkajew [unterbricht]:

Es ist verschieden gewesen. Es gab eine Version, daß am Tage immer der Rangälteste, also der eigentliche Blockführer, den Dienst hatte und zu Hilfe einen zweiten hatte. Und während der Nacht war dann der dritte dran. Und später gab es aber nur zwei, und sie wechselten sich alle zwölf Stunden ab.

Ergänzungsrichter Hummerich:

Erinnern Sie sich noch, wie es war, als Schlage da war? Sie sagten ja heute, Schlage sei im Spätherbst 1942 gekommen, also zu einem Zeitpunkt, als Sie noch Blockschreiber waren.

Dolmetscherin Kapkajew:

A może pan sobie przypomnieć, przypomina pan sobie, jak to było w tym czasie, kiedy Schlage przyszedł. Pan powiadał, że on przybył późną jesienią 42 roku, to znaczy jeszcze w tym czasie, kiedy pan był pisarzem blokowym. Jak wtedy następowały te zmiany, zastępowania?

Zeuge Gerard Włoch:

W ten czas było tylko dwaj.

Dolmetscherin Kapkajew:

Damals gab es nur zwei.

Ergänzungsrichter Hummerich:

Und wer war das außer Schlage?

Dolmetscherin Kapkajew:

I kto to był poza Schlagem, ten drugi?

Zeuge Gerard Włoch:

Brinkmann.

Dolmetscherin Kapkajew:

Brinkmann.

Ergänzungsrichter Hummerich:

Und haben Sie noch eine Vorstellung, was Schlage für ein Mann war? Wie alt war er damals, wie sah er aus?

Dolmetscherin Kapkajew:

Ma pan jeszcze takie przedst awienie, co za człowiek był wtedy Schlage: jak on wyglądał, ile miał lat wtedy?

Zeuge Gerard Włoch:

Cóż, mógł mieć [Pause] jakieś ponad 30, ponad 30, ale...

Dolmetscherin Kapkajew:

Wie alt mag er damals gewesen sein? So etwas über 30 wohl, etwas über 30 eben.

Ergänzungsrichter Hummerich:

War er groß, war er klein?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy był mały, wysoki, niski?

Zeuge Gerard Włoch:

Nie, raczej średniego wzrostu.

Dolmetscherin Kapkajew:

Er war eher mittelgroß.

Ergänzungsrichter Hummerich:

Und jetzt noch etwas anderes. Bei den SS-Männern, das haben Sie ja im Lager gemerkt, waren ja auch Unterschiede. Manche waren sehr streng, manche waren weniger streng. Manche waren bei jeder Gelegenheit roh und brutal. Wozu zählte Schlage, zu welcher Gruppe?

Dolmetscherin Kapkajew:

Więc proszę pana, w obozie jak pan już zauważył były pewne różnice między esesmanami. Byli tacy esesmani, którzy byli bardziej surowi, byli tacy, którzy byli mniej surowi, byli bardziej pobłażliwi, byli tacy, którzy przy każdej okoliczności, przy każdej byli szczególnie okrutni i brutalni. Do jakiej kategorii zaliczałby pan Schlagego?

Zeuge Gerard Włoch:

Do kategorii brutalnej.

Dolmetscherin Kapkajew:

Eher hätte ich ihn zu der Kategorie der Brutalen gezählt.

Ergänzungsrichter Hummerich:

War der Brinkmann angenehmer als der Schlage?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy Brinkmann był przyjemniejszy od niego?

Zeuge Gerard Włoch:

Tak.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja.

Ergänzungsrichter Hummerich:

Brinkmann war anders. War Brinkmann jünger oder älter?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy Brinkmann był inny, był młodszy, czy starszy?

Zeuge Gerard Włoch:

Młodszy, młodszy.

Dolmetscherin Kapkajew:

Er war jünger. [...]

Ergänzungsrichter Hummerich:

Sie haben gerade vorhin auf die Frage des Herrn Berichterstatters gesagt, daß Sie erlebt oder gehört haben, daß ein Häftling in der Stehzelle verhungert ist. Kennen Sie noch einen weiteren Fall aus Ihrer Zeit?

Dolmetscherin Kapkajew:

Proszę pana, na pytanie sędziego, jednego z sędziów pan powiedział, że słyszał o tym wypadku, że jeden z więźniów zmarł na skutek głodu w tej celi. Czy pan jeszcze przypomina sobie jakiś wypadek z tego okresu czasu, kiedy pan tam pracował?

Zeuge Gerard Włoch:

Wypadki były na pewno, ale nazwiskiem nie mogę już operować.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja, solche Fälle gab es, sicher. Aber ich kann jetzt nicht mit den Namen operieren.

Ergänzungsrichter Hummerich:

Dann will ich Sie zu dem Bruno Graf etwas fragen. Sie sagten vorhin auf die Frage, der Bruno Graf, das sei gewesen 1942 im...

Richter Perseke:

Ich habe es gesagt.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nein, er wußte nicht

Ergänzungsrichter Hummerich [unterbricht]:

[unverständlich] Entschuldigung, es war ein anderer Fall.

Dolmetscherin Kapkajew:

Er wußte nicht, wann das war.

Ergänzungsrichter Hummerich:

Die Gruppenerschießung, die Sie beobachteten, da sagten Sie auf Fragen, es sei im April oder Mai 1942 gewesen.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja, auf jeden Fall im Frühling.

Ergänzungsrichter Hummerich:

Nun erinnern Sie sich doch mal. Sie sagten uns vorhin, daß Sie die Erschießung beobachtet hätten während Ihrer Quarantänezeit.

Vorsitzender Richter:

Nein, nein.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nein, nein.

Vorsitzender Richter:

Aus dem Quarantäneblock heraus.

Dolmetscherin Kapkajew:

Aus dem Zimmer

Vorsitzender Richter [unterbricht]:

Also er hat oben im ersten Stock

Ergänzungsrichter Hummerich [unterbricht]:

Also aus dem Quarantäneblock, nicht während der Quarantänezeit?

Vorsitzender Richter:

Nein.

Ergänzungsrichter Hummerich:

Dann habe ich das falsch verstanden.

Dolmetscherin Kapkajew:

Proszę pana, pan powiedział, że to rozstrzelanie, które pan obserwował, ta egzekucja, to było w kwietniu, albo w maju w każdym bądź razie na wiosnę 42 roku, tak? I pan obserwował to z pokoju na górze. To nie było w tym czasie, kiedy pan był na kwarantannie?

Zeuge Gerard Włoch:

Nie. Przecież ja byłem Schreiberem, byłem, nie byłem na kwarantannie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nein, nein, das war doch damals [unverständlich]

Ergänzungsrichter Hummerich [unterbricht]:

Das war während Ihrer Blockschreiberzeit, da waren Sie raufgegangen?

Dolmetscherin Kapkajew:

Wiec pan był wtedy pisarzem i pan poszedł na górę?

Zeuge Gerard Włoch:

Tak jest.

Dolmetscherin Kapkajew:

Jawohl.

Ergänzungsrichter Hummerich:

Ja, danke schön.

Vorsitzender Richter:

Herr Obermedizinaldirektor, hatten Sie noch Fragen? Nein. Die Staatsanwaltschaft.

Staatsanwalt Vogel:

Herr Zeuge, im Anschluß an die letzte Frage: Hat damals der Angeklagte Stark allein diese sieben oder acht Menschen erschossen?

Dolmetscherin Kapkajew:

Proszę pana, w związku z ostatnim pytaniem: czy Stark sam jeden zabił tych siedmiu, czy ośmiu ludzi?

Zeuge Gerard Włoch:

Tak jest.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja.

Staatsanwalt Vogel:

Kannten Sie Stark schon vorher, und wodurch hatten Sie ihn kennengelernt?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy pan znał już z poprzedniego okresu czasu Starkego i przy jakich okolicznościach, kiedy go pan poznał?

Zeuge Gerard Włoch:

Ja go znałem poprzednio, ponieważ na blok przychodził.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich kannte ihn von früher, weil er ja auf den Block zu kommen pflegte.

Staatsanwalt Vogel:

Sie hatten ihn also vorher schon öfters gesehen?

Dolmetscherin Kapkajew:

Więc pan go poprzednio już często widywał?

Zeuge Gerard Włoch:

Tak jest.

Dolmetscherin Kapkajew:

Jawohl.

Staatsanwalt Vogel:

Wissen Sie, ob sich in Block 11 ein Gewehr befand oder ob das für die Erschießungen immer von den betreffenden SS-Leuten mitgebracht wurde?

Dolmetscherin Kapkajew:

Proszę pana, czy panu jest wiadomym, czy do rozstrzelania oręż znajdował się na bloku 11, czy też był przynoszony przez rozstrzeliwujących?

Zeuge Gerard Włoch:

Więc jeden karabinek znajdował się na bloku 11.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ein kleiner Karabiner befand sich auf dem Block 11.

Zeuge Gerard Włoch:

A jak przychodził ktoś z Politische Abteilung to przynosił ze sobą karabinek.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und wenn jemand aus der Politischen Abteilung gekommen ist, dann brachte er einen kleinen Karabiner mit.

Staatsanwalt Vogel:

Dann noch mal zu den Bunkerräumungen: Konnten Sie feststellen, ob diese sogenannten Kommissionen irgendwelche Papiere in der Hand hatten, ob das nur eine namentliche Liste war oder ob für jeden einzelnen Häftling etwa eine Unterlage vorhanden war?

Dolmetscherin Kapkajew:

Teraz odnośnie tego opróżniania bunkra: Czy wtedy, kiedy ta komisja, ta grupa ludzi przychodziła, czy pan mógł zauważyć, czy oni mieli jakieś papiery ze sobą? Czy mieli jakąś listę, czy tez w stosunku do każdego więźnia były jakieś dane pisemne, jakieś papiery?

Zeuge Gerard Włoch:

Papiery raczej nie. Notatki, jakbym mógł to nazwać niekiedy.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nein, Papiere eher nicht, aber manchmal so Notizen, wenn ich mich so ausdrücken darf.

Staatsanwalt Vogel:

Sie meinen, die jeweiligen Sachbearbeiter hatten irgendwelche Notizen dabei?

Dolmetscherin Kapkajew:

Pan ma na myśli, że każdy z tych pracowników, to znaczy opracowujących poszczególne wypadki, miał jakieś notatki przy sobie?

Zeuge Gerard Włoch:

Nie zawsze. Niektórzy decydowali bez tych rzeczy, a niektórzy mieli.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nicht immer.

Zeuge Gerard Włoch:

Manchmal.

Dolmetscherin Kapkajew:

Manche trafen ihre Entscheidungen, ohne irgendwelche Unterlagen und Notizen zu haben, und manche hatten irgendwelche Notizen.

Staatsanwalt Vogel:

Gut.

Dolmetscherin Kapkajew:

Manchmal.

Staatsanwalt Vogel:

Sie sagten dann, daß die Angeklagten Dylewski und Stark auch selbst Entscheidungen darüber getroffen hätten, welche Häftlinge jeweils zu erschießen seien. Können Sie noch sagen, um wie viele Häftlinge es sich dabei jeweils gehandelt hat?

Dolmetscherin Kapkajew:

Pan powiedział, że Dylewski i Stark decydowali sami w poszczególnych wypadkach odnośnie losu poszczególnych więźniów. Przypomina pan sobie w ilu wypadkach to miało miejsce, w ilu wypadkach Dylewski decydował i w ilu wypadkach decydował Stark?

Zeuge Gerard Włoch:

Nie, to sobie już nie przypominam. Po tylu latach.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nein, das kann ich nach so vielen Jahren wirklich nicht sagen.

Staatsanwalt Vogel:

War es bei dem Angeklagten Dylewski und bei dem Angeklagten Stark jeweils nur ein Fall, oder war es mehr als ein Fall?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy odnośnie oskarżonego Dylewskiego i Starka były to jeden jedyny taki wypadek, czy to było więcej takich wypadków?

Zeuge Gerard Włoch:

Więcej.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das waren mehrere Fälle.

Staatsanwalt Vogel:

Auf jeden Fall mehrere?

Dolmetscherin Kapkajew:

W każdym wypadku więcej?

Zeuge Gerard Włoch:

Tak.

Dolmetscherin Kapkajew:

Auf jeden Fall mehr.

Staatsanwalt Vogel:

Wissen Sie noch, wann im Lager Auschwitz damit begonnen wurde, den Häftlingen die Nummern einzutätowieren?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy pan wie, kiedy w Oświęcimiu, w obozie Oświęcimskim rozpoczęto tatuować numery więźniom?

Zeuge Gerard Włoch:

Dokładnie o tym nie wiem, ja sam nawet nie mam numeru tatuowanego, ponieważ mój transport też tatuowany nie był.

Dolmetscherin Kapkajew:

Genau weiß ich es nicht. Ich selbst habe auch keine tätowierte Nummer, weil mein Transport auch nicht tätowiert wurde.

Staatsanwalt Vogel:

Vor Ihrer Entlassung wurde nicht allgemein tätowiert?

Dolmetscherin Kapkajew:

To znaczy przed pana zwolnieniem nie było ogólnej zasady tatuowania?

Zeuge Gerard Włoch:

To ja też na to nie mogę odpowiedzieć, bo blok 11, to był blok wyłączony.

Dolmetscherin Kapkajew:

Darauf kann ich auch nicht antworten, weil der Block 11, das war so ein ausgesonderter Block.

Staatsanwalt Vogel:

Dann noch eine ganz andere Frage: Sie kamen schon Ende 1940 nach Auschwitz. Hatten Sie die Möglichkeit, den weiteren Ausbau des Lagers zu beobachten? Das heißt, können Sie uns heute noch etwas über den Neubau von Blocks angeben?

Dolmetscherin Kapkajew:

Proszę pana, pan przybył w końcu 40 roku, więc pan mógł obserwować rozbudowę obozu. Czy pan by mógł nam powiedzieć coś odnośnie nowo wybudowanych bloków w tym czasie?

Zeuge Gerard Włoch:

No chyba nic szczegółowego. Na środku zabudowa i postępowała od starego lagru, gdzie były pełne, bloki były podnoszone do góry, bo były parterowe i później stopniowo zapełniało się cały obszar dotychczas wolny.

Dolmetscherin Kapkajew:

A gdzie ten obszar wolny był?

Zeuge Gerard Włoch:

Może [unverständlich]

Dolmetscherin Kapkajew:

Nichts Konkretes. An und für sich ist es ja so: Die Blocks im alten Lager, die wurden erhöht, das heißt

Staatsanwalt Vogel:

Aufgestockt.

Dolmetscherin Kapkajew:

Von dem Erdgeschoß wurde dann aufgebaut noch ein Geschoß höher, bis eben auch die Neuen dazukamen und bis der leere Platz dann gefüllt wurde. Darf ich das vielleicht zeigen?

Staatsanwalt Vogel:

Nein, ich will eine konkrete Frage an Sie richten: Haben Sie noch in Erinnerung, daß Sie mal zugesehen haben, wie der Block 15 aufgebaut worden ist?

Dolmetscherin Kapkajew:

Nie,j a mam konkretne pytanie odnośnie tego: Czy pan widział, jak był budowany blok 15?

Zeuge Gerard Włoch:

Muszę sobie uzmysłowić, gdzie, w jakiej numeracji on leży.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich muß mir vergegenwärtigen, wo dieser Block liegt, der Numerierung nach.

Vorsitzender Richter:

Vielleicht kann er mal an die Karte gehen.

Dolmetscherin Kapkajew:

Może pan będzie łaskawy jednak na karcie.

Staatsanwalt Vogel:

Sie können vielleicht an der Karte mal nachsehen.

Zeuge Gerard Włoch:

Tam. [Pause] [unverständlich]

Dolmetscherin Kapkajew:

Gdzie? — Da ist die Küche.

Staatsanwalt Vogel:

Auf dem Platz vor der Küche.

Zeuge Gerard Włoch:

[unverständlich]

Dolmetscherin Kapkajew:

Na tym placu przed kuchnią?

Zeuge Gerard Włoch:

Tak. To jest blok, który był jeden z pierwszych w ybudowany.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das ist ein Block, der einer der ersten war, der gebaut wurde.

Staatsanwalt Vogel:

Haben Sie einmal beobachten können, ob diese Baugrube für diesen Block mit Wasser gefüllt war?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy pan mó gł kiedyś obserwować, że dół pod tym blokiem, że był on napełniony wodą?

Zeuge Gerard Włoch:

Tak.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja, das war so.

Staatsanwalt Vogel:

War das Grundwasser, das von unten sich hochgedrückt hatte? Oder war die Grube durch Regenwasser angefüllt?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy proszę pana to była woda gruntowa, to znaczy, która z gruntu na górę wyszła, czy też to była woda, powstała z deszczu, deszczowa woda?

Zeuge Gerard Włoch:

Nie mogę powiedzieć. Nie jestem fachowcem.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das kann ich Ihnen nicht sagen, ich bin kein Fachmann auf diesem Gebiet.

Staatsanwalt Vogel:

Aber Sie wissen mit Sicherheit, daß in dieser Baugrube zumindest zeitweise Wasser gestanden hat?

Dolmetscherin Kapkajew:

Ale wie pan z całą pewnością, że czasami w każdym wypadku woda znajdowała się tam?

Zeuge Gerard Włoch:

Tak jest.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja.

Staatsanwalt Vogel:

Danke schön.

Vorsitzender Richter:

Herr Rechtsanwalt Ormond, bitte schön.

Nebenklagevertreter Ormond:

Welcher SS-Führer im Lager, Herr Zeuge, Kommandant, Adjutant, Schutzhaftlagerführer, hat den Bunker von Zeit zu Zeit kontrolliert? [...]

Dolmetscherin Kapkajew:

Proszę pana, jacy oficerowie SS, czy komendant, czy adiutant, czy też Schutzhaftlagerführer, kto odwiedzał jeszcze bunkier, kto przychodził do bunkra z tych dostojników wyższych?

Zeuge Gerard Włoch:

Za moich czasów tylko Aumeier.

Dolmetscherin Kapkajew:

Zu meiner Zeit lediglich der Aumeier.

Nebenklagevertreter Ormond:

Danke schön.

Vorsitzender Richter:

Herr Rechtsanwalt Raabe? Herr Doktor Laternser.

Verteidiger Laternser:

Herr Zeuge, sprechen Sie Deutsch?

Dolmetscherin Kapkajew:

Proszę świadka, czy mówi pan po niemiecku?

Zeuge Gerard Włoch:

Może inaczej na to odpowiem: ja czytać, czytam jeszcze dzisiaj dosyć dobrze, pomimo że nie mam literatury takiej, żeby tego, ale w słowie w tej chwili już słabo, brakuję mi słów.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich antworte darauf vielleicht etwas anderes. Also lesen kann ich ganz gut, obwohl ich nicht viel deutsche Literatur habe, aber da verstehe ich ja alles. Beim Sprechen, da fehlen mir Worte.

Verteidiger Laternser:

Also Sie hätten diese Aussage nicht so gut in deutscher Sprache machen können wie in polnischer?

Dolmetscherin Kapkajew:

To znaczy, pan by nie mógł tak dobrze złożyć zeznania swojego dzisiejszego w języku niemieckim, nie tak dobrze jak po polsku?

Zeuge Gerard Włoch:

W żadnym wypadku.

Dolmetscherin Kapkajew:

Auf keinen Fall.

Verteidiger Laternser:

Danke schön. Dann nur noch einen Punkt: Sie sagten auf eine Frage des Herrn Vorsitzenden, wer denn über die Bunkerhäftlinge entschieden habe, die von der Politischen Abteilung aus eingewiesen worden seien, daß das derjenige entschied, der den Fall bearbeitet habe.

Dolmetscherin Kapkajew:

Proszę pana, na pytanie przewodniczącego, kto decydował o losie więźniów, odpowiedział pan, że z politycznego oddziału decydował o losie więźnia każdorazowo ten, który opracowywał ten wypadek, tą sprawę.

Zeuge Gerard Włoch:

Jeżeli był przy nich ich szef Grabner, to decyzję podejmował Grabner.

Dolmetscherin Kapkajew:

Wenn dabei ihr Chef Grabner gewesen ist, dann entschied der Grabner.

Verteidiger Laternser:

Auf die Antwort, die Sie dem Herrn Vorsitzenden gegeben haben, nur die Frage: Woher wußten Sie denn, wer den Fall bei der Politischen Abteilung bearbeitet hat?

Dolmetscherin Kapkajew:

Odnośnie tego pytania postawionego przez przewodniczącego i pana odpowiedzi: skąd pan wied ział, kto z tych członków wydziału politycznego opracowywał ten, czy inny wypadek?

Zeuge Gerard Włoch:

Nie wiedziałem, dopiero jak przyszli do bunkra, to jak wywoływało się nazwiska, to odezwał się, przypuśćmy, jeden, czy drugi i powiedział: ten [unverständlich], ja wnioskowałem.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das wußte ich nicht. Aber wenn ein Name aufgerufen wurde, dann meldete sich der eine oder der andere und entschied. Und daraus zog ich die Folgerungen.

Verteidiger Laternser:

Herr Zeuge, noch ein Punkt: Sie haben doch mal einen Beitrag zu den »Heften von Auschwitz« geleistet. Sie erinnern sich sicher.[5]

Dolmetscherin Kapkajew:

Pan na pewno przypomina sobie, że pan napisał coś dla Zeszytów Oświęcimskich?

Zeuge Gerard Włoch:

Tak jest.

Dolmetscherin Kapkajew:

Jawohl.

Verteidiger Laternser:

Erinnern Sie sich, was Sie bezüglich der Entscheidung über diejenigen Häftlinge in diesem Artikel gesagt haben, die von der Politischen Abteilung in den Bunker eingewiesen worden waren?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy przypomina pan sobie, co pan napisał odnośnie decyzji, co do losu tych więźniów, którzy byli przysyłani przez wydział polityczny?

Zeuge Gerard Włoch:

No nie wiadomo, czy to w ogóle ja pisałem, jeżeli coś tam takiego jest, bo to przecież była wspólna redakcja trzech nas. Ja tylko dawałem opis tych rzeczy z nazwiskowych, w którym ja okresie byłem.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja, das

Staatsanwalt Vogel [unterbricht]:

Ich möchte dieser Frage

Verteidiger Laternser [unterbricht]:

Augenblick, die Antwort ist gesagt. Das muß jetzt mal übersetzt werden, Herr Staatsanwalt.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das ist noch gar nicht

Staatsanwalt Vogel [unterbricht]:

Nein, das ist noch nicht übersetzt, und es hat also von uns jedenfalls noch keiner verstehen können. Ich möchte

Verteidiger Laternser [unterbricht]:

Nein, es ist existent. Es ist in polnischer Sprache existent. Und ich bitte, das jetzt zu übersetzen.

Staatsanwalt Vogel:

Da die Gerichtssprache Deutsch ist, Herr Verteidiger, ist die Antwort noch nicht existent.

Verteidiger Laternser:

Nein, nein, darauf kommt es nicht an [unverständlich]

Vorsitzender Richter:

Wollen Sie denn der Frage widersprechen?

Staatsanwalt Vogel:

Ja. Und zwar deshalb, weil der Bericht nicht allein von dem Zeugen verfaßt worden ist.

Dolmetscherin Kapkajew [unterbricht]:

Eben das ist die Antwort.

Staatsanwalt Vogel:

Sondern ein Gemeinschaftswerk, ich glaube, von drei Verfassern.

Dolmetscherin Kapkajew:

Drei.

Verteidiger Laternser:

Sehen Sie, das hätten Sie ja jetzt gehört, Herr Staatsanwalt. Also es war wieder mal ein völlig unnützer Einwurf, den Sie gemacht haben.

Staatsanwalt Vogel:

Ich gehe lieber auf Numero Sicher.

Vorsitzender Richter:

Also bitte übersetzen Sie die Antwort von der Frage.

Dolmetscherin Kapkajew:

Der Beitrag, von dem Sie sprechen, ist eine Gemeinschaftsarbeit von drei Personen. Und ich habe dort nur insofern einen Beitrag geleistet, daß ich das beschrieben habe, was sich während meiner Zeit abgespielt hat.

Verteidiger Laternser:

Nun möchte ich Sie fragen, ob folgender Satz, der in diesem Bericht steht, von Ihnen stammt. Und ich zitiere: »Die entscheidende Stimme in den durch die Politische Abteilung geführten Fällen hatte der Leiter dieser Abteilung.« Seite 20, Heft 1.

Dolmetscherin Kapkajew:

Dasselbe hat er bereits gesagt. Hat er eben gesagt.

Verteidiger Laternser:

Ich bitte, das zu übersetzen: ob der Satz von ihm stammt.

Dolmetscherin Kapkajew:

P roszę pana, czy to zdanie, które ja w tej chwili panu zacytuję, pochodzi od pana? »Decydującym głosem odnośnie losu więźniów, których przysyłał wydział polityczny miał kierownik wydziału politycznego.« Czy to pana zdanie, czy nie.

Zeuge Gerard Włoch :

Nie mogę powiedzieć.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das kann ich Ihnen nicht sagen, ob das mein Satz ist.

Verteidiger Laternser:

Haben Sie den Artikel vor der Veröffentlichung zur Gänze gelesen und ihn, weil er ja auch unter Ihrem Namen veröffentlicht worden ist, gebilligt?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy pan przeczytał ten artykuł przed jego wydaniem, zanim pan zgodził się na wydanie jego pod pana nazwiskiem?

Zeuge Gerard Włoch:

Tam przecież nazwisk jest trzy.

Dolmetscherin Kapkajew:

Dort gibt es doch drei Namen.

Verteidiger Laternser:

Ja, aber Sie kennen doch den gesamten Artikel?

Dolmetscherin Kapkajew:

Ale pan zna cały artykuł, cały ten artykuł?

Zeuge Gerard Włoch:

Znam.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja, ich kenne ihn.

Verteidiger Laternser:

Und haben Sie den gesamten Artikel gebilligt vor der Veröffentlichung?

Dolmetscherin Kapkajew:

I pan zgodził się na ten cały artykuł, zanim on został wydrukowany?

Zeuge Gerard Włoch:

Też nie można to dowodzić, bo to nie jest taka typowa praca wydawnicza, na której miałem się zgodzić, czy się nie mógł zgodzić. Po prostu ja moją część oddałem, mój wycinek oddałem do Państwowego Muzeum w Oświęcimiu, oddał swój odcinek Brol i oddał swój odcinek Pilecki. I dopiero później przysłali nam gotowy druk, książkę jak o podarunek.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das kann man ja gar nicht so sagen: gebilligt oder nicht gebilligt, wie es in einem anderen Fall gewesen wäre. Jeder von uns hat einen Abschnitt bearbeitet. Ich habe meinen Abschnitt bearbeitet und dem Staatlichen Museum in Auschwitz zugeschickt. Dasselbe hat der Brol gemacht, und dasselbe hat Pilecki gemacht. Dann bekamen wir diesen Artikel, nachdem das schon zusammengefaßt worden war, als Geschenk sozusagen vom Museum überreicht.

Verteidiger Laternser:

Ich sehe, Herr Zeuge, Sie wollen auf meine Frage nicht antworten.

Vorsitzender Richter:

Wieso? Der Zeuge hat doch die Frage beantwortet.

Verteidiger Laternser:

Er will nicht auf meine Frage antworten. [...]

Richter Perseke:

Ich habe noch eine Zusatzfrage.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja widzę, że pan nie chce odpowiedzieć na moje pytanie.

Zeuge Gerard Włoch:

Ja nie wiem, jak może twierdzić w ten sposób. Ja odpowiadam zgodnie z prawdą i to co...

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich kann nicht verstehen, wie Sie so etwas sagen können. Ich antworte so, wie es eben der Wahrheit entspricht.

Richter Perseke:

Ich habe im Anschluß daran noch eine Frage: War bei den »Bunkerentleerungen« der Leiter der Politischen Abteilung, Grabner, immer dabei? Oder kam es vor, daß zum Beispiel nur Dylewski und irgendein anderer Angehöriger der Politischen Abteilung dabei war?

Dolmetscherin Kapkajew:

Proszę pana, w związku z tym mam jedno pytanie: Czy zawsze był kierownik wydziału politycznego Grabner przy tego rodzaju decyzjach, czy były też wypadki, że był Dylewski, czy ktoś inny z wydziału politycznego bez kierownika?

Zeuge Gerard Włoch:

Tak, właśnie takie wypadki były, że był częściowo Grabner, a tak samo były wypadki, że zupełnie tylko przychodzili pracownicy Politische Abteilung.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja, so war es eben, wie ich bereits sagte. Es gab Fälle, bei denen Grabner dabeigewesen ist, und es gab Fälle, bei denen nur die einzelnen Angehörigen der Politischen Abteilung dabeigewesen sind.

Vorsitzender Richter:

Sind noch Fragen zu stellen? Doktor Eggert.

Verteidiger Eggert:

Herr Zeuge, kennen Sie den Herrn Direktor des Staatlichen Museums in Auschwitz?

Dolmetscherin Kapkajew:

Proszę świadka, czy zna pan dyrektora Muzeum Państwowego w Oświęcimiu?

Zeuge Gerard Włoch:

Znam go.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich kenne ihn.

Verteidiger Eggert:

Und wie heißt er?

Dolmetscherin Kapkajew:

I jak on się nazywa?

Zeuge Gerard Włoch:

Kazimierz Smoleń.

Verteidiger Eggert:

Wann haben Sie mit dem zuletzt gesprochen?

Dolmetscherin Kapkajew:

Kiedy pan z nim ostatnio rozmawiał?

Zeuge Gerard Włoch:

Ostatnio z nim rozmawiałem w Oświęcimu w roku piećdziesiąt [unverständlich] jakieś sześć czy siedem.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich habe mit ihm zuletzt gesprochen in Auschwitz, das war 1956 oder 57.

Verteidiger Eggert:

Und Sie wissen nicht, daß der Herr Direktor Smoleń heute hier in Frankfurt ist?

Dolmetscherin Kapkajew:

I pan nie wie o tym, że dyrektor Smoleń dzisiaj znajduje się we Frankfurcie?

Zeuge Gerard Włoch:

Tak jest, wiem o tym, że jest.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das weiß ich, daß er hier ist.

Verteidiger Eggert:

Aber Sie haben nicht mit ihm gesprochen?

Dolmetscherin Kapkajew:

Ale pan z nim nie rozmawiał?

Zeuge Gerard Włoch:

No jeżeli chodzi, to znaczy kwestia rozmowy, ja nie rozmawiałem z nim, ja widziałem tu, jak rozbierał płaszcz, jak ja przyszedłem, to tak samo dyrektor Smoleń rozbierał płaszcz w garderobie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja, wie soll ich denn sagen. Ich habe ihn gesehen, wie er seinen Mantel heute ausgezogen und aufgehängt hat, und ich habe dasselbe getan. Da habe ich ihn da gesehen.

Verteidiger Eggert:

Haben Sie mit ihm gesprochen?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy pan z nim rozmawiał?

Zeuge Gerard Włoch:

Dzień dobry, dzień dobry. Pogadamy po rozprawie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Wir haben uns guten Tag gesagt. Wir sprechen nach der Verhandlung miteinander.

Verteidiger Eggert:

Sonst haben Sie nichts mit ihm gesprochen?

Dolmetscherin Kapkajew:

I poza tym nic więcej nie mówiliście ze sobą?

Zeuge Gerard Włoch:

Ja nie wiem, co to ma do rzeczy! Nie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nein. Ich verstehe nicht, in welchem Zusammenhang das stehen soll.

Verteidiger Eggert:

Ich habe keine weiteren Fragen.

Vorsitzender Richter:

Herr Rechtsanwalt Erhard.

Verteidiger Erhard:

Habe ich Sie, Herr Zeuge, richtig verstanden, daß Sie den Angeklagten Stark erst kennengelernt haben, als Sie Schreiber im Bunker 11 waren?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy, proszę świadka, ja pana dobrze zrozumiałem, że poznał pan oskarżonego Starka dopiero wtedy, kiedy pan już był pisarzem bloku 11?

Zeuge Gerard Włoch:

Nie, może nie dobrze mnie zrozumiał. Więc ja poznałem go lepiej, to znaczy, bo [unverständlich] spełnianie funkcji, miałem z nim do czynienia. Poprzednio ja go znałem, jak przechodził przez Lager, ponieważ, trzeba powiedzieć, miałem przyjaciela, który pracował w Politische Abteilung. Nazywał się Otto Schubert.

Dolmetscherin Kapkajew:

Gdzie pracował?

Zeuge Gerard Włoch:

W Politische Abteilung pracował.

Dolmetscherin Kapkajew:

Da haben Sie mich nicht so genau verstanden. Ich wollte sagen, in der Zeit, als ich Blockschreiber gewesen bin, habe ich ihn besser kennengelernt wegen meiner Funktion, die ich dort ausgeübt habe. Vorher habe ich ihn nur durchs Lager gehen sehen. Ich hatte nämlich noch einen Kameraden, Otto Schubert, der hat in der Politischen Abteilung gearbeitet.

Zeuge Gerard Włoch:

I on mi pokazał swego zwierzchnika.

Dolmetscherin Kapkajew:

Er zeigte mir seinen Vorgesetzten.

Verteidiger Erhard:

In welcher Abteilung der Politischen Abteilung hat Ihr Freund gearbeitet?

Dolmetscherin Kapkajew:

W jakim wydziale wydziału politycznego pracował pana przyjaciel?

Zeuge Gerard Włoch:

Więc ja nie znam, jak tam się wydziały dokładnie dzieliły, ale pracował właśnie u Unterscharführera Starka.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich weiß nicht, wie diese Abteilungen in der Politischen Abteilung einzeln hießen. Aber ich weiß, daß er bei dem Unterscharführer Stark gearbeitet hat.

Verteidiger Erhard:

Haben Sie etwas von dem Aufnahmekommando gehört?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy pan słyszał coś o tak zwanym Aufnahmekommando?

Zeuge Gerard Włoch:

Tak.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja.

Verteidiger Erhard:

Wo gehörte das hin?

Dolmetscherin Kapkajew:

I do czego to należy?

Zeuge Gerard Włoch:

Jak do czego? Do kogo, czy do czego?

Dolmetscherin Kapkajew:

Wie meinen Sie?

Verteidiger Erhard:

Zu welcher Gesamtabteilung gehörte die Aufnahme?

Dolmetscherin Kapkajew:

Do jakiego wydziału, ogólnego wydziału należy to Aufnahmeabteilung?

Zeuge Gerard Włoch:

Do Politische Abteilung.

Dolmetscherin Kapkajew:

Zur Politischen Abteilung.

Verteidiger Erhard:

Danke schön.

Dolmetscherin Kapkajew:

Dziękuje.

Vorsitzender Richter:

Ist sonst noch eine Frage zu stellen? Ist von den Angeklagten eine Erklärung abzugeben? Nein. Herr Zeuge, können Sie das, was Sie gesagt haben, mit gutem Gewissen beschwören?

Dolmetscherin Kapkajew:

Proszę świadka, czy może pan z czystym sumieniem przysiąc na to, co pan powiedział?

Zeuge Gerard Włoch:

Tak jest.

Dolmetscherin Kapkajew:

Jawohl.

Vorsitzender Richter:

Werden wegen der Beeidigung Anträge gestellt? Nein.

Angeklagter Hantl:

Paczuła.

Vorsitzender Richter:

Ja.

Angeklagter Hantl:

Die haben ja alle die Angaben gemacht, daß Klehr 43 noch dorten gewesen sein soll.

Vorsitzender Richter:

Ja.

Angeklagter Hantl:

Natürlich war er dorten. Aber die Angaben stimmen nicht. Wie gesagt, Klehr war dorten, aber er ging ungefähr um diese Zeit weg.

Vorsitzender Richter:

Er ging um diese Zeit weg?

Angeklagter Hantl:

Und Martini, was hat Martini gesagt? Doktor Grabczyński, Doktor Waleszki, die waren ja auch dorten, als ich hinkam. Waren Häftlingsärzte. Und Doktor Dering war ja dorten. Was ich bis jetzt erfahren habe aus diesem Prozeß, haben die ja jeder noch immer angegeben: Klehr war dorten. Ich sage, Klehr war dorten, vielleicht fünf, sechs Wochen. Vielleicht habe ich mich geirrt.

Angeklagter Klehr:

Wie lang ich da war, weiß ich selbst. Das weiß ich selbst, wie lang ich da war. Und Herr Direktor, ich beantrage denselben Zeugen Doktor Dering, wie ihn der Angeschuldigte Hantl beantragt. Weil der als chirurgischer Arzt da tätig war. Das hätte ich sowieso noch beantragt, nach dem Zeugen Professor Hanák. Aber weil der Angeschuldigte Hantl den Zeugen beantragt, bitte ich drum auch

Vorsitzender Richter [unterbricht]:

Was hat das mit Hanák zu tun?

Angeklagter Klehr:

Der Hanák hat doch hier ausgesagt, der Lagerarzt Doktor Entress wäre nur ein seltener Gast gewesen und war nur selten im Stammlager. Und deshalb wollte ich dann diesen Doktor Dering als Zeugen benennen, daß der dann genau sagen kann, wie das gewesen war, ob Doktor Entress ein seltener Gast war oder ob er jeden Tag im Stammlager war.

Vorsitzender Richter:

Herr Rechtsanwalt Göllner, wollen Sie diesen Antrag übernehmen?

Verteidiger Göllner:

Herr Direktor, dieser Antrag[6] ist bereits heute mittag in meinem Büro abdiktiert worden. Ich hätte ihn schon überreicht, aber ich wollte aus taktischen Gründen ihn erst überreichen, wenn

  1. Vgl. Skizze, Anlage 2 zum Protokoll der Hauptverhandlung vom 16.11.1964, 4 Ks 2/63, Hauptakten, Bd. 104.
  2. Vgl. kommissarische Vernehmung vom 15.06.1964 in Warszawa, Anlage 1 zum Protokoll der Hauptverhandlung vom 03.09.1964, 4 Ks 2/63, Hauptakten, Bd. 102.
  3. Vgl. kommissarische Vernehmung vom 15.06.1964 in Warszawa, Anlage 1 zum Protokoll der Hauptverhandlung vom 03.09.1964, 4 Ks 2/63, Hauptakten, Bd. 102.
  4. Vgl. Plan des Bunkers in Block 11, in: Hefte von Auschwitz 1, 1959, S. 13.
  5. Vgl. Franciszek Brol, Gerard Włoch, Jan Pilecki: »Das Bunkerbuch«, Hefte von Auschwitz 1, 1959, S. 7-42.
  6. Vgl. Anlage 3 zum Protokoll der Hauptverhandlung vom 19.11.1964, 4 Ks 2/63, Hauptakten, Bd. 104.
0:00