Zeuge Jerzy Pozimski

99. Verhandlungstag 09.10.1964

1. Frankfurter Auschwitz-Prozess

»Strafsache gegen Mulka u.a.«, 4 Ks 2/63

Landgericht Frankfurt am Main

99. Verhandlungstag, 9.10.1964

Vernehmung des Zeugen Jerzy Pozimski

Vorsitzender Richter:

Und aus welchem Grunde sind Sie dorthin gekommen?

Dolmetscherin Kapkajew:

Z jakiego powodu pan przybyl do obozu?

Zeuge Jerzy Pozimski:

Zostal em aresztowany pod zarzutem posiadania tajnych polskich gazetek.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich wurde verhaftet und dessen angeklagt, daß ich bei mir geheime polnische Zeitungen verwahrt habe.

Zeuge Jerzy Pozimski:

Na skutek tego podejrzenia przebywalem przez 3 miesiace w wiezieniu gestapowskim w Bytomiu.

Dolmetscherin Kapkajew:

Aus diesem Grunde blieb ich drei Monate lang in einem Gestapogefängnis in Beuthen.

Zeuge Jerzy Pozimski:

Po 3 miesiacach zostalem przetransportowany do Oswiecimia.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nach drei Monaten wurde ich nach Auschwitz gebracht.

Vorsitzender Richter:

Wurde Ihnen ein Prozeß gemacht?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy panu zrobiono proces, sprawe sadowa?

Zeuge Jerzy Pozimski:

Nie, nic. Nie otrzymalem zadnego nakazu ani a resztowania, ani skazania.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nein, es war nichts. Ich habe weder einen Haftbefehl noch ein Urteil gekriegt.

Vorsitzender Richter:

Welchen Winkel haben Sie in dem Lager getragen?

Zeuge Jerzy Pozimski:

Czerwony.

Dolmetscherin Kapkajew:

Rot.

Vorsitzender Richter:

Einen roten Winkel. Wo kamen Sie zunächst hin, als Sie das Lager in Auschwitz betraten?

Dolmetscherin Kapkajew:

Dokad pan z poczatku przybyl, kiedy pan przyjechal do Oswiecimia?

Zeuge Jerzy Pozimski:

Czy chodzi o bloki?

Dolmetscherin Kapkajew:

O bloki. I komando.

Vorsitzender Richter:

In welchem Kommando?

Dolmetscherin Kapkajew:

Um was handelt es sich dabei, sagte er, Block und Kommando?

Vorsitzender Richter:

Ja. Ist der Zeuge damit einverstanden, daß wir seine Aussage auf ein Tonband nehmen zum Zweck der Stützung des Gedächtnisses des Gerichts?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy zgadza sie pan z tym, ze zeznanie pana bedzie wziete na tasme magnetofonowa dla ulatwienia pracy sadowi?

Zeuge Jerzy Pozimski:

Nie przeszkadza mi to, prosze bardzo.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das stört mich nicht. Bitte sehr.

Vorsitzender Richter:

Herr Zeuge, in welchem Block wurden Sie untergebracht, und mit welchen Arbeiten wurden Sie beschäftigt?

Dolmetscherin Kapkajew:

W jakim bloku pan zostal umieszczony i jaka praca sie pan zajmowal?

Zeuge Jerzy Pozimski:

Zatem od samego poczatku powiem.

Dolmetscherin Kapkajew:

Also ich werde von Anfang an berichten.

Zeuge Jerzy Pozimski:

24 czerwca, w poniedzialek o godzinie 1.00 zostalismy przywiezieni samochodem z Bytomia, z Gestapo bytomskiego.

Dolmetscherin Kapkajew:

Am 24. Juni, das war ein Montag, sind wir um ein Uhr mit dem Auto aus dem Gefängnis, aus dem Gestapogefängnis in Beuthen, nach Auschwitz gebracht worden.

Zeuge Jerzy Pozimski:

Ulokowano nas w tak zwanej kwarantannie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Wir wurden in der sogenannten Quarantäne untergebracht.

Zeuge Jerzy Pozimski:

Ten budynek nazywano pózniej Stabsgebäude.

Dolmetscherin Kapkajew:

Dieses Gebäude nannte man später das Stabsgebäude.

Zeuge Jerzy Pozimski:

Po 10, 12 dniach zostalismy przetransportowani do wlasciwego obozu i umieszczony zostalem na bloku 3a.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nach zehn bis zwölf Tagen wurden wir dann in das eigentliche Lager gebracht, und man brachte mich in den Block 3a.

Zeuge Jerzy Pozimski:

Blokowy nazywal sie Max Kuserow. Kuserow to byl niemiecki wiezien kryminalny.

Dolmetscherin Kapkajew:

Der Blockälteste war ein deutscher Krimineller mit Namen Max Kuserow.

Zeuge Jerzy Pozimski:

Numer 35, bodajze.

Dolmetscherin Kapkajew:

Er hatte die Nummer 35.[1]

Zeuge Jerzy Pozimski:

Zastepca jego byl Leon Siwy.

Dolmetscherin Kapkajew:

Sein Stellvertreter war Leon Siwy.

Vorsitzender Richter:

Ja. Wie lange blieben Sie in diesem Block?

Dolmetscherin Kapkajew:

Jak dlugo pan tam pozostal w tym bloku?

Zeuge Jerzy Pozimski:

W tym bloku przebywalem okolo roku, póltora.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich blieb auf diesem Block circa ein bis anderthalb Jahre.

Zeuge Jerzy Pozimski:

Nastepnym moim blokiem to byl nowo wybudowany blok numer 4a.

Dolmetscherin Kapkajew:

Mein nächster Block war der neu aufgebaute Block 4a.

Zeuge Jerzy Pozimski:

Jezeli chodzi o moje zatrudnienie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und jetzt, wenn es sich um meine Beschäftigung handelt

Zeuge Jerzy Pozimski:

W pierwszych miesiacach pracowalismy przy róznych pracach fizycznych.

Dolmetscherin Kapkajew:

In den ersten Monaten waren wir bei verschiedenen körperlichen Arbeiten beschäftigt.

Zeuge Jerzy Pozimski:

Wyladowalismy pociagi cementu, materialów budowlanych na tak zwanym Bauhofie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Wir haben zuerst mal die Züge ausgeladen mit Zement und Baumaterialien auf dem sogenannten Bahnhof.

Zeuge Jerzy Pozimski:

Bauhof.

Dolmetscherin Kapkajew:

Bauhof.

Vorsitzender Richter:

Ja.

Zeuge Jerzy Pozimski:

Pózniej bylismy zatrudnieni w obozie przy przewozeniu ziemi z jednego miejsca na drugie miejsce.

Dolmetscherin Kapkajew:

Später waren wir im Lager beschäftigt, und zwar mit dem Transport der Erde von einer Stelle auf die andere.

Zeuge Jerzy Pozimski:

W wypadku jezeli dla nas nie bylo, dla mieszkanców tego bloku 3a, nie bylo w danym dniu pracy, uprawialismy tak zwany po niemiecku »Sport«.

Dolmetscherin Kapkajew:

An solchen Tagen, wenn keine Arbeit für uns, für die Bewohner des Blocks 3a, vorhanden war, haben wir den sogenannten »Sport«– Sport in Deutsch – getrieben.

Zeuge Jerzy Pozimski:

To byly cwiczenia gimnastyczne, które trwaly od godziny 6 rano do godziny 12 i od godziny 2 do 6 wieczora, przez caly dzien.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das waren so Turnübungen, die von sechs Uhr morgens bis zwölf Uhr mittags dauerten und dann von zwei bis sechs, also den ganzen Tag durch.

Vorsitzender Richter:

Haben Sie bei dieser Gelegenheit auch den Angeklagten Bednarek kennengelernt?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy pan przy tej okolicznosci poznal oskarzonego Bednarka?

Zeuge Jerzy Pozimski:

Tak jest.

Dolmetscherin Kapkajew:

Jawohl.

Zeuge Jerzy Pozimski:

Podejrzany Bednarek

Dolmetscherin Kapkajew [unterbricht]:

Oskarz ony Bednarek.

Zeuge Jerzy Pozimski:

Oskarzony Bednarek przyjechal do obozu pare dni za mna.

Dolmetscherin Kapkajew:

Der Angeklagte oder Beschuldigte, ich weiß nicht, wie ich mich ausdrücken soll, also der Angeklagte Bednarek kam etwa einige Tage nach mir ins Lager.

Zeuge Jerzy Pozimski:

I przyszedl do tego samego bloku co ja, to znaczy 3a.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und kam zu dem gleichen Block wie ich, also auf den Block 3a.

Zeuge Jerzy Pozimski:

Po pewnym czasie, dokladnie nie moge okreslic tego terminu, Bednarek zostal przeniesiony na inny blok.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nach einiger Zeit, ich kann das nicht mehr genau angeben, nach welcher Zeit, wurde Bednarek auf einen anderen Block versetzt.

Vorsitzender Richter:

War das im Jahr 1940 noch?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy to bylo w roku 40?

Zeuge Jerzy Pozimski:

Tak jest.

Dolmetscherin Kapkajew:

Jawohl.

Vorsitzender Richter:

Bitte schön.

Zeuge Jerzy Pozimski:

Juz tez nie powiem dokladnie daty, kiedy Bednarek zostal tak zwanym Blockältesterem na bloku 8a.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich kann heute nicht mehr genau angeben, was das für ein Datum war, aber der Bednarek wurde zum Blockältesten ernannt auf dem Block 8a.

Zeuge Jerzy Pozimski:

Jeszcze wracajac z powrotem do bloku 3a, tam mysmy sie z Bednarkiem troszeczke blizej zapoznali.

Dolmetscherin Kapkajew:

Wenn ich dann zu dem Block 3a wieder zurückkehren darf: Da war es, auf diesem Block, daß ich mit Bednarek ein bißchen näher zusammenkam.

Zeuge Jerzy Pozimski:

Dlatego tez, gdy pózniej Bednarek juz byl na bloku 8a, to byl koniec 40 i moze poczatek 41, dokladnej daty zastrzegam sie, nie pamietam, to ja do niego czesto, gesto chodzilem.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und aus diesem Grunde, als Bednarek dann auf dem Block 8a gewesen ist – das könnte Ende 1940, Anfang 41 gewesen sein, bitte, ich kann das genaue Datum nicht angeben –, traf es sich oft, daß ich zu ihm auf den Block 8a ging.

Zeuge Jerzy Pozimski:

Bednarek jako blokowy mial duza sale, w której on mieszkal i jego zastepca, i tak zwa ny Schreiber.

Dolmetscherin Kapkajew:

Bednarek als Blockältester hatte dort einen großen Raum, in dem er wohnte – er, sein Stellvertreter und der Blockschreiber.

Zeuge Jerzy Pozimski:

Poza tym mieszkalo w tej sali u niego kilku jego kolegów, osobistych przyjaciól, pochodzacych z tego samego co on transportu i z tego samego miasta.

Dolmetscherin Kapkajew:

Außerdem wohnten im gleichen Raum noch einige seiner Kameraden, die ihm näher bekannt waren, die mit dem gleichen Transport nach Auschwitz kamen und aus der gleichen Stadt wie er stammten.

Zeuge Jerzy Pozimski:

Poza tym i to bylo najwazniejsze, Bednarek u siebie na swojej izbie, w swoim pokoju przechowywal starszego pana nazwiskiem Paszkiewicz, czy Paszkowicz. O tym powiem za chwile dalej.

Dolmetscherin Kapkajew:

Darüber hinaus, und das war das Wichtigste, hatte Bednarek in seinem Raum noch einen älteren Herrn aufbewahrt. Der Mann hatte den Namen Paszkiewicz oder Paszkowicz. Ich werde noch später darüber sprechen.

Zeuge Jerzy Pozimski:

To byl przedwojenny polski kapitan najwiekszego polskiego okretu Batory.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das war vor dem Kriege der Schiffskapitän von einem der größten polnischen Schiffe, Batory.

Zeuge Jerzy Pozimski:

Ten pan Paszkiewicz umial bardzo pieknie opowiadac o swoich podrózach na czarnym ladzie, w Afryce i tak dalej.

Dolmetscherin Kapkajew:

Dieser Herr Paszkiewicz, der verstand sehr schön über seine Erlebnisse zu erzählen, über seine Fahrten in Afrika und auf den anderen Erdteilen.

Zeuge Jerzy Pozimski:

Ja chodzilem i nie tylko ja, a tez inni koledzy, i on do samego apelu, a wiec krótko przed godzina 9 nam opowiadal swoje historie, swoje przezycia.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich ging öfters dahin, und nicht nur ich, sondern auch andere. Und er pflegte uns dann lange – bis zum Appell, also bis kurz vor neun Uhr abends – über seine Erlebnisse zu berichten.

Zeuge Jerzy Pozimski:

Od tego wlasnie okresu, mój stosunek do oskarzonego Bednarka byl coraz to bardziej przyjazniejszy i kolezenski.

Dolmetscherin Kapkajew:

Seit diesem Zeitpunkt eigentlich begann mein Verhältnis zu Bednarek immer mehr freundschaftlich und kameradschaftlich zu werden.

Zeuge Jerzy Pozimski:

Z poczatkiem roku 1941 zostalem na bloku 3a powolany przez pózniejszego juz blokowego na tak zwanego Blockschreibera.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und im Jahre 1941 wurde ich dann von dem späteren Blockältesten auf unserem Block 3a zum Blockschreiber ernannt.

Zeuge Jerzy Pozimski:

Wtedy mialem jeszcze wiecej mozliwosci, okazji i czasu przebywac na bloku 8a u Bednarka.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich hatte aus diesem Grunde noch mehr Zeit, Möglichkeit und Gelegenheit, bei Bednarek, auf seinem Block, zu verweilen.

Zeuge Jerzy Pozimski:

Jeszcze w pózniejszym okresie, moze gdzies juz w roku 42, zostalem znowu przez tak zwanego Arbeitsdiensta powolany do biura, do tak zwanego oddzialu Arbeitseinsatz jako Schreiber.

Dolmetscherin Kapkajew:

Noch später, das mag 1942 gewesen sein, wurde ich vom Arbeitsdienst zu dem sogenannten Arbeitseinsatz als Schreiber ernannt.

Zeuge Jerzy Pozimski:

Tam mialem okazje czesto, gesto swoim kolegom pomagac w urzadzaniu sie w obozie i w uzyskiwaniu pracy lzejszej i pod dachem.

Dolmetscherin Kapkajew:

Dort hatte ich die Möglichkeit, sehr häufig meinen Kameraden dabei behilflich zu sein, eine leichtere und bessere Arbeit im Lager zu bekommen.

Zeuge Jerzy Pozimski:

Nowe transporty, jak to sie nazywalo, Zugänge, nowe transporty, które przychodzily na blok do Bednarka. Czesto, gesto on sam przychodzil do mnie podajac mi kilka numerów wiezniów, po to zebym ja ich urzadzil, zebym ja im jakas dobra prace zorganizowal.

Dolmetscherin Kapkajew:

Während die neuen Transporte, also die sogenannten Zugänge kamen, und zwar auf den Block zu Bednarek, da traf es sich oft, daß der Bednarek selbst zu mir kam und mir einzelne Nummern von den Häftlingen gab und bat, für sie eine Arbeit zu »organisieren«.

Zeuge Jerzy Pozimski:

Miedzy innymi dzisiaj zyjacy w Krakowie mój serdeczny przyjaciel Ludwig, nazwisko, Józef na imie, zyje i miedzy innymi za posrednictwem Bednarka otrzymal dobra prace i dzieki temu obóz przezyl.

Dolmetscherin Kapkajew:

Unter anderem war dabei ein Mann namens Józef Ludwig. Ludwig ist sein Name. Er lebt heute noch in Krakau, das ist mein guter Freund. Er hat mit Hilfe von Bednarek eine leichtere Arbeit bekommen können und auf diese Weise das Lager überlebt.

Zeuge Jerzy Pozimski:

Takich wypadków bylo duzo, duzo wiecej. Ja móglbym jeszcze podac inne nazwiska, jezeli by to bylo istotne.

Dolmetscherin Kapkajew:

Es gab noch viel mehr solcher Fälle. Und ich bin in der Lage, wenn das wesentlich ist, noch mehrere Namen zu nennen.

Vorsitzender Richter:

Ja. Herr Zeuge, wir glauben das, was Sie eben gesagt haben. Es wird nun dem Bednarek vorgeworfen, daß er sich anderen Häftlingen gegenüber weniger großmütig und gut gezeigt haben soll und daß er insbesondere auch Häftlinge sehr geschlagen und sogar totgeschlagen haben soll. Haben Sie da etwas darüber gehört?

Dolmetscherin Kapkajew:

Prosze swiadka, my wierzymy panu w to wszystko, co pan mówi, ale slyszelismy od innych swiadków, z innej strony zarzuca sie Bednarkowi, ze on w stosunku do innych wiezniów zachowywal sie nie w taki przyjazny i wielkoduszny sposób, jak ten, o którym pan opowiadal, ze on ich bil i nawet niektórych zabil. Co panu jest wiadome na ten temat?

Zeuge Jerzy Pozimski:

Prawdopodobnie Wysoki Sad w trakcie przesluchiwan swiadków dotychczasowych, wyrobil sobie pewne wyobraze nie o warunkach i stosunkach obozowych.

Dolmetscherin Kapkajew:

Wahrscheinlich hat das Hohe Gericht während der Verhandlung und während der Vernehmungen von vielen Zeugen schon einen Einblick gewonnen, wie die Verhältnisse und Bedingungen im Lager gewesen sind.

Zeuge Jerzy Pozimski:

Ludzie bija sie i morduja sie nawet w normalnych warunkach.

Dolmetscherin Kapkajew:

Die Menschen schlagen sich gegenseitig und töten auch einander, auch unter normalen Umständen.

Zeuge Jerzy Pozimski:

A cóz dopiero w takich warunkach, jakie stworzylo SS w obozach koncentracyjnych, w tym wypadku w Oswiecimiu.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und was soll man sagen von solchen Verhältnissen, die die SS im Lager errichtet hat, in diesem Fall im Lager Auschwitz.

Zeuge Jerzy Pozimski:

Ja chce byc jak najbardziej objektywnym w swoich zeznanich.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich möchte in meinen Aussagen so weit wie möglich objektiv bleiben.

Zeuge Jerzy Pozimski:

I dlatego stwierdzam i oswiadczam

Dolmetscherin Kapkajew:

Und darum stelle ich fest und erkläre

Zeuge Jerzy Pozimski:

Na terenie obozu w Oswiecimiu w bloku 8a, wedlug mojego rozeznania osobistego, zastrzegam sie, ze ja nie siedzialem z Bednarkiem dzien i noc, Bednarek zadnego czlowieka nie zabil.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich möchte betonen, aussagen und feststellen, daß im Block 8a – ich muß natürlich dabei betonen, daß es meine eigene Meinung ist und daß ich mit Bednarek nicht Tag und Nacht zusammengewesen bin –, daß in diesem Block 8a niemand getötet wurde.

Zeuge Jerzy Pozimski:

Rozmawialem z duzo bylymi wiezniami na te tematy na przestrzeni ostatnich czterech lat.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich habe mit vielen ehemaligen Häftlingen über diese Themen gesprochen, und zwar während der letzten vier Jahre.

Zeuge Jerzy Pozimski:

I nie znalazlem nikogo, który by powiedzial, ze widzial, ze Bednarek zabil. Duzo mówilo mi, ze slyszeli i tak dalej, ale nikt, nie byl taki, który powiedzial, ze widzial.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und ich habe keinen einzigen getroffen, der selbst gesehen hat, daß Bednarek jemanden getötet hat, ich betone: selbst gesehen hat. Gehört, aber nicht selbst gesehen.

Zeuge Jerzy Pozimski:

Ja chcialbym dalej stwierdzic, ze jako tak zwany Blockschreiber na bloku 3a widzialem rózne, najbardziej drastyczne momenty.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich muß betonen, daß ich als Schreiber auf dem Block 3a verschiedene drastische Momente gesehen habe.

Zeuge Jerzy Pozimski:

I w duzo wypadkach byl winien blokowy i zastepca.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und in vielen Fällen waren der Blockälteste und sein Stellvertreter schuldig.

Zeuge Jerzy Pozimski:

Ale w przewazajacej mierze byl winien sam system, który zmuszal ludzi do kradziezy chleba, jeden drugiego.

Dolmetscherin Kapkajew:

Aber in der Mehrheit, in den meisten Fällen, war das System selbst schuldig, das die Menschen gezwungen hat, einer dem anderen das Brot zu stehlen.

Zeuge Jerzy Pozimski:

Który ludzi doprowadzal do takiego stopnia nieludzkosci, ze mysmy sie nieraz dziwili sami, ze czlowiek moze tak nisko upasc.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das – also das System – führte die Menschen bis zu solchen niedrigsten Graden des Menschlichen, daß wir selbst uns darüber gewundert haben, wie der Mensch so herunterfallen kann.

Zeuge Jerzy Pozimski:

To nie ma byc obrona Bednarka, to ma byc tylko faktyczne stwierdzenie warunków i sytuacji obozowej.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das soll nicht die Verteidigung von Bednarek sein. Das soll nur eine Feststellung über die Bedingungen und die Umstände im Lager sein.

Vorsitzender Richter:

Ja. Und wie erklären Sie sich nun, daß Bednarek so stark belastet wird, obwohl Sie ihm doch selbst ein sehr gutes Zeugnis ausstellen?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czym pan moze objasnic to, ze oskarzonego Bednarka tak obciazaja, kiedy pan daje mu taka dobra opinie?

Zeuge Jerzy Pozimski:

Jak daleko go obciazaja, nie wiem, bo ja aktu oskarzenia nie znam i go nie czytalem.

Dolmetscherin Kapkajew:

Wie weit man ihn belastet, weiß ich nicht, weil ich die Anklageschrift nicht gelesen habe und nichts davon weiß.

Zeuge Jerzy Pozimski:

Natomiast wedlug informacji prasowych u nas w kraju

Dolmetscherin Kapkajew:

Dagegen nach den Presseinformationen bei uns zu Hause

Zeuge Jerzy Pozimski:

Pisalo sie duzo, oswiadczali swiadkowie duzo, omawiajac, ze bil i zabijal, ale ja nie wiem, czy to dotyczylo jego pobytu w Oswiecimiu w 8a, czy na terenie Brzezinki.

Dolmetscherin Kapkajew:

Also nach diesen Informationen haben die Zeugen berichtet und beleuchtet, daß er geschlagen und getötet haben sollte. Aber ich weiß nicht, ob es sich auf diesen Zeitpunkt bezieht, [auf die Zeit, während der] er auf dem Block 8a gewesen ist.

Vorsitzender Richter:

War er auch mal auf Block 8?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy on byl jeszcze na bloku 8?

Zeuge Jerzy Pozimski:

Nie przypominam sobie, chyba ze zaraz z poczatku, przedtem.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich erinnere mich nicht daran. Vielleicht ganz am Anfang, vorher.

Vorsitzender Richter:

Wissen Sie, wer auf Block 8 Funktionshäftling war?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy wi e pan, kto byl na bloku 8 funkcyjnym wiezniem?

Vorsitzender Richter:

Und wer Blockältester war?

Dolmetscherin Kapkajew:

I kto byl blokowym?

Zeuge Jerzy Pozimski:

[Pause] W tym okresie to mogly byc nazwiska nastepujace

Dolmetscherin Kapkajew:

In dieser Zeit könnten [+ es] folgende Namen gewesen sein

Zeuge Jerzy Pozimski:

Baltazinski.

Dolmetscherin Kapkajew:

Baltazinski.

Zeuge Jerzy Pozimski:

Jeden z Slaska, z Rybnika, którego mysmy nazywali Michel.

Dolmetscherin Kapkajew:

Einer aus Schlesien, aus Rybnik, den wir Michel genannt haben.

Zeuge Jerzy Pozimski:

Pózniej byl

Vorsitzender Richter [unterbricht]:

Und Koprowiak?

Dolmetscherin Kapkajew:

Koprowiak?

Zeuge Jerzy Pozimski:

Koprowiak byl moim blokowym na bloku 3a.

Dolmetscherin Kapkajew:

Koprowiak war mein Blockältester auf dem Block 3a.

Zeuge Jerzy Pozimski:

Po Kuserowie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nach dem Kuserow.

Zeuge Jerzy Pozimski:

Byc moze, ze Koprowiak zanim przyszedl do nas na blok 3a byl na bloku 8, ale ja sobie tego nie przypom inam.

Dolmetscherin Kapkajew:

Es ist möglich, daß Koprowiak, bevor er zu uns auf den Block 3a kam, auf dem Block 8 gewesen ist. Aber ich kann mich nicht daran entsinnen.

Vorsitzender Richter:

Haben Sie den Eindruck, als ob Bednarek von der polnischen Widerstandsbewegung im Lager irgendwie systematisch verfolgt oder verleumdet worden ist?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy ma pan takie wrazenie, ze ruch podziemny w Oswiecimiu systematycznie gnebil i przesladowal Bednarka?

Zeuge Jerzy Pozimski:

Na terenie obozu Oswiecimskiego, tak zwanego Auschwitz I, raczej nie, na terenie Brzezinki nie wiem, bo ja tam nigdy nie bylem.

Dolmetscherin Kapkajew:

Auf dem Gebiet des Auschwitz-Lagers, also Auschwitz I, nein. Aber woanders weiß ich nicht, ich war ja nicht dort.

Vorsitzender Richter:

Ja. Herr Rechtsanwalt Doktor Eggert, Sie hatten den Zeugen benannt. Hatten Sie noch eine Frage an ihn zu stellen?

Verteidiger Eggert:

Zwei kleine Fragen. Die erste ist: Gehört der Zeuge selbst oder gehörte der Zeuge selbst der polnischen Widerstandsbewegung an?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy pan sam nalezal do ruchu oporu?

Zeuge Jerzy Pozimski:

Tak jest, ale dopiero gdzies druga czesc roku 42.

Dolmetscherin Kapkajew:

Jawohl, aber erst in der zweiten Hälfte des Jahres 1942.

Verteidiger Eggert:

Jawohl. Und die andere Frage ist: Ein Zeuge hat hier behauptet, der Angeklagte Bednarek sei aus Auschwitz nach Österreich geflohen. Wissen Sie etwas über diese sogenannte Flucht, sind Sie vielleicht selbst dabeigewesen? Und wissen Sie etwas über die Kinder, die in diesem Zusammenhang eine Rolle spielen?

Dolmetscherin Kapkajew:

Jeden ze swiadków powiedzial, ze Bednarek uciekl do Austrii. Czy panu jest cos wiadome o tej ucieczce, moze pan sam byl przy tym, czy pan moze cos blizszego powiedziec na te okolicznosc?

Zeuge Jerzy Pozimski:

Zamiast odpowiedziec bezposrednio, odpowiem inaczej.

Dolmetscherin Kapkajew:

Anstelle der unmittelbaren Antwort antworte ich etwas andersrum.

Zeuge Jerzy Pozimski:

A mianowicie 18, wzglednie 19 stycznia 45 roku zostaly obozy Oswiecimski i Brzezinka ewakuowane.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und zwar: Am 18. oder 19. Januar 1945 wurden die Lager, Auschwitz und Birkenau, evakuiert.

Zeuge Jerzy Pozimski:

Na trasie miedzy Oswiecimiem, a miejscowoscia Brzeszcze spotkalem Emila Bednarka z transportem dzieci. [...]

Dolmetscherin Kapkajew:

Auf dem Weg zwischen Auschwitz und einer Station Brzeszcze traf ich den Emil Bednarek mit einem Kindertransport.

Zeuge Jerzy Pozimski:

Od tego momentu do 5 maja 45 roku bylem z Bednarkiem razem. Jezeli Wysoki Sad pozwoli, mialbym na ten temat duzo do powiedzenia.

Dolmetscherin Kapkajew:

Von diesem Augenblick an bis zum 5. Mai 1945 war ich mit Bednarek zusammen. Und wenn das Hohe Gericht es mir erlaubt, dann hätte ich viel darüber zu erzählen.

Vorsitzender Richter:

Ja. Ist noch eine Frage, Herr Rechtsanwalt Doktor Eggert?

Verteidiger Eggert:

Ich brauche das nicht weiter von dem Zeugen zu hören. Vielleicht ist die Frau Dolmetscherin so nett und sagt ihm, daß das Gerich t das im wesentlichen weiß. Nur noch eins: Kennt der Zeuge einen Herrn Jasinski, der kürzlich gestorben ist?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy swiadek zna pana Jasinskiego, który niedawno zmarl?

Zeuge Jerzy Pozimski:

Znam go osobiscie, dlatego, ze on tez siedzial w obozie Oswiecimskim, ma numer nawet nizszy ode mnie i wiem, ze zmarl 8 ubieglego miesiaca i bylem na jego pogrzebie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja, ich kenne ihn. Ich weiß, daß er ehemaliger Häftling gewesen ist. Er hatte sogar eine niedrigere Nummer, als ich sie gehabt habe. Und er starb am 8. des vergangenen Monats. Ich war selbst bei seinem Begräbnis.

Verteidiger Eggert:

Und kennt der Zeuge noch andere oder andere Häftlinge, die seinerzeit unter Bednarek im Block 8a des Stammlagers gewesen sind? Hat er mit solchen Häftlingen auch gesprochen?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy pan zna jeszcze innych wiezniów, którzy byli pod Bednarkem na bloku 8a? Czy pan z nimi moze rozmawial?

Zeuge Jerzy Pozimski:

Blok 8a mial pareset wiezniów, którzy czesto, gesto sie zmieniali, dlatego ja na temat Bednarka rozmawialem z duzo ludzmi.

Dolmetscherin Kapkajew:

Im Block 8a waren einige Hunderte von Häftlingen, und die wechselten auch. Aus diesem Grunde habe ich mit mehreren Häftlingen über Bednarek gesprochen.

Zeuge Jerzy Pozimski:

I opinia byla rózna.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und die Meinung war verschieden.

Zeuge Jerzy Pozimski:

Przewazala jednak opinia, ze Bednarek, zastrzegam sie jeszcze raz, w Oswiecimiu nie ma zadnego czlowieka na swoim sumieniu.

Dolmetscherin Kapkajew:

Aber überwiegend war die Meinung vertreten, daß Bednarek in Auschwitz, ich betone: in Auschwitz, keinen Menschen auf seinem Gewissen hat.

Verteidiger Eggert:

Es sind ja auch andere Meinungen vertreten worden, und zwar von Zeugen, die etwas gehört hatten, und Sie haben vorhin gesagt, die es nicht selbst gesehen hatten. Waren das auch Leute aus dem Block 8a?

Dolmetscherin Kapkajew:

Pan powiedzial, ze sa rózne zdania i pan przedtem jeszcze mówil, ze ludzie opowiadali panu, co slyszeli, ale czego sami nie widzieli: Czy to byli ludzie, którzy byli tez na bloku 8a?

Zeuge Jerzy Pozimski:

To byli ludzie z jego miejscowosci, z jego transportu i mieszkali wlasnie na bloku 8a.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja, das waren Leute aus seinem Transport, aus dem gleichen Ort, wo er herkommt, die auf dem Block 8a gewohnt haben.

Verteidiger Eggert:

Die gesagt haben, er hat sich schlecht betragen, oder die gesagt haben, er hat sich gut betragen?

Dolmetscherin Kapkajew:

I oni powiedzieli, ze on zle sie zachowywal, czy oni powiedzieli, ze on sie dobrze zachowywal?

Zeuge Jerzy Pozimski:

Ja juz mówilem

Dolmetscherin Kapkajew [unterbricht]:

Ci ludzie?

Zeuge Jerzy Pozimski:

Ja juz mówilem raz, ze opinia byla podzielona, ale przewazala pozytywna.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich habe Ihnen doch schon einmal gesagt, daß die Meinung verschieden war. Einige haben es so und andere so gesagt. Aber die gute Meinung überwog.

Verteidiger Eggert:

Ja, Herr Zeuge, es geht ja hier nun nicht um Meinungen, sondern es geht darum, was der Angeklagte Bednarek seinerzeit getan hat. Wenn es Leute gewesen sind, die mit ihm zusammen auf Block 8a gewesen sind, dann müßten sie ja die Vorgänge dort gesehen haben. Und sie müßten auch bei den Gesprächen mit Ihnen sich darüber geäußert haben, was nun tatsächlich vorgefallen ist, und nicht über das, was sie gehört haben.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nam nie chodzi o to, jaka byla opinia o Bednarku, tylko chodzi o to, ze jesli ci ludzie mieszkali równiez w bloku 8a, to musieli przeciez widziec, nie tylko slyszec, pewne rzeczy i w rozmowie z panem musieli opowiedziec, co oni rzeczywiscie widzieli.

Zeuge Jerzy Pozimski:

Tak, za tym ani jeden z nich mi nie opowiedzial konkretnie, ze byl swiadkiem zamordowania, zabicia jakiegos wieznia przez Bednarka.

Dolmetscherin Kapkajew:

Also keiner von ihnen hat mir konkret erzählt, daß er Zeuge gewesen ist, daß Bednarek irgend jemanden getötet hat.

Verteidiger Eggert:

Danke schön. Dann nur noch eins: Ist Ihnen der Name Fritz Junger ein Begriff? [...]

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy panu jest to nazwisko Fritz Junger znajome?

Zeuge Jerzy Pozimski:

Fritz Junger byl wiezniem numer 1.160, pochodzil z Chorzowa.

Dolmetscherin Kapkajew:

Fritz Junger, das war ein Häftling mit der Nummer 1.160, und [+ er] stammte aus Chorzów, Königshütte.

Zeuge Jerzy Pozimski:

Jest moim kolega i przyjacielem do dzis dnia, bo zyje.

Dolmetscherin Kapkajew:

Er ist mein Kamerad und mein Freund bis zum heutigen Tage, weil er lebt.

Zeuge Jerzy Pozimski:

Jak sie stalo, ze on zyje, a byl zupelnie juz skonczonym »muzulmanem«

Dolmetscherin Kapkajew:

Wie ist es gekommen, daß er noch lebt, obwohl er ein vollständiger »Muselmann« gewesen ist?

Zeuge Jerzy Pozimski:

Bylo to moze 2, moze 1 maja 45 roku, a wiec krótko przed samym wejsciem armii amerykanskiej do Mauthausen.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das war am 2. oder vielleicht am 1. Mai 1945, also kurze Zeit bevor die Amerikaner ins Lager Mauthausen gekommen sind.

Zeuge Jerzy Pozimski:

SS-m ani prowadzili kolumny skladajace sie z okolo 300, moze bylo wiecej, wiezniów rozebranych, zupelnie wycienczonych, trzymajacych sie piatkami razem do krematorium.

Dolmetscherin Kapkajew:

Die SS-Männer führten eine Gruppe von etwa 300, vielleicht etwas mehr Personen, die vollständig abgezehrt gewesen sind und

Zeuge Jerzy Pozimski:

[+ Esesmani prowadzili] wiezniów rozebranych, zupelnie wycienczonych, trzymajacych sie piatkami razem do krematorium.

Dolmetscherin Kapkajew:

Die SS-Männer führten eine Gruppe von etwa 300, vielleicht etwas mehr Personen, die vollständig abgezehrt gewesen sind und zu fünft sich zusammengehalten haben, vollkommen nackt ins Krematorium.

Vorsitzender Richter:

Moment. Ist das in Mauthausen gewesen?

Dolmetscherin Kapkajew:

To bylo w Mauthausen?

Zeuge Jerzy Pozimski:

Tak jest.

Dolmetscherin Kapkajew:

Jawohl.

Vorsitzender Richter:

Da bezieht sich unser Prozeß nicht mehr drauf.

Dolmetscherin Kapkajew:

To nas nie dotyczy, ten proces nas nie dotyczy.

Zeuge Jerzy Pozimski:

Ale dotyczy osoby Bednarka.

Dolmetscherin Kapkajew:

Aber das betrifft doch die Person von Bednarek.

Vorsitzender Richter:

Nun, dann erzählen Sie kurz, was Bednarek damit zu tun hat.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ale prosze krótko opowiedziec, co ma z tym Bednarek do czynienia.

Zeuge Jerzy Pozimski:

W przechodzacym szeregu Bednarek zobaczyl tego wlasnie Jungera, Fritza.

Dolmetscherin Kapkajew:

In der vorbeigehenden Reihe hat Bednarek diesen Fritz Junger gesehen.

Zeuge Jerzy Pozimski:

Spowodowalismy sztuczny tlok.

Dolmetscherin Kapkajew:

Wir haben einen künstlichen Tumult veranstaltet.

Zeuge Jerzy Pozimski:

Ja rzucilem sie w szeregi wiezniów, 4, 5 sie przewrócilo na ziemie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich warf mich zwischen die vorbeigehenden Häftlinge. Einige sind auf den Boden gefallen.

Zeuge Jerzy Pozimski:

Bednarek porwal za reke Fritza Jungera i odprowadzil go do najblizszego bloku.

Dolmetscherin Kapkajew:

Bednarek nahm den Fritz Junger an der Hand und führte ihn zu dem nächstliegenden Block.

Zeuge Jerzy Pozimski:

To byla odleglosc 5, 7 metrów.

Dolmetscherin Kapkajew:

Die Entfernung war fünf bis sieben Meter.

Zeuge Jerzy Pozimski:

Cala [grupa] wiezniów poszla do krematorium, wiec mysmy ich nie widzieli. W ten sposób Fritz Junger, który dzisiaj sie nazywa Józef Kopicki, mieszka w Chorzowie, zyje.

Dolmetscherin Kapkajew:

Diese ganze Reihe von den Häftlingen ging ins Krematorium. Wir haben sie nie wieder gesehen. Und auf diese Weise [+ überlebte] Fritz Junger, der jetzt Józef Kopicki heißt und in Chorzów wohnt.

Vorsitzender Richter:

Ja, keine Frage mehr, Herr Rechtsanwalt Eggert?

Verteidiger Eggert:

Nein, danke.

Vorsitzender Richter:

Bitte schön.

Ergänzungsrichter Hummerich:

Welche Häftlingsnummer hatten Sie?

Dolmetscherin Kapkajew:

Jaki numer pan mial?

Zeuge Jerzy Pozimski:

1.099.

Dolmetscherin Kapkajew:

1.099.

Ergänzungsrichter Hummerich:

Und Bednarek, was hatte er für einen Winkel?

Dolmetscherin Kapkajew:

Jaki trójkat mial Bednarek?

Zeuge Jerzy Pozimski:

Ten sam co ja, czerwony.

Dolmetscherin Kapkajew:

Genau den gleichen wie ich.

Zeuge Jerzy Pozimski:

Caly czas.

Ergänzungsrichter Hummerich:

Nein, ich meine, in bezug auf die Nationalität.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nie, prosze pana, chodzi o narodowosc.

Zeuge Jerzy Pozimski:

No, mysmy wszyscy byli w tak zwanym Erkennungsdienstcie, gdzie robili nam zdjecia.

Dolmetscherin Kapkajew:

Wir waren alle in dem sogenannten Erkennungsdienst, wo man Aufnahmen von uns gemacht hat.

Zeuge Jerzy Pozimski:

I na tym zdjeciu, ja tego zdjecia Bednarka nie widzialem, ale ja przypuszczam, ze on byl oznaczony tak jak ja, [+ mial] podwójne p, to znaczy: Pole, politisch.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und auf diesem Bild – ich habe das nicht gesehen –, nehme ich an, ist Bednarek genau wie ich mit zwei p bezeichnet worden. Das heißt: Pole, politisch.

Ergänzungsrichter Hummerich:

Also nicht als Deutscher?

Dolmetscherin Kapkajew:

Nie jako Niemiec?

Zeuge Jerzy Pozimski:

Nein. — Nie.

Ergänzungsrichter Hummerich:

Waren Sie mal bei Bednarek im Block bei einer Weihnachtsfeier?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy pan byl u Bednarka na bloku podczas wigilii?

Zeuge Jerzy Pozimski:

Bylem, zapomnialem o tym powiedziec, tak jest.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja, ich war dabei. Ich habe vergessen, darüber zu berichten.

Ergänzungsrichter Hummerich:

Wann war das?

Dolmetscherin Kapkajew:

Kiedy to bylo?

Zeuge Jerzy Pozimski:

To byl grudzien 40 rok, albo 41.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das war Dezember 1940 oder vielleicht 41.

Zeuge Jerzy Pozimski:

Nie wiem dokladnie juz.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich weiß nicht mehr genau.

Zeuge Jerzy Pozimski:

W kazdym bylo nas tam jeszcze sporo innych wiezniów, zyjacych dzisiaj tez.

Dolmetscherin Kapkajew:

Aber auf jeden Fall sind mehrere Häftlinge dabeigewesen, die noch leben.

Ergänzungsrichter Hummerich:

Und war vor oder nach der Weihnachtsfeier irgendein Tumult, ein Streit wegen irgend etwas? Wissen Sie was davon?

Dolmetscherin Kapkajew:

I czy po tej uroczystosci [wigilijnej] byl jakis tlok, bylo jakies zamieszanie, jakis spór?

Zeuge Jerzy Pozimski:

Ja sobie nie przypominam.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich erinnere mich nicht.

Ergänzungsrichter Hummerich:

Erinnern Sie sich nicht daran?

Vorsitzender Richter:

Daß ein Häftling Brot gestohlen haben soll.

Dolmetscherin Kapkajew:

Jakis wiezien mial podobno chleb ukrasc.

Zeuge Jerzy Pozimski:

Mnie sie zdaje, ze tam kradziez chleba byla tak czesta, ze te rzeczy nie byly czyms nadzwyczajnym.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja, mir scheint, daß Brotdiebstähle dort so oft vorgekommen sind, daß sie ja nichts Besonderes mehr gewesen sind.

Vorsitzender Richter:

Ja, aber dann soll sich an diesen Brotdiebstahl etwas Besonderes angeschlossen haben. Da soll Bednarek schließlich zu einer Bestrafung des Schuldigen gekommen sein. Wissen Sie was davon?

Dolmetscherin Kapkajew:

Ale w zwiazku z ta kradzieza jeszcze cos mialo [nastapic] i Bednarek mial tam cos zrobic z tym, w zwiazku z ta kradzieza.

Zeuge Jerzy Pozimski:

Nic o tym nie wiadomo.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich weiß nichts davon.

Vorsitzender Richter:

Ja, bitte schön, noch eine Frage?

Ergänzungsrichter Hummerich:

Ja. Der Józef Ludwig, wie alt ist der?

Dolmetscherin Kapkajew:

Ile lat ma Józef Ludwig?

Zeuge Jerzy Pozimski:

Dwa lata jest starszy ode mnie: 53.

Dolmetscherin Kapkajew:

Er ist zwei Jahre älter als ich, also 53.

Ergänzungsrichter Hummerich:

Stammt er aus Sosnowitz?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy on jest z Sosnowca?

Zeuge Jerzy Pozimski:

Z Myszkowa. A Myszków jest wlasnie w poblizu Sosnowca.

Dolmetscherin Kapkajew:

Er stammt aus Myszków und das ist in der Nähe von Sosnowitz.

Ergänzungsrichter Hummerich [unterbricht]:

Von Sosnowitz.

Zeuge Jerzy Pozimski:

Tak jest.

Ergänzungsrichter Hummerich:

War er mal bei einer Flucht als Helfer aufgetreten und war deswegen in Block 11 gekommen? Wissen Sie das? [...]

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy on trafil do bloku 11?

Zeuge Jerzy Pozimski:

Tak jest. To chodzi wlasnie o Ludwiga, który zostal 28 grudnia 42 zamkniety do bunkra w zwiazku z ucieczka 2 Arbeitsdienstów Küssela, Otta i Januszewskiego.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja, das ist derselbe Ludwig, der am 28. Dezember 1942 in den Bunker kam infolge einer Flucht von zwei Leuten, Arbeitsdiensten, Küssel, Otto, und Januszewski.

Richter Hotz:

Herr Pozimski, folgende Frage: Wissen Sie, seit wann solche Sitzschemel im Block 8a in Gebrauch waren, Schemel zum Hinsetzen?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy panu jest wiadomym, od jakiego czasu znajdowaly sie w bloku 8a takie taborety do siedzenia, stolki?

Zeuge Jerzy Pozimski:

Dokladnej daty ja podac nie moge, ale to bylo dosc pózno, dlatego, ze mysmy w pierwszych miesiacach dlugo, dlugo spali na ziemi, nie mieli ani lózek, ani nawet sienników, [gdyz] sienniki byly pózniej, a co dopiero taborety. Tam nie bylo gdzie siedziec, bo nie bylo stolów i nie bylo czasu.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ein genaues Datum kann ich nicht angeben. Aber es muß spät gewesen sein, weil sehr lange Zeit schliefen wir auf dem Boden. Wir hatten keine Betten und sogar keine Strohsäcke. Das kam alles später. Und wie sollten wir überhaupt gesessen haben, wozu? Es gab auch keine Tische da drin.

Richter Hotz:

Wie war es auf der Blockältestenstube im Block 8a?

Dolmetscherin Kapkajew:

Przeciez to bylo w pokoju blokowego na bloku 8a. Jak to bylo w tym pokoju?

Zeuge Jerzy Pozimski:

No, jezeli przyszly taborety na blok, to one przyszly dla wszystkich wiezniów.

Dolmetscherin Kapkajew:

Wenn diese Hocker angekommen sind, dann kamen sie für alle Häftlinge.

Zeuge Jerzy Pozimski:

Z tego nie wynika, ze juz wszyscy wiezniowie mieli taborety, bo przeciez ta sala bylaby pelna.

Dolmetscherin Kapkajew:

Aber daraus ergibt sich nicht, daß alle Häftlinge einen Hocker hatten, weil der Saal doch groß und voll gewesen ist.

Zeuge Jerzy Pozimski:

Na poszczególnych salach byly po 2, 3 taborety, u blokowego wiecej, oczywiscie.

Dolmetscherin Kapkajew:

In den einzelnen Sälen waren zwei, drei solche Hocker, im Zimmer vom Blockältesten natürlich mehr.

Vorsitzender Richter:

Hat das Gericht noch Fragen? Herr Staatsanwalt.

Staatsanwalt Kügler:

Ist es richtig, daß Block 8 und Block 8a nicht zwei Blocks waren, sondern daß Block 8 das Erdgeschoß war und Block 8a der erste Stock von einem Block?

Dolmetscherin Kapkajew:

Prosze pana, czy to jest prawda, ze blok 8 i 8a, to nie byly 2 oddzielne bloki, tylko ze blok 8 to byl parter, a blok 8a, tak zwany, byl na 1 pietrze tego samego gmachu?

Zeuge Jerzy Pozimski:

Tak bylo z kazdym blokiem. Kazdy parter, to byl blok, numer bez oznaczenia specjalnego.

Dolmetscherin Kapkajew:

So war es mit jedem Block. Immer im Erdgeschoß des Blocks war die Zahl ohne a.

Zeuge Jerzy Pozimski:

Natomiast wszystkie pietra nosily dodatkowo cyfry a. A wiec 3 a, 4a, 5a i tak dalej.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und dagegen trug alles, was im ersten Stockwerk war, neben der Zahl noch einen Buchstaben, also 3a, 4a und so weiter.

Staatsanwalt Kügler:

Befanden sich zu der Zeit, als Sie Bednarek im Stammlager kannten, zwischen Ihrem Block 4 und dem Block 8 damals die Blöcke 5, 6 und 7? Oder waren die noch nicht errichtet?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy w tym czasie, kiedy – pan zrozumial, tak.

Zeuge Jerzy Pozimski:

Tak jest. Wiec w tym okresie, zaraz na poczatku, to miedzy blokiem 3 a 8 byla wolna przestrzen.

Dolmetscherin Kapkajew:

Damals, also am Anfang, war zwischen dem Block 3 und dem Block 8 ein freies Gelände.

Zeuge Jerzy Pozimski:

Dopiero w pózniejszym okresie wybudowano na tym wolnym miejscu bloki numer 4, 5, 6, 7, a wiec 4 nowe budynki.

Dolmetscherin Kapkajew:

Erst später wurden auf diesem freien Gelände vier neue Blocks, also Block 4, 5, 6 und 7, gebaut.

Zeuge Jerzy Pozimski:

I w momencie, kiedy blok 4 zostal jeden z pierwszych [nowo] wybudowany, zostalismy z 3a na 4 przeniesieni, o tym juz mówilem.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und nachdem der Block 4 gebaut war, kamen wir aus dem Block 3a auf den Block 4. Darüber habe ich ja schon erzählt.

Staatsanwalt Kügler:

Können Sie etwas darüber sagen, ob sich unter den Mithäftlingen und ehemaligen Kameraden, mit denen Sie über Bednarek gesprochen haben, auch Juden befunden haben?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy moze pan powiedziec, wsród tych wiezniów, z którymi pan mówil na temat Bednarka, czy wsród nich znajdowali sie Zydzi?

Zeuge Jerzy Pozimski:

Ja osobiscie z bylymi wiezniami, Zydami, nie rozmawialem.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich persönlich habe mit den ehemaligen jüdischen Häftlingen nicht gesprochen.

Zeuge Jerzy Pozimski:

Natomiast wiem, ze u Bednarka, ale to juz bodajze w Brzezince, byl jeden wiezien zydowski, który mieszka dzisiaj w Sosnowcu i który równiez usilowal uzyskac zezwolenie na wyjazd na ten proces.

Dolmetscherin Kapkajew:

Dagegen ist mir bekannt, daß bei Bednarek – ich glaube, das war schon in Birkenau – ein Jude gewesen ist, der jetzt in Sosnowitz wohnt, der sich bemüht hat, ebenfalls zu diesem Prozeß hierherzukommen.

Zeuge Jerzy Pozimski:

I ja mam jego dokladne nazwisko i adres, ale nie tutaj przy sobie we Frankfurcie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich habe hier in Frankfurt, aber nicht bei mir, seinen genauen Namen und seine Adresse.

Vorsitzender Richter:

Wir wollen erst mal weiterfragen, Herr Doktor Eggert. Bitte schön.

Staatsanwalt Großmann:

Herr Zeuge, Sie waren sehr lange in Auschwitz. Sind Ihnen auch andere der hier angeklagten Personen bekannt?

Dolmetscherin Kapkajew:

Prosze swiadka, pan byl dlugi czas w Oswiecimiu, czy panu znane sa inne osoby wsród oskarzonych tutaj?

Zeuge Jerzy Pozimski:

Z prasy ja czytalem, ja jeszcze nie patrzylem w lewo, ale z prasy, jak czytalem, to orientuje sie, to znam wzglednie dobrze oskarzonego Kaduka, oskarzonego Bogera, bo on mnie przesluchiwal i wsadzil mnie do bunkra.

Dolmetscherin Kapkajew:

Aus der Presse, weil ich bis jetzt noch nicht nach links geschaut habe, denke ich, daß ich ziemlich genau den Kaduk und den Boger kenne. Der Boger hat mich da in den Bunker gesteckt.

Zeuge Jerzy Pozimski:

No i innych tez.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und die anderen auch.

Zeuge Jerzy Pozimski:

Pracujac w administracji [obozowej], tak zwanym Arbeitseinsatzu, a pózniej bedac tak zwanym Arbeitsdienstem stykalem sie dosyc czesto z nimi, jakkolwiek nie mialem z nim bezposrednio zadnych spraw do zalatwienia.

Dolmetscherin Kapkajew:

Da ich im Arbeitseinsatz tätig war – also Arbeitsdienst dann später geworden bin –, kam ich mit ihnen zusammen, obwohl ich unmittelbar keinen Kontakt zu ihnen hatte.

Staatsanwalt Großmann:

Fragen wir etwas genauer: Ist Ihnen der Adjutant Mulka bekannt? Wenn ja, was wissen Sie von ihm?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy pan zna adiutanta Mulke i jesli tak, to co panu jest o nim wiado me?

Zeuge Jerzy Pozimski:

Prawdopodobnie ja bym oskarzonego Mulki teraz nie rozpoznal.

Dolmetscherin Kapkajew:

Wahrscheinlich würde ich den Angeklagten Mulka jetzt nicht erkennen.

Zeuge Jerzy Pozimski:

Natomiast moge powiedziec, co nastepuje.

Dolmetscherin Kapkajew:

Dagegen kann ich folgendes sagen.

Zeuge Jerzy Pozimski:

Bedac tak zwanym Arbeitsdienstem nalezalo miedzy innymi do moich obowiazków byc rano przy wyjsciu tak zwanych Arbeitskommand do pracy poza terenem obozu.

Dolmetscherin Kapkajew:

Als ich sogenannter Arbeitsdienst war, da gehörte es zu meinen Aufgaben, morgens dabeizusein, wenn die einzelnen Kommandos zur Arbeit nach außerhalb des Lagers fortgingen.

Zeuge Jerzy Pozimski:

Mnie podawali poszczególni kapowie [liczby][+ odnosnie] komanda wychodzacego.

Dolmetscherin Kapkajew:

Mir wurde von den einzelnen Kapos der Stand des fortgehenden Kommandos gegeben.

Zeuge Jerzy Pozimski:

Ja natomiast przekazywalem to dalej bezposrednio swojemu przelozonemu, ta k zwanemu Arbeitsdienstführerowi.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und ich gab es meinem unmittelbaren Vorgesetzten weiter, dem sogenannten Arbeitsdienstführer.

Zeuge Jerzy Pozimski:

Przy wypelnianiu tych czynnosci, widzialem bardzo duzo razy przy bramie wyjsciowej, przy napisie »Arbeit macht frei«, osobe komen danta obozu, Hößa, oraz jego adiutanta.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und bei der Ausführung dieser Tätigkeit habe ich sehr häufig am Tor, wo die Aufschrift »Arbeit macht frei« war, den Lagerkommandanten Höß und seinen Adjutanten gesehen.

Zeuge Jerzy Pozimski:

Czy to chodzi o osobe Mulki, czy o innego, tego ja nie wiem.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ob es sich dabei um Mulka oder um einen anderen handelte, das weiß ich nicht.

Zeuge Jerzy Pozimski:

Adiutant kome ndanta byl malo znana osoba i tak wazna figura, ze nie bylo specjalnie czasu sie jego osoba interesowac i zajmowac.

Dolmetscherin Kapkajew:

Der Adjutant war so eine wenig bekannte Person im Lager und so eine wichtige Persönlichkeit, daß man keine Zeit und keine Möglichkeit hatte, sich für seine Person zu interessieren.

Zeuge Jerzy Pozimski:

W kilku wypadkach, kiedy rano komendant Höß jeszcze w czasie trwania [wymarszu komand][+ do] pracy, szedl z powrote m do swojego budynku, czy do domu.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und während der Zeit, als die Kommandos noch nicht alle ausgerückt sind und der Lagerkommandant Höß zurückging zu seinem Arbeitsplatz oder nach Hause

Zeuge Jerzy Pozimski:

To adiutant jeszcze zostawal do wyjscia wszystkich komand.

Dolmetscherin Kapkajew:

Da blieb der Adjutant noch dabei, bis alle Kommandos fortgegangen sind.

Zeuge Jerzy Pozimski:

I potem szedl razem z Lagerführerem, czy Aumeierem, czy Arbeitseinsatzführerem Schwarzem, czy Sellem i z innymi oficerami.

Dolmetscherin Kapkajew:

Dann ging er zusammen mit dem Lagerführer, mit dem Aumeier, mit dem Arbeitseinsatzführer Schwarz oder mit Sell und anderen zurück ins Lager.

Staatsanwalt Großmann:

Kennen Sie den Adjutanten Höcker?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy pan zna adiutanta Höckera?

Zeuge Jerzy Pozimski:

Raczej nie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Eher nicht. [...]

Staatsanwalt Großmann:

Eher nicht.

Vorsitzender Richter:

Er glaubt nicht, daß er ihn kennt.

Staatsanwalt Großmann:

Herr Zeuge, sind Ihnen aus eigenem Wissen irgendwelche Tötungshandlungen bekannt, die von Angehörigen der Politischen Abteilung vorgenommen worden sind?

Dolmetscherin Kapkajew:

Prosze pana, czy panu znanym sa jakies wypadki zabójstwa dokonane przez czlonków wydzialu politycznego?

Zeuge Jerzy Pozimski:

Jezeli chodzi o osobe Bogera, no, to wszyscy wiezniowie, wszyscy, nawet najmarniejsi »muzulmani«, wiedzieli, ze Boger nalezal do takich, do tak zwanych w obozie najbardziej krwawych zbrodniarzy i bandytów.

Dolmetscherin Kapkajew:

Was die Person von Boger anbetrifft, da wußten alle Häftlinge, sogar die schwächsten »Muselmänner«, daß er zu den blutigsten Banditen und Mördern im Lager zählt.

Zeuge Jerzy Pozimski:

Bo jezeli ktos idzie z karabinkem na plecach na blok 11, tam przebywa przez pare godzin

Dolmetscherin Kapkajew:

Wenn jemand mit dem geschulterten Karabiner auf den Block 11 geht, dort einige Stunden verweilt

Zeuge Jerzy Pozimski:

Po kilku godzinach, wieczorem czy nastepnego dnia rano, ja do Arbeitseinsatzu do kartoteki otrzymuje wykaz zmarlych ludzi.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und wenn ich dann in die Kartei an dem gleichen Tag oder am nächsten Morgen die Namen der im Arbeitseinsatz verstorbenen Personen bekomme

Zeuge Jerzy Pozimski:

A wiem od kolegów ze szpitala obozowego, ze ci ludzie nie zmarli.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und ich weiß von den Kameraden aus dem Krankenbau, daß diese Personen nicht gestorben sind

Zeuge Jerzy Pozimski:

Natomiast zostali na bloku 11 rozstrzelani.

Dolmetscherin Kapkajew:

Dagegen, daß sie auf dem Block 11 erschossen wurden

Zeuge Jerzy Pozimski:

To kto wtedy dokonywal tej egzekucji, kiedy Boger szedl z karabinkem i za 2, 3 godziny wracal z powrotem?

Dolmetscherin Kapkajew:

Wer hat dann diese Exekution durchgeführt, wenn gerade Boger mit dem Karabiner dahin ging und nach einigen Stunden dann zurückgekommen ist?

Zeuge Jerzy Pozimski:

Nie widzialem osobiscie na swoje wlasne oczy, zeby Boger kogos zabil czy zastrzelil.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich habe persönlich mit meinen eigenen Augen nicht gesehen, daß Boger jemanden erschossen hat. [...]

Zeuge Jerzy Pozimski:

Moge powiedziec, ze osobiscie bylem przez niego przesluchiwany: wybil mi pare zebów.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich kann sagen, daß ich persönlich von ihm verhört wurde: Er hat mir ein paar Zähne ausgeschlagen.

Zeuge Jerzy Pozimski:

Kazal mnie zamknac do bunkra.

Dolmetscherin Kapkajew:

Er hat befohlen, mich in den Bunker zu stecken.

Vorsitzender Richter:

Wann war das?

Dolmetscherin Kapkajew:

Kiedy to bylo?

Zeuge Jerzy Pozimski:

27 wrzesnia 1943 roku, dokladnie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das war genau am 27. September 1943.

Zeuge Jerzy Pozimski:

A powodem tego byla zwykla, drobna rzecz: wydanie [przydzialu do] pracy dla mojego serdecznego przyjaciela, który stoi teraz na korytarzu i tez bedzie zeznawal.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und Grund war eine ganz nichtige Angelegenheit: die Zuteilung einer Arbeit für einen sehr guten Freund von mir, der jetzt auf dem Korridor wartet, um seine Aussage hier zu machen.

Staatsanwalt Großmann:

Gilt das, was Sie eben von Boger sagen, also das Zum-Block-11-Gehen mit dem Karabiner, auch noch für andere Angeklagte?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy to, co pan powiedzial, ze on chodzil z karabinem, dotyczy tez innych [+ oskarzonych]?

Zeuge Jerzy Pozimski:

Tak jest.

Dolmetscherin Kapkajew:

Jawohl.

Staatsanwalt Großmann:

Für welche Angeklagten gilt das auch?

Zeuge Jerzy Pozimski:

Na przyklad Starka.

Dolmetscherin Kapkajew:

Zum Beispiel Stark.

Staatsanwalt Großmann:

Haben Sie Stark auch dahin gehen sehen mit Karabiner?

Zeuge Jerzy Pozimski:

Tak jest.

Dolmetscherin Kapkajew:

Pan na przyklad tez widzial, jak on szedl z kara binem?

Zeuge Jerzy Pozimski:

Tez widzialem, dlatego ze ja pracowalem w tym samym pomieszczeniu, w tym samym budynku, w tak zwanej Blockführerstubie, w której znajdowalo sie równiez jego biuro.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja, weil ich in dem gleichen Gebäude gearbeitet habe, auf der sogenannten Blockführerstube. In dem Gebäude befand sich auch seine Dienststelle.

Staatsanwalt Großmann:

Wie oft war das etwa der Fall, daß Sie das bei Stark gesehen haben?

Dolmetscherin Kapkajew:

Jak czesto to bylo, ze pan go widzial

Zeuge Jerzy Pozimski:

Nie moge tego tak dokladnie okreslic.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das kann ich nicht so genau sagen.

Staatsanwalt Großmann:

Häufig? Nur vereinzelt?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czesto, pojedyncze wypadki?

Zeuge Jerzy Pozimski:

Pojed yncze raczej wypadki.

Dolmetscherin Kapkajew:

Einzelne Fälle eher.

Staatsanwalt Großmann:

Gilt das noch für andere Personen außer Boger und Stark?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy to dotyczy jeszcze innych osób poza Bogerem i Starkiem?

Zeuge Jerzy Pozimski:

Niestety tak.

Dolmetscherin Kapkajew:

Leider ja.

Staatsanwalt Großmann:

Für wen?

Zeuge Jerzy Pozimski:

Kaduk.

Dolmetscherin Kapkajew:

Kaduk.

Staatsanwalt Großmann:

Was haben Sie da gesehen?

Zeuge Jerzy Pozimski:

To samo, co poprzednio.

Dolmetscherin Kapkajew:

Dasselbe, was ich vorher erzählt habe.

Staatsanwalt Großmann:

Sind Ihnen die Angeklagten Broad und Dylewski bekannt?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy pan zna oskarzonych Broada i Dylewskiego?

Zeuge Jerzy Pozimski:

Nie. To znaczy ja wiem, jak oni wygladali w Oswiecimiu, jak byli ubrani i tak dalej, który mial okulary, ale osobiscie nie mialem z nimi zadnego kontaktu.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nein. Das heißt, ich weiß, wie sie in Auschwitz ausgesehen haben, welche von ihnen eine Brille getragen haben und so weiter, aber ich hatte keinen Kontakt mit ihnen.

Staatsanwalt Großmann:

Kennen Sie angeklagte Sanitätsdienstgrade?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy pan zna sanitariuszy w obozie?

Zeuge Jerzy Pozimski:

Klehra, poza tym tych innych nie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Den Klehr, die anderen nicht.

Staatsanwalt Großmann:

Was wissen Sie von Klehr?

Dolmetscherin Kapkajew:

Co pan wie o Klehrze?

Zeuge Jerzy Pozimski:

To o czym wiedzial caly obóz, ze robil zastrzyki fenolowe, benzynowe i tak dalej, i tak dalej.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das, was das ganze Lager gewußt hat: daß er Phenol- und Benzinspritzen verabreicht hat.

Zeuge Jerzy Pozimski:

Miedzy innymi byli tez i moi koledzy, którzy tez poszli do szpitala i w ten sposób zgineli.

Dolmetscherin Kapkajew:

Darunter waren auch meine Kameraden, die dann auf den Krankenbau gegangen sind und dort umgekommen sind.

Staatsanwalt Großmann:

Sie kannten damals den Angeklagten Dylewski? Doch.

Zeuge Jerzy Pozimski:

Nie, Dylewskiego nie znalem.

Staatsanwalt Großmann:

Sie kannten ihn nicht?

Zeuge Jerzy Pozimski:

Nie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Er sagte: Ich wußte im Lager, wie sie ausgesehen haben, ob sie eine Brille oder nicht getragen hatten, aber ich hatte keinen unmittelbaren Kontakt.

Staatsanwalt Großmann:

Das wollte ich grade wissen. Trug Dylewski damals eine Brille, oder trug er keine Brille?

Dolmetscherin Kapkajew:

Wiec on wlasnie, to chce wiedziec, czy on nosil wtedy okulary, czy nie?

Zeuge Jerzy Pozimski:

Czy to byl Dylewski, nie wiem. Jezeli to byl 20 lat temu: wysoki, szczuply, to nosil okulary.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ob das Dylewski war, das weiß ich nicht. Das war vor 20 Jahren, aber [+ er war] groß und schlank und hat eine Brille getragen.

Staatsanwalt Großmann:

Ja, das habe ich nicht verstanden: »Ob das Dylewski war, das weiß ich nicht, aber [+ er war] groß und schlank und hat eine Brille getragen.«

Dolmetscherin Kapkajew:

Der große Schlanke hat eine Brille getragen.

Zeuge Jerzy Pozimski:

Jak sie nazywal, nie wiem.

Dolmetscherin Kapkajew:

Wie er hieß, weiß ich nicht.

Staatsanwalt Großmann:

Danke schön.

Vorsitzender Richter:

Herr Rechtsanwalt Ormond?

Nebenklagevertreter Ormond:

Keine Fragen.

Vorsitzender Richter:

Herr Rechtsanwalt Doktor Kaul?

Nebenklagevertreter Kaul:

Keine.

Vorsitzender Richter:

Herr Rechtsanwalt Raabe? Auch nicht. Von seiten der Verteidigung? Herr Doktor Eggert?

Verteidiger Eggert:

Ich habe nur die Bitte an den Zeugen, mir die Adresse jenes Juden zu übermitteln, der mit Bednarek zusammen im Block 11 in Birkenau BIId gewesen ist.

Zeuge Jerzy Pozimski:

Tak jest.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja.

Zeuge Jerzy Pozimski:

Tak jest. Dzisiaj jeszcze ten adres dostarcze.

Dolmetscherin Kapkajew:

Heute noch werde ich Ihnen die Adresse zukommen lassen.

Vorsitzender Richter:

Herr Rechtsanwalt Naumann.

Verteidiger Naumann:

Herr Zeuge, haben Sie in der polnischen Presse Bilder der Angeklagten gesehen?

Dolmetscherin Kapkajew:

Prosze swiadka, czy widzial pan w polskiej prasie fotografie oskarzonych?

Zeuge Jerzy Pozimski:

Tak jest. W »Przekroju« widzialem 5, szesc, 5, 6 glów.

Dolmetscherin Kapkajew:

Jawohl, fünf, sechs Köpfe habe ich in einer Zeitschrift, die »Przekrój« heißt, gesehen.

Zeuge Jerzy Pozimski:

Miedzy nimi Kaduka, Bogera, Starka.

Dolmetscherin Kapkajew:

Darunter Kaduk, Boger, Stark.

Vorsitzender Richter:

Sind von seiten der Verteidigung noch Fragen zu stellen?

Zeuge Jerzy Pozimski [unterbricht]:

Capesiusza i innych.

Vorsitzender Richter:

Herr Rechtsanwalt Steinacker.

Verteidiger Steinacker:

Eine Frage. Herr Zeuge, ist Ihnen die Anschrift eines Häftlingszahnarztes Roman, mit Vornamen, bekannt, der jetzt Professor in Warschau sein soll?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy panu znanym jest adres jakiegos jednego bylego wieznia, lekarza dentysty imieniem Roman, który ma byc rzekomo obecnie profesorem w Warszawie?

Zeuge Jerzy Pozimski:

Znalem dwóch Romanów dentystów.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich kannte zwei Zahnärzte mit Vornamen Roman.

Zeuge Jerzy Pozimski:

Jeden nazywal sie Roman Szuszkiewicz.

Dolmetscherin Kapkajew:

Der eine hieß Roman Szuszkiewicz.

Zeuge Jerzy Pozimski:

Pochodzil z Tarnowa w Polsce.

Dolmetscherin Kapkajew:

Der stammte aus Tarnów in Polen.

Zeuge Jerzy Pozimski:

Nie wiem, czy on teraz w Krakowie jest.

Dolmetscherin Kapkajew:

W Warszawie.

Zeuge Jerzy Pozimski:

W Warszawie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich weiß nicht, ob er jetzt in Warschau ist.

Zeuge Jerzy Pozimski:

A drugi bodajze byl Krzeminski, cos takiego, ale juz w tej chwili nazwiska tego nie pamietam.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und der andere hieß, glaube ich, Krzeminski. Aber so genau weiß ich es nicht.

Zeuge Jerzy Pozimski:

Cos podobnego.

Dolmetscherin Kapkajew:

So ähnlich.

Verteidiger Steinacker:

Sie wissen nicht, wo er lebt?

Dolmetscherin Kapkajew:

I pan nie wie, gdzie on mieszka?

Zeuge Jerzy Pozimski:

Chodzi o pierwszego, czy drugiego?

Dolmetscherin Kapkajew:

O tego drugiego.

Zeuge Jerzy Pozimski:

Nie, nie wiem.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nein, ich weiß nicht.

Vorsitzender Richter:

Herr Rechtsanwalt Jugl.

Verteidiger Jugl:

Herr Zeuge, die Bilder in der Presse, wann war das ungefähr? Vor Monaten schon?

Dolmetscherin Kapkajew:

Prosze swiadka, te zdjecia, kiedy to bylo?

Zeuge Jerzy Pozimski:

Przed [kilkoma miesiacami] moze, to byl zaraz poczatek, pierwsze okresy przesluchiwan oskarzonych, a wiec moze kwiecien, maj.

Dolmetscherin Kapkajew:

Vor einigen Monaten. Das war die erste Zeit, als die Zeugen vernommen wurden. Es könnte April, Mai gewesen sein.

Vorsitzender Richter:

Herr Rechtsanwalt Erhard.

Verteidiger Erhard:

Herr Zeuge, Sie sagten uns, Sie seien im Jahr 1942 zum Arbeitseinsatz gekommen. Erinnern Sie sich noch, wann das etwa war?

Dolmetscherin Kapkajew:

Prosze swiadka, pan powiedzial, ze pan w 42 roku przeszedl do Arbeitseinsatzu. Pan sobie przypomina moze dokladnie, kiedy to bylo, w jakim miesiacu?

Zeuge Jerzy Pozimski:

Dokladnie miesiaca nie wiem, ale to byl okres letni.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ganz genau den Monat kann ich nicht angeben, aber das war zur Sommerzeit.

Zeuge Jerzy Pozimski:

To mógl byc maj, czerwiec.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das könnte Mai, Juni gewesen sein.

Zeuge Jerzy Pozimski:

Wiem natomiast bar dzo dokladnie, kiedy z Arbeiteinsatzu wyszedlem, [+ to] bylo 29 grudnia 42.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich weiß aber ganz genau, wann ich vom Arbeitseinsatz weggegangen bin. Das war der 29. Dezember 1942.

Verteidiger Erhard:

Eine weitere Frage: Erinnern Sie sich noch, wer von der SS beim Arbeitsdienst tätig war, als Sie im Sommer oder im Mai 42 dorthin kamen?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy pan sobie przypomina, kto w Arbeitsdienstcie pracowal w tym czasie, kiedy pan w lecie, czy w maju 42 roku tam pracowal?

Zeuge Jerzy Pozimski:

Moge podac kolejno wszystkie nazwiska Arbeitsdienstführerów od pierwszego roku 40 do 45, bo [je] znam na pamiec.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich bin in der Lage, Ihnen die Namen aller Arbeitsführer der Reihe nach anzugeben von 1940 bis 1945, weil ich sie alle auswendig kenne.

Verteidiger Erhard:

Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie es tun würden.

Dolmetscherin Kapkajew:

Bede panu wdzieczny, jesli pan to zrobi.

Zeuge Jerzy Pozimski:

Wiec od samego pocza tku rok 1940.

Dolmetscherin Kapkajew:

Also von Anfang an, das Jahr 1940.

Zeuge Jerzy Pozimski:

Oberscharführer Hössler, Unterscharführer Schoppe.

Vorsitzender Richter:

Weiter.

Zeuge Jerzy Pozimski:

Rottenführer Löwendey. [...]

Vorsitzender Richter:

Löwendey.

Zeuge Jerzy Pozimski:

Jakob Fries.

Vorsitzender Richter:

Fries.

Zeuge Jerzy Pozimski:

Wilhelm Emmerich.

Vorsitzender Richter:

Emmerich.

Zeuge Jerzy Pozimski:

Kirschner.

Vorsitzender Richter:

Kirschner.

Zeuge Jerzy Pozimski:

Oppelt.

Vorsitzender Richter:

Oppelt.

Zeuge Jerzy Pozimski:

Jurkowski.

Vorsitzender Richter:

Jurkowski.

Zeuge Jerzy Pozimski:

Salaban.

Vorsitzender Richter:

Salaban.

Zeuge Jerzy Pozimski:

Anhalt.

Vorsitzender Richter:

Anhalt.

Zeuge Jerzy Pozimski:

Schulz.

Vorsitzender Richter:

Schulz.

Zeuge Jerzy Pozimski:

I to chyba [byloby] wszystko.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich glaube, das wäre alles.

Zeuge Jerzy Pozimski:

Jezeli chodzi o tak zwanych Arbeitsdienstführerów.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das sind die sogenannten Arbeitsdienstführer.

Zeuge Jerzy Pozimski:

Prosze nie mylic z Arbeitseinsatzführerem.

Dolmetscherin Kapkajew:

Bitte nicht mit Arbeitseinsatzführer zu verwechseln.

Verteidiger Erhard:

Welchen Unterschied machen Sie zwischen Arbeitseinsatzführer und Arbeitsdienstführer?

Dolmetscherin Kapkajew:

Jaka pan robi róznice miedzy Arbeitsdienstführerem i Arbeitseinsatzführerem?

Zeuge Jerzy Pozimski:

Wszyscy Arbeitsdienstführerzy podlegali tak zwanemu Arbeitseinsatzführerem, to jest pierwsza sprawa.

Dolmetscherin Kapkajew:

Podlegali Arbeitseinsatzführerom?

Zeuge Jerzy Pozimski:

Führerowi.

Dolmetscherin Kapkajew:

Alle Arbeitsdienstführer unterlagen dem sogenannten Arbeitseinsatzführer. [...]

Nebenklagevertreter Ormond:

Verzeihung, unterstanden.

Dolmetscherin Kapkajew:

Unterstanden.

Zeuge Jerzy Pozimski:

Dalej. Wszyscy Arbeitsdienstführerzy to byli podoficerowie SS.

Dolmetscherin Kapkajew:

Alle Arbeitsdienstführer waren die Unteroffiziere der SS.

Zeuge Jerzy Pozimski:

Na tomiast Arbeitseinsatzführerów [bylo tylko] 3 na terenie Oswiecimia.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und Arbeitseinsatzführer gab es nur drei auf dem Gebiet des Lagers Auschwitz.

Zeuge Jerzy Pozimski:

Pierwszy byl Obersturmführer, a pózniej Hauptsturmführer Schwarz.

Dolmetscherin Kapkajew:

Der erste war Obersturmführer, später Hauptsturmführer, Schwarz.

Zeuge Jerzy Pozimski:

Drugi byl z poczatku Untersturmführer, a pózniej Obersturmführer Max Sell.

Dolmetscherin Kapkajew:

Der zweite war Untersturmführer

Verteidiger Erhard [unterbricht]:

Danke, genügt schon. Ich wollte den Unterschied wissen. Es genügt mir, danke. Haben Sie nicht den Herrn Stiwitz vergessen?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy pan... — Bitte?

Sprecher (nicht identifiziert):

Den dritten.

Dolmetscherin Kapkajew:

A trzeciego moze?

Zeuge Jerzy Pozimski:

Trzeci byl bardzo krótko, nazywal sie Alois Kurz.

Dolmetscherin Kapkajew:

Der andere war nur kurze Zeit da und nannte sich Alois Kurz.

Vorsitzender Richter:

Ja, und nun hat der Herr Rechtsanwalt Erhard nach dem Stiwitz gefragt.

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy pan znal Stiwitza?

Verteidiger Erhard:

Der war ja auch dabei.

Zeuge Jerzy Pozimski:

Tak jest, rzeczywiscie, zapomnialem.

Dolmetscherin Kapkajew:

Jawohl, ich habe das wirklich vergessen. [...]

Zeuge Jerzy Pozimski:

Ale z tym, ze Unterscharführer Stiwitz byl przez pewien czas krótki Arbeitsdienstführerem, natomiast dluzszy czas byl tak zwanym Rapportführerem.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja, aber das ist, weil der Stiwitz eine sehr kurze Zeit Arbeitsdienstführer gewesen ist, und später war er Rapportführer.

Verteidiger Erhard:

Wissen Sie noch ungefähr, wann er beim Arbeitsdienst war? Er war ja niemals der Oberste.

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy pan wie, kiedy on byl przy Arbeitsdienstcie?

Zeuge Jerzy Pozimski:

W roku 44.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das war im Jahre 1944. [...]

Verteidiger Erhard:

Herr Zeuge, kennen Sie ein sogenanntes Fischl- Kommando?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy pan znal tak zwane Fischl-Kommando?

Zeuge Jerzy Pozimski:

Takiego nie bylo, bo ono sie nazywalo Fischteichkommando.

Vorsitzender Richter:

Nein.

Zeuge Jerzy Pozimski:

Ja znam komanda wszystkie na pamiec. Fischteichkommando.

Vorsitzender Richter:

Nein.

Zeuge Jerzy Pozimski:

Chyba chodzi o to.

Vorsitzender Richter:

Ein »Sonderkommando«.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nie, nie prosze pana, to bylo

Zeuge Jerzy Pozimski [unterbricht]:

A »Sonderkommando« to bylo na terenie Brzezinki. A ja zawsze bylem [+ tylko] i wylacznie w Oswiecimiu I.

Dolmetscherin Kapkajew:

»Sonderkommandos« waren doch in Birkenau, und ich war immer nur im Stammlager Auschwitz.

Verteidiger Erhard:

Ich meine auch nur ein Kommando Fischl im Stammlager.

Dolmetscherin Kapkajew:

A ja mam na mysli wlasnie tak zwane Fischl-Kommando w obozie macierzystym. To bylo nazwisko: Fischl, to bylo nazwisko.

Zeuge Jerzy Pozimski:

Nie znam takiego.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich kenne das nicht.

Zeuge Jerzy Pozimski:

No, ja przez 2 lata pisalem na maszynie tak zwany Arbeitseinsatz: to bylo zestawienie wszystkich komand. I taka nazwa komanda urzedowa nie zachodzila, na pewno.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich habe zwei Jahre lang Listen geschrieben über den sogenannten Arbeitseinsatz, wo alle Kommandos aufgeführt wurden. Und so einen offiziellen Namen gab es ganz bestimmt nicht.

Zeuge Jerzy Pozimski:

Natomiast komanda pewne nosily nazwiska swoich tak zwanych Kommandoführerów, esesmanów.

Dolmetscherin Kapkajew:

Aber sehr viele Kommandos nannte man nach dem Namen ihres Kommandoführers, also ihres SS- Mannes.

Zeuge Jerzy Pozimski:

Ale to nie byla nazwa urzedowa

Dolmetscherin Kapkajew:

Aber das war keine offizielle Bezeichnung.

Zeuge Jerzy Pozimski:

Która byla w Arbeitseinsatzcie.

Vorsitzender Richter:

Also es ist kein Begriff für den Zeugen.

Verteidiger Erhard:

Haben Sie ein »Sonderkommando« von sieben Leuten, und nicht mehr als sieben Mann, im Stammlager Auschwitz gekannt?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy pan znal takie komando, które by sie skladalo z 7 osób i nie wiecej, w obozie macierzystym?

Zeuge Jerzy Pozimski:

To takich komand wiecej bylo.

Dolmetscherin Kapkajew:

Es gab mehrere solche Kommandos.

Verteidiger Erhard:

»Sonderkommando«.

Zeuge Jerzy Pozimski:

Moje komando

Dolmetscherin Kapkajew [unterbricht]:

Ale prosze pana: »Sonderkommando«.

Zeuge Jerzy Pozimski:

To jes t »Sonderkommando«, to jest [zbyt waskie okreslenie], to musialo byc cos wiecej. Moglo ono, moglo to na przyklad byc: komando krematorium. Moglo!

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja, »Sonderkommando«, das ist zu wenig. Es könnte zum Beispiel das Kommando Krematorium gewesen sein.

Zeuge Jerzy Pozimski:

Tam bylo 6, 7 wiezniów.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und dort gab es so sechs, sieben Personen.

Zeuge Jerzy Pozimski:

A oprócz tego byla jeszcze masa innych komand, skladajaca sie z 5, 6, 7 wiezniów.

Dolmetscherin Kapkajew:

Aber darüber hinaus gab es noch andere Kommandos, die ebenfalls sechs, sieben Personen zählten.

Zeuge Jerzy Pozimski:

Dlaczego sie ono mialo nazywac akurat »Sonderkommando«?

Dolmetscherin Kapkajew:

Warum mußte das gerade »Sonderkommando« genannt werden?

Zeuge Jerzy Pozimski:

»Sonderkommando« to bylo specjalne komando. Wiem, ze takie byly duze komanda w krematorium.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja, »Sonderkommando«, das ist ein besonderes Kommando, und ich weiß, daß die im Krematorium gewesen sind.

Zeuge Jerzy Pozimski:

Ale tam bylo kilkuset.

Dolmetscherin Kapkajew:

Aber das waren so einige Hunderte.

Vorsitzender Richter:

Ist erledigt.

Verteidiger Erhard:

Noch eine letzte Frage, Herr Direktor. Haben Sie über den Angeklagten Stark, von dem Sie eben sagten, er habe in der gleichen Baracke Dienst getan wie auch Sie, noch andere Dinge gehört, die wir als Verbrechen bezeichnen müssen, also über Tötungen und Erschießungen im Lager gehört?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy pan cos jeszcze slyszal odnosnie jakis przestepstw, zabójstwa, dokonanego przez Starka, w obozie pan wspominal, ze on byl z panem w tym samym pomieszczeniu?

Zeuge Jerzy Pozimski:

Nie, nie slyszalem, jezeli mówilem, ze byl w tym samym pomieszczen iu, to znaczy w tym samym budynku, nie w tym samym pokoju.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nie, nie, nie.

Zeuge Jerzy Pozimski:

Nie, ale nie slyszalem.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich habe nichts gehört. Wie ich gesagt habe: Er war in dem gleichen Gebäude, habe ich gemeint, im Gebäude, aber niemals im Raum. Und ich habe nichts gehört.

Verteidiger Erhard:

Danke.

Vorsitzender Richter:

Haben die Angeklagten noch Fragen oder Erklärungen abzugeben?

Staatsanwalt Kügler:

[unverständlich] Herr Vorsitzender. Herr Zeuge, wissen Sie, von wem der Arbeitseinsatzführer seine Anweisungen erhielt?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy panu jest wi adomym, od kogo otrzymywal Arbeitseinsatzführer swoje rozkazy?

Zeuge Jerzy Pozimski:

Bezposrednio od tak zwanego Arbeitseinsatzführera, od swojego przelozonego pierwszego.

Dolmetscherin Kapkajew:

Unmittelbar von seinem ersten Vorgesetzten, dem sogenannten Arbeitseinsatzführer.

Staatsanwalt Kügler:

Ja, ich meinte ja, von wem gerade dieser?

Dolmetscherin Kapkajew:

Ale ja mam na mysli wlasnie, od kogo on otrzymywal ten Arbeitseinsatzführer, od kogo on otrzymywal swoje rozkazy?

Zeuge Jerzy Pozimski:

Wyjasnie to obszerniej.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich werde das ausführlich erklären.

Zeuge Jerzy Pozimski:

Arbeitseinsatz, to byl tak zwany Abteilung IIIa.

Dolmetscherin Kapkajew:

Arbeitseinsatz, das war die sogenannte Abteilung IIIa.

Zeuge Jerzy Pozimski:

Wszystkie oddzialy razem podlegaly komendanturze, a wiec bezposrednio Hößowi.

Dolmetscherin Kapkajew:

Alle Abteilungen zusammen unterstanden unmittelbar der Kommandantur.

Zeuge Jerzy Pozimski:

A w tym wypadku komendantowi, jezeli chodzi o lata pierwsze Hößa.

Dolmetscherin Kapkajew:

In diesem Fall dem Kommandanten. In den ersten Jahren dem Höß.

Zeuge Jerzy Pozimski:

Pózniej Liebehenschelowi.

Dolmetscherin Kapkajew:

Später Liebehenschel.

Zeuge Jerzy Pozimski:

I przy koncu Baerowi.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und dann zum Schluß dem Baer.

Staatsanwalt Kügler:

Können Sie sich daran erinnern, ob Sie Anweisungen von dem Adjutanten erhalten haben?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy pan sobie przypomina, czy oni otr zymywali jakies polecenie od adi utanta?

Zeuge Jerzy Pozimski:

Widzialem, bo mialem w reku róznego rodzaju korespondencje, nawet tajna.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich habe so etwas gesehen, weil ich verschiedene Korrespondenz, sogar Geheimkorrespondenz, in den Händen gehabt habe.

Zeuge Jerzy Pozimski:

I na kazdej korespondencji byly pierwsze litery nazwiska.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und überall, bei jedem Schriftstück, waren die ersten Buchstaben des Namens.

Zeuge Jerzy Pozimski:

Ja tylko znalem podpis samego Hößa i widzialem na kazdym pismie jego podpis.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich kannte nur die Unterschrift von dem Lagerkommandanten Höß, und ich habe auf jedem Schriftstück seine Unterschrift gesehen.

Zeuge Jerzy Pozimski:

On podpisywal sie wylacznie brazowym olówkiem.

Dolmetscherin Kapkajew:

Er hat ausschließlich mit einem braunen Bleistift unterzeichnet.

Zeuge Jerzy Pozimski:

Na tych pismach byly jeszcze inne podpisy, ale nie wiem, czy one nalezaly do Mulki, czy do innych adi utantów.

Dolmetscherin Kapkajew:

Auf den Schriftstücken waren auch andere Unterschriften. Aber ich weiß nicht, ob sie den Mulka oder andere betreffen.

Staatsanwalt Kügler:

Danke schön.

Vorsitzender Richter:

Herr Doktor Kaul, Sie hatten keine Fragen mehr?

Nebenklagevertreter Kaul:

Nein, ich habe keine Fragen.

Vorsitzender Richter:

Die Angeklagten, keine Fragen mehr, keine Erklärungen abzugeben?

Herr Zeuge, können Sie das, was Sie gesagt haben, mit gutem Gewissen beschwören?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy moze pan [przysiac] z czystym sumieniem [+ na to], co pan powiedzial?

Zeuge Jerzy Pozimski:

Jak najbardziej.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja.

Zeuge Jerzy Pozimski:

Zdaje sobie sprawe z tego, ze to, co powiedzialem, to nie ma ani jednego slowa przesady, a jest powiedziane jak najbardziej obiektywnie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja, und ich bin vollkommen der Meinung, daß in allen meinen Worten keine Übertreibung gewesen ist. Ich habe so objektiv wie möglich berichtet.

Vorsitzender Richter:

Werden Anträge zur Vereidigung gestellt? Herr Zeuge, dann haben Sie den Eid

  1. Der Studie »Die ersten Polen im KL Auschwitz« von Irena Strzelecka zufolge hatte der Häftling Max Kuserow die Nummer 17. Vgl. Irena Strzelecka: Die ersten Polen im KL Auschwitz, in: Hefte von Auschwitz 18, 1990, S. 42.
0:00