Zeuge Felix Niedzielak

98. Verhandlungstag 08.10.1964

1. Frankfurter Auschwitz-Prozess

»Strafsache gegen Mulka u.a.«, 4 Ks 2/63

Landgericht Frankfurt am Main

98. Verhandlungstag, 8.10.1964

Vernehmung des Zeugen Felix Niedzielak

Vorsitzender Richter:

Sie sind verpflichtet, hier die reine Wahrheit zu sagen, und ich muß Sie meiner Pflicht gemäß auf die Bedeutung und die Wichtigkeit des Eides aufmerksam machen und Sie vor den Strafen des Meineids verwarnen.

Dolmetscherin Kapkajew:

Obowiązany pan jest mówić tutaj przed sądem prawdę i [tylko] prawdę. Obowiązkiem moim jest zwrócić uwagę panu na znaczenie przysięgi, na skutki prawne, które pociągnie za sobą fałszywe zeznanie.

Vorsitzender Richter:

Sie heißen mit Vornamen?

Dolmetscherin Kapkajew:

Imię pana?

Zeuge Felix Niedzielak:

Felix.

Dolmetscherin Kapkajew:

Felix.

Vorsitzender Richter:

Felix. Sie sind Doktor med.?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy pan jest doktorem medycyny?

Zeuge Felix Niedzielak:

[+ Ich habe] nur für Arzt das Absolutorium, ohne den Titel Doktor. — Jestem lekarzem, bez tytułu doktora.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich habe nur den Titel Arzt, ohne den Titel Doktor med. zu besitzen.

Vorsitzender Richter:

Sie sind wie alt?

Dolmetscherin Kapkajew:

Ile pan ma lat?

Zeuge Felix Niedzielak:

[Rocznik 1914] jestem.

Dolmetscherin Kapkajew:

1914 bin ich geboren.

Vorsitzender Richter:

Ja. Und wie alt sind Sie, habe ich Sie gefragt.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ile pan ma lat konkretnie.

Zeuge Felix Niedzielak:

50 lat.

Dolmetscherin Kapkajew:

50 Jahre alt.

Vorsitzender Richter:

50 Jahre alt. Sind Sie verheiratet?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy pan jest żonaty?

Zeuge Felix Niedzielak:

Tak jest.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja.

Vorsitzender Richter:

Sie sind von Beruf?

Dolmetscherin Kapkajew:

Zawód pana?

Zeuge Felix Niedzielak:

Ehemaliger polnischer Arzt.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ehemaliger polnischer Arzt.

Vorsitzender Richter:

Und was haben Sie jetzt für einen Beruf?

Dolmetscherin Kapkajew:

A [jaki] pan teraz ma za zawód?

Zeuge Felix Niedzielak:

Privatier.

Dolmetscherin Kapkajew:

Privatier.

Vorsitzender Richter:

Privatier. Sie wohnen wo?

Dolmetscherin Kapkajew:

Gdzie pan mieszka?

Zeuge Felix Niedzielak:

Derzeit, — czasowo, Frankfurt.

Vorsitzender Richter:

Zur Zeit in Frankfurt wohnhaft. Sind Sie verwandt

Zeuge Felix Niedzielak [unterbricht]:

Mainzer Landstraße.

Dolmetscherin Kapkajew:

Mainzer Landstraße.

Zeuge Felix Niedzielak:

246.

Vorsitzender Richter:

246.

Dolmetscherin Kapkajew:

246.

Vorsitzender Richter:

Sind Sie

Zeuge Felix Niedzielak [unterbricht]:

Hauptwohnsitz Bayern.

Vorsitzender Richter:

Wie war

Dolmetscherin Kapkajew [unterbricht]:

Hauptwohnsitz in Bayern.

Zeuge Felix Niedzielak:

Stałe miejsce zamieszkania mam w Bawarii.

Dolmetscherin Kapkajew:

Also zweiter Wohnsitz Frankfurt.

Vorsitzender Richter:

Und wo ist der erste Wohnsitz in Bayern?

Dolmetscherin Kapkajew:

Gdzie pan [+ mieszka] w Bawarii?

Zeuge Felix Niedzielak:

Vilseck, Bahnhofsstraße 14. Vilseck, Oberpfalz, Bahnhofsstraße 14.

Vorsitzender Richter:

Vilseck in der Oberpfalz, Bahnhofsstraße 14.

Zeuge Felix Niedzielak:

Jawohl.

Vorsitzender Richter:

Herr Zeuge, es wird von Ihnen behauptet, oder ich soll Sie fragen, ob Sie mit einem Zeugen hier gesprochen haben, der in die USA beziehungsweise nach Kanada zurückfahren wollte und dem Sie etwas gesagt haben sollen vor Beendigung seiner Vernehmung in der Pause.

Zeuge Felix Niedzielak:

Nie rozumiem.

Dolmetscherin Kapkajew:

Proszę pana, stawia się panu pytanie, czy rozmawiał pan ze świadkiem, który przyjechał tutaj na składanie zeznań z Ameryki, czy Kanady. Czy rozmawiał pan w czasie przerwy przed ukończeniem przez niego składania zeznania?

Zeuge Felix Niedzielak:

Ja jestem tutaj cały czas na procesie i wszystkich swoich współwięźniów z [kacetu] poznaję i rozmawiałem ze wszystkimi. Nie wiem, o kogo chodzi.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich bin hier die ganze Zeit im Verlauf des Prozesses, und ich habe alle meine Mithäftlinge erkannt und mit ihnen gesprochen. Ich weiß nicht, um welchen Häftling es sich in diesem Fall handelt.

Zeuge Felix Niedzielak:

Bardzo przepraszam, najpierw bym chciał, nie ubliżam Wysokiemu Sądowi, ale nie zostałem pouczony, czy czasami nie jestem spowinowacony, albo może Verwandtschaft albo coś. Ta formułka nie była mnie powiedziana, proszę to [zaprotokołować].

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich bitte das Hohe Gericht um Entschuldigung, daß ich das Gericht auf etwas aufmerksam mache, aber sie haben versäumt, mich zu fragen, ob ich mit den Angeklagten verwandt oder verschwägert bin. Diese Formel habe ich noch nicht gehört.

Vorsitzender Richter:

Ich vermute, daß Sie nicht verwandt und verschwägert sind mit den Angeklagten.

Zeuge Felix Niedzielak:

Nein.

Vorsitzender Richter:

Nein.

Dolmetscherin Kapkajew:

Przypuszczam, że pan nie jest, ani spokrewniony

Zeuge Felix Niedzielak [unterbricht]:

Na szczęście, nie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Zum Glück ist das nicht der Fall.

Vorsitzender Richter:

Haben Sie den Zeugen Uchwat gekannt?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy pan znał świadk a Uchwata?

Zeuge Felix Niedzielak:

Jak bym zobaczył jego [zdjęcie], możliwe.

Dolmetscherin Kapkajew:

Wenn ich sein Bild gesehen hätte, dann vielleicht würde ich das sagen.

Vorsitzender Richter:

Haben Sie mit diesem Zeugen Uchwat gesprochen und ihm gesagt, wenn dieser Zeuge weiterhin entlastende Bekundungen mache, käme er nicht mehr lebend nach den USA zurück.

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy pan z tym świadkiem rozmawiał i powiedział pan jemu, że jeżeli on będzie w dalszym ciągu składał tego rodzaju zeznania obciążające, nie przyjedzie żywym do Ameryki?

Zeuge Felix Niedzielak:

Nic podobnego.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nein, das stimmt nicht.

Vorsitzender Richter:

Was haben Sie ihm denn gesagt?

Dolmetscherin Kapkajew:

A co pan jemu powiedział?

Zeuge Felix Niedzielak:

Ja w ogóle, ja tylko byłem zdziwiony, że ten się do mnie zwrócił, że trzeba [powiedzieć, że zeznania Żydów są nieprawdą], to znaczy...

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich war lediglich erstaunt, als er zu mir sagte: »Man muß die Aussagen von jüdischen Zeugen«... — Co z nimi zrobić?

Zeuge Felix Niedzielak:

On sam powiedział, że

Dolmetscherin Kapkajew [unterbricht]:

Co z nimi zrobić?

Zeuge Felix Niedzielak:

Moment, on powiedział, że on jest narodowcem i [+ że] on jest antysemitą, że Żydzi obciążyli go niewinnie. Ja na ten temat w ogóle...

Dolmetscherin Kapkajew:

Er hat gesagt, er sei Nationalist, also er gehört einer nationalen polnischen Partei an. Und die Polen haben ihn beschuldigt. — I co dalej?

Zeuge Felix Niedzielak:

Tak, że ja się zdystansowałem do niego momentalnie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Daraufhin habe ich mich von ihm sofort distanziert.

Vorsitzender Richter:

Weshalb hätten die Polen ihn beschuldigt?

Zeuge Felix Niedzielak:

Nawet ja mam zdjęcie zdaje się.

Dolmetscherin Kapkajew:

I w czym jego oskarżali Żydzi?

Zeuge Felix Niedzielak:

Ja nie wiem, on tam zaczął mówić, że on się sam zgłosił, czy ja jestem tu Polakiem.

Dolmetscherin Kapkajew:

Er hat mir erzählt, daß er sich selbst gemeldet hat zur Aussage, und fragte mich, ob ich ein Pole sei.

Vorsitzender Richter:

Ja.

Zeuge Felix Niedzielak:

I on mówi, że on był narodowcem w Polsce i on Żydów nienawidzi.

Dolmetscherin Kapkajew:

Er hat mir erzählt, daß er Mitglied der Nationalen Partei, also Rechtspartei in Polen, gewesen sei, daß er die Juden hasse.

Zeuge Felix Niedzielak:

Żydzi mieli [niby się na nim zemścić], rzekomo obciążyli niewinnie tego oskarżonego jakiegoś tam.

Dolmetscherin Kapkajew:

Daß die Juden aus Rache diesen bestimmten Angeklagten unschuldig beschuldigt haben.

Vorsitzender Richter:

Welche bestimmten Angeklagten?

Dolmetscherin Kapkajew:

Którego oskarżonego?

Zeuge Felix Niedzielak:

Bednarka, angeblich Bednarka, ja nie mogę sobie przypomnieć. Bo to jest tyle tego.

Dolmetscherin Kapkajew:

Angeblich Bednarek. Ich kann mich nicht erinnern, das sind so viele.

Vorsitzender Richter:

Ja. Und weiter?

Dolmetscherin Kapkajew:

I dalej?

Zeuge Felix Niedzielak:

No to, tam w towarzystwie siedziało dużo osób wszystkich. Pytałem się go, jak długo był w Birkenau, bo ja też byłem.

Dolmetscherin Kapkajew [unterbricht]:

Das war in Gesellschaft, da saßen viele Menschen dabei. Nun, dann habe ich ihn auch gefragt, wie lange er in Birkenau gewesen war.

Zeuge Felix Niedzielak:

No, tyle mi coś tam mówił, ale zrobił na mnie wrażenie człowieka, który, niby rzekomo zdaje się on był oficerem, ja sobie nie mogę przypomnieć, czy on był oficerem, czy coś, Hauptmann [+ zdaje się].

Dolmetscherin Kapkajew:

Er hat da so einen Eindruck auf mich gemacht, ja Gott, also ich weiß nicht. Er hat ja gesagt, er sei angeblich ein polnischer Offizier, also Hauptmann oder so was.

Zeuge Felix Niedzielak:

Zrobił na mnie wrażenie psychopaty.

Dolmetscherin Kapkajew:

Er hat auf mich den Eindruck gemacht, Psychopath zu sein.

Vorsitzender Richter:

Und Sie haben ihm nicht gesagt, wenn er weitere entlastende Bekundungen mache, dem Sinne nach natürlich

Zeuge Felix Niedzielak [unterbricht]:

Nein.

Vorsitzender Richter:

Komme er nicht mehr lebend nach Hause zurück, gleichgültig ob er nun in Kanada oder in den USA lebt.

Dolmetscherin Kapkajew:

I pan jemu nie powiedział, nie tymi słowami może, ale w tym sensie, że jeżeli będzie tak dalej mówił, to nie wróci żywy do [+ Ameryki].

Zeuge Felix Niedzielak:

W ogóle ja się do niego zdystansowałem momentalnie na jego takie wyrażenia.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich habe mich sofort auf seine Äußerung hin distanziert.

Vorsitzender Richter:

Sie haben das also nicht gesagt?

Dolmetscherin Kapkajew:

Więc pan tego nie mówił?

Zeuge Felix Niedzielak:

Nie miałem w ogóle powodu.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich hatte überhaupt keinen Grund, so was zu sagen.

Vorsitzender Richter:

Danach habe ich Sie nicht gefragt. Sie haben nicht gesagt, der Zeuge käme nicht mehr lebend nach Hause zurück?

Dolmetscherin Kapkajew:

Pan nie użył tych słów, nie powiedział pan tego: »Świadek nie wróci żywym do Ameryki«?

Zeuge Felix Niedzielak:

W ogóle to jest fantazja.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ach nein, das ist doch eine Phantasie.

Vorsitzender Richter:

Also nehmen Sie bitte ins Protokoll auf: Der Zeuge sagte: Es ist nicht richtig, daß ich dem Zeugen Uchwat gegenüber erklärt hätte, er käme nicht mehr lebend in die USA zurück, wenn er mit seinem Zeugnis weiter entlastende Bekundungen mache oder ähnlich, also dem Sinne nach. Oder ähnlich dem Sinne nach, schreiben Sie.[1] Wollen Sie das bitte vorlesen.

Dolmetscherin Kapkajew:

Darf ich noch mal um Wiederholung bitten.

Vorsitzender Richter:

Er bekommt es jetzt vorgelesen, da können Sie es gleich wiederholen.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja.

Protokollführer Hüllen:

»Es ist nicht richtig, daß ich dem Zeugen Uchwat gegenüber erklärt hätte, er käme nicht mehr lebend in die USA zurück, wenn er mit seinem Zeugnis weiter entlastende Bekundungen mache oder ähnlich dem Sinne nach.«

Dolmetscherin Kapkajew:

»Nie jest prawdą, że oświadczyłem świadkowi Uchwatowi, że nie przyjedzie żywym do Ameryki, że nie wróci żywym do Ameryki, jeżeli on swoim zeznaniem będzie w dalszym ciągu odciążające zaświadczenia dawać albo coś podobnego w tym sensie.«

Vorsitzender Richter:

Ist das richtig?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy tak jest?

Vorsitzender Richter:

Vorgelesen und genehmigt. Sind weitere Fragen zu stellen? Bitte schön.

Ergänzungsrichter Hummerich:

Herr Zeuge, haben Sie eine psychiatrische Ausbildung?

Zeuge Felix Niedzielak:

Proszę?

Dolmetscherin Kapkajew:

Proszę świadka, czy ma pan poza sobą psychiatryczną...

Zeuge Felix Niedzielak:

Praktykę, doświadczenie, mam.

Dolmetscherin Kapkajew:

Praktykę, wyszkolenie.

Zeuge Felix Niedzielak:

No, wyszkolenia nie mam, ale mam...

Dolmetscherin Kapkajew:

Nein, ich habe keine Ausbildung, aber praktisch kenne ich mich aus.

Ergänzungsrichter Hummerich:

Sie konnten also in zwei Minuten sehen, daß das ein Psychopath ist, während das Gericht das nicht merkte?

Dolmetscherin Kapkajew:

Więc mógł pan w ciągu dwóch minut zauważyć, że ten człowiek jest psychopatą?

Zeuge Felix Niedzielak:

To jest moje mniemanie, nie jest...

Dolmetscherin Kapkajew:

Das ist meine Meinung.

Zeuge Felix Niedzielak:

Meinung.

Ergänzungsrichter Hummerich:

Ach, das ist Ihre Meinung, ja.

Zeuge Felix Niedzielak:

To jest moje osobiste mniemanie, zrobił na mnie takie wrażenie. Ja, nie stawiam [diagnozy.]

Dolmetscherin Kapkajew:

Das ist meine persönliche Meinung. Er hat auf mich einen solchen Eindruck gemacht. Das ist kein Gutachten von mir.

Zeuge Felix Niedzielak:

Jestem sam Häftlingem z Birkenau, więc...

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich bin selbst Häftling aus Birkenau, ich bin selbst ein KZler.

Zeuge Felix Niedzielak:

Mnie jest znana psychoza, Haftpsychosa i urazy wszystkie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und ich kenne die Haftpsychose und sämtliche Traumata.

Zeuge Felix Niedzielak:

I te całe Krankheity przeżyć [unverständlich]

Dolmetscherin Kapkajew:

Traumata und Krankheiten, die aufgrund der KZ- Erlebnisse entstehen.

Zeuge Felix Niedzielak:

Ale chcę wyjaśnić coś, jak pan sędzia chce coś wiedzieć.

Dolmetscherin Kapkajew:

Aber ich möchte etwas erklären, wenn Sie das wünschen.

Zeuge Felix Niedzielak:

Wiem z drugiej strony od jego kolegi, że ktoś tam siedział.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich weiß von einem anderen Kollegen von ihm, oder ich weiß nicht, jemand anderes saß da

Zeuge Felix Niedzielak:

I sądowi może nie jest wiadomo

Dolmetscherin Kapkajew:

Das ist vielleicht dem Gericht nicht bekannt.

Zeuge Felix Niedzielak:

Że dużo Polaków było antysemitami, to znaczy narodowców, była też partia narodowa w Polsce.

Dolmetscherin Kapkajew:

Daß sehr viele Polen Antisemiten waren.

Zeuge Felix Niedzielak:

Ja.

Dolmetscherin Kapkajew:

Es gab nämlich in Polen eine nationale Partei.

Zeuge Felix Niedzielak:

Meine Meinung — to znaczy te wyrażenia tego drugiego kolegi, że trzeba nie dopuścić, bo Żydzi dostali odszkodowania, Polacy niby nie, no nie wiem, co mam sądzić...

Dolmetscherin Kapkajew:

Und das war meine Meinung, und auch aus den Äußerungen des anderen Kameraden von ihm habe ich entnommen, daß angeblich das nicht richtig sei, weil die Juden so viel Entschädigung bekommen haben.

Zeuge Felix Niedzielak:

I pozakulisowa, to znaczy taka rozmowa, nawet z prasą może, czy tam ludźmi na korytarzach. Wszyscy się instynktownie wyczuli, że ci ludzie [+ to] antysemici. Taka się udzieliła atmosfera.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und aus den Gesprächen hinter den Kulissen

Zeuge Felix Niedzielak [unterbricht]:

Meine Meinung.

Dolmetscherin Kapkajew:

Auch mit der Presse und so weiter, da bildete sich die Meinung – es ist meine Meinung –, daß das Antisemiten gewesen sind.

Zeuge Felix Niedzielak:

Ja.

Ergänzungsrichter Hummerich:

Ja, das wollte ich Sie nämlich gerade fragen. Sie sagten vorhin etwas und sprachen den Satz nicht zu Ende. Sie haben gesagt, nach der Übersetzung: »Ich war lediglich erstaunt, als er zu mir sagte, man müsse die Aussagen von jüdischen Zeugen« und dann fingen Sie einen neuen Satz an.

Zeuge Felix Niedzielak:

Proszę, proszę?

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja, so war's.

Zeuge Felix Niedzielak:

Co jest?

Dolmetscherin Kapkajew:

Pan powiedział, nie zakończył. Pan powiedział, że ten świadek powiedział do pana, »trzeba zeznania Żydów« i coś dalej i pan nie dokończył.

Zeuge Felix Niedzielak:

[unverständlich] Ten świadek

Dolmetscherin Kapkajew:

Że co trzeba zrobić ze zeznaniami?

Zeuge Felix Niedzielak:

Proszę pana, on tak się do mnie pierwszy raz wyraził: »Pan jest Häftling, tak, pan jest Polak?«

Dolmetscherin Kapkajew:

Er, dieser Zeuge, der hat zu mir gesagt: »Sind Sie Häftling, sind Sie ein Pole?«

Zeuge Felix Niedzielak:

Ja mu pokazałem numer, gdzie ja byłem dłużej jak kolega.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich habe ihm meine Nummer gezeigt und gesagt: Ich bin länger dort gewesen als Sie.

Zeuge Felix Niedzielak:

No, to ten mówi: »Pan wie o tym, że Żydzi też mieli funkcje i nas niszczyli, a on był bardzo dobry człowiek.«

Dolmetscherin Kapkajew:

Und er sagte mir, sehen Sie, die Juden hatten doch auch Funktionen gehabt, und sie haben uns auch vernichtet, und er war ein anständiger Mensch.

Zeuge Felix Niedzielak:

No i ten mówił tam jeszcze, ja na to uwagi nie zwróciłem, bo to mnie zdenerwowało, ja od niego odskoczyłem od razu.

Dolmetscherin Kapkajew:

Er hat noch weiter gesprochen, aber ich habe nicht weiter zugehört, das hat mich zu sehr aufgeregt. Ich bin davongesprungen.

Zeuge Felix Niedzielak:

On powiedział, że trzeba Żydów [zeznanie] utopić, jak to mówił, trzeba ich nie dopuścić.

Dolmetscherin Kapkajew:

Er hat gesagt, man soll die jüdischen Aussagen ins Wasser fallen lassen, also man soll sie vernichten, so ungefähr, die Aussagen.

Vorsitzender Richter:

Sind noch Fragen von seiten der Staatsanwaltschaft?

Ergänzungsrichter Hummerich:

Ja, ich habe noch eine Frage.

Vorsitzender Richter:

Bitte schön.

Ergänzungsrichter Hummerich:

Waren Sie in den letzen Tagen in einer Behandlung beim Ohrenarzt?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy był pan w ostatnim czasie na leczeniu u [laryngologa?]

Zeuge Felix Niedzielak:

Ja mam słuch [uszkodzony z kacetu]— Hörapparat.

Dolmetscherin Kapkajew:

Mein Gehör ist geschädigt worden während meines Aufenthaltes im Lager. Ich habe ein Hörgerät.

Zeuge Felix Niedzielak:

Mam bardzo drogocenne, to znaczy drogie [aparaty słuchowe], rozmaitego typu które są bardzo czułe. Tak że mogę słyszeć przy trzecim stole i czwartym [unverständlich]

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich habe verschiedene sehr teure und sehr empfindliche Hörapparate, so daß ich in der Lage bin zu hören, was am dritten Tisch gesprochen wird. — I nie ma co?

Zeuge Felix Niedzielak:

Nie mam żadnej zmiany tonacji, wie pani, żeby nie zrozumieć.

Dolmetscherin Kapkajew:

Es gibt bei mir keine Änderungen durch diese Apparatur.

Zeuge Felix Niedzielak:

Ja mówię dość —Hochpolnisch— po polsku dobrze, zna m dialekty polskie i tak dalej.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich spreche ja Hochpolnisch und auch Dialekte.

Zeuge Felix Niedzielak:

Tak, Irrtum nie może zachodzić z jego...

Dolmetscherin Kapkajew:

Da ist ja kein Irrtum, das ich nicht verstanden habe.

Ergänzungsrichter Hummerich:

Und welchen Hörapparat benutzen Sie heute?

Zeuge Felix Niedzielak:

Proszę?

Dolmetscherin Kapkajew:

Jaki ma pan aparat słuchowy dzisiaj?

Zeuge Felix Niedzielak:

Ja mam trzy. No, ja mam teraz aparat [unverständlich] —alles—, mam wszystkie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich habe verschiedene im Augenblick, verschiedene Apparate. Ich habe ja diesen hier, sehen Sie.

Zeuge Felix Niedzielak:

Mam na telefony specjalne, na [unverständlich], na auto, na wszystko.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und dann habe ich eins mit

Ergänzungsrichter Hummerich [unterbricht]:

Ich meine jetzt im Augenblick, wo wir hier mit Ihnen...

Dolmetscherin Kapkajew:

Ale w tej chwili, w tej chwili

Zeuge Felix Niedzielak:

W tej chwili mam normalny Siemens-Hörapparat, nie [kostny,] tylko uszny.

Dolmetscherin Kapkajew:

In diesem Augenblick habe ich einen gewöhnlichen Siemens-Hörapparat über den Ohren.

Ergänzungsrichter Hummerich:

Danke schön.

Vorsitzender Richter:

Herr Doktor Laternser.

Verteidiger Laternser:

Herr Zeuge, wollen Sie bei Ihrer Aussage bleiben, diese Bemerkung, die Ihnen der Herr Vorsitzende vorgehalten hat – wenn ich Ihnen sage, daß ich in der Lage bin, Zeugen für diese Bemerkung zu benennen?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy pan pozostaje przy swoim twierdzeniu na pytanie, które

Verteidiger Laternser [unterbricht]:

Ich möchte Sie darauf hinweisen, weil Sie sich sonst strafbar machen würden, wenn Sie Ihre etwaig falsche Aussage nicht widerrufen würden rechtzeitig.

Dolmetscherin Kapkajew:

Zwracam panu uwagę na to, czy zostaje pan przy tym, co pan powiedział na pytanie sądu, co zostało zaprotokołowane. Jeżeli panu zwrócę uwagę na to, że jestem w stanie podać świadków.

Vorsitzender Richter:

Also bei dem Vorhalt muß ich beanstanden, Herr Doktor Laternser, daß Sie sagen: wenn er seine falsche Aussage nicht widerrufe. Bisher haben wir keine Veranlassung anzunehmen, daß es eine falsche Aussage sei.

Verteidiger Laternser:

Ja, wenn er nicht seine Aussage – selbstverständlich, Herr Vorsitzender.

Vorsitzender Richter:

Ja.

Verteidiger Laternser:

So war es auch gemeint.

Dolmetscherin Kapkajew:

Że jestem w stanie przedstawić świadków, którzy stwierdzą nie to, co pan powiedział.

Zeuge Felix Niedzielak:

Że co?

Dolmetscherin Kapkajew:

Jeżeli jestem w stanie postawić świadków, którzy stwierdzą, że jest [nieprawdą] to, co pan powiedział, czy pan w dalszym ciągu obstaje przy tym, co pan odpowiedział na pytanie przewodniczącego?

Zeuge Felix Niedzielak:

Ja oświadczyłem to, co mnie do słuchu doszło i co sam naocznie stwierdziłem, i widziałem, i słyszałem.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich habe hier das wiederholt, was mir zu Ohren gekommen ist, was ich gesehen habe und gehört habe.

Verteidiger Laternser:

Nein, es

Zeuge Felix Niedzielak [unterbricht]:

Ale jest — mir bekannt — jak pan Anwalt chce wiedzieć

Verteidiger Laternser [unterbricht]:

Was Sie gesprochen haben, danach sind Sie gefragt worden.

Dolmetscherin Kapkajew:

Entschuldigen Sie bitte.

Zeuge Felix Niedzielak:

Bitte mir Entschuldigung keine, ich brauche, Ende meine Sache sprechen.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich muß zu Ende sprechen.

Zeuge Felix Niedzielak:

Ja muszę dokończyć. Jest wiadomo, że narodowcy — Verschwörung — robią przeciw Żydom, ewentualnie przeciw tym, którzy popierają Żydów.

Dolmetscherin Kapkajew:

Es ist bekannt, daß eine Verschwörung besteht seitens der Nationalisten gegen Juden und gegen

Zeuge Felix Niedzielak:

To są tarcia pewn e, polityczne tarcia.

Dolmetscherin Kapkajew:

Solche Personen, die die Juden unterstützen. Das sind politische Meinungsverschiedenheiten und Reibungen.

Zeuge Felix Niedzielak:

I mnie są juristycznie — Strafprozeß, Strafgesetzbuch — wszystkie zn ane i jestem bardzo biegłym w tych sprawach, może bieglejszy od pana mecenasa.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich kenne mich aus im Strafgesetzbuch und mit den anderen Gesetzen. Ich bin da sehr beschlagen, vielleicht noch mehr als Sie, Herr Rechtsanwalt.

Zeuge Felix Niedzielak:

Ja, und ich — ja juristycznie mogę odpowiadać.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und ich bin in der Lage

Verteidiger Laternser [unterbricht]:

Seien Sie nur nicht zu bescheiden.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich bin auch in der Lage, Ihnen juristisch zu antworten.

Verteidiger Laternser:

Ja, sind Sie nur nicht zu bescheiden, Herr Zeuge. Ich habe Sie gefragt, wollen Sie

Dolmetscherin Kapkajew [unterbricht]:

Niech pan tylko nie będzie za skromny, proszę świadka.

Zeuge Felix Niedzielak:

Nie wywyższam się

Verteidiger Laternser [unterbricht]:

Meine Frage haben Sie noch nicht beantwortet. Ich habe Sie gefragt: Wollen Sie bei Ihrer Angabe bleiben, das, was Ihnen der Herr Vorsitzende gesagt hat, nicht gesagt zu haben, wenn ich Ihnen sage, daß ich in der Lage bin, Zeugen dafür zu benennen, daß Sie das gesagt haben?

Zeuge Felix Niedzielak:

Proszę?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy pan w dalszym ciągu obstaje przy tym, że pan nie powiedział tego, o co się pana zapytał przewodniczący. Nie chodzi o to, co inni mówią, tylko że pan nie powiedział tego, o co się pana zapytał przewodniczący i kiedy zwrócę pana uwagę na to, że są świadkowie, którzy to słyszeli?

Zeuge Felix Niedzielak:

Ja do niego się w tej formie, co mnie teraz zapytano, nie wyraziłem.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich habe mich in dieser Form, wie es mir jetzt gesagt wurde

Zeuge Felix Niedzielak [unterbricht]:

Und ich stelle fest

Dolmetscherin Kapkajew [unterbricht]:

Nicht an ihn gewandt.

Verteidiger Laternser:

In welcher Form haben Sie sich an ihn gewandt?

Dolmetscherin Kapkajew:

W jakiej formie się pan do niego zwrócił?

Zeuge Felix Niedzielak:

Ja w ogóle żadnej formy do niego nie wyraziłem swojego myślenia, czy przekonania. Tylko powiedziałem, [+ że] jestem bardzo zdziwiony.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich habe in keiner Form mich an ihn gewandt. Ich habe lediglich gesagt, ich bin sehr erstaunt

Zeuge Felix Niedzielak:

Że pan kolega, niby Polak i oficer, tutaj coś mnie takie głupstwa opowiada i się odłączyłem od niego.

Dolmetscherin Kapkajew:

Daß Sie, Herr Kamerad, obwohl Sie Pole und Offizier sind, solche Dummheiten reden.

Verteidiger Laternser:

Was meinten Sie

Dolmetscherin Kapkajew [unterbricht]:

Und dann habe ich mich von ihm distanziert.

Verteidiger Laternser:

Ja. Sind Sie schon zu Prozeßbeginn hier nach Frankfurt gekommen?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy pan już przybył tutaj z początkiem procesu?

Zeuge Felix Niedzielak:

Ja obserwuję ten proces od początku.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich beobachte diesen Prozeß von Anfang an.

Zeuge Felix Niedzielak:

Nie składałem w ogóle Antragu [wniosku] jako świadek z tej, czy tamtej strony.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und ich habe keinen Antrag gestellt, als Zeuge hier vernommen zu werden von der oder von der anderen Seite.

Verteidiger Laternser:

Ja. In wessen Auftrag sind Sie hier in Frankfurt?

Dolmetscherin Kapkajew:

Z czyjego polecenia pan jest tutaj we Frankfurcie?

Zeuge Felix Niedzielak:

Polecenia żadnego nie mam.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich habe keinen Auftrag.

Zeuge Felix Niedzielak:

Nie, dla własnej, prawda, jakby powiedzieć, no... [...] Inicjatywy i własnej analizy, to znaczy, wie pani...

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich bin hier aus eigener Initiative und wegen eigener Analyse.

Zeuge Felix Niedzielak:

Chcę może, proszę panią, może książkę napisać o tym.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich möchte vielleicht, wissen Sie, ein Buch darüber schreiben.

Verteidiger Laternser:

Ja. Wissen Sie, wo das Büro des Auschwitz-Komitees hier in Frankfurt ist?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy wie pan o tym, gdzie znajduje się tu we Frankfurcie biuro Komitetu Oświęcimskiego?

Zeuge Felix Niedzielak:

Wszystko jest [+ mi] wiadome, gdzie się, co znajduje.

Dolmetscherin Kapkajew:

Es ist mir alles bekannt, wo sich was befindet.

Zeuge Felix Niedzielak:

Gdzie Angeklagte [oskarżony], gdzie wszyscy, ja jestem

Dolmetscherin Kapkajew:

Wo die Angeklagten sind, das weiß ich alles.

Zeuge Felix Niedzielak:

Wszystko

Verteidiger Laternser [unterbricht]:

Wir kommen da noch

Zeuge Felix Niedzielak [unterbricht]:

Wszystko [+ mi] wiadomo.

Dolmetscherin Kapkajew:

Es ist mir alles bekannt.

Verteidiger Laternser:

Sind Sie oft in dem Büro vom Auschwitz-Komitee?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy pan jest często w biurze Komitetu Oświęcimskiego?

Zeuge Felix Niedzielak:

Dlaczego nie?

Dolmetscherin Kapkajew:

Warum nicht?

Verteidiger Laternser:

Ja, und wer ist dann noch dort?

Dolmetscherin Kapkajew:

I kto tam jeszcze jest?

Verteidiger Laternser:

Wenn Sie dort sind

Staatsanwalt Vogel [unterbricht]:

Ich widerspreche dieser Frage. Sie hat mit der weiteren Aufklärung hier des Mordprozesses nichts zu tun und ist auch nicht von dem Beweisantrag des Herrn Verteidigers[2] umfaßt.

Zeuge Felix Niedzielak:

Proszę sądu się zapytać, czy dopuszcza te pytanie pana mecenasa.

Verteidiger Laternser:

Ich antworte darauf nichts

Dolmetscherin Kapkajew [unterbricht]:

Ich möchte bitte

Verteidiger Laternser [unterbricht]:

Was die Staatsanwaltschaft eben vorgetragen hat

Zeuge Felix Niedzielak [unterbricht]:

Moment.

Dolmetscherin Kapkajew:

Der Zeuge fragt, ob der Vorsitzende diese Frage zuläßt.

Vorsitzender Richter:

Nein.

Zeuge Felix Niedzielak:

Gut.

Verteidiger Laternser:

Dann bitte ich um Gerichtsbeschluß.

Vorsitzender Richter:

Bitte. Haben Sie noch weitere Fragen?

Verteidiger Laternser:

Ich habe noch eine große Anzahl von Fragen, Herr Vorsitzender.

Vorsitzender Richter:

Ja, wollen Sie die mal stellen.

Verteidiger Laternser:

Ja. Sind dann, wenn Sie im Büro des Auschwitz- Komitees sind, auch Zeugen dort?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy wtedy, kiedy pan znajduje się w Komitecie

Staatsanwalt Vogel [unterbricht]:

Ich widerspreche dieser Frage

Zeuge Felix Niedzielak [unterbricht]:

Moment. Proszę jeszcze raz się zapytać Przewodniczącego, czy dopuści to pytanie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich möchte noch mal den Vorsitzenden fragen, ob diese Frage zugelassen ist.

Vorsitzender Richter:

[Pause] Nein.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nie.

Verteidiger Laternser:

Ich bitte dann auch um Gerichtsbeschluß.

Vorsitzender Richter:

Ja.

Verteidiger Laternser:

Aber ich möchte doch sagen, daß die Frage nach meiner Meinung von Wichtigkeit ist. Ich glaube, das genügt

Zeuge Felix Niedzielak [unterbricht]:

Proszę, proszę mnie przetłumaczyć.

Verteidiger Laternser:

Was ich zu dieser Frage zu sagen habe.

Dolmetscherin Kapkajew:

Chcę jednak zwrócić uwagę sądu, że jednak pytanie ma doniosłe znaczenie.

Verteidiger Laternser:

Herr Zeuge, mit welchen Zeugen, die hier im Prozeß vernommen worden sind, hatten Sie vor oder während der Vernehmung Kontakt aufgenommen?

Zeuge Felix Niedzielak:

Proszę?

Staatsanwalt Vogel:

Ich widerspreche dieser Frage. Allein schon die Formulierung »Kontakt aufnehmen« ist diskriminierend in dem Zusammenhang.

Zeuge Felix Niedzielak:

Proszę przetłumaczyć mi. — Bitte übersetzen Sie mir diese Frage.

Dolmetscherin Kapkajew:

Darf ich die Frage aber übersetzen vorher, Herr Vorsitzender?

Vorsitzender Richter:

Ja.

Dolmetscherin Kapkajew:

Z jakimi świadkami, którzy występowali w procesie, rozmawiał pan, miał pan kontakty w czasie składania zeznania przez nich lub też przed złożeniem przez nich zeznania?

Zeuge Felix Niedzielak:

Proszę zapytać się, czy sąd dopuści to pytanie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ist die Frage bitte zugelassen?

Vorsitzender Richter:

Ja.

Dolmetscherin Kapkajew:

Tak.

Zeuge Felix Niedzielak:

Tak. Miałem kontakty

Staatsanwalt Vogel [unterbricht]:

Herr Vorsitzender, ich hatte dieser Frage widersprochen.

Vorsitzender Richter:

Wollen Sie einen Gerichtsbeschluß?

Staatsanwalt Vogel:

Ja.

Vorsitzender Richter:

Also wird sie nicht beantwortet.

Zeuge Felix Niedzielak:

Nie wiem, co [unverständlich]

Verteidiger Laternser [unterbricht]:

Augenblick mal

Dolmetscherin Kapkajew [unterbricht]:

Nie, pan nie może odpowiedzieć.

Verteidiger Laternser:

Dann die nächste Frage. Ich nehme ja an, daß die Staatsanwaltschaft doch auch eigentlich Interesse daran haben müßte [an dem] Werden von Zeugenaussagen. Das ist Ihre Verpflichtung, Herr Staatsanwalt, nach 160, Absatz 2 der Strafprozeßordnung.[3]

Staatsanwalt Vogel:

Ich kenne meine Verpflichtungen sehr gut. Ich bedarf nicht Ihrer Hinweise. Aber

Verteidiger Laternser [unterbricht]:

Ich zweifle daran, heute, nach [unverständlich]

Vorsitzender Richter [unterbricht]:

Herr Rechtsanwalt, ich bitte Sie, sich nicht unmittelbar zu unterhalten.

Staatsanwalt Vogel:

Ich widerspreche allen Fragen, die nach meiner Auffassung eben nicht der Wahrheitsfindung dienen oder dazu erforderlich sind.

Verteidiger Laternser:

Herr Zeuge, haben Sie sich heute mit den draußen auf ihre Vernehmung wartenden Zeugen unterhalten?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy pan dzisiaj rozmawiał ze świadkami, którzy czekają na wezwanie do składania zeznań?

Zeuge Felix Niedzielak:

Rozmawiam ze wszystkim, ze świadkami, z oskarżonymi i z adwokatami i ze wszystkimi elementami, które się [+ tu] kręcą.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich spreche mit allen, mit den Zeugen, mit den Angeklagten, mit den Verteidigern und mit allen Elementen, die sich hier herumtreiben.

Zeuge Felix Niedzielak:

Studiuję psychologię duszy i tej strony, i tamtej.

Vorsitzender Richter:

Ich verbitte mir dieses Gelächter.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich studiere die Psychologie dieser

Zeuge Felix Niedzielak:

Dusze i wszystko.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und der anderen Seite.

Zeuge Felix Niedzielak:

Myślenie i [unverständlich]

Vorsitzender Richter [unterbricht]:

Im übrigen sagen Sie bitte dem Zeugen, daß das Wort »Element« hier in diesem Zusammenhang durchaus nicht am Platze gewesen wäre.

Dolmetscherin Kapkajew:

Słowo »elementy«, które pan użył, nie jest na miejscu.

Zeuge Felix Niedzielak:

Nie, nie elementy, to znaczy, przepraszam, Entschuldigung. Ich bin deutsche — na polskie to inaczej, to wie pani, nie to po niemiecku. Diese Element to jest może u nas takie dialektyczne wyrażenie. To znaczy, ze wszystkimi osobami, prawda. — Entschuldigung.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das ist bei uns nicht so stark gemeint wie in der deutschen Sprache.

Zeuge Felix Niedzielak:

Byłem myślami gdzie indziej.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich war mit meinen Gedanken woanders.

Vorsitzender Richter:

Ja.

Zeuge Felix Niedzielak:

Byłem [przez moment] myślami gdzieś indziej

Vorsitzender Richter [unterbricht]:

Ich möchte doch bitte, daß Sie weiterfragen, Herr Doktor Laternser.

Dolmetscherin Kapkajew:

In dem Augenblick war ich mit meinen Gedanken woanders. [...]

Vorsitzender Richter:

Es ist erledigt. Ich habe das zurückgewiesen.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich nehme das Wort bitte mit großen Bedauern zurück.

Zeuge Felix Niedzielak:

Tak.

Verteidiger Laternser:

Herr Zeuge, Sie haben mir meine Frage nicht beantwortet. Ich hatte Sie gefragt, ob Sie heute vormittag mit den draußen wartenden Zeugen gesprochen haben.

Zeuge Felix Niedzielak:

Proszę?

Dolmetscherin Kapkajew:

Proszę świadka, nie odpowiedział pan na moje pytanie. Moje pytanie było, czy pan dzisiaj rozmawiał z świadkami czekającymi na ich zeznanie.

Staatsanwalt Kügler:

Ich widerspreche der Frage mit der Begründung, daß der Zeuge wegen einer bestimmten Art der Unterhaltung gefragt werden müßte, die hier mit der Wahrheitsfindung in irgendeinem Zusammenhang steht.

Zeuge Felix Niedzielak:

Proszę?

Staatsanwalt Kügler:

Der bloße Umstand, daß er sich mit einem Zeugen unterhält, steht mit der Wahrheitsfindung hier nicht in Zusammenhang.

Verteidiger Laternser:

Ich halte meine Frage aufrecht. Die nächste Frage. Haben Sie diesen Zeugen heute vormittag Bilder gezeigt?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy pan świadkom pokazywał dzisiaj zdjęcia?

Zeuge Felix Niedzielak:

Owszem pokazywałem zdjęcia häftlingów, którzy żyją. Jak mnie się ktoś z häftlingów [+ przypomni], spotykam kolegę i mówi, och miałem dobrego kolegę, czy on żyje? Mówię: żyje, był przed trzema miesiącami. Mam prawo.

Dolmetscherin Kapkajew:

Jawohl, ich habe Aufnahmen gemacht, und zwar von den Häftlingen, die noch leben.

Zeuge Felix Niedzielak:

[unverständlich] On żyje, był, [cieszy się dobrym zdrowiem].

Dolmetscherin Kapkajew:

Wenn die Häftlinge hier kommen, die ehemaligen Häftlinge als Zeugen, und sie in der Unterhaltung jemanden erwähnen und sagen: »Das war ein guter Kamerad, und ich weiß nicht, ob er lebt«, dann sage ich zu ihm: »Er lebt doch, selbstverständlich, sieh mal auf dem Bild.«

Zeuge Felix Niedzielak:

Tak, to nie jest —Verstoß gegen Strafprozeßordnung, Einfluß nach Zeugen— albo —Überredung—.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das ist kein Verstoß gegen die Strafprozeßordnung und auch kein Einfluß auf die Zeugenaussage

Zeuge Felix Niedzielak [unterbricht]:

Oder Überredung.

Dolmetscherin Kapkajew:

Oder eine Überredung des Zeugen.

Verteidiger Laternser:

Welche Aufnahmen haben Sie heute den Zeugen gezeigt? Haben Sie sie noch bei sich in der Mappe? Dann zeigen Sie sie doch bitte mal vor.

Dolmetscherin Kapkajew:

Jaki e pan zdjęcia pokazywał dzisiaj świadkowi? Ma pan to dzisiaj w teczce, niech pan pokaże.

Zeuge Felix Niedzielak:

Owszem posiadam zdjęcia.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja, ich habe welche.

Verteidiger Laternser:

Diejenigen, die Sie gezeigt haben, heute und an anderen Tagen, die Sie Zeugen gezeigt haben.

Dolmetscherin Kapkajew:

Te zdjęcia, które pan dzisiaj i w innych dniach pokazywał.

Zeuge Felix Niedzielak:

Pokazywałem bardzo sławnego gościa, Spitzla, który Polaków też mordował.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich habe einen sehr berühmten Mann gezeigt, einen Spitzel, der auch Polen gemordet hat.

Vorsitzender Richter:

Und wer ist das?

Dolmetscherin Kapkajew:

Kto to jest?

Zeuge Felix Niedzielak:

To Ukrainiec jeden, z którym rozmawiałem tam.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ein Ukrainer, mit dem ich gesprochen habe.

Vorsitzender Richter:

Geben Sie es ihm doch mal her.

Verteidiger Laternser:

Zeigen Sie noch die anderen Bilder.

Dolmetscherin Kapkajew:

Niech pan inne zdjęcia pokaże. [Pause]

Verteidiger Laternser:

Sie sagen, daß das ein Ukrainer ist?

Zeuge Felix Niedzielak:

Schönen Dank.

Dolmetscherin Kapkajew:

Pan mówi, że to jest Ukrainiec?

Zeuge Felix Niedzielak:

No, on ze mną po rusku rozmawiał.

Dolmetscherin Kapkajew:

Er hat mit mir in Russisch gesprochen.

Verteidiger Laternser:

Also Sie wissen nicht genau, ob das ein Ukrainer ist?

Dolmetscherin Kapkajew:

Więc pan nie wie na pewno, czy to jest Ukrainiec?

Zeuge Felix Niedzielak:

No, ja, —moment—, [chwileczkę] po akcencie, po jego całej takiej rozmowie, wywnioskowałem, że to jest Ukrainiec.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nach seiner Aussprache und in der ganzen Art, wie er das Gespräch geführt hat, habe ich entnommen, daß er ein Ukrainer ist.

Zeuge Felix Niedzielak:

On miał taki dialekt, jakby, ukraiński.

Dolmetscherin Kapkajew:

Er hat ja mit so einem Dialekt gesprochen, so wie Ukrainisch klang es.

Verteidiger Laternser:

Haben Sie nicht noch weitere Bilder bei sich, zum Beispiel Bilder von Angeklagten hier?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy pan ni e ma jeszcze innych zdjęć przy sobie, na przykład zdjęć oskarżonych?

Zeuge Felix Niedzielak:

Mam swoje osobiste zdjęcia, to ja innych nie mam. Mam osobiste swoje zdjęcia.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich habe auch meine eigenen Aufnahmen.

Verteidiger Laternser:

Und von den Angeklagten?

Dolmetscherin Kapkajew:

A nie ma pan zdjęć, oskarżonych?

Zeuge Felix Niedzielak:

Oskarżonych zdjęć? Oskarżonych zdjęcia są w gazetach — bekannt in ganzer Welt.

Dolmetscherin Kapkajew:

Die Bilder von den Angeklagten sind doch in den Zeitungen, sie sind der ganzen Welt bekannt.

Verteidiger Laternser:

Also Sie haben die Bilder von den Angeklagten den Zeugen nicht gezeigt?

Dolmetscherin Kapkajew:

Więc pan nie pokazywał zdjęć oskarżonych świadkom?

Zeuge Felix Niedzielak:

Ja mogę panu mecenasowi pokazać zdjęcie jeszcze jego przywódców, kiedyś, byłych z Trzeciej Rzeczy: ja te też posiadam. — Ein großes Archiv [unverständlich]

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja, ich kann Ihnen auch die Bilder von ihren

Vorsitzender Richter [unterbricht]:

Herr Wachmann.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ehemaligen Führern zeigen. Ich habe ein großes Archiv.

Zeuge Felix Niedzielak:

Bitte. — Ja mam całe archiwum, ja zbieram całą dokumentację.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich sammle die ganze Dokumentation.

Vorsitzender Richter:

Das hat ja mit den Angeklagten hier gar nichts zu tun.

Dolmetscherin Kapkajew:

To nie ma nic wspólnego

Vorsitzender Richter [unterbricht]:

Der Herr Verteidiger hat gefragt, ob Sie

Zeuge Felix Niedzielak [unterbricht]:

Nie wiem, do jakiego celu dąży pan mecenas, o co panu me cenasowi chodzi.

Dolmetscherin Kapkajew:

Pytanie adwokata idzie [+ w tym kierunku]: czy ma pan zdjęcia oskarżonych?

Zeuge Felix Niedzielak:

Moment, mam gazetę, wycinek, prawda.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich habe einen Ausschnitt aus der Zeitung hier.

Zeuge Felix Niedzielak:

[Pause] Mam, proszę, biuletyn pewien, proszę.

Dolmetscherin Kapkajew:

Bitte, ich habe hier ein Bulletin. Bitte schön.

Zeuge Felix Niedzielak:

Nie wiem, miałem gdzieś to, to ja nie wiem, gdzieś tam

Verteidiger Laternser [unterbricht]:

Nein, ich

Dolmetscherin Kapkajew [unterbricht]:

Ich hatte noch eine Aufnahme

Verteidiger Laternser [unterbricht]:

Will jetzt nicht

Dolmetscherin Kapkajew [unterbricht]:

Das suche ich eben, da dran kann ich...

Verteidiger Laternser:

Herr Zeuge, Sie verstehen mich miß. Ich will nicht Ihre ganze Aktentasche durchsehen, sondern ich habe Sie gefragt: Haben Sie Bilder von Angeklagten den draußen wartenden Zeugen gezeigt?

Dolmetscherin Kapkajew:

Proszę świadka, pan mnie nie zrozumiał. Mnie nie chodzi o to, że pan przeszuka sobie całą swoją teczkę, mnie tylko chodzi o to, czy pan pokazywał zdjęcia oskarżonych świadkom, którzy czekają na korytarzu?

Zeuge Felix Niedzielak:

Tego sobie nie przypominam.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nein, daran erinnere ich mich nicht.

Verteidiger Laternser:

Daran erinnern Sie sich nicht. Das war doch erst heute vormittag.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ale to przecież było dzisiaj przed południem. Pan sobie nie przypomina?

Zeuge Felix Niedzielak:

Widział pan mecenas?

Dolmetscherin Kapkajew:

Haben Sie das gesehen, Herr Rechtsanwalt?

Verteidiger Laternser:

Sie haben mich nicht zu fragen, sondern jetzt frage ich Sie. Ich frage Sie: Haben Sie den draußen wartenden Zeugen Bilder von Angeklagten gezeigt, heute?

Dolmetscherin Kapkajew:

Nie pan się ma mnie pytać, tylko ja pana w tej chwili pytam. Pytam się jeszcze raz, czy pokazywał pan dzisiaj zdjęcia oskarżonych świadkom?

Zeuge Felix Niedzielak:

Nie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nein.

Zeuge Felix Niedzielak:

Heute

Verteidiger Laternser [unterbricht]:

Heute nicht.

Zeuge Felix Niedzielak:

Nicht.

Verteidiger Laternser:

Aber an anderen Tagen?

Dolmetscherin Kapkajew:

A w inne dni?

Zeuge Felix Niedzielak:

Nie rozumiem.

Dolmetscherin Kapkajew:

A w inne dni?

Zeuge Felix Niedzielak:

Inne dni. Tym, [którzy] byli przesłuchiwani.

Dolmetscherin Kapkajew:

Denjenigen, die bereits ausgesagt haben.

Verteidiger Laternser:

Ach so, Sie haben unterschieden. Wenn die Zeugen ausgesagt haben, dann haben Sie Ihnen die Bilder gezeigt, ja?

Dolmetscherin Kapkajew:

Więc pan robi różnice

Zeuge Felix Niedzielak [unterbricht]:

Ci świadkowie, którzy byli przesłuchiwani, mieli odjeżdżać do swojej ojczyzny, powiedziałem [+ im], że w biuletynie jest pomyłka z nazwiskami [+ przy] [zdjęciach]. Że je tak drukują, że

Dolmetscherin Kapkajew [unterbricht]:

Denjenigen Zeugen, die bereits ausgesagt haben und die abfahren sollten in ihre Heimat zurück, habe ich gezeigt und habe ich gesagt: Also im Bulletin ist ein Irrtum unterlaufen, da stehen andere Namen unter den Bildern.

Verteidiger Laternser:

Haben Sie vor einigen Tagen auch mit dem Zeugen Farber gesprochen?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy pan przed kilku dniami rozmawiał również ze świadkiem Farberem?

Zeuge Felix Niedzielak:

Proszę, momencik przerwy. Proszę poprosić Wysokiego Sądu o 5 minutową przerwę, bo mi jest niedobrze.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich bitte das Hohe Gericht um fünf Minuten Pause. Mir ist schlecht.

Zeuge Felix Niedzielak:

Ich bin ganze Nacht nicht schlafen heute.

Vorsitzender Richter:

Ja.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich habe heute die ganze Nacht nicht geschlafen.

Verteidiger Laternser:

Gut, ich bin für Pause selbstverständlich. Einverstanden, das ist ja Ihre Entscheidung, Herr Vorsitzender.

Vorsitzender Richter:

Wir wollen dann in die Mittagspause eintreten und um drei Viertel zwei weiterverhandeln. Wir werden dann auch die Entscheidung auf die von Ihnen gestellten Fragen verkünden.

Verteidiger Laternser:

Ja, es kommen sicher noch welche dazu, Herr Vorsitzender.[4]

Verteidiger Laternser:

der Angeklagten besitzen, hatten Sie, wie ich mich erinnere, gesagt: »Nein.«

Dolmetscherin Kapkajew:

Na moje poprzednie pytanie, czy posiada pan fotografie oskarżonych, o ile sobie przepominam, powiedział pan: »nie«.

Zeuge Felix Niedzielak:

Momencik, proszę Sąd przeprosić, ja chcę ujawnić aferę całą — aufgedeckt ganze vom Anwalt verbrecherischer Akt.

Dolmetscherin Kapkajew:

Entschuldigen Sie bitte, aber ich möchte vorher dem Hohen Gericht etwas aufdecken, eine Affäre, eine Verschwörung.

Zeuge Felix Niedzielak:

Bitte sofort [unverständlich] sicher machen — górę i na dole, żeby świadkowie nie wyszli, bo potrzebuję 3 świadków. Żeby nikt nie opuścił sali.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich bitte, sofort die Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen, daß niemand den Saal oben und unten verläßt.

Zeuge Felix Niedzielak:

Und sofort Geld beschlagnahmen beim Anwalt, der mir heute 40.000 [geben wollte als] Bestechung, und einen Brief, [geschrieben an eine] Frau Kaiser, was Fotokopie hat. Bitte Film zum Gericht nehmen. — Gericht niech wywoła ten film sofort i cała będzie afera wyjaśniona zaraz.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und ich bitte, sofort den Film zu entwickeln, da wird die ganze Geschichte aufgedeckt.

Verteidiger Laternser [unterbricht]:

Ja, nun, ich bin ja am Fragen jetzt. Herr Vorsitzender.

Vorsitzender Richter:

Moment mal. Also was ist mit dem Film? Das ist ein Minox, und was will er damit machen?

Zeuge Felix Niedzielak:

Pros zę to dać sądowi, niech wywoła ten film. — Zum Beweisen. Mikrofilm.

Dolmetscherin Kapkajew:

Sie möchten bitte den Film als Beweis entwickeln. Das ist ein Mikrofilm.

Zeuge Felix Niedzielak:

Ja.

Dolmetscherin Kapkajew:

Bitte den Film entwickeln lassen.

Zeuge Felix Niedzielak:

Niech wywołany będzie, bo to jest...

Vorsitzender Richter:

Den Film zu entwickeln.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja.

Vorsitzender Richter:

Und was enthält der Film?

Dolmetscherin Kapkajew:

I co jest w tym filmie?

Zeuge Felix Niedzielak:

W tym filmie jest list pana, z kancelarii tych panów adwokatów, którzy chcieli mnie przekupić do fałszywego zeznania, żeby obalić wszystkich świadków tych, którzy mieli dzisiaj zeznawać.

Dolmetscherin Kapkajew:

Auf diesem Film befindet sich die Fotokopie eines Briefes, der aus der Rechtsanwaltskanzlei dieser Herren Rechtsanwälte stammt.

Zeuge Felix Niedzielak:

[unverständlich] Kaiser, Emila.

Dolmetscherin Kapkajew:

Bitte?

Zeuge Felix Niedzielak:

Emil Kaiser pisał do mnie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Emil Kaiser. [...] Und dort steht es, daß sie mich kaufen wollten, damit ich die Zeugen, die heute auftreten sollten, vernichte.

Zeuge Felix Niedzielak:

Ja.

Verteidiger Laternser:

Nun, ich glaube doch, daß der Kollege Ormond, als er vorhin Bedenken ausgesprochen hat, mit diesen Bedenken sehr recht hatte bezüglich der Zurechnungsfähigkeit dieses Zeugen. Ich will aber trotzdem mal weiterfragen. Herr Zeuge, haben Sie Bilder von den Angeklagten besessen?

Zeuge Felix Niedzielak:

Ja najpierw chcę tą całą aferę, bo oni nie chcieli dać Bilder, żebym pokazał tym świadkom, żeby ich obalić.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich möchte aber zuerst diese Affäre aufdecken, weil sie mir die Bilder geben wollten, damit ich diese Zeugen, die heutigen Zeugen, vernichte.

Verteidiger Laternser:

Herr Vorsitzender, ich bitte, daß er meine Frage beantwortet, ob er Bilder von den Angeklagten besessen hat.

Zeuge Felix Niedzielak:

Ja, gestern trinken bis heute früh drei Uhr. Mehrere Male mit Angeklagten trinken, jawohl. Große [unverständlich]

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy posiada pan

Zeuge Felix Niedzielak [unterbricht]:

Mit Frank, mit Dylewski, mit alles.

Verteidiger Laternser:

Ach so.

Zeuge Felix Niedzielak:

Zameldowałem pewnym osobom, że będę z tymi osobami petraktował.

Verteidiger Laternser:

Ich möchte jetzt meine Frage beantwortet haben.

Vorsitzender Richter:

Herr Rechtsanwalt, das hat wirklich, glaube ich, meines Erachtens keinen Sinn. Wir sollten ihn wirklich einmal

Zeuge Felix Niedzielak [unterbricht]:

Jemu jest bekannt

Vorsitzender Richter [unterbricht]:

Psychiatrieren lassen.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das ist ja dem Rechtsanwalt bekannt, was ich meine.

Vorsitzender Richter:

Ja. Also nun wollen wir doch nach einer bestimmten Ordnung prozedieren. Zunächst fragt jetzt der Rechtsanwalt Doktor Laternser: Sind Sie im Besitze von Bildern der Angeklagten?

Dolmetscherin Kapkajew:

Z początku musimy, proszę pana, iść w pewnym porządku przewidzianym procesem. Narazie stawia pytania adwokat Laternser. Proszę odpowiedzieć, czy posiada pan fotografie oskarżonych?

Zeuge Felix Niedzielak:

Co znaczy fotografie oskarżonych?

Verteidiger Laternser:

Nein, haben Sie

Vorsitzender Richter [unterbricht]:

Nun langsam, langsam. Er soll erst mal die erste [+ Frage beantworten].

Dolmetscherin Kapkajew:

Was bedeutet: die Aufnahmen von Angeklagten?

Zeuge Felix Niedzielak:

[Pause] Ja mam tylko gazety ich.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich habe nur die Zeitungen mit ihnen.

Verteidiger Laternser:

Ah so. Haben Sie diese Bilder etwa nach Ihrer Vernehmung am heutigen Vormittag dem Fotografen zurückgegeben?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy pan może te zdjęcia dzisiaj po przesłuchaniu oddał fotografowi z powrotem?

Zeuge Felix Niedzielak:

Nie, ja w ogóle po przesłuchaniu

Verteidiger Laternser [unterbricht]:

Der Fotograf könnte ja eventuell vernommen werden.

Zeuge Felix Niedzielak:

Ja z nikim nie rozmawiałem i do nikogo nie chodziłem.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nach dem Verhör habe ich überhaupt mit niemandem gesprochen und [+ bin] nirgendwo hingegangen.

Verteidiger Laternser:

Sie wollen also sagen, daß Sie Bilder von Angeklagten nach Ihrer Vernehmung dem Fotografen nicht zurückgegeben haben?

Dolmetscherin Kapkajew:

Więc chce pan powiedzieć, że pan fotografii oskarżonych nie oddał fotografowi po przesł uchaniu?

Zeuge Felix Niedzielak:

Nach Vernehmung — z nikim nie rozmawiałem. Nie dawałem żadnych zdjęć nikomu.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nach der Vernehmung habe ich mit niemandem, mit niemandem, gesprochen und keine Aufnahmen gegeben.

Zeuge Felix Niedzielak:

Nicht. Bitte, sofort vernommen Zeuge, also bitte.

Verteidiger Laternser:

Haben Sie sich nicht mit den Prager Zeugen in Verbindung gesetzt? [...]

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy pan nie skontaktował się ze świadkami z Pragi?

Zeuge Felix Niedzielak:

Z Pragi? [...]

Dolmetscherin Kapkajew:

Z Pragi.

Verteidiger Laternser:

Aus Prag mit den Zeugen in Verbindung gesetzt? Am heutigen Tage?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy pan się nie skontaktował dzisiaj, w dniu dzisiejszym ze świadkami z Pragi?

Zeuge Felix Niedzielak:

Ja przy stole siedziałem, dużo jest ludzi, siedzi, rozmawiają wszyscy, czy on jest z Pragi, czy jest z Polski, to ja się go nie wypytywałem i o nazwisko też nie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich saß am Tisch, wo viele Menschen auch saßen. Und ob er aus Prag oder aus Warschau oder von irgendwo war – ich habe die Leute nicht ausgefragt, von wo sie kommen.

Verteidiger Laternser:

Haben Sie nicht gemerkt, daß dieser Zeuge der Meinung war, daß Sie ihn beeinflussen wollten?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy nie

Nebenklagevertreter Kaul [unterbricht]:

Herr Direktor, ich widerspreche der Frage.

Vorsitzender Richter:

Ja, das ist auch richtig.

Nebenklagevertreter Kaul:

So hochinteressant offenbar

Vorsitzender Richter [unterbricht]:

Ich meine, es ist nicht nötig, daß wir die Sache komplizieren. Ich lasse sie nicht zu.

Nebenklagevertreter Kaul [unterbricht]:

Die gesamten weiteren Fragen haben mit dem

Vorsitzender Richter [unterbricht]:

Ist schon entschieden.

Nebenklagevertreter Kaul:

Beweisantrag nichts zu tun. Ich würde empfehlen, daß sich die Staatsanwaltschaft – die scheint wohl die kompetenteste für alle Beteiligten, die hier genannt worden sind, zu sein – sich der ganzen Affäre annimmt, um zu klären, was es mit den Vorwürfen des Zeugen einerseits und mit den Vorwürfen des Herrn Laternser andererseits zu tun hat. Ich denke dabei an Heine, an ein bestimmtes Gedicht.

Vorsitzender Richter:

Also ich möchte das jetzt nicht näher wissen. Herr Rechtsanwalt Doktor Laternser, was der Zeuge sich gedacht hat, ob er sich beeinflußt fühlte oder nicht, das kann dieser Mann nicht sagen. Das ist keine Zeugenfrage.

Verteidiger Laternser:

Ja. Nun habe ich dann im Augenblick keine weiteren Fragen.

Vorsitzender Richter:

Keine weiteren Fragen mehr.

Verteidiger Erhard:

Ich habe noch eine Frage.

Vorsitzender Richter:

Bitte schön.

Verteidiger Erhard:

Eine Frage, Herr Zeuge.

Dolmetscherin Kapkajew:

Proszę świadka.

Verteidiger Erhard:

Haben Sie während der Vernehmung des Zeugen Uchwat vor der Frühstückspause auf der Pressetribüne geäußert: »Den werde ich fertigmachen, diesen Antisemiten«?

Dolmetscherin Kapkajew:

Proszę świadka, czy tak było, że podczas przesłuchania świadka Uchwata przed przerwą śniadaniową, przed południem pan na trybunie prasowej wyraził się: »tego wykończę, to jest antysemita«?

Zeuge Felix Niedzielak:

Na trybunie prasowej?

Dolmetscherin Kapkajew:

Auf der Pressetribüne?

Vorsitzender Richter:

Ja.

Dolmetscherin Kapkajew:

Tak.

Zeuge Felix Niedzielak:

Takiego powiedzenia bym nie mógł powiedzieć, bo jestem człowiekiem, który prawną konsekwencję rozumie takich wyrażeń.

Dolmetscherin Kapkajew:

So einen Ausdruck habe ich nicht gebrauchen können, weil ich ein Mensch bin, der sich in juristischen Begriffen genau auskennt und die Folgen kennt.

Zeuge Felix Niedzielak:

Das ist paradox.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das ist ein Paradox.

Verteidiger Erhard:

Ich bitte lediglich, die Frage und die Antwort zu Protokoll zu nehmen, und beantrage es formell.

Zeuge Felix Niedzielak:

Natomiast dyskusja była na trybunie, że on jest narodowiec.

Vorsitzender Richter [unterbricht]:

Herr Rechtsanwalt Erhard

Dolmetscherin Kapkajew [unterbricht]:

Entschuldigung, der Zeuge spricht weiter.

Zeuge Felix Niedzielak:

Była dyskusja, że zaraz się zorientowali, że to jest antysemita, narodowiec.

Dolmetscherin Kapkajew:

Dagegen war auf der Tribüne eine Diskussion. Man hat sofort bemerkt, daß der Zeuge ein Antisemit ist.

Zeuge Felix Niedzielak:

To ja słyszałem.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das habe ich gehört.

Vorsitzender Richter:

Also die Frage des Rechtsanwalts Erhard lautete: »Ist es richtig, daß Sie auf der Pressetribüne geäußert haben bezüglich des Zeugen Uchwat: ›Den werde ich fertigmachen, diesen Antisemiten‹?«

Zeuge Felix Niedzielak:

Proszę?

Vorsitzender Richter:

Der Zeuge erklärte: »Eine solche Äußerung konnte ich nicht machen und habe sie nicht gemacht.« Ja?

Dolmetscherin Kapkajew:

Zaprotokołowane zostało pytanie adwokata Erharda, które brzmi w ten sposób: podczas przesłuchania świadka Uchwata, czy użył pan zwrotu: »tego człowieka wykończę, tego antysemitę.« Ten zwrot na trybunie prasowej. Odpowiedź: »Tego nie powiedziałem i tego nie mogłem powiedzieć.«

Vorsitzender Richter:

Hatten Sie das, was ich gesagt habe, eben übersetzt?

Zeuge Felix Niedzielak:

[unverständlich]

Dolmetscherin Kapkajew:

Nie mogłem tego powiedzieć. — Bitte?

Vorsitzender Richter:

Haben Sie das, was ich diktiert habe, eben übersetzt?

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja, das habe ich eben.

Vorsitzender Richter:

Das war etwas voreilig, denn zunächst muß es vorgelesen werden.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ach, entschuldigen Sie bitte.

Vorsitzender Richter:

Bitte sehr. Also wollen Sie es bitte vorlesen.

Protokollführer Hüllen:

Die Frage des Rechtsanwalts Erhard: »Ist es richtig, daß Sie auf der Pressetribüne geäußert haben bezüglich Uchwat: ›Den werde ich fertigmachen, diesen Antisemiten‹?«

Dolmetscherin Kapkajew:

Pytanie adwokata Erharda: czy jest prawdą, że pan podczas przesłuchania świadka Uchwata na trybunie prasowej powiedział: » tego człowieka wykończę, tego antysemitę«.

Vorsitzender Richter:

Antwort?

Protokollführer Hüllen:

»Eine solche Äußerung konnte ich nicht machen und habe ich nicht gemacht.«[5]

Dolmetscherin Kapkajew:

Odpowiedź: »Tego rodzaju zwrotu nie mogłem użyć i nie użyłem.«

Vorsitzender Richter:

Ist das richtig?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy to jest tak?

Zeuge Felix Niedzielak:

Proszę?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy to jest tak?

Zeuge Felix Niedzielak:

Tak, ja przecież sobie mogę na tyle zdawać, przypominać [unverständlich]

Vorsitzender Richter:

Das gibt es doch nur eins...

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich kann mich doch an so etwas entsinnen, daß ich so was nicht sagen könnte.

Vorsitzender Richter:

Ist das, was ich hier diktiert habe, richtig oder nicht?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy to, co ja podyktowałem do protokołu, czy to się zgadza, pan się zgadza z tym zaprotokołowaniem?

Zeuge Felix Niedzielak:

Się zgadza, no przecież co.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja, ich bin einverstanden.

Vorsitzender Richter:

Ja. Also vorgelesen und genehmigt. Nächste Frage. Zeuge Felix Niedzielak [unterbricht]:

Najwyżej to tylko było, że było widać antysemityzm [unverständlich]

Dolmetscherin Kapkajew:

Aber es kommt nur noch dazu, daß es vielleicht sein könnte, daß der Ausdruck fiel

Zeuge Felix Niedzielak:

Jaskrawy był przecież antysemita.

Dolmetscherin Kapkajew:

Daß man sehen kann, daß er ein ganz deutlicher Antisemit ist. Es könnte sein, daß der Ausdruck fiel: »Das ist ein deutlicher Antisemit.«

Vorsitzender Richter:

Weiter: »Es könnte aber sein, daß der Ausdruck gefallen ist: ›Es ist deutlich zu sehen, daß es ein Antisemit ist.‹ « Ja?

Zeuge Felix Niedzielak:

Nein. — To jest

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich glaube, es ist wörtlich übersetzt...

Zeuge Felix Niedzielak:

To, proszę panią, takie wyrażenie, to przecież zaraz publika, tam co wszyscy są, to też mówią: Ach widać od razu, że to [unverständlich]

Dolmetscherin Kapkajew:

Na ja, das haben ja alle dort gesagt: Das sieht man doch gleich, wie er ist.

Zeuge Felix Niedzielak:

Ta opinia, ja to po wtórzyłem też, to...

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich habe nun die Meinung wiederholt.

Vorsitzender Richter:

»Und diese Meinung kann ich vielleicht wiederholt haben.« So. Noch eine Frage?

Verteidiger Laternser:

Herr Zeuge, warum sind Sie ärztlich nicht mehr tätig?

Dolmetscherin Kapkajew:

Proszę świadka, dlaczego nie pracuje pan

Nebenklagevertreter Raabe [unterbricht]:

Also dieser Frage widerspreche ich. Sie hat nichts mit dem Verfahren hier zu tun.

Verteidiger Laternser:

Sind Sie überhaupt Arzt?

Nebenklagevertreter Raabe:

Dieser Frage widerspreche ich ebenfalls.

Vorsitzender Richter:

Er hat uns doch gesagt, er sei früher Arzt gewesen und jetzt Rentier.

Zeuge Felix Niedzielak:

Proszę?

Verteidiger Laternser:

Ja, ich frage ihn: Warum sind Sie ärztlich nicht mehr tätig?

Nebenklagevertreter Raabe:

Und ich widerspreche dieser Frage.

Zeuge Felix Niedzielak:

Nie rozumiem.

Dolmetscherin Kapkajew:

Pytanie jest, dlaczego nie jest pan lekarzem?

Vorsitzender Richter:

Tja, Herr Rechtsanwalt Laternser, ich kann [+ es] allerdings nicht recht einsehen, es sei denn, Sie wollten prüfen, ob irgendein Grund in der Zurechnungsfähigkeit des Zeugen vorliegt. Ich weiß es nicht.

Verteidiger Laternser:

Ja. Wo haben Sie denn studiert?

Dolmetscherin Kapkajew:

Gdzie pan studi ował?

Zeuge Felix Niedzielak:

Na to pytanie nie odpowiem, bo to nie dotyczy do sprawy, meritum sprawy.

Dolmetscherin Kapkajew:

Diese Frage werde ich nicht beantworten, weil das nicht Gegenstand der Vernehmung ist.

Zeuge Felix Niedzielak:

Ze względów pol itycznych.

Dolmetscherin Kapkajew:

Aus den politischen Gründen.

Verteidiger Laternser:

Aus politischen Gründen. Haben Sie überhaupt studiert?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy pan w ogóle studiował?

Zeuge Felix Niedzielak:

Na te pytania, jeszcze raz mówię, nie będę odpowiadał, pan mecenas

Dolmetscherin Kapkajew [unterbricht]:

Ich wiederhole noch mal: Ich werde diese Fragen nicht beantworten.

Zeuge Felix Niedzielak:

Pan mecenas mógł w ogóle

Verteidiger Laternser [unterbricht]:

Dann nur noch eine Frage: Haben Sie hier Waldsee-Karten verkauft, Herr Zeuge?

Dolmetscherin Kapkajew:

Was für Karten?

Verteidiger Laternser:

Waldsee-Karten verkauft.

Vorsitzender Richter:

Was ist das?

Dolmetscherin Kapkajew:

Was sind Waldsee-Karten?

Verteidiger Laternser:

Das sind Karten, die KZ-Insassen nach Budapest geschickt haben, um zu zeigen, daß sie dort sind. Also das waren natürlich täuschende Karten, nicht wahr.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja, aber wie nennen Sie die Karten?

Vorsitzender Richter:

Warum nennen Sie die Karten Waldsee-Karten?

Verteidiger Laternser:

Das ist ein Begriff, Waldsee-Karten.

Vorsitzender Richter:

Waldsee-Karten.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ist das ein Name, oder ist es ein

Verteidiger Laternser [unterbricht]:

Nach der Einlieferung der ungarischen Juden in das KZ Auschwitz wurde Ihnen befohlen, nach Budapest Karten zu schreiben mit dem Absender »Waldsee«, daß es ihnen gutgehe.

Vorsitzender Richter:

Aha.

Verteidiger Laternser:

Damit sollten die anderen getäuscht werden.

Vorsitzender Richter [unterbricht]:

Ja, das ist uns bekannt. Ja.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja.

Verteidiger Laternser:

Und haben Sie solche Waldsee-Karten hier verkauft, Herr Zeuge?

Nebenklagevertreter Kaul:

Ich widerspreche der Frage. Was hat denn das wirklich mit dem Beweisantrag des Herrn Laternser zu tun, ob der Zeuge den anderen Zeugen in irgendeiner Form bedroht oder beeinflußt hat? Was hat also nun ernsthaft die Frage, ob er hier Waldsee- Karten verkauft hat oder ob er studiert hat oder ob er Arzt ist, mit diesen Dingen zu tun?

Verteidiger Laternser:

Na ja, ich bin da völlig anderer Meinung, weil es zur Beurteilung dieses Zeugen natürlich von großer Bedeutung ist.

Zeuge Felix Niedzielak:

Ich habe viele Karten vom KZ

Vorsitzender Richter [unterbricht]:

Ja, also ich glaube

Zeuge Felix Niedzielak [unterbricht]:

Einen ganzen Stoß von Dokumenten vom KZ.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich habe hier viele Karten aus dem KZ, eine Menge von Dokumenten.

Zeuge Felix Niedzielak:

Ich habe ganze Dokumente vom KZ, Originale.

Vorsitzender Richter:

Ja. Ich glaube, wir brauchen keine Frage mehr zu stellen an den Zeugen.

Nebenklagevertreter Raabe:

Ich habe jetzt doch noch eine Frage, Herr Vorsitzender. Der Zeuge wollte uns doch hier zwei Komplexe schildern. Der eine Komplex – er hat irgendwie die Worte herausgestoßen, daß er nächtelang mit den Angeklagten Broad und Dylewski getrunken hat. Ich weiß nicht, beabsichtigen Sie noch, ihn im Zusammenhang erzählen zu lassen?

Vorsitzender Richter:

Nein, ich glaube, Herr Rechtsanwalt Raabe, daß das keine ernstgemeinte Äußerung gewesen ist.

Nebenklagevertreter Raabe:

Ja, ich weiß es nicht. [...] Herr Zeuge, haben Sie mit einigen Angeklagten hier mal zusammen getrunken?

Dolmetscherin Kapkajew:

Proszę świadka, czy pan pił kiedykolwiek razem z którymś z oskarżonych?

Zeuge Felix Niedzielak:

Tak.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja.

Nebenklagevertreter Raabe:

Mit wem?

Zeuge Felix Niedzielak:

Z Dylewskim.

Dolmetscherin Kapkajew:

Z kim?

Zeuge Felix Niedzielak:

Einmal mit Dylewski.

Dolmetscherin Kapkajew:

Mit Dylewski einmal.

Zeuge Felix Niedzielak:

Einmal mit Herrn Doktor Frank.

Nebenklagevertreter Raabe:

Wann war das, und wo war das?

Dolmetscherin Kapkajew:

Kiedy to było i gdzie to było?

Zeuge Felix Niedzielak:

Moment, ich habe ein genaues Tagebuch.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich führe ein genaues Tagebuch.

Nebenklagevertreter Raabe:

Also es kommt nicht genau auf den Tag an. War das vor kurzer Zeit, war das vor längerer Zeit?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy to było przed długim okresem czasu, czy to był o niedawno?

Zeuge Felix Niedzielak:

Przed zamknięciem w ostatni Montag, jak ten Mikołajski go obciążył.

Dolmetscherin Kapkajew:

Bevor er in Haft genommen wurde, als Mikołajski hier ausgesagt hat.

Verteidiger Laternser:

Ich widerspreche dieser Frage auch, nach den gleichen Grundsätzen, die mir gegenüber angewendet worden sind.

Nebenklagevertreter Raabe:

Ja, die ist aber schon beantwortet.

Verteidiger Laternser:

Ja, ja, gut. Es ist auch nicht so wichtig. Aber ich widerspreche dieser Frage.

Nebenklagevertreter Raabe:

Ja, also die ist beantwortet. Dann darf ich die nächste Frage stellen. Sind diese Angeklagten, die Sie eben genannt haben, von sich aus an Sie herangetreten und haben Sie aufgefordert, mit Ihnen zu trinken, oder ist die Initiative dazu von Ihnen ausgegangen?

Dolmetscherin Kapkajew:

Jak to było z tymi oskarżonymi? Czy oni sami zwrócili się do pana z prośbą, z zaproszeniem, żeby pan z nimi pił, czy inicjatywa wyszła od pana?

Zeuge Felix Niedzielak:

Więc ja powiem tu całą, wyjaśnię teraz ten cały Verschwörung i tą akcję [unverständlich]

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich werde jetzt die ganze Verschwörung aufdecken und erklären.

Zeuge Felix Niedzielak:

Ja.

Nebenklagevertreter Raabe:

Ja, aber fassen Sie sich bitte kurz und knapp, Herr Zeuge.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ale proszę mówić krótko i węzłowato.

Zeuge Felix Niedzielak:

Po zeznaniu tego co pokazałem zdjęcie, tego Ukraińca, który cofnął swój Widerruf, zrobił swoją Aussage.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nachdem hier dieser Mann war, dessen Bild ich heute gezeigt habe, als er seine Aussage zurückgenommen hat, also seinen Wunsch, auszusagen, zurückgenommen hat.

Zeuge Felix Niedzielak:

Powiedział, że pijany był.

Dolmetscherin Kapkajew:

Er hat gesagt, er war betrunken oder so was.

Zeuge Felix Niedzielak:

Ten mnie po rosyjsku powiedział tutaj, że

Dolmetscherin Kapkajew [unterbricht]:

Kto?

Zeuge Felix Niedzielak:

Nie warto, ten Kauer, co zdjęcie jego pokazywałem. Że lepiej trzymać ich stronę, bo to od Niemców odszkodowania nie dostaje się, to oni lepiej zapłacą, dlatego to mnie zaskoczyło.

Dolmetscherin Kapkajew:

Da hat dieser Mann, also Kauer, dessen Bild ich gezeigt habe, zu mir in Russisch gesagt: »Es ist besser, mit diesen zusammenzuhalten, weil die Deutschen doch keine Entschädigung bezahlen, und die zahlen mehr.«

Zeuge Felix Niedzielak:

I na własną rękę

Nebenklagevertreter Raabe [unterbricht]:

Wen hat er damit gemeint?

Zeuge Felix Niedzielak:

I na własną rękę

Dolmetscherin Kapkajew [unterbricht]:

Kogo on miał na myśli, oni?

Vorsitzender Richter:

Wer zahlt mehr?

Dolmetscherin Kapkajew:

Kto?

Nebenklagevertreter Raabe:

Er sagte, »mit diesen zusammenzuhalten«, und deshalb möchte ich wissen, wen er mit »diesen« gemeint hat.

Dolmetscherin Kapkajew:

Kogo pan ma na myśli: »z nimi trzymać razem«? Kto płaci więcej?

Zeuge Felix Niedzielak:

To znaczy, że płaci, on powiedział, że jest w jakimś Selbsthilfeverein, to znaczy samopomoc koleżeńska SS-manów.

Dolmetscherin Kapkajew:

Er hat gesagt, es gibt irgendwie einen Hilfsverein, gegenseitige Hilfe der ehemaligen... — Byłych?

Zeuge Felix Niedzielak:

Der Ehemaligen Selbsthilfeverein — tam takie SS [unverständlich]

Dolmetscherin Kapkajew:

Selbsthilfeverein der ehemaligen...

Zeuge Felix Niedzielak:

Oni mają fund.

Dolmetscherin Kapkajew:

Kogo byłego?

Zeuge Felix Niedzielak:

Fund mają taki.

Dolmetscherin Kapkajew:

Kogo byłego?

Zeuge Felix Niedzielak:

Byłych SS-manów.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ach, der ehemaligen SS-Männer. Sie haben einen Fonds dafür.

Zeuge Felix Niedzielak:

Na t o był świadek ten Hilfepolizei, ten jeden, który miał służbę w tym dniu.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ein Hilfspolizist, der an diesem Tage Dienst hatte, ist dabeigewesen.

Vorsitzender Richter:

Herr Rechtsanwalt Raabe, wollen Sie wirklich diesem grausamen Spiel nicht ein Ende machen?

Nebenklagevertreter Raabe [unterbricht]:

Nein, Herr Vorsitzender, nein, ich will das grausame Spiel nicht zu Ende führen. Auf der anderen Seite haben wir nun des öfteren hier mit großem Aplomb diese Überraschungszeugen erlebt. Und wenn man die nachher ausführlich befragen will... Ich mache nämlich darauf aufmerksam: Dieser Herr Kauer, der eben hier erwähnt wurde, der kam ja damals auch plötzlich aus der Wundertüte, zusammen mit den ukrainischen Zeugen.

Vorsitzender Richter:

Aber Herr Rechtsanwalt Raabe, Sie hören doch von dem Herrn Rechtsanwalt Ormond, welche Bedenken gegen diesen Zeugen bestehen. Wollen Sie uns denn wirklich jetzt noch länger aufhalten?

Nebenklagevertreter Raabe:

Ja gut, dann werde ich diesen Punkt zurückstellen und werde aber noch eine Frage stellen: Wieso hat man Ihnen 40.000 Mark angeboten, Herr Zeuge? Und wer hat Ihnen die angeboten?

Dolmetscherin Kapkajew:

Dlaczego panu zaproponowano 40.000 marek, kto panu to zaproponował?

Zeuge Felix Niedzielak:

Do mnie się zgłosiła jedna niewiasta, która została przez nich zdaje się też podstawiona może.

Dolmetscherin Kapkajew:

Eine Frau, die, glaube ich, von ihnen geschickt worden ist

Nebenklagevertreter Raabe [unterbricht]:

Von wem?

Dolmetscherin Kapkajew:

Hat sich an mich gewandt.

Vorsitzender Richter:

Von Ihnen, Herr Raabe.

Dolmetscherin Kapkajew:

Przez kogo?

Nebenklagevertreter Raabe:

Von wem geschickt?

Dolmetscherin Kapkajew:

Przez kogo? Przez kogo ona została podstawiona?

Zeuge Felix Niedzielak:

No ze strony... a to z panem mecenasem tym konferowała, dzwoniła, rozmawiała.

Dolmetscherin Kapkajew:

Sie hat mit diesem Herrn Rechtsanwalt gesprochen, mit ihm telefoniert.

Vorsitzender Richter:

Mit dem Herrn Rechtsanwalt Doktor Laternser?

Zeuge Felix Niedzielak:

Nein

Vorsitzender Richter [unterbricht]:

Nein, Steinacker.

Zeuge Felix Niedzielak:

Ja. — I napisała mnie kartkę, że mam z nią pojechać do adwokata tam.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und sie hat mir einen Zettel geschickt, daß ich mit ihr zum Rechtsanwalt fahren soll.

Zeuge Felix Niedzielak:

Ja mam jej Zettel charakter.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich habe diesen Zettel. — Gdzie, co pan mówi?

Zeuge Felix Niedzielak:

Napisała mi, ż e o 15.00 godzinie

Vorsitzender Richter [unterbricht]:

Heißt die Frau Kaiser?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy ta pani nazywa się Kaiser?

Zeuge Felix Niedzielak:

Jawohl.

Nebenklagevertreter Raabe:

Herr Vorsitzender, ich mache folgenden Vorschlag: Ich habe einstweilen keine weiteren Fragen, würde aber einer Entlassung dieses Zeugen widersprechen, bis dieser Film entwickelt ist. Und dann könnte man unter Umständen die Sache fortsetzen.

Zeuge Felix Niedzielak:

Proszę?

Nebenklagevertreter Raabe:

Der Zeuge ist ja des öfteren hier.

Sprecher (nicht identifiziert):

Das meine ich auch.

Verteidiger Laternser:

Das Schreiben können Sie ja von uns bekommen.

Nebenklagevertreter Raabe:

Na, um so besser, legen Sie es doch gleich [unverständlich]

Vorsitzender Richter [unterbricht]:

Ja. Aber ich weiß nicht, ob der Zeuge noch des öfteren hier sein wird, Herr Raabe. Denn ich kann es mir nicht leisten, daß wir öfter solche Verhandlungen hier führen über Stunden hinaus, die zu nichts führen als zur Ermüdung des Gerichts.

Nebenklagevertreter Raabe:

Gut.

Nebenklagevertreter Ormond:

[unverständlich] war die Veranlassung dazu, daß wir uns so lange damit aufhalten, Herr Vorsitzender.

Vorsitzender Richter:

Ja, das ist wieder was ganz anderes. Eine sekundäre Frage, Herr Rechtsanwalt Ormond. Eins nach dem anderen, ja.

Nebenklagevertreter Raabe:

Also ich habe keine weiteren Fragen und werde auch einer Entlassung nicht widersprechen, behalte mir aber dann vor, einen weiteren Beweisantrag zu stellen.

Zeuge Felix Niedzielak [unterbricht]:

Muszę do toalety iść, tak długo siedziałem na sali.

Vorsitzender Richter:

Herr Zeuge, Sie können für heute gehen. Über Ihre Beeidigung und über Ihre Entlassung wird dann von dem Gericht später entschieden werden.

Dolmetscherin Kapkajew:

Później sąd zadecyduje o tym, co z panem będzie, narazie może pan odejść.

Zeuge Felix Niedzielak:

Tak.

Vorsitzender Richter:

Ja.

  1. Vgl. Protokoll der Hauptverhandlung vom 08.10.1964, 4 Ks 2/63, Hauptakten, Bd. 103, Bl. 776.
  2. Vgl. Beweisantrag der Rechtsanwälte Laternser und Steinacker vom 07.10.1964 auf Vernehmung des Zeugen Niedzielak, Anlage 2 zum Protokoll der Hauptverhandlung vom 08.10.1964, 4 Ks 2/63, Hauptakten, Bd. 103.
  3. StPO § 160, Abs. 2: »Die Staatsanwaltschaft hat nicht nur die zur Belastung, sondern auch die zur Entlastung dienenden Umstände zu ermitteln und für die Erhebung der Beweise Sorge zu tragen, deren Verlust zu besorgen ist.«.
  4. Das Gericht verkündigte den Beschluß: »Die Fragen von RA Dr. Laternser an den Zeugen: a. Wer ist im Büro des Auschwitz-Komitees gewesen? b. Sind dort auch Zeugen dieses Prozesses gewesen? c. Mit welchen Zeugen haben Sie Kontakt aufgenommen, vor oder während deren Vernehmung? werden als nicht zur Sache gehörig zurückgewiesen.« Protokoll der Hauptverhandlung vom 08.10.1964, 4 Ks 2/63, Hauptakten, Bd. 103, Bl. 777.
  5. Vgl. Protokoll der Hauptverhandlung vom 08.10.1964, 4 Ks 2/63, Hauptakten, Bd. 103, Bl. 781
0:00