Zeuge Feliks Myłyk

84. Verhandlungstag 31.08.1964

1. Frankfurter Auschwitz-Prozess

»Strafsache gegen Mulka u.a.«, 4 Ks 2/63

Landgericht Frankfurt am Main

84. Verhandlungstag, 31.8.1964

Vernehmung des Zeugen Feliks Myłyk

Vorsitzender Richter:

Aussage auf ein Tonband nehmen zum Zweck der Stützung des Gedächtnisses des Gerichts.

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy zgadza się pan z tym, że zeznanie pana będzie wzięte na taśmę magnetofonową, tylko dla sądu dla ułatwienia, przypomnienia sobie.

Zeuge Feliks Myłyk:

Tak jest.

Dolmetscherin Kapkajew:

Bitte sehr.

Vorsitzender Richter:

Ja. Sie heißen mit Vornamen Feliks. Wie alt sind Sie?

Dolmetscherin Kapkajew:

Ile pan ma lat?

Zeuge Feliks Myłyk:

52.

Dolmetscherin Kapkajew:

52.

Vorsitzender Richter:

[Pause] 51.

Zeuge Feliks Myłyk:

Jeszcze nie skończyłem, ale 52 już idzie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja, im 52. Lebensjahr.

Vorsitzender Richter:

Also 51 Jahre alt. Sind Sie verheiratet?

Dolmetscherin Kapkajew:

Żonaty?

Zeuge Feliks Myłyk:

Tak jest.

Dolmetscherin Kapkajew:

Jawohl.

Vorsitzender Richter:

Von Beruf?

Dolmetscherin Kapkajew:

Zawód pana?

Zeuge Feliks Myłyk:

Ekonomista.

Dolmetscherin Kapkajew:

Volkswirt.

Vorsitzender Richter:

Wohnhaft in?

Dolmetscherin Kapkajew:

Gdzie pan mieszka?

Zeuge Feliks Myłyk:

Gliwice.

Dolmetscherin Kapkajew:

Gleiwitz.

Vorsitzender Richter:

Gleiwitz. Sind Sie verwandt oder verschwägert mit einem der Angeklagten?

Zeuge Feliks Myłyk:

Nein. — Nie.

Vorsitzender Richter:

Nein. Herr Myłyk, Sie sind ebenfalls im Konzentrationslage r Auschwitz gewesen?

Zeuge Feliks Myłyk:

Tak jest.

Dolmetscherin Kapkajew:

Jawohl.

Vorsitzender Richter:

Wann sind Sie hingekommen?

Zeuge Feliks Myłyk:

14, czerwca 1940 roku.[1]

Dolmetscherin Kapkajew:

Am 14. Juni 1940.

Vorsitzender Richter:

14.6.40, und sind geblieben bis?

Zeuge Feliks Myłyk:

Do 16. października 1944 roku.

Dolmetscherin Kapkajew:

Bis zum 16. Oktober 1944.

Vorsitzender Richter:

Und wo sind Sie verhaftet worden?

Dolmetscherin Kapkajew:

Gdzie pan został aresztowany?

Zeuge Feliks Myłyk:

W Rozwadowie nad Sanem.

Dolmetscherin Kapkajew:

Rozwadów am San. San ist ein Fluß.

Zeuge Feliks Myłyk:

Dystrykt Krakau.

Vorsitzender Richter:

Ja. Und warum sind Sie verhaftet worden?

Dolmetscherin Kapkajew:

Z jakiego powodu?

Zeuge Feliks Myłyk:

Ponieważ byłem, jako były oficer w wojsku polskim i jako działacz ruchu, jako działacz

Dolmetscherin Kapkajew [unterbricht]:

Ruchu oporu?

Zeuge Feliks Myłyk:

Ruchu oporu.

Dolmetscherin Kapkajew:

Als ehemaliger polnischer Offizier und da ich in der polnischen Untergrundbewegung tätig gewesen bin.

Vorsitzender Richter:

Wie groß war der Transport, mit dem Sie nach Auschwitz gekommen sind?

Zeuge Feliks Myłyk:

Zdaje mi się, zdaje mi się, że 758.

Dolmetscherin Kapkajew:

758?

Zeuge Feliks Myłyk:

Tak, mi się

Dolmetscherin Kapkajew [unterbricht]:

758?

Zeuge Feliks Myłyk:

758, zdaje mi się.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich glaube, das waren 758 Personen, so wie es mir jetzt scheint.

Vorsitzender Richter:

Sind Sie mit der Eisenbahn hintransportiert worden?

Dolmetscherin Kapkajew:

Pociągiem przyjechaliście?

Zeuge Feliks Myłyk:

Tak jest.

Dolmetscherin Kapkajew:

Jawohl.

Vorsitzender Richter:

Wo sind Sie ausgeladen worden?

Dolmetscherin Kapkajew:

Gdzie zostaliście wyładowani?

Zeuge Feliks Myłyk:

Na bocznicy w Oświęcimiu.

Dolmetscherin Kapkajew:

Auf dem Nebengleis in Auschwitz.

Vorsitzender Richter:

Hat damals eine Selektion stattgefunden von arbeitsfähigen und nicht-arbeitsfähigen Menschen?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy wtedy odbyła się selekcja zdolnych i nie zdolnych do pracy?

Zeuge Feliks Myłyk:

Nie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nein.

Vorsitzender Richter:

Wo sind Sie in das Lager hingekommen in Auschwitz?

Zeuge Feliks Myłyk:

To był taki

Dolmetscherin Kapkajew [unterbricht]:

Gdzie pan przyszedł?

Zeuge Feliks Myłyk:

To był tak zwany, to był jeden blok tylko ogr odzony wówczas.

Dolmetscherin Kapkajew:

Damals war nur ein Block umzäunt.

Zeuge Feliks Myłyk:

Obok tej boczni kolejowej.

Dolmetscherin Kapkajew:

Neben dem Nebengleis, in der Nähe des Nebengleises.

Zeuge Feliks Myłyk:

To był jakiś, to był dawny jakiś skład wielki, żywnościowy, czy coś takiego.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das war früher mal ein großes Lebensmittellager gewesen.

Vorsitzender Richter:

Und wo sind Sie untergebracht gewesen in diesem Block?

Dolmetscherin Kapkajew:

I gdzie pan mi eszkał w tym bloku?

Zeuge Feliks Myłyk:

Razem ze wszystkimi na wspólnej sali, znaczy to było na pierwszym, na pierwszym piętrze bodajże. Ja mieszkałem na pierwszym piętrze, to była duża sala, gdzie tylko była słoma pościelona na podłodze.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich war zusammen mit allen anderen in einem großen Raum. Ich glaube, das war im ersten Stock. Ein großer Saal, und auf dem Boden lag ja Stroh, nur Stroh hingestreut.

Vorsitzender Richter:

Und womit wurden Sie beschäftigt, was mußten Sie arbeiten?

Zeuge Feliks Myłyk:

Na, czym

Dolmetscherin Kapkajew [unterbricht]:

Co musieliście robić?

Zeuge Feliks Myłyk:

Pierwszy tydzień to myśmy tylko tak zwany »sport« uprawiali, kazano nam biegać naokoło bloku, wałować się

Dolmetscherin Kapkajew:

In der ersten Zeit hatten wir lediglich sogenannten Sport getrieben. Also wir mußten so um die Baracke herumlaufen.

Zeuge Feliks Myłyk:

Entengang, Hände in den Nacken, rollen.

Dolmetscherin Kapkajew:

Rollen, Hände in den Nacken.

Zeuge Feliks Myłyk:

Ja. Und Hüpfen.

Dolmetscherin Kapkajew:

Entengang.

Zeuge Feliks Myłyk:

Entengang, Hüpfen. — Tak zwany sport tylko. To było cały dzień.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja, das war der sogenannte Sport, den ganzen Tag lang.

Zeuge Feliks Myłyk:

Cały dzień.

Vorsitzender Richter:

Und arbeiten mußten Sie damals noch nicht?

Zeuge Feliks Myłyk:

Nie, wówczas jeszcze nie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nein, damals noch nicht.

Vorsitzender Richter:

Und wann mußten Sie arbeiten? Und wo?

Dolmetscherin Kapkajew:

Kiedy, o d jakiego czasu musieliście zacząć?

Zeuge Feliks Myłyk [unterbricht]:

Gdy przyszedł pierwszy transport, to znaczy, gdy przyszedł drugi transport do Oświęcimia 20. czerwca w 40 roku z Wiśnicza, to było

Dolmetscherin Kapkajew [unterbricht]:

Z Wiśnicza?

Zeuge Feliks Myłyk:

Z Wiś nicza.

Dolmetscherin Kapkajew:

Tak.

Zeuge Feliks Myłyk:

Tak, koło Krakowa. To byli przede wszystkim budowniczowie ówczesnego, inżynierowie, budowniczowie Tarnowa. Czyli Mościce, poprzednio się tak nazywali, ten przemysł chemiczny i to ich przyjechało tam coś ponad 300 z Wiśnicza. I wtedy zostały już w międzyczasie przez grupkę ludzi otoczone drutem z czasem trzy bloki obok Soły, obok późniejszej komendantury oświęcimskiej.

Dolmetscherin Kapkajew:

Als der zweite Transport am 20. Juni 1940 ankam, das waren ungefähr 300 Personen aus Wiśnicz bei Krakau. Das waren so Baufachleute, Ingenieure und Chemiker. Damals wurden dann drei Blocks umzäunt in der Nähe des Flusses Soła, in der Nähe der Lagerkommandantur.

Zeuge Feliks Myłyk:

Tak jest.

Dolmetscherin Kapkajew:

No, i coś...

Zeuge Feliks Myłyk:

Mam dalej, mam dalej mówić? Tak?

Dolmetscherin Kapkajew:

Soll ich weitererzählen?

Vorsitzender Richter:

Ja, und wann bekam er Arbeit, und wie wurde er beschäftigt?

Dolmetscherin Kapkajew:

Kiedy pan zaczął pracować?

Zeuge Feliks Myłyk:

Już, już mówię. Więc ponieważ każdy z nas, ponieważ ten »sport« dawał się nam strasznie w znaki, bo było lato, upał był straszny, ludzie mdleli. Więc każdy starał się [+ do] jakiejś pracy rozumnej dostać, [+ do] jakiejś rozsądnej pracy się dostać.

Dolmetscherin Kapkajew:

Da wir mit diesem »Sport« so sehr beschäftigt waren, und das war so wahnsinnig ermüdend, und es war doch Sommer und sehr starke Hitze, da hat sich jeder von uns bemüht, irgendeine vernünftige Arbeit zu bekommen.

Zeuge Feliks Myłyk:

Tak. No i wówczas esesmani zapytali się, kto umie po niemiecku.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und damals haben die SS-Männer gefragt, wer von uns deutsch kann.

Zeuge Feliks Myłyk:

Chcę podkreślić, że to były pierwsze dwa transporty z centralnej Polski, gdzie ludzie nie umieli wiele po niemiecku.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich möchte hier dabei unterstreichen, daß bei diesen zwei Transporten, von denen ich sprach, es sich um die Polen aus Zentralpolen handelte, und die Leute konnten ja kein Deutsch.

Zeuge Feliks Myłyk:

Więc jak się zapytali esesmani, kto umie po niemiecku, to myśmy się spodziewali, że dostaniemy jakąś prace pod dachem, rozsądną.

Dolmetscherin Kapkajew:

Als die SS-Männer also uns gefragt haben, wer von uns deutsch kann, da haben wir gehofft, wir bekommen auf diese Weise eine vernünftigere Arbeit.

Zeuge Feliks Myłyk:

No i ja się zgłosiłem. Ja znałem język niemiecki tylko z gimnazjum, dobrze znałem gramatykę, ale brak mi było konwersacji, brak mi było słó wek.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich habe mich dazu gemeldet. Ich konnte ja deutsch aus dem Gymnasium. Ich konnte ja gut die deutsche Grammatik, aber mir fehlte halt die Übung im Sprechen.

Zeuge Feliks Myłyk:

I słówek mi było brak.

Dolmetscherin Kapkajew:

Die Worte fehlten mir.

Zeuge Feliks Myłyk:

No, i poza tym brak mi było osłuchania, bo były różne dialekty, akcenty. No, ale nie było wtedy lepszych, więc mnie wzięto.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja. Und darüber hinaus fiel mir das Verstehen sehr schwer, weil es so verschiedene Dialekte waren. Jeder hat anders deutsch gesprochen. Nun gut, ich wurde doch angenommen, weil ich ja noch besser als die anderen war.

Zeuge Feliks Myłyk:

Tak i

Vorsitzender Richter [unterbricht]:

Und wo kamen Sie hin?

Dolmetscherin Kapkajew:

I dokąd pan tam wtedy przyszedł, przybył?

Zeuge Feliks Myłyk [unterbricht]:

No wtedy był drugi blok koło tego bloku, gdzie był ten gdzie myśmy pierwszy raz byli.

Vorsitzender Richter:

Würde der Zeuge vielleicht ins Mikrofon sprechen.

Dolmetscherin Kapkajew:

Niech pan będzie łaskawy i mówił do mikrofonu.

Zeuge Feliks Myłyk:

I wówczas ja zostałem obok tego...

Dolmetscherin Kapkajew:

Bloku.

Zeuge Feliks Myłyk:

Stabs, to się nazywa, myśmy to nazywali Stabsgebäude, tam gdzie [+ był] następny blok. Też był jakiś spichrz dawniejszy i tam był wówczas, był tam esesman, Kirschner, Grabner. No, nie mogę sobie przypomnieć, kto tam jeszcze był. Ja tam do nich zostałem przydzielony.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja. Also, neben unserem Block, von dem ich ja vorher sprach, war noch ein anderer Block. Wir nannten das Stabsgebäude, das war ja früher so eine Art Magazin. Da waren SS-Männer, Kirschner, Grabner und noch etliche andere, die ich nicht kenne, und ich wurde ihnen ja zugewiesen.

Zeuge Feliks Myłyk:

Tak jest. I myśmy mieli za zadanie najpierw spisać wszystkich tych, którzy przybyli z pierwszym transportem, z tym co ja przybyłem, bo oni nie byli jeszcze w ogóle wpisani. A przy drugim transporcie zostały nam doręczone tak zwane Personalbogen. No, i myśmy mieli zadawać pytania po polsku, a wypisywać po niemiecku, te dane.

Dolmetscherin Kapkajew:

Zuerst mußten wir die Leute aufnehmen, die mit dem ersten Transport, mit dem ich angekommen bin, und mit dem zweiten Transport nach Auschwitz kamen. Die Leute wurden noch gar nicht aufgenommen. Wir bekamen dann so einen sogenannten Personalbogen, und wir mußten die Fragen in polnisch stellen und das in deutsch ausfüllen.

Zeuge Feliks Myłyk:

Tak jest. No, i tak myśmy tam byli zatrudnieni. Oprócz tego oczywiście moim zadaniem było czyścić buty wszystkim esesmanom, czyścić pasy, ubrania [+ trzeba] było czyścić. No, i byłem zatrudniony również jako Läufer, jako ten biegacz.

Dolmetscherin Kapkajew:

Biegacz. Tak. — Also so war unsere Aufgabe. Darüber hinaus mußte ich selbst Stiefel putzen für die SS-Männer, ihre Uniformen in Ordnung [+ halten], und noch mußte ich ja als Läufer laufen.

Vorsitzender Richter:

Wo haben Sie gewohnt?

Dolmetscherin Kapkajew:

Gdzie pan mieszkał w tym czasie?

Zeuge Feliks Myłyk:

A później, no, my

Dolmetscherin Kapkajew [unterbricht]:

W tym czasie.

Zeuge Feliks Myłyk:

W tym czasie mieszkałem na bloku drugim. Bo byłem przeniesiony do tych trzech bloków, które był o ogrodzone potem tym drutem kolczastym.

Dolmetscherin Kapkajew:

Damals habe ich im Block 2 gewohnt. Ich kam dann später in einen anderen Block, von dem ich ja vorher sprach, diese drei anderen Blocks, die umzäunt wurden.

Zeuge Feliks Myłyk:

Tak jest. Ta k, tak. No, i tam mieszkałem i stamtąd byliśmy doprowadzani do tego tak zwannego Stabsgebäude, gdzie byliśmy zatrudnieni.

Dolmetscherin Kapkajew:

Also dort habe ich gewohnt, und von dort aus wurden wir dann in das sogenannte Stabsgebäude immer gebracht, zur Arbeit.

Vorsitzender Richter:

Haben Sie in dieser Zeit auch den Angeklagten Boger kennengelernt?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy pan wtedy w tym czasie poznał oskarżonego Bogera?

Zeuge Feliks Myłyk:

Oskarżonego Bogera, poznałem, zdaje mi się, w 42 roku bodajże poznałem go.

Dolmetscherin Kapkajew:

Den Angeklagten Boger, glaube ich, daß ich ihn im Jahre 1942 kennengelernt habe.

Vorsitzender Richter:

Und wieso, und was hat der Boger getan?

Dolmetscherin Kapkajew:

Z jakiego powodu i co on wted y zrobił?

Zeuge Feliks Myłyk:

Więc wówczas już były otworzone dwa, że tak powiem, oddziały oddziału politycznego, jeżeli tak można powiedzieć, oddziału politycznego, tak. Było tak zwane Aufnahmeabteilung.

Dolmetscherin Kapkajew:

Damals wurden bereits zwei Abteilungen, wenn ich mich so ausdrücken darf, der Politischen Abteilung organisiert. Die Aufnahmeabteilung — i?

Zeuge Feliks Myłyk:

I ten drugi oddział, w którym właśnie ja byłem zatrudniony, i gdzie była ta kartoteka cała właśnie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und die zweite Abteilung, in der eben ich beschäftigt war, wo diese ganzen Karteien waren.

Zeuge Feliks Myłyk:

Karteien i Personalakten i te Personalakten były wszystkie tam zgromadzone.

Dolmetscherin Kapkajew:

Die Karteien und die Personalakten waren alle dort.

Zeuge Feliks Myłyk:

Tak. No, i tam w 42 roku bodajże pierwszy raz zetknąłem się z Bogerem.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und dort, glaube ich, so ungefähr 1942, begegnete ich dem Boger.

Vorsitzender Richter:

Wieso wußten Sie, daß dieser Mann, der Ihnen da begegnete, Boger war?

Dolmetscherin Kapkajew:

A skąd pan wiedział, że ten człowiek, którego pan spotkał, że to jest Boger?

Zeuge Feliks Myłyk:

No, bo przecież codziennie się z nim stykałem i nazywali go inni esesmani Kirschner, Grabner wołali na niego Boger, nazywali go Boger.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja, weil ich doch mit ihm täglich zusammenkam, und die anderen SS-Männer, wie Kirschner und Grabner, die nannten ihn Boger.

Vorsitzender Richter:

Und wissen Sie, was er für eine Aufgabe hatte?

Dolmetscherin Kapkajew:

Wie pan, [jakie] było jego zadanie?

Zeuge Feliks Myłyk:

Tak jest.

Dolmetscherin Kapkajew:

Jawohl.

Zeuge Feliks Myłyk:

Tak, tak jest. Jego zadaniem, do jego zadań należało przesłuchiwanie, przede wszystkim, przesłuchiwanie wszystkich więźniów złapanych na ucieczce.

Dolmetscherin Kapkajew:

Zu seinen Aufgaben gehörte vor allem das Verhören von Häftlingen, die bei der Flucht ergriffen wurden.

Zeuge Feliks Myłyk:

Dalej, podejrzanych, którzy chc ieli zorganizować ucieczkę.

Dolmetscherin Kapkajew:

Weiterhin diejenigen, die verdächtigt waren, eine Flucht zu organisieren.

Zeuge Feliks Myłyk:

Dalej, jeżeli ktoś był podejrzany o to, że chce coś szmuglować, że był na szmuglu.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ferner, wenn jemand verdächtigt war, sich an Schmuggel zu betätigen oder der beim Schmuggeln gefaßt wurde.

Zeuge Feliks Myłyk:

Dalej, tak również przesłuchiwał w tej sprawie, gdy więźniowie byli podejrzani o to, że stykali się i mieli styczność, łączność z cywilami.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und weiter wurden diejenigen Häftlinge verhört, bei denen man vermutete, daß sie in irgendwelche Berührung mit der Zivilbevölkerung kamen.

Zeuge Feliks Myłyk:

Zivilarbeiter.

Dolmetscherin Kapkajew:

Zivilarbeiter.

Vorsitzender Richter:

Wo fanden diese Vernehmungen statt?

Dolmetscherin Kapkajew:

Gdzie miały miejsce te przesłuchania?

Zeuge Feliks Myłyk:

Najpierw to było w tym bloku obok krematorium, znaczy tam gdzie był lazaret, tam gdzie był lazaret, w tym było to...

Dolmetscherin Kapkajew:

Zuerst war das in einem Gebäude neben dem Krematorium, dort, wo ein Lazarett gewesen ist.

Vorsitzender Richter:

Und dann?

Zeuge Feliks Myłyk:

A potem było to w tym baraku, jeszcze między blokiem środkowym, gdzie był blok tego lazaretu, a blokiem komendantury. Stoi jeszcze jeden blok. Tam bloku z początku nie było, był tylko barak.

Dolmetscherin Kapkajew:

Zwischen dem Lazarett und der Kommandantur, da war vorher kein Block, nur eine Baracke.

Zeuge Feliks Myłyk:

I z początku nawet tego baraku nie było, tylko potem było postawiony.

Dolmetscherin Kapkajew:

Am Anfang, da war sogar keine Baracke. Später wurde dann also eine Baracke gebaut.

Zeuge Feliks Myłyk:

Tak jest. No, więc potem tam przeszły

Dolmetscherin Kapkajew:

Also, dort fanden die Verhöre statt.

Zeuge Feliks Myłyk:

I potem w komendanturze i w końcu w baraku, już budowanym koło krematorium.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und dann danach in der Kommandantur und dann in einer Baracke, die neben dem Krematorium gebaut wurde.

Zeuge Feliks Myłyk:

I tam było specjalne pomieszczenie, tak zwane Vernehmungszimmer.

Dolmetscherin Kapkajew:

Dort war auch ein besonderer Raum, und der hieß das Vernehmungszimmer.

Zeuge Feliks Myłyk:

Tak. I tam już z początku między pana Bogera biurkem, a pana Dylewskiego biurkem był, taki zalążek późniejszego, tej »Schaukel«. To była taka rura żelazna, łącząca te dwa biurka, która była rodzajem, tym narzędziem do przesłuchiwania.

Dolmetscherin Kapkajew:

Früher, da war zwischen dem Schreibtisch von Herrn Boger und von Herrn Dylewski ein Eisenrohr. Das war der Anfang von der sogenannten Boger-Schaukel. Das war so ein Instrument zum Verhören.

Zeuge Feliks Myłyk:

Tak, a później już właściwa ta »Schaukel« to już była w tym baraku, w tym Vernehmungszimmer obok baraku krematorium. To już była w tym pokoju.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und diese richtige »Boger-Schaukel« befand sich in dem Vernehmungszimmer in der Baracke neben dem Krematorium.

Vorsitzender Richter:

Womit waren Sie damals beschäftigt, und wer war Ihr Vorgesetzter?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czym się pan wtedy zajmował i kto był pana przełożonym w tym czasie?

Zeuge Feliks Myłyk:

Więc, ja byłem w zasadzie w kartotece i ja byłem taką »Mädchen für alles«.

Dolmetscherin Kapkajew:

Hauptsächlich war ich dort in der Kartei beschäftigt. Aber ich war Mädchen für alles.

Zeuge Feliks Myłyk:

Ja. — Ja miałem taką skrzynkę, gdzie w tej skrzynce miałem tak: narzędzia wszystkie do naprawy maszyn do pisania, wiecznych piór, zegarków i tak dalej. Drugą skrzynkę miałem, gdzie miałem wszystkie szczotki i pasty, wosk do czyszczenia butów dla esesmanów. No, i szczotki do czyszczenia ubrań esesmanów.

Dolmetscherin Kapkajew:

Dobrze, chwileczkę. — Ich hatte damals ein Kästchen, und da befanden sich verschiedene Werkzeuge, um die Schreibmaschinen zu reparieren und die Uhren zu reparieren und auch...

Zeuge Feliks Myłyk:

Federhalter.

Dolmetscherin Kapkajew:

Füllfederhalter. Und dann hatte ich noch ein anderes Kästchen, und dort war verschiedenes Material, um die Schuhe zu putzen, also verschiedene Bürsten und Schutzputzzeug, und auch Bürsten, um die Uniformen sauberzuhalten.

Zeuge Feliks Myłyk:

Tak jest. No, oprócz tego byłem tym gońcem, który prawda, gdzie biegałem...

Dolmetscherin Kapkajew:

Ferner war ich doch Läufer.

Zeuge Feliks Myłyk:

I stale biegałem do kartoteki do Häftlingsschreibstuby i sprawdzałem różne nazwiska, biegałem również do Aufnahmeabteilung, gdzie sprawdzałem te Zugangslisty wszystkie z naszym kar totekami powiedzmy.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich lief also öfters in die Häftlingsschreibstube und verglich auch mit den Karteien, die dort waren. Ich lief auch in die Aufnahmeabteilung.

Zeuge Feliks Myłyk:

Erkennungsdienst.

Dolmetscherin Kapkajew:

Zum Erkennungsdienst.

Zeuge Feliks Myłyk:

Tak samo na blok 11.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja, auch auf den Block 11.

Vorsitzender Richter:

Waren Sie einmal bei einer Vernehmung dabei, die Boger durchgeführt hat?

Dolmetscherin Kapkajew:

Był pan kiedykolwiek przy badaniu, które przeprowadzał Boger?

Zeuge Feliks Myłyk:

Bezpośrednio w pokoju wtedy, gdy Boger kogoś przesłuchiwał, osobiście nie byłem.

Dolmetscherin Kapkajew:

Unmittelbar im Zimmer, wo Boger eine Vernehmung durchgeführt hat, war ich persönlich nie.

Zeuge Feliks Myłyk:

Tak, gdyż nam było zakazane wchodzić wtedy do pokoju.

Dolmetscherin Kapkajew:

Es war uns nämlich verboten, während der Zeit ins Zimmer hineinzugehen.

Zeuge Feliks Myłyk:

W 42 roku przyszło 60 Żydóweczek do nas, do oddziału politycznego.

Dolmetscherin Kapkajew:

W 42? 60?

Zeuge Feliks Myłyk:

60 Żydóweczek.

Dolmetscherin Kapkajew:

Im Jahre 1942 kamen circa 60 junge Jüdinnen in unsere Abteilung.

Zeuge Feliks Myłyk:

Nicht nur junge, nicht nur junge.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nicht nur junge.

Zeuge Feliks Myłyk:

Nicht nur junge.

Dolmetscherin Kapkajew:

Jüdinnen. — Żydóweczki.

Zeuge Feliks Myłyk:

No, no. Ale kilka, 60, bo były matki z córkami.

Dolmetscherin Kapkajew:

Aha. Etwa 60 Jüdinnen, da waren auch manche Mütter mit Töchtern zusammen.

Zeuge Feliks Myłyk:

To były Żydóweczki, Żydówki i niemieckie i polskie i słowackie i greckie i były Holenderki.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das waren deutsche Jüdinnen, polnische, slowakische, griechische Jüdinnen, auch Holländerinnen.

Vorsitzender Richter:

Wann kamen die rein?

Dolmetscherin Kapkajew:

1942.

Zeuge Feliks Myłyk:

Ja, 1942.

Dolmetscherin Kapkajew:

[Hat er vorhin bereits gesagt.]

Vorsitzender Richter:

Wann?

Zeuge Feliks Myłyk:

1942.

Dolmetscherin Kapkajew:

1942.

Vorsitzender Richter:

1942. Ja. Und was hat das nun mit Boger zu tun?

Dolmetscherin Kapkajew:

No, co to miało z Bogerem wspólnego?

Zeuge Feliks Myłyk:

To miało to, że każdy z tych esesmanów przesłuchujących miał potem swoją sekretarkę. Między innymi miał również Boger i swoją sekretarkę, a więc ta sekretarka była niejednokrotnie przy przesłuchaniu. Ja już nie mogę sobie przypomnieć nazwiska, ale

Dolmetscherin Kapkajew:

Das hat insofern mit Boger zu tun, daß jeder von den SS-Männern eine Sekretärin erhalten hat, und Boger hatte auch so eine Sekretärin. Ich kann mich jetzt nicht erinnern.

Zeuge Feliks Myłyk:

Nie mogę sobie przypomnieć.

Vorsitzender Richter:

War denn Boger 42 schon da?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy on już był

Vorsitzender Richter:

Schreibarbeiten zugewiesen waren. Und nun möchte ich von Ihnen wissen, was Sie gesehen oder gehört haben von den Vernehmungen, die Boger durchführte?

Dolmetscherin Kapkajew:

Mnie ch odzi o to, co pan słyszał, czy wiedział o tym, jak Boger przeprowadzał dochodzenie, przesłuchanie.

Zeuge Feliks Myłyk:

Więc, tak. Więc oczywiście, że Boger przesłuchiwał, przeprowadzał przesłuchania tak, ja mimo że nie byłem tam obecny, bezpośrednio przy przesłuchaniu w tym pokoju, gdzie było przeprowadzane przesłuchanie, jednak ja słyszałem to przesłuchiwanie, gdyż więźniowie przesłuchiwani straszliwie krzyczeli, stękali. No, i potem widziałem tych więźniów na zewnątrz w korytarzu wyrzuconych. Nie wiem, czy mam dalej mówić, czy nie?

Dolmetscherin Kapkajew:

Natürlich, obwohl ich nicht in dem Zimmer, wo Boger seine Vernehmungen durchgeführt hat, anwesend war, habe ich jedoch gehört, wie die Vernehmung vor sich ging. Weil die Häftlinge, die dort vernommen wurden, geschrieen haben, gestöhnt haben. Und später wurden sie dann rausgeworfen.

Zeuge Feliks Myłyk:

Tak.

Dolmetscherin Kapkajew:

Wyrzucani?

Zeuge Feliks Myłyk:

Tak, wyrzucani, znaczy na korytarz.

Dolmetscherin Kapkajew:

Auf den Korridor.

Zeuge Feliks Myłyk:

Na korytarz. I na przykład przypominam sobie taki jeden wypadek charakterystyczny.

Dolmetscherin Kapkajew:

Zum Beispiel erinnere ich mich an einen charakteristischen Vorfall.

Zeuge Feliks Myłyk:

Tak. To było bodajże już w tym bloku komendantury bodajże, tak.

Dolmetscherin Kapkajew:

Es war, glaube ich, schon in dem Block der Kommandantur, zu der Zeit.

Zeuge Feliks Myłyk:

I ja, oczywiście, myśmy tam mieli kilka pokoi w Politische Abteilung.

Dolmetscherin Kapkajew:

Wir, die Politische Abteilung, hatten dort natürlich mehrere Zimmer.

Zeuge Feliks Myłyk:

I ja chodziłem z pokoju do pokoju.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und ich ging von einem Zimmer ins andere.

Zeuge Feliks Myłyk:

Do akt, do kartoteki, byłem wołany do Kirschnera, byłem wołany do Wosnitzy.

Dolmetscherin Kapkajew:

Zu den Akten, um in die Kartothek zu sehen. Ich wurde auch zu Kirschner gerufen und zu Wosnitza gerufen.

Zeuge Feliks Myłyk:

No, i wyszedłem na korytarz i zobaczyłem pod drzwiami, w pokoju, w którym urzędował i Boger, i pan Dylewski.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und ich sah an der Tür des Zimmers, in dem Herr Boger und Herr Dylewski amtierten

Zeuge Feliks Myłyk:

Tak. Zobaczyłem więźnia leżącego, znaczy w pozycji takiej półleżącej, półklęczącej gdzie twarz stanowiła jedną miazgę. Oczy były zapuchnięte, tak podbiegnięte krwią, że w ogóle nic nie było widać. Widziałem, że zęby były zupełnie wybite, dlatego że usta się [unverständlich] do środka, była krwawa miazga.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich sah vor der Tür dieses Zimmers einen Mann halb liegen, halb knien. Sein Gesicht war eine rote Wunde, die Augen waren von Schlägen geschwollen, man sah, daß die Zähne rausgeschlagen wurden, weil der Mund so eingefallen wirkte.

Zeuge Feliks Myłyk:

Nie otwierałem mu ust, bo zdaje się nie mógł otworzyć tych ust, poprosił tak cichym głosem: »Troszkę wody«.

Dolmetscherin Kapkajew:

Dieser Häftling bat, ohne die Augen zu öffnen – ich glaube, er war nicht in der Lage, sie zu öffnen –, so mit leiser Stimme um etwas Wasser.

Zeuge Feliks Myłyk:

Tak. I obok tego więźnia stał esesman, który tego więźnia przyprowadził. Nie znam jego nazwiska.

Dolmetscherin Kapkajew:

Neben dem Häftling stand ein SS-Mann, der ihn hingebracht hat. Ich kenne den Namen dieses SS-Mannes nicht.

Zeuge Feliks Myłyk:

W tym czasie wyszedł również na ten korytarz więzień sprzątacz, nazwiskiem Kopta.

Dolmetscherin Kapkajew:

In diesem Moment kam auf den Korridor ein Häftling, der als Putzer dort tätig war

Zeuge Feliks Myłyk [unterbricht]:

Reiniger.

Dolmetscherin Kapkajew:

Reiniger. Sein Name war Kopta.

Zeuge Feliks Myłyk:

Ja. I tan zapytał się tego esesmana i ja byłem przy tym, czy może mu podać wody.

Dolmetscherin Kapkajew:

Er fragte diesen SS-Mann – ich war ja dabei –, ob er ihm etwas Wasser reichen dürfte.

Zeuge Feliks Myłyk:

Ten esesman wzruszył tylko ramionami, nic nie powiedział, tylko wzruszył ramionami.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja, dieser SS-Mann antwortete nicht und machte nur so eine Bewegung mit den Schultern. So, [+ ich] weiß nicht.

Zeuge Feliks Myłyk:

I Kopta poszedł na dół i przyniósł flaszkę wody »Apolinaris« otwartą.

Dolmetscherin Kapkajew:

Kopta ging nach unten und brachte eine angebrochene Flasche Apolinaris mit

Zeuge Feliks Myłyk:

Tak. I dał temu więźniowi do napicia się.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und gab diesem Häftling zu trinken.

Zeuge Feliks Myłyk:

Tak, ten więzień napił się i myśmy odeszli. Za chwilę awantura niesamowita: »Kto dał więźniowi wody do napicia się?«

Dolmetscherin Kapkajew:

Er trank, und wir gingen davon. Nach einer Weile ein ganz, ganz furchtbarer Krach: »Wer hat dem Häftling etwas zu trinken gegeben?«

Zeuge Feliks Myłyk:

Tak. No i pan Dylewski zawołał, znaczy ja byłem na to zawołany, Kirschner mnie zawołał i pytał mi się, czy ja mu dałem wodę? Ja mówię, że nie dałem wody. Wiem, że potem był zawołany przez pana Dylewskiego Kopta i ten był też zapytany i powiedział: »Tak, ja mu dałem tej wody.« A on: »Coś ty zrobił, bo ten Dylewski, ten Boger się wścieka, bo on cię zabije, jak się dowie, że ty mu dałeś!«

Dolmetscherin Kapkajew:

Also zuerst wurde ich von Kirschner geholt und gefragt, ob ich dem Häftling etwas zu trinken gegeben habe. Ich verneinte das. Dann wurde Kopta von Herrn Dylewski gefragt, und er bejahte. Und der Dylewski sagte dann: »Was hast du gemacht! Der Boger ist ganz wahnsinnig vor Wut. Er wird dich erschießen.«

Zeuge Feliks Myłyk:

Tak. No, ale Kopta powiedział: »No, przecież esesman nic nie powiedział, ja pytałem się esesmana, a esesman nic, nic nie powiedział.«

Dolmetscherin Kapkajew:

Kopta erwiderte: »Ich habe doch den SS-Mann gefragt, er hat ja nichts gesagt.«

Zeuge Feliks Myłyk:

Tak. No i byłoby się to bardzo źle skończyło dla Kopty, tylko że Kirschner, który korzystał z usług Kopty w różnych sprawach, o których, jeżeli sąd będzie uważał za stosowne, to mogę powiedzieć, wybronił Koptę od Bogera.

Dolmetscherin Kapkajew:

Es hätte sehr schlecht für Kopta enden können, wenn nicht Kirschner, der sich dieses Häftlings in verschiedenen Angelegenheiten bediente – wenn das Gericht wünscht, kann ich ja auch sagen, in welchen –, ihn herausgepaukt hätte.

Vorsitzender Richter:

Haben Sie einmal gesehen, daß Boger die Menschen so geschlagen hat?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy pan kiedykolwiek widział, żeby Boger właśnie w ten sposób bił ludzi?

Zeuge Feliks Myłyk:

No, ja widziałem parę razy, bo ja się kręciłem po wszystkich pomieszczeniach

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja, einige Male habe ich es ja gesehen.

Zeuge Feliks Myłyk:

I drzwi były przypadkowo nie zamknięte, to ja widziałem, jak tam...

Dolmetscherin Kapkajew:

Weil ich ja doch so von Zimmer zu Zimmer kam, ich war ja doch überall. Und einmal war die Tür nur angelehnt, nicht zugeschlossen, da habe ich es ja gesehen.

Zeuge Feliks Myłyk:

Widziałem również w baraku, w tym, gdzie był Standesamt, tam, gdzie było ten Vernehmungszimmer.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich habe auch in dieser Baracke, wo das Standesamt war, wo das Vernehmungszimmer war, [+ etwas] gesehen.

Zeuge Feliks Myłyk:

No, i przypadkowo tam wszedłem, i miałem coś powiedzieć od Kirchnera właśnie Bogerowi.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich ging zufällig da hin. Ich hatte da etwas von Kirchner dem Boger zu sagen.

Zeuge Feliks Myłyk:

I ja poszedłem do tego baraku obok krematorium.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich ging also in die Baracke neben dem Krematorium

Zeuge Feliks Myłyk:

I otworzyłem te drzwi do tego Vernehmungszimmer.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und öffnete die Tür zu diesem Vernehmungszimmer.

Zeuge Feliks Myłyk:

I akurat Boger z jednej strony stał, a Dylewski stał jeszcze z drugiej strony i okładali więźnia, który był zawieszony na tej »Schaukel«.

Dolmetscherin Kapkajew:

»Schaukli«. — Und gerade stand der Boger auf einer Seite und Dylewski auf der anderen Seite, und sie schlugen auf einen Häftling, der bereits auf dieser sogenannten »Boger-Schaukel« hing.

Zeuge Feliks Myłyk:

Tak, i Boger [krzyknął] do mnie: »Raus, raus, was, raus, raus!« On krzyknął parę razy tak do mnie wówczas Boger.

Dolmetscherin Kapkajew:

Der Boger, der schrie mich an damals: »Raus, raus mit dir!« So schrie er mich an.

Zeuge Feliks Myłyk:

No więc, to widziałem kilka razy.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das habe ich einige Male gesehen.

Vorsitzender Richter:

Und womit hat er geschlagen?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czym oni uderzali?

Zeuge Feliks Myłyk:

Oni mieli takie, to znaczy tak Boger, jak i pan Dylewski, oni mieli w szafie, tak zwane bykowce.

Dolmetscherin Kapkajew:

Jak to się nazywało?

Zeuge Feliks Myłyk:

No, bykowiec, to się nazywało, bykowiec.

Dolmetscherin Kapkajew:

Aha, bykowce?

Zeuge Feliks Myłyk:

Myśmy to nazywali bykowce.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja, die hatten dort im Schrank beide, sowohl Herr Boger als auch Herr Dylewski, die sogenannten...

Vorsitzender Richter:

Ochsenziemer.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ochsenziemer.

Zeuge Feliks Myłyk:

Ja, ja. — No, zresztą często to leżało nawet na biurku, nawet się z tym nie kryli.

Dolmetscherin Kapkajew:

Der lag auch oft auf dem Schreibtisch. Sie haben ja kein Geheimnis daraus gemacht.

Vorsitzender Richter:

Haben Sie auch einmal erlebt, daß einer dieser mißhandelten Gefangenen gestorben ist?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy pan przeżył kiedykolwiek, żeby któryś z więźniów zmarł po takim biciu?

Zeuge Feliks Myłyk:

No, to ja tego nie mogę powiedzieć. Ale ja wiem, że oni zmarli, bo wiem, że niejednokrotnie przychodzili po tych ludzi, którzy byli wyrzuceni na korytarz i że ich zabierano. A następnego dnia, względnie dwa dni później, to ja, ponieważ ja się interesowałem tym, to było zrozumiałą rzeczą, bo widziałem przecież numer tego więźnia. To na drugi dzień, a niekiedy na trzeci dzień, to otrzymywałem tak zwane Totenmeldung z Krankenbau.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja, ich kann das natürlich nicht sagen. Aber ich habe ja gesehen, daß für diese Personen, die dort lagen, deren Nummern ich bemerkt hatte, am nächsten Tag oder nach zwei Tagen oder nach drei Tagen die Totenmeldungen gekommen sind.

Zeuge Feliks Myłyk:

Ja oczywiście wcześniej do przesłuchania musiałem wydać akta i kartotekę Bogerowi.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich mußte doch auch zur Vernehmung die Akten und die Kartei an Boger aushändigen.

Zeuge Feliks Myłyk:

Tak, i później otrzymałem te akta z powrotem i akurat Totenmeldung przychodził.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich bekam dann die Akte wieder zurück, und grade kamen dann die Todesmeldungen.

Vorsitzender Richter:

Haben Sie auch den Angeklagten Stark gekannt?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy pan też znał oskarżonego Starka?

Zeuge Feliks Myłyk:

Tak jest.

Dolmetscherin Kapkajew:

Jawohl.

Vorsitzender Richter:

Und was hat er getan?

Dolmetscherin Kapkajew:

A co on robił?

Zeuge Feliks Myłyk:

No, on był w Aufnahmeabteilung, no i to już chyba ja więcej nie powiem, niż powiedzmy ci świadkowie, którzy pracowali w Aufnahmeabteilung.

Dolmetscherin Kapkajew:

Er war in der Aufnahmeabteilung, und ich würde wohl nicht mehr aussagen können als diese Zeugen, die dort in der Aufnahmeabteilung gearbeitet haben.

Zeuge Feliks Myłyk:

Bo ja nie widziałem tego. To było w innym pomieszczeniu.

Dolmetscherin Kapkajew:

Weil ich ja nichts gesehen habe, das war in einem anderen Gebäude.

Zeuge Feliks Myłyk:

To było przy Blockführerstubie. Aufnahmeabteilung było przy Blockführerstubie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Die Aufnahmeabteilung war neben der Blockführerstube.

Vorsitzender Richter:

Haben Sie etwas davon gehört oder gesehen, daß Stark auch zu Erschießungen gegangen ist?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy pan coś słyszał o tym, czy widział, że Stark również chodził na rozstrzeliwania?

Zeuge Feliks Myłyk:

A, tak jest, to tak.

Dolmetscherin Kapkajew:

Jawohl, ja.

Vorsitzender Richter:

Ja, was denn? Haben Sie was gesehen oder...

Dolmetscherin Kapkajew:

Co pan widział?

Zeuge Feliks Myłyk:

A więc ja, ponieważ ja jako ten läufer, często chodziłem do Häftlingsschreibstuby. A żeby sprawdzać nazwiska, chodziłem do Erkennungsdienstu, chodziłem na blok 28 do Krankenbau, dla sprawdzenia różnych nazwisk. Ja z tego centralnego wydziału politycznego chodziłem, więc na wprost powiedzmy 28 bloku, jest przecież blok 11. Więc ja tam często widziałem esesmanów właśnie z oddziału politycznego idących z karabinkami, z tymi małokalibrowymi karabinkami, idących na blok 11. To było przypadkowo, ale widziałem.

Dolmetscherin Kapkajew:

Als Läufer, da ging ich auf die Häftlingsschreibstube und auch zum Erkennungsdienst und auf den Block 28. Ich mußte doch sozusagen aus der zentralen Politischen Abteilung da an diese verschiedenen Stellen gehen. Und zufällig sah ich dann, weil gegenüber dem Block 28 der Block 11 war, wie die SS-Männer

Zeuge Feliks Myłyk:

I między nimi i pan Stark.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und unter ihnen Herr Stark auch, mit dem Kleinkalibergewehr

Zeuge Feliks Myłyk:

To było często.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das war sehr häufig, da hingingen.

Vorsitzender Richter:

Ja? Mich wundert es, daß Sie das nicht gesagt haben bei Ihrer Vernehmung vor dem Gericht in Gleiwitz.[2]

Dolmetscherin Kapkajew:

Mnie to dziwi, że pan nie powiedział o tym nic, podczas swojego zeznania przed sądem w Gliwicach.

Zeuge Feliks Myłyk:

Tak, to można się temu dziwić. Tylko, o co chodzi? Chodzi o to, że ja byłem wtedy przesłuchiwany przez sędziego, który, mam wrażenie, że mu się bardzo spieszyło. Poza tym to był sędzia, który jakoś tak niefortunnie może pytania stawiał, bo ja odniosłem wrażenie, że on się mnie pytał, czy tylko ci esesmani wydziału politycznego, czy oni w stosunku do mnie byli powiedzmy, czy oni mnie czasem nie bili, czy mn ie...

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja, also wissen Sie, während meiner Vernehmung damals vor dem Richter in Gleiwitz, da hatte ich den Eindruck, daß der Richter sich sehr, sehr beeilt hat und daß er mir die Fragen gestellt hat nur in bezug auf diese Vergehen, die irgendeiner von der Politischen Abteilung mir gegenüber getan hat.

Zeuge Feliks Myłyk:

Tak zrozumiałem.

Dolmetscherin Kapkajew:

So habe ich es verstanden.

Vorsitzender Richter:

Sie haben damals gesagt, es sei allgemein bekannt gewesen, daß Stark an Erschießungen im Block 11 sowie an Selektionen teilgenommen habe.[3]

Dolmetscherin Kapkajew:

Pan powiedział, że to było ogólnie znane, że Stark brał udział w selekcjach i podczas rozstrzeliwaniu na bloku 11.

Zeuge Feliks Myłyk:

Tak jest.

Dolmetscherin Kapkajew:

Że to było ogólnie znane.

Zeuge Feliks Myłyk:

Tak jest.

Dolmetscherin Kapkajew:

Jawohl.

Vorsitzender Richter:

Ja. Und Sie haben persönlich gesehen, daß er mit einem Gewehr dorthin ging, oder haben Sie auch gesehen, wie er die Erschießungen selbst vornahm?

Dolmetscherin Kapkajew:

Więc, pan widział osobiście, na własne oczy, że on z karabinkiem tam szedł, czy pan widział też, jak on rozstrzeliwał?

Zeuge Feliks Myłyk:

Nie, jak rozstrzeliwał, to ja tego nie widziałem, bo ja na bloku 11 nie byłem.

Dolmetscherin Kapkajew:

Wie er die Erschießungen durchgeführt hat, das habe ich nicht gesehen, weil ich auf dem Block 11 nicht gewesen bin.

Vorsitzender Richter:

Ja.

Zeuge Feliks Myłyk:

Znaczy, na dziedzińcu bloku.

Dolmetscherin Kapkajew:

Auf dem Hof des Blocks 11.

Vorsitzender Richter:

Aber Sie haben ihn hingehen sehen mit dem Gewehr?

Dolmetscherin Kapkajew:

Aber pan, ale pan widział, jak on szedł tam z karabinkiem?

Zeuge Feliks Myłyk:

Tak jest.

Dolmetscherin Kapkajew:

Jawohl.

Vorsitzender Richter:

Nun, was wissen Sie über Broad zu sagen?

Dolmetscherin Kapkajew:

Co pan może powiedzieć o Broadzie?

Zeuge Feliks Myłyk:

No, Broad, tak na tle oczywiście Bogera, to może mniej był takim, powiedzmy, była lepsza postać. Niemniej jednak we wszystkich selekcjach w Brzezince, jak również na blok 11 chodził z bronią małokalibrową.

Dolmetscherin Kapkajew:

Podczas selekcji w Brzezince chodził z bronią?

Zeuge Feliks Myłyk:

Podczas selekcji, podczas kiedy transporty przychodziły, gdy transporty przychodziły do Brzezinki.

Dolmetscherin Kapkajew [unterbricht]:

Ich habe nur gefragt.

Zeuge Feliks Myłyk:

Gdy transporty przychodziły do Brzezinki, to również tam wszyscy esesmani z oddziału politycznego chodzili. I pomiędzy nimi również i Broad chodził.

Dolmetscherin Kapkajew:

Neben dem Boger war Broad eine etwas blasse Figur. Aber als die Selektionen in Birkenau stattfanden, da ging er auch dorthin.

Zeuge Feliks Myłyk:

Skąd ja to...

Dolmetscherin Kapkajew:

Dalej.

Zeuge Feliks Myłyk:

Mogę mówić dalej?

Dolmetscherin Kapkajew:

Darf ich noch weiter sprechen?

Vorsitzender Richter:

Bitte schön.

Zeuge Feliks Myłyk:

Skąd ja to wiem, że oni chodzili na blok, do Brzezinki na selekcje? Stąd, że zwykle wcześniej widział polityczny był już zawiadamiany, że przyjdzie transport Żydów, stąd a stąd. Powiedzmy z Darmstadt, albo tam, z różnych, nie pamiętam skąd, powiedzmy. Był już tak »angekündigt«, znaczy był już wcześniej zawiadomiony, że transport przyjdzie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja, woher ich weiß, daß sie zu den Selektionen aus der Politischen Abteilung gingen

Vorsitzender Richter [unterbricht]:

Wer sind diese?

Dolmetscherin Kapkajew:

Kogo ma pan na myśli, [+ mówiąc] oni?

Zeuge Feliks Myłyk:

Boger, Dylewski, Broad, Kirschner, Kaufmann, Stark, Clausen auch, Broch.

Dolmetscherin Kapkajew:

Weil die Politische Abteilung immer früher bereits eine Benachrichtigung bekam, daß ein Transport aus Darmstadt oder aus irgendeiner anderen Stadt, ich weiß nicht von wo, ankommen wird.

Zeuge Feliks Myłyk:

Tak. Więc myśmy takie zawiadomienie otrzymali i spodziewaliśmy się, że lada dzień, że lada chwila przyjdzie ten transport, i rzeczywiście...

Dolmetscherin Kapkajew:

Wir haben so eine Benachrichtigung bekommen, und wir haben dann gewartet von einem Tag zum anderen, daß so ein Transport tatsächlich ankommt.

Zeuge Feliks Myłyk:

I rzeczywiście nadchodził, że wszyscy esesmani, przede wszystkim Kirschner, Kirschner dawał mnie kartkę wcześniej, tak zwaną, z napisem »Sonderzuteilung«. »Sonderzuteilung« i na tej kartce były napisane nazwiska Bogera, Dylewskiego, Broada, Kaufmanna i ja szedłem po tak zwane te »Sonderzuteilung« do

Dolmetscherin Kapkajew:

Dann kam so ein Transport, und vorher bekam ich von Kirschner ein Schreiben, darauf stand »Sonderzuteilung« und die Namen von Boger, Dylewski, Broad, Kaufmann.

Zeuge Feliks Myłyk:

Do kantyny SS, to było w tym [+ budynku], gdzie był ten blok szpitalny koło krematorium.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und dann ging ich mit diesem Schreiben in die SS-Kantine, die befand sich im Krankenbaublock. — W bloku?

Zeuge Feliks Myłyk:

Tam gdzie był ten lazaret, lazaret SS.

Dolmetscherin Kapkajew:

Dort, wo das SS-Revier war.

Zeuge Feliks Myłyk:

Zahnstation tam była też.

Dolmetscherin Kapkajew:

Wo die Zahnstation auch gewesen ist.

Zeuge Feliks Myłyk:

I tam była ta kantyna i ja tam otrzymywałem, jak oddałem tą karteczkę, otrzymywałem, znaczy na tą karteczkę otrzymywałem ten »Sonderzuteilung«. Co to było to »Sonderzuteilung«? Więc to było tak: pół litra wódki na czterech, chleb biały, no kawałek kiełbasy, papierosy.

Dolmetscherin Kapkajew:

Also, was bekam ich dann? Ich ging dann da mit diesem Schein, wo darauf »Sonderzuteilung« stand, in diese Kantine, und was bekam ich dort? Einen halben Liter Schnaps für vier Personen, Weißbrot, ein Stück Wurst, Zigaretten.

Zeuge Feliks Myłyk:

Tak. I to ja przynosiłem potem do wydziału politycznego.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich brachte dann diese Sachen in die Politische Abteilung.

Zeuge Feliks Myłyk:

Tak. I to miałem zadanie rozdzielić to między tych esesmanów. To znaczy flaszkę tę, tę wódkę, to oddawałem, prawda, jednym z tej...

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich hatte dann als Aufgabe, alle diese Sachen zu verteilen. Also die Schnapsflasche, die gab ich dann einem von den SS-Männern.

Zeuge Feliks Myłyk:

Einem der SS-Männer.

Dolmetscherin Kapkajew:

Im ganzen.

Zeuge Feliks Myłyk:

Tak, Kirschnerowi.

Dolmetscherin Kapkajew:

Dem Kirschner.

Zeuge Feliks Myłyk:

Tak, no i zaraz potem ci esesmani ubierali pasy, rewolwery i zostawał z nami tylko jeden, względnie dwóch esesmanów. Gdy to było w ciągu dnia, oczywiście pracy, to został tylko jeden, względnie dwóch esesmanów zostawało z nami, najczęściej zostawał tam Pichler, a reszta, wszystko wychodziło do...

Dolmetscherin Kapkajew:

Und daraufhin nahmen sie dann ihre Koppel und ihre Pistolen und gingen fort. Mit uns blieben dann nur ein, vielleicht zwei SS-Männer, wenn das während der Arbeit am Tage gewesen ist. Am häufigsten blieb mit uns der SS-Mann Pichler da.

Vorsitzender Richter:

War es nicht so, daß Sie früher nach Hause geschickt worden sind oder in Ihre Unterkunft geschickt worden sind, wenn solche Transporte kamen?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy tak nie było, że was posyłano do domu, tam gdzieście mieszkali, kiedy takie transporty przychodziły?

Zeuge Feliks Myłyk:

No, gdy to było krótko przed zakończeniem pracy, to nas posyłano do domu wcześniej, ale gdy to było powiedzmy czasem przypadkowo się trafiło, że tam przyszło gdzieś przed południem, to myśmy jednak zostawali.

Dolmetscherin Kapkajew:

Wenn das zufällig so kam, daß der Transport, sagen wir, kurze Zeit vor dem Dienstschluß angekommen ist, dann schickte man uns auch in unsere Unterkunft. Aber wenn es so vorkam, daß ein Transport vormittags angekommen ist, da blieben wir.

Vorsitzender Richter:

Blieben die dabei. Und Sie haben auf diese Art und Weise sowohl für Stark als auch für Broad, Dylewski und auch für Boger diese Zuteilungen empfangen?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy więc pan w ten sposób otrzymywał ten tak zwany Sonderzuteilung dla Starka, dla Broada, Dylewskiego

Zeuge Feliks Myłyk [unterbricht]:

Dla Starka, dla Starka nie, bo Stark był w innym bloku.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nein, für Stark nicht.

Zeuge Feliks Myłyk:

Ale dla pozostałych tak.

Dolmetscherin Kapkajew:

Weil Stark in einem anderen Block gewesen ist. Für die anderen ja.

Vorsitzender Richter:

Für Boger, Dylewski und Broad?

Dolmetscherin Kapkajew:

Dla Bogera, Dylewskiego i Broada?

Zeuge Feliks Myłyk:

Tak jest.

Dolmetscherin Kapkajew:

Jawohl.

Vorsitzender Richter:

Wissen Sie, ob diese eben Genannten auch bei den Selektionen teilgenommen haben, das heißt also, ob sie selbst selektiert haben?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy pan wie, czy ci wspomnieni właśnie ludzie, czy oni przy selekcjach brali też czynny udział, to znaczy, czy oni sami przyprowadzali selekcje? Wie pan coś o tym?

Zeuge Feliks Myłyk:

To znaczy tak, ja wid zieć, nie widziałem, bo oczywiście w Brzezince ja nie byłem, bo te selekcje odbywały się w Brzezince. Ja sam oczywiście nie byłem tam.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja, also ich persönlich habe das natürlich nicht gesehen, weil die Selektionen fanden doch in Birkenau statt, und ich war ja nicht in Birkenau dabei.

Zeuge Feliks Myłyk:

Ale wiem z opowiadań innych współwięźniów, że oni wszyscy brali udział. To było zresztą tak, że wszyscy wiedzieli o tym, że tak się nawet...

Dolmetscherin Kapkajew:

Aber aus den Erzählungen der anderen Kameraden, die dort waren, weiß ich, daß sie ja eben daran teilgenommen haben. Das war übrigens kein Geheimnis, da wußte ja jeder davon.

Vorsitzender Richter:

Was war Broad sonst für ein Mann?

Dolmetscherin Kapkajew:

Jakim był Broad oprócz tego, ogólnie człowiekiem?

Zeuge Feliks Myłyk:

Ja odnosiłem wrażenie, no, może ja byłem zasugerowany tym, że w stosunku do mnie, on był zupełnie w porządku, ale niestety tak, jak ja słyszałem w obozie, to on również brał udział, to znaczy: nie tylko, ale widziałem również go z bronią małokalibrową idącego na blok 11.

Dolmetscherin Kapkajew:

Also mir gegenüber war er in Ordnung, aber ich habe gehört, und im übrigen, ich habe ihn ja selbst gesehen, wie er mit dem Gewehr auf den Block 11 ging. [...]

Vorsitzender Richter:

Und daß er auch bei den Selektionen teilnahm?

Dolmetscherin Kapkajew:

Że on brał udział w

Zeuge Feliks Myłyk [unterbricht]:

Do Brzezynki tak samo wychodził, jak wszyscy.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nach Birkenau, da ging er genauso wie die anderen.

Zeuge Feliks Myłyk:

Zresztą, Kirschner bardzo przestrzegał tego, bo Kirschner był jako tako takim przełożonym w stosunku do pozostałych, bo to była prawa ręka Grabnera i on dbał bardzo o to, ażeby żaden z esesmanów nie uchylał się od...

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja, das ist es, sie gingen alle dorthin, sie mußten. Der Kirschner, der sozusagen die rechte Hand von Grabner war, der paßte sehr auf, daß alle SS-Männer dorthin gingen.

Vorsitzender Richter:

Sie haben bezüglich Broad einmal gesagt: »Doch vermute ich, daß er wegen seiner Funktion ebenfalls an den Selektionen von Gefangenen teilnahm.« [4]

Dolmetscherin Kapkajew:

Pan pow iedział w swoim poprzednim zeznaniu, że: »Przypuszczam, że on ze względu na funkcję wykonywaną przez niego brał udział w selekcjach.«

Zeuge Feliks Myłyk:

No, bo dlatego właśnie, że widziałem, że wychodził również tak jak i inni esesmani do Brzezinki.

Dolmetscherin Kapkajew:

Weil ich ja doch gesehen habe, daß er wie alle anderen nach Birkenau ging.

Zeuge Feliks Myłyk:

Ja osobiście tego nie widziałem.

Dolmetscherin Kapkajew:

Aber persönlich habe ich ja das

Zeuge Feliks Myłyk:

Żadnego nie widziałem.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nicht gesehen, keinen habe ich dabei

Vorsitzender Richter [unterbricht]:

Haben Sie ihm dann ab und zu die Schuhe putzen müssen?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy musiał pan jemu czasami czyścić buty?

Zeuge Feliks Myłyk:

Wszystkim czyściłem buty.

Dolmetscherin Kapkajew:

Allen habe ich die Schuhe geputzt.

Vorsitzender Richter:

Ihm auch?

Zeuge Feliks Myłyk:

Tak jest.

Dolmetscherin Kapkajew:

Jemu też?

Zeuge Feliks Myłyk:

Wszystkim od początku do końca.

Dolmetscherin Kapkajew:

Allen, vom Anfang bis zum Ende.

Vorsitzender Richter:

Ja, ich meine nun besonders, wenn Sie von einer solchen Selektion zurückkamen.

Dolmetscherin Kapkajew:

Szczególnie [+ wtedy], kiedy on przychodził po takiej selekcji.

Zeuge Feliks Myłyk:

Tego ja już nie mogę powiedzieć, prawda, czy to było właśnie... To było na porządku dziennym, że ja codziennie buty czyściłem.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja, das kann ich ja wirklich jetzt nicht sagen, weil das so an der Tagesordnung war, daß ich Tag für Tag die Schuhe

Vorsitzender Richter [unterbricht]:

Ja, Sie haben einmal ausgesagt: »Ich mußte ihnen, wenn Sie zurückkamen, die Schuhe putzen, weil sie kotig geworden sind, auch ihm.« [5]

Zeuge Feliks Myłyk:

No, to jasne, bo

Dolmetscherin Kapkajew [unterbricht]:

Pan mówił, że było kałem pobrudzone.

Zeuge Feliks Myłyk:

Czy to było dokładnie z tego, no...

Vorsitzender Richter:

Sie haben aber im übrigen gesagt, er sei ein Mann gewesen von einer weichen Gemütsart und Sie hätten auch nicht gehört, daß er die Gefangenen quälte.[6]

Dolmetscherin Kapkajew:

Pan powiedział też w swoim zeznaniu, że on był człowiekiem o miękkim charakterze, że pan nie słyszał, żeby on kogoś męczył.

Zeuge Feliks Myłyk:

Może ja się źle wyraziłem, może sędzia to niewłaściwie

Dolmetscherin Kapkajew [unterbricht]:

Vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt oder der Richter [+ hat] mich nicht so richtig

Zeuge Feliks Myłyk [unterbricht]:

No, nie, rzeczywiście w stosunku do mnie, no, jak powiedziałem. On w stosunku do mnie, to on robił takie wrażenie, rzeczywiście miękkiego, no, delikatnego, no ja wiem, no...

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja, im Verhältnis zu mir, da machte er den Eindruck wie ein weicher und feiner Mensch.

Zeuge Feliks Myłyk:

No, a ja nie słyszałem, prawda, żeby, ja nie słyszałem, żeby on rzeczywiście w stosunku do kogoś z oddziału politycznego, przecież tak zrozumiałem sędziego, że on może w stosunku do więźniów z oddziału politycznego.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich habe auch nie gehört – so habe ich den Richter damals bei der Vernehmung verstanden –, daß er einem der Häftlinge in der Politischen Abteilung was getan hat.

Zeuge Feliks Myłyk:

To on był bardzo w porządku.

Dolmetscherin Kapkajew:

Er war sehr in Ordnung.

Zeuge Feliks Myłyk:

Zawsze się zwracał »Sie«, prawda.

Dolmetscherin Kapkajew:

Sehr fein, und er hat auch alle mit Sie angeredet.

Vorsitzender Richter:

Ja? Es ist uns nämlich gestern gesagt worden, er sei wie ein Teufel gewesen im Zigeunerlager und sei einer der gefürchtetsten Leute dort gewesen.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nam powiedziano, że on był jak diabeł w tym obozie cygańskim.

Zeuge Feliks Myłyk:

Tak jest.

Dolmetscherin Kapkajew:

On był jeden z tych ludzie, których się najbardziej obawiano.

Zeuge Feliks Myłyk:

No, więc to ja słyszałem od innych, ale tego sam nie widziałem. Oczywiście, inni mówili, że to był, w cygańskim obozie razem z tam, z kim tam. Aha, tam był

Vorsitzender Richter [unterbricht]:

Am Freitag.

Zeuge Feliks Myłyk:

Powiedzmy w obozie razem z kim tam? A tam był Komarnyc'kyj, — glaube ich.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja, ich habe das ja gehört. Die anderen haben erzählt, daß er dort im Zigeunerlager zusammen mit einem Mann [+ war], ich glaube, Komarnyc'kyj hieß er.

Zeuge Feliks Myłyk:

Tak. Ale ja opowiadam, to od innych stale słyszałem.

Dolmetscherin Kapkajew:

Von den anderen, da habe ich ständig gehört. Aber ich selbst, wie ich schon gesagt habe, ich habe es nicht gesehen.

Vorsitzender Richter:

Sie haben damals wörtlich gesagt – ich kann Ihnen sogar auch den polnischen Text hier geben, wenn Sie Wert darauf legen: »Der SS-Mann Pery Broad war Mitarbeiter der Politischen Abteilung, und ich habe nicht gehört, daß er die Gefangenen quälte. Erinnere mich an ihn als einen Mann von delikater Statur, sogar weicher Gemütsart. Doch vermute ich, daß er wegen seiner Funktion ebenfalls an den Selektionen von Gefangenen teilnahm.« [7]

Dolmetscherin Kapkajew:

Pan zrozumiał? Tak?

Zeuge Feliks Myłyk:

Zrozumiałem, zrozumiałem.

Dolmetscherin Kapkajew:

Powiedział pan tak?

Zeuge Feliks Myłyk:

Więc ja powiedziałem tak, ale w odniesieniu do nas więźniów oddziału politycznego. Bo tak ja zrozumiałem pytanie sędziego w Gliwicach. No!

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja, so habe ich gesagt. Aber ich habe es gemeint in bezug auf uns, die Häftlinge, die in der Politischen Abteilung

Vorsitzender Richter [unterbricht]:

15.408. Nein, das war ein Vorhalt auf 15.408. Bitte schön. Verzeihen Sie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Uns, die Häftlinge, die in der Politischen Abteilung gearbeitet haben.

Vorsitzender Richter:

15.408.

Dolmetscherin Kapkajew:

So habe ich den Richter verstanden, daß es sich um das Verhältnis [+ zu] uns, den Häftlingen, die in der Politischen Abteilung gearbeitet haben, handelte.

Zeuge Feliks Myłyk:

Bo sędzia mi zadał [+ pytanie] czy [+ on] pana, czy pańskich kolegów [+ źle traktował].

Dolmetscherin Kapkajew:

Der Richter hat mir so eine Frage gestellt: Hat er Sie oder einen von Ihren Kollegen irgendwie schlecht behandelt?

Vorsitzender Richter:

Ja. Nun, bitte, wie war es mit dem Angeklagten Dylewski? Dessen Namen haben Sie uns wiederholt schon genannt. Sie haben auch gesagt, daß er Ihres Erachtens mit zu den Selektionen gegangen ist. Soviel ich weiß, haben Sie ihn auch genannt als einen, der mit dem Gewehr nach Block 11 gegangen ist, ja?

Zeuge Feliks Myłyk:

Jawohl.

Vorsitzender Richter:

Und was wissen Sie sonst von ihm?

Dolmetscherin Kapkajew:

Nazwisko

Verteidiger Laternser [unterbricht]:

[unverständlich] mit dem Gewehr zu Block 11 [unverständlich]

Vorsitzender Richter:

Hat er eben bestätigt.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja, doch auch.

Vorsitzender Richter:

Nun, da wollen wir ihn noch mal fragen, nicht? Er hat genickt. Wir wollen ihn dann noch mal fragen. Wie war es? Fragen Sie ihn bitte.

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy pan wspominał nazwisko Dylewskiego, czy pan widział Dylewskiego też idącego na blok 11 z karabinkiem w ręku?

Zeuge Feliks Myłyk:

Tak jest, przecież ja byłem parę razy w oddziale politycznym i ja chodziłem tam stale. Widziałem, jak chodził.

Dolmetscherin Kapkajew:

Jawohl, weil ich doch ein paar Jahre in der Politischen Abteilung gearbeitet habe.

Zeuge Feliks Myłyk:

Karabinek brali z szafy od Kirschnera.

Dolmetscherin Kapkajew:

Den Karabiner haben sie aus dem Schrank von Kirschner genommen.

Zeuge Feliks Myłyk:

Jeden karabinek był w Blockführerstubie

Vorsitzender Richter [unterbricht]:

Und auch der Dylewski?

Dolmetscherin Kapkajew:

Ein Karabiner war in der Blockführerstube.

Vorsitzender Richter:

Ja.

Zeuge Feliks Myłyk:

I jeden był w szafie u Kirschnera.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und der zweite war im Schrank bei Kirschner.

Vorsitzender Richter:

Und haben Sie gesehen, daß Dylewski mit diesem Karabiner zu Block 11 gegangen ist?

Dolmetscherin Kapkajew:

I pan widział, że Dylewski szedł z tym z karabinkiem na blok 11?

Zeuge Feliks Myłyk:

Ja go widziałem, jak szedłem do Blockführerstuby, nie, do Häftlingsschreibstube, to byłem już w obozie. Jak Dylewski szedł do obozu, więc skręcał w kierunku bloku 11.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich habe ihn gesehen, als ich auf die Häftlingsschreibstube, also im Lager schon, ging. Und ich sah ihn, wie er in der Richtung des Blocks 11 abbog.

Vorsitzender Richter:

Und hatte er da einen Karabiner dabei?

Dolmetscherin Kapkajew:

I miał on [+ karabin] przy sobie?

Zeuge Feliks Myłyk:

Tak jest, tak jest.

Dolmetscherin Kapkajew:

Jawohl, jawohl.

Vorsitzender Richter:

Ja. Sie haben bei Ihrer richterlichen Vernehmung in Gleiwitz gesagt: »Der SS-Mann Dylewski arbeitete in der Politischen Abteilung und kannte wahrscheinlich die polnische Sprache, als in Polen gebürtig.« [8]

Dolmetscherin Kapkajew:

Pan powiedział podczas swojego zeznania, że esesman Dylewski pracował w oddziale politycznym i prawdopodobnie znał język polski jako urodzony w Polsce.

Zeuge Feliks Myłyk:

Tak jest.

Vorsitzender Richter:

»Während der Verhöre von Gefangenen habe ich Dylewski nicht gesehen.« [9]

Dolmetscherin Kapkajew:

»Podczas przesłuchiwania więźniów nie widziałem Dylewskiego.«

Zeuge Feliks Myłyk:

Nie, no, widzieć to oczywiście nie widziałem, bo nam tam wstęp był zabroniony.

Dolmetscherin Kapkajew:

Persönlich sehen konnte ich doch nicht, weil uns ja verboten war, während der Vernehmung reinzugehen.

Zeuge Feliks Myłyk:

Ja wszedłem

Vorsitzender Richter [unterbricht]:

Ja.

Zeuge Feliks Myłyk:

Darf ich?

Dolmetscherin Kapkajew:

Darf er weiter?

Vorsitzender Richter:

Bitte.

Zeuge Feliks Myłyk:

Więc wtedy jak wszedłem, parę razy jak tak drzwi były uchylone, to tam widziałem, jak obok, w Standesamtbaracke, to był specjalny Vernehmungszimmer, wtedy, co Bogera widziałem, to oczywiście był tam również w tym Vernehmungszimmer, był również Dylewski.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nun, gesehen, ich war ja nun nicht dabei. Aber als ein paarmal die Tür nur angelehnt war und dann noch in diesem Fall, als ich in der Standesamtbaracke gewesen bin, wo ich ja erzählt habe, daß ich dem Boger etwas...

Vorsitzender Richter:

Mitteilen sollte.

Dolmetscherin Kapkajew:

Mitteilen sollte, da habe ich den Dylewski auch dabei gesehen.

Vorsitzender Richter:

Ja?

Zeuge Feliks Myłyk:

Tak jest.

Dolmetscherin Kapkajew:

I co on?

Vorsitzender Richter:

Weil Sie bei Ihrer richterlichen Vernehmung gesagt haben: »Während der Verhöre von Gefangenen habe ich Dylewski nicht gesehen.« [10]

Dolmetscherin Kapkajew:

Bo pan powiedział podczas swojego zeznania przed sędzią w Gliwicach: »Podczas przesłuchań Dylewskiego nie widziałem.«

Zeuge Feliks Myłyk:

Proszę pani, proszę wysokiego sadu, ja w ogóle nie byłem przygotowany na przesłuchanie. Ja nie wiedziałem, po co ja idę do sędziego, to było tak szybko, a sędzia się spieszył: szybko, szybko. Tak zadawał pytania, że ja potem podpisywałem zeznania, tak że ja w ogóle nawet nie wiedziałem co podpisałem.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja, wissen Sie, ich bitte Sie: Als ich dort hinging zur Vernehmung, da wußte ich gar nicht, daß es sich um eine Vernehmung handelt, ich war gar nicht vorbereitet. Und der Richter, der machte das alles so schnell, schnell, schnell.

Zeuge Feliks Myłyk:

Ja nie mogłem sobie prędko przecież takich rzeczy przypomnieć, przecież to są rzeczy...

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich konnte mich nicht so schnell an alles erinnern. Das sind doch solche Sachen...

Vorsitzender Richter:

Sie haben aber dann weiter gesagt: »Sowohl Dylewski als auch Pery Broad sind mir nicht als grausame Menschen oder als Sadisten in Erinnerung.« [11]

Dolmetscherin Kapkajew:

Pan też powiedział podczas swojego zeznania: »Pery Broad i Dylewski, według mojego sumienia, nie przedstawiają mi się jako okrutni ludzie.«

Zeuge Feliks Myłyk:

Tak jest. W porównaniu z Bogerem to byli [mniej] okrutni.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja, im Vergleich zu Boger waren sie weniger grausam.

Vorsitzender Richter:

Ja? Und was wissen Sie von Bednarek?

Zeuge Feliks Myłyk:

Bednarka to tak znałem z zewnątrz. Wiedziałem, z opowiadań kolegów, że to był krwawy blokowy, ale ja osobiście u niego nie byłem na bloku, i ja o nim osobiście nic nie mogę powiedzieć.

Dolmetscherin Kapkajew:

Persönlich hatte ich keine Erlebnisse mit Bednarek. Ich weiß nur, ich habe von den anderen gehört, daß er als roter Blockältester, als blutiger Blockältester, bekannt war.

Zeuge Feliks Myłyk:

Tak jest, tak jest.

Vorsitzender Richter:

Aber Einzelheiten wissen Sie nicht?

Dolmetscherin Kapkajew:

Ale szczegółów pan na ten temat nie zna?

Zeuge Feliks Myłyk:

Nie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nein.

Vorsitzender Richter:

Nun sagen Sie bitte noch, wissen Sie etwas von der Evakuierung der jüdischen Bevölkerung von Bendsburg und Sosnowitz?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy wie pan coś na temat ewakuacji Żydów?

Zeuge Feliks Myłyk:

Tak jest, tak jest. Zdaje mi się, że to było latem 1943 roku, dokładnie sobie nie przypominam.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich glaube, es war im Sommer 1943. Genau kann ich das Datum nicht angeben.[12]

Zeuge Feliks Myłyk:

To było gdzieś, ja wiem? Mogło być gdzieś koło południa.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das war so ungefähr um die Mittagszeit. Das könnte so um die Mittagszeit gewesen sein.

Zeuge Feliks Myłyk:

Wszyscy esesmani z oddziału politycznego, pomiędzy nimi Boger, pan Dylewski, pan Broad ubrali hełmy, rewolwery zabrali i wyszli z oddziału politycznego. Z nami został tylko esesman Pichler.

Dolmetscherin Kapkajew:

Alle SS-Männer, wie Boger und die Herren Dylewski und Broad, sie nahmen ihre Helme und Pistolen mit und gingen fort. Mit uns blieb nur ein SS-Mann, dieser Pichler, von dem ich sprach.

Zeuge Feliks Myłyk:

Tu muszę naświetlić postać Pichlera, bo to jest jednak w tym wypadku ważne.

Dolmetscherin Kapkajew:

Jetzt möchte ich ein bißchen die Gestalt des Pichler skizzieren, weil das in diesem Fall von Bedeutung ist. Wie war der Pichler?

Zeuge Feliks Myłyk:

Pichler był przez pozostałych esesmanów z oddziału politycznego uważany za [takie] popychadło, za półgłupka, coś w tym rodzaju i zresztą nie tylko przez esesmanów, ale również i przez niektórych więźniów.

Dolmetscherin Kapkajew:

Dieser SS-Mann Pichler wurde von den anderen SS-Männern ungefähr wie ein Halbidiot, wie ein Nichts behandelt. Und nicht nur von den SS-Männern, sondern auch von manchen Häftlingen.

Zeuge Feliks Myłyk:

Tak, i on najczęściej zostawał z nami, gdy inni esesmani wychodzili z oddziału politycznego.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und er blieb auch am häufigsten mit uns, wenn die anderen SS-Männer aus der Politischen Abteilung fortgingen.

Zeuge Feliks Myłyk:

I on wtedy powiedział tak, jak ci esesmani wyszli, ubrali hełmy i rewolwery wzięli: »Myłyk, wissen Sie was, — wie pan co, — das ist eine Scheißerei, — wszyscy pojechali do Będzina zlikwidować getto żydowskie.«

Dolmetscherin Kapkajew:

Er hat dann, als die anderen SS-Männer ihre Helme und Pistolen mitnahmen und gingen, zu mir dann gesagt: »Myłyk, das ist eine Schweinerei« oder Scheißerei. »Die sind nach Będzin gefahren, um dort die Juden zu liquidieren.«

Zeuge Feliks Myłyk:

I potem po skończeniu pracy, odprowadził nas do obozu, przyszedł wieczór, pokładliśmy się spać.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nach der Arbeit hat er uns ins Lager gebracht, es wurde Abend, wir gingen schlafen.

Zeuge Feliks Myłyk:

Tak, i gdzieś, no, mogła być godzina, w pół do dziesiątej, w każdym razie było już zupełnie ciemno.

Dolmetscherin Kapkajew:

Es war ungefähr zehn Uhr, vielleicht halb elf, ich weiß nur, daß es ganz dunkel war.

Zeuge Feliks Myłyk:

Tak, wpada ten Blockführer, nie Blockführer tylko Blockältester i woła: »Politische Abteilung, antreten!«

Dolmetscherin Kapkajew:

Da kam der Blockälteste ins Zimmer gestürzt und rief: »Politische Abteilung, antreten!«

Zeuge Feliks Myłyk:

»An das Tor antreten!«

Dolmetscherin Kapkajew:

»An das Tor antreten!«

Zeuge Feliks Myłyk:

No i myśmy się przestraszyli okropnie, bo obawialiśmy się, oczywiście wszyscy więźniowie z wydziału politycznego, którzy byli zatrudnieni, myśmy doszli po pewnym czasie do przekonania, że dla nas wyjścia z obozu nie będzie, że my wszyscy jesteśmy Geheimnisträger.

Dolmetscherin Kapkajew:

Wir waren alle sehr erschrocken, weil wir, die Häftlinge der Politischen Abteilung, sind der Meinung gewesen, daß es für uns keinen Weg mehr aus dem Lager gibt, weil wir die Geheimnisträger waren, und daß wir vernichtet werden.

Zeuge Feliks Myłyk:

I myśleliśmy, że to już dla nas przyszła ostatnia godzina.

Dolmetscherin Kapkajew:

Wir haben gedacht, daß unsere letzte Stunde gekommen ist.

Zeuge Feliks Myłyk:

I myśmy czym prędzej, biegiem, mimo wszystko, na bramę [poszli]. A na bramie paliło się światło.

Dolmetscherin Kapkajew:

Wir liefen trotzdem schnell zum Tor, dort brannte das Licht.

Zeuge Feliks Myłyk:

A na bramie wtedy, przypominam sobie nawet to przypadkowo dobrze, stał Kaduk.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und ich erinnere mich zufällig ganz gut daran, daß am Tor Kaduk stand.

Zeuge Feliks Myłyk:

A tam stał również jeden esesman z wydziału politycznego. Ja sobie nie przypominam jego nazwiska, taki grubszy z lekkim brzuszkiem, tylko nie przypominam sobie, jak się nazywał, no, nie mogę sobie przypomnieć.

Dolmetscherin Kapkajew:

Es stand auch ein anderer SS-Mann dabei. Ich kann mich jetzt nicht an seinen Namen erinnern.

Zeuge Feliks Myłyk:

Esesman z oddziału politycznego.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ein SS-Mann aus der Politischen Abteilung, der war ein bißchen dicklich, mit einer Andeutung von Bauch.

Zeuge Feliks Myłyk:

Bo on był jakiś krótki czas w wydziale politycznym.

Dolmetscherin Kapkajew:

Er war nur eine kurze Zeit in der Politischen Abteilung.

Zeuge Feliks Myłyk:

I ten esesman nas odebrał.

Dolmetscherin Kapkajew:

Dieser SS-Mann nahm uns entgegen.

Zeuge Feliks Myłyk:

A ten Kaduk nawet się w ten sposób odezwał: »Los! Szybko, szybko! Politische Hunde!«, czy coś takiego powiedział.

Dolmetscherin Kapkajew:

Kaduk sagte dann zu uns, ich glaube, so ungefähr: »Schnell, schnell, politische Hunde!«

Zeuge Feliks Myłyk:

I nas zabrał ten esesman i prowadził w kierunku tego starego krematorium, tego pierwszego krematorium, które było szczelnie ogrodzone takimi wysokimi deskami. Deski były wysokie na około 4 i pół metra.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und dieser andere SS-Mann führte uns zum Alten Krematorium, so hieß es damals. Und um das Krematorium herum ging ein Zaun aus Brettern, und die waren sehr hoch. Der Zaun war ungefähr vier bis viereinhalb Meter hoch.

Zeuge Feliks Myłyk:

Deski były tak szczelnie zestawione.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und die Bretter waren ganz eng aneinander.

Zeuge Feliks Myłyk:

Krematorium było już wtedy właściwie nieczynne.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das Krematorium war damals schon nicht mehr in Betrieb, eigentlich.

Zeuge Feliks Myłyk:

I widzę, że nas prowadzi w kierunku krematorium ten esesman. No to byliśmy roztrzęsieni jak nieszczęście.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich sah, daß der SS-Mann uns an das Krematorium führt. Und wir waren ganz aufgeregt alle miteinander.

Zeuge Feliks Myłyk:

No nic, otwarto bramę i nas wprowadzono na dziedziniec przed krematorium.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das Tor wurde geöffnet, und wir wurden auf den Hof vor dem Krematorium geführt.

Zeuge Feliks Myłyk:

Tam stało auto ciężarowe przykryte plandeką.

Dolmetscherin Kapkajew:

Dort stand ein Lastwagen mit einer Planendecke.

Zeuge Feliks Myłyk:

Świeciło się światło i w krematorium, i lampka była przed krematorium, tak że myśmy dobrze widzieli.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das Licht brannte sowohl im Krematorium als auch vor dem Krematorium, so daß wir gut sehen konnten.

Zeuge Feliks Myłyk:

I tam stali Boger, Dylewski, Kirschner i jeszcze bodajże esesmanów, nie przypominam sobie dokładnie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Dort stand Boger, Dylewski stand dort, Kirschner und die anderen, an die ich mich nicht mehr erinnere.

Zeuge Feliks Myłyk:

I Kirschner dał mi polecenie ażebym, to znaczy nie tylko mnie ale również był tam Gymski, żebyśmy wyładowali to auto.

Dolmetscherin Kapkajew:

Kirschner gab mir – also eigentlich nicht mir, sondern mir und dem Gębski – den Befehl, dieses Auto auszuladen.

Zeuge Feliks Myłyk:

No i myśmy się zabrali do [wyładowywania] tego auta.

Dolmetscherin Kapkajew:

Wir begannen also, dieses Auto auszuladen.

Zeuge Feliks Myłyk:

Z tego auta wyładowaliśmy kompletne urządzenie gabinetu dentystycznego.

Dolmetscherin Kapkajew:

Wir luden eine komplette zahnärztliche Einrichtung aus.

Zeuge Feliks Myłyk:

Potem kilkanaście koszy wiklinowych.

Dolmetscherin Kapkajew:

Einige Körbe, geflochtene Körbe.

Zeuge Feliks Myłyk:

W jednym, to znaczy w wielu koszach były kryształy, była porcelana, były takie rzeczy, jak teczki skórzane, aparaty fotograficzne, no i różne takie...

Dolmetscherin Kapkajew:

In diesen Körben – ich weiß nicht, in wie vielen –, da waren Kristall und Porzellan und andere Sachen, wie Ledertaschen und Fotoapparate und so weiter.

Zeuge Feliks Myłyk:

I w jednym koszu, nie pamiętam, czy w więcej jeszcze, ale w każdym razie jeden kosz był wypełniony flaszkami z wódką.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und in einem Korb – ich weiß nicht, vielleicht in anderen, in mehreren –, aber dieser eine Korb, das weiß ich bestimmt, war voll mit Schnapsflaschen.

Zeuge Feliks Myłyk:

I Boger otwierał każdą flaszkę i z każdej flaszki jednemu i drugiemu dawał [nam pić] po kieliszku wódki.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und Boger nahm dann die Flaschen und gab uns beiden, mal dem einen, mal dem anderen, etwas aus der Flasche zu trinken.

Zeuge Feliks Myłyk:

I myśmy zaczęli pić i potem ja mówię do Bogera, że się boję, że nas na bramie zaczepią i będziemy mieli jakiś raport karny, czy coś takiego, że możemy wpaść do karnej kompanii za to, jak nas na bramie zaczepią, że jesteśmy »besoffen«.

Dolmetscherin Kapkajew:

Wir tranken einige Male, und dann sagte ich zu Boger, ich habe Angst, wenn wir das Tor passieren, da wird man merken, daß wir eine Fahne haben, und daß wir deswegen dann vielleicht in die Strafkompanie kommen.

Zeuge Feliks Myłyk:

Ale Boger wtedy odpowiedział: »Nie martw się o to, ja was zaprowadzę do obozu.«

Dolmetscherin Kapkajew:

Boger antwortete darauf: »Habt keine Angst, ich werde euch ins Lager bringen.«

Zeuge Feliks Myłyk:

Wszystkie rzeczy władowaliśmy do krematorium, które już było nieczynne. Wszystkie rzeczy zostawiliśmy w krematorium, które już było nieczynne.

Dolmetscherin Kapkajew:

Alle Sachen ließen wir dann im Krematorium, in diesem Krematorium, das nicht mehr in Betrieb war, liegen.

Zeuge Feliks Myłyk:

I potem nas Boger po jakimś [+ czasie], ja wiem, nie wiem, jak to długo trwało, w każdym razie Boger nas odprowadził do obozu.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nach einiger Zeit, ich weiß nicht, wie lange das gedauert hat, führte uns Boger zurück ins Lager.

Zeuge Feliks Myłyk:

Nie wiem, czy mogę mówić dalej?

Vorsitzender Richter:

Ja. Was wissen Sie, was aus den Juden geworden ist von Bendsburg und Sosnowitz?

Dolmetscherin Kapkajew:

W ie pan, co się stało z tymi ludźmi z Benzburga?

Zeuge Feliks Myłyk:

No wiem, że byli rozstrzeliwani, gdyż o ile sobie dobrze przypominam, wówczas z tymi esesmanami pojechało również dwóch więźniów.

Dolmetscherin Kapkajew:

Sie wurden ja erschossen. Soweit ich mich erinnere, sind mit den SS-Männern auch zwei Häftlinge mit.

Zeuge Feliks Myłyk:

Ja nie mogę sobie przypomnieć ich nazwisk, w każdym bądź razie, jeden z nich, bodajże był zatrudniony w Unterkunftskammer, a ja tam chodziłem często do Unterkunftskammer i od niego słyszałem, że powiada: »Ale dwa, trzy dni temu rozwaliliśmy tych wszystkich Żydów.« Chwalił się tym jeszcze.

Dolmetscherin Kapkajew:

Da waren noch zwei Häftlinge mit. Ich kann mich an die Namen nicht erinnern. Einer von ihnen war in der Unterkunftskammer tätig. Und als ich ein paar Tage später in die Unterkunftskammer ging, da prahlte er noch vor mir. Er sagte: »Wir haben vor einigen Tagen mal die Juden hochgehen lassen.«

Zeuge Feliks Myłyk:

I on mówił, że był tam z oddziałem politycznym, i opowiadał, że to był zaszczyt.

Dolmetscherin Kapkajew:

Er hat das als Ehre empfunden. Er sagte: »Wir sind da mit der Politischen Abteilung gewesen.«

Zeuge Feliks Myłyk:

Ja nie wiem, czy ja mogę jeszcze mówić dalej?

Dolmetscherin Kapkajew:

Soll ich weitersprechen?

Vorsitzender Richter:

Ja. Sie hatten allerdings seinerzeit ausgesagt: »Ein Großteil der Juden wurde sofort bei der Ankunft in Birkenau vergast.« [13]

Dolmetscherin Kapkajew:

Pan w s woim zeznaniu powiedział, że większa część tych Żydów została natychmiast po przybyciu do Brzezinki zagazowana.

Zeuge Feliks Myłyk:

Chodzi o Będzin?

Dolmetscherin Kapkajew:

Wenn es um Będzin geht?

Vorsitzender Richter:

Von Bendsburg und Sosnowitz.

Dolmetscherin Kapkajew:

Chodzi o Bendsburg i Sosnowitz.

Zeuge Feliks Myłyk:

No, to był nie jeden transport, może to chodziło o inne transporty?

Dolmetscherin Kapkajew:

Das war doch nicht ein einziger Transport. Vielleicht handelt es sich um einen anderen Transport.

Vorsitzender Richter:

Ich kann ja nur vorlesen, was Sie seinerzeit gesagt haben.

Dolmetscherin Kapkajew:

Mogę tylko to panu przeczytać, co pan powiedział.

Vorsitzender Richter:

»Etwa 1943 wurde die jüdische Bevö lkerung von Bendsburg und Sosnowitz nach Birkenau transportiert. Diese Verschickung haben SS-Männer der Politischen Abteilung durchgeführt.« [14]

Dolmetscherin Kapkajew:

W 43 roku została [+ przeprowadzona] likwidacja Bendsburga i Sosnowca, która przeprowadzona była przez członków wydziału politycznego.

Zeuge Feliks Myłyk:

No, była przeprowadzona akcja.

Dolmetscherin Kapkajew:

Aber das war doch. So eine Aktion wurde durchgeführt.

Vorsitzender Richter:

Ja, aber verzeihen Sie. Sie haben uns jetzt nur erzählt, diese SS-Leute wären hingefahren, und der Mann, der Sie bewacht hätte, habe gesagt: Das ist eine Schweinerei, die fahren nach Bendsburg, um dort die Juden zu erschießen. Sie haben dann gesagt, einige Tage später hätte Ihnen in der Unterkunftsabteilung ein Häftling gesagt: Vor ein paar Tagen haben wir dort die Juden erschossen. Dann haben Sie gesagt: Als wir nachts herausgerufen wurden, mußten wir einen Lastwagen abräumen, der mit verschiedenem Gut bestückt war. Hier aber sagen Sie, diese Juden seien nach Birkenau transportiert worden.

Dolmetscherin Kapkajew:

W swoim zeznaniu powiedział pan: »Tych Żydów odwieziono do Brzezinki.«

Vorsitzender Richter:

Und Sie haben weiterhin gesagt: »Diese Verschickung haben SS-Männer der Politischen Abteilung durchgeführt.« [15]

Dolmetscherin Kapkajew:

I pan powiedział, że to odesłanie do Brzezinki zostało przeprowadzone przez członków oddziału politycznego.

Vorsitzender Richter:

Und dann haben Sie gesagt: »Sicher waren dabei Grabner, Kirschner, Boger, Marko.«

Zeuge Feliks Myłyk:

Marko war auch dabei.

Vorsitzender Richter:

»Ein Großteil der Juden wurde sofort bei der Ankunft in Birkenau vergast.« [16] Wenn sie vorher in Bendsburg oder Sosnowitz erschossen worden sind, konnten sie nicht nachträglich in Birkenau vergast werden.

Zeuge Feliks Myłyk:

Jasne. Proszę Wysokiego Sądu, więc oni pojechali na akcję eksterminacyjną, to się tak nazywało, tak jak zresztą powiedział Pichler, ale oni tam część na miejscu wykończyli, a część przywieźli.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja, ich bitte das Hohe Gericht, sie sind ja da hingefahren, wie der Pichler gesagt hat, und einen Teil haben sie dort erschossen und einen Teil haben sie nach Birkenau gebracht.

Vorsitzender Richter:

Wieso wissen Sie das?

Dolmetscherin Kapkajew:

Skąd to jest panu wiadome?

Zeuge Feliks Myłyk:

No, bo więźniowie przecież opowiadali.

Dolmetscherin Kapkajew:

Die Häftlinge haben doch erzählt, die dort dabei gewesen sind.

Vorsitzender Richter:

Ja, Sie haben uns bisher nur gesagt, die Häftlinge hätten erzählt, sie hätten sie dort erschossen.

Dolmetscherin Kapkajew:

Pan dotychczas nam mówił, że więźniowie opowiadali, że tam zostali na miejscu rozstrzelani.

Zeuge Feliks Myłyk:

Tam była część rozstrzelanych, a część przywiezionych.

Dolmetscherin Kapkajew:

Wir verstehen uns vielleicht falsch. Ein Teil wurde erschossen, und ein Teil wurde ja gebracht.

Vorsitzender Richter:

Ja. Also Sie haben damals jedenfalls behauptet, die seien vergast worden. »Ein Großteil wurde sofort bei der Anku nft in Birkenau vergast.« [17] Das heißt also, die anderen nicht sofort bei der Ankunft, aber immerhin mußten sie erst mal nach Birkenau geschafft werden.

Dolmetscherin Kapkajew:

Pan powiedział w swoim zeznaniu, że większa część tych ludzi została natychmiast po przywiezieniu do Brzezinki z agazowana.

Vorsitzender Richter:

Dann schildern Sie anschließend, wie das Gepäck beziehungsweise diese Wertgegenstände nach Auschwitz transportiert worden seien, wie Sie ausmarschieren mußten, wie Sie die Lastwagen abladen mußten und wo die Sachen dann hingekommen sind. Aber daß die Leute dort erschossen worden sind, das haben Sie damals nicht gewußt.

Dolmetscherin Kapkajew:

I później pan opisał dokładnie, jak tam było w nocy, kiedy was wywołali, jak wyładowaliście rzeczy, i tak dalej, wszystko dokładnie, tylko wówczas pan nie powiedział, że ci ludzie zostali rozstrzelani na miejscu.

Zeuge Feliks Myłyk:

No może ja to pomyliłem. Trudno mi o tym mówić, jest to tyle lat temu, że człowiek może na koniec coś pominąć. Więc to jest napór wrażeń i zresztą wrażeń takich było codziennie tak dużo. Człowiek może coś pominąć.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja, ich bitte Sie. Bei den Aussagen kann man doch etwas auslassen. Das sind so viele Eindrücke, die dabei gewesen sind. Das ist ja sehr [+ gut] möglich, daß man eben das eine oder das andere beim Schildern ausläßt.

Zeuge Feliks Myłyk:

Proszę Wysokiego Sądu, ja straciłem w tym obozie dwóch braci rodzonych, dwóch braci żony, to jest tak dużo tych bolesnych wrażeń. I kolegów, i moich profesorów gimnazjalnych, i moich nauczycieli.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja, ich bitte Sie. Ich habe doch im Lager zwei Brüder verloren, ich habe zwei Brüder meiner Frau verloren und so viele Freunde verloren. Das sind so viele furchtbare Eindrücke. Ich habe dort auch meine Lehrer, meine Gymnasiallehrer, verloren. Das ist so eine Menge von schmerzvollen Eindrücken.

Zeuge Feliks Myłyk:

I mojego wychowawcę, księdza, przecież tak samo.

Vorsitzender Richter:

Ich will Ihnen auch keinen Vorhalt machen.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich habe auch meinen priesterlichen Erzieher dort verloren.

Vorsitzender Richter:

Ich muß Sie doch darauf aufmerksam machen, daß Sie bei Ihrer Vernehmung beziehungsweise bei Ihrem Bericht – anscheinend ist der an das Auschwitz-Komitee gegangen – eine andere Darstellung gegeben haben, als Sie sie heute geben.

Dolmetscherin Kapkajew:

To wszystko dobrze proszę pana, nie robię z tego panu zarzutu, ale chcę zwrócić pana uwagę, że w swoim czasie, kiedy pan składał swoje zeznanie, które poszło wtedy do Komitetu Oświęcimskiego, pan w innej formie opisywał to zdarzenie.

Zeuge Feliks Myłyk:

No, być może. Mnie jest trudno, sam sposób zadawania pytań może spowodować inną odpowiedź.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja, das ist möglich, das ist durchaus möglich. Aber sehr häufig rief die Art, wie man die Fragen stellte, eine bestimmte Schilderung hervor.

Vorsitzender Richter:

Kannten Sie auch Oswald Kaduk? Was war er, und was wissen Sie von ihm?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy znał pan Kaduka?

Zeuge Feliks Myłyk:

Jawohl.

Dolmetscherin Kapkajew:

Co to był za człowiek i co pan o nim wie?

Zeuge Feliks Myłyk:

To był najpierw esesman z Blockführerstuby. Sprawował wpierw funkcję zwykłego esesmana, jednego z Blockführerstuby, który odprowadzał i przyprowadzał poszczególne komanda z pracy, a potem został Rapportführerem.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das war zuerst mal ein einfacher SS-Mann aus der Blockführerstube, der als Aufgabe hatte, jemanden ab- oder zuzuführen auf die Blockführerstube. Und später wurde er Rapportführer.

Vorsitzender Richter:

Ja. Und wissen Sie, ob er sich auch an diesen Erschießungen in Block 11 beteiligt hat?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy wie pan, czy on brał udział [w] rozstrzeliwaniach na bloku 11?

Zeuge Feliks Myłyk:

Ja wiem, oczywiście, że on był tak w ogóle znany w obozie, że on był taki wyrafinowany, lubował się w [uśmiercaniu] ludzi. On urządzał pokazy, jeśli można tak powiedzieć, zadawania śmierci ludziom. No i oczywiście on był jednym z tych, którzy najczęściej brali w tym udział. Oczywiście ja to mówię na podstawie relacji ówczesnych współwięźniów z obozu, że brał udział w rozstrzeliwaniu na bloku 11. Z uśmiechem na ustach.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja, ich weiß es. Er war so ein raffinierter Mensch, und er liebte es so sehr, mit einem lächelnden Gesicht die Menschen zu töten. Er hat ja geradezu eine Schau gegeben, wie man einen Menschen tötet. Ich weiß es natürlich von Erzählungen von den anderen, daß er am häufigsten an den Erschießungen auf dem Block 11 teilgenommen hat.

Zeuge Feliks Myłyk:

I tę wiadomość, oczywiście, mam właśnie z czasu pobytu w obozie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und dieses weiß ich nicht von heute, aber aus der Zeit im Lager.

Zeuge Feliks Myłyk:

Muszę podkreślić, że byłem raczej ogólnie znany w obozie, bo jako więzień wydziału politycznego biegałem często do różnych komand pracy również bez posta. I kontaktowałem się z różnymi komandami pracy.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich muß ja betonen, daß ich als Läufer häufig von einem Arbeitskommando zum anderen ging, ohne den Posten dabeizuhaben. Und ich war ja sehr bekannt im Lager und hatte viele Verbindungen.

Vorsitzender Richter:

Und haben Sie auch gesehen, daß Kaduk zu dem Block ging?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy pan widział, jak Kaduk szedł na blok 11?

Zeuge Feliks Myłyk:

No, w tej chwili to mi jest trudno powiedzieć, bo...

Dolmetscherin Kapkajew:

In dem Augenblick ist es mir schwer, das zu sagen.

Zeuge Feliks Myłyk:

Nie mogę powiedzieć, że akurat jego widziałem.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich kann nicht sagen, daß ich ihn dabei gesehen habe.

Vorsitzender Richter:

Aber bei dem Richter in Gleiwitz haben Sie gesagt: »Oftmals sah ich, wie er mit einem Kleinkalibergewehr zum Block 11, in Klammer: Todesblock, ging, wo die Erschießungen stattfanden.« [18]

Dolmetscherin Kapkajew:

Ale w swoim zeznaniu przed sędzią w Gliwicach powiedział pan: »Często widziałem go, jak szedł z karabinkiem do bloku 11, tak zwanego ›Bloku Śmierci‹.«

Zeuge Feliks Myłyk:

To mogło być spowodowane tym, że Kaduk był uosobieniem zadawania śmierci, może pod tym wpływem. No, ja w tej chwili też nie mogę powiedzieć. Być może go widziałem, to już też parę lat upłynęło.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja, das erfolgte, weil Kaduk wirklich eine Verkörperung desjenigen gewesen ist, der eben tötete, und vielleicht habe ich es deshalb damals gesagt. Heute kann ich auch nicht sagen, daß es nicht so gewesen ist, daß ich ihn nicht gesehen habe. Aber ich kann es jetzt nicht so bestimmt behaupten.

Zeuge Feliks Myłyk:

Już upłynęło parę lat proszę Wysokiego Sądu.

Dolmetscherin Kapkajew:

Es sind ja wieder ein paar Jahre vergangen seit meiner Vernehmung.

Vorsitzender Richter:

Wissen Sie, ob Kaduk an Selektionen in Birkenau teilgenommen hat?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy panu jest wiadomym coś o udziale Kaduka w selekcjach w Brzezince?

Zeuge Feliks Myłyk:

Wiem oczywiście z opowiadania innych kolegów, że również i Kaduk tam się specjalnie znowu wyżywał.

Dolmetscherin Kapkajew:

Aus den Erzählungen von anderen Kameraden weiß ich, daß Kaduk wiederum dort besonders sich ausgelebt, ausgetobt hat.

Vorsitzender Richter:

Sind noch von seiten des Gerichts Fragen? Bitte schön.

Richter Hotz:

Herr Myłyk, haben Sie im Lager jemals davon gehört, daß der jetzige Angeklagte Stark an anderen Tötungshandlungen beteiligt gewesen sei als an solchen, die im Block 11 vorgekommen sind?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy swego czasu w obozie słyszał pan cośkolwiek o tym, żeby Stark brał udział w innych wypadkach mordowania aniżeli w tych, które miały miejsce na bloku 11, poza zabójstwami, na bloku 11?

Zeuge Feliks Myłyk:

No, ja sobie w tej chwili nie mogę przypomnieć. Już w tej chwili nie mogę sobie tego przypomnieć.

Dolmetscherin Kapkajew:

In diesem Augenblick kann ich mich nicht daran erinnern. Ich kann mich nicht erinnern.

Vorsitzender Richter:

Sind noch Fragen von seiten des Gerichts, von seiten der Staatsanwaltschaft?

Staatsanwalt Wiese:

Herr Myłyk, mich interessiert, Näheres zu erfahren: Wie hat die Nachricht von ankommenden Transporten die Politische Abteilung erreicht, wie wurde die übermittelt?

Dolmetscherin Kapkajew:

W jaki sposób przychodziła wiadomość o przybyciu transportu do wydziału politycznego. Jak to się odbywało?

Zeuge Feliks Myłyk:

No, więc przychodziła wiadomość, trudno mi powiedzieć, skąd przychodziła ta wiadomość. Zdaje mi się, że to było SS-Wirtschafts-Verwaltungshauptamt, czy coś takiego. Przychodziło, że: — An dem u nd dem Tage trifft der Judentransport aus Theresienstadt oder so was ein.

Dolmetscherin Kapkajew:

In diesem Augenblick ist es mir schwer zu sagen, woher eine solche Nachricht gekommen ist. Ich glaube, das war die SS-Wirtschaftsverwaltung.

Staatsanwalt Wiese:

Fernschreiben, Anruf, Telegramm.

Dolmetscherin Kapkajew:

W jakiej formie to przychodziło? W formie telegramu, czy to było przez dalekopis?

Zeuge Feliks Myłyk:

Zdaje mi się, że jako Schnellbrief przychodziło. Jako Schnellbrief, krótko, że tyle i tyle Żydów przychodzi.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich glaube jetzt, daß es ein Eilbrief gewesen ist.

Zeuge Feliks Myłyk:

Ja to widziałem.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich habe das gesehen.

Staatsanwalt Wiese:

War dieses Schriftstück rot umrandet?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy to było proszę pana w czerwonej ramce?

Zeuge Feliks Myłyk:

Schnellbriefe z czerwoną obwódką były najczęściej o rozstrzeliwaniu więźniów.

Dolmetscherin Kapkajew:

Solche Schnellbriefe oder Eilbriefe waren mit roter Umrandung. Die waren wegen der Erschießungen gekommen.

Zeuge Feliks Myłyk:

No i być może, że tutaj też. Ja sobie nie mogę przypomnieć.

Dolmetscherin Kapkajew:

Es ist möglich, daß es auch in diesem Fall so war. Aber ich kann mich nicht entsinnen, ob sie rot umrandet waren oder nicht.

Staatsanwalt Wiese:

Schön. Wer hat diese Meldungen entgegengenommen?

Dolmetscherin Kapkajew:

Kto przyjmował tę wiadomość?

Zeuge Feliks Myłyk:

No to przychodziło do Kirschnera.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das kam bei Kirschner an.

Zeuge Feliks Myłyk:

I potem myśmy to przekazywali do Aufnahmeabteilung.

Dolmetscherin Kapkajew:

Wir schickten sie dann an die Aufnahmeabteilung weiter.

Zeuge Feliks Myłyk:

Tak, tam był również, no...

Staatsanwalt Wiese:

Herr Myłyk, was heißt » weitergeschickt«? Haben Sie sie als Läufer rübergebracht? Oder ist angerufen worden?

Dolmetscherin Kapkajew:

Co to znaczy, przekazywaliśmy? Czy pan przychodził?

Zeuge Feliks Myłyk:

No tak, przekazywało się, przekazywało się. Ja często biegałem nawet.

Dolmetscherin Kapkajew:

Na ja, so wurde weitergeleitet. Ich lief ja auch oft dorthin.

Zeuge Feliks Myłyk:

Względnie przychodził też ktoś z Aufnahmeabteilung.

Dolmetscherin Kapkajew:

Beziehungsweise es kam jemand von der Aufnahmeabteilung.

Zeuge Feliks Myłyk:

A to było najpierw tylko zawiadomienie tylko o ilości.

Dolmetscherin Kapkajew:

Zuerst mal war das eine Benachrichtigung lediglich über die Zahl.

Zeuge Feliks Myłyk:

A Transportlista to przychodziła, to wiem, że się znajdowała, w ogóle [+ to wszystko] było zgrupowane w Aufnahmeabteilung.

Dolmetscherin Kapkajew:

Aber das war nur die Benachrichtigung über die Zahl. Und die Transportlisten, ich weiß, daß sie dann in der Aufnahmeabteilung gesammelt wurden.

Staatsanwalt Wiese:

Das war ja erst später dann, wenn der Transport da war. Nein, mich interessiert nur: Wie kam die Nachricht zur Politischen Abteilung? Herr Myłyk, habe ich Sie recht verstanden, Sie waren in der Hauptsache dem SS-Mann Kirschner zugeteilt?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy ja pana dobrze zrozumiałem, że pan w pierwszym rzędzie był przydzielony do Kirschnera?

Zeuge Feliks Myłyk:

Z początku oddział polityczny składał się z Grabnera, z Kirschnera i jeszcze jednego esesmana, i to było wszystko, cały oddział polityczny.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja, das war doch so, weil am Anfang die Politische Abteilung nur aus Grabner, Kirschner und noch einem SS-Mann bestand.

Zeuge Feliks Myłyk:

I w ogóle nie wiedziałem, że to jest Politische Abteilung, że to się n azywa Politische Abteilung.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich wußte ja überhaupt nicht, daß es Politische Abteilung hieß.

Zeuge Feliks Myłyk:

Z początku.

Dolmetscherin Kapkajew:

Am Anfang.

Staatsanwalt Wiese:

Mich interessiert insbesondere auch die spätere Zeit. Nicht 1940, sondern 42, 43, ob Sie da in der Hauptsache mit Kirschner zu tun hatten.

Dolmetscherin Kapkajew:

Mnie interesuje późniejszy [okres], proszę pana, 42, 43 rok. Czy pan zasadniczo był przydzielony Kirschnerowi?

Zeuge Feliks Myłyk :

Właściwie Kirschner prowadził taki cały sekretariat tego wydziału politycznego.

Dolmetscherin Kapkajew:

Wissen Sie, das war so, weil Kirschner eigentlich das Sekretariat der Politischen Abteilung geführt hat.

Zeuge Feliks Myłyk:

Tak, no, i on mni e najczęściej na posyłki używał.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und er benutzte mich eben am häufigsten für solche Laufdienste.

Zeuge Feliks Myłyk:

Ale ja byłem w kartotece, bo to była olbrzymia kartoteka.

Dolmetscherin Kapkajew:

Aber ich war in der Karthotek. Das war so eine große Kartothek dort.

Zeuge Feliks Myłyk:

I kartoteka tam była.

Staatsanwalt Wiese:

Gut, danke schön. Ich wollte es nur wissen.

Vorsitzender Richter:

Herr Rechtsanwalt? Keine? Bitte schön.

Verteidiger Laternser:

Herr Zeuge, Sie haben sich, als nach der Ankunft danach gefragt wurde, wer Deutsch kann, damals gemeldet?

Dolmetscherin Kapkajew:

Więc proszę świadka, wtedy kiedy pan przybył do obozu, zgłosił się pan, kiedy pytano o ludzi mówiących po niemie cku?

Zeuge Feliks Myłyk:

Tak.

Verteidiger Laternser:

Verstehen Sie Deutsch ganz gut?

Dolmetscherin Kapkajew:

Pan rozumie dosyć dobrze po niemiecku?

Zeuge Feliks Myłyk:

Znaczy, gdyby było mówione pomaleńku, wyraźnie, czysto, bez akcentu, to bym może zrozumiał wszystko.

Dolmetscherin Kapkajew:

Wenn man so langsam und deutlich und so rein deutsch spricht, dann kann ich wahrscheinlich verstehen.

Verteidiger Laternser:

Ja. Wie viele Jahre haben Sie denn Deutsch gelernt auf dem Gymnasium? Sie erwähnten es ja vorhin.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ile lat pan uczył się języka niemieckiego w gimnazjum, pan o tym wspominał?

Zeuge Feliks Myłyk:

5 lat.

Dolmetscherin Kapkajew:

Fünf Jahre.

Verteidiger Laternser:

Ja. Können Sie deutschen Text gut lesen und verstehen?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy może pan przeczytać jakiś tekst po niemiecku i zrozumieć go?

Zeuge Feliks Myłyk:

No, jak coś nie zrozumiem, to mogę się powiedzmy ewentualnie domyślić. [Pewnych] rzeczy może nie będę rozumiał.

Dolmetscherin Kapkajew:

Es ist möglich, daß ich einiges davon nicht verstehe, aber ich kann den Gesamtsinn begreifen.

Verteidiger Laternser:

Ja. Können Sie selbst zum Beispiel einen Bericht in deutscher Sprache fertigen, der also ziemlich fehlerlos ist?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy byłby pan w stanie napisać sprawozdanie, powiedzmy, stosunkowo bezbłędnie w języku niemieckim?

Zeuge Feliks Myłyk:

No, to mi się zdaje, że to byłoby chyba raczej trudne dla mnie do zrozumienia.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich glaube, daß so ein Bericht manchmal schwer zu verstehen wäre.

Verteidiger Laternser:

Wenn Sie ihn selbst machten?

Dolmetscherin Kapkajew:

Wenn ich selbst das tue.

Zeuge Feliks Myłyk:

Tak.

Verteidiger Laternser:

Nun, darf ich Ihnen mal einen Bericht vorlegen?

Dolmetscherin Kapkajew:

Mogę panu coś pokazać?

Verteidiger Laternser:

»Ich heiße Feliks Myłyk« ...

Zeuge Feliks Myłyk:

Ja, ja, ja.

Verteidiger Laternser:

Behalten Sie.

Vorsitzender Richter:

Blatt?

Verteidiger Laternser:

Blatt 616.

Vorsitzender Richter:

616.

Verteidiger Laternser:

616 und 617. Herr Zeuge, die Unterschrift darunter stammt doch von Ihnen, nicht?

Dolmetscherin Kapkajew:

Proszę świadka, podpis, który się znajduję na końcu, to jest pana podpis?

Zeuge Feliks Myłyk:

Tak, to jest mój podpis.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja, das ist meine Unterschrift.

Verteidiger Laternser:

Wer hat das aufgesetzt? Wissen Sie das noch?

Dolmetscherin Kapkajew:

Kto to proszę pana redagował? Pamięta pan, wie pan?

Zeuge Feliks Myłyk:

[Pause] Kto to zredagował?

Dolmetscherin Kapkajew:

Kto to zredagował?

Verteidiger Laternser:

Vielleicht darf ich erst mal fragen: Wissen Sie, wann Sie unterschrieben haben?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy pan, ja panu może pomogę, czy pan wie, kiedy pan to podpisał?

Zeuge Feliks Myłyk:

Nie pamiętam.

Verteidiger Laternser:

Etwa nur. Herr Zeuge, ich will Sie nicht irgendwie, wie man so sagt, hier leimen, das will ich keineswegs. Ich möchte nur wissen, ob Sie noch wissen, wann Sie etwa dieses Schriftstück unterschrieben haben?

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja nie chcę pana w jakiś sposób [unverständlich] tylko kiedy mniej więcej pan to podpisał?

Zeuge Feliks Myłyk:

No, nie pamiętam, nie pamiętam.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich erinnere mich nicht. Ich erinnere mich nicht.

Zeuge Feliks Myłyk:

To mogło być gdzieś, no, ja wiem, no, ja nie pamiętam. Ja tego nie przeczytałem wszystkiego.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich kann das auch nicht durchgelesen

Verteidiger Laternser [unterbricht]:

Würden Sie vielleicht mal kurz lesen, ob Sie sich erinnern, daß Sie das selbst aufgesetzt haben?

Dolmetscherin Kapkajew:

Może jak pan to przeczyta, to może się panu, może pan sobie przypomni, czy pan sam to zredagował? [Pause]

Verteidiger Laternser:

Vielleicht können Sie jetzt schon, dann brauchen wir nicht das Ganze zu lesen. Erinnern Sie sich, daß Sie das selbst diktiert haben? Oder hat das jemand anderes gemacht?

Dolmetscherin Kapkajew:

Może pan sobie przypomnieć, czy pan to sam dyktował, czy to ktoś inny napisał?

Zeuge Feliks Myłyk:

Mnie się wydaje, że to ktoś inny napisał.

Dolmetscherin Kapkajew:

Es scheint mir, daß jemand anderes es geschrieben hat.

Zeuge Feliks Myłyk:

Ale tego nie mogę powiedzieć.

Dolmetscherin Kapkajew:

Aber ich kann es nicht mit Bestimmtheit sagen.

Verteidiger Laternser:

Ja. Dann will ich Sie mal genauer fragen. Wer hat Ihnen das zur Unterschrift vorgelegt?

Dolmetscherin Kapkajew:

Chcę pana dokładniej zapytać, kto panu przedłożył to do podpisania?

Zeuge Feliks Myłyk:

Nie pamiętam.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich erinnere mich nicht mehr.

Verteidiger Laternser:

Und wenn ich Ihnen sage, ist es vielleicht Herr Langbein gewesen?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy to może był pan Langbein?

Verteidiger Laternser:

Hat er Sie nicht mal aufgesucht in Polen?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy on nie odwiedzał pana w Polsce?

Zeuge Feliks Myłyk:

Nie, on mnie nigdy w Polsce nie odwiedzał.

Dolmetscherin Kapkajew:

Mich hat er niemals in Polen aufgesucht.

Verteidiger Laternser:

Sie hat er nicht aufgesucht. Ja nun, Sie müßten sich aber doch dann erinnern, auf welche Weise Ihnen dieses Schriftstück zugegangen ist – ob es Ihnen von irgend jemandem vorgelegt worden ist oder ob es Ihnen mit der Post zugesendet worden ist.

Dolmetscherin Kapkajew:

Pan musi sobie przecież przypomnieć, w jaki sposób to pismo trafiło do pana do podpisu, czy to panu ktoś przyniósł, czy to przyszło do pana pocztą?

Zeuge Feliks Myłyk:

No, to musiałbym to całe przeczytać. No, ja nie wiem, no, ja nie wiem, no...

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich hätte das alles durchlesen müssen. Ich weiß wirklich nicht.

Verteidiger Laternser:

Sie haben ja schon die erste Seite zur Hälfte gelesen, dann lesen Sie, dann ist es ja nicht mehr sehr viel. Überfliegen Sie es doch bitte noch mal.

Zeuge Feliks Myłyk:

Noch nicht.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das ist noch nicht die Hälfte, die ich gelesen habe.

Verteidiger Laternser:

Dann ein Drittel.

Zeuge Feliks Myłyk:

Czy mówił w każdym razie [o tym,] co tutaj napisane jest.

Dolmetscherin Kapkajew:

Auf jeden Fall habe ich das unterschrieben, und ich bestätige das heute noch.

Verteidiger Laternser:

Ja, aber doch erst dann, wenn Sie es gelesen haben.

Zeuge Feliks Myłyk:

Być może, że to ktoś, ktoś z moich...

Dolmetscherin Kapkajew:

Ale to chyba dopiero wtedy, kiedy pan przeczyta do końca?

Verteidiger Laternser:

Sie erinnern sich ja nicht mehr, wann Sie es unterschrieben haben. Wissen Sie denn dann noch, was drinsteht? Das wollen Sie so ungelesen bestätigen?

Dolmetscherin Kapkajew:

Ale przecież pan nie pamięta, kiedy pan to podpisał i pan chce tak podtrzymywać to, co pan napisał nie [przeczytawszy]?

Zeuge Feliks Myłyk:

No, nie wiem, no, bym musiał przeczytać. No, bo jeżeli ja to podpisałem, to...

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich weiß nicht, ich müßte das alles gelesen haben. Aber wenn meine Unterschrift da ist, dann muß ich das. Ja nun, dann liest er eben.

Vorsitzender Richter:

Herr Rechtsanwalt, ich weiß nicht, ob ich Ihnen sagen soll...

Verteidiger Laternser:

Ja, ich weiß.

Vorsitzender Richter:

Paar Seiten früher.

Verteidiger Laternser:

Paar Seiten früher. Jawohl, das kommt noch.

Verteidiger Laternser:

[+ Wenn] Ihnen das zur Unterschrift vorgelegt worden ist, wird doch, wie ich annehme, der Inhalt mit Ihnen besprochen worden sein. Oder erinnern Sie sich nicht?

Dolmetscherin Kapkajew:

Proszę świadka, zanim panu przedłożono to do podpisu, to przepuszczam, że omówiono z panem treść tego pisma, czy ja się mylę w tej sprawie?

Zeuge Feliks Myłyk:

Nie, ze mną nie omawiano, gdyż ja sam według swojej wówczas najlepszej wiedzy, napisałem po polsku prawdopodobnie i ktoś, być może u mnie w biurze, może ktoś to przetłumaczył. Ja nie wiem.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nein, das hat man nicht mit mir besprochen. Aber ich nehme an, daß ich das nach bestem Wissen und Gewissen zuerst mal in Polnisch redigiert habe und daß dann irgend jemand für mich übersetzt hat, vielleicht in meinem Büro.

Zeuge Feliks Myłyk:

Mnie się zdaję, że to było u mnie w biurze, ktoś mi to przetłumaczył, bo na Śląsku jest przecież dużo takich, którzy znają język niemiecki.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich glaube, in meinem Büro, weil bei mir, in meinem Büro, gibt es sehr viele Personen, die gut Deutsch können. Das ist doch in Schlesien.

Verteidiger Laternser:

Ja, nun gut. Aber ist der Inhalt mit Ihnen vorher nicht besprochen worden, oder ist Ihnen dieses Schriftstück so fertig zugegangen? Ist das Ihnen so fertig zugegangen, das Schriftstück, damit Sie es unterzeichnen sollen?

Nebenklagevertreter Raabe:

Herr Vorsitzender, ich widerspreche dieser Frage, die ist beantwortet. Der Zeuge hat gesagt, daß er zuerst in Polnisch eine Erklärung abgegeben hat, und die ist dann übersetzt worden. Infolgedessen ist die Frage eindeutig beantwortet.

Verteidiger Laternser:

Ach, das hat er ja doch gar nicht gesagt.

Vorsitzender Richter:

Ja, erstens hat er gesagt: Ich nehme an. Zweitens einmal will der Herr Rechtsanwalt Doktor Laternser wissen, wie dieses Schriftstück in seine Hände gekommen ist.

Dolmetscherin Kapkajew:

W jaki sposób trafiło to pismo do pana rąk?

Zeuge Feliks Myłyk:

Jak to? Jak to pismo trafiło? Ja je zestawiłem.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja wie sollte das in meine Hände gelangt sein? Ich habe es...

Verteidiger Laternser [unterbricht]:

Ist es durch die Post gekommen, oder hat es Ihnen jemand gebracht?

Dolmetscherin Kapkajew:

Entschuldigen Sie, ich beende nur den Satz.

Verteidiger Laternser:

Bitte?

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich will nur den Satz beenden, den er gesagt hat.

Wie sollte das in meine Hände gelangt sein? Ich habe das doch selbst aufgesetzt.

Zeuge Feliks Myłyk:

Tak. W polskim języku, bo o ile ja sobie przypominam to u mnie w biurze przecież jest dużo [+ osób] którzy znają język niemiecki.

Dolmetscherin Kapkajew:

In polnischer Sprache. Und soweit ich mich erinnere, wurde das bei mir im Büro [+ übersetzt]. Ich habe viele Menschen, die Deutsch können.

Zeuge Feliks Myłyk:

Ja im to przecież nawet pokazywałem, o ile sobie dobrze przypominam.

Dolmetscherin Kapkajew:

Soweit ich mich erinnere.

Verteidiger Laternser:

Ja, haben Sie aber nicht vorhin gerade gesagt, daß Ihnen das so fertig zugegangen sei?

Dolmetscherin Kapkajew:

A czy pan przedtem nie powiedział, że to do pana trafiło już w tej formie?

Zeuge Feliks Myłyk:

Ja?

Dolmetscherin Kapkajew:

Nein.

Verteidiger Laternser:

Das haben Sie vorhin gesagt. Und jetzt sagen Sie, Sie hätten es in polnischer Sprache hergestellt.

Zeuge Feliks Myłyk:

Tego ja nie powiedziałem.

Dolmetscherin Kapkajew:

Aufgesetzt.

Verteidiger Laternser:

Bitte?

Dolmetscherin Kapkajew:

Aufgesetzt.

Verteidiger Laternser:

Aufgesetzt, ja. Sie haben aber doch vorhin auf meine Frage, die zeitlich etwas früher liegt, Herr Zeuge, als ich Sie fragte, ob es Ihnen so zugegangen sei, haben Sie ja gesagt.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja poprzednio się pana zapytałem, to już jakiś czas przedtem, czy to w tej formie trafiło do pana rąk i pan powiedział, tak.

Zeuge Feliks Myłyk:

To jest podchwytliwe pytanie. Mnie się zdaję, że tu chodzi o to, czy to ja sam zestawiłem po polsku, przynajmniej to. Więc, ja to podpisałem po przetłumaczeniu. Ja to sam zestawiłem po polsku i to było tylko przetłumaczone na niemiecki.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das ist so ein Ausfragen. Ich glaube, es geht darum, ob ich das in Polnisch aufgesetzt habe. Ich habe das unterschrieben, nachdem es übersetzt wurde. Ich habe das selbst in Polnisch aufgesetzt, und es wurde dann ins Deutsche übersetzt.

Verteidiger Laternser:

Ja. Aber vorhin, als ich Ihnen das vorlegte und Sie fragte, ob Sie sich erinnern, dieses Schriftstück unterzeichnet zu haben, sagten Sie zunächst, ich kann mich nicht erinnern.

Dolmetscherin Kapkajew:

Poprzednio, jak pana się zapytałem, czy pan to podpisał przed przetłumaczeniem, to pan powiedział, że pan sobie nie może przypomnieć.

Zeuge Feliks Myłyk:

No, jak pan pokazał, to ja przecież zobaczyłem, gdzie był mój podpis.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich bitte Sie, als ich die Unterschrift gesehen habe, habe ich doch gesagt, daß das meine Unterschrift ist.

Verteidiger Laternser:

Ja, das haben Sie sofort gesagt. Aber Sie sagten, daß Sie sich nicht mehr erinnerten, das unterschrieben zu haben.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ale pan powiedział, że pan sobie nie przypomina.

Nebenklagevertreter Raabe:

Ich widerspreche diesem Vorhalt, der ist völlig unrichtig. Das hat der Zeuge nicht gesagt.

Zeuge Feliks Myłyk:

Przecież ja tego nie widziałem, to jak ja miałem powiedzieć, czy ja to podpisałem?

Dolmetscherin Kapkajew:

Wie konnte ich denn ja sagen? Ich habe das doch noch nicht im ganzen gesehen.

Verteidiger Laternser:

Na ja, wir haben ja alle die Fragen und die Antworten gehört. Nun frage ich Sie, Herr Zeuge, noch: War Herr Langbein bei Ihnen und hat Sie aufgesucht?

Richter Perseke:

Hat er schon verneint.

Dolmetscherin Kapkajew:

Jeszcze raz pytam się pana, czy był u pana [+ pan] Langbein? Czy on pana odwiedzał?

Zeuge Feliks Myłyk:

Nie odwiedzał mnie, nie był u mnie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Er hat mich niemals aufgesucht. Er war nicht bei mir.

Verteidiger Laternser:

Ja. War jemand anders von dem Komitee bei Ihnen?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy ktoś inny z Komitetu był u pana?

Zeuge Feliks Myłyk:

Nikogo nie było. Ja dostałem wezwanie przez sąd, przez Ministerstwo Sprawiedliwości z Warszawy. Ja byłem przesłuchiwany.

Dolmetscherin Kapkajew:

Es war niemand vom Komitee bei mir. Ich wurde von dem Justizministerium in Warschau

Zeuge Feliks Myłyk [unterbricht]:

Główny Komitet Do [+ Spraw] Badania Zbrodni Hitlerowskich.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das ist die Hauptkommission zur Untersuchung der hitleristischen Verbrechen in Polen, wurde ich aufgefordert und zu einer gerichtlichen Vernehmung [+ geladen].

Verteidiger Laternser:

Ja. Ich darf das Gericht gerade in diesem Zusammenhang verweisen auf Blatt 613, wo in diesem Schreiben des Comité International d'Auschwitz an die Zentrale Stelle geschrieben wird: »Soeben von meiner Reise zurückgekommen, finde ich Ihre Briefe« so und so »vor, für die ich Ihnen herzlich danke. Ich beeile mich, sie zu beantworten und Ihnen schnell zumindest die ersten Ergebnisse meiner Reise zu übermitteln. Ich übersende Ihnen eine Reihe von Aussagen und hoffe, daß nun aufgrund dieser Haftbefehle erwirkt werden können. Insbesondere Dylewski scheint schwerstens belastet. Ich ersuche, mich auf dem laufenden zu halten, damit unser Komitee sofort nach erfolgter Verhaftung einen Zeugenaufruf veröffentlichen kann.« [19] Herr Zeuge

Dolmetscherin Kapkajew [unterbricht]:

Czy pan zrozumiał to wszystko, co on przeczytał?

Verteidiger Laternser:

Haben Sie das etwa verstanden?

Zeuge Feliks Myłyk:

Może pani najpierw przetłumaczy.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich habe gefragt eben. Der Zeuge bittet um die Übersetzung.

Verteidiger Laternser:

Ja.

Dolmetscherin Kapkajew:

Darf ich vielleicht übersetzen?

Verteidiger Laternser:

Ja, bitte schön.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nie, nie w tej chwili! — Jetzt verstehe ich, ich erinnere mich. Nur den Anfang. — »Właśnie wróciłem z podróży i spieszę przesłać wyniki moich starań w Polsce. Niektóre zeznania przypuszczam, że będą [wystarczająco] dla wydania rozkazu aresztowania. Moim zdaniem Dylewski jest w bardzo silnym stopniu obciążony. Proszę o informowanie naszego komitetu, żebyśmy po podaniu nam do wiadomości nakazu aresztowania mogli spowodować wezwanie [w celu] zgłaszania się świadków.«

Verteidiger Laternser:

Erinnern Sie sich jetzt, Herr Zeuge, daß Sie durch irgend jemanden vom Auschwitz-Komitee aufgesucht worden sind und daß dann über die Fragen, die hier niedergelegt sind in dieser Vernehmung, gesprochen worden ist?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy może pan sobie teraz przypomnieć, czy pana ktoś odwiedzał z Komitetu i że wówczas były

Zeuge Feliks Myłyk [unterbricht]:

Nie, nie, nikt mnie nie odwiedzał. Ja tylko dostałem zapytanie, czy bym nie mógł zestawić moich wypowiedzi na temat wydziału politycznego, czy coś w tym rodzaju.

Dolmetscherin Kapkajew:

Niemand hat mich aufgesucht. Ich bekam nur eine Aufforderung, ob ich nicht in der Lage bin, einen Bericht zu verfassen über meine Tätigkeiten bei der Politischen Abteilung.

Zeuge Feliks Myłyk:

I to zestawiłem, i to napisałem, ale nikt nie był u mnie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und so eine Zusammenstellung habe ich verfaßt. Aber niemand war bei mir.

Verteidiger Laternser:

Nun, Herr Zeuge, damit möchte ich noch in diesem Zusammenhang... Der letzte Satz lautet...

Dolmetscherin Kapkajew:

W związku z tym chciałbym panu ostatnie zdanie przeczytać.

Verteidiger Laternser:

[Pause] Ich habe keine weiteren Fragen mehr.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nie mam żadnych więcej zapytań.

Vorsitzender Richter:

Ja, der letzte Satz: »Beiliegend ü bersende ich Ihnen wie besprochen die Fotokopien von den Zeugenaussagen Feliks Myłyk und Erwin Bartel, die diese seinerzeit im Krakauer Prozeß gegen Grabner abgelegt haben.« [20]

Verteidiger Laternser:

Ach so, ja. Herr Vorsitzender

Vorsitzender Richter [unterbricht]:

Die sind dabei.

Verteidiger Laternser:

Ja. Das weiß ich. Dann möchte ich doch mal eine Frage noch stellen an den Zeugen.

Dolmetscherin Kapkajew:

Chce pan przerwę?

Verteidiger Laternser:

Herr Zeuge, würden Sie sich noch mal...

Dolmetscherin Kapkajew:

Der Zeuge möchte bitte eine Pause einlegen.

Vorsitzender Richter:

Ja.

Vorsitzender Richter:

Was ist los?

Verteidiger Laternser:

Es sind zwei Fragen noch. Vielleicht ist dann die Sache fertig.

Vorsitzender Richter:

Nun ja, wenn der Zeuge aber erschöpft ist. Er war schon drei Tage auf der Bahn, Herr Rechtsanwalt, wollen wir ihm die Pause gönnen und wollen sagen, bis vier Uhr, ja?

Dolmetscherin Kapkajew:

A idzie dalej, pismo, przesłuchanie i pierwsze zdanie.

Verteidiger Laternser [unterbricht]:

Blatt 620. Blatt 620.

Zeuge Feliks Myłyk [unterbricht]:

Ich verstehe, ich verstehe. Na und?

Verteidiger Laternser:

Dann wollen wir die nächste, die ist auch zur selben Zeit aufgenommen.

Zeuge Feliks Myłyk:

Na und?

Verteidiger Laternser:

Blatt 621.

Zeuge Feliks Myłyk:

Ja, ich sehe.

Verteidiger Laternser:

»Ich heiße Johann Krokowski«, geboren am soundsovielten. Und der letzte Satz lautet

Zeuge Feliks Myłyk [unterbricht]:

Na und?

Verteidiger Laternser:

Ja, ich frage nun, wie erklären Sie es sich, Herr Zeuge

Zeuge Feliks Myłyk [unterbricht]:

No, bo

Dolmetscherin Kapkajew [unterbricht]:

Czym pan wytłumaczy, że te zdania jednakowo brzmią? Początek i koniec?

Verteidiger Laternser:

Daß von drei Vernehmungen die erste Zeile und der letzte Satz gleichlautend sind.

Zeuge Feliks Myłyk:

Ostatecznie w polskich sądach są również przyjęte pewne formy. Być może, że ja się informowałem w sądzie, jak należy zestawić takie zeznanie i to pewnie zostało mi powiedziane.

Dolmetscherin Kapkajew:

Schließlich gibt es bei den polnischen Gerichten eine bestimmte Art, wie man solche Erklärungen abzugeben pflegt. Und wahrscheinlich habe ich mich informiert, wie das eben aufgesetzt sein muß und habe das erfahren.

Zeuge Feliks Myłyk:

Klar.

Verteidiger Laternser:

Herr Zeuge, wir könnten diese Angabe daraufhin, ob sie richtig ist, sofort nachprüfen. Herr Vorsitzender, ich beantrage hiermit, den anwesenden Herrn Hermann Langbein sofort als Zeugen darüber zu vernehmen, daß diese Sätze, die letzten drei Sätze, und überhaupt die ganze Anlage des Protokolls durch das Komitee aufgesetzt worden sind, daß also die Aussage des Zeugen insoweit nicht richtig ist, als er sagt, er selbst habe die gesamte Aussage in Polnisch aufgesetzt und sie sei ihm dann in seinem Büro übertragen worden. Ich verweise, was die Übertragung anlangt, Herr Vorsitzender, auch noch auf Blatt...

Dolmetscherin Kapkajew:

Darf ich das bitte übersetzen, Herr Vorsitzender?

Verteidiger Laternser:

Einen Augenblick mal, ich bin noch nicht fertig.

Vorsitzender Richter:

Ja, die Dolmetscherin kann das ja nicht alles im Kopfe behalten.

Verteidiger Laternser:

Ja, sonst hat sie es ja immer behalten, Herr Vorsitzender. Aber das braucht im Augenblick nicht übersetzt zu werden, weil das keine Frage an den Zeugen ist. Ich beantrage das jetzt.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich habe nur den Vorsitzenden gefragt, entschuldigen Sie bitte.

Verteidiger Laternser:

Ich glaube, daß der Antrag, der zufällig in seiner Anwesenheit gestellt worden ist, dem Zeugen nicht übersetzt zu werden braucht.

Ich beantrage also, wie gesagt, den anwesenden Herrn Hermann Langbein darüb er zu vernehmen, daß der Entwurf für diese Vernehmungen durch das Komitee aufgesetzt worden ist. Und zwar bezieht sich das auf die Aussage Myłyk, auf die Aussage Josef und Krokowski, auf den Seiten 616 bis 622. Angenommen

Sprecher (nicht identifiziert) [unterbricht]:

Und Bartel.

Verteidiger Laternser:

Bitte? Und Bartel dann, das ist die dann folgende. Daß also durch das Auschwitz-Komitee diese Niederschriften aufgesetzt worden sind, daß also daraus sich dann ergäbe, daß [es nicht richtig ist, wenn] der Zeuge sagt, er habe diese Erklärung erst in Polnisch aufgesetzt. Ich bitte, diesen Beweis nach Möglichkeit – das hat natürlich das Gericht allein zu entscheiden – sofort zu erheben.

Vorsitzender Richter:

Also, Frau Kapkajew, würden Sie vielleicht dem Zeugen doch noch mal folgende Frage vorlegen.

Dolmetscherin Kapkajew [unterbricht]:

Jako obrona stawiam wniosek o przesłuchanie obecnego w tej chwili na sali pana Langbeina w charakterze świadka na to, że ostatnie trzy zdania zarówno w oświadczeniu złożonym przez Myłyka, jak też [+ przez] Józefa, Krokowskiego i Bartla zredagowane zostały w Międzynarodowym Komitecie Oświęcimskim, i z tego powodu twierdzenie świadka, że on zredagował to pismo z początku w języku polskim, i to później zostało w jego biurze przetłumaczone na język niemiecki, nie odpowiada prawdzie.

Vorsitzender Richter:

Wollen Sie den Zeugen bitte noch mal folgendes fragen, damit wir da ganz klar sehen. Die Aussage von ihm, die ihm eben vorgehalten worden ist, ist durch das Internationale Auschwitz-Komitee der Untersuchungsstelle übersandt worden.

Dolmetscherin Kapkajew:

Pytanie idzie w tym kierunku, proszę świadka, czy to pismo, które w tej chwili zostało panu pokazane, czy ono odesłane zostało do komisji badania zbrodni hitlerowskich przez Międzynarodowy Komitet Oświę cimski? Czy przez pana?

Vorsitzender Richter:

Und der Zeuge möge uns doch sagen, wie diese von ihm unterschriebene Aussage in die Hand des Internationalen Auschwitz-Komitees gelangt ist.

Dolmetscherin Kapkajew:

I oprócz tego proszę nam powiedzieć, w jaki sposób pana oświadczenie, podpisane przez pana, które teraz zostało panu przedłożone, trafiło do rąk Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego?

Zeuge Feliks Myłyk:

Dzisiaj trudno mi to dzisiaj powiedzieć, to jest parę lat temu. Ja naprawdę, ja byłem przekonany, że ja to wszystko wysłałem przez Główną Komisję Do [+ Spraw] Badania Zbrodni Hitlerowskich.

Dolmetscherin Kapkajew:

Es ist mir jetzt wirklich schwer zu sagen, weil da wieder ein paar Jahre vergangen sind. Ich war eigentlich überzeugt, daß ich das selbst an die Hauptkommission zur Untersuchung der hitleristischen Verbrechen abgeschickt habe.

Vorsitzender Richter:

In Deutsch oder in Polnisch?

Dolmetscherin Kapkajew:

Po niemiecku czy po polsku?

Zeuge Feliks Myłyk:

Po niemiecku.

Dolmetscherin Kapkajew:

In Deutsch.

Vorsitzender Richter:

In Deutsch. Und daß ihm das nicht etwa nur zur Unterschrift zugeschickt worden ist?

Dolmetscherin Kapkajew:

A nie, że to panu przysłano do podpisania? Tylko do podpisania i już zredagowane?

Zeuge Feliks Myłyk [unterbricht]:

Nie, nie, nie, to jest wykluczone, — ausgeschlossen.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nein, das ist ausgeschlossen. Das schließe ich aus.

Zeuge Feliks Myłyk:

To są moje własne przeżycia.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das sind doch meine eigenen Erlebnisse.

Vorsitzender Richter:

Lag bei der Aufforderung, Sie möchten sich äußern, ein Muster, möchte ich sagen, dabei, wie man so etwas aufschreibt?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy, proszę pana, w piśmie, które było do pana skierowane z prośbą o zredagowanie takiego oświadczenia, czy w tym piśmie znajdował się też wzór, w jaki sposób ma to wyglądać?

Zeuge Feliks Myłyk:

Wzór to raczej nie, tylko może było powiedziane, żeby to było ważne dla sądu.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nein, ein Muster, das würde ich nicht sagen. Aber vielleicht stand darin, daß es in solcher Form abgefaßt werden soll, daß es eine Gültigkeit für ein Gericht hat.

Vorsitzender Richter:

Herr Raabe, wollten Sie noch was fragen?

Nebenklagevertreter Raabe:

Herr Zeuge, leider muß ich noch mal dieselbe Frage an Sie stellen, und zwar, ob es nicht doch vielleicht so war, daß Sie nur das polnische Original weggeschickt haben und daß Ihnen dann später noch mal eine Übersetzung vorgelegt worden ist. Und zwar aus folgendem Grunde. Ich will Ihnen vorlesen aus dem Schreiben des Internationalen Auschwitz-Komitees vom 10. März 1959, Blatt 613, Rückseite. Da ist Ihnen der erste Satz schon vorgehalten worden. Ich lese ihn auch noch mal mit: »Beiliegend übersende ich Ihnen wie besprochen die Fotokopien von den Zeugenaussagen von Feliks Myłyk und Erwin Bartel, die diese seinerzeit im Krakauer Prozeß gegen Grabner abgelegt haben. Zeugenaussagen dieser beiden Herren über Boger liegen bereits bei Ihnen«, das heißt also hier bei der Staatsanwaltschaft beziehungsweise in Ludwigsburg. Und dann geht es weiter: »Neuerliche Zeugenaussagen über andere SSler der Politischen Abteilung liegen diesem Brief bei. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mir die Originale nach Übersetzung zurücksenden könnten und womöglich auch gleich eine deutsche Übersetzung«, und so weiter.[21] Das andere ist wieder nicht von Bedeutung.

Es könnte also doch auch so sein, daß die Übersetzung in Ludwigsburg angefertigt wurde, Herr Vorsitzender, und dann zurückgegangen ist?

Vorsitzender Richter:

Das glaube ich nicht, denn wenn Sie weiter unten lesen, steht drin: »Beilagen: Aussage Myłyk, Feliks, in polnischer Sprache, Aussage Bartel, Erwin, in polnischer Sprache.« Dann geht es weiter: Barcz und so weiter. Und dann Paczuła, Pajak, und dann kommt noch mal Feliks Myłyk und Bartel und Josef und so weiter. Diese letzteren sind nicht in polnischer Sprache hingeschickt worden, sondern nur die beiden ersten.

Nebenklagevertreter Raabe:

Aus dem Text oben hätte man annehmen müssen, daß gerade die neuerlichen Zeugenaussagen in Polnisch sind. Und dann wird um Übersetzung gebeten und dann um Rücksendung des Originals und einer polnischen Übersetzung.

Verteidiger Eggert:

Dann wäre doch wohl aber schwer zu erklären, wie die Unterschrift auf die Übersetzung kommt.

Nebenklagevertreter Raabe:

Ja, das Original und eine Übersetzung zurückgesandt, und dann die Übersetzung unterschrieben und wieder nach Deutschland gesandt.

Verteidiger Laternser:

Aber der Zeuge hat gesagt, daß der deutsche Text ihm nicht wieder zur Unterschrift zugeleitet worden ist.

Nebenklagevertreter Raabe:

Ja, das habe ich ihn grade gefragt, ob er unter Umständen sich da doch irrt.

Vorsitzender Richter:

Wollen Sie es ihm vielleicht noch einmal vorhalten, sonst können wir gleich [unverständlich]

Dolmetscherin Kapkajew:

Kann ich das ein klein bißchen zusammenfassen, nicht das Ganze übersetzen?

Vorsitzender Richter:

Ja.

Dolmetscherin Kapkajew:

Proszę pana, czy istnieje możliwość, pyta się pana powód cywilny, że zostało to panu przedłożone, że pan złożył zeznanie w języku polskim, że to zostało przez jakieś inne, powiedzmy, biuro, w Ludwigsburgu, [+ Do Spraw] Badania Zbrodni przetłumaczone na niemiecki i później panu przesłane w języku niemieckim do podpisu?

Zeuge Feliks Myłyk:

Raczej nie. Raczej nie. W Ludwigsburgu, to ja pierwszy raz słyszę w ogóle o Ludwigsburgu.

Dolmetscherin Kapkajew:

Eher nicht. Also von Ludwigsburg, da höre ich überhaupt zum ersten Mal.

Verteidiger Laternser:

Daß er es wieder von Auschwitz zugesendet bekommen hat zur Unterschrift.

Vorsitzender Richter:

Nun ja, was ist gegen den Beweisantrag des Herrn Doktor Laternser zu sagen?

Staatsanwalt Großmann:

Kein Widerspruch.

Vorsitzender Richter:

Ja, meines Erachtens ist es am schnellsten erledigt, wenn der Herr Langbein vielleicht so liebenswürdig ist und kommt einmal herunter, damit wir ihn noch gleich fragen können.[22]

Dolmetscherin Kapkajew:

Nastąpi badanie Langbeina w charakterze świadka.

Vorsitzender Richter:

Ja. Nein, habe ihn nicht geladen. Ja eben.

Dolmetscherin Kapkajew:

Spokojnie, spokojnie, teraz panu nie wolno. Teraz panu nie wolno. Teraz musi pan czekać.

 1. Das ist der erste Transport mit polnischen Häftlingen nach Auschwitz. Vgl. Irena Strzelecka: Die ersten Polen im KL Auschwitz, in: Hefte von Auschwitz 18, 1990, S. 5-145 sowie Czech, Kalendarium, S. 35.
 2. Vgl. kommissarische Vernehmung vom 18.08.1962 in Gliwice, 4 Ks 2/63, Hauptakten, Bd. 81, Bl. 15.404-15.408.
 3. Vgl. kommissarische Vernehmung vom 18.08.1962 in Gliwice, 4 Ks 2/63, Hauptakten, Bd. 81, Bl. 15.407.
 4. Vgl. kommissarische Vernehmung vom 18.08.1962 in Gliwice, 4 Ks 2/63, Hauptakten, Bd. 81, Bl. 15.404-15.408.
 5. Vgl. Erklärung des Zeugen Myłyk, mit Schreiben vom 10.03.1959 von Hermann Langbein, Comité International d'Auschwitz, Wien, an die Zentrale Stelle, Ludwigsburg, gesandt, 4 Ks 2/63, Hauptakten, Bd. 4, Bl. 616.
 6. Vgl. kommissarische Vernehmung vom 18.08.1962 in Gliwice, 4 Ks 2/63, Hauptakten, Bd. 81, Bl. 15.408.
 7. Vgl. kommissarische Vernehmung vom 18.08.1962 in Gliwice, 4 Ks 2/63, Hauptakten, Bd. 81, Bl. 15.408.
 8. Vgl. kommissarische Vernehmung vom 18.08.1962 in Gliwice, 4 Ks 2/63, Hauptakten, Bd. 81, Bl. 15.408.
 9. Vgl. kommissarische Vernehmung vom 18.08.1962 in Gliwice, 4 Ks 2/63, Hauptakten, Bd. 81, Bl. 15.408.
 10. Vgl. kommissarische Vernehmung vom 18.08.1962 in Gliwice, 4 Ks 2/63, Hauptakten, Bd. 81, Bl. 15.408.
 11. Vgl. kommissarische Vernehmung vom 18.08.1962 in Gliwice, 4 Ks 2/63, Hauptakten, Bd. 81, Bl. 15.408.
 12. Anfang August 1943 wurden die Ghettos von Bendsburg (Będzin) und Sosnowitz (Sosnowiec) liquidiert und die Ghettoinsassen, insgesamt über 25.000, nach Auschwitz deportiert. Vgl. Czech, Kalendarium, S. 561 ff.
 13. Vgl. Aussage des Zeugen Myłyk, mit Schreiben vom 10.03.1959 von Hermann Langbein, Generalsekretär des Comité International d'Auschwitz, an die Zentrale Stelle, Ludwigsburg, gesandt, 4 Ks 2/63, Hauptakten, Bd. 4, Bl. 617.
 14. Vgl. Aussage des Zeugen Myłyk, mit Schreiben vom 10.03.1959 von Hermann Langbein, Generalsekretär des Comité International d'Auschwitz, an die Zentrale Stelle, Ludwigsburg, gesandt, 4 Ks 2/63, Hauptakten, Bd. 4, Bl. 617.
 15. Vgl. Aussage des Zeugen Myłyk, mit Schreiben vom 10.03.1959 von Hermann Langbein, Generalsekretär des Comité International d'Auschwitz, an die Zentrale Stelle, Ludwigsburg, gesandt, 4 Ks 2/63, Hauptakten, Bd. 4, Bl. 617.
 16. Vgl. Aussage des Zeugen Myłyk, mit Schreiben vom 10.03.1959 von Hermann Langbein, Generalsekretär des Comité International d'Auschwitz, an die Zentrale Stelle, Ludwigsburg, gesandt, 4 Ks 2/63, Hauptakten, Bd. 4, Bl. 617.
 17. Vgl. Aussage des Zeugen Myłyk, mit Schreiben vom 10.03.1959 von Hermann Langbein, Generalsekretär des Comité International d'Auschwitz, an die Zentrale Stelle, Ludwigsburg, gesandt, 4 Ks 2/63, Hauptakten, Bd. 4, Bl. 617.
 18. Vgl. kommissarische Vernehmung vom 18.08.1962 in Gliwice, 4 Ks 2/63, Hauptakten, Bd. 81, Bl. 15.406 f.
 19. Vgl. Schreiben von Hermann Langbein vom 10.03.1959 an die Zentrale Stelle, Ludwigsburg, 4 Ks 2/63, Hauptakten, Bd. 4, Bl. 613.
 20. Vgl. Schreiben von Hermann Langbein vom 10.03.1959 an die Zentrale Stelle, Ludwigsburg, 4 Ks 2/63, Hauptakten, Bd. 4, Bl. 613R.
 21. Vgl. Schreiben von Hermann Langbein vom 10.03.1959 an die Zentrale Stelle, Ludwigsburg, 4 Ks 2/63, Hauptakten, Bd. 4, Bl. 613R.
 22. Hermann Langbein, der das Verfahren dokumentierte, saß auf der Zuschauertribüne. Vgl. Langbein, Auschwitz-Prozeß, Bd. 1, S. 14.
0:00