Zeuge Jan Krokowski

87. Verhandlungstag 10.09.1964

1. Frankfurter Auschwitz-Prozess

»Strafsache gegen Mulka u.a.«, 4 Ks 2/63

Landgericht Frankfurt am Main

87. Verhandlungstag, 10.9.1964

Vernehmung des Zeugen Johann Krokowski

Vorsitzender Richter:

Wie lange sind Sie in Auschwitz geblieben?

Dolmetscherin Kapkajew:

Jak długo pan pozostał w obozie Oświęcimskim?

Zeuge Johann Krokowski:

Do 28 listopada 1944 roku.

Dolmetscherin Kapkajew:

Bis zum 28. November 1944.

Vorsitzender Richter:

28. November?

Dolmetscherin Kapkajew:

28 listopada?

Zeuge Johann Krokowski:

Tak.

Dolmetscherin Kapkajew:

Jawohl.

Vorsitzender Richter:

[Pause] Sie haben einmal gesagt: »Ich blieb in diesem Kommando bis zu meinem Abtransport in das KZ in Sachsenhausen am 31. Oktober 44.«[1]

Dolmetscherin Kapkajew:

Pan kiedyś zeznał już, że pozostał pan w tym komandzie do »czasu mojego wywiezienia do obozu w Sachsenhausen, które nastąpiło 31 października 44 roku«

Zeuge Johann Krokowski:

Musiałem się pomylić w tej chwili, w miesiącu jednym.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich habe mich damals wahrscheinlich geirrt.

Zeuge Johann Krokowski:

Bo to był ten ostatni transport, który wyjeżdżał do Sachsenhausen, polski.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das war der letzte Transport, der nach Sachsenhausen mit Polen ging.

Vorsitzender Richter:

Wo waren Sie beschäftigt in dieser Zeit?

Dolmetscherin Kapkajew:

Gdzie pan pracował w tym okresie czasu?

Zeuge Johann Krokowski:

W Oświęcimiu pełniłem różne funkcje.

Dolmetscherin Kapkajew:

In Auschwitz habe ich verschiedene Funktionen ausgeübt.

Zeuge Johann Krokowski:

Najdłużej pracowałem jako sprzątający komendanturę i później jako pomocnik kelnera w kasynie ofic erskim.

Dolmetscherin Kapkajew:

Am längsten habe ich als Putzer der Kommandantur gearbeitet und später als Hilfskellner im Offizierskasino.

Vorsitzender Richter:

Ja. Also waren Sie zunächst Maurerlehrling?

Zeuge Johann Krokowski:

Na początku byłem uczniem murarskim, potem pracowałem w szpitalu.

Dolmetscherin Kapkajew:

Am Anfang war ich Maurerlehrling, dann habe ich im Krankenbau gearbeitet.

Vorsitzender Richter:

Als Läufer?

Zeuge Johann Krokowski:

Als Läufer im Krankenbau.

Vorsitzender Richter:

Ja. Und dann?

Dolmetscherin Kapkajew:

A potem?

Vorsitzender Richter:

Bei den DAW-Werken?

Zeuge Johann Krokowski:

DAW-Werke i później już z powrotem w kasynie, jako Kommandantur-Reiniger.

Dolmetscherin Kapkajew:

A potem?

Zeuge Johann Krokowski:

A później jako Kommandantur-Reiniger.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und dann später als Kommandantur-Reiniger.

Vorsitzender Richter:

Ja. Und zum Schluß waren Sie Gehilfe des Kellners in dem Offiziersheim oder in dem Führerheim.

Dolmetscherin Kapkajew:

Im Offizierskasino.

Zeuge Johann Krokowski:

Tak jest.

Dolmetscherin Kapkajew:

Jawohl.

Vorsitzender Richter:

Nun, sagen Sie bitte, haben Sie in dieser Zeit auch den Angeklagten Boger kennengelernt?

Dolmetscherin Kapkajew:

W tym czasie, czy w tym czasie poznał pan oskarżonego Bogera?

Zeuge Johann Krokowski:

Czy poznałem?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy poznał pan go w tym czasie?

Zeuge Johann Krokowski:

Tak jest, w tym czasie poznałem oskarżonego.

Dolmetscherin Kapkajew:

Jawohl, zu der Zeit lernte ich den Angeklagten Boger [+ kennen].

Vorsitzender Richter:

Und wie kam es dazu, daß Sie ihn kennenlernten?

Dolmetscherin Kapkajew:

Jak doszło do tego, że pan go poznał? W jakich okolicznościach?

Zeuge Johann Krokowski:

Sprzątając komendanturę miałem możność sprzątać także te pokoje, gdzie urzędował oskarżony Boger.

Dolmetscherin Kapkajew:

Als ich in der Kommandantur geputzt habe, hatte ich auch die Gelegenheit, die Zimmer, in denen der Angeklagte Boger amtierte, kennenzulernen.

Vorsitzender Richter:

Ja. Und haben Sie ihn da auch persönlich kennengelernt? Wußten Sie genau, wer Boger war?

Dolmetscherin Kapkajew:

I pan poznał też osobiście oskarżonego Bogera? Pan wiedział, kto, który to jest, kto to jest?

Zeuge Johann Krokowski:

Tak jest.

Dolmetscherin Kapkajew:

Jawohl.

Vorsitzender Richter:

Ja. Und was wissen Sie von Boger?

Dolmetscherin Kapkajew:

Co pan wie o Bogerze?

Zeuge Johann Krokowski:

[Pause] Z esesmanów, którzy tworzyli załogę Oświęcimia, oskarżony Boger miał najgorszą opinię.

Dolmetscherin Kapkajew:

Unter den SS-Männern, die die Besatzung des Konzentrationslagers Auschwitz bildeten, hatte der Angeklagte Boger den schlechtesten Ruf.

Vorsitzender Richter:

Was wissen Sie an einzelnen Taten?

Dolmetscherin Kapkajew:

Co panu jest wiadome o jego [poszczególnych] czynach, postępowaniu?

Zeuge Johann Krokowski:

[Pause] Jeśli chodzi o oskarżonego Bogera, stworzył tak zwaną »huśtawkę«, gdzie przesłuchując więźniów, była to może, bodajże najgorsza kara dla więźnia. Tak zwana »huśtawka«.

Dolmetscherin Kapkajew:

Was den Angeklagten Boger anbetrifft, so war er derjenige, der die sogenannte Schaukel konstruiert hat. Und die Verhöre mit Hilfe dieser »Schaukel« gehörten zu den schlimmsten Strafen für einen Häftling.

Vorsitzender Richter:

Wieso wissen Sie, daß Boger diese »Schaukel« konstruiert hat? Er behauptet, sie sei schon vor seiner Anwesenheit in Auschwitz dort gewesen.

Dolmetscherin Kapkajew:

Skąd panu jest wiadomym, że Boger wprowadził, skonstruował tę »huśtawkę«? Boger twierdzi, że ona była już przed jego przybycie m do obozu.

Zeuge Johann Krokowski:

Pierwsza »huśtawka«, którą zrobił, to był drąg żelazny pomiędzy dwoma biurkami i sprzątając komendanturę przed przybyciem oskarżonego Bogera, nie zauważyłem, żeby coś takiego było. Dopiero w momencie, kiedy nastał oskarżony Boger. Dopiero wtedy pomiędzy tymi dwoma biurkami widzieliśmy tę »huśtawkę«.

Dolmetscherin Kapkajew:

Die erste »Schaukel«, die Boger eingeführt hat, das war eine eiserne Stange zwischen zwei Schreibtischen. Und bevor Boger ins Lager kam und ich dort geputzt habe, habe ich so was nie bemerkt. Erst nachdem Boger ins Lager gekommen ist, da habe ich festgestellt, daß eine Eisenstange zwischen zwei Schreibtischen angebracht wurde.

Vorsitzender Richter:

Haben Sie einmal gesehen oder gehört, daß Boger bei dieser Gelegenheit Häftlinge totgeschlagen hat?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy pan widział lub słyszał kiedykolwiek, żeby Boger w tych okolicznościach przesłuchiwania kogoś zabił?

Zeuge Johann Krokowski:

Jeśli chodzi o to pytanie, to o tyle na przykład nie mogę powiedzieć, żebym widział, bo nie widziałem, żeby na przykład po takim przesłuchiwaniu bezpośrednio ktoś umarł. Natomiast widziałem tych więźniów zupełnie, kompletnie wyczerpanych, i nie mogę stwierdzić, prawda, żeby bezpośrednio, nie widziałem, żeby bezpośrednio ktoś po tym przesłuchiwaniu umarł.

Dolmetscherin Kapkajew:

Also gesehen habe ich niemanden, der unmittelbar nach so einem Verhör gestorben wäre. Aber ich habe ja die Häftlinge gesehen, die vollkommen erschöpft waren. Ich habe aber nicht gesehen, daß sie unmittelbar danach tot umfielen.

Vorsitzender Richter:

Waren die Häftlinge nur erschöpft, oder waren sie auch bewußtlos?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy oni byli tylko wyczerpani, ci więźniowie, czy też byli bez przytomności?

Zeuge Johann Krokowski:

Oni byli bez przytomności.

Dolmetscherin Kapkajew:

Sie waren bewußtlos.

Vorsitzender Richter:

Bewußtlos. Und wo haben Sie diese Leute gesehen?

Dolmetscherin Kapkajew:

I gdzie pan tych ludzi widział?

Zeuge Johann Krokowski:

Ja widziałem dwóch ludzi takich na korytarzu w nowym baraku politycznym, koło krematorium, które później było przeniesione, polityczny oddział koło krematorium w tym nowym baraku.

Dolmetscherin Kapkajew:

W nowym baraku to było koło krematorium. — Ich habe zwei solche Häftlinge gesehen, und zwar auf dem Korridor in der neuen Baracke der Politischen Abteilung. Das war eine neue Baracke neben dem Krematorium.

Vorsitzender Richter:

Ja. Wann war das ungefähr?

Dolmetscherin Kapkajew:

Kiedy to było mniej więcej?

Zeuge Johann Krokowski:

[Pause] To było chyba gdzieś w roku 1943.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das war wohl im Jahre 1943 ungefähr.

Vorsitzender Richter:

Können Sie uns etwas darüber sagen, ob Boger bei Erschießungen in Block 11 teilgenommen hat?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy może pan powiedzieć nam coś o tym, żeby Boger brał udział w rozstrzeliwaniach na Bloku 11?

Zeuge Johann Krokowski:

Słyszałem.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich habe davon gehört.

Vorsitzender Richter:

Ja. Und von wem haben Sie davon gehört?

Dolmetscherin Kapkajew:

Od kogo pan to słyszał?

Zeuge Johann Krokowski:

Od kolegów, współwięźniów.

Dolmetscherin Kapkajew:

Von den Kameraden, von den Mithäftlingen.

Vorsitzender Richter:

Herr Cugini, weiß der Zeuge Uchwat, daß er hier noch mal gehört werden soll? Daß er nicht fortgeht. Gut. Danke schön.

Nun, Sie haben von Kameraden davon gehört. Haben Sie auch im Führerheim einmal gehört, daß sich dort Angehörige der Politischen Abteilung unterhalten haben über derartige Erschießungen?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy pan podczas swojej pracy w tym Führerheimie, czy pan słyszał kiedykolwiek rozmowy esesmanów, żeby oni rozmawiali na temat rozstrzeliwań.

Zeuge Johann Krokowski:

Widziałem, na przykład obsługiwałem, bezpośrednio, podawałem piwo i bułkę z szynką Rapportführerowi Palitzschowi, który bezpośrednio przyszedł z egzekucji, jeszcze karabinek postawił sobie w rogu kasyna i obsługiwałem go bezpośrednio po egzekucji, a później widziałem, jak te wozy z trupami jechały do krematorium pierwszego, ale tak raczej oficerowie nie rozmawiali ze sobą.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich habe einmal den Palitzsch bedient. Und zwar habe ich ihm Bier und ein Brötchen mit Schinken gebracht, als er unmittelbar nach so einer Exekution gekommen ist. Er hatte noch seinen Karabiner dabei und hat diesen Karabiner in die Ecke des Zimmers des Kasinos gestellt. Ich habe ihn dann unmittelbar danach bedient. Aber so, daß sie darüber gesprochen hätten, nein. Ich habe auch, nachdem ich den Palitzsch bedient habe, Autos gesehen mit den Leichen.

Zeuge Johann Krokowski:

Nie auto, tylko wagony, takie...

Dolmetscherin Kapkajew:

Rollwagen gesehen, die mit Leichen ins Krematorium I gefahren sind.

Vorsitzender Richter:

Haben Sie den Boger zu Erschießungen hingehen sehen?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy pan widział jak Boger szedł na rozstrzeliwanie?

Zeuge Johann Krokowski:

Nie widziałem.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich habe ihn nicht gesehen.

Vorsitzender Richter:

Nein. Ich frage Sie deshalb, weil mir hier eine Erklärung Ihrerseits vorliegt, in der Sie geschrieben haben: »Ich weiß das, weil ich ihn oft, nämlich den Wosnitza, gemeinsam mit Lachmann, Boger, Palitzsch und so weiter hingehen sah und nachher erfuhr, daß an diesem Tag wieder Erschießungen durchgeführt worden sind.«[2]

Dolmetscherin Kapkajew:

Pytam się pana dlatego, że w swoim zeznaniu, które pan tu napisał, wyraził się pan

Vorsitzender Richter:

621, Vorhalt.

Dolmetscherin Kapkajew:

» Widziałem, widziałem go, ma pan na myśli Wosnitzę, jak razem z Lachmannem, Bogerem i Palitzschem szli na te egzekucje, a potem słyszałem, że egzekucje miały miejsce.«

Zeuge Johann Krokowski:

Dobrze, to znaczy w ten sposób, wyraziłem się w ten sposób, że

Dolmetscherin Kapkajew [unterbricht]:

Widziałem jak szli

Zeuge Johann Krokowski [unterbricht]:

Pracownicy oddziału polityczneg o, tak Wosnitza jak i Lachmann, jak i Boger, naturalnie oni zajmowali się egzekucjami, więc, mógłbym się wyrazić w ten sposób, że szli w kierunku 11 Bloku, ale na pytanie czy widziałem, żeby strzelał

Dolmetscherin Kapkajew [unterbricht]:

Nie, nie, nie. Nie strzelał, szli. — Alle Angehörigen der Politischen Abteilung, also Wosnitza, Lachmann, Boger und Palitzsch, alle haben an den Exekutionen teilgenommen. Deswegen habe ich es ja so ausgedrückt. Aber ich habe nicht gesehen, wie das gemacht wurde.

Vorsitzender Richter:

Ja, vor allem, daß er hinging, haben Sie damals gesagt. Und heute sagen Sie, Sie haben ihn nicht hingehen sehen.

Dolmetscherin Kapkajew:

Pan wówczas powiedział, że pan widział, jak oni szli tam, a dzisiaj pan powiada, że pan go nie widział, jak on szedł na Blok 11 na rozstrzelanie.

Zeuge Johann Krokowski:

[Pause] W tej chwili nie mogę sobie sprecyzować, prawda.

Dolmetscherin Kapkajew:

In diesem Augenblick kann ich mir das nicht so präzise vorstellen.

Vorsitzender Richter:

Sie haben dann weiterhin gesagt, die Betreffenden konnten im Führerheim nicht essen, aber Sie hätten ihnen öfter Essen auf ihr Büro gebracht. »Währenddem hörte ich vielfach Gespräche, aus denen ich entnommen habe, daß zumindest diese drei Männer, das waren Boger, Lachmann und Wosnitza, der Politischen Abteilung bei den Erschießungen in Block 11 dabei waren.«[3]

Dolmetscherin Kapkajew:

Powiedział pan dalej w swoim zeznaniu, że ci ludzie nie mogli jeść w kasynie i dlatego zanosiłem im jedzenie do ich biur. I zanosząc to jedzenie mogłem wnioskować z rozmów, które były tam prowadzone, że co najmniej tych trzech: Woznitza, Lachmann i Boger, brali udział w egzekucjach.

Zeuge Johann Krokowski:

To potwierdzam.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das bestätige ich auch.

Vorsitzender Richter:

Ja. Auf meine Frage vorhin haben Sie gesagt, Sie hätten nicht gehört, daß die Leute sich unterhalten hätten über Erschießungen. Sie hätten das nur von Häftlingen gehört.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ale na pytanie moje poprzednio, czy pan słyszał, żeby tam rozmawiali na ten temat, pan powiedział, że nie, że pan tylko słyszał od więźniów.

Zeuge Johann Krokowski:

[Pause] Więc jeśli chodzi o to pytanie, to jeszcze raz chciałbym powiedzieć, że naturalnie to dla nas było wszystkich wiadomym, że na przykład ci pracownicy oddziału politycznego chodzą na blok 11, szli na blok 11 i tam wykonywali egzekucje.

Dolmetscherin Kapkajew:

Was diese Frage anbetrifft, so möchte ich sagen, daß es uns allen bekannt gewesen ist, daß die Angehörigen der Politischen Abteilung eben auf den Block 11 gingen und dort die Exekutionen durchgeführt haben.

Zeuge Johann Krokowski:

To była ich praca.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das war ja ihre Arbeit.

Vorsitzender Richter:

Waren Sie einmal dabei, wie Boger einen Menschen auf die »Schaukel« gespannt hat und dort mißhandelt hat?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy pan był kiedykolwiek przy tym, żeby Boger powiesił na »huśtawce« kogoś przy przesłuchiwaniu i bił go tam?

Zeuge Johann Krokowski:

Tak jest.

Dolmetscherin Kapkajew:

Jawohl.

Vorsitzender Richter:

Wie kamen Sie dazu? Das war doch verboten. Es ist uns doch bisher immer gesagt, daß da kein Mensch hingehen durfte.

Dolmetscherin Kapkajew:

Jakżeż to się stało, czy, w jaki sposób pan tam przyszedł? Przecież nam tu opowiadano, że to było zabronione, że nikt nie miał prawa wchodzić w tym czasie.

Zeuge Johann Krokowski:

To był transport śląski w cywilu, cywilni ludzie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das war ein Transport aus Schlesien, das waren Zivilisten.

Zeuge Johann Krokowski:

I poza tym oprócz oskarżonego Bogera brali udział funkcjonariusze gestapo z bodajże ze Śląska.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und neben dem Angeklagten Boger nahmen daran auch die Angehörigen der Gestapo aus Schlesien teil.

Zeuge Johann Krokowski:

I ja dostałem polecenie, żeby przynieść właśnie na oddział polityczny, do tego baraku politycznego, jedzenie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und ich habe den Auftrag bekommen, in die Baracke der Politischen Abteilung das Essen zu bringen.

Zeuge Johann Krokowski:

Z kasyna oficerskiego.

Dolmetscherin Kapkajew:

Aus dem Offizierskasino.

Zeuge Johann Krokowski:

I wtedy idąc z tymi kanapkami właśnie dla tych esesmanów, gestapowców i oskarżonego Bogera, widziałem na »huśtawce« wiszącego mężczyznę,

Dolmetscherin Kapkajew:

Und als ich die belegten Brote für Gestapo-Angehörige, den Angeklagten Boger und die SS-Männer hingebracht habe, sah ich einen an der »Schaukel« angebrachten Mann.

Zeuge Johann Krokowski:

Tak. Następnie widziałem oskarżonego Bogera rozebranego w koszuli

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich habe den Angeklagten Boger ferner gesehen, der ausgezogen war, im Hemd

Zeuge Johann Krokowski:

Z podwiniętymi rękawami

Dolmetscherin Kapkajew:

Mit hochgekrempelten Ärmeln

Zeuge Johann Krokowski:

Zupełnie spocone czoło miał wtedy

Dolmetscherin Kapkajew:

Seine Stirn war ganz verschwitzt.

Zeuge Johann Krokowski:

Tak. Na stole widziałem przyrządy do bicia.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und auf dem Tisch sah ich die Werkzeuge zum Schlagen.

Vorsitzender Richter:

Wie viele Menschen waren das, die aus Schlesien angekommen waren? Ungefähr.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ile było mniej więcej tych ludzi, którzy przybyli ze Śląska wówczas?

Zeuge Johann Krokowski:

Kilkadziesiąt osób.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ile?

Zeuge Johann Krokowski:

No może było ich trzydziestu.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ungefähr 30 waren es.

Vorsitzender Richter:

Ja. Und was geschah mit diesen Menschen? Haben Sie gesehen, wie die dort behandelt wurden oder ob sie lebend blieben oder ob sie nachher zusammengeschlagen waren oder was?

Dolmetscherin Kapkajew:

Co się stało później z tymi ludźmi? Czy pan widział, czy oni zostali przy życiu, czy później ich wywieźli? Co się z nimi stało?

Zeuge Johann Krokowski:

Także była kobieta między innymi, kilka kobiet było.

Dolmetscherin Kapkajew:

Auch einige Frauen waren darunter.

Zeuge Johann Krokowski:

Nie mogę w tej chwili powiedzieć. Według mnie oni zostali później skierowani do obozu. Ale co się z nimi dalej stało?

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich kann ja so schlecht sagen, was mit ihnen geworden ist. Meiner Meinung nach sind sie dann später ins Lager gebracht worden, aber was mit ihnen dann geschehen ist?

Vorsitzender Richter:

Wissen Sie nicht.

Dolmetscherin Kapkajew:

Weiß ich nicht.

Vorsitzender Richter:

Wie lange haben Sie denn diesen Mißhandlungen zugesehen?

Dolmetscherin Kapkajew:

Ile czasu pan się przyglądał tej męczarni?

Zeuge Johann Krokowski:

Tylko ten czas, żeby zanieść bułki z szynką i z powrotem, dlatego, że nam nie wolno było przebywać tam.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das war nur dieser Zeitpunkt, in dem ich die belegten Brote, also Brötchen mit Schinken, hingestellt habe und dann wieder fortging, weil es uns verboten war.

Zeuge Johann Krokowski:

Bo nie tylko wtedy oskarżonemu Bogerowi podawałem te bułki, ale także i tym pozostałym gestapowcom, którzy tam byli.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich habe nämlich nicht nur dem Angeklagten Boger diese Brötchen vorgelegt, sondern den anderen Angehörigen der Gestapo, die sich dort befanden.

Vorsitzender Richter:

Ja. Ich frage Sie deshalb, weil Sie bei Ihrer Erklärung ausgeführt haben, von diesen 60 Personen: »Sie wurden in der Baracke der Politischen Abteilung ganz furchtbar mißhandelt, so daß viele besinnungslos wurden. Dann wurden sie erschlagen oder erschossen.«[4] Vorhalt aus Blatt 622.

Dolmetscherin Kapkajew:

Proszę pana, pan powiedział w swoim zeznaniu poprzednim, że z tych sześćdziesięciu , że te 60 osób z transportu, było w okropny sposób maltretowane w wydziale politycznym i w ten sposób, że tracili przytomność i po [utracie] przytomności zostali albo zabici przez uderzenia, albo też rozstrzelani.

Zeuge Johann Krokowski:

Więc, chcę stwierdzić, że na pytanie pana Przewodniczącego, czy widziałem wiszącego mężczyznę na »huśtawce«, więc widziałem na »huśtawce« wiszącego, ale też dodaję, że kilku z nich leżało na podłodze już po przesłuchiwaniu i stwierdzam, przypuśćmy, oni musieli mieć taką karę, że po pobycie w obozie zostali przeniesieni do obozu i na pewno wielu z nich nie doczekało, prawda, wolności. I tego.

Dolmetscherin Kapkajew:

Auf die Frage des Vorsitzenden, ob ich den auf der »Schaukel« hängenden Mann gesehen habe, habe ich geantwortet, daß ich ihn gesehen habe. Ich füge noch hinzu, daß einige Häftlinge auch auf dem Boden lagen und besinnungslos waren. So ist es anzunehmen, daß sie sicher, nachdem sie ins Lager gekommen sind, nicht mehr die Freiheit lebend gesehen haben, erlebt haben.

Vorsitzender Richter:

Aber Sie haben weder gesehen, daß sie erschlagen, noch, daß sie erschossen worden sind.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ale pan nie widział, że oni zostali zabici, na śmierć potłuczeni ani też, że zostali rozstrzelani.

Zeuge Johann Krokowski:

Na początku powiedziałem, że nie widziałem nikogo, który by po takich przesłuchaniach, żeby był zabity.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich habe bereits am Anfang gesagt, daß ich niemanden unmittelbar nach so einer Vernehmung tot gesehen habe, erschlagen oder

Vorsitzender Richter [unterbricht]:

Ja, und gerade deshalb würde es mich interessieren, wie der Zeuge dazu kommt, früher zu sagen: »Dann wurden sie erschlagen oder erschossen.«

Dolmetscherin Kapkajew:

Więc właśnie dlatego mnie interesuje, dlaczego pan w poprzednim zeznaniu napisał, że: »potem«, znaczy, kiedy stracili przytomność, »potem zostali zatłuczeni na śmierć albo rozstrzelani«.

Zeuge Johann Krokowski:

Bo taka była kolej normalnie tych wszystkich przesłuchań, że na bloku 11 się znajdowali później. To było dla nas zupełnie jasne, że po takim przesłuchaniu, po takim czymś strasznym, że to byli jacyś [Pause] ludzie, którzy nie doczekali się wolności.

Dolmetscherin Kapkajew:

Wie das eine normale Reihenfolge gewesen ist. Wenn jemand auf dem Block 11 auf so fürchterliche Art und Weise vernommen wurde, dann war es uns klar, daß sie ja lebend nicht mehr

Vorsitzender Richter [unterbricht]:

Was haben Sie, Herr Rechtsanwalt?

Nebenklagevertreter Raabe:

Herr Vorsitzender, ich wollte nur zu Ihrem Vorhalt darauf hinweisen, daß in demselben Absatz der letzte Satz lautet wie folgt: »Boger, Wosnitza waren sicher bei diesem Massenmord tätig.« Aus dieser Formulierung ist an sich zu entnehmen, daß der Zeuge das auch damals nicht so gemeint hat, als ob er es gesehen hätte

Vorsitzender Richter [unterbricht]:

Moment, Herr Rechtsanwalt Raabe, also das ist ja eine Folgerung, die Sie da ziehen, die gar nicht der Tatsache entspricht. Wir müssen zwei Dinge hier bedenken. Zunächst einmal, ob der Zeuge teilgenommen hat und gesehen hat, daß Leute erst mißhandelt, dann erschlagen, dann erschossen worden sind. Und dann kommt der zweite Teil, ob er weiß, wer daran beteiligt war und ob insbesondere Boger das gemacht hat. Das würde ich ihn schon nachher fragen.

Aber wenn er sagt: »Boger, Wosnitza waren sicher bei diesem Massenmord tätig«, dann bezieht sich das ja nur auf die Personen, die sicher dabei waren, während er den Massenmord selbst vorher genau geschildert hat: »Sie wurden in der Baracke der Politischen Abteilung ganz furchtbar mißhandelt, so daß viele besinnungslos wurden. Dann wurden sie erschlagen oder erschossen.«[5] Wenn das ein Zeuge aussagt, muß ich annehmen, daß er es gesehen hat.

Nebenklagevertreter Raabe:

Herr Vorsitzender, ja, Sie haben vollkommen recht, wenn Sie diesen ersten Satz nehmen. Aber ich wollte eben nur darauf hinweisen, daß dieser letzte Satz dann offensichtlich

Vorsitzender Richter [unterbricht]:

Der bezieht sich nur auf die Personen.

Nebenklagevertreter Raabe:

Ja, aber wenn er für die Personen es nicht fest sagt, dann ergibt sich doch daraus, daß er offensichtlich auch die Sache nicht gesehen hat und das schon damals so gesagt hat.

Vorsitzender Richter [unterbricht]:

Aber Herr Rechtsanwalt, ich kann doch sehr wohl sehen, daß ein Mensch totgeschlagen wird, ohne daß ich genau mich festlegen kann, wer es gewesen ist. Das ist doch durchaus möglich, liegt auch im Bereich der natürlichen Lebenserfahrung.

Nebenklagevertreter Raabe:

Ja. Na, ich will jetzt nicht plädieren, ich wollte nur darauf hinweisen.

Vorsitzender Richter:

Eben.

Nebenklagevertreter Raabe:

Mir schien das eine Differenz.

Vorsitzender Richter:

So. Also wie kam denn diese Erklärung, die ich hier vorliegen habe, zustande. Die fängt an mit: »Ich heiße Johann Krokowski« und geht dann weiter, und zum Schluß heißt es: »Ich bin bereit, alle Aussagen auch vor einem deutschen Gericht zu wiederholen.«[6] Wie kam denn diese Erklärung zustande? Haben Sie die schriftlich gegeben?

Dolmetscherin Kapkajew:

Proszę pana, w jaki sposób powstało to oświadczenie, które zaczyna się słowami: »Nazywam się Johann Krokowski« i kończy się, że »jestem gotów potwierdzić moje zeznanie przed niemieckimi sądami«. W jaki sposób powstało to oświad czenie?

Zeuge Johann Krokowski:

W jaki sposób powstało to oświadczenie?

Dolmetscherin Kapkajew [unterbricht]:

Tak, to oświadczenie, tak.

Zeuge Johann Krokowski:

To było w roku 1959.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das war im Jahre 1959.

Zeuge Johann Krokowski:

Tak, na począ tku roku.

Dolmetscherin Kapkajew:

Am Anfang des Jahres.

Zeuge Johann Krokowski:

Kiedy wezwany zostałem do Oświęcimia,

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich wurde aufgefordert, nach Auschwitz zu kommen.

Vorsitzender Richter:

Von wem?

Dolmetscherin Kapkajew:

Kto pana wezwał?

Zeuge Johann Krokowski:

To było pismo podpisane przez Międzynarodowy Komitet Oświęcimski.

Dolmetscherin Kapkajew:

Międzynarodowy Komitet?

Zeuge Johann Krokowski:

Tak.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das war ein Schreiben, unterschrieben von dem Internationalen Auschwitz-Komitee.

Vorsitzender Richter:

Ja, und? Dann sind Sie nach Auschwitz gekommen, und was geschah dort?

Dolmetscherin Kapkajew:

No, więc pan pojechał do Oświęcimia

Zeuge Johann Krokowski [unterbricht]:

Pojechałem do Oświęcimia, i tam złożyłem zeznanie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich bin nach Auschwitz gekommen und habe dort meine Aussage gemacht.

Vorsitzender Richter:

Vor wem?

Dolmetscherin Kapkajew:

Przed kim?

Zeuge Johann Krokowski:

Przed Sekretarzem Generalnym Miedzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego, kolegą Hermannem Langbeinen.

Dolmetscherin Kapkajew:

Vor dem Generalsekretär des Internationalen Auschwitz-Komitees, Hermann Langbein.

Vorsitzender Richter:

Ist diese Aussage in polnisch oder in deutsch aufgenommen worden?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy to zeznanie pan złożył po polsku czy po niemiecku?

Zeuge Johann Krokowski:

Ja to zeznanie najpierw złożyłem po polsku

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich habe diese Aussage zuerst in polnisch gemacht.

Zeuge Johann Krokowski:

I w tym samym dniu otrzymałem to w tłumaczeniu niemieckim, podpisałem.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und am gleichen Tag habe ich die Aussage in der deutschen Übersetzung bekommen und unterschrieben.

Vorsitzender Richter:

Haben Sie in Auschwitz auch den Angeklagten Hofmann kennengelernt?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy pan w Oświęcimiu też poznał oskarżonego Hofmanna?

Zeuge Johann Krokowski:

To był przez dłuższy czas komendant Obozu Oświęcimskiego.

Dolmetscherin Kapkajew:

Der war längere Zeit Kommandant des Lagers Auschwitz.

Vorsitzender Richter:

Ja? Wissen Sie, ob Hofmann bei Vergasungen teilgenommen hat? In Birkenau?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy panu jest wiadomo, czy Hofmann brał udział w gazowaniach w Oświęcimiu, w Brzezince?

Zeuge Johann Krokowski:

Tak jest, to była jego służba.

Dolmetscherin Kapkajew:

Jawohl, das war ja sein Dienst.

Vorsitzender Richter:

Wieso wissen Sie, daß er diesen Dienst hatte, und wieso wissen Sie, daß er dort gewesen ist und daß er das gemacht hat?

Dolmetscherin Kapkajew:

Skąd panu jest wiadome, że to była jego służba, skąd panu jest wiadome, że on tam był i że on to zrobił?

Zeuge Johann Krokowski:

Bo po takim gazowaniu przeważnie przychodzili do kasyna oficerskiego zawsze zjeść coś, kolację.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nach so einer Vergasung kamen sie meistens ins Offizierskasino, um Abendbrot zu essen.

Vorsitzender Richter:

Und?

Dolmetscherin Kapkajew:

I? [Pause] I?

Zeuge Johann Krokowski:

No, rozmawiali ze sobą.

Dolmetscherin Kapkajew:

Sie haben sich miteinander unterhalten.

Zeuge Johann Krokowski:

A ja mus iałem obsługiwać, no więc

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich mußte sie bedienen.

Zeuge Johann Krokowski:

W międzyczasie, przecież rozmawiali ze sobą także. Można się było zorientować, przecież wiedzieliśmy, że w Brzezince, że w Birkenau odbywa się codziennie gazowa nie, nieprawda?

Dolmetscherin Kapkajew:

Sie sprachen miteinander so, daß man sich auch orientieren konnte daraus, was sie miteinander gesprochen haben. Übrigens waren wir ja genau orientiert, daß jeden Tag in Birkenau die Vergasungen stattfinden.

Vorsitzender Richter:

Ja, das wissen wir. Im Augenblick dreht es sich darum, festzustellen, ob sich der Angeklagte Hofmann bei diesen Vergasungsaktionen aktiv beteiligt hat. Da haben Sie mir bisher nur gesagt, daß Sie im Führerheim Leute bedient haben, darunter auch den Hofmann, und daß Sie aus Gesprächen gehört haben, daß Vergasungen stattgefunden haben.

Dolmetscherin Kapkajew:

Więc o tym, że były gazowania, jest nam wiadome. Obecnie chodzi tylko o to, żeby stwierdzić, czy brał w tym czynny udział oskarżony Hofmann. Na razie powiedział mi pan tylko tyle, że pan obsługiwał w kasynie oficerskim ludzi, między innymi Hofmanna i że mowa była o tym, że takie gazowania mają miejsce.

Zeuge Johann Krokowski:

No, zależy, jak my podejdziemy do tej sprawy, czy brał udział w gazowaniu oskarżony Hofmann. Oskarżony Hofmann mógł być tylko na przykład w Birkenau, w Brzezince, mógł być jako bierny świadek, jako bierny widz. Ja nie mogę powiedzieć, bo ja byłem w Führerheimie, a to się odbywało w Brzezince, ja tylko stwierdzam, że jak oni jechali do Birkenau, tam mogli obserwować gazowanie, bo gazowali, to przecież byli specjalni, już specjalnie [unverständlich]

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja, um die Frage zu beantworten, das hängt davon ab, von welchem Standpunkt man das betrachtet. Es könnte sein, daß er ja nur ein passiver Zuschauer bei diesen Vergasungen gewesen ist. Weil er war ja in Birkenau, die Vergasungen fanden dort statt, und ich befand mich im Führerheim. Also ich konnte es ja nun nicht sehen. Er kann ja nur auch hinfahren und zuschauen, weil andere Leute dazu da waren, um die Vergasung selbst durchzuführen.

Vorsitzender Richter:

Ja was hat er denn gesagt? Was haben Sie denn in Erinnerung, was er erzählt hat und woraus Sie dann Ihre Schlüsse gezogen haben.

Dolmetscherin Kapkajew:

Więc co on powiedział, co pan sobie przypomina, co on mówił, coś takiego, z czego pan by mógł wyciągnąć wniosek o jego działalności? Hofmann.

Zeuge Johann Krokowski:

Prowadzili że sobą normalne rozmowy, po przyjściu, prawda, z B irkenau [Pause]

Dolmetscherin Kapkajew:

Sie haben miteinander normale Gespräche geführt, wenn sie von Birkenau zurückkamen.

Zeuge Johann Krokowski:

Przecież nie chwalili się między sobą, wtedy nie mieli powodu, a nic, co oni tam robili, w każdym razie...

Dolmetscherin Kapkajew:

Sie haben ja keinen Grund gehabt, voreinander zu prahlen, was sie dort gemacht haben. Jedenfalls sie...

Vorsitzender Richter:

Ja also, Herr Zeuge. Wenn jemand in das Führerheim kommt, um dort etwas zu essen oder zu trinken, und er führt normale Gespräche mit einem anderen, dann kann ich mich doch nicht nachher hinstellen und kann sagen: »Ich habe im Führerheim gehört, daß der Hofmann bei Vergasungen in Birkenau dabei war.« Das kann ich nicht begreifen.

Dolmetscherin Kapkajew:

Więc pr oszę pana, ja nie mogę zrozumieć, jeżeli ludzie przychodzą do kasyna oficerskiego i prowadzą ze sobą normalne rozmowy, jak pan powiedział, to skąd pan może później przyjść i powiedzieć: »Wiem, z obsługiwania w kasynie oficerskim, z rozmów, które się tam toczyły, że oskarżony Hofmann brał udział w gazowaniu.« Jakiż to jest związek między tym?

Zeuge Johann Krokowski:

Więc jeszcze raz mówię, że nie mogę powiedzieć, że oskarżony Hofmann brał bezpośredni udział w gazowaniu. Nie mogę tego powiedzieć.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich wiederhole es noch einmal. Ich bin nicht in der Lage zu sagen, daß der Angeklagte Hofmann unmittelbar an den Vergasungen teilgenommen hat. Das kann ich ja nicht sagen.

Vorsitzender Richter:

Aha.

Zeuge Johann Krokowski:

Tylko stwi erdzam, że był tam w Birkenau, obserwował.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich stelle nur fest, daß er in Birkenau gewesen ist.

Zeuge Johann Krokowski:

Obserwował

Vorsitzender Richter [unterbricht]:

Haben Sie den Angeklagten Broad gekannt?

Dolmetscherin Kapkajew [unterbricht]:

Daß er beobachtet hat.

Vorsitzender Richter:

Haben Sie den Angeklagten Broad gekannt?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy znał pan oskarżonego Broada?

Zeuge Johann Krokowski:

Znałem Pery Broada.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja, ich kannte Pery Broad.

Vorsitzender Richter:

Was hat er für eine Tätigkeit gehabt, und was wissen Sie von ihm?

Dolmetscherin Kapkajew:

Jaka była jego czynność, i co panu wiadomym jest o nim?

Zeuge Johann Krokowski:

On był, pisarzem takim, można powiedzieć kronikarzem takim, rejestratorem...

Dolmetscherin Kapkajew:

Er war Schreiber, er hat Chronik geführt, Registrator sozusagen.

Zeuge Johann Krokowski:

Osobiście chciałbym stwierdzić, że wśród całego oddziału politycznego, to jest moje osobiste zdanie, ja bym chciał podkreślić jeszcze raz, że z całego oddziału politycznego, oskarżony Pery Broad cieszył się, można powiedzieć, dobrą opinią.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich möchte hier meine persönliche Meinung sagen, und ich betone, das ist meine persönliche Meinung: Aus der ganzen Politischen Abteilung erfreute sich der Angeklagte Pery Braod eines guten Rufes.

Vorsitzender Richter:

Ja. Kannten Sie Dylewski?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy znał Pan Dylewskiego?

Zeuge Johann Krokowski:

Tak jest.

Dolmetscherin Kapkajew:

Jawohl.

Vorsitzender Richter:

Was wissen Sie von seiner Tätigkeit?

Dolmetscherin Kapkajew:

Co panu jest wiadome o jego działalności?

Zeuge Johann Krokowski:

Oskarżony Dylewski odznaczał się też pewną brutalnością. Wiem, sprzątałem jego pokój, często ścierałem krew z biurka i ze ścian, tam gdzie urzędował.

Dolmetscherin Kapkajew:

Der Angeklagte Dylewski zeichnete sich auch durch Brutalität aus. Ich habe sein Zimmer geputzt, und ich habe oft Blut von den Wänden und von dem Schreibtisch abwischen müssen.

Vorsitzender Richter:

Selbst Beobachtungen über seine Tätigkeit haben Sie nicht gemacht?

Dolmetscherin Kapkajew:

Osobiście pan nie mógł obserwować jego działalności?

Zeuge Johann Krokowski:

Osobiście, nie, bo to się odbywało w zamkniętym pokoju.

Dolmetscherin Kapkajew:

Persönlich nicht, das spielte sich in einem geschlossenen Zimmer ab.

Vorsitzender Richter:

Wissen Sie, ob jemand, der von Dylewski vernommen worden ist, zu Tode gekommen ist?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy panu jest wiadomym, żeby ktoś po przesłuchaniu go przez Dylewskiego zmarł?

Zeuge Johann Krokowski:

Nie jest mi to wiadome.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das ist mir nicht bekannt.

Vorsitzender Richter:

Kennen Sie den Angeklagten Stark?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy pan znał oskarżonego Starka?

Zeuge Johann Krokowski:

Z widzenia go znałem, ale o jego działalności nic nie mogę powiedzieć. Słyszeliśmy naturalnie, te zastrzyki fenolu, które on za [unverständlich]

Dolmetscherin Kapkajew [unterbricht]:

Stark? Stark.

Zeuge Johann Krokowski:

Przepraszam, nie Stark, tylko Klehr. — Entschuldigen Sie. — Przepraszam.

Dolmetscherin Kapkajew:

Der Zeuge fing an, über Klehr auszusagen. Jetzt bittet er um Entschuldigung, er hat ja nicht verstanden. Sie meinen Stark. — Co panu jest o Starku wiadomo?

Zeuge Johann Krokowski:

Nic nie mogę powiedzieć.

Dolmetscherin Kapkajew:

Über Stark kann ich nichts sagen.

Vorsitzender Richter:

Hat das Gericht noch Fragen? Von Klehr wollte er etwas sagen?

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja, er wollte

Vorsitzender Richter [unterbricht]:

Ja. Was wollte er von Klehr sagen?

Dolmetscherin Kapkajew:

Co pan chciał powiedzieć?

Zeuge Johann Krokowski:

To co słyszałem, już powiedziałem, o tych zastrzykach fenolu.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich kann sagen, daß wir alle gewußt haben von den Phenolspritzen, die er verabreicht hat.

Vorsitzender Richter:

Ja. Hat das Gericht noch Fragen? Nein. Herr Staatsanwalt.

Staatsanwalt Wiese:

Herr Zeuge, wissen Sie, ob das Zimmer von dem Angeklagten Dylewski allein benutzt wurde, oder waren da noch andere Angehörige?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy panu jest wiadome, czy pokój, z którego korzystał oskarżony Dylewski, czy on był sam jeden w tym pokoju, czy też ktoś inny urzędował jeszcze z nim razem?

Zeuge Johann Krokowski:

Z tego, o ile sobie przypominam, tak, sam urzędował oskarżony Boger w tym po koju.

Dolmetscherin Kapkajew:

Soweit ich mich erinnere, da amtierte auch in diesem Zimmer der Angeklagte Boger.

Staatsanwalt Wiese:

Danke.

Vorsitzender Richter:

Herr Rechtsanwalt Raabe.

Nebenklagevertreter Raabe:

Herr Krokowski, Sie erwähnten vorhin, kurz nach dem Eintreffen von Boger hätten Sie gesehen, daß er eine Stange eingeführt hätte, sozusagen als Vorläufer der »Schaukel«. Würden Sie das bitte zunächst übersetzen.

Dolmetscherin Kapkajew:

Pan w swoim zeznaniu powiedział, że po przybyciu Bogera do obozu, pan stwierdził drążek żelazny

Zeuge Johann Krokowski:

Tak jest.

Dolmetscherin Kapkajew:

Taki jak gdyby wstęp do »huśtawki«, która później — Ja.

Nebenklagevertreter Raabe:

Wie war diese Stange angebracht?

Dolmetscherin Kapkajew:

W jaki sposób ona była przymocowana?

Zeuge Johann Krokowski:

Ona leżała na biurkach, zwyczajnie. Pomiędzy dwoma biurkami.

Dolmetscherin Kapkajew:

Die Stange lag einfach auf den Schreibtischen, zwischen zwei Schreibtischen.

Nebenklagevertreter Raabe:

Zwischen zwei Schreibtischen. Gehörte der eine Schreibtisch etwa dem Angeklagten Dylewski?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy drugie biurko należało może do oskarżonego Dylewskiego?

Zeuge Johann Krokowski:

Tego nie mogę sobie w tej chwili przypomnieć. Oni urzędowali, ja nawet nie wiem, który przy jakim biurku urzędował.

Dolmetscherin Kapkajew:

Daran kann ich mich im Moment nicht entsinnen.

Nebenklagevertreter Raabe:

Danke.

Dolmetscherin Kapkajew:

Który co?

Zeuge Johann Krokowski:

Który przy jakim biurku urzędował.

Dolmetscherin Kapkajew:

Wer an welchem Schreibtisch saß, kann ich mich jetzt nicht entsinnen.

Nebenklagevertreter Raabe:

Danke.

Vorsitzender Richter:

Keine Frage?

Verteidiger Aschenauer:

Ich verzichte bei diesem Zeugen auf jede Frage. Ich kann mir bei diesem Zeugen für die Wahrheitsempfindung nichts vorstellen, was von Bedeutung ist.

Verteidiger Laternser:

Herr Zeuge, als Sie in Auschwitz waren, um dort vernommen zu werden, wer war denn noch dort an Zeugen?

Dolmetscherin Kapkajew:

Kiedy pan przyjechał do Oświęcimia, żeby złożyć zeznanie w 59 roku, kto tam jeszcze był ze świadków? W Oświęcimiu.

Zeuge Johann Krokowski:

Tam byli koledzy.

Dolmetscherin Kapkajew:

Dort waren auch Kameraden.

Verteidiger Laternser:

Kennen Sie einen Feliks Myłyk?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy pan zna Feliksa Myłyka? Myłyk.

Zeuge Johann Krokowski:

To nazwisko jest mi znane, ale nie mogę sobie w tej chwili twarzy przypomnieć.

Dolmetscherin Kapkajew:

Dieser Name ist mir bekannt, aber ich kann mich im Moment nicht an das Gesicht erinnern.

Zeuge Johann Krokowski:

Może gdybym wiedział, gdzie pracował, albo...

Dolmetscherin Kapkajew:

Vielleicht, wenn ich gewußt hätte, wo er gearbeitet hat.

Verteidiger Laternser:

Er ist von Beruf, ich glaube, Volkswirt hat er gesagt.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ekonomista z zawodu.

Verteidiger Laternser:

Und er wohnt...

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich kann mich nicht erinnern.

Verteidiger Laternser:

Ja. Noch eine Frage. Herr Zeuge, wer hat denn Ihre Aussage in polnischer Sprache diktiert?

Dolmetscherin Kapkajew:

Proszę pana, kto dyktował zeznanie pana w języku polskim?

Zeuge Johann Krokowski:

Kto dyktował?

Dolmetscherin Kapkajew:

Tak.

Zeuge Johann Krokowski:

Ja sam, ja mówiłem normalnie. To znaczy, przepraszam, ja napisałem to w języku polskim.

Dolmetscherin Kapkajew:

Wer diktierte? Ich habe das in der polnischen Sprache geschrieben.

Verteidiger Laternser:

Ja. [Pause] Können Sie Deutsch?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy pan mówi, rozumie po niemiecku?

Zeuge Johann Krokowski:

Ja rozumiem po niemiecku, ale dobrze nie mówię.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich verstehe Deutsch, aber ich spreche nicht gut.

Zeuge Johann Krokowski:

Tak jak możliwe.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja, so ein bißchen.

Verteidiger Laternser:

Ich habe keine weiteren Fragen.

Vorsitzender Richter:

Herr Doktor Stolting.

Verteidiger Stolting II:

Herr Zeuge, als Sie damals in Auschwitz waren zu Ihrer Vernehmung durch den Herrn Langbein, wie viele Tage sind Sie da in Auschwitz gewesen?

Dolmetscherin Kapkajew:

Proszę świadka, wtedy, kiedy pan był w Oświęcimiu dla przesłuchania przez pana Langbeina, ile dni pan wówczas w Oświęciumiu [+ przebywał]?

Zeuge Johann Krokowski:

Ja z araz wyjechałem z Oświęcimia, w ten sam dzień

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich bin sofort an dem gleichen Tag aus Auschwitz fortgefahren.

Verteidiger Stolting II:

Ja. Und wie viele Stunden hat denn die Anreise nach Auschwitz gedauert? Ich weiß nicht, wie weit der Ort, in dem Sie damals wohnten, von Auschwitz entfernt ist.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ile godzin trwa jazda od miejsca pana zamieszkania do Oświęcimia? Ja nie wiem, jak to

Zeuge Johann Krokowski:

No, to jest pociągiem, pociągiem jedzie się, można jechać d o Krakowa i z Krakowa na Katowice do Oświęcimia. Jakieś 8 godzin.

Dolmetscherin Kapkajew:

Na ja, mit dem Zug, da kann man nach Krakau fahren und von Krakau nach Auschwitz, also etwa acht Stunden.

Verteidiger Stolting II:

Acht Stunden.

Zeuge Johann Krokowski:

Acht Stunden.

Verteidiger Stolting II:

Habe ich Sie dann recht verstanden, daß Sie insgesamt zwei Tage unterwegs waren? Hin und zurück und wieder

Zeuge Johann Krokowski [unterbricht]:

No nie, ja w nocy jechałem, rano byłem...

Dolmetscherin Kapkajew:

Nein, nein, ich bin über Nacht gefahren und bin morgens in Auschwitz gewesen.

Verteidiger Stolting II:

Und abends zurückgefahren?

Dolmetscherin Kapkajew:

A wieczorem pan wyjechał?

Zeuge Johann Krokowski:

Tak, ja wieczorem wyjechałem, po południu, po połudn iu.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja, und am Nachmittag bin ich abgefahren.

Verteidiger Stolting II:

Und haben Sie Ihre Reisekosten erstattet bekommen?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy zwrócono panu koszta podróży?

Zeuge Johann Krokowski:

Ja w tej chwili sobie nie p rzypominam, ale nie przypominam sobie, jak to było uregulowane wtedy.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich kann mich im Moment nicht erinnern. Ich erinnere mich nicht daran, auf welche Art und Weise das geregelt wurde.

Verteidiger Stolting II:

Ja haben Sie sie selbst bezahlt?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy pan sam zapłacił?

Zeuge Johann Krokowski:

Sam płaciłem.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja, ich habe selbst bezahlt.

Verteidiger Stolting II:

Dann verstehe ich aber nicht, wenn Sie gerade gesagt haben, Sie wissen nicht, wie das geregelt wurde. Wenn Sie jetzt sagen, Sie haben es selbst bezahlt. Das widerspricht sich doch.

Vorsitzender Richter:

Zunächst hat er es selbst

Dolmetscherin Kapkajew [unterbricht]:

Zunächst

Verteidiger Stolting II [unterbricht]:

Hat er »zunächst« gesagt?

Vorsitzender Richter:

Nein, hat er nicht gesagt.

Verteidiger Stolting II:

Nicht gesagt.

Vorsitzender Richter:

Ich habe es aber so verstanden.

Verteidiger Stolting II:

Ja, ich wollte das nicht selbst unterstellen, Herr Direktor.

Vorsitzender Richter:

Ja. Also haben Sie es zunächst selbst bezahlt und später wiederbekommen?

Dolmetscherin Kapkajew:

Więc pan z początku sam zapłacił, a potem pan otrzymał z powrotem te pieniądze?

Zeuge Johann Krokowski:

Ja sobie naprawdę już nie przypominam, jak to było, nie wiem, jak to było, czy, nie wiem, dosłownie nie wiem.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja, ich kann mich wirklich nicht dran erinnern, wie das gewesen ist.

Zeuge Johann Krokowski:

Jak to była uregulowana ta sprawa.

Dolmetscherin Kapkajew:

Wie die Sache da geregelt wurde.

Verteidiger Stolting II:

Herr Krokowski, von wem stammte denn die Vorladung zu dieser Vernehmung?

Dolmetscherin Kapkajew:

Hat er bereits gesagt.

Verteidiger Stolting II:

Hat er gesagt? Von Herrn Langbein?

Dolmetscherin Kapkajew:

Vom Internationalen Auschwitz-

Verteidiger Stolting II [unterbricht]:

Und wer hat das unterschrieben?

Dolmetscherin Kapkajew:

I przez kogo było to podpisane, to

Zeuge Johann Krokowski [unterbricht]:

Przez Sekretarza Generalnego kolegę Hermanna Langbeina.

Dolmetscherin Kapkajew:

Durch den Generalsekretär des Internationalen Auschwitz-Komitees, den Kameraden Hermann Langbein.

Verteidiger Stolting II:

Hatten Sie vor diesem Tag, also vor dieser Vernehmung, schon in einer brieflichen oder persönlichen Verbindung zu dem Auschwitz-Komitee gestanden?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy przed tym zeznaniem pana, czy pan już był w osobistym czy pisemnym kontakcie z Oświęcimiem? Z Komitetem Oświęcimskim?

Zeuge Johann Krokowski:

No, ja dostawałem biuletyny, biuletyny Mię dzynarodowego Komitetu.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja, ich habe ja die Bulletins des Internationalen Auschwitz-Komitees erhalten.

Zeuge Johann Krokowski:

Poza tym, kolegę Hermanna Langbeina znałem z pobytu w obozie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Darüber hinaus kenne ich den Kameraden Hermann Langbein von meinem Aufenthalt im Lager her.

Verteidiger Stolting II:

War in dem Schreiben, in dem Sie zu dieser Vernehmung nach Auschwitz gebeten wurden, Ihnen zugesagt worden, daß Ihre Reisekosten erstattet werden?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy w tym piśmie, w którym wezwano pana do przybycia, do zeznania, do Oświęcimia, czy tam było też zapewnienie, że koszta podróży, zostaną panu zwrócone?

Zeuge Johann Krokowski:

Nie, nie przypominam sobie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nein, ich kann mich nicht erinnern

Zeuge Johann Krokowski:

Czy tam było coś

Verteidiger Stolting II [unterbricht]:

Danke sehr, keine Frage.

Dolmetscherin Kapkajew:

Daß da drin etwas gewesen wäre.

Vorsitzender Richter:

Wenn keine Fragen mehr sind, werden zur Beeidigung des Zeugen Anträge gestellt? Nein. Dann ist der Zeuge zu beeidigen.

  1. Vgl. Aussage des Zeugen Krokowski (undatiert), mit Schreiben vom 10.03.1959 von Hermann Langbein, Generalsekretär des Comité International d'Auschwitz, an die Zentrale Stelle, Ludwigsburg, gesandt, 4 Ks 2/63, Hauptakten, Bd. 4, Bl. 621.
  2. Vgl. Aussage des Zeugen Krokowski (undatiert), mit Schreiben vom 10.03.1959 von Hermann Langbein, Generalsekretär des Comité International d'Auschwitz, an die Zentrale Stelle, Ludwigsburg, gesandt, 4 Ks 2/63, Hauptakten, Bd. 4, Bl. 621.
  3. Vgl. Aussage des Zeugen Krokowski (undatiert), mit Schreiben vom 10.03.1959 von Hermann Langbein, Generalsekretär des Comité International d'Auschwitz, an die Zentrale Stelle, Ludwigsburg, gesandt, 4 Ks 2/63, Hauptakten, Bd. 4, Bl. 621.
  4. Vgl. Aussage des Zeugen Krokowski (undatiert), mit Schreiben vom 10.03.1959 von Hermann Langbein, Generalsekretär des Comité International d'Auschwitz, an die Zentrale Stelle, Ludwigsburg, gesandt, 4 Ks 2/63, Hauptakten, Bd. 4, Bl. 622.
  5. Vgl. Aussage des Zeugen Krokowski (undatiert), mit Schreiben vom 10.03.1959 von Hermann Langbein, Generalsekretär des Comité International d'Auschwitz, an die Zentrale Stelle, Ludwigsburg, gesandt, 4 Ks 2/63, Hauptakten, Bd. 4, Bl. 622.
  6. Vgl. Aussage des Zeugen Krokowski (undatiert), mit Schreiben vom 10.03.1959 von Hermann Langbein, Generalsekretär des Comité International d'Auschwitz, an die Zentrale Stelle, Ludwigsburg, gesandt, 4 Ks 2/63, Hauptakten, Bd. 4, Bl. 622.
0:00