Zeuge Józef Kral

46. Verhandlungstag 15.05.1964

1. Frankfurter Auschwitz-Prozess

»Strafsache gegen Mulka u.a.«, 4 Ks 2/63

Landgericht Frankfurt am Main

46. Verhandlungstag, 15.5.1964 und 47. Verhandlungstag, 21.5.1964

Vernehmung des Zeugen Józef Kral

Vorsitzender Richter:

Sie standen bis nachts um elf Uhr?

Dolmetscherin Kapkajew:

Więc staliście

Zeuge Józef Kral [unterbricht]:

Mniej więcej około godziny, tak.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ungefähr, etwa.

Vorsitzender Richter:

Was geschah dann?

Zeuge Józef Kral:

Ponieważ słyszałem jak esesmani mówili jeden do drugiego która jest godzina, więc zorientowałem się po tym, że jest mniej więcej godzina.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich hörte, wie die SS-Männer einer den anderen gefragt haben, wie spät es sei. Und dadurch orientierte ich mich, daß eben diese Zeit ist.

Vorsitzender Richter:

Gekommen war.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja, daß es so spät ist.

Zeuge Józef Kral:

Następnie odprowadzono nas wszystkich do bloku 11.

Dolmetscherin Kapkajew:

Danach wurden wir alle auf den Block 11 abgeführt.

Zeuge Józef Kral:

Do bunkra, do celi 8.

Dolmetscherin Kapkajew:

In den Bunker, in die Zelle Nummer 8.

Zeuge Józef Kral:

Do celi, w której się 18 więźniów bez powietrza zadusiło.

Dolmetscherin Kapkajew:

In dieser Zelle erstickten ohne Luft 18 Häftlinge.

Zeuge Józef Kral:

Jeden z tych żyje.

Dolmetscherin Kapkajew:

Einer von diesen Häftlingen lebt noch.

Zeuge Józef Kral:

Następnie na drugi dzień zostałem ponownie doprowadzony do oddziału politycznego.

Dolmetscherin Kapkajew:

Am nächsten Tag wurde ich erneut auf die Politische Abteilung geführt.

Zeuge Józef Kral:

Znów zostałem przesłuchany.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich wurde wieder vernommen.

Zeuge Józef Kral:

Takim samym sposobem jak uprzedni.

Dolmetscherin Kapkajew:

Auf die gleiche Art und Weise, wie es vorher geschah

Zeuge Józef Kral:

I skuty... ręce do tyłu

Dolmetscherin Kapkajew:

Und dann mit den Armen nach hinten gefesselt

Zeuge Józef Kral:

I odprowadzony z powrotem na blok 11.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und wieder zurück auf den Block 11 abgeführt.

Zeuge Józef Kral:

Te przesłuchania trwały co dzień. Zostałem doprowadzony i przesłuchiwany przez oddział

Dolmetscherin Kapkajew:

Diese Vernehmungen waren jeden Tag.

Zeuge Józef Kral:

O różnych porach

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich wurde jeden Tag dahingebracht, zu verschiedenen Zeiten.

Zeuge Józef Kral:

I w nocy.

Dolmetscherin Kapkajew:

Auch nachts.

Zeuge Józef Kral:

[Pause] W bunkrze przeżywałem tragedie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Im Bunker erlebte ich Tragödien.

Zeuge Józef Kral:

W bunkrze byłem w 22 celi

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich war im Bunker in der Zelle Nummer 22.

Zeuge Józef Kral:

Pierwsza cela stehbunkra.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das war die erste Zelle des Stehbunkers.

Zeuge Józef Kral:

Mniej więcej przebywałem w tej celi około 6 tygodni stojąc.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich blieb ungefähr sechs Wochen lang in dieser Zelle, stehend.

Zeuge Józef Kral:

Skute ręce do tyłu.

Dolmetscherin Kapkajew:

Mit nach hinten gefesselten Armen.

Zeuge Józef Kral:

Raz na 3 dni obiad.

Dolmetscherin Kapkajew:

Einmal in drei Tagen Mittagessen

Zeuge Józef Kral:

A w między czasie wody lub kawy.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und in der Zwischenzeit Wasser oder Kaffee.

Zeuge Józef Kral:

[Pause] Przy mnie w czasie mojej obecności umierali więźniowie z głodu.

Dolmetscherin Kapkajew:

In meiner Gegenwart, neben mir, starben die Häftlinge vor Hunger. [...]

Zeuge Józef Kral:

To się nazywało »Stehbunker ohne Verpflegung«.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das nannte sich »Stehbunker ohne Verpflegung«.

Zeuge Józef Kral:

W czasie mojego pobytu w stehbunkrze

Dolmetscherin Kapkajew:

Während meines Aufenthaltes dort im Stehbunker

Zeuge Józef Kral:

Zmarł Kurt Pachala z Wrocławia.

Dolmetscherin Kapkajew:

Starb dort Kurt Pachala aus Breslau.

Zeuge Józef Kral:

Żył 15 dni, około 15 dni.

Dolmetscherin Kapkajew:

Er lebte etwa 15 Tage lang.

Zeuge Józef Kral:

I Graf, Bruno.

Dolmetscherin Kapkajew:

Graf, Bruno.

Zeuge Józef Kral:

Francuz, Żyd francuski

Dolmetscherin Kapkajew:

Ein französischer Jude

Zeuge Józef Kral:

Nazwiskiem Dumond.

Dolmetscherin Kapkajew:

Namens Dumond.

Zeuge Józef Kral:

I jeden, jeden ruski.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und ein Russe.

Zeuge Józef Kral:

I z Polaków

Dolmetscherin Kapkajew:

Und auch

Zeuge Józef Kral:

Jeden Polak.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ein Pole.

Zeuge Józef Kral:

Ja zorientowałem się, ponieważ siedziałem dosyć długo, więc więzień, który nie dostał na 3 dzień jedzenia byłem pewien, że jest skazany na śmierć głodową.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich bemerkte, daß jeder Häftling, der drei Tage lang nichts zu essen bekam, zum Tode verurteilt war, zum Tode durch Verhungern.

Zeuge Józef Kral:

Kurt Pachala zmarł 14 stycznia

Dolmetscherin Kapkajew:

Kurt Pachala starb am 14. Januar

Zeuge Józef Kral:

Przed południem

Dolmetscherin Kapkajew:

Vormittags

Zeuge Józef Kral:

I zjadł własne buty.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und er aß seine eigenen Schuhe auf.

Zeuge Józef Kral:

Skórę tę, całą objadł, buty miały gumowe podeszwy.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das ganze Leder, und er hatte auch Gummi

Zeuge Józef Kral:

Gumy nie zjadł, bo nie szło.

Dolmetscherin Kapkajew:

Darunter, aber das hat er nicht aufgegessen.

Zeuge Józef Kral:

Stwierdziłem to, ponieważ w tym dniu były moje urodziny. Pamiętam ten dzień.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich habe das festgestellt, ich habe das ganz genau in Erinnerung, weil an diesem Tag mein Geburtstag ist.

Zeuge Józef Kral:

Po południu

Vorsitzender Richter [unterbricht]:

Wann war das?

Dolmetscherin Kapkajew:

Am 15.

Zeuge Józef Kral [unterbricht]:

14!

Dolmetscherin Kapkajew:

Co? 14! Którego?

Zeuge Józef Kral:

Stycznia.

Dolmetscherin Kapkajew:

Am 14. Januar.

Zeuge Józef Kral:

Więc Kurt Pachala głodową śmiercią zmarł, nie wiem, może esesmani ani nie wiedzieli jak się umiera głodową śmiercią.

Dolmetscherin Kapkajew:

Jeszcze raz! Ja nie zrozumiałam tego. — Wie Kurt Pachala starb: Die SS-Männer haben ja selbst nicht gewußt, wie man verhungert, wie man an Hunger stirbt.

Zeuge Józef Kral:

Do takiego więźnia, którego zamkniesz, [Pause] nie otwierano, dopóki się nie uspokoił. Tam można było krzyczeć, można było przeklinać Hitlera, można było przeklinać Himmlera.

Dolmetscherin Kapkajew:

Die Tür zu so einem Häftling wurde nicht geöffnet. Man konnte schreien, man konnte fluchen, man konnte auf den Hitler fluchen.

Zeuge Józef Kral:

On przeklinał, mógł wszystkich przeklinać

Dolmetscherin Kapkajew:

So ein Häftling konnte

Zeuge Józef Kral:

Do niego nikt nie otwierał.

Dolmetscherin Kapkajew:

Fluchen und jeden verfluchen, niemand hat geöffnet, niemand kam zu ihm.

Zeuge Józef Kral:

Z tego, co ja zaobserwowałem esesmani mieli pewną praktykę w zabijaniu

Dolmetscherin Kapkajew:

So wie ich es beobachtet habe, hatten die SS-Männer einige Erfahrung [...]

Zeuge Józef Kral:

W zabijaniu tym sposobem ludzi.

Dolmetscherin Kapkajew:

Beim Töten auf diese Weise.

Zeuge Józef Kral:

Może opiszę jak więzień umierał. Bo to nie jest głodowa śmierć jak my mówimy

Dolmetscherin Kapkajew:

Ein Häftling kann beschreiben, wie ein anderer Häftling vor Hunger stirbt. Es ist kein einfacher Tod.

Zeuge Józef Kral:

Więc więzień zasadniczo nie umierał z głodu. Głód kończył się po 6, 7 dniach.

Dolmetscherin Kapkajew:

So ein Häftling starb nicht an Hunger. Der Hunger endete nach fünf, sechs Tagen.

Zeuge Józef Kral:

Po 7 dniach następował okres pragnienia.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nach sieben Tagen begann die Durstzeit.

Zeuge Józef Kral:

Okres pragnienia trwał mniej więcej 10, do 11 dni.

Dolmetscherin Kapkajew:

So eine Durstzeit dauerte ungefähr

Zeuge Józef Kral:

10 do 12 dni.

Dolmetscherin Kapkajew:

Zehn bis elf Tage.

Zeuge Józef Kral:

Czyli od 7 do 12 dni tak mniej więcej trwał okres pragnienia.

Dolmetscherin Kapkajew:

Also ungefähr am siebten Tag angefangen bis zum zwölften Tag dauerte diese Durstzeit.

Zeuge Józef Kral:

Więc więźniowie w ten czas strasznie błagali, wołali, pragnęli śmierci, lizali ściany i podłogi, ale wody nie dostali.

Dolmetscherin Kapkajew:

Die Häftlinge schrien, baten, flehten, sie leckten die Wände ab.

Zeuge Józef Kral:

Pili własne siuśki, jeżeli ktoś siusiał, to pili własne siuśki.

Dolmetscherin Kapkajew:

Sie tranken ihren eigenen Urin, wenn jemand urinierte.

Zeuge Józef Kral:

Jeżeli ktoś siusiał.

Dolmetscherin Kapkajew:

Wenn irgendeiner Urin lassen konnte.

Zeuge Józef Kral:

Następnie więzień po 13 dniach wywrócił się. Przestał już rozmawiać z drugim więźniem

Dolmetscherin Kapkajew:

Nach 13 Tagen fiel so ein Häftling um, und er hörte auf, mit den anderen zu sprechen.

Zeuge Józef Kral:

Tylko stękał, charczał

Dolmetscherin Kapkajew:

Er stöhnte nur, würgte

Zeuge Józef Kral:

I wzywał pomocy, to znaczy usiłował wzywać pomocy, ale nie mógł!

Dolmetscherin Kapkajew:

Und versuchte nach Hilfe zu rufen, aber er konnte nicht mehr.

Zeuge Józef Kral:

Na 14, 15 dzień więzień konał.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nach 14, 15 Tagen starb dann der Häftling.

Zeuge Józef Kral:

Kiedy Kurt Pachala skonał

Dolmetscherin Kapkajew:

Als Kurt Pachala gestorben ist

Zeuge Józef Kral:

Przyszedł Unterscharführer Gehring, Oberscharführer Gehring

Dolmetscherin Kapkajew:

Kam der Oberscharführer Gehring

Zeuge Józef Kral:

I prawdopodobnie Seufert, tego drugiego dobrze nie [+ znał em]

Dolmetscherin Kapkajew:

Und wahrscheinlich Seufert, aber den anderen habe ich nicht gut gesehen.

Zeuge Józef Kral:

I oświecili światło

Dolmetscherin Kapkajew:

Sie haben Licht angemacht

Zeuge Józef Kral:

I słuchali i zauważyli, że Kurt Pachala nie daje znaku życia.

Dolmetscherin Kapkajew:

Sie haben gehorcht und dann bemerkt, daß Kurt Pachala kein Lebenszeichen mehr [+ von sich] gibt.

Zeuge Józef Kral:

Otworzyli celę

Dolmetscherin Kapkajew:

Sie öffneten dann die Zelle

Zeuge Józef Kral:

Wysmyczyli jego na korytarz i

Dolmetscherin Kapkajew [unterbricht]:

Sie zogen ihn auf den Korridor heraus

Zeuge Józef Kral:

Położyli go przed moją celą

Dolmetscherin Kapkajew:

Legten ihn vor meine Zelle

Zeuge Józef Kral:

Przed moimi drzwiczkami

Dolmetscherin Kapkajew:

Vor die kleine Tür neben meiner Zelle.

Zeuge Józef Kral:

Ja szparą widziałem zwłoki Kurta Pachali.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und ich sah durch die Ritze die Leiche von Kurt Pachala.

Zeuge Józef Kral:

Kurt Pachala był boso.

Dolmetscherin Kapkajew:

Kurt Pachala war barfuß.

Zeuge Józef Kral:

Rzeczywiście był boso. [Pause] Zauważyłem, że Kurt Pachala był boso.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich habe bemerkt, daß Kurt Pachala barfuß war.

Zeuge Józef Kral:

Strasznie chudy.

Dolmetscherin Kapkajew:

Furchtbar abgemagert.

Zeuge Józef Kral:

Gehring mówił, Gehring Oberscharführer Gehring on był Blockführerem na bloku 11 w ten czas.

Dolmetscherin Kapkajew:

Der Gehring sprach, er war damals Blockführer auf dem Block 11.

Zeuge Józef Kral:

Było ich więcej, bo oni się zmieniali

Dolmetscherin Kapkajew:

Es waren ihrer mehrere, sie wechselten ab.

Zeuge Józef Kral:

Ale Gehring był zasadniczym b lockführerem.

Dolmetscherin Kapkajew:

Aber der hauptsächliche Blockführer war der Gehring.

Zeuge Józef Kral:

I zapytał jego, tego drugiego

Dolmetscherin Kapkajew:

Er fragte den anderen

Zeuge Józef Kral:

Słyszę te słowa. — »Was hat der Hund mit den Schuhen gemacht?«

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich höre noch seine Worte: »Was hat der Hund mit den Schuhen gemacht?«

Zeuge Józef Kral:

Ten drugi odpowiedział: — »Vielleicht hat er die aufgefressen.«

Dolmetscherin Kapkajew:

Antwortete der andere.

Zeuge Józef Kral:

Poszedł ten drugi do celi wszedł. Rzeczywiście wyrzucił te trzewiki bez wierchów, tylko były spody.

Dolmetscherin Kapkajew:

Er ging dann in die Zelle, und wirklich, warf aus der Zelle heraus diese Schuhe

Zeuge Józef Kral:

Na korytarz wyrzucił.

Dolmetscherin Kapkajew:

Auf den Korridor ohne das Oberteil. Das war abgegessen.

Zeuge Józef Kral:

Z tego ja siedząc w celi i myśląc, że istniało takie przysłowie, jeszcze byłem chłopcem, w domu byłem w cywilu. I przypomniało mi się, że rzeczywiście kiedyś ludzie musieli trzewiki zjadać, ponieważ było [+ przysł owie]: »jeżeli ja tego nie zrobię, to zjem własne trzewiki«. I tam to mnie tak utkwiło w głowie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Als ich noch ein kleiner Junge war, noch zu Hause in Zivil, da erinnerte ich mich an so ein Sprichwort. Man sagte da, wenn ich das oder das nicht tue, dann werde ich meine Schuhe aufessen.

Zeuge Józef Kral:

I tam miałem możność przekonać się, że rzeczywiście człowiek może swoje trzewiki zjeść.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und dort, dort habe ich feststellen können, daß man tatsächlich in der Lage ist, die eigenen Schuhe aufzufressen.

Zeuge Józef Kral:

Po południu przyprowadził Boger Ericha Klosego

Dolmetscherin Kapkajew:

Nachmittags brachte Boger den Erich Klose.

Zeuge Józef Kral:

Erich Klose. To był uprzednio feuerwehrkapo w Stammlager.

Dolmetscherin Kapkajew:

Der war vorher Feuerwehrkapo im Stammlager.

Zeuge Józef Kral:

Następnie był odprowadzony na Bunę.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und später wurde er zu Buna gebracht.

Zeuge Józef Kral:

Kiedy Ericha Klosego przyprowadzono, widziałem przez szpary, że jest strasznie zmasakrowany.

Dolmetscherin Kapkajew:

Als man Erich Klose brachte, sah ich durch die Ritze, daß er furchtbar massakriert war.

Zeuge Józef Kral:

Przyprowadził go oskarżony Boger.

Dolmetscherin Kapkajew:

Gebracht wurde er von dem Angeklagten Boger.

Zeuge Józef Kral:

W oddziale politycznym przesłuchiwany byłem kilka razy.

Dolmetscherin Kapkajew:

In der Politischen Abteilung war ich einige Male verhört worden.

Zeuge Józef Kral:

Codziennie, względnie co drugi dzień przez 60 dni, około 60 dni, około.

Dolmetscherin Kapkajew:

Jeden Tag oder über einen Tag, etwa 60 Tage lang.

Zeuge Józef Kral:

Miałem możliwość zauważenia różnych tragedii.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich hatte die Möglichkeit, dort verschiedene Tragödien beobachten zu können.

Zeuge Józef Kral:

I sam je przeżywałem na własnych kościach.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und ich habe solche Tragödien auch an meinen eigenen Knochen erlebt.

Zeuge Józef Kral:

Pewnego dnia przyprowadzono mnie do oddziału politycznego

Dolmetscherin Kapkajew:

Eines Tages wurde ich zur Politischen Abteilung gebracht

Zeuge Józef Kral:

Przez oskarżonego Bogera.

Dolmetscherin Kapkajew:

Durch den Angeklagten Boger.

Zeuge Józef Kral:

Stałem na korytarzu jak zwykle

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich stand wie gewöhnlich auf dem Korridor

Zeuge Józef Kral:

Twarzą do ściany

Dolmetscherin Kapkajew:

Mit dem Gesicht zur Wand.

Zeuge Józef Kral:

Widziałem z boku, bo nie wolno było się nigdy oglądać

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich sah von der Seite aus, weil man sich nicht umdrehen durfte

Zeuge Józef Kral:

Ponieważ było to niebezpieczne dla więźnia

Dolmetscherin Kapkajew:

Weil es gefährlich war für den Häftling

Zeuge Józef Kral:

Ponieważ zawsze jakiś z esesmanów pilnował

Dolmetscherin Kapkajew:

Weil immer irgendein SS-Mann dabei war

Zeuge Józef Kral:

Żeby przypadkowo więźniowie się nie porozumieli.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und beobachtete, daß kein Häftling zufällig mit einem anderen in Verbindung tritt.

Zeuge Józef Kral:

A jeżeli by się starał oglądnąć, dostał z tyłu, głowę mu przybito do ściany. Wtenczas uderzono go w tył głowy, do ściany tak że

Dolmetscherin Kapkajew:

Und wenn so etwas geschah, dann wurde so ein Häftling mit dem Kopf an die Wand so geschlagen

Zeuge Józef Kral:

Groziło wybiciem zębów, względnie złama niem im nosa.

Dolmetscherin Kapkajew:

Oder es drohte auch, daß einem die Zähne ausgeschlagen werden oder die Nase zertrümmert.

Zeuge Józef Kral:

Wtenczas, w tym dniu, przypadkowo spokojnie odbywały się przesłuchania.

Dolmetscherin Kapkajew:

An diesem Tag zufällig verliefen die Verhöre ruhig.

Zeuge Józef Kral:

Były krzyki, ale nie było więźniów pokrwawionych, ani zmasakrowanych na korytarzu.

Dolmetscherin Kapkajew:

Man hörte Schreie, aber auf dem Korridor sah man keine blutenden und keine mißhandelten Häftlinge.

Zeuge Józef Kral:

Zawoł ano mnie do pokoju Grabnera.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich wurde in das Zimmer von Grabner gerufen an diesem Tag.

Zeuge Józef Kral:

Zauważyłem na oknie 5 talerzy.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich sah am Fensterbrett fünf Teller.

Zeuge Józef Kral:

Były napełnione sałatką śledziową.

Dolmetscherin Kapkajew:

Sie waren gefüllt mit Heringssalat.

Zeuge Józef Kral:

Tak zwana według, przyrządzona według recepty oskarżonego Bogera.

Dolmetscherin Kapkajew:

So genannt nach, weil das nach dem Rezept von dem Angeklagten Boger zubereitet wurde.

Zeuge Józef Kral:

Zauważyłem w tym momencie, zorientowałem się o co chodzi

Dolmetscherin Kapkajew:

In diesem Augenblick begriff ich, worum es geht.

Zeuge Józef Kral:

Że będę musiał jeść sałatkę.

Dolmetscherin Kapkajew:

Daß ich gezwungen werde, diesen Salat aufzuessen.

Zeuge Józef Kral:

2 talerze były już próżne, przede mną ktoś zjadł resztę.

Dolmetscherin Kapkajew:

Zwei Teller waren bereits leer, jemand vor mir hatte bereits gegessen.

Zeuge Józef Kral:

Czym to pachniało to więźniowie orientowali się, że po zjedzeniu takiej sałatki, trzeba pójść na »słupek«.

Dolmetscherin Kapkajew:

Die Häftlinge wußten, was das Aufessen von so einem Salat bedeutete. Nachdem er aufgegessen war, mußte man auf den »Pfahl« gehen.

Zeuge Józef Kral:

Kiedy...

Vorsitzender Richter:

Was bedeutet das?

Dolmetscherin Kapkajew:

Also getötet werden, verstehe ich.

Zeuge Józef Kral:

To ja później powiem, jak to było.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich werde es später erzählen.

Zeuge Józef Kral:

Więc, kiedy wszedłem miałem ręce skute do tyłu.

Dolmetscherin Kapkajew:

Kiedy »wszedłem«?

Zeuge Józef Kral:

Jak wszedłem do pokoju.

Dolmetscherin Kapkajew:

Als ich in das Zimmer hineinging, hatte ich die Arme gefesselt.

Zeuge Józef Kral:

I Grabner mnie się pyta:

Dolmetscherin Kapkajew:

Und Grabner fragte mich

Zeuge Józef Kral:

Czy jestem głodny

Dolmetscherin Kapkajew:

Ob ich hungrig sei

Zeuge Józef Kral:

Kiedy jadłem ostatni raz.

Dolmetscherin Kapkajew:

Wann ich zuletzt gegessen hätte.

Zeuge Józef Kral:

Ponieważ się zorientowałem, że będę musiał jeść sałatki, powiedziałem, że głodny nie jestem.

Dolmetscherin Kapkajew:

Da ich orientiert war, daß ich den Salat aufessen muß, habe ich gesagt: »Ich bin nicht hungrig.«

Zeuge Józef Kral:

I rzeczywiście miałem gorączkę i mówiłem, że mam gorączkę i w ogóle nie mam

Dolmetscherin Kapkajew:

Und ich hatte wirklich Fieber, und ich sprach davon, daß ich Fieber hätte.

Zeuge Józef Kral:

I rzeczywiście nie byłem głodny

Dolmetscherin Kapkajew:

Und wirklich war ich nicht hungrig.

Zeuge Józef Kral:

Bo tam się głodu nie odczuwało w bunkrze.

Dolmetscherin Kapkajew:

Weil man dort im Bunker keinen Hunger mehr verspürte.

Zeuge Józef Kral:

Więc Grabner do mnie mówi: »Ja wiem kiedyś ty jadł obiad, kiedyś ty żarł«, bo tam nie było mówienia o jedzeniu, tylko że »fressen«.

Dolmetscherin Kapkajew:

Der Grabner sagte zu mir: »Ich weiß, wann du zu Mittag gefressen hast.« Dort sprach man nicht vom Essen, dort wurde nur »Fressen« gesagt.

Zeuge Józef Kral:

»I możesz poznać moje dobre serce, ja cię dziś nakarmię.«

Dolmetscherin Kapkajew:

»Du wirst heute mein gutes Herz kennenlernen, ich werde dir heute zu essen geben.«

Zeuge Józef Kral:

Poszedł do drugiego pokoju, zawołał swojego podwładnego oskarżonego Boger, żeby mnie nakarmił.

Dolmetscherin Kapkajew:

Er machte einen Wink, er ging in ein anderes Zimmer und rief seinen Untergebenen, den Angeklagten Boger. Er solle mir zu essen geben.

Zeuge Józef Kral:

Boger wziął mnie do tego samego pokoju, gdzie on był, gdzie on urzędował

Dolmetscherin Kapkajew:

Boger nahm mich mit in das Zimmer, wo er war

Zeuge Józef Kral:

Razem z talerzem

Dolmetscherin Kapkajew:

Mit den Tellern zusammen.

Zeuge Józef Kral:

Z tą sałatką.

Dolmetscherin Kapkajew:

Mit diesem Salat zusammen.

Zeuge Józef Kral:

Wtenczas kazano mi jeść.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und da wurde mir befohlen zu essen.

Zeuge Józef Kral:

Nie mogłem jeść, ponieważ ręce miałem skute do tyłu.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich konnte nicht essen, weil meine Arme nach hinten gefesselt waren.

Zeuge Józef Kral:

Ale Boger mi mówi: »A jak ty świnio ż resz w bunkrze?«

Dolmetscherin Kapkajew:

Aber der Boger sagte zu mir: »Und wie frißt du Schwein im Bunker?«

Zeuge Józef Kral:

Więc ja chcąc skorzystać z momentu i prosiłem, że będę jadł, ale żeby mi zwolnił ręce

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich wollte die Gelegenheit benutzen, und da bat ich, ich würde essen, er möge mir die Arme frei machen.

Zeuge Józef Kral:

Ponieważ kajdanki były tak ściśnięte, że wdzierały się do spuchniętych rąk.

Dolmetscherin Kapkajew:

Kajdanki to były?

Zeuge Józef Kral:

To były kajd anki, tak.

Dolmetscherin Kapkajew:

Handschellen.

Zeuge Józef Kral:

Schellen, ja. — Handschuhe to oni nazywali.

Dolmetscherin Kapkajew:

Weil die Handschellen so tief ins Fleisch gegangen sind, daß sie mir

Zeuge Józef Kral:

To są jeszcze tutaj o...

Dolmetscherin Kapkajew:

Daß ich hier die Spuren noch davon habe.

Zeuge Józef Kral:

Wtenczas Boger mnie nakarmił, przepraszam

Dolmetscherin Kapkajew:

Damals gab mir Boger zu essen.

Zeuge Józef Kral:

Przepraszam.

Dolmetscherin Kapkajew:

Verzeihung.

Zeuge Józef Kral:

Więc Grabner ponieważ on miał klucz od moich kajdanek, otworzył mnie i oskarżony Boger mnie karmił.

Dolmetscherin Kapkajew:

Da Grabner den Schlüssel zu meinen Handschellen hatte, öffnete Grabner die Handschellen, und der Angeklagte Boger gab mir zu essen.

Zeuge Józef Kral:

Więc jak zacząłem jeść, śledzie były strasznie słone.

Dolmetscherin Kapkajew:

Als ich angefangen habe zu essen, die Heringe waren furchtbar gesalzen.

Zeuge Józef Kral:

One same może takie słone nie były jak przyrządzone przez oskarżonego Bogera

Dolmetscherin Kapkajew:

Sie waren vielleicht gar nicht so salzig, aber sie waren so zubereitet durch den Angeklagten Boger.

Zeuge Józef Kral:

Żeby pobudziły jak największe pragnienie u więźnia.

Dolmetscherin Kapkajew:

Sie sollten den größten Durst beim Häftling hervorrufen.

Zeuge Józef Kral:

Więc kiedy jadłem, nie mogłem zjeść, zjadłem może pół talerza.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich konnte nicht essen. Ich aß vielleicht die Hälfte des Tellers

Zeuge Józef Kral:

I zwymi otowałem.

Dolmetscherin Kapkajew:

Da erbrach ich mich.

Zeuge Józef Kral:

I Boger zaczął mnie bić i mówi, że muszę wszystko zjeść.

Dolmetscherin Kapkajew:

Boger fing an, mich zu schlagen, und sagte, ich müsse alles aufessen.

Zeuge Józef Kral:

I tak długo bił dopóki nie zjadłem.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und er schlug mich so lange, bis ich alles aufgegessen hatte.

Zeuge Józef Kral:

Po zjedzeniu jeszcze część w ustach miałem. Nie mogłem przełknąć wszystkiego, w ustach pozostała mi pewna cześć śledzi.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nachdem ich mit dem Essen fertig war, blieb mir im Mund noch etwas von den Heringen, die ich nicht in der Lage war herunterzuschlucken.

Zeuge Józef Kral:

Oskarżony Boger mówił do esesmanów: »Uważajcie bo on ma w ustach śledzie, żeby je nie wypluł korytarzu.«

Dolmetscherin Kapkajew:

Der Angeklagte Boger sprach zu den anderen SS-Männern: »Paßt auf, daß er den Rest noch aufißt, der hat noch etwas im Mund, daß er nicht auf den Korridor herausspuckt.«

Zeuge Józef Kral:

Po zjedzeni u tych sałatek odprowadzono nas do bloku 11.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nachdem dieser Salat aufgegessen war, wurden wir wieder zurück auf den Block 11 gebracht.

Zeuge Józef Kral:

Pragnienie wzrastało

Dolmetscherin Kapkajew:

Mein Durst steigerte und steigerte sich

Zeuge Józef Kral:

Z minuty na minutę.

Dolmetscherin Kapkajew:

Von Minute zu Minute mehr und mehr.

Zeuge Józef Kral:

Następnie wyprowadzono mnie na strych bloku 11

Dolmetscherin Kapkajew:

Dann wurde ich auf den Boden des Blocks 11 gebracht

Zeuge Józef Kral:

I powieszono mnie na płatwi za ręce do tyłu

Dolmetscherin Kapkajew:

Und ich wurde dort aufgehängt, mit den Händen nach hinten.

Zeuge Józef Kral:

I opuściłem się, ponieważ na krzesło musiałem wejść.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich mußte auf einen Stuhl steigen

Zeuge Józef Kral:

Przywiązano mnie i później krzesło zabrano.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich wurde dann daran angebracht, und der Stuhl wurde dann fortgeschoben.

Zeuge Józef Kral:

Ja się opuściłem w dół

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich habe mich heruntergelassen

Zeuge Józef Kral:

Stawy zaczęły pękać, stawy zaczęły się naciągać i były straszne boleści.

Dolmetscherin Kapkajew:

Die Gelenke platzten fast dabei, und ich spürte einen furchtbaren Schmerz.

Zeuge Józef Kral:

Przed nami zazwyczaj stawiano wiadro wody

Dolmetscherin Kapkajew:

Vor uns stand gewöhnlich ein Eimer voll Wasser.

Zeuge Józef Kral:

Po pewnym czasie pytano mnie, czy mnie się chcę pić.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nach einer Weile fragte man mich, ob ich trinken möchte.

Zeuge Józef Kral:

Śmiano się z więźnia kiedy wił się z bólu.

Dolmetscherin Kapkajew:

Man lachte über den Häftling, wenn er sich vor Schmerzen zusammenkrümmte.

Zeuge Józef Kral:

I co chwilę nim ruszano.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und alle [+ paar] Minuten wurde er bewegt.

Zeuge Józef Kral:

Tym bardziej zadawano boleści

Dolmetscherin Kapkajew:

Auf diese Weise steigerte man die Schmerzen.

Zeuge Józef Kral:

Ponieważ więzień, który spokojnie wisiał, ścierpły mu ręce i ścierpły mu ścięgna.

Dolmetscherin Kapkajew:

Weil ein Häftling, wenn er ruhig hing, da starben ihm die Glieder ab.

Zeuge Józef Kral:

I nie czuł tak tych boleści.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und er fühlte nicht so die Schmerzen.

Zeuge Józef Kral:

Esesmani wiedzieli o tym

Dolmetscherin Kapkajew:

Die SS-Männer wußten davon.

Zeuge Józef Kral:

I co parę minut ruszali więźniem.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und alle paar Minuten bewegten sie den Häftling.

Zeuge Józef Kral:

Więzień wisiał 50 minut.

Dolmetscherin Kapkajew:

So ein Häftling hing 50 Minuten lang.

Zeuge Józef Kral:

Po 50 minutach go zdejmowano i przesłuchiwano go.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nach 50 Minuten wurde er abgenommen und verhört.

Zeuge Józef Kral:

I pytano się go

Dolmetscherin Kapkajew:

Und man fragte ihn

Zeuge Józef Kral:

Czy będzie mówił prawdę.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ob er die Wahrheit sagen werde.

Zeuge Józef Kral:

Jeżeli nie mówił, dostał

Dolmetscherin Kapkajew:

Wenn er nicht mehr sprach

Zeuge Józef Kral:

Dostał 25 na tyłek

Dolmetscherin Kapkajew:

Bekam er 25 auf den Hintern

Zeuge Józef Kral:

I z powrotem poszedł na 1 godzinę na słupek.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und ging wieder für eine Stunde an den »Pfahl«.

Zeuge Józef Kral:

Tak na słupku wisiało się tylko 2 godziny, można było wisieć

Dolmetscherin Kapkajew:

An so einem »Pfahl« konnte man nur zwei Stunden hängenbleiben.

Zeuge Józef Kral:

W innym wypadku mogły człowiekowi ręce uschnąć.

Dolmetscherin Kapkajew:

Andernfalls konnten die Arme bei so einem Häftling abfallen.

Zeuge Józef Kral:

I uschnąć, uschnąć! Krążenie krwi.

Dolmetscherin Kapkajew:

Absterben.

Zeuge Józef Kral:

Tak, później były

Dolmetscherin Kapkajew:

Die Blutzirkulation wurde dann unterbrochen.

Zeuge Józef Kral:

Tak, tacy więźniowie byli w bunkrze.

Dolmetscherin Kapkajew:

Solche Häftlinge gab es im Bunker.

Zeuge Józef Kral:

Takich więźniów zazwyczaj na powietrze już nie wypuszczano.

Dolmetscherin Kapkajew:

Solche Häftlinge wurden dann nicht mehr nach draußen an die Luft gelassen.

Zeuge Józef Kral:

Następnie pamiętam byłem przesłuchiwany przez Bogera

Dolmetscherin Kapkajew:

Danach, erinnere ich mich, wurde ich von Boger verhört.

Zeuge Józef Kral:

Był Janicki przesłuchiwany.

Dolmetscherin Kapkajew:

Dabei wurde auch Janicki verhört.

Zeuge Józef Kral:

Wróblewski Zdzisław, Kluska Stefan [...] i Nosek.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und Nosek.

Zeuge Józef Kral:

I inni.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und auch andere.

Zeuge Józef Kral:

W baraku politycznego oddziału, koło krematorium.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das war in der Baracke der Politischen Abteilung, neben dem Krematorium.

Zeuge Józef Kral:

Wtenczas przyjechała jakaś grupa urzędników z SD z Berlina.

Dolmetscherin Kapkajew:

Damals kam eine Gruppe, irgendeine Behörde vom SD aus Berlin. [...]

Zeuge Józef Kral:

Boger wtenczas nas przesłuchiwał.

Dolmetscherin Kapkajew:

Boger hat uns damals vernommen.

Zeuge Józef Kral:

Boger miał zasady.

Dolmetscherin Kapkajew:

Boger hatte Grundsätze.

Zeuge Józef Kral:

Że dla przykładu, najpierw więźnia skatował do nieprzytomności, względnie go zabił.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und zwar so, daß er zuerst, als Beispiel, den Häftling stark mißhandelte, zusammenschlug oder auch tötete.

Zeuge Józef Kral:

I powiedział: »Jeżeli nie powiecie prawdy, to was to samo czeka.«

Dolmetscherin Kapkajew:

Und sprach dann zu den anderen: »Wenn ihr die Wahrheit nicht sprecht, dann erwartet euch das gleiche wie diesen Menschen.«

Zeuge Józef Kral:

Takim sposobem Boger wykończył Janickiego i Wróblewskiego.

Dolmetscherin Kapkajew:

Auf diese Weise erledigte Boger den Janicki und Wróblewski.

Zeuge Józef Kral:

Więc pamiętam dokładnie ten dzień.

Dolmetscherin Kapkajew:

Also, ich erinnere mich genau an diesen Tag.

Zeuge Józef Kral:

Staliśmy w baraku na korytarzu koło krematorium

Dolmetscherin Kapkajew:

Wir standen in der Baracke auf dem Korridor, neben dem Krematorium.

Zeuge Józef Kral:

Ustawieni byliśmy w rzędzie. Pierwszy był Janicki

Dolmetscherin Kapkajew:

Wir standen in einer Reihe, der erste war Janicki

Zeuge Józef Kral:

Janicki, Wróblewski

Dolmetscherin Kapkajew:

Dann Wróblewski

Zeuge Józef Kral:

Nosek, dann ich — i potem ja i reszta, pozostali więźniowie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und dann die anderen Häftlinge, die übrigen.

Zeuge Józef Kral:

Pierwszego przesłuchiwał Boger i inni, przesłuchiwali Janickiego.

Dolmetscherin Kapkajew:

Zuerst verhörten Boger und die anderen den Janicki.

Zeuge Józef Kral:

Janickiego przypięto na »huśtawkę«.

Dolmetscherin Kapkajew:

Janicki wurde auf die »Schaukel« gebracht.

Zeuge Józef Kral:

Ręce i nogi mu skuto razem, związano razem.

Dolmetscherin Kapkajew:

Die Arme und die Füße wurden ihm zusammengefesselt.

Zeuge Józef Kral:

Jeden z esesmanów trzymał za głowę

Dolmetscherin Kapkajew:

Einer von den SS-Leuten hielt seinen Kopf

Zeuge Józef Kral:

I kierował tyłkiem, kierował człowiekiem, żeby dobrze był nastawiony do bicia.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und bewegte den Menschen, leitete ihn so, daß er in der besten Lage war zum Schlagen.

Zeuge Józef Kral:

I 2 esesmanów na zmianę biło.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und zwei SS-Männer schlugen abwechselnd.

Zeuge Józef Kral:

Z Janickiego zrobiono po prostu »tatarak«, czyli posiekano jego.

Dolmetscherin Kapkajew:

Aus dem Janicki wurde einfach Hackfleisch gemacht, er wurde zerstückelt.

Zeuge Józef Kral:

Boger zdjął Janickiego

Dolmetscherin Kapkajew:

Boger hat Janicki dann abgenommen

Zeuge Józef Kral:

I wysmyczył go na korytarz ku nam.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und schmiß ihn auf den Korridor zu uns.

Zeuge Józef Kral:

Za Janickim jak smyczył ofiarę swoją, tak była smuga krwi na podłodze.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und wie er die Opfer so herauszog, da blieb immer eine Spur von Blut auf dem Boden.

Zeuge Józef Kral:

Janicki leżał na podłodze

Dolmetscherin Kapkajew:

Janicki lag auf dem Boden.

Zeuge Józef Kral:

W pewnym momencie dał znak, otworzył usta

Dolmetscherin Kapkajew:

Nach einer Weile machte er ein Zeichen: Er öffnete die Lippen

Zeuge Józef Kral:

I widać było, że pragnie, że mu się chce pić.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und man sah, daß er

Zeuge Józef Kral [unterbricht]:

Nie, nie mówił, tylko z tych ruchów

Dolmetscherin Kapkajew [unterbricht]:

Und man sah, daß er dürstete.

Zeuge Józef Kral:

Myśmy wiedzieli, że on musi mieć pragnienie, ponieważ

Dolmetscherin Kapkajew:

Wir sahen, daß er Durst verspüren muß.

Zeuge Józef Kral:

Otwierał usta i wyciągał język.

Dolmetscherin Kapkajew:

Weil er den Mund öffnete und die Zunge herausstreckte.

Zeuge Józef Kral:

Wtenczas Boger doszedł i butem głowę odwrócił mu na drugą stronę.

Dolmetscherin Kapkajew:

Damals kam Boger auf ihn zu, und mit dem Stiefel drehte er den Kopf auf die andere Seite.

Zeuge Józef Kral:

Po około pół godzinie zabrano do przesłuchania Janickiego, przy otwartych [+ drzwiach] przesłuchiwano, przyglądaliśmy [+ się] przy otwartych drzwiach.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nach einer halben Stunde wurde Janicki zum Verhör

Zeuge Józef Kral [unterbricht]:

Nein, — nie Janicki! Wróblewski.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ah, er hat sich geirrt. Wróblewski wurde zum Verhör gebracht. Die Tür war offen, wir konnten zusehen.

Zeuge Józef Kral:

To specjalnie Boger robił, drzwi dla przykładu, żebyśmy się zastraszyli.

Dolmetscherin Kapkajew:

Boger machte das absichtlich, daß er die Tür offenließ, daß wir Angst bekommen.

Zeuge Józef Kral:

Wróblewskiego przywiązano na »huśtawkę«.

Dolmetscherin Kapkajew:

Wróblewski wurde an die »Schaukel« gefesselt.

Zeuge Józef Kral:

Kiedy uderzono go, około, ja liczyłem, około 25 podwójnych

Dolmetscherin Kapkajew:

Als er 20 Doppelschläge bekam – ich habe gezählt, etwa 20 Doppelschläge

Zeuge Józef Kral:

Ponieważ było dwóch esesmanów.

Dolmetscherin Kapkajew:

Weil es dort zwei SS-Männer gab

Zeuge Józef Kral:

Wróblewski zerwał »huśtawkę«. Zerwał tę »huśtawkę«, od bólu, zerwał tę »huśtawkę«.

Dolmetscherin Kapkajew:

Warf er die »Schaukel« um vor Schmerzen

Zeuge Józef Kral:

I powiedział

Dolmetscherin Kapkajew:

Und sagte

Zeuge Józef Kral:

Że wszystko powie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Daß er alles sagen will.

Zeuge Józef Kral:

Wró blewskiego odwiązano

Dolmetscherin Kapkajew:

Dann wurde er von der Schaukel abgenommen.

Zeuge Józef Kral:

Boger zabrał Wróblewskiego

Dolmetscherin Kapkajew:

Boger nahm Wróblewski

Zeuge Józef Kral:

Poszedł gdzieś z nim

Dolmetscherin Kapkajew:

Ging mit ihm irgendwohin

Zeuge Józef Kral:

I po około pół godzinie wrócili z powrotem.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und nach einer halben Stunde kamen sie zusammen zurück.

Zeuge Józef Kral:

Boger przyniósł wtenczas, zauważyłem, że niósł zardzewiały pistolet, gdzieś z wykopów, czy z wojny był jeszcze pozostały.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich sah, daß Boger eine verrostete Pistole, die irgendwo ausgegraben wurde, vom Kriege noch, mit sich brachte.

Zeuge Józef Kral:

I uderzył mnie tym pistoletem

Dolmetscherin Kapkajew:

Und er schlug mich mit dieser Pistole

Zeuge Józef Kral:

W szczękę, w szczękę.

Dolmetscherin Kapkajew:

In den Kiefer

Zeuge Józef Kral:

I powiada: »Nareszcie mamy, co myśmy chcieli.«

Dolmetscherin Kapkajew:

Und sagte zu mir: »Endlich haben wir das, was wir haben wollten.«

Zeuge Józef Kral:

Wróblewski był przesłuchiwany przez tę grupę, która przyjechała.

Dolmetscherin Kapkajew:

Wróblewski wurde verhört von dieser Gruppe, die gekommen ist.

Zeuge Józef Kral:

Tak samo Nosek.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ebenfalls Nosek.

Zeuge Józef Kral:

I po przesłuchaniach

Dolmetscherin Kapkajew:

Und nach den Vernehmungen

Zeuge Józef Kral:

Zostaliśmy odprowadzeni, to była późna pora, do bunkra.

Dolmetscherin Kapkajew:

Wurden wir abgeführt – das war spät – in den Bunker zurück.

Zeuge Józef Kral:

Janickiego nieśliśmy w jego płaszczu do bunkra.

Dolmetscherin Kapkajew:

Janicki trugen wir auf seinem Mantel in den Bunker.

Zeuge Józef Kral:

Wróblewskiego pchaliśmy, znaczy trzymaliśmy pod pachę

Dolmetscherin Kapkajew:

Und Wróblewski wurde von uns geschoben. Wir hielten ihn in den Armen.

Zeuge Józef Kral:

Wtenczas zamknięto nas wszystkich do celi 20.

Dolmetscherin Kapkajew:

Damals wurden wir alle in die Zelle Nummer 20 eingeschlossen.

Zeuge Józef Kral:

Zamknął nas, zaprowadził nas do bunkra Oberscharführer Gehring.

Dolmetscherin Kapkajew:

Oberscharführer Gehring brachte uns in den Bunker damals

Zeuge Józef Kral:

Po odebraniu od Bogera, bo Boger go do bloku odprowadził.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nachdem er uns von Boger übernommen hat.

Zeuge Józef Kral:

Przebywaliśmy w tej celi mniej więcej do rana.

Dolmetscherin Kapkajew:

Wir blieben in dieser Zelle ungefähr bis zum Morgen.

Zeuge Józef Kral:

Widziałem jak więźniowie, jak drudzy byli s katowani.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich sah, wie die anderen mißhandelt waren.

Zeuge Józef Kral:

Wróblewski do rana był nieboszczyk.

Dolmetscherin Kapkajew:

Wróblewski war bis zum Morgen tot.

Zeuge Józef Kral:

Wróblewski był strasznie zmasakrowany. [...]

Dolmetscherin Kapkajew:

Wróblewski war schrecklich zugerichtet.

Zeuge Józef Kral:

W pewnym momencie otworzyły się drzwi do celi

Dolmetscherin Kapkajew:

In einem Moment wurde die Türe zur Zelle geöffnet

Zeuge Józef Kral:

Zauważyliśmy sylwetkę Bogera.

Dolmetscherin Kapkajew:

Wir sahen die Silhouette von Boger.

Zeuge Józef Kral:

»Raus, ihr Hunde, aus der Zelle!«— był głos.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und dann hörten wir die Stimme: »Raus, ihr Hunde, aus der Zelle!«

Zeuge Józef Kral:

Wróblewski nie mógł się podnieść.

Dolmetscherin Kapkajew:

Wróblewski konnte nicht aufstehen.

Zeuge Józef Kral:

Boger zawołał Jakuba

Dolmetscherin Kapkajew:

Boger rief nach dem Jakob

Zeuge Józef Kral:

I wysmyczył Wróblewskiego na korytarz.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und schmiß den Wróblewski auf den Korridor.

Zeuge Józef Kral:

Boger wołał do Wróblewskiego: Ma wstać, »wstań ty świnio!«

Dolmetscherin Kapkajew:

Boger rief zu Wróblewski, daß er aufstehen soll: »Steh auf, du Schwein!«

Zeuge Józef Kral:

Wróblewski nie reagował na wołanie Bogera.

Dolmetscherin Kapkajew:

Wróblewski reagierte nicht auf das Rufen von Boger.

Zeuge Józef Kral:

Wróblewski został kilka razy kopnięty przez oskarżonego Bogera.

Dolmetscherin Kapkajew:

Wróblewski wurde einige Male von dem Angeklagten Boger getreten.

Zeuge Józef Kral:

Widziałem, że Boger dostał złości, wyciągnął pistolet i zastrzelił Wróblewskiego na korytarzu.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich sah, daß Boger wütend geworden ist. Er zog die Pistole heraus und erschoß den Wróblewski.

Zeuge Józef Kral:

Nas wszystkich, Noska odprowadzono do innej celi.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nosek wurde in eine andere Zelle gebracht.

Zeuge Józef Kral:

Myśmy zostali do innej celi przyprowadzeni

Dolmetscherin Kapkajew:

Und wir wurden in eine andere Zelle gebracht.

Zeuge Józef Kral:

I po pewnym czasie, w tym samym dniu

Dolmetscherin Kapkajew:

Nach einer Weile, am gleichen Tag

Zeuge Józef Kral:

Zostaliśmy wypuszczeni z bunkra.

Dolmetscherin Kapkajew:

Wurden wir aus dem Bunker entlassen.

Zeuge Józef Kral:

Ja zostałem odprowadzony na Krankenbau, blok 28.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich wurde in den Krankenbau, Block 28, gebracht.

Zeuge Józef Kral:

Co z tymi drugimi się stało nie wiem.

Dolmetscherin Kapkajew:

Was mit den anderen geschah, weiß ich nicht.

Zeuge Józef Kral:

Ale później, później, kiedy troszeczkę przyszedłem do siebie, widziałem, że również leżał Wróblewski Jan, który był również aresztowany i bity, Motyka Bronisław

Dolmetscherin Kapkajew:

Aber später, als ich ein wenig z u mir kam, da sah ich, daß dort auch andere Häftlinge von derselben Gruppe, Wróblewski, Jan und Motyka, Bronisław

Zeuge Józef Kral:

Leżeli na izbie chorych.

Dolmetscherin Kapkajew:

Daß sie auch in der Krankenstube lagen. [...] Es waren zwei Wróblewskis. [...] Das war Jan Wróblewski.

Vorsitzender Richter:

Und der andere, der erschossen worden ist?

Zeuge Józef Kral:

Zdzisław. [...] To był kapitan kawalerii polskiej.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das war ein Hauptmann der Kavallerie der polnischen Armee.

Zeuge Józef Kral:

A ten drugi był nauczycielem.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und der andere Wróblewski war Lehrer.

Vorsitzender Richter:

Ja. Und wer war bei diesem anderen Wróblewski noch dabei, dem Jan Wróblewski? [...]

Dolmetscherin Kapkajew:

Motyka, Bronisław.

Vorsitzender Richter:

Würden Sie das auch mal buchstabieren? [...]

Vorsitzender Richter:

Ja. Motyka.

Dolmetscherin Kapkajew:

Motyka Bronisław. [...]

Ergänzungsrichter Hummerich:

Aus Lemberg?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy on był z Lwowa?

Zeuge Józef Kral:

Motyka był z Pomorza.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nein, er war aus Pommern.

Zeuge Józef Kral:

A ten Motyka Bronisław był z Jarosławia

Dolmetscherin Kapkajew:

Nein, Bronisław

Zeuge Józef Kral [unterbricht]:

A Wróblewski

Dolmetscherin Kapkajew:

Wróblewski war

Dolmetscherin Kapkajew:

Aus Pommern. Und Motyka, Bronisław, war aus Jaroslaw. [...]

Zeuge Józef Kral:

Blokowy bloku 7a.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das war der Blockälteste von Block 7a.

Zeuge Józef Kral:

[Pause] Ja bym prosił Wysoki Sąd o małą przerwę.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich möchte das Hohe Gericht bitten, eine kleine Pause einzulegen.

Vorsitzender Richter:

Ja. Sagen wir, bis zehn Uhr. Ja?

Dolmetscherin Kapkajew:

Do 10!

Staatsanwalt Kügler:

Herr Vorsitzender, die Ehefrau des Angeklagten Dylewski befindet sich schon seit längerer Zeit, ich glaube, seit gestern, oben auf der Pressetribüne. Ich bin der Auffassung, daß die Ehefrau des Angeklagten Dylewski im Zuschauerraum Platz nehmen sollte und daß die Ehefrau des Angeklagten Dylewski ein Einsehen haben sollte, daß ihre Anwesenheit bei den Pressereportern eine Zumutung darstellt.

Vorsitzender Richter:

Also, ich bitte die Frau Dylewski, dann unten bei den Zuhörern Platz zu nehmen; ein Raum, der für sie bestimmt ist. Nun, Herr Kral, ich glaube, Sie haben sich vorhin einmal versprochen.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja.

Vorsitzender Richter:

Ja? Ist das schon festgestellt?

Dolmetscherin Kapkajew:

Nein, nein, aber ich habe es auch gemerkt.

Vorsitzender Richter [unterbricht]:

Sie haben es auch gemerkt. Sie haben uns geschildert, daß nach dieser fürchterlichen Vernehmung

Verteidiger Steinacker [unterbricht]:

Herr Vorsitzender

Vorsitzender Richter:

Was ist denn los?

Verteidiger Steinacker:

Ich höre soeben von dem Angeklagten Dylewski, daß die Ehefrau des Angeklagten von dem Gericht ausdrücklich die Genehmigung dazu bekommen hat, mit Rücksicht auf den Gesundheitszustand, damit sie nicht immer in dem vollbesetzten Zuschauerraum sitzen muß.

Vorsitzender Richter:

Ich weiß davon nichts. Ich wüßte nicht, wer diese Genehmigung gegeben hätte.

Verteidiger Steinacker:

Schriftliche Genehmigung liegt vor. [...]

Vorsitzender Richter:

Dann bitte ich, sie mir mal vorzuzeigen.

Verteidiger Steinacker:

Die habe ich nicht mit. Die habe nicht ich, sondern die Ehefrau Dylewski hat sie.

Vorsitzender Richter:

Dann soll sie die Genehmigung nachher dem Wachtmeister vorzeigen. Aber jetzt, bitte schön, wollen wir diese Sache nicht weiter erörtern, wir haben schwierigere Dinge. Herr Kral, Sie haben uns vorhin geschildert, daß nach dieser fürchterlichen Vernehmung der Janicki in seinen Mantel gewickelt von Ihnen in die Zelle zurückgebracht worden ist.

Dolmetscherin Kapkajew:

Pan w swoim zeznaniu powiedział poprzednio, że po tych strasznych przesłuchaniach Janicki na swoim płaszczu został przez was przeniesiony do celi. Tak?

Zeuge Józef Kral:

Tak, tak.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja.

Vorsitzender Richter:

Sie haben uns weiterhin geschildert, daß der Wróblewski gestützt in den Bunker zurückgeführt worden ist.

Dolmetscherin Kapkajew:

Że Wróblewskiego pod ręce pomagaliście mu wrócić do bunkra.

Zeuge Józef Kral:

Tak.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja, so war es.

Vorsitzender Richter:

Und haben uns geschildert, daß der Wróblewski am nächsten Morgen aus der Zelle herausgeholt worden ist und von Boger erschossen worden ist.

Dolmetscherin Kapkajew:

I później pan powiedział, że Wróblewski został wyciągnięty rano z celi i zastrzelony przez Bogera.

Zeuge Józef Kral:

Przez Jakuba wyciągnięty, a na korytarzu przez oskarżonego Bogera zastrzelony.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja. Von Jakob herausgezogen aus der Zelle und von dem Angeklagten Boger erschossen.

Vorsitzender Richter:

Und was geschah Janicki?

Dolmetscherin Kapkajew:

A co się stało z Janickim?

Zeuge Józef Kral:

Janicki zmarł, nie żył do rana.

Dolmetscherin Kapkajew:

Der Janicki starb.

Vorsitzender Richter:

Ja, und da war das Mißverständnis.

Dolmetscherin Kapkajew [unterbricht]:

Er lebte nicht bis morgen. Und da lag diese Namensverwechslung.

Vorsitzender Richter:

Da hat er den Namen verwechselt. Anstelle

Dolmetscherin Kapkajew [unterbricht]:

Ja, das habe ich ja gemerkt.

Vorsitzender Richter:

Janicki hat er Wróblewski gesagt.

Dolmetscherin Kapkajew:

Er meinte Janicki. Ich wollte nur nicht korrigieren, weil er den Namen genannt hatte.

Vorsitzender Richter:

Also das ist richtig: Janicki hat die Nacht in der Zelle nicht überlebt.

Zeuge Józef Kral:

Nein.

Dolmetscherin Kapkajew:

Janicki nocy nie przeżył.

Zeuge Józef Kral:

Nie, nie. Do rana, jak ja się przebudziłem, Janicki nie żył, był trup.

Dolmetscherin Kapkajew:

Als ich erwachte am frühen Morgen, da lebte Janicki nicht mehr.

Vorsitzender Richter:

Zunächst: Als Sie zum allerersten Mal vernommen wurden, da wurden Sie aufgefordert zu erzählen. Und Sie haben gebeten, Sie zu fragen, weil Sie nicht wüßten, weshalb Sie vernommen werden sollen.

Dolmetscherin Kapkajew:

Przy pana pierwszym przesłuchaniu powiedziano panu, że pan ma mówić.

Zeuge Józef Kral:

Tak.

Dolmetscherin Kapkajew:

I pan poprosił, żeby pana pytano, że pan nie wie, co ma pan mówić. Tak?

Zeuge Józef Kral:

Więc ja nie wiedziałem o co chodzi i nie wiedziałem co mam mówić.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich wußte nicht, worum es geht, und ich wußte nicht, was ich sagen soll.

Vorsitzender Richter:

Bei dieser Gelegenheit, haben Sie behauptet, seien Sie geschlagen worden. Wissen Sie nicht, wer Sie geschlagen hat?

Dolmetscherin Kapkajew:

Przy tej okoliczności pan twierdził, że pan został uderzony.

Zeuge Józef Kral:

Tak.

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy pan wie, kto pana uderzył?

Zeuge Józef Kral:

Nie, nie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nein.

Vorsitzender Richter:

Sie haben geschrieben in einer Aussage, die vor dem Internationalen Auschwitz-Komitee erfolgt ist. Da steht folgendes drin, auf Blatt 745:

Dolmetscherin Kapkajew:

W swoim zeznaniu, to znaczy w swoim liście do Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego pan napisał następująco:

Vorsitzender Richter:

»Ich habe gebeten, mich zu fragen«

Dolmetscherin Kapkajew:

»Prosiłem, żeby mnie pytano«

Vorsitzender Richter:

»Da hat mich Boger mit einem Stock so auf den Kopf geschlagen, daß das Blut rann und ich ohnmächtig wurde.«[1]

Dolmetscherin Kapkajew:

»Wówczas zostałem przez Bogera uderzony laską po głowie tak, że krew pociekła i straciłem przytomność.«

Zeuge Józef Kral:

Więc ja widziałem Bogera koło siebie, że on stał z boku koło mnie, ale kto rzeczywiście mnie uderzył tego ja bym nie mógł twierdzić.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich habe Boger neben mir stehen sehen, aber wer mich geschlagen hat, das kann ich mit Bestimmtheit nicht behaupten.

Vorsitzender Richter:

Gut. Zweitens: Wann, um welche Tagesstunde, sind Sie etwa in die Politische Abteilung hingeführt worden?

Dolmetscherin Kapkajew:

Która to była godzina, o jakiej porze dnia czy nocy został pan zaprowadzony po raz pierwszy do politycznego oddziału?

Zeuge Józef Kral:

Po południu to było.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das war Nachmittag.

Vorsitzender Richter:

Ja. Dann haben Sie gesagt, Sie sind nachts etwa um elf Uhr in den Bunker geführt worden.

Dolmetscherin Kapkajew:

I później pan powiedział, że w nocy o 11 godzinie został pan odprowadzony z powrotem do bunkra.

Zeuge Józef Kral:

My razem wszyscy zostaliśmy.

Dolmetscherin Kapkajew:

Wir alle. [...]

Zeuge Józef Kral:

Ja przypuszczam, że to było [+ o jedenastej], ponieważ było mówione, która...

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich nehme an, daß es elf Uhr war, weil so gesprochen wurde.

Vorsitzender Richter:

Ja. Das sagten Sie bereits. Sie haben weiterhin gesagt, Sie wären in die Zelle 8 geführt worden. Stimmt das?

Dolmetscherin Kapkajew:

Powiedział pan, że został pan zaprowadzony do celi numer 8.

Zeuge Józef Kral:

Tak.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja.

Zeuge Józef Kral:

Pod schodami.

Dolmetscherin Kapkajew:

Unter der Treppe.

Vorsitzender Richter:

Wollen Sie uns bitte sagen, wie groß die Zelle 8 etwa war und wie viele Menschen mit Ihnen zusammen da hineingesperrt worden sind?

Dolmetscherin Kapkajew:

Jaka była wielkość, jakie rozmiary tej celi i ilu ludzi znajdowało się w niej?

Zeuge Józef Kral:

Mniej więcej ta cela jest szeroka około 2 metrów.

Dolmetscherin Kapkajew:

Diese Zelle ist ungefähr zwei Meter breit.

Zeuge Józef Kral:

A może koło 2 i pół do 3 metrów długa.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und ungefähr zweieinhalb bis drei Meter lang.

Vorsitzender Richter:

Und wieviel Menschen waren da drin?

Dolmetscherin Kapkajew:

Ile ludzi było w niej?

Zeuge Józef Kral:

Wtenczas myśmy byli, do tej celi nas zaprowadzono około 15 osób.

Dolmetscherin Kapkajew:

Damals wurden in die Zelle gebracht etwa 15 Personen.

Vorsitzender Richter:

[Pause] Wurde diesen 15 Personen sämtlich das gleiche zur Last gelegt?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy zarzucano to samo wszystkim 15 ludziom?

Zeuge Józef Kral:

Więc mniej więcej każdego pytano i nie wiedziano o co.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja, so ungefähr jeder wurde gefragt, aber man wußte nicht, um was es geht. [...]

Zeuge Józef Kral:

»My mamy gadać, co wiemy!«

Dolmetscherin Kapkajew:

Wir sollten sprechen, was wir wissen.

Vorsitzender Richter:

Es ist im allgemeinen nicht üblich bei einer Untersuchung, daß man die Leute, die wegen einer gemeinsamen Sache beschuldigt werden, in eine Zelle tut.

Dolmetscherin Kapkajew:

To nie jest przyjęte, żeby w czasie dochodzenia ludzi, którzy zostają oskarżeni o jedno i to samo, umieszczano razem w jednej i tej samej celi.

Zeuge Józef Kral:

Ja nie wiem, czy w tej samej sprawie, ponieważ nikt nie wiedział, o co chodzi w zasadzie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich weiß nicht, ob das dieselbe Sache war, weil keiner wußte, worum es sich handelt.

Vorsitzender Richter:

Und hat man Ihnen nicht irgendwann einmal gesagt, warum man Sie eigentlich dorthin gebracht hatte?

Dolmetscherin Kapkajew:

I czy później kiedyś nie powiedziano panu dlaczego pana w ogóle tam?

Zeuge Józef Kral:

A tak, później to się dowiedziałem.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ach ja, später, da habe ich es erfahren.

Vorsitzender Richter:

Und weshalb?

Dolmetscherin Kapkajew:

I dlaczego?

Zeuge Józef Kral:

C zy nie należę do tajnej organizacji w obozie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ob ich nicht zu einer Geheimorganisation im Lager gehöre.

Vorsitzender Richter:

Aha. Sie haben dann weiterhin gesagt: Wir bekamen jeden dritten Tag einmal Mittagessen. Und es starben Häftlinge vor Hunger, nämlich Kurt Pachala, Graf, Bruno, ein französischer Jude, Dumond, und ein Russe und ein Pole.

Dolmetscherin Kapkajew:

Tak pan powiedział.

Zeuge Józef Kral:

Tak.

Dolmetscherin Kapkajew:

Zrozumiał pan? Czy otrzymywaliście na 3 dni raz.

Zeuge Józef Kral:

Nie, to ja otrzymywałem.

Dolmetscherin Kapkajew:

Also das Essen habe ich ja einmal in drei Tagen gekriegt.

Vorsitzender Richter:

Jawohl.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das bezog sich auf mich.

Zeuge Józef Kral:

To ja!

Dolmetscherin Kapkajew:

A umierali obok pana, pan powiedział: »Umierali obok mnie więźniowie wśród nich Pachala.«

Zeuge Józef Kral:

Którzy byli skazani na śmierć głodową.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja. Die Häftlinge, die bestimmt waren, am Hungertod zu sterben.

Vorsitzender Richter:

Die bekamen nichts.

Dolmetscherin Kapkajew:

Die bekamen nichts. — Oni nic otrzymywali?

Vorsitzender Richter:

Waren diese Häftlinge mit Ihnen in einer Zelle?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy oni byli w jednej celi z panem?

Zeuge Józef Kral:

Nie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nein.

Zeuge Józef Kral:

Nie. Tam są cele 85, mniej więcej na 85 szerokości.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das waren Zellen

Zeuge Józef Kral [unterbricht]:

Stehzelle, tak.

Dolmetscherin Kapkajew:

Stehzellen, 85

Zeuge Józef Kral [unterbricht]:

Ungefähr 85 mal...

Dolmetscherin Kapkajew:

Ungefähr 85 auf — na ile?

Zeuge Józef Kral:

85.

Dolmetscherin Kapkajew:

85 auf 85 groß. Stehzellen.

Vorsitzender Richter:

Erstens: Wieso wissen Sie, daß diese Häftlinge, die Sie eben genannt haben, dort verhungert sind? Und zweitens: Wissen Sie, wer sie dorthin gebracht hat und wer das befohlen hat?

Dolmetscherin Kapkajew:

Skąd panu jest wiadome, że ci więźniowie, o których pan wspomniał, zmarli śmiercią głodową? I drugie: Kto wydał takie rozporządzenie i kto ich tam przyprowadził?

Zeuge Józef Kral:

Kto Pachalę przyprowadził

Dolmetscherin Kapkajew [unterbricht]:

Niech pan zacznie od początku

Zeuge Józef Kral [unterbricht]:

Aha.

Dolmetscherin Kapkajew:

Pierwsze pytanie. Skąd panu jest wiadome, że ci ludzie zmarli śmiercią głodową.

Zeuge Józef Kral:

Ponieważ to było ode mnie 20 centymetrów odległości przez ściankę tylko.

Dolmetscherin Kapkajew:

Weil die Entfernung von mir war etwa 20 Zentimeter.

Zeuge Józef Kral:

Sama ta.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nur eine dünne Wand dazwischen.

Vorsitzender Richter:

Eine dünne Wand. Zwischen Ihrer Zelle und dieser Stehzelle?

Dolmetscherin Kapkajew:

Między pana celą a tą celą stojącą?

Zeuge Józef Kral:

To był y wszystkie 4 stehzelle, wszystkie. [...]

Dolmetscherin Kapkajew:

Das waren alles Stehzellen.

Vorsitzender Richter:

Aber die Zelle 8 war keine Stehzelle?

Zeuge Józef Kral:

Nie, ta nie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ale ta 8, to nie była?

Zeuge Józef Kral:

Nie, nie, nie.

Vorsitzender Richter:

Also dieses Erlebnis mit Kurt Pachala, mit Graf, Bruno, und Dumond, das war in der Zeit, in der Sie in einer Stehzelle sich befanden?

Zeuge Józef Kral:

Tak.

Vorsitzender Richter:

Ja.

Dolmetscherin Kapkajew:

To przeżycie było w tym czasie, kiedy oni znajdowali się w celach stojących?

Zeuge Józef Kral:

Tak. Kiedy ja byłem w celi stojącej i oni, tak.

Dolmetscherin Kapkajew:

I pan był i oni.

Zeuge Józef Kral:

Tak, tak.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich war in der Stehzelle, und sie waren in der Stehzelle.

Vorsitzender Richter:

Wissen Sie, wer diese Menschen dorthin gebracht hat in die Stehzelle und wer verboten hatte, sie mit Essen zu versorgen?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy panu jest wiadomym, kto ich zaprowadzał do tych stojących celi i kto zabronił dawać im jedzenie?

Zeuge Józef Kral:

Więc, kto im zabronił dawać jedzenie tego nie wiem. [...]

Dolmetscherin Kapkajew:

Wer verboten hatte, ihnen das Essen zu geben, das weiß ich nicht.

Vorsitzender Richter:

Das wissen Sie nicht. Wissen Sie, wer sie eingesperrt hatte?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy wie pan, kto ich tam posadził?

Zeuge Józef Kral:

Wiem, że Pachala już był w tej celi, jak ja przyszedłem.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich weiß, daß Pachala bereits in der Zelle war, als ich dahinkam.

Zeuge Józef Kral:

Dumonda przyprowadził Boger.

Dolmetscherin Kapkajew:

Dumond wurde von Boger gebracht.

Zeuge Józef Kral:

Bruno Graf był przyprowadzony przez Gehringa.

Dolmetscherin Kapkajew:

Bruno Graf wurde von Gehring gebracht.

Zeuge Józef Kral:

I jeszcze jednego

Vorsitzender Richter [unterbricht]:

Gehring ist ja ein Aufseher gewesen, da im Block 11. [...]

Zeuge Józef Kral:

A ci drudzy, ja nie wiem, kto ich przyprowadził, nie znam tych esesmanów.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und die anderen, das weiß ich nicht. Ich kenne die SS-Männer nicht.

Zeuge Józef Kral:

Nie mogłem zauważyć.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich konnte es nicht beobachten.

Vorsitzender Richter:

Ja. Am 14.1.43 nachmittags, haben sie erzählt, brachte Boger den Erich Klose.

Dolmetscherin Kapkajew:

Powiedział pan, że 14 stycznia po południu Boger przyprowadził Ericha Klosego.

Zeuge Józef Kral:

Tak.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja.

Vorsitzender Richter:

Wissen Sie, was aus diesem Klose geworden ist?

Dolmetscherin Kapkajew:

Wie pan, co się stało z tym Klose?

Zeuge Józef Kral:

Nie wiem. Wiem, że ja go nie spotkałem. Nie wiem, co się z nim stało.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nein, das weiß ich nicht. Ich weiß, daß ich ihn nie wieder getroffen habe. Ich weiß nicht, was mit ihm geworden ist.

Vorsitzender Richter:

Sie haben dann einmal einen Satz gesagt, der mir nicht ganz verständlich war. Sie sagten: Es erstickten 18 Häftlinge. Da möchten Sie uns doch bitte einmal näher sagen, wo die waren.

Dolmetscherin Kapkajew:

Pan powiedział poprzednio w swoim zeznaniu, że w tej celi zadusiło się brakiem powietrza 18 więźniów.

Zeuge Józef Kral:

Tak.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja. — Może pan opowie dokładnie, jak to było.

Zeuge Józef Kral:

Więc ja jeszcze nie byłem zamknięty w celi, ja jeszcze byłem na wolności, na obozie jeszcze byłem.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich war damals noch nicht eingesperrt in diese Zelle. Ich war noch frei, im Lager.

Zeuge Józef Kral:

I z nam ten wypadek, kiedy zadusiło się 18 więźniów. Ponieważ przy życiu z tych więźniów został Franz Kulpa, z Tarnowskich Gór.

Dolmetscherin Kapkajew:

Kulpa.

Zeuge Józef Kral:

On żyje.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und ich weiß, daß 18 Häftlinge erstickten, weil einer von diesen Häftlingen, Franz Kulpa aus Tarnowskie Góry, noch lebt.

Zeuge Józef Kral:

On później

Vorsitzender Richter [unterbricht]:

Ja. Das ist mir keine Erklärung.

Dolmetscherin Kapkajew:

Einen Moment. — On później? Pan zaczął mówić! On później? Co?

Zeuge Józef Kral:

On wyszedł żywy, nie zadusił się.

Dolmetscherin Kapkajew:

Er war derjenige, der nicht erstickte.

Vorsitzender Richter:

Ja, und was hat er ihm denn erzählt, wie das vor sich gegangen ist und so?

Dolmetscherin Kapkajew:

Co on panu opowiedział, jak się to stało, co to było?

Zeuge Józef Kral:

To była głośna sprawa w obozie w ogóle.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das war eine bekannte Sache im Lager.

Zeuge Józef Kral:

I później.

Dolmetscherin Kapkajew:

Überhaupt.

Zeuge Józef Kral:

Wiedzieliśmy o tym, że tam znajdowali się tacy i tacy więźniowie i znajdował się ten Franek z Tarnowskich Gór

Dolmetscherin Kapkajew:

Wir wußten, daß dort diese und jene Häftlinge sich befinden, und unter ihnen der Franek Kulpa, also Franz Kulpa aus Tarnowskie Góry

Zeuge Józef Kral:

Którego później przyprowadzono na blok 28 Krankenbau.

Dolmetscherin Kapkajew:

Der später auf den Block 28 in den Krankenbau gebracht wurde.

Zeuge Józef Kral:

Jak wyzdrowiał, wszystko nam opowiedział.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und als er gesund wurde, da hat er uns alles erzählt.

Vorsitzender Richter:

Dann bitte weiter. Sie haben bei Ihrer schriftlichen Darstellung über dieses Heringessen damals gesagt:

Dolmetscherin Kapkajew:

W swoim pisemnych zeznaniach odnośnie jedzenia śledzi, powiedział pan swojego czasu następująco.

Vorsitzender Richter:

»Ich mußte essen, und wenn ich nicht weiter aß, hat mich Boger mit einem Ochsenziemer geschlagen.«[2]

Dolmetscherin Kapkajew:

Powiedział pan: »musiałem jeść, a kiedy nie mogłem jeść, byłem bity bykowcem przez Bogera.«

Zeuge Józef Kral:

Ja cały czas byłem bity wtenczas.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich wurde damals ständig geschlagen.

Zeuge Józef Kral:

Ponieważ nie chciałem tych śledzi z gwałtem zjeść.

Dolmetscherin Kapkajew:

Weil ich diese Heringe nicht essen wollte.

Vorsitzender Richter:

Nun hat er weiter gesagt: »Schließlich mußte ich erbrechen.«[3]

Dolmetscherin Kapkajew:

I następnie pan powiedział: »musiałem w końcu zwymiotować«.

Zeuge Józef Kral:

Kiedy połowę zjadłem, to wymiotowałem.

Dolmetscherin Kapkajew:

Als ich die Hälfte aufgegessen habe, da habe ich erbrochen.

Vorsitzender Richter:

»Dann hat mich Boger so lange geschlagen, bis ich schließlich auf seinen Befehl alles, was ich erbrochen hatte, wieder aufgegessen habe.«[4]

Dolmetscherin Kapkajew:

»I potem bity zostałem przez Boger tak długo, dopóki nie zjadłem nawet to, co zwymiotowałem.«

Zeuge Józef Kral:

Tak jest.

Dolmetscherin Kapkajew:

Jawohl.

Vorsitzender Richter:

Das stimmt?

Dolmetscherin Kapkajew:

So war es.

Vorsitzender Richter:

Waren Sie sechs Wochen in einer Stehzelle?

Zeuge Józef Kral:

Około, tak liczyłem, tak około.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja, etwa.

Vorsitzender Richter:

Und war das die Zelle Nummer 22?

Dolmetscherin Kapkajew [unterbricht]:

[unverständlich] 6 tygodni, [unverständlich] pan powiedział 7? — Entschuldigen Sie bitte.

Zeuge Józef Kral:

Więc mniej, około 6 tygodni, mniej więcej i jedna trzecia to siedziałem w tej celi, prawda, w tym bunkrze stojącym. Około jednej trzeciej tej, około dwóch trzeci całego pobytu. Czyli około 6 tygodni.

Dolmetscherin Kapkajew:

Około 6 tygodni?

Zeuge Jan Pilecki:

Około 6 tygodni, tak.

Dolmetscherin Kapkajew:

Około jednej trzeciej, moje

Zeuge Józef Kral [unterbricht]:

Dwóch trzecich!

Dolmetscherin Kapkajew:

Dwóch trzecich mojego pobytu

Zeuge Józef Kral:

Tak.

Dolmetscherin Kapkajew:

Znajdowałem się w stojącej celi.

Zeuge Józef Kral:

Tak, tak.

Dolmetscherin Kapkajew:

Also ungefähr zwei Drittel der ganzen Zeit meines Aufenthaltes war ich in der Stehzelle. Also etwa sechs Wochen.

Vorsitzender Richter:

Waren Sie da allein in der Stehzelle, oder war jemand mit Ihnen zusammen?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy pan był w tej celi stojącej sam jeden, czy tam był jeszcze ktoś z panem?

Zeuge Józef Kral:

Ja byłem w pierwszej celi, Kurt Pachala był w 2 celi

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich war in der ersten Zelle, Kurt Pachala war in der zweiten Zelle.

Zeuge Józef Kral:

W następnych celach, w 3 celi był Wróblewski Zdzisiek

Dolmetscherin Kapkajew:

In den anderen Zellen – also in der dritten Zelle war Wróblewski, Zdzisław

Zeuge Józef Kral:

A w 4 był Kluska Stefan.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und in der vierten Zelle war Kluska, Stefan.

Zeuge Józef Kral:

Oni również nie byli cały czas, byli przez pewien okres i do innej celi byli później przeniesieni.

Dolmetscherin Kapkajew:

Sie waren auch nicht die ganze Zeit in der Zelle. Sie wurden dann später in eine andere Zelle verlegt.

Vorsitzender Richter:

Dann hätte ich noch eine Frage: Sie haben uns geschildert dieses Aufhängen und haben gesagt, daß ein Eimer Wasser vor Ihnen gestanden hätte. Und Sie wären ab und zu gefragt worden, ob Sie nicht durstig wären, ob Sie etwas trinken wollten. Und man habe Sie auch bewegt. Wissen Sie noch, wer das gewesen ist?

Dolmetscherin Kapkajew:

Pan opowiadał o tym, że stało wiadro z wodą, że pytano od czasu do czasu, czy macie pragnienie, czy chcecie pić i oprócz tego, wtedy jak pan był powieszony na słupku?

Zeuge Józef Kral:

Tak.

Dolmetscherin Kapkajew:

I że oprócz tego poruszany pan był

Zeuge Józef Kral:

Tak.

Dolmetscherin Kapkajew:

Od czasu do czasu. Czy może pan powiedzieć, kto pana poruszał?

Zeuge Józef Kral:

Mnie Boger, oskarżony Boger.

Dolmetscherin Kapkajew:

Mich hat der Angeklagte Boger bewegt.

Vorsitzender Richter:

Er war das, der Sie bewegt hat und der Sie gefragt hat, ob Sie nicht trinken wollen?

Dolmetscherin Kapkajew:

On był tym, który pana poruszał i pytał, czy pan chce pić?

Zeuge Józef Kral:

Tak, tak.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja.

Vorsitzender Richter:

Sind Sie einmal auf diese Weise aufgehängt worden oder mehrere Male?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy pan tylko raz był powieszony w ten sposób, czy kilka razy?

Zeuge Józef Kral:

Ja byłem 3 razy na słupku.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich war dreimal am »Pfahl«.

Vorsitzender Richter:

Dreimal? Hintereinander oder an verschiedenen Tagen?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy raz po razie, czy w rozmaitych dniach?

Zeuge Józef Kral:

Nie, w różnym czasie, w różnym czasokresie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Zu verschiedenen Zeitpunkten.

Vorsitzender Richter:

Ist es richtig, daß durch diese Mißhandlungen Sie einen Armbruch, einen Schulterbruch, mehrere Kieferbrüche davongetragen haben und heute 45 Prozent Invalide sind? [...]

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy to prawda, że pan złamane miał ręce, nogi i połamane kilkakrotnie plecy i że jest pan w tej chwili nie zdolnym do pracy w 45 procentach?

Zeuge Józef Kral:

Więc nos miałem złamany.

Dolmetscherin Kapkajew:

Also die Nase war gebrochen.

Zeuge Józef Kral:

Szczęki miałem, szczęki wisiały tutaj z tej strony.

Dolmetscherin Kapkajew:

Die Kiefer, die hingen so seitlich.

Zeuge Józef Kral:

Tak. Łopatka była stłuczona cała.

Dolmetscherin Kapkajew:

Die Schulter war ganz zerschmettert.

Zeuge Józef Kral:

Tak. Krzyż mam potłuczony.

Dolmetscherin Kapkajew:

Mein Kreuz ist ja zerschlagen.

Zeuge Józef Kral:

Nogi.

Dolmetscherin Kapkajew:

Die Beine wurden geschlagen.

Zeuge Józef Kral:

Głowa rozbita.

Dolmetscherin Kapkajew:

Der Kopf wurde geschlagen.

Vorsitzender Richter:

Und konnten Sie mit eigenen Augen sehen, wie der Angeklagte Boger mit der Pistole den Wróblewski erschossen hat?

Dolmetscherin Kapkajew:

Mógł pan widzieć na własne oczy, że oskarżony Boger zastrzelił Wróblewskiego?

Zeuge Józef Kral:

To się działo 2 metry od nas.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das war zwei Meter von uns.

Zeuge Józef Kral [unterbricht]:

Jak mogłem nie widzieć?

Vorsitzender Richter:

War die Tür auf?

Dolmetscherin Kapkajew:

Wie konnte ich das nicht sehen! — Czy drzwi były otwa rte?

Zeuge Józef Kral:

On na korytarzu go zastrzelił.

Dolmetscherin Kapkajew:

Er hat ihn auf dem Korridor erschossen.

Zeuge Józef Kral:

Jakub wysmyczył

Dolmetscherin Kapkajew:

Jakob hat ihn herausgezerrt

Zeuge Józef Kral:

I Boger kazał mu wstać. Ponieważ Wróblewski nie miał siły do wstania

Dolmetscherin Kapkajew:

Und Boger befahl ihm aufzustehen. Und da Wróblewski nicht die Kraft hatte aufzustehen

Zeuge Józef Kral:

Skopał go.

Dolmetscherin Kapkajew:

Da hat er nach ihm getreten.

Zeuge Józef Kral:

I Boger się wściekł, i wyciągnął pistolet.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und Boger wurde wütend, zog die Pistole

Zeuge Józef Kral:

Wyciągnął pistolet i zastrzelił Wróblewskiego.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und schoß den Wróblewski nieder.

Vorsitzender Richter:

Das haben Sie uns alles schon erzählt. Ich möchte nur gern wissen, auf welche Weise Sie das wahrnehmen konnten. Die Türen waren doch zu von der Zelle.

Dolmetscherin Kapkajew:

To wszystko pan opowiadał. Tylko w jaki — Die Erschießung war auf dem Korridor. — Więc w jaki sposób pan mógł to

Vorsitzender Richter [unterbricht]:

Ja, das möchte ich grade noch mal wissen.

Dolmetscherin Kapkajew:

Widzieć, że to się stało? Czy pan to widział z celi, czy gdzie?

Zeuge Józef Kral:

Nie. Ja na korytarzu, myśmy byli, wszyscy z celi wyszli, tylko Wróblewski nie mógł wyjść.

Dolmetscherin Kapkajew:

Wir mußten doch aus der Zelle herausgehen. Wir standen alle auf dem Korridor. Nur der Wróblewski war nicht in der Lage aufzustehen und zu gehen.

Vorsitzender Richter [unterbricht]:

Und wen versteht er unter »wir«?

Dolmetscherin Kapkajew:

Kogo pan rozumie pod słowem »my«? Kto myśmy?

Zeuge Józef Kral:

Ci więźniowie jak, ja byłem w tej celi, Motyka Bronek był w tej celi

Dolmetscherin Kapkajew:

Wir, die wir dort waren: Ich war in der Zelle, Motyka war in der Zelle.

Zeuge Józef Kral:

Wróblewski Jan był w tej celi.

Dolmetscherin Kapkajew:

Wróblewski Jan war in dieser Zelle.

Zeuge Józef Kral:

Nosek był w tej celi.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nosek war in der Zelle.

Zeuge Józef Kral:

Ruski jeden był w tej celi.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ein Russe war in der Zelle.

Zeuge Józef Kral:

I myśmy wszyscy wyszli na korytarz.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und wir alle, wir gingen auf den Korridor.

Zeuge Józef Kral:

Ponieważ myśmy myśleli, że idziemy znów do oddziału politycznego.

Dolmetscherin Kapkajew:

Weil wir gedacht haben, wir gehen jetzt wieder auf die Politische Abteilung.

Zeuge Józef Kral:

I był ten nieboszczyk Janicki, który był już, który nie żył.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und auch dieser Janicki, der nicht mehr lebte.

Zeuge Józef Kral:

Wróblewski był stłuczony. On nie mógł wyjść więc...

Dolmetscherin Kapkajew:

Und Wróblewski war so zerschlagen, daß er nicht gehen konnte.

Zeuge Józef Kral:

Boger bał się do celi wejść i zawołał Jakuba kalfaktora.

Dolmetscherin Kapkajew:

Boger hatte Angst, in die Zelle hineinzugehen. Er rief dann den Kalfaktor Jakob.

Zeuge Józef Kral:

I on go wysmyczył na korytarz.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und der Jakob hat ihn rausgezogen auf den Korridor.

Zeuge Józef Kral:

Wróblewski nie mógł, jednak nie wstał na nogi.

Dolmetscherin Kapkajew:

Wróblewski stand aber nicht auf.

Zeuge Józef Kral:

Boger dał mu rozkaz, żeby wstał.

Dolmetscherin Kapkajew:

Boger gab ihm den Befehl aufzustehen.

Zeuge Józef Kral:

On nie wstał.

Dolmetscherin Kapkajew:

Er stand nicht auf.

Zeuge Józef Kral:

Boger go skopał.

Dolmetscherin Kapkajew:

Da trat Boger nach ihm.

Zeuge Józef Kral:

Wróblewski jednak nie reagował na to.

Dolmetscherin Kapkajew:

Aber Wróblewski nichtsdestoweniger reagierte nicht darauf.

Vorsitzender Richter:

Ja, das wissen wir. Das hat er jetzt genügend geschildert.

Dolmetscherin Kapkajew:

To już pan dostatecznie już wszystko powiedział.

Zeuge Józef Kral:

Wróblewski na to jednak nie reagował, ponieważ był potrzaskany, był stłuczony. Boger się wściekł, wyciągnął pistolet i zastrzelił Wróblewskiego.

Dolmetscherin Kapkajew:

Wróblewski war also nicht in der Lage aufzustehen, er reagierte nicht darauf. Da wurde Boger furchtbar wütend. Er zog die Pistole und erschoß ihn.

Vorsitzender Richter:

Der Angeklagte Boger, wollen Sie doch mal aufstehen. Ich wollte zunächst einmal an den Herrn Boger die Frage richten, ob er nicht angesichts dieser fürchterlichen Schilderungen, die wir heute morgen hier alle erlebt haben, uns nicht jetzt doch etwas zu sagen hätte.

Angeklagter Boger:

[Pause] Nein. Ich habe dazu nichts zu sagen.

Vorsitzender Richter:

Boger, Sie haben uns gesagt: »Ich habe keinen Schuß in dem Lager abgegeben.«

Angeklagter Boger:

Und das sage ich jetzt auch noch.

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy pan zrozumiał?

Vorsitzender Richter:

Glauben Sie, daß diese Darstellung des Zeugen lügenhaft gewesen ist?

Angeklagter Boger:

Lückenhaft und nicht in allen Teilen der Wahrheit entsprechend. Das glaube ich.

Vorsitzender Richter:

Dann nehmen Sie wieder Platz. Sind von seiten des Gerichts noch Fragen zu stellen? Der Herr Ergänzungsrichter Hummerich.

Ergänzungsrichter Hummerich:

Herr Zeuge, Sie sagten uns, zu Ihrer Zeit waren der Kurt Pachala, der Dumond, der Janicki, der Klose, Erich, die beiden Wróblewski, Kluska, Nosek, Motyka und der Bruno Graf im Bunker.

Dolmetscherin Kapkajew:

Zrozumiał pan? Pan powiedział, że razem z panem w bunkrze znajdowali się Kurt Pachala, Dumond, Kluska, Motyka, Nosek, obydwaj Wróblewscy.

Zeuge Józef Kral:

Więc trzeba zrozumieć bunker i Stehzelle.

Dolmetscherin Kapkajew:

Man muß unterscheiden den Bunker und die Stehzellen.

Ergänzungsrichter Hummerich:

Ja, richtig.

Zeuge Józef Kral:

Ja. W Stehzelle, w bunkrze stojącym

Dolmetscherin Kapkajew:

Also in der Stehzelle, in dem Stehbunker

Zeuge Józef Kral:

Wtedy, kiedy ja siedziałem

Dolmetscherin Kapkajew:

Damals, als ich dort saß [...]

Zeuge Józef Kral:

Więc umarł, prawda Kurt Pachala, Dumond

Dolmetscherin Kapkajew:

Sind gestorben: Kurt Pachala, Dumond

Zeuge Józef Kral:

Graf, Bruno

Dolmetscherin Kapkajew:

Graf, Bruno

Zeuge Józef Kral:

I o których już mówiłem.

Dolmetscherin Kapkajew:

Von denen ich bereits erzählt habe.

Zeuge Józef Kral:

I siedział w między czasie Zdzisiek Wróblewski

Dolmetscherin Kapkajew:

Und saßen in der Zeit: Zdzisiek Wróblewski

Zeuge Józef Kral:

Kluska, Stefan

Dolmetscherin Kapkajew:

Kluska, Stefan

Zeuge Józef Kral:

I Klose, Erich.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und Klose, Erich.

Zeuge Józef Kral:

Natomiast Wróblewski, Jan

Dolmetscherin Kapkajew:

Dagegen der Wróblewski, Jan

Zeuge Józef Kral:

Motyka, Bronisław

Dolmetscherin Kapkajew:

Motyka, Br onisław

Zeuge Józef Kral:

I inni, Nosek

Dolmetscherin Kapkajew:

Und die anderen, Nosek

Zeuge Józef Kral:

To siedziałem z nimi tylko przez tę noc jak nas

Dolmetscherin Kapkajew:

Da war ich mit ihnen zusammen nur diese Nacht

Zeuge Józef Kral:

Jak nas przyprowadzono z przesłuchania, z oddziału politycznego

Dolmetscherin Kapkajew:

Als wir von der Politischen Abteilung von der Vernehmung gebracht wurden.

Zeuge Józef Kral:

Wtedy, kiedy tak strasznie zmasakrowano Janickiego.

Dolmetscherin Kapkajew:

Damals, als der Janicki so furchtbar zugerichtet wurde

Zeuge Józef Kral:

I Wróblewski.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und der Wróblewski.

Zeuge Józef Kral:

Znajdowaliśmy się w tym czasie w celi 22 wszyscy.

Dolmetscherin Kapkajew:

Wir waren damals in der Zelle Nummer 20, alle zusammen.

Zeuge Józef Kral:

To była cela od strony ściany śmiechu.

Dolmetscherin Kapkajew:

Śmierci!

Zeuge Józef Kral:

Śmiechu! Myśmy

Dolmetscherin Kapkajew:

Śmiechu.

Zeuge Józef Kral:

Myśmy nazywali ścianę śmiechu.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das war die Zelle von der Seite der »Lachwand«. So haben wir die Wand genannt: die »Lachwand«.

Zeuge Józef Kral:

To nie wszyscy więźniowie, tylko z kompanii karnej i ci co przeżywali bunkier.

Dolmetscherin Kapkajew:

Die Häftlinge aus der Strafkompanie und alle, die den Bunker erlebt haben, die haben das »Lachwand« genannt.

Ergänzungsrichter Hummerich:

Sie sagten eben, wenn ich Sie richtig verstanden habe, Kluska wäre auch umgekommen.

Zeuge Józef Kral:

Nein, nicht.

Ergänzungsrichter Hummerich:

Der war nur zu Ihrer Zeit da?

Vorsitzender Richter:

Der ist davongekommen. Der hat es nachher erzählt. [...]

Ergänzungsrichter Hummerich:

Und Nosek, was ist mit dem geworden?

Dolmetscherin Kapkajew:

A co się stało z Noskiem?

Zeuge Józef Kral:

Nie wiem z Noskiem.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das weiß ich nicht.

Ergänzungsrichter Hummerich:

Und Motyka? [...]

Zeuge Józef Kral:

Zwolniony został.

Dolmetscherin Kapkajew:

Der wurde entlassen.

Ergänzungsrichter Hummerich:

Der wurde auch entlassen?

Zeuge Józef Kral:

Ja. — I Jan Wróblewski był zwolniony.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und der Jan Wróblewski auch. [...]

Ergänzungsrichter Hummerich:

Im Gegensatz zu dem Zdzisław?

Dolmetscherin Kapkajew:

Zdzisław Wróblewski mein en Sie?

Ergänzungsrichter Hummerich:

Ja.

Dolmetscherin Kapkajew:

No w przeciwieństwie do Zdzisława Wróblewskiego

Ergänzungsrichter Hummerich [unterbricht]:

Ja, das hat er ja gesagt.

Zeuge Józef Kral:

Tak, tak, to był Jan Wróblewski, a to był Zdzisław Wróblewski.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das war Jan Wróblewski

Ergänzungsrichter Hummerich [unterbricht]:

Das waren zwei verschiedene, richtig.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und Zdzisław Wróblewski.

Ergänzungsrichter Hummerich:

Dann, Frau Dolmetscher, hatte ich das Gefühl, daß da ein ganz winziger Übersetzungsfehler war. Ich will das noch mal fragen. Als Sie bei der ersten Vernehmung ohnmächtig auf dem Korridor lagen, da hatten Sie übersetzt: Als er zu sich kam, hätte er Knöchelschmerzen gehabt

Dolmetscherin Kapkajew [unterbricht]:

In den Fesseln.

Ergänzungsrichter Hummerich:

Ja, als wenn ihn jemand getreten hätte.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja.

Ergänzungsrichter Hummerich:

Sollte das nicht heißen: als wenn ihn jemand treten würde, als wenn er durch die Tritte zu sich gekommen wäre? Fragen Sie bitte noch mal.

Dolmetscherin Kapkajew:

Jak to było? Czy pan wtedy, kiedy pan przyszedł do siebie na korytarzu, czy pan jak przyszedł do siebie z tego uczucia, że ktoś pana kopie, czy po prostu odczuwał pan kopnięcie?

Zeuge Józef Kral:

Nie, mni e kopał po kostkach Boger. On mnie kopał.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja, ich wurde von Boger getreten.

Zeuge Józef Kral:

On stał przy mnie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Er stand neben mir.

Ergänzungsrichter Hummerich:

Es war nicht ganz so übersetzt vorhin. Als wenn das Treten vorher gewesen wäre und dann die Schmerzen [unverständlich]

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja, so wurde es auch gesagt. [...]

Ergänzungsrichter Hummerich:

So wollten Sie es auch deutsch ausdrücken?

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja, so wollte ich es ausdrücken: Ich fühlte die Schmerzen, als ob ich vorher getreten wurde.

Ergänzungsrichter Hummerich:

Ja. Ja. Und der Boger stand dann da.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und wie ich zu mir gekommen bin, da war...

Ergänzungsrichter Hummerich:

Danke schön, ja.

Staatsanwalt Vogel:

Herr Kral, als Sie zum ersten Mal zur Vernehmung zur Politischen Abteilung gebracht wurden, kannten Sie da den Boger bereits, oder wurde Ihnen von anderen gesagt: Das ist Boger?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy pan wtedy, kiedy pan pr zyszedł na przesłuchanie do oddziału politycznego, czy znał pan już Bogera przedtem, czy panu powiedziano, że to jest Boger?

Zeuge Józef Kral:

Sylwetka Bogera to była znana każdemu, uważam w 80 do 90 procentach więźniom obozu oświęcimskiego.

Dolmetscherin Kapkajew:

Die Person des Angeklagten Boger war, ich würde sagen, zu 80, 90 Prozent allen Häftlingen im Lager bekannt.

Zeuge Józef Kral:

Jego nazwano szatanem w obozie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Er wurde »der Teufel« genannt.

Zeuge Józef Kral:

To był zbo czony sadysta.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das war ein krankhafter Sadist.

Zeuge Józef Kral:

To nie można było nazwać mordercą. To mało powiedziane, to zboczony sadysta na tle morderstwa.

Dolmetscherin Kapkajew:

Man kann ihn nicht »Mörder« nennen, das war so ein richtig krankhafter Sadist.

Staatsanwalt Vogel:

Bei der Vernehmung Ihres Kameraden Janicki auf der »Schaukel«, da haben Sie vorhin gesagt, er ist auf die »Schaukel« gebracht und dort geschlagen worden. Wurde er von Boger geschlagen, oder hat Boger diese Schläge nur beaufsichtigt?

Dolmetscherin Kapkajew:

Janicki podczas przesłuchania na »huśtawce«, czy on był bity przez Bogera osobiście, czy Boger tylko obserwował ja k jego bito?

Zeuge Józef Kral:

Nie, on był bity, tam było 5 esesmanów. Między innymi był

Dolmetscherin Kapkajew:

Nein. Er wurde geschlagen. Es waren fünf SS- Männer.

Zeuge Józef Kral:

Boger był przewodniczącym bicia w obozie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Boger war so ein Vorsitzender zum Schlagen im Lager.

Zeuge Józef Kral:

I sam torturował, sam bił.

Dolmetscherin Kapkajew:

Er mißhandelte auch selbst und schlug.

Zeuge Józef Kral:

I między innymi jeszcze byli tam esesmani, którzy tutaj, których tutaj rozpoznałem na sali, których znam.

Dolmetscherin Kapkajew:

Unter anderem waren das auch SS-Männer, die ich hier erkannt habe im Saal.

Zeuge Józef Kral:

O których możliwie, jeśli mi Wysoki Sąd pozwoli, to opowiem resztę w późniejszym terminie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und von denen ich noch erzählen werde, später, wenn mir das Gericht erlaubt.

Staatsanwalt Vogel:

Ja, zunächst nur: Hat Boger allein oder hat er auch geschlagen?

Dolmetscherin Kapkajew:

Proszę pana ale teraz na razie, z początku: Czy Boger sam jeden bił czy bili inni i on tylko obserwował?

Zeuge Józef Kral:

Nie, Boger bił, Boger bił.

Dolmetscherin Kapkajew:

Janickiego?

Zeuge Józef Kral:

Więc bito, jeden esesman

Dolmetscherin Kapkajew [unterbricht]:

Ja, Boger hat geschlagen.

Zeuge Józef Kral:

Więc może ja jeszcze sprecyzuję dokładnie

Dolmetscherin Kapkajew [unterbricht]:

Właśnie proszę sprecyzować!

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich möchte genau präzisieren.

Zeuge Józef Kral:

Więc przy tej operacji, przy tym przesłuchaniu

Dolmetscherin Kapkajew:

Bei dieser Vernehmung, bei dieser Aktion

Zeuge Józef Kral:

Ta grupa tych esesmanów z SD siedziała w pokoju innym

Dolmetscherin Kapkajew:

Die Gruppe von den SD-Leuten saß im anderem Zimmer.

Zeuge Józef Kral:

Drzwi były otwarte

Dolmetscherin Kapkajew:

Die Tür war auf

Zeuge Józef Kral:

Przyglądali się, a ta grupa 5 esesmanów

Dolmetscherin Kapkajew:

Sie haben zugeguckt. Und die Gruppe von fünf SS-Männern Zeuge Józef Kral:

Przesłuchiwała nas.

Dolmetscherin Kapkajew:

Die hat uns vernommen.

Zeuge Józef Kral:

Więc Boger bił

Dolmetscherin Kapkajew:

Boger schlug also

Zeuge Józef Kral:

Ci inni bili.

Dolmetscherin Kapkajew:

Die anderen schlugen.

Zeuge Józef Kral:

Na zmianę bili.

Dolmetscherin Kapkajew:

Sie schlugen abwechselnd.

Zeuge Józef Kral:

Jeden trzymał więźnia za głowę i kierował

Dolmetscherin Kapkajew:

Der eine hielt den Häftling am Kopf und führte ihn so

Zeuge Józef Kral:

Żeby jego tułów był w odpowiedniej pozycji.

Dolmetscherin Kapkajew:

So daß sein Körper in einer bestimmten Position sich befindet.

Zeuge Józef Kral:

Niebezpieczne było od Bogera to

Dolmetscherin Kapkajew:

Gefährlich bei Boger war

Zeuge Józef Kral:

Że on jak się wściekł

Dolmetscherin Kapkajew:

Daß er, wenn er wütend wurde

Zeuge Józef Kral:

Wziął w ostatecznoś ci sztyl, który był zawsze pod jego ręką. I bił więźnia

Dolmetscherin Kapkajew [unterbricht]:

Co brał? Co brał?

Zeuge Józef Kral:

Sztyl od łopaty.

Dolmetscherin Kapkajew:

Er einen Schaufelstiel, der immer in seiner Nähe war, nahm

Zeuge Józef Kral:

I bił więźnia po krzyżach.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und schlug damit den Häftling übers Kreuz.

Zeuge Józef Kral:

No i tak kończył swoje ofiary.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und so erledigte er seine Opfer.

Staatsanwalt Vogel:

Und war es auch so im Fall des Häftlings Janicki?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy tak też było w wypadku Janickiego?

Zeuge Józef Kral:

Tak zrobił, tak też, Janicki był przez kije, które oni mieli, specjalne kije do bicia.

Dolmetscherin Kapkajew:

Janicki wurde mit Stöcken geschlagen, die hatten so bestimmte Stöcke

Zeuge Józef Kral:

To były kije, takie czarne mniej więcej około 70 centymetrów długości

Dolmetscherin Kapkajew:

Das waren so Stöcke, schwarze, ungefähr 70 Zentimeter lang.

Zeuge Józef Kral:

Podobne do chle ba świętojańskiego. To były jakieś takie czarne, to były jakieś korzenie południowych drzew, czy coś.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das waren Wurzeln von irgendwelchen [tropischen Bäumen].

Zeuge Józef Kral:

Ponieważ one się nie rozczepiały i one się nie łamały, te kije. A strasznie bolało nimi.

Dolmetscherin Kapkajew:

Diese Stöcke, die zerbrachen nie und die taten wahnsinnig weh.

Zeuge Józef Kral:

Nimi bolało jakby żelazem bił.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das tat so weh, als ob man mit Eisen geschlagen würde.

Zeuge Józef Kral:

Bykowcem, jeżeli ktoś był bykowcem [+ bity] to w ogóle, to nie można było uważać, że to boli w stosunku do tych kijów.

Dolmetscherin Kapkajew:

Wenn man mit dem Ochsenziemer geschlagen wurde, da konnte man nicht sagen, es tut weh, im Vergleich zu den anderen Stöcken.

Zeuge Józef Kral:

Wosnitza natomiast miał

Dolmetscherin Kapkajew:

Wosnitza dagegen hatte

Zeuge Józef Kral:

Inną nahajkę gumową a u końca była żelazna taka gałka

Dolmetscherin Kapkajew:

Er hatte etwas anderes, eine Peitsche aus Gummi, und am Ende war ein Eisen.

Zeuge Józef Kral:

Taka gałka żelazna.

Dolmetscherin Kapkajew:

Eine Kugel aus Eisen.

Zeuge Józef Kral:

Że jak bito, więc ta gałka biła tutaj po nogach i po

Dolmetscherin Kapkajew:

Und wenn damit geschlagen wurde, dann schlug diese

Zeuge Józef Kral:

Koniec.

Dolmetscherin Kapkajew:

Eiserne Kugel auf die Beine.

Zeuge Józef Kral:

Auf die Beine — i jeszcze. I przeważnie więźniowie mieli poprzecinane późnie j od tego kija [+ Wosnitzy], to były poprzecinane nogi tu w tym miejscu. To można pokazać jak.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und wenn die Häftlinge von Wosnitza geschlagen wurden, da hatten sie die Beine hier oben zerschnitten gehabt.

Zeuge Józef Kral:

Tutaj w tym miejscu.

Dolmetscherin Kapkajew:

Da, an diesen Stellen.

Zeuge Józef Kral:

Ponieważ ten koniec gałki się obwijał.

Dolmetscherin Kapkajew:

Weil [das Ende,] diese Kugel drehte sich so um.

Zeuge Józef Kral:

No to tuba cienka

Staatsanwalt Vogel [unterbricht]:

Schlang sich um das Bein.

Dolmetscherin Kapkajew:

Schlang sich ums Bein.

Staatsanwalt Vogel:

Gut. Danke, ich hab sonst keine [unverständlich]

Zeuge Józef Kral:

Tu są znaki, można zobaczyć.

Dolmetscherin Kapkajew:

Da sind ja Spuren davon, da kann man das sehen.

Nebenklagevertreter Ormond:

[unverständlich] keine Fragen mehr.

Verteidiger Aschenauer:

Herr Zeuge, Sie haben ausgesagt, bei dem Tod von Wróblewski, daß Sie auf dem Korridor herausgeführt wurden und Sie annahmen, daß Sie zur Politischen Abteilung gebracht wurden oder gebracht werden sollten.

Dolmetscherin Kapkajew:

Świadek powiedział, że przy śmierci Wróblewskiego znajdowaliście się wówczas na korytarzu i że myśleliście, że zostaniecie zaprowadzeni do oddziału politycznego.

Zeuge Józef Kral:

Że znów zostaniemy, prawda, odprowadzeni do oddziału politycznego.

Dolmetscherin Kapkajew:

Daß wir wieder zur Politischen

Zeuge Józef Kral [unterbricht]:

Myśleliśmy, myśleliśmy

Dolmetscherin Kapkajew [unterbricht]:

Abteilung gebracht werden.

Zeuge Józef Kral:

Przypuszczaliśmy

Dolmetscherin Kapkajew:

So haben wir gedacht.

Zeuge Józef Kral:

Przynajmniej ja tak myślałem.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich wenigstens habe so gedacht.

Verteidiger Aschenauer:

Und daß Sie dabei die Handlung des Erschießens des Herrn Boger gesehen haben.

Dolmetscherin Kapkajew:

I zeznał pan, że pan widział właśnie ten czyn Bogera, że on zastrzelił go w tym czasie.

Zeuge Józef Kral:

Tak.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja.

Zeuge Józef Kral:

Ponieważ stałem od tego, pod ścianą około 2 metrów.

Dolmetscherin Kapkajew:

Weil ich von ihm zwei Meter entfernt an der Wand stand.

Zeuge Józef Kral:

Jeżeli jest mapa to mogę pokazać, gdzie się to działo. [...]

Dolmetscherin Kapkajew:

Wenn Sie hier eine Karte haben, kann ich sogar zeigen, wo sich das abgespielt hat.

Verteidiger Aschenauer:

Bitte sehr, gerne.

Dolmetscherin Kapkajew:

Proszę bardzo, niech pan pokaże.

Vorsitzender Richter:

Ja, wir haben ja keine Karte davon.

Verteidiger Aschenauer:

Ach so [unverständlich]

Vorsitzender Richter [unterbricht]:

Wir haben höchstens die Zeichnung, die gestern der Herr...

Sprecher (nicht identifiziert):

Pilecki.

Vorsitzender Richter:

Ja, Pilecki angefertigt hatte. Das wäre auf...

Staatsanwalt Kügler:

Herr Vorsitzender, in den »Heften von Auschwitz« ist eine Grundrißskizze des Bunkers. Vielleicht kann man dem Zeugen das vorlegen.

Vorsitzender Richter:

Auf welcher Zelle waren Sie damals, Herr Zeuge?

Dolmetscherin Kapkajew:

Gdzie pan był, w jakiej celi wtedy?

Zeuge Józef Kral:

Jak Wróblewski był zastrzelony?

Dolmetscherin Kapkajew:

Damals, als Wróblewski erschossen wurde?

Vorsitzender Richter:

Ja.

Dolmetscherin Kapkajew:

Tak.

Zeuge Józef Kral:

W celi 20.

Dolmetscherin Kapkajew:

In der Zelle Nummer 20.

Zeuge Józef Kral:

My wszyscy byliśmy razem.

Dolmetscherin Kapkajew:

Wir alle waren doch zusammen.

Zeuge Józef Kral:

Tę jedną noc.

Dolmetscherin Kapkajew:

Diese eine Nacht.

Vorsitzender Richter:

Diese eine Nacht waren Sie alle zusammen in einer Zelle?

Nebenklagevertreter Ormond:

Kann ich das Doppel ihm zur Verfügung stellen?

Vorsitzender Richter:

Ja, bitte schön.

Dolmetscherin Kapkajew:

In der Zelle Nummer 20.

Vorsitzender Richter:

Das wäre die Zelle Nummer 20. Die hatte nach dieser Zeichnung, die mir hier vorliegt, einen Ausgang in einen kleinen Gang, der anscheinend dadurch entstanden ist, daß man den früheren großen Raum, in den eine Tür vom Korridor ging, noch mal abgeteilt hat und in diesen großen Raum die einzelnen Zellen eingerichtet hat.

Dolmetscherin Kapkajew:

Hier sind die Stehzellen. Da.

Vorsitzender Richter:

Welche Nummern?

Dolmetscherin Kapkajew:

Wo 22 steht.

Vorsitzender Richter:

Wo 22 steht?

Dolmetscherin Kapkajew:

Da sind die Stehzellen, 1, 2, 3, 4.

Vorsitzender Richter:

Ah, richtig, jawohl. Da war er aber nicht drin, sondern in der Zelle 20.

Dolmetscherin Kapkajew:

Sie waren diese eine Nacht in der Zelle 20.

Zeuge Józef Kral:

Jak myśmy zostali z przesłuchania przyprowadzeni z politycznego oddziału.

Dolmetscherin Kapkajew:

Als wir aus der Politischen Abteilung von der Vernehmung zurückgebracht wurden.

Vorsitzender Richter:

Und diese Zelle 20 hat doch einen Ausgang. Und dieser Ausgang führt zwar nicht auf den Hauptkorridor, aber auf einen kleinen Gang.

Zeuge Józef Kral:

[unverständlich]

Dolmetscherin Kapkajew:

Gezeigt wird anders, also muß ich ja hier zeigen. — Więc jak wyście wyszli?

Zeuge Józef Kral:

Tu stąd myśmy wyszli. Tak nas tutaj, myśmy stali tu

Dolmetscherin Kapkajew:

Wir gingen aus der Zelle 20 so eine Art Korridor entlang. Durch den ersten Durchgang, hier, in den großen Korridor hinein. Und wir standen

Vorsitzender Richter [unterbricht]:

Und wo standen Sie nun?

Zeuge Józef Kral:

Tu myśmy stali, tu.

Dolmetscherin Kapkajew:

Also wenn man auf die Karte guckt, über der Nummer 24. Wenn Sie die 24, die Zahl, finden, dann da drüber auf dem Korridor.

Vorsitzender Richter:

Auf dem Hauptkorridor.

Dolmetscherin Kapkajew:

Auf dem Hauptkorridor. Ein bißchen links.

Vorsitzender Richter:

Wo nebenan die Zelle 21 lag?

Dolmetscherin Kapkajew:

Wo die Zelle 21 [+ lag], nur ein Stück weiter, also gegenüber, in der Mitte zwischen 24 und 25.

Vorsitzender Richter:

Zwischen 24 und 25?

Dolmetscherin Kapkajew:

Mehr 24.

Vorsitzender Richter:

Da standen Sie?

Zeuge Józef Kral:

Ja.

Dolmetscherin Kapkajew:

Tam pan stał?

Vorsitzender Richter:

Und wo hat der Angeklagte Boger den Wróblewski erschossen?

Dolmetscherin Kapkajew:

A gdzie zabił oskarżony? — Hier, das ist die Stelle zwischen 17 und 16, also oben

Vorsitzender Richter [unterbricht]:

Zwischen 17 und 16. Aber auch im Hauptkorridor?

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja. Darf ich Ihnen das jetzt zeigen?

Vorsitzender Richter [unterbricht]:

Also, hier haben Sie dringesessen. Dann sind Sie hier herausgegangen in den Hauptkorridor und waren gegenüber der Zelle 24, 25 im Hauptkorridor und gegenüber auf dieser Seite, etwa 17 und 16

Zeuge Józef Kral [unterbricht]:

[unverständlich]

Vorsitzender Richter [unterbricht]:

Da wurde der Wróblewski...

Dolmetscherin Kapkajew:

Jetzt noch mal ganz genau. Sehen Sie: Hier standen wir, so gingen sie aus [unverständlich]

Vorsitzender Richter [unterbricht]:

Ja, ganz recht, heraus, ja.

Dolmetscherin Kapkajew:

Hier standen wir, da wurde er erschossen.

Vorsitzender Richter:

Da wurde er erschossen.

Dolmetscherin Kapkajew:

[unverständlich] 16, 17.

Vorsitzender Richter:

Also unmittelbar gegenüber Ihrem Standplatz, ja. [...]

Verteidiger Aschenauer:

Dann muß ich Sie fragen: Wie verträgt sich Ihre heutige Schilderung mit der Schilderung, die Sie an das Auschwitz-Komitee im Jahr 1959 gegeben haben? Ich zitiere:

Dolmetscherin Kapkajew:

W jaki sposób? W takim razie, nie zgadza się pana dzisiejsze zeznanie z tym, co pan napisał do Komitetu Oświęcimskiego w 1959 roku.

Verteidiger Aschenauer:

»Auch Wróblewski wurde in den Bunker gebracht und von Boger dort«

Dolmetscherin Kapkajew [unterbricht]:

»Również Wróblewski został zaprowadzony do bunkra«[...]

Verteidiger Aschenauer:

»Und von Boger dort sofort erschossen.«[5]

Dolmetscherin Kapkajew:

»I od razu tam zastrzelony przez Bogera.«

Zeuge Józef Kral:

Nie, on został rozstrzelany. Myśmy przyszli do bunkra wieczorem, już było ciemno. Nas przyprowadzono po apelu.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nein. Wir kamen in den Bunker spät am Abend, es war dunkel, nach dem Appell.

Zeuge Józef Kral:

I nas tu przyprowadził Gehring.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und wir wurden dorthin von Gehring gebracht.

Zeuge Józef Kral:

Do celi 20.

Dolmetscherin Kapkajew:

In die Zelle Nummer 20.

Zeuge Józef Kral:

Następny dzień z rana

Dolmetscherin Kapkajew:

Am nächsten Morgen

Zeuge Józef Kral:

Przyszedł Boger

Dolmetscherin Kapkajew:

Kam Boger

Zeuge Józef Kral:

I wywołał wszystkich: »Raus aus der Zelle!«

Dolmetscherin Kapkajew:

Und rief zu allen: »Raus aus der Zelle.«

Zeuge Józef Kral:

Więc wtenczas Janicki już nie żył.

Dolmetscherin Kapkajew:

Damals lebte Janicki nicht mehr.

Zeuge Józef Kral:

Wróblewski nie mógł wstać, nie chciał wyjść

Dolmetscherin Kapkajew:

Wróblewski konnte nicht aufstehen und herausgehen.

Zeuge Józef Kral:

Zawołano kalfaktora Jakuba

Dolmetscherin Kapkajew:

Es wurde der Kalfaktor Jakob gerufen

Zeuge Józef Kral:

I Wróblewskiego wyciągnął tutaj [+ na korytarz].

Dolmetscherin Kapkajew:

Und er zog den Wróblewski eben hier auf den Korridor.

Zeuge Józef Kral:

Boger kazał mu wstać i iść naprzód.

Dolmetscherin Kapkajew:

Boger befahl ihm, aufzustehen und vorwärtszugehen.

Zeuge Józef Kral:

Ponieważ Wróblewski nie mógł i nie reagował

Dolmetscherin Kapkajew:

Da Wróblewski nicht in der Lage war und nicht darauf reagierte

Zeuge Józef Kral:

Boger go skopał.

Dolmetscherin Kapkajew:

Wurde er von Boger getreten.

Zeuge Józef Kral:

Boger wściekł się.

Dolmetscherin Kapkajew:

Boger wurde wütend

Zeuge Józef Kral:

Wyciągnął pistolet i zastrzelił Wróblewskiego.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nahm die Pistole und erschoß Wróblewski.

Zeuge Józef Kral:

Nas, mnie odprowadzono

Dolmetscherin Kapkajew:

Uns, also mich, hat man

Zeuge Józef Kral:

Do innej celi

Dolmetscherin Kapkajew:

In eine andere Zelle gebracht.

Zeuge Józef Kral:

A następnie po jakiś 2 godzinach wyprowadzono na obóz.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und später, nach etwa zwei Stunden, ins

Zeuge Józef Kral [unterbricht]:

Około, no nie wiem.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ungefähr zwei Stunden

Zeuge Józef Kral:

Myśmy zostali z bunkra zwolnieni.

Dolmetscherin Kapkajew:

Wurden wir aus dem Bunker entlassen.

Verteidiger Aschenauer:

Ja, so ähnlich habe ich es heute schon gehört. Aber ich darf fortsetzen, was Sie damals geschrieben haben.

Dolmetscherin Kapkajew:

Tak pan dzisiaj zeznał właśnie w tej formie, ale cytowałem panu to, co pan poprzednio napisał w 1959 roku. [...]

Verteidiger Aschenauer:

»Wir haben«, heißt es in dieser Erklärung, »wir haben das feststellen können, denn der SS-Mann des Bunkers, Gehring, hat uns in die Zelle eingesperrt«

Dolmetscherin Kapkajew:

»Mogliśmy to stwierdzić, ponieważ esesman Gehring zamknął nas do celi«

Verteidiger Aschenauer:

»Dann hat Boger Wróblewski geholt, und gleich darauf hörten wir einen Schuß.«[6]

Dolmetscherin Kapkajew:

»Wówczas Boger wyciągnął z celi Wróblewskiego i potem usłyszeliśmy strzał.«

Verteidiger Aschenauer:

Sie haben hier gesagt, Herr Janicki war tot. Da steht auf Seite 746:

Dolmetscherin Kapkajew:

Dzisiaj pan powiedział, Janicki już wtedy nie żył.

Verteidiger Aschenauer:

»Am nächsten Morgen war Janicki in der Zelle gestorben.«[7]

Dolmetscherin Kapkajew:

Das hat er heute gesagt.

Verteidiger Aschenauer:

Schön, gut, der letzte Satz weg, aber eben: Wie erklärt sich ein Hören eines Schusses vom Sehen?

Dolmetscherin Kapkajew:

Jak pan wytłumaczy to, że pan napisał: »słyszeliśmy strzał«, a dzisiaj pan powiada, »widziałem jak został zastrzelony«.

Zeuge Józef Kral:

Jeżeli ja pisałem po polsku, jeżeli tłumacz tłumaczył inaczej, to proszę mi wybaczyć.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich habe Polnisch geschrieben, vielleicht hat der Dolmetscher anders übersetzt. Da bitte ich, das zu verzeihen.

Verteidiger Aschenauer:

Dann würde ich das Gericht bitten, wie ich schon einmal gebeten habe bei einer anderen Aussage, das Original der Aussage des Herrn Kral heranzuziehen über das Auschwitz-Komitee.

Zeuge Józef Kral [unterbricht]:

[unverständlich]

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich bitte nicht um Verzeihung, habe ich sagen wollen, sondern ich bitte, das zu verstehen. Ich kann nichts dafür, wenn das so übersetzt wurde.

Vorsitzender Richter:

Haben Sie persönlich an das Auschwitz-Komitee geschrieben, oder haben Sie schreiben lassen?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy pan sam napisał, czy pan kazał komuś napisać do Komitetu?

Zeuge Józef Kral:

Nie, mnie przesłuchano. Ja w tym czasie byłem poważnie chory i do mnie przyszli

Dolmetscherin Kapkajew [unterbricht]:

Do Komitetu jak pan pisał?

Zeuge Józef Kral:

Nie, ja byłem w domu, zaraz wytłumaczę.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich war zu Hause damals.

Zeuge Józef Kral:

Do mnie przyszedł Kazek Smoleń.

Dolmetscherin Kapkajew:

Zu mir kam Kazek, also Kazimierz, Smoleń.

Zeuge Józef Kral:

Czy mogę coś powiedzieć o Bogerze?

Dolmetscherin Kapkajew:

Ob ich etwas über Boger aussagen kann.

Zeuge Józef Kral:

Ja nie lubiłem nigdy wspominać moich przeżyć.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich mochte niemals von meinen Erlebnissen berichten.

Zeuge Józef Kral:

I nie chciałem wspominać o Oświęcimiu.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und ich wollte nicht an Auschwitz denken.

Zeuge Józef Kral:

Ponieważ jak wspominałem, czy opowiadałem o moich przeżyciach, zawsze później chorowałem. Tydzień do 2 tygodni.

Dolmetscherin Kapkajew:

Weil, wie ich ja schon sagte, jedesmal, wenn ich von meinen Erlebnissen erzähle, dann bin ich zwei bis drei Wochen danach krank.

Zeuge Józef Kral:

Ja starałem się unikać, mówienia.

Dolmetscherin Kapkajew:

Deswegen versuchte ich es zu vermeiden.

Zeuge Józef Kral:

Więc mnie przesłuchano wtenczas. Opowiadałem

Dolmetscherin Kapkajew:

Damals wurde ich vernommen, ich habe erzählt

Zeuge Józef Kral:

Panu Smoleniowi

Dolmetscherin Kapkajew:

Herrn Smoleń

Zeuge Józef Kral:

Krótko, węzłowato

Dolmetscherin Kapkajew:

Kurz und bündig

Zeuge Józef Kral:

I powiedziałem: »dajcie mi spokój.«

Dolmetscherin Kapkajew:

Und habe gesagt: »Laßt mich bitte in Ruhe.«

Zeuge Józef Kral:

Ponieważ Boger nigdy nie będzie aresztowany.

Dolmetscherin Kapkajew:

Boger wird niemals verhaftet.

Zeuge Józef Kral:

Nie wierzyłem, nie wierzyłem w to, że ja dzisiaj znajdę się jako świadek przeciwko tym ludziom

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich habe nicht geglaubt, daß ich heute als Zeuge gegen diese Menschen aussagen werde

Zeuge Józef Kral:

Którzy tutaj są dzisiaj na ławie oskarżonych, będę zeznawał.

Dolmetscherin Kapkajew:

Die heute auf der Anklagebank sitzen.

Zeuge Józef Kral:

Nie wierzyłem w to nigdy

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich habe niemals geglaubt

Zeuge Józef Kral:

Że kiedyś ich ręka sprawiedliwości dosięgnie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Daß jemals die Hand der Gerechtigkeit sie ergreifen wird. [...]

Verteidiger Aschenauer:

Eine weitere Frage: Sie sagten, daß Sie im Dezember 1942 in den Bunker gekommen sind.

Dolmetscherin Kapkajew:

Powiedział pan, że przyszedł pan do bunkra w grudniu 1942 roku.

Zeuge Józef Kral:

Tak.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja.

Verteidiger Aschenauer:

Können Sie mir sagen, ungefähr, im Dezember, wann das gewesen ist.

Dolmetscherin Kapkajew:

Może pan powiedzieć mniej więcej, kiedy to było w grudniu?

Zeuge Józef Kral:

Wiem, że to był gdzieś koniec grudnia.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich weiß, es war ungefähr Ende Dezember.

Verteidiger Aschenauer:

Vor Weihnachten oder nach Weihnachten?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy to było przed Bożym Narodzeniem, czy po Bożym?

Zeuge Józef Kral:

Przed, przed! Święta spędzałem w bunkrze.

Dolmetscherin Kapkajew:

Vor Weihnachten. Weihnachten verbrachte ich im Bunker.

Verteidiger Aschenauer:

Dann eine weitere Frage: Haben Sie den Herrn Boger vorher schon gesehen, bevor Sie in den Bunker gebracht worden sind?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy widział pan Bogera już przedtem, zanim pan został zaprowadzony do bunkra?

Zeuge Józef Kral:

Ja Bogerem zacząłem się interesować dokładnie w oddziale politycznym w czasie mojego przesłuchiwania.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich habe angefangen, mich für Boger zu interessieren, genau in dem Augenblick, als ich in die Politische Abteilung gekommen bin zum Verhör.

Zeuge Józef Kral:

Uprzednio Bogerem się w ogóle nie interesowałem.

Dolmetscherin Kapkajew:

Vorher habe ich mich für Boger überhaupt nicht interessiert.

Zeuge Józef Kral:

Ta sylwetka była mi przedtem mało znana.

Dolmetscherin Kapkajew:

Die Person war mir wenig bekannt.

Zeuge Józef Kral:

N ie znałem, nie przypominałem sobie

Verteidiger Aschenauer [unterbricht]:

Was heißt das?

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich erinnere mich nicht daran, daß ich ihn kannte.

Zeuge Józef Kral:

Ja tej sylwetki przedtem nie widziałem.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nein, nein, ich habe ihn nie vorher gesehen.

Zeuge Józef Kral:

Ja spotkałem się z Bogerem podczas mojego przesłuchiwania.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich kam mit Boger zusammen während meines Verhörs in der Politischen Abteilung.

Zeuge Józef Kral:

I później Bogera znałem do czasu mojego pobytu w obozie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und später kannte ich ihn meinen ganzen Aufenthalt im Lager lang.

Verteidiger Aschenauer:

Herr Boger war aber bereits da, als Sie der Herr Grabner sofort nach Ihrer Festnahme vernommen hat?

Dolmetscherin Kapkajew:

Ale Boger był już wtedy, kiedy pana Grabner przesłuchał natychmiast po pana przyprowadzeniu.

Zeuge Józef Kral:

Ja byłem najpierw u Grabnera, potem byłem u Wosnitzy przesłuchiwany.

Dolmetscherin Kapkajew:

Zuerst wurde ich von Grabner, dann von Wosnitza vernommen.

Zeuge Józef Kral:

A potem przez Wosnitzę zostałem oddany do dyspozycji Bogerowi.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und später wurde ich von Wosnitza zur Verfügung dem Boger

Zeuge Józef Kral [unterbricht]:

Wyłącznie!

Dolmetscherin Kapkajew:

Ausschließlich dem Boger übergeben.

Verteidiger Aschenauer:

War das vor Weihnachten 1942?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy to było przed Bożym Narodzeniem 42 roku?

Zeuge Józef Kral:

To było po świętach chyba. Więc ja dokładnie nie pamiętam dzisiaj.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das war vielleicht nach Weihnachten, aber heute kann ich das nicht genau sagen.

Verteidiger Aschenauer:

Denn Sie schreiben in Ihrer Aussage vom Dezember 1959: »Ich wurde am 18. Dezember 42 im Lager verhaftet.«

Dolmetscherin Kapkajew:

Ale pan powiedział czy zeznał w swoich zeznaniach w grudniu 1959 roku: »Zostałem zaaresztowany 18 grudnia 1942 roku w obozie«

Verteidiger Aschenauer:

»Ich wurde in die Politische Abteilung vorgeführt und mußte dort am Gang warten«

Dolmetscherin Kapkajew:

»Zostałem zaprowadzony do oddziału politycznego, musiałem tam stać na korytarzu«

Verteidiger Aschenauer:

»Jetzt kam der Leiter der Politischen Abteilung ohne Rock aus einem Zimmer«

Dolmetscherin Kapkajew:

»Wyszedł potem kierownik wydziału politycznego bez marynarki z jakiegoś pokoju«

Verteidiger Aschenauer:

»Er sagte mir: ›Jetzt werden wir sprechen.‹ «

Dolmetscherin Kapkajew:

»I on powiedział do mnie, teraz będziemy mówić.«

Verteidiger Aschenauer:

»Vorher ist er noch in die Kantine gegangen.«

Dolmetscherin Kapkajew:

»Przedtem poszedł on jeszcze do kantyny.«

Zeuge Józef Kral:

Nie wiem gdzie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich weiß nicht wohin.

Zeuge Józef Kral:

Czy tam była kantyna? Ale tak przypuszczam.

Dolmetscherin Kapkajew:

Aber ich nehme es an.

Verteidiger Aschenauer:

»Kirschner hat mich in das Zimmer gerufen.«[...]

Dolmetscherin Kapkajew:

»Kirschner zawołał mnie do pokoju.«

Verteidiger Aschenauer:

»Dort waren Wosnitza, Boger und ein schwarzer SS-Mann, dessen Name mir nicht mehr einfällt.«[8]

Dolmetscherin Kapkajew:

»Tam znajdował się Wosnitza, Boger i jakiś ciemny esesman, którego nazwisko nie było mi znane.«

Zeuge Józef Kral:

Więc, owszem że byli ci esesmani i owszem że byli, Wosnitza był, Grabner był, Kirschner był.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja, Wosnitza war dort, Grabner, Kirschner.

Zeuge Józef Kral:

Ponieważ wtenczas ja jeszcze, ja później tę sylwetkę sobie zacząłem przypominać, kiedy mnie wyłącznie Boger przesłuchiwał i podobny był esesman ten, który mnie uderzył i to ja uważam, że to był w ten czas, mógł być Boger. Więc te daty

Dolmetscherin Kapkajew [unterbricht]:

Jeszcze raz proszę to dokładnie powiedzieć!

Zeuge Józef Kral:

Tak.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das war ein bißchen verworren. — Jeszcze raz to zdanie, niech pan powie jeszcze raz!

Zeuge Józef Kral:

Więc jak ja zostałem przesłuchany w grudniu

Dolmetscherin Kapkajew:

Als ich im Dezember vernommen wurde

Zeuge Józef Kral:

Więc wiem w każdym wypadku, że ja byłem aresztowany przed świętami byłem już, prawda, w bunkrze.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich wurde vor Weihnachten verhaftet, weil Weihnachten habe ich bereits im Bunker verbracht.

Zeuge Józef Kral:

Więc który dokładny dzień byłem przesłuchiwany i jak, tego ja dziś nie pamiętam.

Dolmetscherin Kapkajew:

An welchem Tag genau ich vernommen wurde, daran erinnere ich mich heute nicht.

Zeuge Józef Kral:

Nie mogę pamiętać.

Dolmetscherin Kapkajew:

Daran kann ich mich nicht erinnern. — Nie to o tej sylwetce niech pan jeszcze raz.

Vorsitzender Richter:

Hatten Sie nicht gesagt, am 14. Januar 1943?

Dolmetscherin Kapkajew:

Nein, das war was anderes, das war sein Geburtstag. Das war sein Geburtstag, und da ist er gestorben. [...]

Verteidiger Aschenauer:

Richtig.

Dolmetscherin Kapkajew:

O tej sylwetce Bogera co pan to zdanie powiedział, nie zrozumiałam tego zdania.

Zeuge Józef Kral:

Więc ja zauważyłem, ja przesuwałem tę sylwetkę Bogera, którą później poznałem

Dolmetscherin Kapkajew:

Diese Person Boger, die ich ja später kennengelernt habe

Zeuge Józef Kral:

To ja dzisiaj, czy to on był, czy nie on, ale ta sylwetka

Dolmetscherin Kapkajew:

Ob er oder ob er nicht das damals war, aber diese Person

Zeuge Józef Kral:

Którą, że później jak on mnie przesłuchał, że go dobrze poznałem, więc uważam, że on przy tym pierwszym również był.

Dolmetscherin Kapkajew:

Dadurch, daß ich durch die späteren Vernehmungen ihn so gut kennengelernt habe, da denke ich, daß er bei der ersten Vernehmung auch dagewesen ist.

Verteidiger Aschenauer:

Ja, weil Sie den Herrn Boger gut kennengelernt haben. Darf ich einmal eine Frage stellen: Mir ist nicht klar geworden, ob Herr Janicki von Boger geschlagen worden ist oder von anderen.

Dolmetscherin Kapkajew:

Wer?

Nebenklagevertreter Raabe:

Die Frage ist eindeutig beantwortet!

Verteidiger Aschenauer:

Ich habe keine Frage gestellt, Herr Kollege!

Dolmetscherin Kapkajew:

Bitte noch mal.

Verteidiger Aschenauer:

Ich bin erst am Beginn. Ich habe nur gesagt, mir ist nicht klar geworden, ob dieser Janicki von Boger oder zwei SS-Leuten geschlagen worden ist.

Nebenklagevertreter Raabe:

Er sagt »auch von Boger«, auf die Frage des Herrn Staatsanwalts Vogel, ausdrücklich und deutlich.

Verteidiger Aschenauer:

Ja, ich danke schön.

Nebenklagevertreter Raabe:

Bitte schön.

Verteidiger Aschenauer:

Und ich darf weiter fragen und den Vorhalt machen, daß also er gesagt hat, auf Seite 746, beziehungsweise erklärt hat: »Boger hat die ganze Zeit geschlagen. Mindestens 150 Schläge hat der Unglückliche bekommen, während die aus Berlin nur zugeschaut haben.«[9]

Dolmetscherin Kapkajew:

Więc dzisiaj pan odpowiedział na pytanie prokuratora, że Boger bił również Janickiego.

Zeuge Józef Kral:

Tak jest, tak jest, bił tak.

Dolmetscherin Kapkajew:

W swoim zeznaniu poprzednim napisał pan, że cały czas bił Boger, przynajmniej 150 razy uderzył on tego nieszczęśliwego, a grupa, która przyjechała siedziała w pokoju i przyglądała się.

Zeuge Józef Kral:

Ponieważ Janicki dostał więcej jak 150 uderzeń, to były mniej więcej uderzenia 2 esesmanów, gdzie Boger bił i drugi ten volksdeutsch z Rumuni. To oni mniej więcej 50 c iosów dali Janickiemu.

Dolmetscherin Kapkajew:

Janicki hat viel mehr als 150 Schläge bekommen. Außer den Schlägen von Boger, da haben noch die beiden anderen mindestens jeder 50mal geschlagen. Einer von ihnen war ein Volksdeutscher aus Rumänien.

Verteidiger Aschenauer:

Eine weitere Frage: Als Sie gerufen worden sind und sich die Szene mit dem Heringssalatessen abspielte, befand sich Herr Boger in dem Zimmer neben dem Zimmer des Herrn Grabner?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy w tym czasie, kiedy został pan zawołany, żeby zjeść tę sałatkę śledziową, czy Boger znajdował się w sąsiednim pokoju, kiedy pan został zawołany do niego?

Zeuge Józef Kral:

Tak.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja.

Zeuge Józef Kral:

Więc stamtąd przyszedł do pokoju Grabnera.

Dolmetscherin Kapkajew:

Er kam aus dem Nebenzimmer in das Zimmer von Grabner.

Zeuge Józef Kral:

Który przyszedł na polecenie właśnie Grabnera, nie wiem czy za pomocą dzwonka, czy za pomocą jakiś innych sygnałów.

Dolmetscherin Kapkajew:

Er kam auf Anordnung von Grabner. Ich weiß nicht, durch Klingeln oder durch irgendeinen anderen Wink.

Verteidiger Aschenauer:

Ich darf Ihnen vorhalten, was Sie in der Erklärung aus dem Jahre 1959 gesagt haben: »Ich war allein im Zimmer, und er fragte mich, ob ich Hunger habe.«[10] Also Grabner fragte, ob ich Hunger habe.

Dolmetscherin Kapkajew:

»Jak Grabner był sam jeden w pokoju i zapytał mnie, czy jestem głodny.«

Verteidiger Aschenauer:

»Ich konnte aber nicht essen, weil meine Hände auf den Rücken gefesselt waren.«

Dolmetscherin Kapkajew:

»Nie mogłem jeść, ponieważ ręce moje były zawiązane do tyłu.«

Verteidiger Aschenauer:

»Grabner öffnete meine Fesseln und rief sofort Boger an, zu kommen.«[11]

Dolmetscherin Kapkajew:

»Grabner otworzył kajdanki i zawołał natychmiast Bogera, żeby przyszedł.«

Zeuge Józef Kral:

Nie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nein. [...]

Verteidiger Aschenauer:

Das ist unrichtig?

Zeuge Józef Kral:

Ja.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das ist anders.

Zeuge Józef Kral:

Więc ja uprzednio zeznałem. Ponieważ ja wszedłem do pokoju Grabnera.

Dolmetscherin Kapkajew:

So wie ich vorher ausgesagt habe: Ich kam in das Zimmer von Grabner.

Zeuge Józef Kral:

Grabner pytał się mnie, czy jestem głodny.

Dolmetscherin Kapkajew:

Grabner fragte mich, ob ich Hunger hätte.

Zeuge Józef Kral:

Powiedziałem że nie, ponieważ

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich habe gesagt: »Nein.«

Zeuge Józef Kral:

Zauważyłem talerze, wiedziałem, co to ma znaczyć.

Dolmetscherin Kapkajew:

Weil ich die Teller bemerkt habe und gewußt habe, was das bedeutet.

Zeuge Józef Kral:

I wtenczas Grabner mówi: »ja cię nasycę dzisiaj, masz poznać moje dobre serce.«

Dolmetscherin Kapkajew:

Da hat Grabner gesagt: »Heute lernst du mein gutes Herz kennen, ich gebe dir was zum Essen.«

Zeuge Józef Kral:

I właśnie tym sposobem porozumiewawczym jakimś, to ja nie wiem zjawił się z drugiego , z sąsiedniego pokoju oskarżo ny Boger.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und daraufhin, auf irgendwelche Weise gerufen, kam aus dem Nebenzimmer der Angeklagte Boger. [...]

Zeuge Józef Kral:

I Grabner dał polecenie, żeby mnie Boger nakarmił.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und Grabner hat dann den Befehl gegeben, daß Boger mir zu essen geben soll.

Zeuge Józef Kral:

Wtenczas ja powiedziałem, że nie mogę jeść, ponieważ mam ręce skute.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und dann habe ich gesagt: »Ich kann nicht essen, weil meine Hände gefesselt sind.«

Zeuge Józef Kral:

Więc w ten czas Grabner

Dolmetscherin Kapkajew:

Also dann hat Grabner

Zeuge Józef Kral:

Otworzył moje kajdanki

Dolmetscherin Kapkajew:

Meine Handschellen geöffnet

Zeuge Józef Kral:

I ja usiadłem do jedzenia sałatki.

Dolmetscherin Kapkajew:

I ja?

Zeuge Józef Kral:

Zacząłem jeść sałatkę powoli

Dolmetscherin Kapkajew:

Und ich begann diesen Salat langsam aufzuessen.

Verteidiger Aschenauer:

Jawohl, danke.

Zeuge Józef Kral:

Ale nie mogłem tej sałatki zjeść. Kiedy zjadłem połowę

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich konnte es aber nicht alles aufessen, und nachdem ich mit der Hälfte fertig war

Zeuge Józef Kral:

Broniłem się jedzenia, przedtem broniłem się jedzenia. Boger mnie bił.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und

Verteidiger Aschenauer [unterbricht]:

Die Frage ist beantwortet.

Dolmetscherin Kapkajew:

Już pan odpowiedział na pytanie.

Verteidiger Aschenauer:

Ich darf zum Abschluß den Antrag zu Protokoll geben, die Originalerklärung des Herrn Kral, die er im Jahre 1959 abgegeben hat, beizuziehen.

Richter Perseke:

Ich habe den Zeugen so verstanden, daß er [unverständlich]

Vorsitzender Richter:

Herr Rechtsanwalt, wir haben den Zeugen so verstanden, als ob er dem Herrn Professor Smoleń mündlich das gesagt hätte, was nachher von dem Herrn Professor Smoleń niedergeschrieben worde n ist. Stimmt das?

Dolmetscherin Kapkajew:

Przewodniczący zrozumiał pana w ten sposób, że pan ustnie opowiadał panu Smoleniowi a pan Smoleń sam, znaczy pisał potem?

Zeuge Józef Kral:

Tak, tak, ponieważ ja byłem chory: Leżałem na łóżku.

Dolmetscherin Kapkajew:

Weil ich krank war, bettlägerig krank. [...]

Verteidiger Aschenauer:

Dann habe ich die Frage: Hat er diese Erklärung unterschrieben, vorher gelesen?

Dolmetscherin Kapkajew:

Więc pytanie teraz: czy pan to, co pan wtedy podpisał, czy pan przeczytał to sobie? [...]

Vorsitzender Richter:

Wieso wissen Sie, daß sie unterschrieben worden ist?

Verteidiger Aschenauer:

Ich frage eben.

Vorsitzender Richter:

Sie fragen, ob er sie unterschrieben hätte.

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy pan podpisał to

Zeuge Józef Kral [unterbricht]:

Więc jeszcze raz

Dolmetscherin Kapkajew [unterbricht]:

Co pan opowiadał?

Zeuge Józef Kral:

Więc jeszcze raz oświadczam, że byłem chory i byłem szczęśliwy, żeby jak najszybciej ode mnie poszedł i dał mi spokój, żeby mnie więcej nie pytał na temat Bogera.

Dolmetscherin Kapkajew:

Also ich erkläre noch einmal: Ich war krank, sehr krank, und ich wollte so schnell wie möglich ihm alles sagen, daß er fortgeht und daß er mich nicht mehr über Boger fragt.

Verteidiger Aschenauer:

Die Frage ist nicht beantwortet.

Dolmetscherin Kapkajew:

Na pytanie pan nie odpowiedział

Zeuge Józef Kral [unterbricht]:

No proszę, proszę!

Dolmetscherin Kapkajew:

Pytanie było: czy pan przeczytał to, co pan powiedział przed tym, zanim pan podpisał?

Zeuge Józef Kral:

Nie, n ie. Czytałem tylko, przeczytałem i powiedziałem, że ma dać spokój.

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy czytał pan czy nie przeczytał?

Zeuge Józef Kral:

Co? Nie przeczytałem w ogóle tego tylko dyktowałem.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich habe nur so diktiert, aber ich habe es nicht gelesen.

Vorsitzender Richter:

Hat er etwas unterschrieben?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy pan podpisał?

Zeuge Józef Kral:

Podpisałem.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja, ich habe unterschrieben.

Verteidiger Aschenauer:

Ja, dann bräuchten wir die Erklärung trotzdem.

Vorsitzender Richter:

[Pause] Na, wir werden sehen.

Verteidiger Aschenauer:

Bitte zu Protokoll.[12]

Nebenklagevertreter Ormond:

Herr Vorsitzender, dürfte ich kurz dazu Stellung nehmen? Der Herr Smoleń wird demnächst hier als Zeuge vernommen werden. Er hat Gelegenheit, hierzu auf Befragen des Gerichts oder der Verteidigung seine Angaben zu machen.

Im übrigen bitte ich das Gericht einmal festzustellen: Das sind zwei Seiten, noch nicht einmal zwei Seiten hier, während der Zeuge uns heute eine ganz ausführliche Schilderung gegeben hat, die viele Seiten umfassen würde. Wenn man das berücksichtigt, ist meines Erachtens diesem Beweisantrag nicht stattzugeben, sondern das kann durch geeignete Befragung des Herrn Smoleń festgestellt werden.

Verteidiger Aschenauer:

Dann müssen wir genau wissen, was in dieser polnischen Aussage drinsteht. Dann können wir den Herrn Smoleń dazu hören. Beides ist notwendig. Wir brauchen die Erklärung, und wir haben dazu den Herrn Smoleń zu hören.

Vorsitzender Richter:

Ja, aber das hat doch keinen Zweck, wenn wir [unverständlich] Rechtsanwalt Schallock.

Verteidiger Schallock:

Herr Zeuge, am Tage Ihres Geburtstages, am 14. Januar 1943, waren Sie im Stehbunker.

Dolmetscherin Kapkajew:

W dniu pana urodzin, 14 stycznia 1943 roku znajdował się pan w bunkrze stojącym.

Zeuge Józef Kral:

Tak jest.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja.

Verteidiger Schallock:

An diesem Tage ist Ihr Kamerad Kurt Pachala gestorben.

Dolmetscherin Kapkajew:

W tym dniu zmarł pana towarzysz Kurt Pachala.

Zeuge Józef Kral:

Tak.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja.

Verteidiger Schallock:

Hat Kurt Pachala neben Ihnen im Stehbunker eingesessen?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy Kurt Pachala znajdował się w celi obok pana?

Vorsitzender Richter [unterbricht]:

Ist schon beantwortet, Herr Rechtsanwalt.

Zeuge Józef Kral:

W 2 celi, numer 2.

Verteidiger Schallock:

Ja, ich muß es aber vorhalten [unverständlich]

Dolmetscherin Kapkajew:

Er war in der Zelle Nummer 2.

Verteidiger Schallock:

Zelle Nummer 2, das heißt im Stehbunker?

Dolmetscherin Kapkajew:

To znaczy w bunkrze stojącym?

Zeuge Józef Kral:

Tak.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja.

Verteidiger Schallock:

Wie lange war Pachala dort im Stehbunker?

Dolmetscherin Kapkajew:

Jak długo znajdował się Pachala w bunkrze stojącym?

Zeuge Józef Kral:

Pachala był, uważam że był gdzieś koło 4 dni, ponieważ nie dostał jedzenia, około..

Dolmetscherin Kapkajew:

Er war ja schon im Stehbunker. Also ich denke mir, etwa vier

Zeuge Józef Kral [unterbricht]:

Nie, on mówił mi później, że już jest około 4 dni

Vorsitzender Richter [unterbricht]:

Herr Rechtsanwalt, der Zeuge kann keine präzise

Dolmetscherin Kapkajew [unterbricht]:

Er sagte mir auch, er war schon vier Tage

Zeuge Józef Kral:

Że już jest — vier Tage, — że nie dostał jeszcze jeść

Verteidiger Schallock [unterbricht]:

Er war vorher schon [unverständlich], gut. Dann will ich anders fragen.

Dolmetscherin Kapkajew:

Er hat mir gesagt, daß er schon vier Tage etwa da ist und nichts zu essen bekommen hat.

Verteidiger Schallock:

Als Sie eingeliefert wurden in den Stehbunker?

Zeuge Józef Kral:

Tak, jak ja przyszedłem.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja, als ich dahin

Verteidiger Schallock [unterbricht]:

Und Herr Pachala war die ganze Zeit, während Sie im Stehbunker waren, auch im Stehbunker?

Dolmetscherin Kapkajew:

I Pachala był przez cały czas

Vorsitzender Richter [unterbricht]:

Bis er gestorben ist!

Zeuge Józef Kral:

Pachala był do śmierci

Verteidiger Schallock [unterbricht]:

Nein, bis er gestorben ist natürlich, bis zum 14.1.

Dolmetscherin Kapkajew:

Do tego czasu zanim umarł?

Zeuge Józef Kral:

Tak.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja, bis er gestorben ist, die ganze Zeit.

Verteidiger Schallock:

Und Pachala lag vor Ihrem Stehbunker, nachdem er gestorben war?

Dolmetscherin Kapkajew:

I Pachala leżał przed pana celą stojącą wtedy, kiedy on umarł?

Zeuge Józef Kral:

Nie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nein.

Zeuge Józef Kral:

Tutaj jest pytanie, tutaj nie leżał. Pachala umarł w celi nummer 2. Został po śmierci

Dolmetscherin Kapkajew:

Pachala starb in der Zelle Nummer 2.

Zeuge Józef Kral:

Został wyciągnięty

Dolmetscherin Kapkajew:

Nach seinem Tode wurde er aus der Zelle rausgezogen.

Zeuge Józef Kral:

Przez Oberscharführera Gehringa i drugiego esesmana i położony n a korytarzu

Dolmetscherin Kapkajew:

Und zwar durch den

Zeuge Józef Kral [unterbricht]:

Tu był położony

Verteidiger Schallock [unterbricht]:

Ja, so genau will ich das nicht wissen. Ich frage nur: Er wurde aus dem Stehbunker herausgezogen

Zeuge Józef Kral [unterbricht]:

Po śmierci, po ś mierci!

Verteidiger Schallock:

Und lag vor Ihrem Stehbunker?

Dolmetscherin Kapkajew:

Nach seinem Tode lag er hier, zeichnet er die Stelle

Zeuge Józef Kral:

Wyciągnęli go

Verteidiger Schallock [unterbricht]:

Vor Ihrem Stehbunker?

Dolmetscherin Kapkajew:

Also hier in der Mitte zwischen den beiden Zellen, 1 und 2.

Verteidiger Schallock:

Ja. Also das sind Stehbunker gewesen.

Dolmetscherin Kapkajew:

To była cela stojąca?

Verteidiger Schallock:

Wenn ich Ihnen nun vorhalte, um Ihre Erinnerung zu stärken, daß der Zeuge Pilecki mit großer Sicherheit nach mehreren Vorhalten gesagt hat, gerade Pachala war überhaupt nie im Stehbunker. Was sagen Sie dazu?

Dolmetscherin Kapkajew:

A co pan powie na to, że świadek Pilecki na kilkakrotne zapytanie powiedział, że Pachala w ogóle nie był w bunkrze stojącym?

Zeuge Józef Kral:

Wobec tego, jeżeli ktoś śmie twierdzić, że Pachala nie był w Stehbunkrze, więc uważam, że przeciwko takiemu, przeciwko koledze, Pilecki widocznie nie pamięta w ogóle, co się działo w bunkrze i nie wie, co się działo na bloku 11.

Dolmetscherin Kapkajew:

Wenn jemand die Stirn hat, so etwas zu sagen, also, wenn der Kamerad Pilecki so etwas sagt, dann erinnert er sich nicht daran oder er weiß nicht, was im Bunker überhaupt geschehen ist.

Zeuge Józef Kral:

Do bunkra stojącego nie miał nikt dostępu tylko esesmani.

Dolmetscherin Kapkajew:

In den Stehbunker, da gab es keinen Zutritt, für niemanden, nur die SS-Männer durften

Verteidiger Schallock [unterbricht]:

Ja, ja, das ist richtig. Ich halte es ihm ja nur vor. Er bleibt trotz Vorhaltes bei dieser Aussage?

Dolmetscherin Kapkajew:

Więc pozostaje pan mimo to, że adwokat panu powiada, że Pilecki powiedział, że Pachala nigdy nie był w bunkrze stojącym, pozostaje pan przy swoim twierdzeniu, że Pachala był w bunkrze stojącym?

Zeuge Józef Kral:

Ja twierdzę to, co ja przeżyłem i widziałem.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich sage das, was ich selbst erlebt und gesehen habe.

Vorsitzender Richter:

[Pause] Keine Frage mehr?

Verteidiger Steinacker:

Ich habe noch eine Frage, die wollte ich aber jetzt zurückstellen, weil der Zeuge gesagt hat, er wüßte noch [+ etwas] über verschiedene andere in der Politischen Abteilung. Vielleicht ergeben sich noch

Vorsitzender Richter [unterbricht]:

Ja.

Dolmetscherin Kapkajew:

Er hat nicht gesagt »Politische Abteilung«.

Vorsitzender Richter:

Nein, das hat er nicht gesagt, Sie haben Recht.

Dolmetscherin Kapkajew:

Die hier auf der Anklagebank sitzen.

Verteidiger Steinacker:

Hier sitzen, jawohl.

Vorsitzender Richter:

Zunächst hätte ich die Vorfrage: Ist dem Zeugen während seiner Zeit in dem Bunker auch die Person des Bunkerführers – oder wie man den nannte – Schlage bekanntgeworden?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy podczas pana pobytu w bunkrze znana była panu osoba tego Bunkerführera Schlage?

Zeuge Józef Kral:

Więc ja słyszałem takie nazwisko w bunkrze, jeszcze było 2 esesmanów

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja, ich habe so einen Namen im Bunker gehört.

Zeuge Józef Kral:

Dokładnie sobie ja nie przypominam,

Dolmetscherin Kapkajew:

Aber genau kann ich mich nicht erinnern

Zeuge Józef Kral:

Ponieważ ja byłem w każdym wypadku strasznie zmasakrowany,

Dolmetscherin Kapkajew:

Weil ich in jedem Fall dermaßen zugerichtet war

Vorsitzender Richter [unterbricht]:

Daß er sich nicht darum gekümmert hat.

Zeuge Józef Kral:

Że ja się nie interesowałem już tym.

Dolmetscherin Kapkajew:

Daß ich mich für nichts mehr interessierte.

Vorsitzender Richter:

Ja. [...] Sie hatten aber vorhin gesagt, Ihnen seien noch andere Angeklagte bekannt. Und wir möchten Sie bitten, uns zu sagen, was Sie von ihnen wissen.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ale pan przedtem powiedział, że panu są znani inni oskarżeni. Proszę, sąd pana prosi, powiedzieć, kto i co pan wie.

Zeuge Józef Kral:

Więc znani mi są pracownicy oddziału polityczneg o: Dylewski

Dolmetscherin Kapkajew:

Also mir bekannt sind die Angehörigen der Politischen Abteilung: Dylewski

Zeuge Józef Kral:

Dylewski, Stark, Lachmann, Kaduk, Klehr, Obersturmführer Mulka.

Dolmetscherin Kapkajew:

Obersturmführer Mulka.

Zeuge Józef Kral:

Die Leute, die kenne ich noch. Ich kenne noch mehrere. — Ja znam jeszcze więcej ludzi.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich kenne noch mehrere Menschen.

Zeuge Józef Kral:

Ale tylko, ich tutaj dziś nie ma na ławie oskarżonych.

Dolmetscherin Kapkajew:

Aber die sind hier nicht auf der Anklagebank.

Vorsitzender Richter:

Nun, zunächst: Wieso haben Sie den Obersturmführer Mulka kennengelernt?

Dolmetscherin Kapkajew:

Skąd pan zna Obersturmführera Mulka?

Zeuge Józef Kral:

Ponieważ to był adjutant Hössa.

Dolmetscherin Kapkajew:

Weil das der Adjutant von Höß war.

Vorsitzender Richter:

Und wo haben Sie ihn gesehen, und wo haben Sie ihn kennengelernt?

Dolmetscherin Kapkajew:

Gdzie pan go widział i gdzie pan go poznał?

Zeuge Józef Kral:

Ja widziałem go przy selekcji przed kuchnią, kiedy była [unverständlich]

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich habe ihn bei der Selektion vor der Küche gesehen.

Vorsitzender Richter:

Wollen Sie uns das mal näher schildern, was das für eine Selektion war?

Dolmetscherin Kapkajew:

Co to była za selekcja? Może pan nam dokładnie opowie.

Zeuge Józef Kral:

To była selekcja: więźniowie, którzy byli chorzy

Dolmetscherin Kapkajew:

Das war eine Selektion der Häftlinge, die krank waren.

Zeuge Józef Kral:

Ponieważ oni byli niepotrzebni zjadacze chleba.

Dolmetscherin Kapkajew:

Weil Sie nicht notwendig waren, weil sie nur Brot

Zeuge Józef Kral:

Nie mogli pracować,

Dolmetscherin Kapkajew:

Gegessen haben und nicht arbeiten konnten

Zeuge Józef Kral:

No to byli wywoż eni do gazu.

Dolmetscherin Kapkajew:

Wurden sie eben in die Gaskammern gebracht.

Zeuge Józef Kral:

Ich nazywano »unnütze Brotfresser«.

Dolmetscherin Kapkajew:

Man hat sie genannt: »unnütze Brotfresser«.

Vorsitzender Richter:

Und wie spielte sich diese Selektion ab?

Dolmetscherin Kapkajew:

Jak się odbywała ta selekcja?

Vorsitzender Richter:

Und wissen Sie bestimmt, daß Sie den Obersturmführer Mulka dort gesehen haben?

Dolmetscherin Kapkajew:

I czy pan z całą pewnością wie, że widział pan przy tym Obersturmführera Mulkę?

Zeuge Józef Kral:

Tak. Adiutanta obozu Hössa.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja, den Adjutanten des Lagerführers Höß.

Zeuge Józef Kral:

Ja. — Komendanta obozu.

Dolmetscherin Kapkajew:

Des Lagerkommandanten Höß.

Vorsitzender Richter:

Ja, was hat er dort getan bei dieser Selektion?

Dolmetscherin Kapkajew:

Co on tam robił przy tej selekcji?

Zeuge Józef Kral:

Mulka był bierny: on stał i dyrygował tylko, a inni wybierali chorych.

Dolmetscherin Kapkajew:

Mulka war passiv. Er stand und dirigierte nur, und die anderen haben die Kranken ausgesucht. [...]

Vorsitzender Richter:

Wissen Sie sonst etwas von dem Obersturmführer Mulka?

Dolmetscherin Kapkajew:

Jeszcze coś jest panu wiadome o Obersturmführerze Mulka?

Zeuge Józef Kral:

Nie. Ponieważ ten wypadek mi jest dobrze znany, ponieważ tam były kupy ludzi z komanda Neubau.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nein. Dieser Fall ist mir bekannt, weil dort ein Haufen Menschen war aus dem Kommando Neubau.

Vorsitzender Richter:

Die damals mit zur Vergasung kamen?

Dolmetscherin Kapkajew:

Którzy wtedy też poszli do zagazowania?

Zeuge Józef Kral:

Tak.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja.

Vorsitzender Richter:

Wann war das ungefähr?

Dolmetscherin Kapkajew:

Kiedy to było mniej więcej?

Zeuge Józef Kral:

To było w lecie, to było w 42 roku gdzieś letnią porą.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das war 42 etwa

Zeuge Józef Kral:

Albo jesienią, albo

Dolmetscherin Kapkajew:

In der Sommerzeit oder vielleicht im Herbst.

Zeuge Józef Kral:

W drugim półrocz u.

Dolmetscherin Kapkajew:

In der zweiten Hälfte.

Vorsitzender Richter:

[Pause] Dann haben Sie gesagt, Sie kennen den Angeklagten Klehr? Woher kennen Sie ihn?

Dolmetscherin Kapkajew:

Skąd, pan powiedział, że pan zna oskarżonego Klehra, skąd pan Klehra zna?

Zeuge Józef Kral:

Klehra znam z bloku 20

Dolmetscherin Kapkajew:

Den Klehr

Zeuge Józef Kral:

Jako sanitariusza.

Dolmetscherin Kapkajew:

Kenne ich als Sanitäter

Zeuge Józef Kral:

W Krankenbau.

Dolmetscherin Kapkajew:

Im Krankenbau. Aus dem Block 20.

Vorsitzender Richter:

Wo Sie selbst gelegen haben?

Zeuge Józef Kral:

Ja tam leżałem

Dolmetscherin Kapkajew [unterbricht]:

Gdzie pan sam leżał?

Zeuge Józef Kral:

Na tyfusie tam leżałem.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja, ich lag dort, als ich Typhus hatte.

Vorsitzender Richter:

Wissen Sie etwas davon, daß Klehr auch sogenannte Selektionen durchgeführt hat?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy wie pan o tym coś, żeby Klehr też dokonywał selekcji tak zwanej?

Zeuge Józef Kral:

Tak.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja.

Vorsitzender Richter:

Und was wissen Sie davon, und wie ging das vor sich?

Dolmetscherin Kapkajew:

Co panu o tym wiadomo jest i jak to się odbywało?

Zeuge Józef Kral:

Więc w komandzie Neubau stworzona była tak zwana szkoła murarzy, Maurerschule.

Dolmetscherin Kapkajew:

In dem Kommando Neubau wurde eine Maurerschule eingerichtet.

Zeuge Józef Kral:

Z młodzieży przeważnie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und das waren meistens Jugendliche, die da drin waren.

Zeuge Józef Kral:

Była ta młodzież różna, była z różnych narodowości.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das waren Jugendliche verschiedener Nationalität.

Zeuge Józef Kral:

Oni uczyli się rzemiosła budowlanego, ponieważ tych ludzi brakowało.

Dolmetscherin Kapkajew:

Sie lernten das Bauhandwerk, weil solche Leute fehlten.

Zeuge Józef Kral:

Myśmy budowali wtenczas blok 15.

Dolmetscherin Kapkajew:

Wir bauten damals den Block 15.

Zeuge Józef Kral:

Ja już z kompanii karnej byłem, już byłem na obozie, już nie byłem w kompanii karnej.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich war bereits aus der Strafkompanie im Lager. Ich war nicht mehr in der Strafkompanie.

Zeuge Józef Kral:

Wtedy, kiedy była selekcja, kiedy oskarżony Klehr

Dolmetscherin Kapkajew:

Damals, als die Selektion stattfand [mit dem Angeklagten] Klehr

Zeuge Józef Kral:

To ja już nie byłem w kompanii karnej, to myśmy budowali, już były wykopy bloku 11. Gotów budowaliśmy piwnice.

Dolmetscherin Kapkajew:

Da war ich nicht mehr auf der Strafkompanie, da haben wir gebaut. Wir haben die

Zeuge Józef Kral:

28 chłopców

Dolmetscherin Kapkajew:

Aus dieser Gruppe von Jugendlichen wurden 28 ausgesucht

Zeuge Józef Kral:

I poprowadzeni w kierunku Krankenbau.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und in Richtung Krankenbau geführt.

Zeuge Józef Kral:

Przez sanitariusza Klehra i Schoppego.

Dolmetscherin Kapkajew:

Durch den Sanitäter Klehr und den Schoppe.

Zeuge Józef Kral:

I ja poleciłem jednemu z więźniów, żeby uważał, gdzie, co się z tymi więźniami będzie działo

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich beauftragte einen von den Häftlingen, er möge aufpassen, was mit diesen Kindern geschieht.

Zeuge Józef Kral:

I powiedział, że zostali doprowadzeni na blok 20.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und er sagte mir, sie wurden auf den Block 20 gebracht.

Zeuge Józef Kral:

Po półtorej do 2 godzin dowiedziałem się

Dolmetscherin Kapkajew:

Nach anderthalb bis zwei Stunden erfuhr ich

Zeuge Józef Kral:

Że dzieci te leżą pod ścianą bloku 28

Dolmetscherin Kapkajew:

Daß diese Kinder an der Wand des Blocks 28 liegen

Zeuge Józef Kral:

Od strony »Theatergebäude«.

Dolmetscherin Kapkajew:

Von der Seite des »Theatergebäudes«.

Zeuge Józef Kral:

Leżą nieżywe i posiniałe.

Dolmetscherin Kapkajew:

Daß sie dort tot liegen und blau angelaufen sind.

Zeuge Józef Kral:

Sine takie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Blau.

Zeuge Józef Kral:

Czerwone.

Dolmetscherin Kapkajew:

Blau-rötlich sind.

Vorsitzender Richter:

[Pause] Wissen Sie etwas davon, ob der Angeklagte Klehr mit Phenol Menschen zu Tode gebracht hat? Durch Einspritzungen?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy panu jest wiadomym, że oskarżony Klehr zabijał ludzi przy pomocy zastrzyku fenolem?

Zeuge Józef Kral:

To nie była żadna tajemnica na obozie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das war kein Geheimnis im Lager.

Vorsitzender Richter:

Aber Sie selbst haben es nicht beobachtet?

Dolmetscherin Kapkajew:

Ale pan sam tego nie obserwował?

Zeuge Józef Kral:

Nie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nein.

Zeuge Józef Kral:

Bo nie mogłem obserwować.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich konnte das nicht beobachten.

Zeuge Józef Kral:

To będą wiedzieć ci, którzy pracowali, byli na bloku.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das werden diejenigen wissen, die dort gearbeitet haben in dem Block.

Vorsitzender Richter:

Ja. Und wann war diese Selektion mit den 28 Jugendlichen?

Dolmetscherin Kapkajew:

I kiedy to była ta selekcja?

Zeuge Józef Kral:

To była w 41 roku, gdzieś jesienią. W 41 jesienią.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das war 41, etwa im Herbst.

Vorsitzender Richter:

Was wissen Sie von Kaduk?

Dolmetscherin Kapkajew:

Co panu jest wiadomym o Kaduku?

Zeuge Józef Kral:

[Pause] Oskarżony Kaduk był jeden ze zboczonych sadystów.

Dolmetscherin Kapkajew:

Der Angeklagte Kaduk war einer der krankhaften Sadisten.

Zeuge Józef Kral:

Ja pamiętam, takie szczegóły, które mi w głowie utkwiły, które były,

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich erinnere mich an solche Einzelheiten, die mir haftengeblieben sind

Zeuge Józef Kral:

Bo wiele szczegółów już się w głowie zatarło.

Dolmetscherin Kapkajew:

Weil sehr viele Einzelheiten bereits meinem Gedächtnis entschwunden sind.

Zeuge Józef Kral:

Ale są szczegóły, których nie można zapomnieć.

Dolmetscherin Kapkajew:

Es gibt aber Fälle, die man niemals vergessen kann.

Zeuge Józef Kral:

Pamiętam w roku 42.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich erinnere mich an das Jahr 1942.

Zeuge Józef Kral:

Lato, mniej więcej.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das war im Sommer etwa.

Zeuge Józef Kral:

Przy apelu, gdzie myśmy stali pomiędzy blokiem 15 i 16.

Dolmetscherin Kapkajew:

Bei einem Appell, als wir zwischen den Blocks 15 und 16 standen

Zeuge Józef Kral:

Wtenczas odbierał raport, wtenczas zastępował Kaduk Blockführera bloku 7a.

Dolmetscherin Kapkajew:

War Kaduk Stellvertreter des

Zeuge Józef Kral [unterbricht]:

On tylko zastępował raz, to było.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das war nur einmal, daß er diese Funktion übernahm des Blockführers von [...] Block 7a. Er nahm den Rapport [ab].

Zeuge Józef Kral:

Raport odbierał Palitzsch i zdawał go Lagerführerowi Auermeierowi.

Dolmetscherin Kapkajew:

Der Rapport wurde von Palitzsch [abgenommen,] und Palitzsch hat das weiter an den — Komu on dalej dał?

Zeuge Józef Kral:

Lagerfüherowi Auermeierowi.

Dolmetscherin Kapkajew:

An den Lagerführer [...] Aumeier weitergegeben.

Vorsitzender Richter:

Ja, und warum ist ihm das so besonders wichtig?

Dolmetscherin Kapkajew:

I dlaczego to panu specjalnie utkwiło w pamięci?

Zeuge Józef Kral:

Więc w tym czasie, kiedy był rozkaz... »czapki zdejm!«— »Mützen ab!«

Dolmetscherin Kapkajew:

In diesem Augenblick, als der Befehl fiel: »Mützen ab!«

Zeuge Józef Kral:

U nas 2 więźniów spóźniło się ze zdjęciem czapki, czyli nie równomiernie myśmy czapki zdjęli.

Dolmetscherin Kapkajew:

Verspäteten sich bei uns bei der Abnahme der Mützen zwei Häftlinge. Also wir zogen die Mützen nicht gleichzeitig ab.

Zeuge Józef Kral:

Wtedy Kaduk zauważył to.

Dolmetscherin Kapkajew:

Damals hat Kaduk dieses bemerkt

Zeuge Józef Kral:

Po rozkazie, kiedy był ro zkaz od Rapportführera Palitzscha »Wegtreten!«

Dolmetscherin Kapkajew:

Als der Befehl von dem Rapportführer Palitzsch fiel: »Abtreten!«

Zeuge Józef Kral:

Po apelu już rozejść się.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nach dem Appell bereits.

Zeuge Józef Kral:

Wtenczas Kaduk zostawił nasz blok stać.

Dolmetscherin Kapkajew:

Da ließ Kaduk unseren Block dort stehen

Zeuge Józef Kral:

I kazał wystąpić tym więźniom, którzy się spóźnili ze zdjęciem czapki.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und ließ die Häfltinge heraustreten, die sich mit der Abnahme der Mützen verspätet haben.

Zeuge Józef Kral:

Wystąpiło 2 więźniów.

Dolmetscherin Kapkajew:

Zwei Häftlinge kamen da raus.

Zeuge Józef Kral:

Było widać, że to byli więźniowie, którzy w tym dniu do obozu przyszli.

Dolmetscherin Kapkajew:

Man konnte sehen, daß es die Häftlinge waren, die an diesem Tag ins Lager gekommen sind.

Zeuge Józef Kral:

Ponieważ nie byli opaleni i byli nie pobrudzeni i mieli świeże ubrania.

Dolmetscherin Kapkajew:

Sie waren noch nicht braungebrannt, sie waren noch nicht beschmutzt, sie hatten noch saubere Kleidung.

Zeuge Józef Kral:

Był jeden Polak, i jeden francuski, jeden Żyd to był.

Dolmetscherin Kapkajew:

Einer war Pole, und der andere war französisch. Ein Jude war das, der zweite.

Zeuge Józef Kral:

Nie wiem już dokładnie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich weiß nicht mehr genau.

Zeuge Józef Kral:

Tak mi się wydaje, że to Francuz był.

Dolmetscherin Kapkajew:

Es scheint mir, daß er ein französischer Jude war.

Zeuge Józef Kral:

Wtencza s oskarżony Kaduk podszedł do pierwszego.

Dolmetscherin Kapkajew:

Da ging der Angeklagte Kaduk auf den ersten zu

Zeuge Józef Kral:

Zapytał jego o zawód

Dolmetscherin Kapkajew:

Fragte ihn nach seinem Beruf

Zeuge Józef Kral:

I ile ma lat.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und wie alt er ist

Zeuge Józef Kral:

Uderzył go 4 razy

Dolmetscherin Kapkajew:

Schlug ihn viermal

Zeuge Józef Kral:

W szczękę.

Dolmetscherin Kapkajew:

In den Kiefer.

Zeuge Józef Kral:

Ponieważ esesmani bili właśnie tylko ten sp osób

Dolmetscherin Kapkajew:

Und da die SS-Männer so mit der Handfläche schlugen

Zeuge Józef Kral:

Więzień ten nie wywrócił się.

Dolmetscherin Kapkajew:

Fiel der Häftling nicht um.

Zeuge Józef Kral:

Nie inaczej.

Dolmetscherin Kapkajew:

Er kippte nicht.

Zeuge Józef Kral:

Więzień ten nie znał zasad obozu i esesmanów, nie wywrócił się.

Dolmetscherin Kapkajew:

Der Häftling kannte noch nicht die Sitten des Lagers und der SS-Männer und fiel nicht um.

Zeuge Józef Kral:

Myśmy wołali do niego, myśmy mu podszeptywali, »wywróć się! wywróć się!«

Dolmetscherin Kapkajew:

Wir flüsterten ihm zu: »Du mußt fallen! Du mußt fallen!«

Zeuge Józef Kral:

Ponieważ to było niemożliwe, jeżeli esesman uderzył więźnia, żeby się nie wywrócił.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das war nämlich unmöglich. Wenn ein SS-Mann einen Häftling schlug, mußte der Häftling fallen.

Zeuge Józef Kral:

Starzy więźniowie wiedzieli już, znali zasady.

Dolmetscherin Kapkajew:

Die alten Häftlinge, die wußten das, sie kannten schon die Regeln.

Zeuge Józef Kral:

I więzień ten nie wywrócił się

Dolmetscherin Kapkajew:

Dieser Häftling fiel aber nicht um.

Zeuge Józef Kral:

Obok stał stół zbrojarski, gdzie zbrojarze pracowali te, zbrojarze do gięcia żelaza, Eisenbieger.

Dolmetscherin Kapkajew:

Daneben stand ein Hocker, worauf die Eisenbieger gearbeitet haben.

Zeuge Józef Kral:

I oskarżony Kaduk wtedy złapał kawał, zbrojarza do betonu, żelazo że się gnie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ach so, die

Vorsitzender Richter [unterbricht]:

Die Moniereisen

Dolmetscherin Kapkajew [unterbricht]:

Das Eisen wurde darauf gebogen.

Zeuge Józef Kral:

Stół do zbrojenia

Vorsitzender Richter [unterbricht]:

Bei jedem Bau ist das so. [...]

Zeuge Józef Kral:

I wtenczas Kaduk

Dolmetscherin Kapkajew [unterbricht]:

To był, to był stół?

Zeuge Józef Kral:

Stół zbrojarski.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das war ein Tisch.

Zeuge Józef Kral:

To był stół zbrojarski długi

Dolmetscherin Kapkajew:

Ein langer Tisch

Zeuge Józef Kral:

Gdzie gięło się żelazo

Dolmetscherin Kapkajew:

Worauf das Eisen

Zeuge Józef Kral:

Do robót betonowych.

Dolmetscherin Kapkajew:

Gebogen wurde für die Betonarbeiten.

Zeuge Józef Kral:

Eisenbetonarbeiten. — Wtenczas Kaduk wściekł się

Dolmetscherin Kapkajew:

Der Kaduk wurde wütend.

Zeuge Józef Kral:

Złapał kawał pręta żelaznego

Dolmetscherin Kapkajew:

Er nahm eine Eisenrute.

Zeuge Józef Kral:

Rundeisen.

Vorsitzender Richter:

Eisenstab.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ein Rundeisen.

Zeuge Józef Kral:

Pręt żelazny. Uderzył tego pierwszego

Dolmetscherin Kapkajew:

Schlug den ersten Häftling

Zeuge Józef Kral:

Tak w głowę

Dolmetscherin Kapkajew:

Dermaßen auf den Kopf

Zeuge Józef Kral:

Który z miejsca wywrócił [+ się], upadł na ziemię.

Dolmetscherin Kapkajew:

Daß er sofort umfiel.

Zeuge Józef Kral:

I widać było, że czaszka mało co na pół się rozleciała.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und man konnte sehen, daß der Kopf fast entzwei geschlagen wurde.

Zeuge Józef Kral:

Podszedł do drugiego.

Dolmetscherin Kapkajew:

Dann kam er zu dem zweiten.

Zeuge Józef Kral:

Widać było, że to jest Żyd, ponieważ miał gwiazdy.

Dolmetscherin Kapkajew:

Man konnte sehen, daß es ein Jude war, weil er einen Stern trug.

Zeuge Józef Kral:

Ka zał mu się położyć na plecy na ziemi.

Dolmetscherin Kapkajew:

Er befahl ihm, auf den Rücken sich zu legen, auf die Erde.

Zeuge Józef Kral:

Wziął ten pręt, który trzymał w garści i założył mu »krawat«.

Dolmetscherin Kapkajew:

Er nahm dieses Eisen, das er in der Hand hatte, und hat ihm eine »Krawatte« daraus gebunden.

Zeuge Józef Kral:

Nie »gebunden«, tylko założył mu »krawat« takie to było.

Dolmetscherin Kapkajew:

No co to znaczy »krawat« założył. — Eine »Krawatte« auf ihn gelegt.

Zeuge Józef Kral:

Ja wytłumaczę zaraz.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich muß es erklären, wie das ist. — Jak to jest?

Zeuge Józef Kral:

Więc więzień się kładł. To było tak zwane zakładanie »krawatu«.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das nannte man so: die »Krawatte« binden.

Zeuge Józef Kral:

To w obozie była taka nazwa: zakładanie »krawatu«.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das war nur so eine Bezeichnung im Lager.

Zeuge Józef Kral:

Więzień kładł się na plecy na podłodze

Dolmetscherin Kapkajew:

Der Häftling mußte sich auf den Rücken legen, auf den Boden.

Zeuge Józef Kral:

Położono mu sztyl na szyje w ten sposób. Sztyl od łopaty.

Dolmetscherin Kapkajew:

Der Schaufelstiel wurde ihm auf den Hals gelegt.

Zeuge Józef Kral:

Nie musiał być od łopaty, mógł być wyłącz nie z drzewka [unverständlich]

Dolmetscherin Kapkajew:

Es mußte nur ein Stiel sein.

Zeuge Józef Kral:

To, co miał pod ręką.

Dolmetscherin Kapkajew:

Es brauchte nicht ein Schaufelstiel zu sein. Alles, was man gerade zur Hand hatte.

Zeuge Józef Kral:

I położył na szyi, czasami sam nadepnął butami i więzień w ten sposób udusił się. Więzień nie miał siły, się bronić, ponieważ ciekawe to było, że

Dolmetscherin Kapkajew [unterbricht]:

Chwileczkę! — Der Stiel wurde dann auf den Hals gelegt und darauf getreten. Der Häftling konnte sich nicht wehren dabei.

Zeuge Józef Kral:

Że się bronić nie potrafił, tylko podniósł z 2 razy, albo 3, nogi do góry do wysokości metra.

Dolmetscherin Kapkajew:

Es war interessant, daß der Häftling, sich nicht wehren konnte. Nur zweimal hob er die Füße hoch, so ungefähr. — 2 metry?

Zeuge Józef Kral:

Pół metra, metr, tak coś.

Dolmetscherin Kapkajew:

Einen halben Meter oder einen Meter hoch.

Zeuge Józef Kral:

Więc w tym wypadku Kaduk, położył mu ten sztyl i czasami oni sami nadepnęli, albo zawołali drugiego więźnia. Więc w tym wypadku Kaduk stanął na jeden koniec i wziął pierwszego więźnia z pod ręki z szeregu. Ten drugi więzień musiał stanąć na drugi koniec, i w ten sposób udusił tego więźnia.

Dolmetscherin Kapkajew:

In diesem Fall legte Kaduk den Stiel auf den Hals des Häftlings, und manchmal war das so, daß die SS-Männer das selbst getan haben, manchmal riefen sie auch jemanden zu Hilfe. In diesem Fall stellte sich Kaduk auf die eine Seite und rief den zweiten Häftling aus der Reihe, er sollte sich da auf das andere Ende stellen. Und auf diese Weise erwürgte Kaduk den Häftling.

Zeuge Józef Kral:

Następnie widziałem w bloku

Dolmetscherin Kapkajew:

Danach habe ich gesehen

Zeuge Józef Kral:

W piwnicy [...] w bloku 17.

Dolmetscherin Kapkajew:

Im Keller des Blocks 17.

Zeuge Józef Kral:

To było w pierwszym półroczu roku 42.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das war die erste Hälfte 1942.

Zeuge Józef Kral:

Więc więzień, kiedy Kaduk tym samym sposobem zadusił więźnia.

Dolmetscherin Kapkajew:

Kaduk hat damals auf die gleiche Weise einen Häftling erwürgt.

Zeuge Józef Kral:

Za to, że piekł ziemniaki w kominie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Dafür, daß er Kartoffeln im Kamin

Zeuge Józef Kral:

W kominie, przewodzie kominowym.

Dolmetscherin Kapkajew:

In einer Kaminleitung gebraten hat.

Zeuge Józef Kral:

[Pause] Ja bym prosił. Wysoki Sąd o przerwę.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich bitte Sie um eine Pause.

Vorsitzender Richter:

Ja.

Dolmetscherin Kapkajew:

[Pause] Vielleicht geben Sie ihm wieder irgend etwas.

Sprecher (nicht identifiziert):

Ja, doch. Es ist vielleicht zu viel. Oder wollen Sie noch Dings?

Vorsitzender Richter:

Wir hätten an sich ganz gern noch vielleicht 20 Minuten uns den Zeugen angehört, um nachher die Mittagspause zu machen. Wenn ihm das möglich wäre?

Dolmetscherin Kapkajew:

[unverständlich] Gdyby pan jeszcze wytrzymał może 20, 15, 20 minut, bo wtedy jest przerwa obiadowa.

Zeuge Józef Kral:

Ja czuję się źle już, ale ja będę, jak będę się dobrze czuł, to będę zeznawał.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ale teraz, czy pan był mógł jeszcze 15 minut, czy 20?

Zeuge Józef Kral:

Więc proszę bardzo!

Dolmetscherin Kapkajew:

Gut, also ich werde mich bemühen, die

Vorsitzender Richter [unterbricht]:

Wird sich bemühen.

Dolmetscherin Kapkajew:

So 15 Minuten.

Vorsitzender Richter:

Also wir werden dann um zwölf Uhr pünktlich in die Pause eintreten.

Zeuge Józef Kral:

[unverständlich] kropel tylko, kropli walerianowych.

Dolmetscherin Kapkajew:

Baldriantropfen. — Czy pana serce boli?

Zeuge Józef Kral:

Proszę?

Dolmetscherin Kapkajew:

Serce boli? Co? — Er zittert so innerlich. Ich zittere so innerlich, sagt er.

Vorsitzender Richter:

Er zittert?

Dolmetscherin Kapkajew:

Innerlich, sagt er.

Vorsitzender Richter:

Ja, nun also, wenn er nicht mehr kann, natürlich wollen wir in die

Dolmetscherin Kapkajew [unterbricht]:

Aber er will es versuchen.

Vorsitzender Richter:

Pause eintreten, aber sonst hätte ich ganz gern wenigstens noch die 20 Minuten ihn befragt. Wollen Sie bitte ihn mal folgendes fragen: Wie er uns eben geschildert hat, diese beiden Juden, die

Dolmetscherin Kapkajew [unterbricht]:

Nicht beide Juden.

Sprecher (nicht identifiziert):

Ein Jude.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ein Jude

Vorsitzender Richter [unterbricht]:

Oder ein Jude

Dolmetscherin Kapkajew [unterbricht]:

Und ein Pole.

Vorsitzender Richter:

Und ein Pole, die nicht rechtzeitig gegrüßt hatten.

Dolmetscherin Kapkajew:

Die Mützen nicht rechtzeitig abgenommen haben.

Vorsitzender Richter:

Oder die Mützen nicht abgenommen hatten, wie Sie wollen. Da hatte er doch geschildert, der eine sei von ihm viermal geschlagen worden, auf den Kiefer, und weil er nicht umgefallen sei, habe Kaduk ein Rundeisen genommen von dem Eisenbiegertisch und habe ihm damit auf den Kopf geschlagen, so daß der Kopf gespalten gewesen sei.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja, fast gespalten.

Vorsitzender Richter:

Oder fast gespalten gewesen sei. Dann hätte er den anderen sich auf den Boden legen lassen, und er hätte ihm einen Stiel auf den Hals gelegt. War das dasselbe Rundeisen, womit er vorher den anderen geschlagen hatte?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy to było to samo żelazo które, położone temu drugiemu na szyję, czy to był, pan powiedział, sztyl?

Zeuge Józef Kral:

Ten sam pręt był żelazny, skrwawiony położył mu na szyję, i na tym samym

Dolmetscherin Kapkajew [unterbricht]:

Ten sam?

Zeuge Józef Kral:

Tak jest.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das war dasselbe Rundeisen, noch mit Blut befleckt. Was er gerade unter der Hand hatte.

Vorsitzender Richter:

Und nun hat er gesagt: Der Häftling konnte sich nicht wehren. Er versuchte zwar die Füße einmal hochzunehmen. Aber dann hat Kaduk sich auf die eine Seite gestellt, und auf die andere Seite stellte sich der zweite Häftling.

Dolmetscherin Kapkajew:

Pan powiedział: » drugi więzień musiał stanąć na drugim końcu tego pręta«. Co pan ma na myśli drugi więzień? Ten właśnie, ten Polak, którego on przedtem pobił czy ktoś drugi stał?

Zeuge Józef Kral:

Drugi więzień z szeregu był wyciągnięty, ponieważ

Dolmetscherin Kapkajew [unterbricht]:

Der zweite aus der Reihe.

Vorsitzender Richter:

Ah so. Er hat also einen zweiten Häftling aus der Reihe herausgerufen. Der mußte sich auch da draufstellen.

Dolmetscherin Kapkajew:

Więc on zawołał drugiego, który obo k niego, czy jak?

Zeuge Józef Kral:

Z szeregu, który stał, bo to się działo 2 metry od naszego szeregu, całego bloku.

Dolmetscherin Kapkajew:

Alles spielte sich ungefähr zwei Meter von unserem Block ab, also

Zeuge Józef Kral [unterbricht]:

Nie, od naszego szeregu, od tego

Dolmetscherin Kapkajew:

Von unserer Reihe unseres Blocks ab.

Vorsitzender Richter:

Ja.

Zeuge Józef Kral:

I to się tam działo, wystąpili 2 kroki.

Dolmetscherin Kapkajew:

Die sind zwei Schritte etwa vorwärtsgegangen.

Vorsitzender Richter:

Vorgetreten, ja.

Zeuge Józef Kral:

On wystąpił 2, 3 kroki

Dolmetscherin Kapkajew:

Zwei, drei Schritte vorgegangen.

Zeuge Józef Kral:

Ponieważ w obozie było przyjęte, że jak kazał » Wystąp!« to trzeba było 3 kroki wystąpić naprzód.

Dolmetscherin Kapkajew:

Es war nämlich eine Regel: Wenn gesagt wurde: »Antreten!«, da mußte man drei Schritte genau nach vorne gehen. — I przy tym pan powiedział, zawołał jakiegoś więźnia, obojętnie jakiego?

Zeuge Józef Kral:

Wyciągnął więźnia i kazał stanąć.

Dolmetscherin Kapkajew:

Er holte sich irgendeinen Häftling aus der Reihe.

Vorsitzender Richter:

Dieser Häftling, der so behandelt wurde, war tot nach dieser Behandlung?

Dolmetscherin Kapkajew:

Więc ten właśnie więzień, który leżał pod tym sztylem, czy on był martwy potem?

Zeuge Józef Kral:

On się długo nie męczył, to trwało jakieś 6 do 7 minut.

Dolmetscherin Kapkajew:

Er quälte sich nicht lange ab. Das waren sechs bis sieben Minuten.

Zeuge Józef Kral:

Ponieważ oni zdaje mi się zrywali tutaj tego rozerwany.

Dolmetscherin Kapkajew:

Weil sie hier diese Stelle da durchrissen.

Vorsitzender Richter:

Durchgestoßen wurde.

Dolmetscherin Kapkajew:

Durchgerissen wurde.

Vorsitzender Richter:

Und der erste, der da den Kopf bald gespalten hatte, war der auch tot?

Dolmetscherin Kapkajew:

I ten pierwszy, którego głowa prawie na połowę była rozwalona. Też był zmarły?

Zeuge Józef Kral:

Ale no! To z miejsca przecież!

Dolmetscherin Kapkajew:

Der war sofort tot.

Vorsitzender Richter:

Der war sofort tot.

Zeuge Józef Kral:

Obaj byli z miejsca trupy.

Dolmetscherin Kapkajew:

Die beiden waren Leichen.

Vorsitzender Richter:

Herr Staatsanwalt, diese Fälle sind nicht angeklagt?

Staatsanwalt Vogel:

Nein, es ist angeklagt bei dem Angeklagten Kaduk, daß er Häftlinge mit der »Halsschaukel« zu Tode gefoltert hat.

Vorsitzender Richter:

In einer unbestimmten Anzahl Fällen?

Staatsanwalt Vogel:

Ja.

Vorsitzender Richter:

Und jetzt noch eine Frage: Wann hat sich das etwa abgespielt?

Dolmetscherin Kapkajew:

Kiedy to było mniej więcej? Ten wypadek z dwoma?

Vorsitzender Richter:

Ach, Sie sagten, im Sommer 1942.

Zeuge Józef Kral:

To było w 42 roku, tak w drugim półroczu.

Vorsitzender Richter:

Im Sommer 1942.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das war 1942, so die zweite Hälfte.

Vorsitzender Richter:

Ja. Die zweite Hälfte auch. Und in der ersten Hälfte, da war die andere Sache...

Dolmetscherin Kapkajew:

Mit den Jugendlichen.

Vorsitzender Richter:

Mit dem Keller auf Block 17.

Dolmetscherin Kapkajew:

A w pierwszej połowie była ta sprawa w piwnicy bloku 17?

Zeuge Józef Kral:

Tak mniej więcej, tak to było.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ungefähr um die Zeit.

Vorsitzender Richter:

Ungefähr. Und was spielte sich da in dem Keller ab? Wieso erwürgte Kaduk da einen Menschen?

Dolmetscherin Kapkajew:

Co tam było? Dlaczego on wtedy w piwnicy bloku 17 udusił człowieka?

Zeuge Józef Kral:

Więc on piekł w kominie, oskarżony Kaduk był jeden z drugi ch zboczonych sadystów.

Dolmetscherin Kapkajew:

Der Angeklagte Kaduk, das war der zweite von diesen krankhaften Sadisten.

Zeuge Józef Kral:

On lubił zakładać »krawat«, szukać brudu na szyi, względnie wszy, albo strzelać z pistoletu do więźniów uciekających.

Dolmetscherin Kapkajew:

Er liebte es, die Menschen zu erwürgen, also diese »Krawatte« zu legen, nach dem Schmutz zu suchen, nach den Läusen zu suchen.

Zeuge Józef Kral:

I strzelanie do więźniów uciekających.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und er liebte es, die Häftlinge

Zeuge Józef Kral [unterbricht]:

Z pistoletu.

Dolmetscherin Kapkajew:

Zu erschießen, mit der Pistole zu erschießen, wenn sie zu flüchten versuchten.

Zeuge Józef Kral:

Jeżeli on zawołał »stój!« a nie stanął, czy coś.

Dolmetscherin Kapkajew:

Wenn er gerufen hatte: »Stehenbleiben!« und der andere nicht stehenblieb.

Zeuge Józef Kral:

Ponieważ wtenczas, przy tym wypadku, on zawsze szukał, czy więźniowie gdzieś coś po blokach

Dolmetscherin Kapkajew:

Er suchte immer, ob die Häftlinge irgend etwas in den Blocks tun

Zeuge Józef Kral:

Czy oni gdzieś coś nie mają, czy nie pieką ziemniaków.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ob sie nicht irgendwo auf den Blocks Kartoffeln braten.

Zeuge Józef Kral:

Czy czasem nie organizują jakiegoś jedzenia czy coś.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ob sie nicht irgendwie Essen »organisieren« oder nicht.

Zeuge Józef Kral:

Czy się coś nie dzieje, gdzieś nie szeptają, gdzieś się nie gromadzą.

Dolmetscherin Kapkajew:

Er guckte, ob da nicht was geschieht, ob die Leute nicht miteinander sprechen.

Zeuge Józef Kral:

On był wtenczas Blockführerem.

Dolmetscherin Kapkajew:

Er war damals Blockführer.

Zeuge Józef Kral:

On miał czas chodzić.

Dolmetscherin Kapkajew:

Er hatte Zeit zu gehen, herumzugehen.

Zeuge Józef Kral:

Więc wtenczas, kiedy tego więźnia zadusił na

Dolmetscherin Kapkajew:

Damals, als er diesen Häftling erwürgte

Zeuge Józef Kral:

Na bloku 17, w piwnicy

Dolmetscherin Kapkajew:

Auf dem Block 17 im Keller

Zeuge Józef Kral:

Wtenczas, wołał więźnia żeby mu pomógł, stanąć na kij tego więźnia, na drugi koniec.

Dolmetscherin Kapkajew:

Da rief er einen anderen. — Drugiego więźnia?

Zeuge Józef Kral:

Tak, którzy tam pracowali.

Dolmetscherin Kapkajew:

Er rief einen anderen Häftling unter denen, die dort arbeiteten, daß einer kommen möge, um sich auf das zweite Ende zu stellen, um zu erwürgen.

Zeuge Józef Kral:

T en więzień przyszedł i stanął, ale nie wytrzymał i zaczął uciekać.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ein Häftling kam, stellte sich auch darauf, aber hielt es nicht aus und begann fortzulaufen.

Zeuge Józef Kral:

On wyciągnął pistolet do tego uciekającego więźnia i strzelił do niego.

Dolmetscherin Kapkajew:

Er zog dann die Pistole gegen diesen flüchtenden Häftling und schoß auf ihn.

Zeuge Józef Kral:

I strzelił mu tutaj do miednicy, tu

Dolmetscherin Kapkajew:

Er traf ihn hier in das Becken.

Zeuge Józef Kral:

Do miednicy mu postrzelił.

Dolmetscherin Kapkajew:

Er verwundete ihn.

Zeuge Józef Kral:

Więźnia później Kaduk dobił.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und dieser Häftling wurde später von Kaduk

Zeuge Józef Kral:

Przez nadepnięcie na szyję go zadusił.

Dolmetscherin Kapkajew:

Erledigt. Er trat ihm auf den Hals und erwürgte ihn.

Zeuge Józef Kral:

Tak było wtenczas 2 trupów.

Dolmetscherin Kapkajew:

Da waren damals zwei Leichen.

Zeuge Józef Kral:

Więcej o Kaduku nie chciałbym mówić.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich möchte nicht mehr von Kaduk erzählen

Zeuge Józef Kral:

Bo jak słyszę to słowo, to dostaję

Dolmetscherin Kapkajew:

Weil wenn ich nur das Wort Kaduk höre, kriege ich

Zeuge Józef Kral:

Ja dostaję wstrząsu, boję się.

Dolmetscherin Kapkajew:

So einen richtigen Zusammenbruch, ich stehe dann kurz vorm Zusammenbruch.

Zeuge Józef Kral:

Kaduk był jednym ze zboczon ych sadystów.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich habe Angst. Er war ein krankhafter Sadist. [Pause]

Vorsitzender Richter:

Ja, nun ist es dann doch vielleicht besser, daß wir jetzt die Pause schon einlegen und bis um halb zwei eine Mittagspause machen. Vielleicht kann uns dann der Zeuge das eine oder das andere noch näher sagen. Die Sitzung wird unterbrochen.

Staatsanwalt Vogel:

Herr

Vorsitzender Richter:

Herr Zeuge, Sie hatten uns heute vormittag zuletzt geschildert von dem Angeklagten Kaduk diese beiden Fälle.

Dolmetscherin Kapkajew:

Przed przerwą pan opowiadał nam w końcu o oskarżonym Kaduku o tych 2 wypadkach.

Vorsitzender Richter:

Und waren stehengeblieben bei der Schilderung von der ersten Hälfte 1942, als Sie Zeuge waren davon, daß der Angeklagte Kaduk im Keller des Blocks 17 einen Häftling erwürgt hat.

Dolmetscherin Kapkajew:

I my przerwaliśmy w tym miejscu, pierwsza połowa 1942 roku, jak oskarżony w piwnicy bloku 17 zadusił więźnia.

Vorsitzender Richter:

Wir möchten Sie bitten, uns noch zu sagen, wieso es dazu gekommen ist, wo Sie das beobachtet haben und was Sie im einzelnen gesehen haben.

Dolmetscherin Kapkajew:

W jaki sposób do tego dos zło, może pan powie, skąd to pan widział i co pan widział?

Zeuge Józef Kral:

Ponieważ na 17 bloku w piwnicy komando Neubau miało swoje takie warsztaciki i magazyn był i biuro było tam takie w piwnicy zrobione, gdzie myśmy urzędowali.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das Kommando Neubau hatte unten im Keller des Blocks 17 das Magazin, so ein Büro und die Werkstätte. Dort haben wir ja gearbeitet. — Dalej?

Zeuge Józef Kral:

Tak.

Dolmetscherin Kapkajew:

Dalej!

Zeuge Józef Kral:

I tam właśnie widziałem ten wypadek, który uprzednio opowiedziałem.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und dort habe ich eben diesen Fall gesehen, den ich vorher geschildert hatte.

Vorsitzender Richter:

Und wie kam es dazu?

Dolmetscherin Kapkajew:

Jak do tego doszło?

Zeuge Józef Kral:

Ponieważ ja również tam pracowałem w piwnicy.

Dolmetscherin Kapkajew:

Weil ich ja dort auch gearbeitet habe, befand ich mich auch im Keller.

Vorsitzender Richter:

Ja. Und was geschah dort?

Dolmetscherin Kapkajew:

No i co się stało?

Vorsitzender Richter:

Warum vor allen Dingen hat Kaduk sich diesen Häftling vorgenommen?

Dolmetscherin Kapkajew:

Dlaczego Kaduk właśnie, przede wszystkim dlaczego wziął sobie tego więźnia właśnie?

Zeuge Józef Kral:

No, bo on piekł ziemniaki w kominie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Weil er die Kartoffeln gebacken hat im Kamin.

Vorsitzender Richter:

Er hatte sich Kartoffeln gebacken. Gehörte dieser Häftling auch zu dem Kommando Neubau?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy ten więzień należał również do komando Neubau?

Zeuge Józef Kral:

Tak jest.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja.

Vorsitzender Richter:

Und nun schildern Sie doch einmal, wie das nun im einzelnen gewesen ist.

Dolmetscherin Kapkajew:

Proszę z szczegółami opowiedzieć, jak to z szczegółami miało miejsce.

Zeuge Józef Kral:

Więc myśmy pracowali, w tym bloku 17 w piwnicy były magazyny, biuro takie małe Neubau, byli zbrojarze i byli więźniowie, którzy wykonywali wyciory do kominów, takie betonowe i pewien więzień zorganizował sobie parę ziemniaków.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja, in diesem Block, Block 17, da befand sich ein Magazin und ein Büro, und dort arbeiteten auch die Eisenbieger. Und einer von den Häftlingen dort hat sich ein paar Kartoffeln »organisiert«.

Zeuge Józef Kral:

Nadział je na drut.

Dolmetscherin Kapkajew:

Er hat sie aufgespießt auf einen Draht.

Zeuge Józef Kral:

I włożył je do komina, do komina do środka żeby

Dolmetscherin Kapkajew:

Steckte sie in den Kamin hinein

Zeuge Józef Kral:

I uwiesił je na drucie, żeby nikt nie widział.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und hat sie dort an einen Draht gehängt, so daß niemand sie sehen konnte.

Zeuge Józef Kral:

Ale oskarżony Kaduk wszedł do piwnicy celem skontrolowania, co się dzieje, ponieważ on był takim gończym psem, jak myśmy go nazywali.

Dolmetscherin Kapkajew:

Der Angeklagte Kaduk kam in den Keller, zwecks Kontrolle, ob da nichts geschieht. Er war – der Angeklagte Kaduk – so ein Spürhund, wie wir ihn genannt haben im Lager.

Zeuge Józef Kral:

I on poczuł, że gdzieś pieką się ziemniaki.

Dolmetscherin Kapkajew:

Er hat dann gerochen, daß irgendwo Kartoffeln gebraten werden.

Zeuge Józef Kral:

I pytał się: »Kto piecze, gdzie ziemniaki«. On nie mógł się spostrzec, gdzie się te ziemniaki pieką.

Dolmetscherin Kapkajew:

Er fragte, wer wo die Kartoffel bäckt. Er konnte nämlich nicht [in Erfahrung bringen,] wo sie gebacken werden.

Zeuge Józef Kral:

Ale zauważył więźnia, który miał pobrudzoną buzię od upieczonego ziemniaka.

Dolmetscherin Kapkajew:

Er hat aber einen Häftling bemerkt, dessen Gesicht verschmiert war, eben von den Kartoffeln, von den gebratenen.

Zeuge Józef Kral:

I jego wziął i zapytał się, i dostał parę razy w...

Dolmetscherin Kapkajew:

Er nahm sich ihn vor und fragte ihn; er bekam auch ein paar drauf.

Zeuge Józef Kral:

I ten więzień on był dosyć dobrze zbity, i ten więzień przyznał się do tego, że on te ziemniaki piecze.

Dolmetscherin Kapkajew:

Der Häftling, der war schon ganz schön zugerichtet, der hat zugegeben, daß er derjenige ist, der die Kartoffeln gebacken hat.

Zeuge Józef Kral:

Kaduk wtenczas oświadczył: »no więc ja teraz ci dam resztę do zjedzenia!«

Dolmetscherin Kapkajew:

Also erklärte Kaduk darauf: »Jetzt werde ich dir den Rest zum Essen geben.«

Zeuge Józef Kral:

Położył go na ziemię, założył mu »krawat«

Dolmetscherin Kapkajew:

Er warf ihn auf die Erde, legte ihm die »Krawatte« an

Zeuge Józef Kral:

I poprosił drugiego więźnia, żeby stanął na jeden koniec.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und bat einen anderen Häftling, daß er sich auf das andere Ende stellt.

Zeuge Józef Kral:

Ten więzień przyszedł, stanął na jeden koniec ale nie wytrzymał widoku i zaczął uciekać.

Dolmetscherin Kapkajew:

Dieser Häftling kam, stellte sich auf das andere Ende, konnte aber den Blick nicht ertragen und begann fortzulaufen.

Zeuge Józef Kral:

Wtedy Kaduk wyciągnął pistolet i strzelił do więźnia, który

Dolmetscherin Kapkajew:

Darauf nahm Kaduk die Pistole und schoß auf den Häftling. — Który?

Zeuge Józef Kral:

Uciekał.

Dolmetscherin Kapkajew:

Der flüchtete.

Zeuge Józef Kral:

Postrzelił go, trafił go w miednicę.

Dolmetscherin Kapkajew:

Er traf ihn im Becken.

Zeuge Józef Kral:

Obaj więźniowie zostali przez kolegó w odniesieni w kierunku Krankenbau.

Dolmetscherin Kapkajew:

Die beiden Häftlinge wurden von den Kameraden in Richtung Krankenbau fortgebracht.

Zeuge Józef Kral:

Co się dalej stało z tym postrzelonym nie wiem, ponieważ

Dolmetscherin Kapkajew:

Was mit dem Angeschossenen geworden ist, weiß ich nicht

Zeuge Józef Kral:

Ja go więcej nie zobaczyłem, nie wrócił więcej do komanda.

Dolmetscherin Kapkajew:

Weil ich ihn nicht mehr gesehen habe. Er kam nicht zurück zum Kommando.

Vorsitzender Richter:

Und der andere?

Dolmetscherin Kapkajew:

A ten inny?

Zeuge Józef Kral:

No ten jeden był, ten jeden był zaduszony na miejscu.

Dolmetscherin Kapkajew:

Der erste, der war doch sofort

Zeuge Józef Kral [unterbricht]:

Zadusił tego jednego.

Dolmetscherin Kapkajew [unterbricht]:

An Ort und Stelle erwürgt. Der hat doch den einen erwürgt.

Zeuge Józef Kral:

No ten postrzelony.

Dolmetscherin Kapkajew:

Es handelt sich nur um den zweiten, um den Angeschossenen.

Vorsitzender Richter:

Ja, nun sagte doch gerade der Zeuge, [...] der Häftling, den er gerufen hatte, ging sofort flüchtig, der konnte das nicht ertragen und lief weg. War da schon der Häftling tot, der am Boden lag?

Zeuge Józef Kral:

Nein.

Dolmetscherin Kapkajew:

Pan powiedział, że ten drugi więzień, który stanął na drugim końcu, nie mógł wytrzymać widoku i zaczął uciekać.

Zeuge Józef Kral:

Tak.

Dolmetscherin Kapkajew:

On nie mógł wytrzymać widoku, bo ten pierwszy już zmarł?

Zeuge Józef Kral:

On już był mniej więcej na pół nieżywy. Kaduk stał na jednym końcu, strzelił, i nastąpił drugą nogą na drugi koniec i jego zadusił.

Dolmetscherin Kapkajew:

Halbtot war er bereits. Der Kaduk, nachdem er geschossen hatte, stellte sich selbst auf das andere Ende und erwürgte den Häftling.

Vorsitzender Richter:

So daß der Häftling dann völlig tot war?

Dolmetscherin Kapkajew:

I w ten sposób ten pierwszy zmarł?

Zeuge Józef Kral:

Ten pierwszy był na miejscu nieżywy, był zaduszony. A ten drugi postrzelony.

Dolmetscherin Kapkajew:

Der erste wurde dann erwürgt eben an Ort und Stelle, und der Angeschossene

Zeuge Józef Kral:

Ten drugi leżał w piwnicy i Kaduk dał rozkaz, odwieźć tych więźniów w kierunku Krankenbau.

Dolmetscherin Kapkajew:

Der lag im Keller. Und der Kaduk hat den Befehl gegeben, ihn in Richtung

Zeuge Józef Kral:

I oskarżony Kaduk

Dolmetscherin Kapkajew:

Krankenbau zu bringen.

Zeuge Józef Kral:

Poszedł z tymi więźniami i odprowadzał. [...]

Dolmetscherin Kapkajew:

Der Angeklagte Kaduk ging dann mit den Häftlingen zusammen, die den angeschossenen Häftling in Richtung Krankenbau fortbrachten.

Vorsitzender Richter:

Und was geschah mit der Leiche des anderen?

Dolmetscherin Kapkajew:

A co się stało z trupem tego pierwszego?

Zeuge Józef Kral:

Więc on prawdopodobniej został do kostnicy odniesiony, która się znajdowała na 28 bloku, w piwnicy.

Dolmetscherin Kapkajew:

Die Leiche wurde vermutlich in die Leichenhalle, in den Keller des Blocks — Którego?

Zeuge Józef Kral:

28.

Dolmetscherin Kapkajew:

28 gebracht.

Vorsitzender Richter:

Das weiß der Zeuge aber nicht aus eigener

Dolmetscherin Kapkajew [unterbricht]:

Ale tego pan nie wie z własnego doświadczenia?

Zeuge Józef Kral:

Nie, bo ja nie patrzyłem się, ja nie śledziłem tego dalej, co się z trupem dzieje.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nein, weil ich nicht zugeschaut habe. Ich habe nicht weiter beobachtet, was dann mit der Leiche weiter passiert. [Pause]

Vorsitzender Richter:

Das war Ihr Erlebnis mit dem Angeklagten Kaduk.

Dolmetscherin Kapkajew:

To było pana przeżycie z oskarżonym Kadukiem?

Zeuge Józef Kral:

Tak.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja.

Vorsitzender Richter:

Sagen Sie bitte, Sie haben heute vormittag von dem Obersturmführer Mulka gesprochen. Wieso wußten Sie damals, als Sie ihn gesehen haben, daß es sich um Mulka handelte?

Dolmetscherin Kapkajew:

Mówił pan dzisiaj przed południem o Obersturmführerze Mulka. Skąd pan wtedy wiedział, że to chodziło o Obersturmführera Mulkę?

Zeuge Józef Kral:

Ponieważ myśmy znali służbę obozową, esesmanów w obozie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Weil wir die Dienstgrade der SS-Männer im Lager kannten.

Zeuge Józef Kral:

Przecież myśmy byli już więźniami starymi i myśmy znali Hössa, Fritzscha, Seidlera, Palitzscha i innych.

Dolmetscherin Kapkajew:

Wir waren doch schon alte Häftlinge im Lager, wir kannten ja die Leute mit Namen.

Zeuge Józef Kral:

Tak, tak samo innych.

Dolmetscherin Kapkajew:

Höß und Palitzsch und Fritzsch und [...] Seidler.

Zeuge Józef Kral:

Rapportführera Pfütze, Hössler, Schoppe, Fries i innych, wielu innych: Grabner, Wosnitza.

Vorsitzender Richter:

Ja, Herr Zeuge, ich glaube Ihnen das ja. Nur ist mir eins unverständlich: Hat sich denn der Angeklagte Mulka öfter sehen lassen in dem Lager?

Zeuge Józef Kral:

Był więcej razy w obozie, ale nie brał żadnego takiego udziału.

Dolmetscherin Kapkajew:

Er war mehrere Male im Lager, aber er nahm nicht so einen besonderen Teil.

Zeuge Józef Kral:

I widziałem Mulkę poza obozem również.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich habe Mulka auch außerhalb des Lagers ebenfalls gesehen.

Vorsitzender Richter:

Sie haben dann außer der Person Lachmann, die wir heute nicht näher beleuchten wollen, von den Angeklagten Stark und Dylewski gesprochen. Was wissen Sie von Stark?

Dolmetscherin Kapkajew:

Co panu jest wiadomym o oskarżonym Starku. Pan wspominał o Starku i Dylewskim jeszcze dzisiaj.

Zeuge Józef Kral:

Więc oskarżonego Starka znam, kiedy kompania karna pracowała w obozie przy wykopach bloku 15.

Dolmetscherin Kapkajew:

Den Angeklagten Stark kenne ich aus der Zeit, als die Strafkompanie bei den Ausgrabungen des Blocks 15 tätig war.

Zeuge Józef Kral:

I znałem go jako pracownika oddziału politycznego.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und ich kannte ihn als Angehörigen der Politischen Abteilung.

Zeuge Józef Kral:

Ponieważ często chodził na blok 11.

Dolmetscherin Kapkajew:

Weil er oft auf den Block 11 ging.

Zeuge Józef Kral:

I tacy ludzie byli więźniom znani w obozie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Na, und solche Leute, die waren den Häftlingen im Lager bekannt.

Zeuge Józef Kral:

Pamiętam jak Stark prowadził 3 cywili w kierunku bloku 11.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich erinnere mich, daß Stark drei Zivilisten in Richtung des Blocks 11 geführt hat.

Zeuge Józef Kral:

I grupa, kompania karna, w której ja byłem zatrudniony właśnie przy wykopach bloku 15.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und die Gruppe der Strafkompanie, in der ich mich auch damals befand, war gerade dort bei den Ausgrabungen des Blocks 15 tätig gewesen.

Zeuge Józef Kral:

I więźniowie, którzy odrzucali ziemię u góry

Dolmetscherin Kapkajew:

Die Häftlinge, die die Erde nach oben herauswarfen

Zeuge Józef Kral:

Widocznie, ja tak przypuszczam, że musieli się popatrzeć na tych cywili, których oskarżony Stark prowadził. Przypuszczam!

Dolmetscherin Kapkajew:

Mußten, so nehme ich an, die Zivilisten angesehen haben, die Stark geführt hatte.

Zeuge Józef Kral:

Ponieważ Stark spędził tę całą grupę do wykopu, w którym było od metra pięćdziesiąt do 2 metrów wody. Wykop był głęboki okoł o 4 metrów.

Dolmetscherin Kapkajew:

Weil Stark diese Häftlinge in das ausgehobene Loch [+ hineingetrieben hat], das [...] ungefähr vier Meter tief war und mit Wasser gefüllt wurde. — Na ile? Pan powiedział...

Zeuge Józef Kral:

Od półtora d o 2 metrów wody.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ungefähr anderthalb bis zwei Meter Wasser war da drin. Stark hat diese Häftlinge hineingetrieben.

Zeuge Józef Kral:

I w skutek tego więźniowie skacząc jeden na drugiego, 2 więźniów poniosło śmierć przez utopienie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Die Häftlinge sprangen einen über den anderen hinein, und dabei ertranken zwei Häftlinge.

Zeuge Józef Kral:

Ponieważ wtenczas przyszedł transport, to był 2 transport, kiedy ja przebywałem w kompani karnej.

Dolmetscherin Kapkajew:

Zu der Zeit kam ein zweiter Transport, als ich in der Strafkompanie war.

Zeuge Józef Kral:

Około 500 Żydów polskich.

Dolmetscherin Kapkajew:

Etwa 500 polnische Juden kamen damals.

Zeuge Józef Kral:

Którzy byli właśnie zatrudnieni również przy wykopach i w żwirowniach kompani karnej.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und die waren eben auch dort bei den Ausgrabungen in der Strafkompanie beschäftigt.

Zeuge Józef Kral:

Po powrocie Starka z kierunku bloku 11 w towarzystwie Oberscharführera Engelschalla [...]

Dolmetscherin Kapkajew:

Als Stark wieder vom Block 11 zurückging, und zwar in Begleitung von Oberscharführer Engelschall

Zeuge Józef Kral:

Urządzili w tej kompani karnej »sport«.

Dolmetscherin Kapkajew:

Da haben sie mit der Strafkompanie »Sport« getrieben.

Zeuge Józef Kral:

Ten »sport« polegał na tym, że więźniowie musieli z góry skakać do wody, pływać.

Dolmetscherin Kapkajew:

Dieser »Sport« bestand darin, daß die Häftlinge von oben ins Wasser springen mußten

Zeuge Józef Kral:

Pływać, z powrotem wychodzić.

Dolmetscherin Kapkajew:

Schwimmen, wieder herausgehen.

Zeuge Józef Kral:

Następnie w tej kompani karnej był jeden więzień, taki »siłacz«, nazywano go Izaakiem.

Dolmetscherin Kapkajew:

Dann war in dieser Strafkompanie ein Häftling »siłacz«, man nannte ihn Izaak. [...] »Siłacz« to było nazwisko?

Zeuge Józef Kral:

On był z Krakowa.

Dolmetscherin Kapkajew:

»Siłacz« to było nazwisko?

Zeuge Józef Kral:

Nie, on taki był silny.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ach so.

Zeuge Józef Kral:

Młody człowiek, był z Krakowa.

Dolmetscherin Kapkajew:

Man nannte ihn Isaak. »Siłacz«, das ist nicht der Name, ich habe das als Name verstanden. Er war ein sehr starker Mensch.

Zeuge Józef Kral:

I jemu kazali następnie tych pływających więźniów topić pod wodą.

Dolmetscherin Kapkajew:

Man befahl ihm, diesem starken Mann namens Isaak, die Häftlinge im Wasser zu ertränken.

Zeuge Józef Kral:

Utopiono kilka więźniów w ten sposób.

Dolmetscherin Kapkajew:

Auf diese Weise haben einige Häftlinge den Tod durch Ertrinken erlitten.

Zeuge Józef Kral:

Następnie kazano jemu, ponieważ ten człowiek był razem z ojcem,

Dolmetscherin Kapkajew:

Schließlich befahl man ihm, weil er mit seinem Vater zusammen war

Zeuge Józef Kral:

Swojego ojca utopić.

Dolmetscherin Kapkajew:

Seinen eigenen Vater zu ertränken.

Zeuge Józef Kral:

Isaak, topiąc swojego ojca, zwariował. Zaczął krzyczeć.

Dolmetscherin Kapkajew:

Isaak, während er seinen Vater ertränkte, wurde wahnsinnig und fing an zu schreien.

Zeuge Józef Kral:

Wtenczas Stark zastrzelił tego Izaaka.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und da hat Stark diesen Isaak erschossen.

Zeuge Józef Kral:

[Pause] Następnie mam jedną prośbę do Wysokiego Sądu

Dolmetscherin Kapkajew:

Dann habe ich eine Bitte an das Hohe Gericht.

Vorsitzender Richter:

Bitte schön.

Zeuge Józef Kral:

I do prasy.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und an die Presse auch.

Zeuge Józef Kral:

[Pause] Że będę mówił o moim koledze

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich werde jetzt von meinem Kameraden sprechen

Zeuge Józef Kral:

I adwokacie nazwiskiem Erich Szyjdon

Dolmetscherin Kapkajew:

Und von einem Rechtsanwalt... — Ten kolega

Zeuge Józef Kral [unterbricht]:

Kolega Erich Szyjdon.

Dolmetscherin Kapkajew:

Dieser Kamerad ist ein Rechtsanwalt Erich

Zeuge Józef Kral [unterbricht]:

Nein, mein Kollege war Erich Szyjdon.

Dolmetscherin Kapkajew:

Co z tym adwokatem, pan?

Zeuge Józef Kral:

To ja powiem, nazwiskiem. On był z Ochojca, koło Katowic.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich werde jetzt von meinem Kameraden sprechen namens

Zeuge Józef Kral:

Szyjdon.

Dolmetscherin Kapkajew:

Szyjdon.

Zeuge Józef Kral:

Z Ochojca.

Dolmetscherin Kapkajew:

Aus Ochojec.

Zeuge Józef Kral:

Koło Katowice.

Dolmetscherin Kapkajew:

Bei Kattowitz.

Zeuge Józef Kral:

Tak, i o adwokacie Mańce.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und von einem Rechtsanwalt namens

Zeuge Józef Kral:

Mańka.

Dolmetscherin Kapkajew:

Mańka.

Zeuge Józef Kral:

Z Katowic.

Dolmetscherin Kapkajew:

Aus Kattowitz.

Zeuge Józef Kral:

Którzy zostali właśnie zamęczeni, zamordowani przez Starka.

Dolmetscherin Kapkajew:

Die wurden eben von Stark getötet und mißhandelt.

Zeuge Józef Kral:

Ponieważ ja przyrzekłem rodzicom. Ci rodzice mojego kolegi są już starsi ludzie, około 75 lat.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich habe den Eltern dieses meines Kameraden versprochen – das sind alte Leute, so um 70 Jahre

Zeuge Józef Kral:

Ja im nigdy nie powiedziałem, bo się mnie pytali, co stało się z ich synem.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich habe ihnen niemals erzählt.

Zeuge Józef Kral:

Mnie się pytali, co stało się z ich synem.

Dolmetscherin Kapkajew:

Weil sie mich gefragt haben, was mit ihrem Sohn geworden ist.

Zeuge Józef Kral:

Ja powiedziałem, że ja nie wiem, co się z nim stało, ale ja przypuszczam, że on prawdopodobnie uciekł z obozu.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich habe ihnen gesagt, ich weiß nicht, was mit ihm geworden ist, aber ich nehme an, er ist geflüchtet.

Zeuge Józef Kral:

I ci rodzice żyją do dnia dzisiejszego w nadziei

Dolmetscherin Kapkajew:

Und diese Eltern, sie leben bis heute in der Hoffnung

Zeuge Józef Kral:

Że ten syn żyje gdzieś.

Dolmetscherin Kapkajew:

Daß der Sohn irgendwo lebt.

Zeuge Józef Kral:

Brat jego jest w Anglii.

Dolmetscherin Kapkajew:

Sein Bruder befindet sich in England.

Zeuge Józef Kral:

Oni są sami w Polsce.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und die sind allein in Polen.

Vorsitzender Richter:

Von wem spricht er jetzt? Von dem

Dolmetscherin Kapkajew [unterbricht]:

Von diesem Kameraden.

Vorsitzender Richter:

Ja, von dem Szyjdon?

Dolmetscherin Kapkajew:

Pan mówił o tym Szyjdonie?

Zeuge Józef Kral:

O Szyjdonie.

Vorsitzender Richter:

Szyjdon.

Dolmetscherin Kapkajew:

Von Szyjdon.

Zeuge Józef Kral:

Również żona adwokata Mańki gdzieś, ktoś przeczuwała skądś, że ja muszę wiedzieć o śmierci jej męża.

Dolmetscherin Kapkajew:

Die Ehefrau von dem Rechtsanwalt Mańka, die hat irgendwie gefühlt und geahnt, daß ich etwas vom Tode ihres Mannes wissen müßte.

Zeuge Józef Kral:

Więc ponieważ powiedzieli jej inni, że on był zabity w kompani karnej, że ja byłem w tym czasie w kompani karnej.

Dolmetscherin Kapkajew:

Weil ihr die anderen gesagt haben, er ist in der Strafkompanie erschossen worden, und ich bin auch in der

Zeuge Józef Kral [unterbricht]:

Nie, nie »erschossen«. On był nie zastrzelony, on był zabity.

Dolmetscherin Kapkajew:

Daß er in der Strafkompanie getötet worden ist und ich zu der Zeit in der Strafkompanie war.

Zeuge Józef Kral:

Uważam, że ci ludzie, byli przeznaczeni już z góry, że oni będą zabici.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich nehme an, daß diese Leute von vornherein bestimmt waren, daß sie getötet werden.

Zeuge Józef Kral:

Ponieważ widziałem, że Stark bezpośrednio podchodził do mojego kolegi

Dolmetscherin Kapkajew:

Weil ich gesehen habe, wie Stark direkt zu meinem Kameraden ging

Zeuge Józef Kral:

W towarzystwie Stiwitza, Oberscharführer Stiwitza.

Dolmetscherin Kapkajew:

In Begleitung von dem Oberscharführer Stiwitz.

Zeuge Józef Kral:

I mówił do niego: »dlaczego pomału pracuje«.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und er sagte zu ihm: »Warum arbeitet er so langsam?«

Zeuge Józef Kral:

Myśmy w tym czasie pracowali w żwirowni za kuchnią.

Dolmetscherin Kapkajew:

Wir haben zu dieser Zeit in der [...] Kiesgrube gearbeitet, hinter der Küche.

Zeuge Józef Kral:

Wtenczas Stark uderzył sztylem od ł opaty jego.

Dolmetscherin Kapkajew:

Damals hat Stark ihn mit dem Schaufelstiel geschlagen

Zeuge Józef Kral:

Jak on był schylony tutaj w szyję z tyłu.

Dolmetscherin Kapkajew:

Als er gebückt stand, hier am Hals.

Zeuge Józef Kral:

On był silnym chł opakiem.

Dolmetscherin Kapkajew:

Er war ein starker Junge.

Zeuge Józef Kral:

I on zawył i zawołał: »Jezus Maria zabijają mnie!«

Dolmetscherin Kapkajew:

Er schrie dann auf: »Jesus Maria, man tötet mich!«

Zeuge Józef Kral:

Wtenczas Stark mówi: »Teraz ci ta Schwarze Madonna pomoże.«

Dolmetscherin Kapkajew:

Der Stark hat gesagt: »Jetzt hilft dir die Schwarze Madonna.«

Zeuge Józef Kral:

Razem ze Stiwitzem Stark zabił mojego kolegę w haniebny sposób.

Dolmetscherin Kapkajew:

Zusammen mit Stiwitz tötete der Angeklagte Stark meinen Kameraden auf furchtbare Art und Weise.

Zeuge Józef Kral:

To się działo w żwirowni na głębokości koło 6 metrów.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das war in der Kiesgrube, in einer Tiefe von etwa sechs Metern.

Zeuge Józef Kral:

I odl egłości około 4 metrów od mojego miejsca pracy.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und in einer Entfernung von etwa vier Metern von meiner Arbeitsstelle.

Zeuge Józef Kral:

W kompani karnej była przyjęta pewna jeszcze zasada.

Dolmetscherin Kapkajew:

In der Strafkompanie, da herrschte eine bestimmte Regel.

Zeuge Józef Kral:

Że więźniowie, którzy byli przeznaczeni w tym dniu do zabicia

Dolmetscherin Kapkajew:

Daß die Häftlinge, die an diesem Tag zum Tode bestimmt wurden

Zeuge Józef Kral:

Musieli zabierać z sobą nosiłki.

Dolmetscherin Kapkajew:

Sie mußten eine Bahre mitnehmen.

Zeuge Józef Kral:

Trage. Tragi takie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Eine Trage.

Zeuge Józef Kral:

To były 4, 2 takie drążki tak i 2 tak.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das waren so vier Stäbe, zwei quer und zwei längs, ein Gestell.

Zeuge Józef Kral:

Starzy więźniowie z góry wiedzieli, że więzień, który zabiera nosiłki ze sobą

Dolmetscherin Kapkajew:

Die Häftlinge, die alten Häftlinge, die haben gewußt: Jeder, der so eine Trage mitnimmt, der wird dortbleiben.

Zeuge Józef Kral:

Ten będzie na tych nosiłkach z powrotem przyniesiony

Dolmetscherin Kapkajew:

Der wird wieder zurückgebracht darauf.

Zeuge Józef Kral:

Ale jako nieboszczyk.

Dolmetscherin Kapkajew:

Aber bereits als ein Toter.

Zeuge Józef Kral:

To samo stało się z Erichem Szyjdonem

Dolmetscherin Kapkajew:

Dasselbe geschah mit Erich Szyjdon

Zeuge Józef Kral:

I z adwokatem Mańką.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und mit dem Rechtsanwalt Mańka.

Zeuge Józef Kral:

Mańkę zabijano ok oło 10 metrów ode mnie

Dolmetscherin Kapkajew:

Mańka wurde etwa zehn Meter von mir entfernt getötet.

Zeuge Józef Kral:

W ten sam sposób jak Erich Szyjdon.

Dolmetscherin Kapkajew:

Auf dieselbe Weise wie Erich Szyjdon.

Zeuge Józef Kral:

W tym dniu znieśliśmy 10 więźniów na blok 11.

Dolmetscherin Kapkajew:

An diesem Tage brachten wir [...] zehn Häftlinge auf den Block 11.

Zeuge Józef Kral:

Ponieważ trupy musiały być przyniesione do bloku 11 celem sprawdzenia stanu, czy się zgadza ilość czy nie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Weil die Leichen auf den Block 11 gebracht werden mußten, um die Stärke festzustellen, ob die Zahl übereinstimmt oder nicht.

Zeuge Józef Kral:

Następnie trupy te odniesione zostały na blok 28 do kostnicy.

Dolmetscherin Kapkajew:

Später wurden diese Leichen auf den Block 28 gebracht, in die Leichenhalle.

Zeuge Józef Kral:

Stamtąd prawdopodobnie, na pewno wywożeni byli do krematorium numer I.

Dolmetscherin Kapkajew:

Von dort wurden sie sicher ins Krematorium gebracht. — Pierwszego?

Zeuge Józef Kral:

Krematorium numer I.

Dolmetscherin Kapkajew:

In das Krematorium Nummer I.

Zeuge Józef Kral:

To było za politycznym oddziałem.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das war hinter der Politischen Abteilung.

Vorsitzender Richter:

[Pause] Herr Zeuge, Sie haben uns eben zwei Vorfälle geschildert, und zwar den ersten Vorfall, wo diese drei Häftlinge in ein Loch mit Wasser getrieben worden sind.

Dolmetscherin Kapkajew:

Przedtem, pan opisał nam 2 wypadki. Pierwszy wypadek jest wtedy, kiedy 3 więźniów zostało wrzuconych do...

Zeuge Józef Kral:

Najpierw, tak.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja.

Vorsitzender Richter:

Ich habe nicht recht mir ein Bild machen können, ob es sich bei diesen drei Häftlingen um solche Leute handelte, die mit Ihnen zusammen bei diesem Neubau-Kommando waren.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nie mogłem sobie dokładnego obrazu stworzyć, czy ci 3, to byli ludzie, którzy pracowali razem z panem w komandzie Neubau?

Zeuge Józef Kral:

Nie, to nie było jeszcze komando Neubau, to jeszcze była kompania karna.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nein, das war noch nicht das Kommando Neubau, sondern die Strafkompanie.

Vorsitzender Richter:

Strafkompanie. Waren das Kameraden von Ihnen, die mit Ihnen zusammen in der Strafkompanie waren?

Dolmetscherin Kapkajew:

Ale to byli pana koledzy, którzy z panem razem pracowali w tej karnej kompani?

Zeuge Józef Kral:

I Szyjdon był mój kolega, który był razem ze mną aresztowany i sądzony przez Sąd Narodowy w Wiedniu.

Dolmetscherin Kapkajew:

Szyjdon wurde zusammen mit mir verhaftet und auch in Wien von dem Volksgericht verurteilt.

Vorsitzender Richter:

Nein, freigesprochen worden ist er ja.

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy on był też zwolniony tak jak pan wtedy?

Zeuge Józef Kral:

Nie. On został zabity przez

Dolmetscherin Kapkajew [unterbricht]:

Nie, nie, nie wtedy w Wiedniu?

Zeuge Józef Kral:

Tak, tak.

Dolmetscherin Kapkajew:

Wtedy w Wiedniu?

Zeuge Józef Kral:

Tak, tak.

Dolmetscherin Kapkajew:

Er auch, ja.

Vorsitzender Richter:

Auch freigesprochen. Jetzt spreche ich aber mal nicht von Szyjdon und auch nicht von Mańka, sondern von dem ersten Fall, den uns der Zeuge geschildert hat.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ale my nie mówimy o tym wypadku z Mańką i z Szyjdonem, tylko o pierwszym wypadku.

Zeuge Józef Kral:

Tylko mówimy o wykopie bloku 15?

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja. Bei den Ausgrabungen des Blocks 15.

Vorsitzender Richter:

Ja. Da möchte ich gern zunächst wissen, ob diese drei Häftlinge Mitglieder der Strafkompanie waren wie auch der Zeuge.

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy tych 3 więźniów, ci 3 więźniowie to byli też jak pan członkowie kompani karnej?

Zeuge Józef Kral:

Tak jest.

Dolmetscherin Kapkajew:

Jawohl.

Vorsitzender Richter:

Ja. Und

Zeuge Józef Kral [unterbricht]:

Tylko z transportu żydowskiego.

Dolmetscherin Kapkajew:

Aber sie waren nur aus einem jüdischen Transport.

Vorsitzender Richter:

Ja. Sie waren aus einem anderen Transport, waren aber dann in die Strafkompanie gekommen, genauso wie der Zeuge.

Dolmetscherin Kapkajew:

Oni byli, pochodzili z innego transportu, ale przybyli do kompani karnej tak jak pan.

Zeuge Józef Kral:

Oni przyszli do kompani karnej gdzieś koło 3, 2 tygodnie później.

Dolmetscherin Kapkajew:

Sie kamen in die Strafkompanie etwa zwei Wochen später.

Vorsitzender Richter:

Ja. Nun [...] hat der Zeuge seine Erzählung eingeleitet mit den Worten, daß Stark zunächst zum Block 11 gegangen sei und dann mit einem gewissen [Engelschall] oder so ähnlich wieder zurückgekommen wäre.

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy pan zaczął od tego, że on szedł, oskarżony Stark szedł w kierunku bloku 11 i później on wrócił z tym drugim Engelschallem.

Zeuge Józef Kral:

On szedł z kierunku bloku 11 i prowadził ze sobą 3 cywili.

Dolmetscherin Kapkajew:

Er ging in Richtung des Blocks 11 und führte drei Zivilisten mit.

Vorsitzender Richter:

Und die hat er dort irgendwie zurückgelassen in Block 11?

Dolmetscherin Kapkajew:

I on tamtych zostawił gdzieś, tych cywili?

Zeuge Józef Kral:

Tych zostawił w bloku 11 i z Blockführerem z bloku 11 Engelschallem wrócił z powrotem.

Dolmetscherin Kapkajew:

Er ließ diese drei Häftlinge auf dem Block 11 und kehrte mit dem Blockführer des Blocks 11, [Engelschall], zurück. [...]

Vorsitzender Richter:

Ja, kehrte er zurück. Wissen Sie noch, wann das ungefähr gewesen ist?

Dolmetscherin Kapkajew:

Wie pan, kiedy to było mniej więcej?

Zeuge Józef Kral:

To było latem 41 roku.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das war im Sommer 41.

Zeuge Józef Kral:

Wtedy, kiedy ja znajdowałem się w kompani karnej.

Dolmetscherin Kapkajew:

Als ich in der Strafkompanie war.

Vorsitzender Richter:

Ja. Sie nannten dann einen Namen, Isaak Siłacz oder so ähnlich.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nein, nein, nein, das war ein Irrtum mit dem »siłacz«. »Siła« bedeutet »Kraft« in Polnisch.

Vorsitzender Richter:

Wie heißt das?

Dolmetscherin Kapkajew:

»Siła« bedeutet Kraft.

Vorsitzender Richter:

Athlet.

Dolmetscherin Kapkajew:

Aber er meinte »siłacz« im Sinne: ein sehr starker Mann.

Vorsitzender Richter:

Eines Athleten, ja.

Dolmetscherin Kapkajew:

Na, ein starker Mann.

Vorsitzender Richter:

Eines starken Mannes.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und Isaak war der Vorname von diesem [...] starken jungen Mann.

Zeuge Józef Kral:

Przezwisko, tak jego nazywano.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das war nur so ein Spitzname, so hat man ihn genannt. [...]

Zeuge Józef Kral:

Die SS — go tak nazywali.

Dolmetscherin Kapkajew:

Die SS-Leute nannten ihn so.

Vorsitzender Richter:

Da habe ich also

Dolmetscherin Kapkajew [unterbricht]:

Kraftprotz.

Vorsitzender Richter:

Den Zeugen insofern falsch verstanden, als ich ursprünglich der Auffassung war, von diesen drei Häftlingen, die er da weggebracht hatte, hätte er zwei ins Wasser getrieben und ertränkt. Das ist nicht wahr?

Dolmetscherin Kapkajew:

Więc to nie jest tak, że on odprowadzał 3 więźniów i 2 z nich on utopił?

Zeuge Józef Kral:

Nie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nie. — Nein, nein.

Vorsitzender Richter:

Nein.

Zeuge Józef Kral:

Powtórzę!

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich wiederhole, wenn Sie wollen.

Zeuge Józef Kral:

Więc, więc

Vorsitzender Richter [unterbricht]:

Nein, jetzt ist es mir klar. Er kam zurück, hat dann zusammen mit Engelschall die Leute, die da arbeiteten, sogenannten Sport treiben lassen, indem er sie ins Wasser hetzte und wieder heraus.

Dolmetscherin Kapkajew:

Więc on wrócił z powrotem z tym drugim i zaczął »sport« uprawiać.

Zeuge Józef Kral:

Więc z Engelschallem urządzili »sport« kompani karnej.

Dolmetscherin Kapkajew:

Sie veranstalteten dann zusammen mit dem Engelschall »Sport« in der Strafkompanie.

Vorsitzender Richter:

Ja. Und wie viele Menschen sind da im Wasser umgekommen?

Zeuge Józef Kral:

Około 20.

Dolmetscherin Kapkajew:

Etwa 20.

Vorsitzender Richter:

Etwa 20. Wissen Sie

Zeuge Józef Kral [unterbricht]:

Oprócz tych 3.

Dolmetscherin Kapkajew:

Außer diesen dreien.

Vorsitzender Richter:

Außer diesen dreien, nämlich außer dem

Dolmetscherin Kapkajew [unterbricht]:

Z 2 czy 3?

Zeuge Józef Kral:

Słucham?

Vorsitzender Richter:

Bitte?

Dolmetscherin Kapkajew:

Er hat »zwei« gesagt.

Vorsitzender Richter:

Er hat »zwei« gesagt, so.

Zeuge Józef Kral:

Te 2.

Vorsitzender Richter:

Und das war also der Szyjdon und der... nein, das war ja wieder was anderes.

Dolmetscherin Kapkajew [unterbricht]:

Nein, nein, nein.

Vorsitzender Richter:

Nein, das war der

Dolmetscherin Kapkajew [unterbricht]:

Ohne Namen.

Vorsitzender Richter:

Vater von dem Isaak.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das war später. Das war alles später.

Vorsitzender Richter:

Nein, also der Isaak, der war doch damals...

Dolmetscherin Kapkajew:

Das ist danach, während des »Sportes«. Und vorher

Vorsitzender Richter [unterbricht]:

Während des »Sportes«.

Sprecher (nicht identifiziert):

Er meint die drei Zivilisten.

Vorsitzender Richter:

Ja, also bitte, [...] da habe ich das nicht richtig mitbekommen.

Dolmetscherin Kapkajew:

Darf ich das bitte noch mal?

Vorsitzender Richter:

Ja.

Dolmetscherin Kapkajew:

Als die drei Zivilisten geführt wurden, hatte Stark den Eindruck, sagte der Zeuge, daß die Häftlinge nach denen sich umgedreht oder geguckt hätten, und daraufhin ließ er zwei hineinspringen ins Loch.

Vorsitzender Richter:

Ach, so war das.

Zeuge Józef Kral:

Momencik, więc on wpędził tę grupę, która pracowała u góry przy odrzucaniu ziemi do dołu.

Dolmetscherin Kapkajew:

Er trieb die ganze Gruppe, die oben gearbeitet hat beim Erdeausschaufeln hinein ins Loch, die ganze Gruppe.

Vorsitzender Richter:

Ja.

Dolmetscherin Kapkajew:

I przy tym?

Zeuge Józef Kral:

Przy tym utopiło się właśnie

Dolmetscherin Kapkajew:

Und dabei ertranken... — Ilu?

Zeuge Józef Kral:

2 więźniów.

Dolmetscherin Kapkajew:

Zwei Häftlinge.

Vorsitzender Richter:

Zwei ertranken dabei.

Dolmetscherin Kapkajew:

Zwei Häftlinge ertranken dabei.

Vorsitzender Richter:

Ja.

Zeuge Józef Kral:

Ponieważ więźniowie skakali jeden na drugiego

Dolmetscherin Kapkajew:

Weil die Häftlinge

Zeuge Józef Kral [unterbricht]:

Do wody.

Dolmetscherin Kapkajew:

Einer über den anderen in Eile hineingesprungen sind

Zeuge Józef Kral:

Którzy trzymali w rękach i kilofy i łopaty, jak byli przy pracy.

Dolmetscherin Kapkajew:

Mit allem, was sie in der Hand gerade hatten, eine Schaufel oder

Vorsitzender Richter [unterbricht]:

Sind sie ertrunken?

Dolmetscherin Kapkajew:

So

Vorsitzender Richter [unterbricht]:

Sind sie untergegangen?

Dolmetscherin Kapkajew:

So entstand ein Durcheinander. — I 2?

Zeuge Józef Kral:

2 zostało, prawda, utopionych w tym czasie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und zwei ertranken dabei.

Zeuge Józef Kral:

Więc mogło być też, że drugi na niego skoczył i złamał mu kręgosłup, nie wiem jak.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich weiß nicht, wie das entstand. Vielleicht einer sprang dem anderen auf den Rücken, und dabei wurde die Wirbelsäule... auf welche Weise, weiß ich nicht, aber zwei ertranken.

Vorsitzender Richter:

Ertranken. Nachdem die beiden ertrunken waren, da bekam dieser Isaak den Befehl?

Dolmetscherin Kapkajew:

Nein.

Vorsitzender Richter:

Nein?

Dolmetscherin Kapkajew:

Dann gingen Sie weiter, und dann kamen sie zurück und trieben »Sport«.

Vorsitzender Richter:

Ja.

Dolmetscherin Kapkajew:

Bei diesem »Sporttreiben«, da... — Niech pan teraz sam opowiada!

Vorsitzender Richter:

Da bekam doch der Isaak den Befehl?

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja, ja. [...]

Vorsitzender Richter:

Auf dem Hinweg zwei

Dolmetscherin Kapkajew:

Przy tym »sporcie« otrzymał Izaak rozkaz, topienia ludzi?

Zeuge Józef Kral:

Tak.

Vorsitzender Richter:

Auf dem Hinweg zwei

Dolmetscherin Kapkajew:

Po powrocie?

Zeuge Józef Kral:

Po powrocie z bloku 11 Starka w towarzystwie Engelschalla, Blockführera bloku 11.

Dolmetscherin Kapkajew:

Auf dem Rückweg, nachdem Stark mit dem Blockführer des Blocks 11, Engelschall, zurückkam und »Sport« trieb, da bekam Isaak

Vorsitzender Richter [unterbricht]:

Der Isaak den Befehl, die Leute zu ertränken.

Dolmetscherin Kapkajew:

Wtedy otrzymał Izaak rozkaz topić ludzi?

Zeuge Józef Kral:

Tak. Ponieważ najpierw musieli skakać z góry na dół i kilka razy

Dolmetscherin Kapkajew:

Weil sie zuerst von oben nach unten springen mußten, einige Male.

Zeuge Józef Kral:

A później, jak się zmęczyli, kazali Izaakowi topić tych ludzi.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und als sie dann ermüdeten, da ließen sie den Isaak die Menschen ertränken.

Zeuge Józef Kral:

I w czasie tego całego »sportu« zginęło około 20 więźniów.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und während dieses sogenannten Sports starben etwa 20 Häftlinge.

Zeuge Józef Kral:

M iędzy innymi Izaak musiał utopić swojego ojca.

Dolmetscherin Kapkajew:

Unter anderem mußte Isaak seinen eigenen Vater ertränken.

Vorsitzender Richter:

Ja.

Zeuge Józef Kral:

I przy tym, jak topił swojego ojca

Dolmetscherin Kapkajew:

Und als er dabei war, den Vater zu ertränken...

Vorsitzender Richter:

Wurde er wahnsinnig und schrie.

Zeuge Józef Kral:

Zwariował

Dolmetscherin Kapkajew:

Da wurde er wahnsinnig.

Zeuge Józef Kral:

I ponieważ krzyczał niesamowicie

Dolmetscherin Kapkajew:

Und weil er furchtbar geschrien hatte

Zeuge Józef Kral:

Przez oskarżonego Starka został zastrzelony w wodzie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Wurde er im Wasser vom Angeklagten Stark erschossen.

Vorsitzender Richter:

Ja. Nun sagen Sie bitte: Sie waren damals doch selbst wohl durch diesem sogenannten Sport gequält?

Dolmetscherin Kapkajew:

Więc pan w tym czasie również był męczony w ten sam sposób tym »sportem«.

Zeuge Józef Kral:

Nie, ja murowałem, ja jako murarz pracowałem przy narożnikach.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nein, ich hatte als Maurer gearbeitet.

Zeuge Józef Kral:

I murowałem narożnik od bloku 4

Dolmetscherin Kapkajew:

Und mauerte die Ecke von dem Block 4

Zeuge Józef Kral:

Od strony bloku

Dolmetscherin Kapkajew:

Von der Seite des Blocks 4.

Zeuge Józef Kral:

Tak. [Pause]

Vorsitzender Richter:

Wie weit war das entfernt?

Dolmetscherin Kapkajew:

Jaka była odległość?

Zeuge Józef Kral:

Jakieś 10 metrów.

Dolmetscherin Kapkajew:

Zehn Meter etwa.

Vorsitzender Richter:

Zehn Meter. Nun, Herr Zeuge, kein Mensch kann von Ihnen verlangen, daß Sie heute die genaue Zahl derjenigen wissen, die da ertränkt worden sind.

Dolmetscherin Kapkajew:

Żaden człowiek nie może żądać od pana dzisiaj, żeby podał pan dokładną ilość osób, które utonęły wtedy.

Vorsitzender Richter:

Haben Sie gesehen, daß mehr als einer ertränkt worden ist?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy widział pan, że więcej od jednego, więcej niż 1 osoba utonęła przy tym?

Zeuge Józef Kral:

Nie, ja dokład nie powiem

Dolmetscherin Kapkajew:

Nein, ich sage es genau

Zeuge Józef Kral:

Ponieważ wszystkie trupy musiały być odniesione, musiały być policzone przy apelu

Dolmetscherin Kapkajew:

Weil alle Leichen doch genau gezählt werden mußten beim Appell, um festzustellen

Zeuge Józef Kral:

Czy blok zgadza się, czy ilość zgadza się.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ob die Zahl im Block stimmt.

Vorsitzender Richter [unterbricht]:

Stimmte.

Zeuge Józef Kral:

Ponieważ to nie był 1 wypadek, było wiele innych wypadków, o których opowiem później.

Dolmetscherin Kapkajew:

Weil das kein Einzelfall war, es waren andere Fälle, von denen ich noch später berichten werde.

Zeuge Józef Kral:

Więźniowie, którzy mieli złamane nogi, względnie ręce przy pracy

Dolmetscherin Kapkajew:

Die Häftlinge, die Arm- oder Beinbrüche während der Arbeit erlitten

Zeuge Józef Kral:

Byli przynoszeni do bloku

Dolmetscherin Kapkajew:

Die wurden auf den Block gebracht

Zeuge Józef Kral:

I zabijani w umywalni na bloku 11.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und im Waschraum des Blocks 11 getötet.

Vorsitzender Richter:

Ja. Da wollen wir nachher darüber sprechen.

Dolmetscherin Kapkajew:

To o tym potem będziemy mówić.

Vorsitzender Richter:

Ich möchte gern wissen, wieso der Zeuge hier eine genaue Zahl angeben kann und ob er es will, derjenigen Häftlinge, die bei dem »Sportmachen« ums Leben gekommen sind?

Dolmetscherin Kapkajew:

Więc w jaki sposób pan może, i pan chce, podać dokładną ilość tych więźniów, którzy zginęli, podczas wykonywania tego »sportu«.

Zeuge Józef Kral:

Ponieważ, jeżeli było odliczone i widzieliśmy, bo więźniowie zabici byli zawsze poukładani pod ścianą i odliczeni ile ich było.

Dolmetscherin Kapkajew:

Weil es gezählt wurde, die Leichen wurden hingelegt und gezählt.

Zeuge Józef Kral:

Od st rony bloku 10. Pod ścianą bloku 10.

Dolmetscherin Kapkajew:

An der Wand des Blocks 10.

Vorsitzender Richter:

An der Wand des Blocks 10.

Zeuge Józef Kral:

Gdzie front, jak myśmy się ustawiali do apelu, frontem do bloku 10.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und wir stellten uns zum Appell frontal zum Block 10.

Vorsitzender Richter:

Haben Sie bei dieser Gelegenheit die Anzahl der Leichen zählen können?

Dolmetscherin Kapkajew:

I pan przy tej okazji miał możność policzyć trupy?

Zeuge Józef Kral:

Przez godzinę czasu.

Dolmetscherin Kapkajew:

Eine Stunde lang.

Vorsitzender Richter:

Haben Sie dort im Appell gestanden?

Zeuge Józef Kral:

Tak.

Dolmetscherin Kapkajew:

Pan stał tam?

Zeuge Józef Kral:

Myśmy stali, można było patrzeć i liczyć.

Dolmetscherin Kapkajew:

Wir standen. Wir konnten sie sehen und zählen.

Vorsitzender Richter:

Und wie viele haben Sie gezählt?

Dolmetscherin Kapkajew:

I ile pan wtedy liczył?

Zeuge Józef Kral:

23.

Dolmetscherin Kapkajew:

23.

Vorsitzender Richter:

[Pause] Waren bei diesen 23 auch die Leichen der beiden Häftlinge, die zuerst hineingetrieben worden sind, die Leiche des Isaak und seines Vaters?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy przy tym były trupy tych 2 i Izaaka i jego ojca? To wszystko?

Zeuge Józef Kral:

Tak, wszystko razem.

Dolmetscherin Kapkajew:

Alles zusammen.

Vorsitzender Richter:

Alles zusammen.

Zeuge Józef Kral:

To było żniwo tego dnia.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das war die Ernte dieses Tages.

Vorsitzender Richter:

Sagen Sie bitte weiter: Sind diese 23 Leute alle durch die Schuld des Stark umgekommen?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy ci 23, tych ludzi, czy oni wszyscy zginęli z winy Starka?

Zeuge Józef Kral:

To ja nie mogę powiedzieć, jak oni się umówili między sobą.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das kann ich nicht sagen, wie sie untereinander besprochen haben.

Vorsitzender Richter:

Ja.

Zeuge Józef Kral:

W każdym wypadku uważam, ponieważ pierwszych kazał spędzić Stark do wody uważam, że poprosił Blockführera tej kompani Engelschalla i zarządzili w kompani »sport«. Te »sporty« w obozie były znane, a szczególnie w kompani karnej.

Dolmetscherin Kapkajew:

Weil Stark die zwei ersten ins Wasser getrieben hat, denke ich mir, daß er den Blockführer gebeten hat, mitzukommen und »Sport« zu treiben. Weil das eine Sitte war, mit der Strafkompanie »Sport« zu treiben.

Zeuge Józef Kral:

Uważam, że nie trzeba było prosić jeden drugiego, tylko słowo powiedzieć i już się

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich denke, man brauchte gar nicht zu bitten, es genügte, ein Wort zu sagen.

Zeuge Józef Kral:

Bo w kompani karnej więźniowie byli wszyscy przeznaczeni do zabicia.

Dolmetscherin Kapkajew:

Weil in der Strafkompanie alle Häftlinge dazu bestimmt waren, getötet zu werden.

Zeuge Józef Kral:

A szczególnie ci więźniowie, którzy mieli czarne, czerwone punkty, a Żydzi w ogóle nie mogli dłużej żyć jak miesiąc w kompani karnej.

Dolmetscherin Kapkajew:

Besonders diese Menschen, die in der Strafkompanie die schwarzen und die roten Punkte hatten. Und die Juden, die konnten in der Strafkompanie nicht länger als einen Monat leben.

Zeuge Józef Kral:

No około, zależy!

Dolmetscherin Kapkajew:

Ungefähr.

Zeuge Józef Kral:

Ponieważ musieli miejsce zrobić dla drugich.

Dolmetscherin Kapkajew:

Weil sie doch einen Platz freimachen mußten für die anderen.

Vorsitzender Richter:

Ich möchte nur gern zwei Dinge wissen, zunächst einmal: Waren unter diesen Leichen auch solche Menschen, die vielleicht bei der Arbeit umgekommen sind durch Unfall oder so etwas?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy wśród tych 23 ludzi byli też tacy, którzy zmarli na skutek wypadków pracy?

Zeuge Józef Kral:

1.

Dolmetscherin Kapkajew:

Einer war dabei.

Vorsitzender Richter:

Einer war dabei?

Dolmetscherin Kapkajew:

1 był?

Zeuge Józef Kral:

1.

Dolmetscherin Kapkajew:

Einer.

Zeuge Józef Kral:

1 młody człowiek.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ein junger Mann.

Vorsitzender Richter:

[Pause] Und wer hat denn diesen »Sport« geleitet, wer hat also die Befehle gegeben zum »Sporttreiben«?

Dolmetscherin Kapkajew:

Kto prowadził ten »sport«, kto wydawał rozkazy w tym, do tego »sportu«?

Zeuge Józef Kral:

Blockführer Engelschall dał rozkaz esesmanom razem ze Starkiem, tak ja uważam. Więc esesman Stark i Engelschall pogadali

Dolmetscherin Kapkajew [unterbricht]:

Chwileczkę proszę pana. — Ich denke so, daß der [Engelschall] zusammen mit dem Stark den SS-Männern

Zeuge Józef Kral [unterbricht]:

Ci, co nas pilnowali.

Dolmetscherin Kapkajew:

Die uns bewacht haben, den Befehl gegeben hat.

Zeuge Józef Kral:

Nie zaraz. Więc ja uważam, ponieważ Stark i Engelschall rozmawiali i z tymi esesmanami, którzy nas pilnowali

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich denke so, weil der [Engelschall] und Stark mit den SS-Männern, die uns bewachten, gesprochen haben

Zeuge Józef Kral:

Że powodem tego zabicia tych 22 więźniów był Stark jedynie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Denke ich, daß der Schuldige an dem Tod von den 23 der Stark allein war.

Zeuge Józef Kral:

Ponieważ jak on już rozpoczął, jak prowadził tych 3 cywili.

Dolmetscherin Kapkajew:

Weil er begann, als er die drei Zivilisten bereits geführt hatte.

Vorsitzender Richter:

Ja. Das sind aber alles Überlegungen, die Sie anstellen. Sie haben es weder gehört, noch wissen Sie es [unverständlich]

Dolmetscherin Kapkajew:

Ale to są pana przypuszczenia: pan tego ani widział, ani słyszał.

Zeuge Józef Kral:

Na przykład?

Dolmetscherin Kapkajew:

Was zum Beispiel?

Vorsitzender Richter:

Wenn er jetzt sagt: Ich nehme an, daß Stark mit dem [Engelschall] gesprochen hat und beide mit den bewachenden SS-Leuten gesprochen haben, muß ich doch daraus schließen, daß der Zeuge sagen will, der unmittelbare Befehl zum »Sportmachen« ging von den bewachenden SS-Leuten aus.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ponieważ pan powiedział, że Engelschall i Stark rozmawiali z tym esesmanami, którzy nas pilnowali.

Zeuge Józef Kral:

Tak.

Dolmetscherin Kapkajew:

Więc rozumiem to tak, że bezpośredni rozkaz wydawany był przez tych esesmanów, którzy was pilnowali.

Zeuge Józef Kral:

Tak jest.

Vorsitzender Richter:

So war es gewesen?

Dolmetscherin Kapkajew:

So war es.

Zeuge Józef Kral:

Tak, tak, tak.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja, so war es.

Vorsitzender Richter:

So war es gewesen. Waren während dieses »Sporttreibens« Stark und [Engelschall] anwesend?

Dolmetscherin Kapkajew:

Ale przy tym »sporcie« Stark i Engelschall, oni byli przy tym obecni?

Zeuge Józef Kral:

Tak jest.

Dolmetscherin Kapkajew:

Jawohl.

Zeuge Józef Kral:

Stali do końca i zabawiali się tym, wyśmiewali.

Dolmetscherin Kapkajew:

Sie standen bis zum Ende und belustigten sich daran.

Vorsitzender Richter:

Und amüsierten sich darüber. Das war der zweite Fall. Jetzt kommen wir zu dem dritten, nämlich dem Fall, wo Erich Szyjdon [...] [...] und der Mańka [...] dann umgekommen sind, nachdem Stark zu ihnen gesagt hatte, warum arbeitet ihr so langsam, und sie dann mit einem Schaufelstiel erschlagen hatte. Ist das richtig?

Dolmetscherin Kapkajew:

Więc dobrze pana zrozumiałem, że Szyjdon i Mańka zginęli, wtedy, kiedy Stark podszedł do nich i powiedział: »dlaczego tak wolno pracujecie, powoli pracujecie!« i zabił ich od łopaty.

Zeuge Józef Kral [unterbricht]:

Uderzył!

Dolmetscherin Kapkajew:

Uderzeniem, trzonkiem od łopaty.

Zeuge Józef Kral [unterbricht]:

Sztylem od łopaty!

Dolmetscherin Kapkajew:

No tak sztylem

Zeuge Józef Kral [unterbricht]:

Sztylem od łopaty i to się działo w żwirowni za kuchnią.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja, und das war in der Kiesgrube hinter der Küche.

Vorsitzender Richter:

Ja. Habe ich Sie richtig verstanden, wenn ich glaube, Sie haben gesagt, daß Stark den Isaak erschossen hat?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy dobrze pana zrozumiałem, że pan powiedział, że Stark zabił Izaaka?

Zeuge Józef Kral:

Tak.

Dolmetscherin Kapkajew:

Isaaka, tego »siłacza«?

Zeuge Józef Kral:

Tak.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja.

Zeuge Józef Kral:

Pon ieważ ja byłem przy narożniku zatrudniony. Działo się u mnie, jak w tym momencie

Dolmetscherin Kapkajew:

Weil ich da an der Ecke beschäftigt war

Zeuge Józef Kral:

Ja nie widziałem, że jak Stark strzelał

Dolmetscherin Kapkajew:

Habe ich dann nicht gesehen, wie Stark geschossen hat.

Zeuge Józef Kral:

Tak, ale widziałem, jak Stark schował do pochwy pistolet.

Dolmetscherin Kapkajew:

Aber ich habe gesehen, wie Stark die Pistole wieder einsteckte.

Zeuge Józef Kral:

I słyszałem strzał i pytałem się drugich

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich hörte auch einen Schuß.

Zeuge Józef Kral:

I później po skończonej pracy pytałem się drugich

Dolmetscherin Kapkajew:

Nach getaner Arbeit fragte ich die anderen

Zeuge Józef Kral:

Pytałem się więźniów bliżej zatrudnionych, kto rzeczywiście strzelił.

Dolmetscherin Kapkajew:

Die Häftlinge, die näher waren, wer wirklich geschossen hat.

Zeuge Józef Kral:

Oświadczono mi, że Oberscharführer Stark.

Dolmetscherin Kapkajew:

Man sagte mir, der Oberscharführer Stark.

Vorsitzender Richter:

Wie alt war dieser Stark damals?

Dolmetscherin Kapkajew:

Ile lat miał Stark wtedy?

Zeuge Józef Kral:

Stark mógł mieć około 24 do 28 lat, więcej nie miał, w tych granicach.

Dolmetscherin Kapkajew:

Der Stark dürfte damals so zwischen 24 und 28 Jahren gewesen sein, nicht mehr.

Vorsitzender Richter:

Würden Sie ihn heute wiedererkennen?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy pan by go rozpoznał dzisiaj?

Zeuge Józef Kral:

Mogę, sąd pozwoli, popatrzę, to zobaczę.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich kann ja versuchen zu schauen.

Vorsitzender Richter:

Ja. Können wir nachher machen. Damit auch keine Namensverwechslung vorliegt, daß nicht vielleicht statt Stark ein Starke gemeint ist? [...]

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy nie jest to przypa dkiem pomyłka w nazwisku? Czy to nie jest Stark a Starke? E na końcu.

Vorsitzender Richter:

Oder Stock?

Zeuge Józef Kral:

Oberscharführer Stark z oddziału politycznego.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das war der Oberscharführer Stark aus der Politischen Abteilung.

Vorsitzender Richter:

Ja, ja.

Zeuge Józef Kral:

On był znany. To byli znani esesmani, których więźniowie znali.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das waren bekannte SS-Männer, die von Häftlingen gekannt wurden.

Zeuge Józef Kral:

Starsi więźniowie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Die älteren Häftlinge, die kannten sie.

Vorsitzender Richter:

Ja, aber unser Angeklagter Stark, der ist erst im September 1942 Oberscharführer geworden.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nasz oskarżony Stark został mianowany Oberscharführerem dopiero we wrześniu 42 roku.

Zeuge Józef Kral:

Może być, znam go, ja wtenczas nie miałem czasu patrzeć na dystynkcje.

Dolmetscherin Kapkajew:

Es kann sein. Damals hatte ich keine Zeit, die Dienstgrade zu beobachten.

Vorsitzender Richter:

Also Sie meinen, er könnte dann vielleicht auch noch nicht Oberscharführer gewesen sein?

Dolmetscherin Kapkajew:

To znaczy, że on może wtedy nie był

Zeuge Józef Kral [unterbricht]:

Może był, w każdym wypadku esesman oddziału politycznego Sta rk

Dolmetscherin Kapkajew:

Vielleicht auch Unterscharführer. Es war auf jeden Fall ein SS-Mann Stark aus der Politischen Abteilung.

Vorsitzender Richter:

Ja. Das war Stark. Dann wollten Sie noch etwas sagen über Dylewski.

Dolmetscherin Kapkajew:

A co pan chce jeszcze powiedzieć o Dylewskim?

Zeuge Józef Kral:

Ja mam jeszcze do powiedzenia, ja bym bardzo prosił Wysokiego Sądu, czy nie można by było zrobić przerwy, względnie przerwać na dzisiaj już, bo ja czuję się naprawdę zmęczony.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich habe aber eine große Bitte. Ich fühle mich sehr, sehr müde. Ob man für heute nicht abbrechen könnte mit der Vernehmung?

Zeuge Józef Kral:

Jeżeli Wy soki Sąd będzie sobie życzył, więc jeszcze mogę, coś o Dylewskim powiedzieć.

Dolmetscherin Kapkajew:

Wenn das Hohe Gericht natürlich es sich wünscht, dann werde ich noch über Dylewski aussagen.

Zeuge Józef Kral:

Jeżeli to musi, jeżeli to musiałoby koniecznie być.

Dolmetscherin Kapkajew:

Aber nur, wenn das unbedingt sein muß.

Zeuge Józef Kral:

Albo bym prosił o przerwę na chwilę.

Dolmetscherin Kapkajew:

Oder wenigstens für eine Weile eine Pause.

Nebenklagevertreter Raabe:

Herr Vorsitzender, ich wollte nur zu Bedenken geben, daß ja an sich sowieso der Gutachter das auch hören müßte, der Herrn Stark zu beurteilen hat. [...] Der Gutachter müßte ja an sich auch noch das hören, das ist ja wohl das Gravierendste, was bisher über Stark vorgetragen wurde.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja. — O Starku już jest koniec.

Zeuge Józef Kral:

Ja o Starku nie chcę więcej mówić, nie będę, nie chcę.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich will nicht mehr von Stark sprechen. [...]

Zeuge Józef Kral:

Nie, nie już więcej nie, dziękuję, nie będę dalej.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nein, nein, danke.

Vorsitzender Richter:

Ja, also es bleibt uns jetzt folgende Wahl: Entweder wir brechen die Vernehmung des Zeugen Kral jetzt ab. Dann müßte der Zeuge Kral eine Woche hier bleiben noch, um dann fertig vernommen zu werden, wobei sich seine Vernehmung in erster Linie noch darauf erstreckt, was er über Dylewski zu sagen hat, und dann eventuell die Fragen zu beantworten, die von seiten der Prozeßbeteiligten gestellt werden.

Dolmetscherin Kapkajew:

Jeżeli teraz przerwiemy, to będzie musiał pan zostać jeszcze tydzień tutaj, żeby zeznać jeszcze o Dylewskim i ewentualnie odpowiedzieć na pytania, które będą panu postawione.

Zeuge Józef Kral:

Tak, jeszcze bym [+ chciał ] się odezwać o innych oskarżonych, których tutaj rozpoznałem na sali oskarżonych.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich möchte nämlich noch von anderen Angeklagten, die ich hier erkannt habe, berichten.

Vorsitzender Richter:

Dann stehen Sie doch bitte einmal auf. Und ich bitte die Angeklagten, auch mal aufzustehen.

Dolmetscherin Kapkajew:

To niech pan sobie wstanie, popatrzy.

Vorsitzender Richter:

Und sehen Sie sich bitte einmal die einzelnen Leute an. Sie können ruhig auch dahinten hingehen, damit Sie die zweite Reihe besser sehen.

Zeuge Józef Kral:

[unverständlich] Dylewski.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nummer sechs: Dylewski.

Zeuge Józef Kral:

Numer 7: Broad.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nummer sieben: Broad.

Zeuge Józef Kral:

[unverständlich] Boger.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nummer vier: Boger.

Zeuge Józef Kral:

[Pause] Numer 11: Kaduk.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nummer elf: Kaduk.

Zeuge Józef Kral:

Numer 2: oskarżony Mulka.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nummer zwei: Angeklagter Mulka.

Zeuge Józef Kral:

Numer 19: esesman Klehr.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nummer 19: Klehr. [...]

Zeuge Józef Kral:

Numer 5: Stark.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nummer fünf: Stark.

Zeuge Józef Kral:

Z pozostałych znam sylwetki, ale nie mam do nich takiej pretensji, jak do tych, o których mówiłem.

Dolmetscherin Kapkajew:

Die anderen Personen sind mir bekannt, aber denen gegenüber habe ich keine solche Vorwürfe wie die, die ich ja den anderen, die ich vorher erwähnt habe, gegebenüber habe.

Vorsitzender Richter:

Also Sie haben erkannt: Dylewski, Broad, Boger, Kaduk, Mulka, Klehr und Stark. Stimmt das?

Sprecher (nicht identifiziert):

Mehr [unverständlich] erkannt. Er sagt nur, gegen die könne er nichts sagen.

Vorsitzender Richter:

Ja.

Verteidiger Laternser:

[unverständlich] soll er mal sagen, welche er erkennt.

Dolmetscherin Kapkajew:

Die Personen. Nein, ich sagte: Die Personen sind mir bekannt. — Osoby ale nazwiska. Pan może powiedzieć innych?

Zeuge Józef Kral:

Sylwetki mi są znane, ale ja nie mógłbym o nich zeznawać.

Dolmetscherin Kapkajew:

Die Silhouetten, die Personen sind mir bekannt. Aber ich bin nicht in der Lage, über sie auszusagen.

Vorsitzender Richter:

Ja, wollen Sie uns dann der Vollständigkeit halber sagen, wen Sie außer den eben genannten noch erkannt haben.

Dolmetscherin Kapkajew:

Proszę pokazać, powiedzieć, których pan poza tymi, których pan wymienił, których pan jeszcze rozpoznał.

Zeuge Józef Kral:

Więc twarz znajoma, to jest numer 15.

Dolmetscherin Kapkajew:

Also die Nummer 15, das Gesicht ist mir bekannt.

Vorsitzender Richter:

Wissen Sie aber nicht, um wen es sich handelt?

Dolmetscherin Kapkajew:

Nie wie pan o kogo chodzi?

Zeuge Józef Kral:

Numer 9.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ale nie wie pan o kogo chodzi?

Zeuge Józef Kral:

Nie, nie wiem [unverständlich]

Dolmetscherin Kapkajew:

Nein, nur das Gesicht ist mir bekannt.

Zeuge Józef Kral:

Numer 9.

Dolmetscherin Kapkajew:

Dann Nummer neun.

Zeuge Józef Kral:

To jest prawdopodobnie esesman, który pełnił służbę na bloku 11.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das ist wahrscheinlich der SS-Mann, der auf dem Block 11 Dienst hatte. [Pause] Das wäre alles von mir aus.

Vorsitzender Richter:

Ja. [Pause] Sagen Sie bitte, Herr Zeuge, haben Sie den Angeklagten Stark, den Sie uns eben als solchen benannt haben, zweifelsfrei als den Mann wiedererkannt, der damals diese Dinge gemacht hat, die Sie uns soeben erzählt haben?

Dolmetscherin Kapkajew:

Proszę powiedzieć, czy ten, którego pan dzisiaj rozpoznał jako Stark, czy to jest ta sama osoba, która dokonała właśnie tych czynów, o których pan dzisiaj nam opowiadał?

Zeuge Józef Kral:

Rysy twarzy wskazują, że to jest ten człowiek.

Dolmetscherin Kapkajew:

Die Gesichtszüge deuten darauf hin, daß es derselbe Mensch ist.

Vorsitzender Richter:

Ja. Nun würde ich dann vorschlagen, wenn der Zeuge sich heute außerstande fühlt, weitere Aussagen zu machen, daß wir ihn bitten, noch einmal zu kommen, und zwar am nächsten Donnerstag vielleicht.

Dolmetscherin Kapkajew:

Więc powiedziano, że pan dzisiaj nie jest w stanie dalej zeznawać

Vorsitzender Richter:

Während wir jetzt mit der Vernehmung des Zeugen Kłodziński beginnen. Was hatten Sie noch?

Dolmetscherin Kapkajew:

To w takim razie przerwaliśmy do czwartku, przyszłego czwartku, mógłby pan...

Vorsitzender Richter:

Bitte schön.

Verteidiger Laternser:

Ich wollte nur die Anregung geben, ob es vielleicht nicht so versucht werden sollte, daß wir jetzt eine Pause einlegen und daß dann der Zeuge befragt wird, ob er dann in der Lage ist weiter auszusagen.

Vorsitzender Richter:

Tja, Her r Rechtsanwalt, das ist nur so, wir kommen mit der Zeit derart ins Gedränge. Wir haben den Doktor Kłodziński für den Montag, den 11. Mai geladen. Ich hätte natürlich sehr gern gehabt, wenn wenigstens der Zeuge Kral heute zu Ende vernommen worden wäre. Aber Sie waren heute vormittag nicht da und wissen deshalb nicht, wie außerordentlich der Zeuge heute morgen unter seinen Aussagen gelitten hat und daß es uns kaum möglich war, heute morgen schon, die Vernehmung durchzuführen. Der Zeuge hat uns heute morgen so schreckliche Dinge berichtet, daß ich ihm durchaus glaube, daß er so erschüttert war, daß er auch heute nachmittag nicht mehr ganz im Besitze seiner Kraft ist. Es würde nach meinem Dafürhalten eine unzumutbare Forderung an den Zeugen darstellen, wenn ich ihn bestimmen würde, jetzt noch weiter auszusagen. Das ist mein persönlicher Eindruck.

Verteidiger Laternser:

Das haben Sie zu entscheiden. Das Gericht hat es zu entscheiden.

Vorsitzender Richter:

Ja.

Verteidiger Laternser:

Ich habe nur die Anregung gegeben, ob man

Vorsitzender Richter [unterbricht]:

Es wäre mir selbst lieb.

Verteidiger Laternser:

Ob wir eine Erholungspause einlegen und es dann versucht wird. Und wenn er dann erklärt, er könne nicht mehr, dann kann man natürlich so verfahren, wie Sie vorschlagen. Ich meine aber, das Normale ist, daß man versucht, die Vernehmung zu Ende zu führen.

Vorsitzender Richter:

Ja, selbstverständlich, das wäre ja in unserem Sinne auch.

Verteidiger Laternser:

Ja sicher, deswegen sage ich es ja auch.

Vorsitzender Richter:

Ja, nun. Wollen wir es so machen?

Sprecher (nicht identifiziert):

Wir können es ja mal versuchen.

Vorsitzender Richter:

Ja. Also wollen wir mal zehn Minuten Pause einlegen bis um 14.45 Uhr. Vielleicht kann der Zeuge doch nachher noch etwas aussagen.

Dolmetscherin Kapkajew:

Z 10 minut przerwy i potem jeszcze spróbujemy z panem dalej.

Zeuge Józef Kral:

Więc ja bym prosił, bo ja boję się, że ja nie będę mógł w ogóle dalej zeznawać.

Vorsitzender Richter:

265 der Strafprozeßordnung. Nehmen Sie das bitte ins Protokoll auf: »Wird der Angeklagte Stark darauf hingewiesen, daß die Entscheidung des Gerichts wegen der ihm zur Last gelegten Fälle unter Umständen auch aufgrund des § 211 Strafgesetzbuch, nämlich wegen Mordes, ergehen kann. Er wird auf die Veränderung des rechtlichen Gesichtspunktes hingewiesen, und es wird ihm Gelegenheit gegeben, sich seine Verteidigung entsprechend einzurichten.«[13] Und nun Herr Rechtsanwalt Erhard, bitte schön.

Verteidiger Erhard:

Herr Vorsitzender, ich bin selbstverständlich ebenso wie die anderen Prozeßbeteiligten über diese Aussage nicht wenig überrascht, die der Zeuge gemacht hat. Ich möchte aber darauf hinweisen, daß die Aussage nicht beendet ist und daß noch eine ganze Reihe von klärenden Fragen erforderlich sind, aus denen sich dann ergeben wird, wie die Aussage zu beurteilen ist. Und deshalb bitte ich vorerst, keine Beschlüsse irgendwelcher Art zu fassen, bevor die Aussage beendet ist.

Staatsanwalt Vogel:

Mit Rücksicht darauf habe ich auch davon abgesehen, schon heute Nachtragsanklage zu erheben. Ich möchte das zurückstellen, bis die Verteidigung Gelegenheit hat, den Zeugen zu befragen. Bei der Haftfrage bin ich allerdings der Auffassung, daß darüber schon heute entschieden werden muß.

Verteidiger Erhard:

Ich bin der Auffassung, es ist nicht darüber zu entscheiden. Denn wenn sich ergeben sollte, daß die Aussage mindestens nicht im vollen Umfang verwertbar ist, dann wird sich auch bezüglich der Beurteilung, ob Beihilfe oder eventuelle Täterschaft, sich etwas ändern können, aber nicht ändern brauchen.

Vorsitzender Richter:

Ja. Der Angeklagte Stark, wollen Sie uns etwas noch dazu sagen? Sie haben gehört, der Herr Staatsanwalt steht zunächst auf dem Standpunkt, daß die Ihnen zur Last gelegten Handlungen unter dem Gesichtspunkt des Mordes nach § 211 Strafgesetzbuch zu werten sein könnten. Er hat aus diesem Grunde auch die Verschonung von der Untersuchungshaft nicht mehr für gerechtfertigt erachtet und beantragt, den Haftbefehl, der gegen Sie ja noch besteht, in Vollzug zu setzen. Sie haben das Recht, sich dazu zu äußern.

Angeklagter Stark:

Herr Vorsitzender, was soll ich dazu äußern?

Vorsitzender Richter:

Nun, können Sie sich denn nicht zu dem wenigstens mal erklären, was der Zeuge gesagt hat? Stimmt denn das, oder stimmt das nicht?

Angeklagter Stark:

Nein, das stimmt nicht.

Vorsitzender Richter:

Das stimmt nicht.

Angeklagter Stark:

So etwas habe ich nicht getan.

Vorsitzender Richter:

So etwas haben Sie nicht getan.

Angeklagter Stark:

Nein.

Verteidiger Erhard:

Herr Vorsitzender, ich bin in der Lage, in der nächsten Sitzung... ich war ja völlig überrascht, wir wußten ja nicht, daß über Stark etwas heute vorgehen würde, mindestens bei diesem Zeugen nicht. Ich hätte, wenn ich das gewußt hätte, dem Zeugen Dinge vorlegen können, bei denen sich eine ganze Reihe von weiteren Zweifelsfragen mit Sicherheit ergeben hätte. Wenn ich dem Gericht die Fotografien des Angeklagten Stark aus dem Jahre 1941 in Uniform vorlege, dann wird das Gericht sich unschwer ein Bild darüber machen können, ob irgend jemand ihn für mindestens 24 bis 28 Jahre alt halten konnte. Aber ich kann da jetzt nichts zur Verteidigung sagen. Wir haben den Zeugen nicht zu Ende gefragt, und ich bin überrascht.

Vorsitzender Richter:

Tja. Bitte schön, Herr Nebenkläger, ja.

Nebenklagevertreter Ormond:

Verzeihung, ich will nur sagen, daß ich mich für die Nebenklage dem Antrag der Staatsanwaltschaft in vollem Umfang anschließe. Ich finde das, was der Zeuge vorgebracht hat, war so eindrucksvoll, so eindringlich und so erschütternd, daß meines Erachtens Zweifel an der Richtigkeit dieser Aussage nicht gegeben sein können. Und ich finde, der Antrag der Staatsanwaltschaft, insbesondere auf Haftbefehl, ist im vorliegenden Fall in vollem Umfang gerechtfertigt und man müßte ihm stattgeben.

Vorsitzender Richter:

Herr Rechtsanwalt Staiger.

Verteidiger Staiger:

Ich darf ganz kurz mich den Ausführungen des Herrn Rechtsanwalt Erhard anschließen. Ich möchte noch betonen, daß vor der abschließenden Vernehmung des Zeugen nicht mit hinreichender Sicherheit festgestellt werden kann, ob tatsächlich in bezug auf die Punkte, die der Zeuge hier vorgetragen hat, auch dringender Tatverdacht vorliegt, der allein ausreichend wäre, um den Haftbefehl wieder in Vollzug zu setzen. Ich beantrage deshalb zusätzlich, die Beschlußfassung über den Antrag der Staatsanwaltschaft zurückzustellen, bis der Zeuge endgültig vernommen ist und die Verteidigung Gelegenheit hatte, ihm die

47. Verhandlungstag, 21.5.1964

Fortsetzung der Vernehmung des Zeugen Józef Kral

Vorsitzender Richter:

Des Zeugen fortfahren bezüglich des Angeklagten Stark. Und zwar wollen wir zunächst den Herrn Medizinaldirektor Doktor Lechler darüber informieren, daß in der letzten Sitzung der Zeuge Kral, der hier sitzt, veschiedenes ausgesagt hat bezüglich des Angeklagten Stark, den Sie ja wohl begutachten, Herr Medizinaldirektor.

Er hat unter anderem folgendes gesagt: Der Angeklagte Stark habe, als er einzelne Leute abgeführt habe in den Bunkerblock 11, zunächst zwei Leute zurückgejagt und davon sei, glaube ich, einer ertrunken. Oder zwei ertrunken. Er sei dann zurückgekommen vom Block 11 und hätte zusammen mit einem anderen SS-Mann sogenannten Sport treiben lassen. Das heißt, er hätte die Häftlinge so lange immer wieder in ein Wasserbecken oder ein Wasserloch hineingehetzt, bis die schließlich vor Schwäche nicht mehr hätten sich aus dem Wasser herausschaffen können. Er hätte zum Überfluß noch einen gewissen sehr kräftigen Häftling, Isaak, angewiesen, die schwachen Häftlinge in dem Wasser zu ertränken. Schließlich hätte er diesen Isaak angewiesen, seinen eigenen Vater zu ertränken. Der Isaak sei daraufhin wahnsinnig geworden. Er habe jedenfalls also laut zu schreien angefangen, woraufhin Stark diesen Isaak erschossen habe. Ja. [Pause]

Nach Aussage dieses Zeugen soll er dann weiterhin mit einem Schaufelstiel einen Menschen getötet haben, und zwar ganz in der Nähe dieses Zeugen, der das mit eigenen Augen gesehen haben will. Das ist bezüglich des Angeklagten Stark hier gesagt worden. Und das Schwurgericht hat daraufhin den Haftbefehl, der gegen den Angeklagten Stark schon und noch bestanden hat, wieder in Vollzug gesetzt, weil mit Rücksicht auf diese Aussage der dringende Verdacht entstanden ist, daß Stark nicht, wie wir bisher nach dem Eröffnungsbeschluß voraussetzen mußten, nicht als Eigentäter in Frage kam. Sondern wir mußten jetzt seine Täterschaft auch mit in den dringenden Tatverdacht hineinnehmen und haben infolgedessen den Haftbefehl wieder in Vollzug setzen müssen. Das zu Ihrer Orientierung.

Und nun: Hat das Gericht noch Fragen zu stellen bezüglich des Angeklagten Stark? Nein. Die Staatsanwaltschaft?

Staatsanwalt Vogel:

Eine Frage, Herr Kral. Sie haben diese drei Vorfälle geschildert, wobei die zwei ersten sich am gleichen Tag ereignet haben. Können Sie noch eine Zeitangabe machen, wann sich der dritte abgespielt hat, die Tötung der Häftlinge Szyjdon und Mańka?

Dolmetscherin Kapkajew:

Opisał pan w poprzednich swoich zeznaniach 3 wypadki zabicia. 3 wypadki zabicia przez oskarżonego Starka, z których 2 wypadki miały miejsce tego samego dnia. Czy może pan podać dokładną datę zarówno tych 2 pierwszych wypadków jak i następnego?

Zeuge Józef Kral:

Daty dokładnej nie mogę powiedzieć, tylko mogę określić czas.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich bin nicht in der Lage, ein genaues Datum anzugeben. Ich kann nur zeitmäßig begrenzt etwas angeben.

Staatsanwalt Vogel:

Ja.

Zeuge Józef Kral:

Więc było to latem 41 roku.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das war im Sommer 1941.

Staatsanwalt Vogel:

War es vor oder nach den anderen beiden Fällen?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy ten 2 wypadek był przed czy po?

Zeuge Józef Kral:

Po. To było w żwirowni za kuchnią, ten 2 wypadek.

Dolmetscherin Kapkajew:

Trzeci wypadek. Bo dwa pierwsze miały jednocześnie

Zeuge Józef Kral [unterbricht]:

2 pierwsze były na bloku 15 przy wykopach.

Dolmetscherin Kapkajew:

Die ersten zwei Fälle ereigneten sich in der Nähe der Ausschachtungen bei Block 15. Der dritte Fall ereignete sich

Zeuge Józef Kral:

To było w żwirowni

Dolmetscherin Kapkajew:

Danach in der Kiesgrube.

Zeuge Józef Kral:

Za kuchnią.

Dolmetscherin Kapkajew:

Hinter der Küche.

Zeuge Józef Kral:

Bo były 2 żwirownie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Weil wir

Staatsanwalt Vogel:

Eingeschlagen hat und daß er ihn dann erschossen hatte. Und Sie sagten dann anschließend, auf dieselbe Art und Weise habe er auch den Häftling Mańka getötet. Können Sie das noch mal näher präzisieren? Hat er auch Herrn Mańka mit der Schaufel erst geschlagen und dann erschossen, oder hat er ihn mit dem Schaufelstiel totgeschlagen?

Dolmetscherin Kapkajew:

Powiedział pan opisując sposób zabicia 2 swoich kol egów Szyjdona i Mańkę, że Szyjdon został z początku

Zeuge Józef Kral [unterbricht]:

Szyjdon.

Dolmetscherin Kapkajew:

Szyjdon został uderzony z początku łopatą, sztylem od łopaty a później zastrzelony przez oskarżonego i że drugi wypadek Mańki miał miejsce w ten sam sposób.

Zeuge Józef Kral:

W ten sam spósob.

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy może pan dokładnie jeszcze raz opisać, jak to było?

Zeuge Józef Kral:

Więc Szyjdon i Mańka już rano zabierali nosiłki ze sobą do żwirowni.

Dolmetscherin Kapkajew:

Szyjdon und Mańka nahmen bereits morgens, als sie in die Kiesgrube gingen, die Trage mit.

Zeuge Józef Kral:

I ci więźniowie już szli do pracy w tyle w kompanii karnej. W tyle w kompanii szli.

Dolmetscherin Kapkajew:

Sie gingen bereits ganz am Ende der Strafkompanie.

Zeuge Józef Kral:

I już wiadomo było, że ci więźniowie, którzy noszą nosiłki, że na nosiłkach zostaną przyniesieni, że zostaną przy pracy zabici.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und es war ja bekannt, diese Häftlinge, die solche Tragbahren mitnahmen, die werden darauf zurückgebracht als Leichen.

Zeuge Józef Kral:

Więc pracowaliśmy w żwirowni na dole.

Dolmetscherin Kapkajew:

Wir haben in der Kiesgrube unten gearbeitet.

Zeuge Józef Kral:

Ja, Szyjdon i Mańka.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich, Szyjdon und Mańka.

Zeuge Józef Kral:

W pewnym momencie przyszedł właśnie Stark, oskarżony Stark i Stiwitz.

Dolmetscherin Kapkajew:

In einem Augenblick kamen der Angeklagte Stark und Stiwitz dazu.

Zeuge Józef Kral:

I doszedł bezpośrednio doszedł do Szyjdona. I powiedzieli mu:

Dolmetscherin Kapkajew:

Sie kamen direkt auf Szyjdon zu und sagten:

Zeuge Józef Kral:

»Dlaczego tak pomału pracuje?«

Dolmetscherin Kapkajew:

»Warum arbeitet er so langsam?«

Zeuge Józef Kral:

W pewnym momencie został uderzony z tyłu w szyję,

Dolmetscherin Kapkajew:

Dann wurde er von hinten an den Hals geschlagen.

Zeuge Józef Kral:

Wywrócił się

Dolmetscherin Kapkajew:

Er fiel

Zeuge Józef Kral:

I zaczął krzyczeć.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und begann zu schreien.

Zeuge Józef Kral:

W tym momencie obaj esesmani zaczęli zabijać Szyjdona.

Dolmetscherin Kapkajew:

In diesem Augenblick begannen die beiden SS- Männer, den Szyjdon zu töten.

Zeuge Józef Kral:

Zabijali go około 15 do 20 minut.

Dolmetscherin Kapkajew:

Sie töteten ihn während 15 bis 20 Minuten.

Zeuge Józef Kral:

I odniesiono go na stos, gdzie leżeli już poprzednio zabici koledzy.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und dann wurde er auf einen Haufen gebracht, wo bereits andere tote Kameraden lagen.

Zeuge Józef Kral:

To s amo stało się po Szyjdonie z Mańką.

Dolmetscherin Kapkajew:

Dasselbe geschah nach Szyjdon mit Mańką.

Zeuge Józef Kral:

Wtenczas zostało zabitych 10 kolegów.

Dolmetscherin Kapkajew:

Damals wurden zehn Kameraden getötet.

Zeuge Józef Kral:

Tym samym sposobem.

Dolmetscherin Kapkajew:

Auf die gleiche Weise.

Zeuge Józef Kral:

Ponieważ w kompanii karnej, w transporcie tym, który przyszedł, byli więźniowie, którzy byli oznaczeni czerwonymi i czarnymi punktami.

Dolmetscherin Kapkajew:

Da in diesem Transport in der Strafkompanie die Häftlinge waren, die schwarze und rote Punkte trugen

Zeuge Józef Kral:

Byli więźniami bezwartościowymi, niebezpiecznymi dla esesmanów, więc

Dolmetscherin Kapkajew:

Waren sie als Häftlinge unnütz und gefährlich für die SS-Männer.

Zeuge Józef Kral:

Mogli zrobić z nimi, co chcieli. Zabić, kiedy im się podobało.

Dolmetscherin Kapkajew:

Sie konnten mit ihnen machen, was sie wollten, und sie jederzeit, wenn sie Lust dazu hatten, töten.

Zeuge Józef Kral:

Uważam, że Szyjdon i Mańka byli przez oddział polityczny... Stark wiedział o tym, że oni mają być skazani.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich bin der Meinung, daß Stark gewußt hatte, daß sie getötet werden dürfen.

Zeuge Józef Kral:

Ponieważ takim systemem wykończono 3 transporty w kompanii karnej.

Dolmetscherin Kapkajew:

Auf diese Weise hat man drei Transporte in der Strafkompanie erledigt. [...]

Vorsitzender Richter:

Drei.

Zeuge Józef Kral:

I w tym okresie lata, w 41.

Dolmetscherin Kapkajew:

Gerade zu der gleichen Zeit, damals im Sommer 1941.

Zeuge Józef Kral:

Była taka straszna masakra, kiedy wykończono około 100 więźniów czyli 4 rollwagi takim samym sposobem.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das war ein furchtbares Massaker. Man hat ja 100 Häftlinge auf diese

Zeuge Józef Kral [unterbricht]:

Okoł o.

Dolmetscherin Kapkajew:

Etwa 100 Häftlinge auf diese Weise, auf vier Rollwagen, als Leichen fortbringen müssen.

Staatsanwalt Vogel:

Herr Kral, ich muß noch mal fragen: Ist es also richtig, daß sowohl Szyjdon als auch Mańka zunächst mit einem Schaufelstiel oder einem anderen Instrument zusammengeschlagen und dann erschossen wurden?

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja jeszcze raz się pana pytam, czy Szyjdon i Mańka zostali zabici w ten sposób, że ich z początku uderzono sztylem od łopaty a potem zastrzelon o, czy jak?

Zeuge Józef Kral:

Więc najpierw ich mordowano, zabijano sztylem a później słyszałem strzały. Ale kto strzelał, to ja nie wiem.

Dolmetscherin Kapkajew:

Zuerst tötete man sie mit dem Schaufelstiel, und dann hörte ich Schüsse. Aber wer geschossen hat, weiß ich ja nicht.

Zeuge Józef Kral:

Bo nie mogłem się za dużo oglądać, dlatego że bałem się, że mnie to samo spotka.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich konnte mich nicht zu sehr immer wieder umdrehen, weil ich Angst hatte, daß mich dasselbe [erlangt].

Staatsanwalt Vogel:

Konnten Sie feststellen, ob mit einer Pistole oder mit einem Karabiner geschossen wurde?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy mógł pan stwierdzić, że zostali oni zabici z pistoletu czy z karabinka?

Zeuge Józef Kral:

Z pistoletu.

Dolmetscherin Kapkajew:

Mit einer Pistole.

Zeuge Józef Kral:

Ponieważ ja jestem sam myśliwym wiem co znaczy strzał z karabinu, czy z fuzji, czy z pistoletu.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich bin selbst Jäger. Ich verstehe schon, ob es ein Karabiner oder eine Pistole ist.

Zeuge Józef Kral:

No i żołnierzem byłem.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und dann war ich doch auch ein Soldat.

Staatsanwalt Vogel:

Danke, ich habe sonst keine Fragen.

Vorsitzender Richter:

Herr Rechtsanwalt Ormond.

Nebenklagevertreter Ormond:

Keine Fragen.

Vorsitzender Richter:

Keine Fragen mehr? Keine Frage mehr. Herr Rechtsanwalt Erhard. [...] Bitte? Ach, der Herr Sachverständige, keine Frage. Bitte schön. [...]

Verteidiger Erhard:

Herr Kral, haben Sie mit dem Herrn Smoleń über Ihre Aussagen generell gesprochen?

Dolmetscherin Kapkajew:

Panie Kral, czy rozmawiał pan z panem Smoleniem ogólnie o pana zeznaniu.

Zeuge Józef Kral:

Ja w ogóle nie chciałem nigdy z nikim rozmawiać na temat Oświęcimia, ponieważ odchorowałem to zawsze, jeżeli rozmawiałem, 2 do 3 tygodni. Ponieważ byłem tak nerwowo wykończony i nigdy nie lubiłem i nie chciałem rozmawiać o takich rzeczach, które ludzie robili. Ponieważ wstydziłem się, że to człowiek mógł zrobić takie rzeczy.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich habe niemals mit jemanden darüber gesprochen, weil ich das nicht gerne tat. Jedesmal, wenn ich über meine Erlebnisse in Auschwitz sprach, war ich danach zwei bis drei Wochen lang krank. Ich vermied, das zu erzählen, was die Menschen da drin getan haben, weil ich mich geschämt habe, daß die Menschen in der Lage waren, das überhaupt zu tun.

Zeuge Józef Kral:

Rozumiałem strzelanie na »ścianie śmiechu«, rozumiałem rozstrzeliwanie przez plutony egzekucyjne, ale nie mogłem zrozumieć, dlaczego w ten sposób można zabijać ludzi, dlaczego ich nie można było humanitarnie zagazować, czy rozstrzelać.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich habe Verständnis und hatte Verständnis dafür, daß die Menschen an der »Lachwand« getötet wurden, daß sie durch ein Exekutionskommando erschossen wurden. Aber ich konnte das nicht begreifen, daß man auf diese Weise sie ermorden mußte, daß man sie nicht auf eine humane Art vergast oder irgendwie anders getötet hätte.

Verteidiger Erhard:

Wie ka m der Herr Smoleń zu Ihnen? Woher kannte er Sie?

Dolmetscherin Kapkajew:

Dlaczego przyszedł Smoleń do pana? Skąd on pana znał?

Zeuge Józef Kral:

Przeżycia moje w obozie były całemu obozowi znane, że byłem w kompanii karnej, że byłem w takim okresie, gdzie nie strzelano, lecz zabijano przy pracy, bo szkoda było w ten czas kuli do człowieka.

Dolmetscherin Kapkajew:

Im ganzen Lager waren meine Erlebnisse bekannt. Jeder wußte, daß ich in der Strafkompanie war, und zwar zu der Zeit, zu der man ja nicht auf die Menschen schoss, weil es zu schade war um die Kugel, sondern daß man die einfach mordete. Alle wußten im Lager davon.

Verteidiger Erhard:

Keine Antwort.

Zeuge Józef Kral:

Obóz należy podzielić na 2 etapy, raczej na 3.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das Lagerleben muß man in zwei Zeitperioden, besser gesagt: in drei Etappen teilen.

Zeuge Józef Kral:

Był czas, kiedy wyłącznie przy pracy zabijano.

Dolmetscherin Kapkajew:

Es gab eine Zeit, während der man ausschließlich bei der Arbeit tötete.

Zeuge Józef Kral:

Specjalnie

Vorsitzender Richter [unterbricht]:

Ja, Moment mal, bitte schön.

Verteidiger Erhard [unterbricht]:

Die Frage

Vorsitzender Richter [unterbricht]:

Der Herr Rechtsanwalt hat etwas anderes gefragt. Der Her r Rechtsanwalt wollte wissen, wieso der Herr Smoleń dazu gekommen ist, den Herrn Kral zu vernehmen, wieso er seine Adresse gewußt hat und wieso er zu ihm kam.

Dolmetscherin Kapkajew:

Adwokat życzy, chce wiedzieć, dlaczego pan Smoleń przyszedł do pana, dlaczego on badał pana, przesłuchiwał pana, z jakiego to powodu nastąpiło, w jaki sposób?

Zeuge Józef Kral:

Ponieważ byłem w kompanii karnej i byłem w czasie tej dużej masakry za żwirownią, ponieważ pracowałem przy bloku 15 i siedziałem w bunkrze, dlatego znane były moje przeżycia.

Dolmetscherin Kapkajew:

Weil ich in der Strafkompanie gearbeitet habe. Weil ich während der furchtbaren Massaker hinter der Kiesgrube und bei dem Block 15 dabeigewesen bin. Weil ich im Stehbunker war, darum meine Erlebnisse bekannt waren.

Verteidiger Erhard:

Ja, ist immer noch keine Antwort. Tut mir schrecklich leid. Woher kannte denn der Herr Smoleń Ihren Wohnort, Ihren Aufenthaltsort im Jahre 1959 oder Ende 58?

Dolmetscherin Kapkajew:

Skąd wiedział pan Smoleń pana adres w roku 1959?

Zeuge Józef Kral:

Ja mieszkałem od 45 roku na tym samym miejscu i znali mój adres, ponieważ interesowali się, jak moje zdrowie i jak ja żyję, jak mi się powodzi.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich wohne seit 1945 ununterbrochen im gleichen Ort. Man interessierte sich dafür, wie es mir geht, wie es mir gesundheitlich geht, und überhaupt im allgemeinen, was mit mir los ist.

Verteidiger Erhard:

Hat der Herr Smoleń mit Ihnen nur über den Angeklagte n Boger gesprochen?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy pan Smoleń rozmawiał z panem wyłącznie o oskarżonym Bogerze?

Zeuge Józef Kral:

Ja byłem chory, leżałem na łóżku, byłem poważnie chory, gorączkowałem. Przyszedł do mnie Smoleń jeszcze w towarzystwie 1 czy 2 kolegów. Nie chciałem z nimi rozmawiać, ponieważ byłem naprawdę, wtenczas chory i prosiłem ich: »Dajcie mi spokój. Ja mogę z wami gadać, ale nie dzisiaj.«

Dolmetscherin Kapkajew:

Herr Smoleń kam zu mir mit noch einem oder zwei Kameraden. Und ich lag sehr schwer krank im Bett. Ich war wirklich sehr krank. Ich wollte mit ihnen gar nicht reden. Ich habe gesagt: »Laßt mich in Ruhe, ich werde mit euch später sprechen. Jetzt kann ich nicht.« Ich war wirklich sehr krank. Ich hatte Fieber.

Zeuge Józef Kral:

I pytali się mnie, wtenczas wyłącznie o Bogera.

Dolmetscherin Kapkajew:

Sie haben mich damals ausschließlich nach dem Boger gefragt.

Zeuge Józef Kral:

Bo chodziło im wyłącznie o Bogera.

Dolmetscherin Kapkajew:

Weil es ihm um den Boger ging.

Verteidiger Erhard:

Ich habe nicht danach gefragt, ob er nur nach dem Herrn Boger gefragt hat, sondern ob nur über den Herrn Boger gesprochen wurde. [...]

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja nie zapytałam

Verteidiger Erhard [unterbricht]:

Ich bitte, den Zeugen noch einmal zu fragen, ob er nur über den Angeklagten Boger mit dem Herrn Smoleń gesprochen hat.

Dolmetscherin Kapkajew:

Jeszcze raz proszę zapytać świadka, czy rozmawiał pan z Smoleniem tylko o oskarżonym Bogerze.

Zeuge Józef Kral:

Wyłącznie rozmawialiśmy o Bogerze.

Dolmetscherin Kapkajew:

Wir sprachen lediglich von dem Angeklagten Boger.

Zeuge Józef Kral:

I to krótko, lakonicznie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ganz kurz und lakonisch.

Verteidiger Erhard:

Und später auch nicht mehr?

Dolmetscherin Kapkajew:

I później już też nie?

Zeuge Józef Kral:

Nie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nein.

Verteidiger Erhard:

Mit niemandem?

Dolmetscherin Kapkajew:

Z nikim?

Zeuge Józef Kral:

Nie lubiłem rozmawiać na temat już zaznaczyłem, że nie lubiłem rozmawiać na temat obozu.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nein, ich habe bereits betont, daß ich es nicht mochte, über das Lager zu sprechen.

Verteidiger Erhard:

Eine weitere Frage: Lesen Sie die Informationsblätter des Auschwitz-Komitees?

Dolmetscherin Kapkajew:

Jeszcze jedno pytanie.

Staatsanwalt Vogel:

Ich widerspreche dieser Frage. Ich bin der Auffassung, was der Zeuge in seiner Freizeit liest oder sonst tut, hat mit der Aufklärung hier in diesem Strafverfahren nichts zu tun.

Verteidiger Erhard:

Ich bitte Sie, über die Zulässigkeit der Frage zu entscheiden. Augenblick bitte. Ich möchte dem Richter etwas vorlegen. [Pause] [unverständlich]

Vorsitzender Richter:

Über die Frage wird nachher entschieden werden. Ich bitte, die nächste Frage einstweilen zu stellen.

Verteidiger Erhard:

Herr Kral, erzählen Sie doch bitte noch einmal, wie die Bauvorhaben im Stammlager I ausgeführt wurden, und wann.

Dolmetscherin Kapkajew:

Panie Krale, może pan będzie łaskawy powiedzieć, w jaki sposób budowa przechodziła w Stammlagrze.

Zeuge Józef Kral:

Obóz z początku był rozbudowywany przez prywa tne firmy.

Dolmetscherin Kapkajew:

Zuerst haben die Privatfirmen die Bauarbeiten durchgeführt.

Zeuge Józef Kral:

To mnie jeszcze nie było w obozie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Aber ich war damals noch nicht im Lager.

Zeuge Józef Kral:

Następnie było stworzone komando Neubau, istniało już.

Dolmetscherin Kapkajew:

Dann wurde ein Kommando Neubau organisiert. Das heißt, es existierte bereits.

Zeuge Józef Kral:

Do którego ja później przyszedłem.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und zu diesem Kommando kam ich dann später.

Zeuge Józef Kral:

Kommandoführerem był wtenczas Rottenführer Lubitz, a później Unterscharführer Lubitz.

Dolmetscherin Kapkajew:

Kommandoführer war immer der Rottenführer Lubitz

Zeuge Józef Kral:

Und dann war er Unterscharführer geworden. [...]

Verteidiger Erhard:

Habe ich Sie also richtig verstanden: Sie sind im Juni 1941 ins Lager gekommen. Was sind Sie dann? Gleich zur Strafkompanie gekommen oder erst zum Neubau-Kommando?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy ja dobrze pana zrozumiałem, że przyszedł pan do obozu w czerwcu 1941 roku. I czy pan od razu przeszedł do komando Neubau czy do kompanii karnej?

Zeuge Józef Kral:

Ja już uprzednio zeznawałem, że transport mój, który przyszedł z więzienia, przyszedł bezpośrednio do kompani karnej.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich habe das bereits ausgesagt, daß mein Transport direkt in die Strafkompanie gekommen ist.

Zeuge Józef Kral:

Najpierw byłem jak myśmy przyszli do obozu, to najpierw jeden dzień przenocowałem na bloku 18a u tak zwanego krwawego Alojza.

Dolmetscherin Kapkajew:

Zuerst, also den allerersten Tag, da habe ich übernachtet im Block 18a bei dem sogenannten blutigen Alois.

Zeuge Józef Kral:

Na następny dzień, przyszedł transport Polaków i zebraliśmy się, zbiórkę myśmy mieli. I Lagerführer Fritzsch i Untersturmführer Grabner przekazał ten cały transport do kompanii karnej z naszyciem czerwonych i czarnych punktów.

Dolmetscherin Kapkajew:

Am nächsten Tag kam ein Transport mit Polen ins Lager, und der Lagerkommandant Fritzsch und der Untersturmführer Grabner haben uns alle mit schwarzen und roten Punkten bezeichnet und in die Strafkompanie zugeteilt.

Zeuge Józef Kral:

I tam pracowałem właśnie w żwirowni, koło »Theatergebäude«

Dolmetscherin Kapkajew:

Und dort habe ich eben bei der Kiesgrube neben dem »Theatergebäude«

Zeuge Józef Kral:

Za kuchnią

Dolmetscherin Kapkajew:

Und hinter der Küche gearbeitet

Zeuge Józef Kral:

I wykopy przy bloku 15.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und bei den Ausschachtungen bei Block 15.

Zeuge Józef Kral:

I później murowałem blok 15 i pracowałem aż go przywiozłem pod dach, ale już nie w kompanii karnej. [...]

Dolmetscherin Kapkajew:

Dann habe ich die Maurerarbeit auf dem Block 15 durchgeführt, bis es unter dem Dach stand.

Zeuge Józef Kral:

No i następne bloki zaczęły się rozbudowywać, jedne za drugim.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und dann später wurden die einzelnen Blocks der Reihe nach gebaut.

Zeuge Józef Kral:

Pracowałem przy blokach

Vorsitzender Richter [unterbricht]:

Ist die Frage beantwortet, Herr Rechtsanwalt?

Verteidiger Erhard:

Ich möchte dazu was sagen.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich habe gearbeitet bei den Blocks...

Vorsitzender Richter:

Ja. Moment mal, bitte schön. Augenblick. Was wollten Sie noch für eine Frage stellen?

Verteidiger Erhard:

Ich wollte einen Vorhalt nun machen.

Vorsitzender Richter:

Nämlich?

Verteidiger Erhard:

Herr Zeuge, Sie haben in der vorigen Verhandlung gesagt, sie hätten den Block 4 mit aufgebaut und während der Zeit seien andere Häftlinge der Strafkompanie mit den Ausschachtungsarbeiten für Block 15 befaßt gewesen.

Dolmetscherin Kapkajew:

Pan powiedział w swoim poprzednim zeznaniu, że pracował pan przy bloku 4, a inni więźniowie pracowali przy wykopach przy bloku 15.

Zeuge Józef Kral:

Nieprawda. Murowałem narożnik od strony bloku 4.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das ist nicht wahr. Ich habe gemauert an dem Eckwinkel von der Seite des Blocks 4.

Zeuge Józef Kral:

I od strony bloku 14.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und von der Seite des Blocks 14.

Zeuge Józef Kral:

Mogę wszystko narysować, jak się wszystko odbywało.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das kann ich alles genau zeichnen, wie es

Verteidiger Erhard [unterbricht]:

Ja, Moment.

Dolmetscherin Kapkajew:

Verlaufen ist.

Verteidiger Erhard:

Woran hat er denn nun gebaut? An welchem Block? An Block 15?

Dolmetscherin Kapkajew:

Pracował pan przy bloku 15?

Zeuge Józef Kral:

W kompanii karnej robiłem wykopy przy bloku 15.

Dolmetscherin Kapkajew:

In der Strafkompanie habe ich bei den Ausschachtungen des Blocks 15 gearbeitet.

Zeuge Józef Kral:

Później, jako murarz też w kompanii karnej

Dolmetscherin Kapkajew:

Später als Maurer, aber immer noch in der Strafkompanie.

Zeuge Józef Kral:

Zacząłem właśnie murować na polecenie, ponieważ wybrano nas, bym musiał opowiedzieć, jak było z początku.

Dolmetscherin Kapkajew:

Später wurde ich als Maurer ausgesucht – da muß ich der Reihe nach erzählen – für die Maurerarbeiten.

Zeuge Józef Kral:

I zacząłem murować na polecenie Lagerführera Fritzscha, musiałem jako egzamin zdawać dwa narożniki.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich mußte damals Maurerarbeiten ausführen auf Befehl von dem Lagerführer Fritzsch. Und als eine Prüfung mußte ich so Eckwinkel mauern.

Zeuge Józef Kral:

Do egzaminów takich było postawionych około 50 szczegółów, 18 nie zdało egzaminów, ci skończyli na »sporcie« swoje życie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Zu dieser Prüfung wurden 50 Häftlinge zugezogen. Davon bestanden nur 18, und der Rest starb dann bei dem sogenannten Sport.

Zeuge Józef Kral:

Nie. 18 nie zdało.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ach so. 18 bestanden die Prüfung nicht, nur der Rest bestand. Und die 18 bestanden nicht und starben dann bei dem sogenannten Sport.

Zeuge Józef Kral:

Na podwórze bloku 11.

Dolmetscherin Kapkajew:

Auf dem Hof des Blocks 11.

Zeuge Józef Kral:

Ponieważ jak myśmy wrócili na obiad wszyscy leżeli pod ścianą od wyjścia nieżywi, zabici.

Dolmetscherin Kapkajew:

Weil, wie wir zurückkamen, da lagen alle bereits tot neben dem Eingang

Zeuge Józef Kral:

Po prawej stronie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Rechts, tot.

Verteidiger Erhard:

Ich möchte immer noch gerne meine Frage beantwortet wissen: An welchem Block der Zeuge gemauert hat, als die Ausschachtungsarbeiten an Block 15 im Gange waren?

Dolmetscherin Kapkajew:

Więc w tym czasie, kiedy były wykopy przy bloku 15: Gdzie murował pan, przy jakim bloku?

Zeuge Józef Kral:

Na 15.

Dolmetscherin Kapkajew:

Auf dem Block 15 habe ich gemauert.

Zeuge Józef Kral:

Mówię, że.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich habe es doch gesagt.

Verteidiger Erhard:

Ja, ich bitte um Entschuldigung, wenn ich das anders verstanden habe. Übersetzen Sie ihm das bitte, damit er nicht meint, ich wolle ihm böse.

Dolmetscherin Kapkajew:

Proszę o wybaczenie, jeżeli to inaczej zrozumiałem.

Vorsitzender Richter:

Ich habe den Zeugen verstanden. Er hat zunächst am Block 4 gemauert.

Verteidiger Erhard:

So habe ich ihn auch verstanden.

Vorsitzender Richter:

Ja.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nein, nein. [...] Unter anderem hat er dann angefangen, die Blocks aufzuzählen, und zählte dann Block 4 auf.

Vorsitzender Richter:

Ja.

Zeuge Józef Kral:

Nie. Zaraz. Ja wytłumaczę wszystko jak było, bo widzę, że jest nieporozumienie w ięc ja wolno tłumaczę.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich sehe, daß man das nicht versteht, also bitte, ich erkläre das noch mal ganz genau.

Zeuge Józef Kral:

Więc ja bym może na papierze, żeby tablica była, bym narysował jak wyglądał blok 15.

Dolmetscherin Kapkajew:

Wenn eine Tafel hier wäre, da hätte ich das

Verteidiger Erhard [unterbricht]:

Nein, nein, nein. Herr Vorsitzender, ich bitte, daß der Zeuge das dann selbst mit der Hand aufzeichnet.

Vorsitzender Richter:

Ja, er kann es ja da vorn an der Tafel vorab

Verteidiger Erhard [unterbricht]:

Da stehen aber die Nummern alle sauber drauf.

Vorsitzender Richter:

Ja, so. Na, schön. Also, dann soll er es hier auf einem Stück Papier...

Dolmetscherin Kapkajew:

Może pan na karcie. Proszę niech pan będzie łaskawy.

Zeuge Józef Kral:

[Pause] To był gong.

Verteidiger Erhard:

Er hat an Block 4 gemauert, hat er vorhin gesagt.

Zeuge Józef Kral:

[Pause] To był...

Dolmetscherin Kapkajew:

Niech pan będzie łaskawy napisać, co.

Zeuge Józef Kral:

Tutaj był blok 4, tu. 4 blok 4.Tu był 15, tak. Wykopy wyglądały w ten sposób, tak był blok. Ten narożnik murowałem i tu murowałem sztraby. Tu były wykopy czyli w przekroju wygląda tak. Tu był ten dół.

Dolmetscherin Kapkajew:

Tu wykopanie.

Zeuge Józef Kral:

Zaraz, tak, zaraz. Jeżeli tu mamy ziemię prawda, to były wykopy, tak wyglądały.

Vorsitzender Richter:

Der Block 4 lag grad gegenüber von

Zeuge Józef Kral [unterbricht]:

Tak, i tu była ta woda.

Verteidiger Erhard [unterbricht]:

Die will er aber nicht gemauert haben.

Zeuge Józef Kral:

W tej połowie była woda.

Vorsitzender Richter:

Er kann ja nicht gleichzeitig ausschachten und mauern.

Verteidiger Erhard:

Die Beobachtungen will er aber gemacht haben in der Zeit, als er gemauert hat.

Dolmetscherin Kapkajew:

Co to są sztraby?

Vorsitzender Richter:

Eben, eben.

Staatsanwalt Vogel:

Herr Rechtsanwalt [unverständlich]

Zeuge Józef Kral:

Taki kawałek muru, co można było tu murować.

Vorsitzender Richter:

Er wird es uns sagen.

Zeuge Józef Kral:

Ten kawałek można było, tu jeszcze kopano, tu była woda.

Verteidiger Erhard:

Er soll uns aufklären.

Dolmetscherin Kapkajew:

Niech pan przy tym narożniku, na rogu

Zeuge Józef Kral [unterbricht]:

Tu i tu

Dolmetscherin Kapkajew [unterbricht]:

I później tu

Zeuge Józef Kral [unterbricht]:

Tu

Dolmetscherin Kapkajew [unterbricht]:

I tu.

Zeuge Józef Kral:

I tu.

Dolmetscherin Kapkajew:

W tym czasie, kiedy to się działo, to zabicie gdzie pan był?

Zeuge Józef Kral:

Bo tu była woda, myśmy nie mogli

Dolmetscherin Kapkajew [unterbricht]:

W tym czasie, kiedy to się działo to zabicie, gdzie pan był?

Zeuge Józef Kral:

To ja murowałem tu! Tu murowałem. Tutaj murowałem w ten czas te 2 narożniki razem murowałem.

Vorsitzender Richter:

So. Können wir das jetzt mal sehen.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja. Darf ich das bitte? — A gdzie miało miejsce zabójstwo?

Zeuge Józef Kral:

A zabójstwo, to najpierw oni szli tu. Tu szedł Stark z tymi więźniami. Ci więźniowie tu pracowali, tutaj pracowali. On ich spędził tu do tej wody, ponieważ tu był wykop do tej wody, a ja pracowałem.

Dolmetscherin Kapkajew:

Darf ich mit? Also, hier ist Block 4. Das ist Block 15. Hier sind die Ausschachtungen.

Vorsitzender Richter:

Wo ist Block 4?

Dolmetscherin Kapkajew:

4 ist hier.

Vorsitzender Richter:

Da.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das hat er später gearbeitet. Es spielt sich alles hier um den Block 15 ab. Hier waren Ausschachtungen und da, in der Mitte. Das Wasser war hier, im [Graben].

Vorsitzender Richter:

Ja.

Dolmetscherin Kapkajew:

Da an diesem Eckwinkel und hier an einem Stück Mauer hat er gearbeitet, der Zeuge Kral, hier gearbeitet. Die Häftlinge wurden von Stark hier so geführt, und dann diese Häftlinge, die hier gearbeitet haben, wurden von ihm in dieses Wasser hineingetrieben.

Vorsitzender Richter:

Dann, bitte, fragen Sie ihn doch noch mal folgendes: Solange hier noch ein Wasser

Dolmetscherin Kapkajew [unterbricht]:

Das ist ein Querschnitt. Also das hat er nur gezeichnet, um zu zeigen, wie die Ausschachtungen ausgesehen haben.

Vorsitzender Richter:

Wenn hier noch ein Wasserloch war, kann ich mir nicht vorstellen, daß hier schon gemauert worden ist.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja, er sagte, ein Stück Mauer war bereits da. Und inzwischen noch die Ausschachtungen. Da sollte ein Baderaum hinkommen. [...]

Vorsitzender Richter:

Baderaum.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja, ich werde das noch mal fragen. Also auf jeden Fall hier, sagt er, waren die Ausschachtungen, und da. Die Häftlinge haben hier gearbeitet. Stark kam von der Seite, so den Weg entlang. Der Zeuge befand sich da an einem Stück Mauer und an diesem Eckwinkel, also da hat er gearbeitet.

Verteidiger Erhard:

Wollen Sie ihn vielleicht auch fragen: Der Weg ging aber doch nach unserer Karte, die wir haben, so. [unverständlich]

Ergänzungsrichter Hummerich:

Ist gegenüber von 14. Von 4 und von 14.

Dolmetscherin Kapkajew:

Von der Seite kamen die, sagte er. Von der Seite kamen sie. Diese Häftlinge, die hier standen, wurden hinein in dieses Wasser hier getrieben.

Verteidiger Erhard:

Hier war die Küche.

Dolmetscherin Kapkajew:

Es geht zuerst mal um diese Ausschachtungen. — Panie Kral, może pan będzie łaskawy przyjść tutaj do nas.

Verteidiger Erhard:

Da oben war die Küche, hier war der Eingang.

Vorsitzender Richter:

Also wo ist Block 11?

Dolmetscherin Kapkajew:

Gdzie znajduje się blok 11?

Zeuge Józef Kral:

Tu.

Vorsitzender Richter:

Hier.

Zeuge Józef Kral:

Tak.

Vorsitzender Richter:

Und Stark kam da her.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und ging...

Zeuge Józef Kral:

Stąd szedł tu od Blockführerstuby, tutaj

Dolmetscherin Kapkajew:

Und von der

Zeuge Józef Kral [unterbricht]:

Blok 14.

Dolmetscherin Kapkajew:

Hier ist Block 14.

Zeuge Józef Kral:

Tu jest kuchnia.

Dolmetscherin Kapkajew:

Hier ist die Küche.

Zeuge Józef Kral:

Tak, tu jest kuchnia, a tu jest blok 24.

Dolmetscherin Kapkajew:

Hier ist Block 24.

Zeuge Józef Kral:

Oni szli stąd

Dolmetscherin Kapkajew:

Sie gingen so des Weges

Zeuge Józef Kral:

Prowadzili więźniów do bloku 11.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und er führte die Häftlinge hier auf den Block 11.

Zeuge Józef Kral:

Tutaj, tu jest blok 16, tam 17 i 18 dalej.

Dolmetscherin Kapkajew:

Hier sind 16, 17, 18.

Zeuge Józef Kral:

Ten był murowany przez nas. Tu jest blok 4.

Dolmetscherin Kapkajew:

Die wurden auch von uns gebaut.

Zeuge Józef Kral:

On już był gotowy mniej więcej.

Dolmetscherin Kapkajew:

Hier ist Block 4. Der war fast fertig.

Vorsitzender Richter:

Und dann fragen Sie ihn bitte noch mal, ob es wirklich so gewesen ist, daß hier durch diese Ausschachtungen dieser Wassertümpel gewesen ist?

Zeuge Józef Kral:

Ja, also im ganzen war das 3,80 bis 4 Meter. Und hier war 2 Meter Tiefe. Hier sollte eine Wäscherei sein. — To miało być na co inne zupełnie przeznaczone.

Dolmetscherin Kapkajew:

Aber der Zweck war ein ganz anderer. Die Absicht, es hieß nur.

Zeuge Józef Kral:

Ten blok był budowany na łeb i szyję, na łeb i szyję.

Dolmetscherin Kapkajew:

Dieser Block wurde ganz schnell, Hals über Kopf gebaut. Man brauchte den Block dringend.

Vorsitzender Richter:

Also jedenfalls, er hat hier gearbeitet und hier [unverständlich]

Dolmetscherin Kapkajew [unterbricht]:

Pan pracował, pan pracował tutaj, przy tym narożniku?

Zeuge Józef Kral:

Tak, ja praco wałem, w ten czas murowałem te 2, bo musiałem, a tu robili murarze, uczniowie, ta Maurerschule, tu dostałem. Tu robiłem a to musiałem ciągnąć, żeby murować.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich mußte an diesen beiden Stücken ja fest arbeiten. Weil dazwischen diese Maurerschule, die aus Jünglingen bestand, auch eingesetzt wurde. Die haben hier gearbeitet.

Zeuge Józef Kral:

A tutaj były takie Stiegi, co się schodziło.

Vorsitzender Richter:

Und hier diese [unverständlich]

Dolmetscherin Kapkajew [unterbricht]:

Und hier war so eine Stiege, hier ging man runter.

Zeuge Józef Kral:

Tu, tutaj w tej wodzie ludzie pracowali.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und hier haben die Leute

Zeuge Józef Kral:

Wyrzucali tu ziemię.

Dolmetscherin Kapkajew:

In diesem Wasser gearbeitet.

Zeuge Józef Kral:

A ci odwozili tutaj drogami.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und im Wasser

Zeuge Józef Kral [unterbricht]:

Ja.

Verteidiger Erhard:

In zwei Meter tiefem Wasser ausschachten?

Dolmetscherin Kapkajew:

Ausgehoben.

Zeuge Józef Kral:

Tu było 2 metry, tu było mniej. Kopali bo woda...

Dolmetscherin Kapkajew:

Hier waren vier Meter, und hier war weniger.

Zeuge Józef Kral:

Ta woda zalała w przeciągu 4 dni ten wykop.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das Wasser überschwemmte in vier Tagen diese ganze Ausschachtung. Später kam das Wasser ganz hoch.

Zeuge Józef Kral:

Później myśmy musieli to zasypać i nie budowaliśmy tego dalej.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und später mußten wir das wieder mit Erde zuschütten und haben nicht mehr arbeiten können.

Zeuge Józef Kral:

Znów kompania karna woziła ziemię to teg o [unverständlich]

Dolmetscherin Kapkajew:

Später kam die Strafkompanie und mußte immerfort die Erde dazuschaffen.

Vorsitzender Richter:

Also noch eine Frage?

Dolmetscherin Kapkajew:

Ist das Bild klar?

Vorsitzender Richter:

[Pause] Herr Rechtsanwalt Erhard.

Verteidiger Erhard:

Ja, Augenblick.

Vorsitzender Richter:

Bitte schön.

Zeuge Józef Kral:

To był znany blok w obozie. Budowa tego bloku była znana.

Dolmetscherin Kapkajew:

Der Block schlechthin war im Lager gut bekannt.

Verteidiger Erhard:

War bei der Ausschachtung für den Block 15 das, was später zugeschüttet wurde, auch als Sie das Lager verließen, noch freie Fläche? Oder wurde es später bebaut?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy to miejsce, gdzie znajdował się blok, czy miał być, gdzie ziemią zasypywano, czy jak pan wychodził z obozu, to było puste miejsce tam?

Zeuge Józef Kral:

Nie. To był normalny blok, w którym się mieszkało, tylko w czasie budowy. Ponieważ tam była woda.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nein, das war später ein ganz normaler Block. Nur während des Baus, weil dort [Grundwasser] war

Zeuge Józef Kral:

I nie można było tam zrobić właśnie tej pralni, niby pralni.

Dolmetscherin Kapkajew:

War man nicht in der Lage, dort diese angebliche Wäscherei einzurichten.

Verteidiger Erhard:

Ich habe den Zeugen eben so verstanden, daß er gesagt hat, das Loch wäre später zugeschüttet worden.

Vorsitzender Richter:

Ja.

Verteidiger Erhard:

Man hätte da die Bauarbeiten einstellen müssen.

Dolmetscherin Kapkajew:

Pan powiedział, że ziemię wozili. I jakiś czas nie musieli pracować.

Zeuge Józef Kral:

Jak myśmy tu murowali mury, to później tą wodę musieliśmy zasypywać, żebyśmy mogli tam resztę murować do góry.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja, als wir gemauert haben. Um weitermauern zu können, später, wurde immerfort die Erde hinzugeschafft, um das Wasser mit der Erde zu bedecken.

Zeuge Józef Kral:

Tu właśnie była, zaczęła pracować Maurerschule.

Dolmetscherin Kapkajew:

Hier gerade begann die Maurerschule, die sogenannte, zu arbeiten.

Zeuge Józef Kral:

Swój początek dostała tam.

Dolmetscherin Kapkajew:

Hier gerade war der Beginn der Maurerschule, bei dieser Arbeit.

Verteidiger Erhard:

Herr Zeuge, wann etwa ist nach Ihrer Erinnerung – Sie waren ja längere Zeit im Lager – der Block 15 fertiggestellt worden?

Dolmetscherin Kapkajew:

Kiedy mniej więcej, według pana wspomnień, zakończyli pracę na bloku 15? Kiedy on stanął?

Zeuge Józef Kral:

Więc dokładnie powiem, ponieważ mi się w pamięci utarło.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich kann das ganz genau beantworten, weil mir das in Erinnerung geblieben ist.

Zeuge Józef Kral:

Mieliśmy rozkaz od Lagerführera Fritzscha i Grabnera, że jeżeli ten blok nie stanie przed zimą pod dach, wszyscy pójdziemy z powrotem do kompanii karnej, a co kompania karna oznacza, to my wiemy o tym. Powie dział: »to my wiemy o tym«. I był gotowy.

Dolmetscherin Kapkajew:

Wir hatten Befehl bekommen von dem Lagerführer Fritzsch und von Grabner, daß dieser Block unbedingt, bevor der Winter kommt, unter dem Dach stehen muß. Wenn das nicht der Fall sein wird, werden wir in die Strafkompanie wieder kommen, und wir wissen doch, was das bedeutet.

Zeuge Józef Kral:

I pamiętam, ponieważ z tego bloku, kiedy już był pod dachem, ale jeszcze stropy były posztajfowane, widziałem wtenczas jedną rzecz, kiedy 3 przyczepy Rusków, żywych i umarłych, przywieźli z budowy KGL i stamtąd, z tego bloku patrzyłem. Na tych zmarzniętych i nie zmarzniętych Rusków, i co się z nimi robiło, jak wyrzucali z tych przyczep.

Dolmetscherin Kapkajew:

Gdzie ich rzucali?

Zeuge Józef Kral:

Rzucali ich tu. Tu ich przywieźli i tu ich rzucali, tu.

Dolmetscherin Kapkajew:

Als dieser Block noch nicht ganz unter dem Dach stand und noch

Zeuge Józef Kral [unterbricht]:

Już pod dachem był, jeszcze były stropy, posztajfowane.

Dolmetscherin Kapkajew:

Es war wohl unter dem Dach, aber es war noch nicht alles fertig, da habe ich mit meinen eigenen Augen gesehen, wie drei Anhänger voll von Russen gebracht wurden, die halbtot waren, erfroren teilweise. Und ich habe gesehen, wie man sie ausgeladen hat, und es war schon kalt.

Zeuge Józef Kral:

Był ze mną, akurat chciałem mu pokazać, co się dzieje w obozie jeden zakonnik, nazwiskiem Bonifacy Woźny, który żyje dzisiaj w Krakowie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Mit mir zusammen war noch ein Mönch, ein Häftling, Bonifacy [...] Woźny, der wohnt jetzt noch in Krakau. Und ich habe ihn extra mitgenommen, um ihm zu zeigen, was sich da alles im Lager abspielt.

Zeuge Józef Kral:

To był ksiądz, zakonnik.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das war ein Mönch, ein Priester.

Zeuge Józef Kral:

[unverständlich] blok 15.

Vorsitzender Richter:

Also wir wollten doch wissen, wann der Block erbaut worden ist.

Verteidiger Erhard:

Ich wollte wissen, bis wann der Block fertig war.

Dolmetscherin Kapkajew:

No kiedy był ten blok ostatecznie zakończony?

Zeuge Józef Kral:

Blok był zakończony na wiosnę 42 roku.

Dolmetscherin Kapkajew:

Der Block wurde fertiggestellt im Frühjahr [...] 1942. [...]

Verteidiger Erhard:

Der Zeuge hat eben etwas gesagt, was ich in seine bisherige Aussage noch nicht ganz hineinbekomme. Er sagte: »Wenn der Block nicht fertig wird, dann kommt ihr wieder in die Strafkompanie.« Wann etwa ist denn das gesagt worden, und bis wann war er in der Strafkompanie?

Dolmetscherin Kapkajew:

Pan powiedział w swoim zeznaniu: »jeżeli wy tego bloku nie zbudujecie do zimy, to wy wrócicie do kompanii karnej. Wy wiecie, co to oznacza«. Czy

Vorsitzender Richter [unterbricht]:

Hat er schon gesagt, Herr Rechtsanwalt.

Zeuge Józef Kral:

Chyba, przepraszam.

Verteidiger Erhard:

Er hat jetzt eben wieder was anderes gesagt. Das ist ja das...

Zeuge Józef Kral:

Chyba i obrona, i sąd, i magnetofon powtórzą te słowa, które ja mówiłem, że »jeżeli go pod dach nie doprowadzimy do zimy pod dach«.

Dolmetscherin Kapkajew:

Tak, tak. »Że wrócicie do kompanii z powrotem [unverständlich].«

Zeuge Józef Kral [unterbricht]:

Że z powrotem, »ponieważ myśmy wyszli z kompanii karnej, wrócimy do kompanii karnej«.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich habe das doch gesagt. Ich nehme an, daß das Gericht und die Verteidigung und auch ein Tonband das alles aufgenommen haben und verstanden haben. Ich habe doch gesagt: »Wenn bis zum Winter der Block nicht fertig sein wird, kommt ihr«

Zeuge Józef Kral [unterbricht]:

Unter dem Dach.

Dolmetscherin Kapkajew:

»Unter dem Dach steht, kommt ihr zurück in die Strafkompanie.«

Zeuge Józef Kral:

W surowym stanie, jeżeli nie będzie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Wir waren ja aus der Strafkompanie raus.

Verteidiger Erhard:

Bis wann war er denn in der Strafkompanie?

Dolmetscherin Kapkajew:

Jetzt doch

Vorsitzender Richter [unterbricht]:

Drei Monate hat er gesagt.

Verteidiger Erhard:

Herr Direktor, er ist ja erst Ende Juni oder Mitte Juni ins Lager gekommen.

Vorsitzender Richter:

Ja.

Dolmetscherin Kapkajew:

41.

Verteidiger Erhard:

Dann wäre er doch, wenn er drei Monate in der Strafkompanie war, bis zum Herbst in der Strafkompanie gewesen.

Vorsitzender Richter:

41.

Dolmetscherin Kapkajew:

41.

Verteidiger Erhard:

41.

Vorsitzender Richter:

Ja, und das Haus soll fertig geworden sein bis?

Dolmetscherin Kapkajew:

Im Frühling

Sprecher (nicht identifiziert) [unterbricht]:

Bis, bis

Verteidiger Erhard [unterbricht]:

Ja, Moment.

Dolmetscherin Kapkajew:

Bis Winter 42.

Verteidiger Erhard:

Und er hat die Beobachtungen gemacht

Zeuge Józef Kral [unterbricht]:

Surowy stan.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja, Rohbau.

Zeuge Józef Kral:

Rohbau, ja.

Verteidiger Erhard:

Herr Direktor, als Maurer im Sommer 1941 und nicht im Herbst 1941. Dann muß er doch noch in der Strafkompanie gewesen sein.

Vorsitzender Richter:

Also wollen Sie ihm das noch mal vorhalten.

Dolmetscherin Kapkajew:

Więc jeżeli pan przyszedł do kompanii karnej w czerwcu 1941 roku i był pan, pan powiedział 3 miesiące w kompanii karnej. To znaczy: Kiedy pan wyszedł z kompanii karnej?

Zeuge Józef Kral:

Więc ja wyszedłem z kompanii karnej gdzieś w miesiącu wrześniu.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich kam aus der Strafkompanie heraus etwa im September.

Zeuge Józef Kral:

Ale w kompanii karnej pracow ałem właśnie na tym bloku już. Byłem jeszcze w kompanii karnej.

Dolmetscherin Kapkajew:

Aber ich war noch in der Strafkompanie, als ich begann, da bei diesem Block zu arbeiten.

Verteidiger Erhard:

Er sagt, er hätte Ausschachtungsarbeiten gemacht. Das ist auch richtig, das kann ja keiner ihm bestreiten wollen. Aber er hat die Beobachtungen gemacht, als er gemauert hat.

Zeuge Józef Kral:

Ja, stimmt.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja.

Verteidiger Erhard:

Augenblick! Und...

Vorsitzender Richter:

Ja.

Verteidiger Erhard:

Und er hat als Mitglied der Strafkompanie gemauert?

Vorsitzender Richter:

Gemauert, ja.

Zeuge Józef Kral:

Ja.

Dolmetscherin Kapkajew:

Więc pan pracował

Verteidiger Erhard [unterbricht]:

Fragen Sie ihn noch mal.

Dolmetscherin Kapkajew:

Jako murarz podczas swojego pobytu

Vorsitzender Richter [unterbricht]:

Probeweise. Und wer die Prüfung nicht bestanden hat, der ist nachher in der Kiesgrube draufgegangen, nicht? Oder im Hof, ja?

Dolmetscherin Kapkajew:

Beim »Sport«.

Vorsitzender Richter:

Beim »Sportmachen« also.

Dolmetscherin Kapkajew:

Bei dem »Sport« auf dem Hof des Blocks 11.

Vorsitzender Richter:

Ja.

Zeuge Józef Kral:

Ponieważ w ten czas było nie było fachowców, a trzeba było obóz zbudować, więc oni w kompanii karnej pytali się, kto jest z zawodu budowlanego.

Dolmetscherin Kapkajew:

Weil zur damaligen Zeit wenig Fachleute im Lager waren und das Lager gerade im Aufbau begriffen war, haben sie in der Strafkompanie gefragt, wer vom Bau ist.

Zeuge Józef Kral:

I zgłosiło się wtenczas nas 50.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und wir haben uns da zu 50 Personen gemeldet.

Zeuge Józef Kral:

Różnych zawodów budowlanych.

Dolmetscherin Kapkajew:

Verschiedene Berufe, die mit dem Bau zusammenhängen.

Zeuge Józef Kral:

Jak stolarze, zduni, elektrycy, ślusarze.

Dolmetscherin Kapkajew:

Zimmerleute, Elektriker, Schlosser.

Zeuge Józef Kral:

Ja, Betonarbeiter, Eisenbieger und so weiter. [...]

Verteidiger Erhard:

Und wie lange hat der Zeuge in den beiden Kiesgruben als Mitglied der Strafkompanie gearbeitet?

Dolmetscherin Kapkajew:

Jak długo pracował pan w żwirowni jako członek kompanii karnej?

Zeuge Józef Kral:

Około, może półtora miesiąca. To nie wiem sam.

Dolmetscherin Kapkajew:

Etwa anderthalb Monate, vielleicht auch das nicht so ganz.

Zeuge Józef Kral:

Bo to mnie nie można tak było określić.

Verteidiger Erhard:

Wie lange hat es gedauert

Dolmetscherin Kapkajew [unterbricht]:

Das kann man so schlecht genau festlegen.

Verteidiger Erhard:

Ja, das ist richtig. Das unterstelle ich sogar. Und wie lange etwa hat er in der Strafkompanie gearbeitet, bis er zu den Maurern herangezogen wurde?

Dolmetscherin Kapkajew:

Jak długo pracował pan w kompanii karnej do tego czasu dopóki pan został do pracy murarskiej wzięty?

Zeuge Józef Kral:

Mówiłem, że około półtora do przypuśćmy 2 miesięcy mogłem pracować. Mówiłem przed chwilą.

Dolmetscherin Kapkajew:

W kompanii karnej zanim przyszedł pan do pracy murarskiej?

Zeuge Józef Kral:

Jeżeli kompania karna zaczęła właśnie ten blok tam budować. Jak myśmy przyszli do wykopów.

Dolmetscherin Kapkajew:

Also, es waren ungefähr ein bis zwei Monate.

Verteidiger Erhard:

Ich bitte, das beim Gericht zur Notiz zu nehmen und die Zeiten zu addieren, was dann dabei rauskommen wird. Eine weitere Frage: Wie lange vorher war denn der Bau am Block 15 begonnen worden?

Dolmetscherin Kapkajew:

Kiedy zaczęła się budowa na bloku 15, zanim pan tam przyszedł?

Zeuge Józef Kral:

Tam jakieś drobne roboty były porobione. Była wytyczona robota, drobne roboty były zrobione. Te warstwy ziemi były zdjęte, pewne warstwy, ta górna warstwa ziemi była zdjęta.

Dolmetscherin Kapkajew:

Gewisse kleine Arbeiten waren bereits getan. Die oberste Erdschicht war bereits abgenommen, der Bau wurde im großen und ganzen gezeichnet.

Verteidiger Erhard:

Wann?

Dolmetscherin Kapkajew:

Aber nur kleine

Verteidiger Erhard [unterbricht]:

Wann? Wann etwa?

Dolmetscherin Kapkajew:

I kiedy to mniej więcej zaczęła się? Ta praca?

Zeuge Józef Kral:

Więc mówię wszystko, że to było latem 41 roku. Datami, musiałbym mieć nadzwyczajną pamięć, żebym ja mógł dniami i datami tak operować.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich habe doch gesagt, das war Sommer 1941. Ich hätte ja Gott weiß was für ein Gedächtnis haben müssen, um ihnen [...] Daten jetzt aufzutischen.

Verteidiger Erhard:

Nein, nein, nein. Ich meine folgendes: Er war ja in der Strafkompanie ab Juno 1941.

Dolmetscherin Kapkajew:

Więc był pan w kompanii karnej od czerwca 1941 roku?

Zeuge Józef Kral:

Tak.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja.

Verteidiger Erhard:

Wenn er zur Kiesgrube gehen wollte, mußte er ja – wenn es richtig ist, daß er im Block 11 oder 8 untergebracht war – an der Baustelle vorbeigehen.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich verstehe Sie nicht. Wenn er in die Kiesgrube ging

Verteidiger Erhard [unterbricht]:

Wenn er in Block 11 untergebracht war...

Dolmetscherin Kapkajew:

In Block 11 untergebracht war?

Verteidiger Erhard:

In der Strafkompanie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja.

Verteidiger Erhard:

Und er ging zur Kiesgrube, zur Arbeit, dann mußte er an der Baustelle des Blocks 15 in jedem Fall vorbei.

Dolmetscherin Kapkajew:

Więc jeżeli pan był w kompanii karnej i mieszkał pan w bloku 11, to musiał pan przechodzić koło bloku 15, w każdym wypadku.

Zeuge Józef Kral:

Koło przyszłego, bo jeszcze lepiej określić: koło bloku 15 i gongu, bo gong stał po drugiej stronie, od lewej strony.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja, beim zukünftigen Block 15 vorbei.

Verteidiger Erhard:

Ja. An der Baustelle.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und noch genauer ausgedrückt: bei 15 und beim Gong.

Verteidiger Erhard:

Ja. Nun ist doch die Frage von mir: Als er im Juni ins Lager kam, hat er da schon gesehen, daß an der Stelle, an der später der Block 15 stand, die Bauarbeiten begonnen hatten?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy wtedy, kiedy pan w czerwcu przyszedł do kompanii karnej, już wtedy w czerwcu wiedział pan, że zaczęły się prace na tym miejscu, gdzie miał być blok 15?

Zeuge Józef Kral:

Nie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nein.

Verteidiger Erhard:

Hat noch nicht begonnen?

Dolmetscherin Kapkajew:

Nein.

Verteidiger Erhard:

Wo waren die Bauarbeiten?

Vorsitzender Richter:

Moment! Hatte noch nicht begonnen, oder hat er keine Acht drauf gehabt?

Dolmetscherin Kapkajew:

Nein. — Więc proszę pana, czy prace się nie zaczęły jeszcze, czy pan ich nie widział wtedy, jak pan przyszedł?

Zeuge Józef Kral:

Nie, bo budował się blok 4, 5, 6 i 7.

Dolmetscherin Kapkajew:

Więc pracy się nie zaczęły? W czerwcu?

Zeuge Józef Kral:

Pracy się jeszcze nie zaczęły.

Dolmetscherin Kapkajew:

Die Arbeiten waren noch nicht im Gange. Sie begannen noch nicht. Damals war der Block 4. — I który jeszcze?

Zeuge Józef Kral:

4, 5, 6 i 7.

Dolmetscherin Kapkajew:

4, 5, 6 und 7 wurden gebaut.

Zeuge Józef Kral:

Te w budowie były.

Dolmetscherin Kapkajew:

Die waren damals im Bau begriffen.

Verteidiger Erhard:

Gut, danke schön. Eine weitere Frage: Wie kam es, daß Sie 1943 aus dem Lager entlassen wurden?

Dolmetscherin Kapkajew:

Jak się to stało, że pan w 43 roku został zwolniony z obozu?

Zeuge Józef Kral:

Zostałem zwolniony z obozu na polecenie władz odgórnych. Zostało nas zwolnionych

Dolmetscherin Kapkajew [unterbricht]:

Co znaczy »odgórnych«?

Zeuge Józef Kral:

Więc widocznie przyszedł ; moje zwolnienie było

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich wurde entlassen auf Anordnung der Behörden von oben.

Zeuge Józef Kral:

Nas zostało zwolnionych fachowców, wybrano wtenczas około 50, około. Nie wiem ile, ale więcej było.

Dolmetscherin Kapkajew:

Wir wurden damals, etwa 50 Fachleute, ausgesucht.

Zeuge Józef Kral:

Około, około, tak.

Dolmetscherin Kapkajew:

Vielleicht etwas mehr, ungefähr, um 50 herum.

Zeuge Józef Kral:

Między innymi Plaskura.

Dolmetscherin Kapkajew:

Unter anderem Plaskura.

Zeuge Józef Kral:

Chemik, który budował fabrykę Mościce, chemiczną fabrykę Morzyca.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ein Chemiker, der die chemische Fabrik Mościce aufgebaut hat.

Zeuge Józef Kral:

Tych wszystkich inżynierów wtenczas, tam częściowo tych inżynierów pozwalniano.

Dolmetscherin Kapkajew:

Damals wurden teilweise Ingenieure freigelassen.

Zeuge Józef Kral:

Ale pracowaliśm y nadal w obozie, w Bauleitungu

Dolmetscherin Kapkajew:

Aber wir haben weiterhin

Zeuge Józef Kral:

Do końca.

Dolmetscherin Kapkajew:

Bis zum Schluß im Lager bei der Bauleitung gearbeitet.

Zeuge Józef Kral:

A ja musiałem

Vorsitzender Richter [unterbricht]:

Ist damit die Frage beantwortet?

Zeuge Józef Kral:

Się codziennie zgłaszać, dziennie zgłosić do politycznego oddziału do Kirschnera.

Verteidiger Erhard:

Weiß ich nicht.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und ich mußte tagtäglich mich bei der Politischen Abteilung, beim Kirschner, melden.

Verteidiger Erhard:

Also er blieb [...] im Lagerbereich Auschwitz. Ja?

Dolmetscherin Kapkajew:

Zatem pan pozostał na terytorium obozu w Oświęcimiu?

Zeuge Józef Kral:

Tak.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja.

Verteidiger Erhard:

Ich möchte gerne noch geschildert wissen, wie die Sache mit Mańka sich zugetragen hat. Denn das ist noch nicht konkret geschildert. Er hat nur gesagt, mit Mańka ging es genauso.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja bym chciał wiedzieć dokładnie jak miało miejsce ten wypadek z Mańką.

Vorsitzender Richter:

Der Zeuge hat gesagt: Stark sagte zu ihm, nämlich jetzt zunächst zu dem...

Dolmetscherin Kapkajew:

Szyjdon.

Vorsitzender Richter:

Szyjdon. Sagte zunächst zu ihm

Verteidiger Erhard [unterbricht]:

Ja, das ist mir bekannt.

Vorsitzender Richter:

»Warum arbeitet ihr so langsam?« Er hat ihn dann mit dem Schaufelstiel geschlagen

Dolmetscherin Kapkajew [unterbricht]:

Von hinten.

Vorsitzender Richter:

Und hat gesagt: »Jetzt hilft dir die Schwarze Madonna nichts mehr« und hat ihn auf grausame Weise getötet. Vier Meter von ihm entfernt in der Kiesgrube. Und dann hat er wörtlich gesagt: »Etwa zehn Meter von mir entfernt, wurde Mańka auf dieselbe Art und Weise erschlagen.«

Staatsanwalt Vogel:

Ja.

Verteidiger Erhard:

Ja, er sagte, es wäre der Stiwitz dabeigewesen und der Stark. Hat der Stark geschlagen, nach seiner Vorstellung, oder der Stiwitz?

Vorsitzender Richter:

Das kann man ja noch mal fragen, wenn Sie da Bedenken haben. Dann fragen Sie ihn bitte: [...] Ist der Mańka ebenfalls wie der Szyjdon von Stark erschlagen worden oder von einem anderen?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy, pan zrozumiał pytanie? Czy zmarły Mańka został zabity również przez tego samego co Szyjdon, czy przez kogoś innego?

Zeuge Józef Kral:

Więc zabijali wspólnie: oskarżony Stark i Arbeitsdienst Stiwitz, i jeszcze był przy tym tam jakiś Post. Ja nie znam. Więc wtenczas, mówię, ja jak widziałem śmierć i jak zabijano kolegę, widziałem później jak zaczęło się zabijać Mańkę. Więc ja już nie chciałem po prostu patrzeć, co dalej się dzieje, bo 10 kolegów

Dolmetscherin Kapkajew [unterbricht]:

Sie haben gemeinsam getötet. Der Angeklagte Stark, Stiwitz und noch ein Posten, ein Unbekannter, den ich gar nicht kenne. Aber als man meinen Kameraden tötete, da wollte ich ja gar nicht zusehen.

Zeuge Józef Kral:

Nie chciałem. Więc ja sam myślałem, że to samo spotka mnie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich habe selbst gedacht: »Das erwartet dich auch.«

Zeuge Józef Kral:

Więc wtenczas ja przygotowałem się również do śmierci.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich habe mich auf den Tod damals vorbereitet.

Vorsitzender Richter:

Ja. Hat der Stark allein geschlagen, hat er mitgeschlagen, oder hat der andere allein geschlagen?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy Stark sam jeden bił, czy wspólnie z kimś innym?

Zeuge Józef Kral:

Stark, oskarżony Stark uderzył pierwszy Szyjdona.

Dolmetscherin Kapkajew:

Der Angeklagte Stark war der erste, der Szyjdon geschlagen hatte.

Verteidiger Erhard:

Ich meine jetzt bei Mańka.

Dolmetscherin Kapkajew:

A przy Mańce?

Zeuge Józef Kral:

Przy Mańce nie widziałem kto pierwszy uderzył, tylko oni go zabijali w ten sam sposób. Nie widziałem, kto pierwszy uderzył.

Dolmetscherin Kapkajew:

Bei dem Mańka habe ich nicht gesehen, wer zuerst geschlagen hat. Ich habe gesehen, daß sie ihn gemeinsam töteten.

Verteidiger Erhard:

Tja. Wer hat Sie denn, als Sie 1941 im Juni ins Lager kamen, dort empfangen und aufgenommen? Wissen Sie das noch?

Dolmetscherin Kapkajew:

Kto pana przyjął, czy ma pan to jest jeszcze w pamięci: Kto pana przyjął w obozie, kiedy pan przyjechał tam w czerwcu 1941 roku?

Zeuge Józef Kral:

Esesmani, to wiem.

Dolmetscherin Kapkajew:

Die SS-Männer, das weiß ich.

Zeuge Józef Kral:

I poznałem sylwetki, które mi się dokładnie utkwiły w pamięci, jak naszego krwawego Alojza.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und dann die Gestalten, die sich mir dabei ganz fest eingeprägten, wie die Gestalt des blutigen Alois

Zeuge Józef Kral:

N astępnie Lagerführera Fritzscha

Dolmetscherin Kapkajew:

Ferner Lagerführer Fritzsch

Zeuge Józef Kral:

Grabnera.

Dolmetscherin Kapkajew:

Grabner.

Zeuge Józef Kral:

Tych mam dokładnie w pamięci

Dolmetscherin Kapkajew:

An die kann ich mich ganz genau erinnern

Zeuge Józef Kral:

Ponieważ dowiedziałem się zaraz w tym samym dniu, co to znaczy kompania karna, przy żydowskim obiedzie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Weil ich an dem gleichen Tag sofort beim jüdischen Essen erfahren habe, was die Strafkompanie bedeutet.

Zeuge Józef Kral:

Obiad to był, obiad.

Dolmetscherin Kapkajew:

Soll ich erzählen, wie es war?

Verteidiger Erhard:

Nein. Ich will ja nur wissen, wer ihn aufgenommen hat.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nie. Ja tylko chciałem wiedzieć, kto pana przyjął. [...]

Verteidiger Erhard:

Haben Sie dabei den von Ihnen später beobachteten SS-Mann Stark, oder den Sie für Stark hielten, auch gesehen?

Dolmetscherin Kapkajew:

Später? Meinen Sie nach den Fällen?

Verteidiger Erhard:

Nach dem, was er geschildert hat. Daß

Dolmetscherin Kapkajew [unterbricht]:

Nach den Fällen.

Verteidiger Erhard:

Die Aufnahme war vorher. Und ich frage, ob er sich erinnert, daß bei der Aufnahme ins Lager auch derjenige, den er später als Stark meint kennengelernt zu haben, dabei war.

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy przy pana przybyciu do obozu wśród tych esesmanów, którzy was przyjęli, czy widział pan wówczas człowieka, którego pan przyjął za Starka później.

Zeuge Józef Kral:

Nie, nie, nie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nein. Nein, nein.

Zeuge Józef Kral:

Nie, nie, nie. Nie mogę powiedzieć.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das kann ich nicht sagen.

Verteidiger Erhard:

Und wodurch haben Sie dann später erfahren, daß dieser Mann Stark sei, den Sie da gesehen haben?

Dolmetscherin Kapkajew:

Skąd pan się później dowiedział, że ten człowiek się nazywa Stark?

Zeuge Józef Kral:

Poznałem jak przychodzili do kompanii na blok 11 czasami o różnych porach i wyciągali ludzi do oddziału politycznego.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich habe ihn kennengelernt, als die dann nachts und zu verschiedenen Zeiten auf den Block 11 kamen.

Zeuge Józef Kral:

Więc po apelu w każdym wypadku.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nach dem Appell auf jeden Fall. Und die Menschen zu Verhören auf die Politische Abteilung mitnahmen.

Zeuge Józef Kral:

I czasami w połud nie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Manchmal auch um die Mittagszeit.

Zeuge Józef Kral:

I widziałem, stając przy żwirowniach nie jeden raz i dwa.

Dolmetscherin Kapkajew:

Jego?

Zeuge Józef Kral:

Tak. Tę sylwetkę.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und ich habe seine Gestalt auch bei den Arbeiten an der Kiesgrube stehen gesehen.

Zeuge Józef Kral:

Koło bloku za kuchnią.

Dolmetscherin Kapkajew:

Hinter der Küche.

Zeuge Józef Kral:

Tak.

Verteidiger Erhard:

Wo hat er den Angeklagten, oder diesen Mann, den er für Stark hält, konkret gesehen?

Dolmetscherin Kapkajew:

Kiedy pan konkretnie zobaczył człowieka, którego pan uważał za Starka?

Zeuge Józef Kral:

Sylwetka Starka utkwiła mi właśnie w bloku 11.

Dolmetscherin Kapkajew:

Die Gestalt von Stark blieb mir so eben im Block 11 haften.

Verteidiger Erhard:

Im Block 11? Und zwar? Nach dem Appell oder in der Mittagszeit? Habe ich das richtig verstanden?

Dolmetscherin Kapkajew:

To znaczy po apelu, czy w czasie obiadu, w południe?

Zeuge Józef Kral:

To było w czasie obiadu i później było po apelu zaraz.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das war um die Mittagszeit und auch nach dem Appell direkt.

Zeuge Józef Kral:

A później jak stali na brzegu żwirowni i przyglądali się jak więźniowie pracują i jak więźniów zabijają.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und dann, wie sie am Rande der Kiesgrube standen und zuguckten, wie die Häftlinge gearbeitet hatten und wie sie getötet wurden.

Zeuge Józef Kral:

I żwirownia była może jakieś 50 metrów od Blockführersztuby, a może 300 od politycznego oddział u.

Dolmetscherin Kapkajew:

Die Kiesgrube war [...] ungefähr 50 Meter von der Blockführerstube entfernt.

Zeuge Józef Kral:

A od oddziału politycznego jakieś 200 do 300 metrów.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und ungefähr 200 bis 300 Meter von der Politischen Abteilung entfernt.

Verteidiger Erhard:

Und er glaubt, den SS-Mann Stark gesehen zu haben, als er Leute zur Vernehmung aus der Strafkompanie holte?

Dolmetscherin Kapkajew:

I pan sądzi, pan wierzy w to, że pan widział oskarżonego Starka, wtedy kiedy on brał ludzi na przesłuchanie z bloku 11?

Zeuge Józef Kral:

Tak jest, widziałem go. Tam poznałem jego sylwetkę.

Dolmetscherin Kapkajew:

Jawohl, ich habe ihn gesehen. Dort habe ich ihn kennengelernt und seine Gestalt.

Verteidiger Erhard:

Und zwar in Block 11?

Dolmetscherin Kapkajew:

I właśnie w bloku 11?

Zeuge Józef Kral:

W bloku 11, w bloku 11 jak byłem w kompanii karnej i potem w dziewiątym.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja, in Block 11.

Zeuge Józef Kral:

I później blok 11 i 9a.

Dolmetscherin Kapkajew:

Als ich in der Strafkompanie war und auch im 9a.

Zeuge Józef Kral:

Jak przyszedłem z kompanii karnej zaraz.

Dolmetscherin Kapkajew:

Als ich gleich aus der Strafkompanie kam.

Verteidiger Erhard:

Wußten Sie, wo der Angeklagte Stark, oder derjenige, den Sie für ihn hielten, seine Arbeitsstätte hatte?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy wiedział pan, gdzie oskarżony Stark, czy ten człowiek, którego pan uważał za Starka, gdzie on pracuje?

Zeuge Józef Kral:

Wiedziałem że to są pracownicy od kolegów, że to są pracownicy oddziału politycznego i to są znani oprawcy właśnie i mordercy.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich habe von den Kollegen erfahren, daß da die Mitarbeiter der Politischen Abteilung sind und die Henker der Häftlinge.

Verteidiger Erhard:

Wo sind?

Dolmetscherin Kapkajew:

Gdzie? Że gdzie oni pracowali? [...]

Zeuge Józef Kral:

Już na bloku 11 i później, że pracują w politycznym oddziale.

Dolmetscherin Kapkajew:

Im Block 11 habe ich erfahren, daß sie in der Politischen Abteilung arbeiten.

Verteidiger Erhard:

Und wo war die?

Dolmetscherin Kapkajew:

A gdzie znajdował się wydział polityczny?

Zeuge Józef Kral:

Chyba, ja poprzednio zeznawałem, gdzie byłem przesłuchiwany.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich habe, glaube ich, vorher bereits erzählt, wo ich verhört wurde.

Verteidiger Erhard:

Danke schön.

Dolmetscherin Kapkajew:

Dziękuję.

Verteidiger Erhard:

Stark ist niemals in dieser Politischen Abteilung dort gewesen. Hohes Gericht, das ist bekannt. Es muß sich um eine Verwechslung handeln. Ich wollte das nur klarstellen. Ich möchte noch einen einzigen Vorhalt machen.

Dolmetscherin Kapkajew:

Stark nigdy nie był w tym czasie w oddziale politycznym.

Verteidiger Erhard:

In der letzten Verhandlung hat der Zeuge ganz einwandfrei und unmißverständlich ausgesagt, er habe am Block 4 eine Ecke aufgemauert, als er die

Dolmetscherin Kapkajew [unterbricht]:

Nein, nein, von der Seite des Blocks 4.

Nebenklagevertreter Raabe:

Er hat ausdrücklich

Verteidiger Erhard [unterbricht]:

Im letzten Termin. Ich habe es damals mitgeschrieben.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nein.

Verteidiger Erhard:

Und nicht nur ich.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nein, habe ich genau auch in Erinnerung.

Nebenklagevertreter Raabe:

Herr Kollege, er hat ausdrücklich gesagt – es kam vielleicht nicht sehr deutlich raus, aber ich habe es mir ausdrücklich hier auf meinem Block mitnotiert: »Ich habe auf Block 15, auf der Seite zu Block 4«

Dolmetscherin Kapkajew [unterbricht]:

Von der Seite des Blocks

Nebenklagevertreter Raabe [unterbricht]:

»Auf der Seite zu Block 4 hin gemauert.«

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja.

Nebenklagevertreter Raabe:

Das meinte er.

Verteidiger Erhard:

Also ich habe ihn damals anders verstanden.

Dolmetscherin Kapkajew:

Zu Block 4.

Verteidiger Erhard:

Am Block 4 habe er eine Ecke aufgemauert.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nein, nein.

Vorsitzender Richter:

Ja, das hat er heute jedenfalls richtiggestellt. Ob nun, Herr Rechtsanwalt Erhard

Zeuge Józef Kral [unterbricht]:

Od bloku 4 i 14, z tej strony.

Vorsitzender Richter:

Daß da kein Irrtum entsteht: Sie haben den Zeugen gefragt, ob er wisse, wo Stark gearbeitet habe. Da hat er gesagt: »Bei der Politischen Abteilung.« Dann haben Sie gesagt: »Wissen Sie, wo die Politische Abteilung war?« Und da hat er gesagt: »Ja, ich habe ja erzählt, wo ich vernommen worden bin.« Er hat also nicht gesagt, daß er wisse, daß Stark in diesen Räumen gearbeitet habe und untergebracht worden sei. Sondern er hat nur gesagt: »Es war mir bekannt, daß Stark bei der Politischen Abteilung arbeitete.«

Verteidiger Erhard:

Das kann man ja noch einmal genauer fragen.

Vorsitzender Richter:

Bitte sehr.

Verteidiger Erhard:

Ich habe das wissen wollen. Ich habe ihn auch so verstanden. Ich habe gesagt: »Wo ist das gewesen, wo er gearbeitet hat?« Und da hat er dann ausweichend, vielleicht auch richtigstellend gesagt: »Ich weiß doch, wo ich vernommen worden bin.«

Dolmetscherin Kapkajew:

Więc proszę pana

Verteidiger Erhard [unterbricht]:

Das habe ich so verstanden: Er hat den [unverständlich] ist dort gewesen.

Dolmetscherin Kapkajew:

Darf ich noch mal fragen?

Vorsitzender Richter:

Ja, bitte schön, fragen Sie noch mal.

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy pan wie, gdzie w tym czasie pracował Stark?

Zeuge Józef Kral:

W tym czasie, tylko wiem od więźniów, że Stark pracował, że to jest pracownik oddziału politycznego.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich habe damals von Häftlingen erfahren, daß Stark ein Mitarbeiter der Politischen Abteilung ist.

Zeuge Józef Kral:

A w którym budynku, i w którym pokoju, ja nie mogłem wiedzieć

Dolmetscherin Kapkajew:

Aber in welchem Gebäude und in welchem Zimmer, konnte ich nicht wissen.

Zeuge Józef Kral:

Bo sam z oskarżonym Starkiem nie miałem do czynienia poprzednio i nie wiedziałem

Dolmetscherin Kapkajew:

Weil ich persönlich mit dem Angeklagten Stark nichts zu tun hatte.

Zeuge Józef Kral:

I wtenczas i wtenczas nie byłem przesłuchiwany, kiedy byłem w kompanii karnej.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und damals, als ich in der Strafkompanie war, da wurde ich nicht mehr verhört.

Zeuge Józef Kral:

Tylko słyszałem od więźniów i byliśmy ostrzegani, co to jest oddział polityczny.

Dolmetscherin Kapkajew:

Wir wurden nur von den Häftlingen gewarnt, was die Politische Abteilung bedeutet.

Verteidiger Erhard:

Hat er nachher den Angeklagten Stark im Lager nie mehr gesehen?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy później pan w obozie widział oskarżonego S tarka?

Zeuge Józef Kral:

Ponieważ ja miałem dużą możliwość w obozie obserwowania, bo budowałem obóz, więc widziałem, kilka razy, kilkanaście razy Starka kiedy prowadził więźniów, cywili na blok 11.

Dolmetscherin Kapkajew:

Kilka, kilkanaście?

Zeuge Józef Kral:

Kilkanaście razy widziałem, kiedy oskarżony Stark prowadził więźniów na blok 11 i cywili, gdzie później było słychać strzały, a następnie rollwagi wywoziły trupów do krematorium numer 1.

Dolmetscherin Kapkajew:

Da ich das Lager mit aufgebaut habe, hatte ich die Möglichkeit gehabt, mich zu bewegen und Verschiedenes zu beobachten. Ich habe mehrere Male gesehen, wie der Angeklagte Stark die Häftlinge und die Zivilisten auf den Block 11 geführt hat, wo später die Schüsse zu hören waren und von wo man die Leichen auf den Rollwagen fortschleppte.

Verteidiger Erhard:

Sonst hat er ihn nicht mehr gesehen?

Dolmetscherin Kapkajew:

Ale tak pan je go nie widział? Tylko jak prowadził?

Zeuge Józef Kral:

Tak. Ja widziałem tylko to, co teraz powtórzyłem, jak prowadził. Więcej nie widziałem.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich habe ihn gesehen, so wie ich das bereits geschildert habe, wie er die geführt hatte, und sonst habe ich ihn nicht gesehen.

Verteidiger Erhard:

Noch eine letzte Frage: Haben Sie damals im Lager über ihre Beobachtungen, also das Erschlagenwerden von Mańka und dem zweiten...

Dolmetscherin Kapkajew:

Szyjdon.

Verteidiger Erhard:

Szyjdon, und dieser grausigen Sache, wo der eigene Sohn seinen Vater ertränken mußte, niemals gesprochen?

Dolmetscherin Kapkajew:

Er? Sie meinen den Zeugen?

Verteidiger Erhard:

Er. Ob er niemals darüber gesprochen hat?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy pan nigdy nie mówił w obozie o tych strasznych wypadkach śmierci Szyjdona i Mańki i jak Isaak musiał swojego własnego ojca utopić? Pan w obozie mówił, rozmawiał na ten temat?

Zeuge Józef Kral:

W obozie sprawa była znana i znany był Isaak, i znany był blok 15. Wszystki m wieźniom.

Dolmetscherin Kapkajew:

Im Lager wurde die Sache bekannt. Der Isaak war bekannt, und der Block 15 war bekannt. Alle Häftlinge wußten davon.

Verteidiger Erhard:

Alle wußten davon. Danke schön.

Dolmetscherin Kapkajew:

Wszyscy o tym wiedzieli?

Zeuge Józef Kral:

W każdym wypadku starsi więźniowie, którzy w tym czasie byli.

Dolmetscherin Kapkajew:

Auf jeden Fall die älteren Häftlinge, die zur damaligen Zeit im Lager waren.

Vorsitzender Richter:

Ja. Herr Rechtsanwalt Raabe.

Nebenklagevertreter Raabe:

Herr Vorsitzender. Der Zeuge hat eben auf Anregung des Kollegen Erhard in kürzester Zeit eine sehr präzise Skizze angefertigt. Ich halte das für die Frage der Beweiswürdigung für einen wichtigen Vorgang und möchte daher beantragen, daß die Tatsache, daß der Zeuge eben eine Skizze angefertigt hat, gemäß § 273, 3 ins Protokoll aufgenommen wird, und möchte bitten, daß die Skizze selbst als Anlage zum Protokoll genommen wird.

Vorsitzender Richter:

Nun ja. Die Skizze können wir ja zum Protokoll nehmen.[14]1 Geben Sie sie her. Wenn Sie so liebenswürdig sein wollen. Geben Sie es dem Protokollführer. Herr Rechtsanwalt Doktor Staiger.

Verteidiger Staiger:

Ich habe noch einige kurze Fragen. Herr Zeuge, der Herr Staatsanwalt Vogel hatte vorhin Sie gefragt: »Ist es richtig, daß Szyjdon und Mańka zunächst mit dem Schaufelstiel geschlagen und dann erschossen wurden?«

Dolmetscherin Kapkajew:

Proszę świadka: Prokurator Vogel zapytał pana poprzednio, czy prawdą jest, że Szyjdon i Mańka zostali z początku uderzeni sztylem od łopaty a potem rozstr zelani, zastrzeleni.

Zeuge Józef Kral:

Więc słyszałem strzały, jak wyszły strzały, ale nie wiem kto strzelał. I do czego strzelali. Nie wiem. Tylko słyszałem strzały, że było strzelane.

Dolmetscherin Kapkajew:

Also ich habe gehört, daß geschossen wurde. Ich weiß aber nicht, wer und auf wen. [...]

Zeuge Józef Kral:

Bo w ten czas 10 było zabitych w tym dniu.

Dolmetscherin Kapkajew:

Damals an diesem Tag wurden ja zehn Personen getötet.

Zeuge Józef Kral:

I w tym samym czasokresie.

Verteidiger Staiger:

Ich verstehe, ja.

Dolmetscherin Kapkajew:

Zu der gleichen Zeit.

Verteidiger Staiger:

Ich wollte das nur noch einmal hören, was der Zeuge vorhin gesagt hat, weil inzwischen wieder anderes über diesen Vorfall berichtet wurde. Hohes Gericht, ich beantrage, diese Antwort ins Protokoll zu nehmen: »Ich weiß nicht, wer geschossen hat.« Es ist ja wichtig. Dem Mandanten Stark wird angelastet, er habe Mańka und er habe den anderen Häftling Szyjdon getötet. Und es ist – aber leider untergegangen – hier jetzt zweimal von dem Zeugen gesagt worden: Sie sind zunächst geschlagen worden. Und außerdem hat er dann beim zweiten Mal auch gesagt, daß nicht nur Stiwitz und Stark, sondern auch ein dritter SS-Posten beteiligt gewesen ist.

Zeuge Józef Kral:

Przy Mańce był w tym czasie, przy Mańce.

Verteidiger Staiger:

Auf die Frage des Herr Vorsitzenden. Und er sagt heute, jetzt

Dolmetscherin Kapkajew [unterbricht]:

Bei Mańka.

Verteidiger Staiger:

Zum zweiten Mal: In diesen beiden Fällen, und die beiden sind ja nur hier im Augenblick aktuell, Mańka und Szyjdon: Er kann nicht sagen, wer geschossen hat, also wer die Häftlinge getötet hat.

Staatsanwalt Großmann:

Herr Vorsitzender, dagegen möchte ich mich aussprechen. Es ist im deutschen Strafprozeß nicht üblich, daß Aussagen von Zeugen protokolliert werden. Im anderen Falle müßte künftig die Staatsanwaltschaft Sie auch bitten, belastende Angaben von Zeugen, die bereits in Hunderten von Fällen hier erstattet worden sind, ins Protokoll aufzunehmen.

Verteidiger Staiger:

Herr Erster Staatsanwalt, ich verstehe Sie nicht ganz. Die Verteidigung hat das Recht, im Prozeß für die Verhandlung

Zeuge Józef Kral [unterbricht]:

Jeszcze wytłumaczę, chcę powiedzieć.

Verteidiger Staiger [unterbricht]:

Wesentliche Vorgänge protokollieren zu lassen, sowohl prozessuale wie auch materielle Vorgänge.

Zeuge Józef Kral:

No, bo ja nie mogłem widzieć, ale Szyjdon był zabity na miejscu. Więc ja wytłumaczę!

Vorsitzender Richter:

Also noch einmal: Ich habe es vorhin schon mal gefragt, aber man kann es ja immer noch mal tun.

Dolmetscherin Kapkajew:

Herr Vorsitzender, bitte?

Vorsitzender Richter:

Bitte.

Dolmetscherin Kapkajew:

Der Zeuge wirft ein: Bei Mańka nur war der dritte Posten dabei.

Vorsitzender Richter:

Nur bei Mańka.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nur bei Mańka.

Vorsitzender Richter:

Und nun fragen Sie ihn doch bitte einmal: Sind diese beiden Leute getötet worden durch die Schüsse oder durch die Schläge?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy ci dwoje Szyjdon i Mańka zabici zostali przez pobicie ich, czy na skutek pobicia czy wystrzałem?

Zeuge Józef Kral:

Więc Szyjdon na skutek uderzenia już był na pół zabity przez szyję. Tutaj w ten, już był zabity. Więc Szyjdon był zabity od kijów, i od butów był zamordowany.

Dolmetscherin Kapkajew:

Szyjdon wurde erschlagen bereits mit dem ersten Schlag, den er auf den Hals bekommen hat. Da war er schon halbtot.

Vorsitzender Richter:

Also.

Verteidiger Staiger:

Moment.

Vorsitzender Richter:

Moment.

Verteidiger Staiger:

Eben sagt er: »Da war er halbtot.« Sagt der Zeuge [unverständlich]

Vorsitzender Richter [unterbricht]:

Ja, da war er halbtot. Und wann ist er ganz totgeschlagen worden?

Dolmetscherin Kapkajew:

A kiedy on pan mówił, że już był prawie zabity?

Zeuge Józef Kral:

Wtedy, kiedy go kazali odnieść na stos do zabitych.

Dolmetscherin Kapkajew:

Als man befohlen hatte, ihn auf den Haufen zu den Leichen fortzubringen

Zeuge Józef Kral:

Ale mnie nie, tylko innym więźniom.

Dolmetscherin Kapkajew:

Zu den anderen Häftlingen, da war er tot.

Vorsitzender Richter:

Ja. Und wer hat die Tötung nun ausgeführt?

Dolmetscherin Kapkajew:

Więc kto go zabił? Kto go zabił?

Zeuge Józef Kral:

Stiwitz i oskarżony Stark.

Dolmetscherin Kapkajew:

Er wurde getötet durch Stiwitz und den Angeklagten Stark.

Verteidiger Staiger:

Herr Vorsitzender, darf ich etwas dazu sagen? Die Aussage wandelt sich ständig. Es ist vorhin auf zweimaliges Befragen gesagt worden, daß beide zunächst geschlagen worden sind. Dann hörte der Zeuge Schüsse. Er hat nicht hingesehen, hat sich nicht umgedreht. Und dann kann der Zeuge auch nicht schlußfolgern, daß gerade mein Mandant Stark die beiden erschossen hat.

Vorsitzender Richter:

Nein, nein, nein.

Dolmetscherin Kapkajew:

Sagt er auch nicht.

Vorsitzender Richter:

Herr Rechtsanwalt, Sie verwirren die Sache wieder. Jetzt wollen wir doch von vorne noch einmal anfangen. Er hat eben gesagt, der erste Schlag ist von Stark geführt worden. Da war dieser Szyjdon halbtot.

Dolmetscherin Kapkajew:

In den Hals.

Vorsitzender Richter:

In den Hals. So. Frage: Wer hat jetzt weiter geschlagen und wer hat ihn totgeschlagen?

Dolmetscherin Kapkajew:

Kto dalej uderzył? Więc fakt jest, pan powiada, pierwszy uderzył oskarżony Stark z tyłu w szyję Szyjdona. Teraz: Kto dalej bił i kto zabił?

Zeuge Józef Kral:

Więc dalej bił, Stark i Stiwitz, bili go sztylami. I później go kopali.

Dolmetscherin Kapkajew:

Weiterhin schlugen auf ihn der Angeklagte Stark und Stiwitz. Sie traten nach ihm mit den Stiefeln. Sie schlugen ihn mit dem Schaufelstiel.

Zeuge Józef Kral:

Tak, i później słyszałem strzał. Tylko, że wtenczas ja bym musiał opowiedzieć, jak wyglądało, to może Wysoki Sąd miał obraz tego. Więc słyszałem strzały.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und später habe ich Schüsse gehört. Aber ich müßte das ganze Bild dann schildern, daß das Gericht das alles genau vor sich hat.

Vorsitzender Richter:

Ja, wir wollen ja nun wissen, ob der Szyjdon erschossen oder erschlagen worden ist.

Dolmetscherin Kapkajew:

Chodzi o stwierdzenie, czy Szyjdon został zastrzelony, czy zabity uderzeniami?

Zeuge Józef Kral:

Więc Szyjdon był zabity uderzeniami. Miał dziury w głowie, ale to mógł być strzał od pistoletu, ale ja nie byłem lekarzem, żeby stwierdzić, czy to był strzał od pistoletu czy nie. W każdym wypadku, że miał złamaną nogę, miał złamane ręce, miał złamaną tu szyję, głowę tu przewróconą. I miał tu dziury. Nie wiem, czy od kamienia, czy od uderzenia, od czego, czy od strzału. Nie mogłem stwierdzić.

Dolmetscherin Kapkajew:

Jeszcze raz powtórzymy od początku. Więc? Od czego zmarł ofiara Szyjdon? Od czego on zmarł? Od uderzeń, czy od strzału?

Zeuge Józef Kral:

Oskarżony Szyjdon zmarł od uderzeń.

Dolmetscherin Kapkajew:

Also ich habe noch mal gefragt, weil das zu lange war: Woran starb Szyjdon? Er sagte, er starb infolge der Schläge. Er hatte ein Loch im Kopf auch. Aber ich bin kein Arzt, und ich kann nicht feststellen, [kommen die] von Schlägen, also diese Löcher, die er im Kopf hatte, oder von einer Pistole. Er hatte aber ein gebrochenes Bein, gebrochene Arme, einen gebrochenen Hals.

Zeuge Józef Kral:

Ponieważ

Vorsitzender Richter [unterbricht]:

Also er weiß, auf Deutsch, nicht, wie er gestorben ist und von wessen Hand er gestorben ist?

Dolmetscherin Kapkajew:

Więc dokładnie mówiąc, pan nie wie, na co, od czego on zmarł. Konkretnie, co było bezpośrednią przyczyną jego śmierci?

Zeuge Józef Kral:

Przez pierwsze uderzeni e, to Szyjdon zwalił się na ziemię, wywalił się na ziemię i zaczął krzyczeć i później od tych butów i od tych uderzeń. Więc ja jestem 100 procent pewny, że zmarł od tych kijów, od tych sztyli.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nach dem ersten Schlag bereits in den Hals fiel Szyjdon und fing an, fürchterlich zu schreien. Dann wurde er geschlagen, und er wurde getreten. Ich bin felsenfest davon überzeugt, daß er in Folge der Schläge gestorben ist.

Vorsitzender Richter:

Ja. Weiß er denn, ob überhaupt auf ihn geschossen worden ist?

Dolmetscherin Kapkajew:

Ale czy panu jest wiadomym, że w ogóle było strzelane w tym czasie?

Zeuge Józef Kral:

Było strzelane, było.

Dolmetscherin Kapkajew:

Es wurde geschossen.

Vorsitzender Richter:

Ja. Aber wurde auch auf den Szyjdon geschossen?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy b yło strzelane do Szyjdona?

Zeuge Józef Kral:

To nie wiem.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das weiß ich nicht.

Vorsitzender Richter:

Also dann wollen wir das jetzt mal aufnehmen, damit wir da klarkommen. Wollen Sie mal mitschreiben: [Pause] »Der Mithäftling Szyjdon wurde, was ich mit eigenen Augen gesehen habe, von dem Angeklagten Stark so heftig auf den Hals geschlagen, daß er laut zu schreien anfing.«

Dolmetscherin Kapkajew:

Und fiel.

Vorsitzender Richter:

Bitte? »Und umfiel. Umfiel und laut zu schreien anfing. Daraufhin haben Stark und Stiwitz weiter auf ihn eingeschlagen und ihn auch getreten. Später hörte ich auch Schüsse. Da ich mich aber nicht umdrehte, weiß ich nicht, ob auch auf Szyjdon geschossen worden ist.«

Dolmetscherin Kapkajew:

[unverständlich] »nie wiedziałem, czy do Szyjdona było strzelane czy nie«.

Vorsitzender Richter:

»An seiner Leiche konnte man zwar eine Kopfverletzung feststellen, ich weiß jedoch nicht, ob diese Verletzung von einem Schuß herrührte oder von den Schlägen, die er bekommen hatte.«[15] Ja?

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja.

Vorsitzender Richter:

War es so richtig?

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja, das war alles.

Zeuge Józef Kral:

Dobrze, tak było.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja, so war es.

Verteidiger Staiger:

Herr Vorsitzender, dann wäre das bezüglich Mańka auch im gleichen Sinne zu klären.

Vorsitzender Richter:

Ja, nur eins nach dem anderen.

Dolmetscherin Kapkajew:

Teraz jak było w wypadku Mańki.

Vorsitzender Richter:

Jetzt muß ich das erst mal vorlesen lassen.

Dolmetscherin Kapkajew:

Jak było w wypadku Mańki? [...]

Zeuge Józef Kral:

Więc w wypadku Mańki: jak przyszli do niego, również został Mańka uderzony...

Dolmetscherin Kapkajew:

Przez kogo?

Zeuge Józef Kral:

Przez Starka.

Dolmetscherin Kapkajew:

Also mit Mańka war das folgendermaßen: Als sie auf ihn zukamen, wurde er ebenfalls geschlagen von Stark. — Dalej.

Zeuge Józef Kral:

I później, więc tym samym sposobem również był bity n a ziemi.

Dolmetscherin Kapkajew:

Also, es [geschah] auf die gleiche Weise: Er wurde durch Schläge auf die Erde geworfen

Zeuge Józef Kral:

I również był tak bity, że był nieprzytomny

Dolmetscherin Kapkajew:

Und er wurde ebenfalls bis zur Bewußtlosigkeit geschlagen.

Zeuge Józef Kral:

I został odniesiony, był odniesiony na stos zabitych, ponieważ na dole, w tej żwirowni

Dolmetscherin Kapkajew:

Und man brachte ihn ebenfalls auf den Haufen von Leichen

Zeuge Józef Kral:

Leżeli ci zabici.

Dolmetscherin Kapkajew:

Weil dort in der Kiesgrube unten diese Getöteten lagen.

Vorsitzender Richter:

Und wer hat ihn geschlagen?

Dolmetscherin Kapkajew:

Więc kto jego bił? Mańkę.

Zeuge Józef Kral:

Więc Mańkę bił Stark, Stiwitz i jeszcze jakiś Post. Nie wiem, który to był.

Dolmetscherin Kapkajew:

Mańka wurde geschlagen von Stark, Stiwitz und noch einem Posten, den kenne ich nicht.

Vorsitzender Richter:

Ja. Und wissen Sie, ob auch Mańka eine Schußverletzung aufgewiesen hat?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy wiadomym panu jest, czy na ciele Mańki były również jakieś ślady kul?

Zeuge Józef Kral:

Nie wiem, bo Mańki nie niosłem do obozu.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich weiß es nicht, weil ich Mańka nicht ins Lager getragen habe.

Zeuge Józef Kral:

Szyjdona niosłem ja na nosiłkach i odnosiłem do kostnicy.

Dolmetscherin Kapkajew:

Szyjdon wurde von mir auf der Bahre in die Leichenhalle getragen.

Zeuge Józef Kral:

Do bloku 11, a później do kostnicy.

Dolmetscherin Kapkajew:

Auf den Block 11 und später in die Leichenhalle.

Vorsitzender Richter:

Und wissen Sie, ob auf diesen Mańka geschossen worden ist?

Dolmetscherin Kapkajew:

Wiadomym panu jest, czy strzelano do Mańki?

Zeuge Józef Kral:

Były strzały, ale ja nie wiem, czy strzelano do Mańki czy nie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Es gab Schüsse, aber ich weiß nicht, ob die auf Mańka gerichtet waren oder nicht.

Vorsitzender Richter:

Ja. Da wollen wir das auch noch zu Protokoll nehmen und wollen folgendes schreiben: »Ich habe auch bei Mańka beobachtet, daß Stark, Stiwitz und ein dritter SS-Mann auf ihn eingeschlagen haben, so daß er zu Boden fiel. Da ich im Gegensatz zu Szyjdon die Leiche des Mańka nicht ins Lager zurückgetragen habe, konnte ich auch die einzelnen Verletzungen nicht so genau feststellen. Ich weiß auch nicht, ob auf Mańka geschossen worden ist.«[16] Wollen Sie ihm das bitte übersetzen.

Dolmetscherin Kapkajew:

Pan zrozumiał wszystko, więc Mańka, tak dokładnie było opisane to, co pan poprzednio powiedział.

Zeuge Józef Kral:

Tak.

Dolmetscherin Kapkajew:

Pan powiedział mi, że pan zrozumiał.

Zeuge Józef Kral:

Rozumiem.

Dolmetscherin Kapkajew:

»Nie wiem«, ostatnie zdanie było takie: »Nie wiem, czy do Mańki zostało strzelane, czy nie«.

Zeuge Józef Kral:

To nie wiem. Tak, nie mogę powiedzieć.

Dolmetscherin Kapkajew:

Jawohl.

Vorsitzender Richter:

Das ist in Ordnung.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich bin nicht in der Lage zu sagen, ob auf Mańka geschossen wurde.

Vorsitzender Richter:

»Die Niederschrift wurde dem Zeugen durch die Dolmetscherin nochmals vorgehalten und von ihm bestätigt.«[17] So, jetzt hätten Sie noch eine Frage?

Verteidiger Staiger:

Ich habe in dem Zusammenhang noch eine Frage. Ob nämlich der Zeuge im Zusammenhang mit der Mißhandlung des Häftlings Mańka Schüsse gehört hat? Denn er hat vorhin in beiden Fällen gesagt: Die beiden Häftlinge wurden geschlagen, und dann hörte er Schüsse, in beiden Fällen.

Vorsitzender Richter:

Ja.

Verteidiger Staiger:

Ich meine, das ist im Protokoll nicht enthalten. Daß in dem Zusammenhang auch mit der Mißhandlung des Häftlings Mańka Schüsse gefallen sind. Und da er das auch nicht beobachtet hat, konnte er nicht sagen, ob der Angeklagte Stark geschossen hat.

Vorsitzender Richter:

Er kann überhaupt nicht sagen, ob auf den Mańka geschossen worden ist.

Verteidiger Staiger:

Nein, aber er hat in dem Zusammenhang Schüsse gehört. Infolgedessen ist es möglicherweise so, daß er nicht ausschließen kann, daß auch auf Mańka geschossen worden ist.

Vorsitzender Richter:

Na ja. Also, Herr Rechtsanwalt

Verteidiger Staiger [unterbricht]:

Aber nicht weiß, wer geschossen hat.

Vorsitzender Richter:

Daß Schüsse gefallen sind, steht ja wohl zur Genüge fest, wenn ich sage, ich weiß nicht, ob er erschlagen oder erschossen worden ist, nicht. Da müssen ja schließlich Schüsse gefallen sein, sonst könnte er ja nicht erschossen worden sein. Ja, das war die Frage. Hatten Sie noch eine Frage?

Verteidiger Staiger:

Ja, ich habe noch eine Frage. Herr Zeuge, haben Sie möglicherweise im polnischen Fernsehen die Angeklagten vorgeführt bekommen?

Dolmetscherin Kapkajew:

Proszę świadka, czy pan może w telewizji polskiej widział oskarżonych tutaj w procesie?

Zeuge Józef Kral:

Nie mam telewizji, i nie raczyłem nawet czytać zeznań świadków polskich, ponieważ prasa nasza pisze bardzo mało. Można się przekonać, że o procesie tym bardzo mało się u nas pisze. Bardzo dużo pisze się natomiast tutaj właśnie we Frankfurcie, w NRF.

Dolmetscherin Kapkajew:

Erstens besitze ich überhaupt kein Fernsehgerät, und zweitens: Ich lese sogar nichts davon, was von den Zeugenaussagen in unseren Zeitungen steht. Es steht übrigens gar nicht soviel im [Unterschied] zu den hiesigen Zeitungen in der Bundesrepublik.

Verteidiger Staiger:

Aber in den polnischen Zeitungen haben Sie den Prozeßverlauf verfolgt?

Vorsitzender Richter:

Wie war das eben?

Dolmetscherin Kapkajew:

Ale pan jednak śledził za tokiem procesu z gazet polskich?

Zeuge Józef Kral:

Wiem, że z początku, z początku śledziłem, bo wiedziałem, że będzie proces tutaj we Frankfurcie, że są pewni esesmani oskarżeni.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja, am Anfang habe ich mich anhand der Zeitungen orientiert, daß überhaupt ein Prozeß in Frankfurt geführt wird, daß die SS-Männer da als Angeklagte auf der Anklagebank sitzen.

Verteidiger Staiger:

Da habe ich eine Zusatzfrage: Haben Sie in diesen Zeitungen dann auch Lichtbilder der Angeklagten mit Namen gesehen? [...]

Dolmetscherin Kapkajew:

Ein Bild meinen Sie?

Verteidiger Staiger:

Bilder der Angeklagten.

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy pan w związku z tym widział w prasie polskiej fotografie oskarżonych z napisem, który to jest z nich?

Zeuge Józef Kral:

Nie, mnie nie potrzeba fotografii, bo ja dzisiaj widzę każdy krok oskarżonego Starka i inni jak chodzili po obozie. Nie trzeba mi patrzeć do prasy nawet, ani na zdjęcia.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nein, und ich brauche auch kein Bild. Ich brauche gar nicht auf die Bilder zu gucken. Ich sehe vor mir den Angeklagten Stark und die anderen, wie sie sich im Lager bewegen.

Verteidiger Staiger:

Dann habe ich eine weitere Frage: Ist es richtig, daß Sie im letzten Termin kurz vor der Identifizierung die Frau Dolmetscherin fragten: Wie sind die Nummern, oder wo sind die Nummern, oder haben die Angeklagten Nummern?

Vorsitzender Richter:

Ja.

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy to jest prawda, że przed identyfikacją oskarżonych zapytał pan mnie, czy oskarżeni mają numery?

Zeuge Józef Kral:

Chyba ja się nie nauczałem kłamać. Ani nie pytałem się nikogo. Kłamać nie lubię, bo jestem człowiekiem.

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy pan się zapytał czy numery są u oskarżonych czy nie?

Zeuge Józef Kral:

Nie, nie pytałem się w ogóle i nie chciałem, kogo się pytać, nikogo.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich brauche nicht zu lügen, und ich habe niemanden gefragt.

Zeuge Józef Kral:

Jak wycho dzili na przerwy, odchodziłem na podwórko, bo nie chciałem tych ludzi widzieć na oczy.

Dolmetscherin Kapkajew:

Während der Pause ging ich sogar fort, als sie rausgeführt wurden auf den Hof, weil ich sie gar nicht sehen will. [...]

Verteidiger Staiger:

Bei der Errichtung des Blockes 15 im Stammlager berichteten Sie davon, daß eine vier Meter tiefe Ausschachtung vorgenommen worden war.

Dolmetscherin Kapkajew:

Pan opowiadał o tym przy

Vorsitzender Richter [unterbricht]:

Ja, und?

Verteidiger Staiger:

War diese Ausschachtung nur deshalb vorgenommen worden, weil eine Wäscherei dort errichtet werden sollte?

Dolmetscherin Kapkajew:

Pan mówił o tym, że przy wykopach był głęboki wykop na 4 metry. Czy on został dokonany ze względu na to, że tam chcieli urządzić tę pralnię?

Zeuge Józef Kral:

W planie była nazwana pralnia, w planie było pisane i był projekt, przekrój.

Dolmetscherin Kapkajew:

Auf dem Plan war von einer Wäscherei [die Rede]. Also im Querschnitt stand dort die Wäscherei.

Zeuge Józef Kral:

Ale ja uważałem, że to miał być zupełnie inny cel ale nie mogę twierdzić.

Dolmetscherin Kapkajew:

Aber ich habe gemeint, daß es einen anderen Zweck hatte. Ich kann aber das nicht mit Bestimmtheit sagen.

Vorsitzender Richter [unterbricht]:

Ja, also mehr kann der Zeuge nicht sagen.

Verteidiger Staiger:

Herr Zeuge, bei den Erdarbeiten, Block 15, hatten Sie im letzten Termin berichtet, seien Sie, die Strafkompanie, bewacht worden von SS-Leuten.

Dolmetscherin Kapkajew:

Pan w swoich poprzednich zeznaniach powiedział, że przy wykopach, przy pracy, przy bloku 15, członkowie, znaczy ci więźniowie, którzy byli w kompanii karnej, byli przez esesmanów, którzy stali i ochraniali ich, znaczy pilnowani.

Zeuge Józef Kral:

Tam było post, 1 czy 2 esesmanów przy tym było.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja, ein oder zwei SS-Männer waren dabei.

Zeuge Józef Kral:

A druga rzecz, że Blockführerzy i inni esesmani bawili się właśnie tymi wykopami, i tym topieniem, i innymi rzeczami, które się działy na tym bloku.

Dolmetscherin Kapkajew:

Aber die Blockführer und die anderen SS-Männer, die machten sich richtig einen Spaß daraus, zu beobachten, wie diese Ausschachtungen vor sich gehen und wie die Menschen darin ertranken.

Verteidiger Staiger:

Ich habe nun einen Vorhalt. Mein Mandant sagt mir, daß bei Arbeiten innerhalb des Schutzhaftlagerbereichs keine SS-Bewachung gestellt wurde.

Dolmetscherin Kapkajew:

Zarzut ze strony oskarżonego przez jego obrońcę: że na terytorium obozu przy pracach dokonywanych, nigdy nie było żadnych pilnujących esesmanów.

Zeuge Józef Kral:

Zawsze byli, przychodzili względnie Komandoführer, czy Blockführer z bloku dany i patrzył się jak kompania karna

Dolmetscherin Kapkajew:

Immer kamen sie, der Blockführer und die anderen

Zeuge Józef Kral:

Kommandoführer był, czy coś.

Dolmetscherin Kapkajew:

Kommandoführer, und haben zugeguckt, wie gearbeitet wurde.

Verteidiger Staiger:

Ja. Aber verstehe ich den Zeugen richtig, wenn er sagt, daß praktisch zufällig mal ein Blockführer oder irgendein Kommandoführer vorbeikam.

Dolmetscherin Kapkajew:

Tak, ale jeśli ja pana dobrze rozumiem, to było przypadkowo, że taki Blockführer czy Kommandoführer przyszedł. Czy byli, stali pilnujący?

Zeuge Józef Kral:

Nie, oni stale nie przychodzili. Oni na przykład

Dolmetscherin Kapkajew:

Nein, ständig sind sie nicht gekommen.

Zeuge Józef Kral:

Jeżeli się pracowało, jeżeli się pracowało poza parkanem obozu. Więc tam do kompanii karnej byli już posty przydzielone.

Dolmetscherin Kapkajew:

Wenn außerhalb des Zaunes gearbeitet wurde, dann wurden Posten der Strafkompanie [unverständlich]

Zeuge Józef Kral:

Z karabinami, który strzegli właśnie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Mit Karabinern, die eben bewacht haben.

Verteidiger Staiger:

Ja.

Zeuge Józef Kral:

Tak samo prawda, poza wielką postunkę, poza małą postunkę, to samo się działo.

Dolmetscherin Kapkajew:

Auch außerhalb der Kleinen Postenkette und der Großen Postenkette.

Zeuge Józef Kral:

W niektórych, przy kompanii karnej były zawsze posty.

Dolmetscherin Kapkajew:

Aber bei der Strafkompanie waren immer Posten.

Zeuge Józef Kral:

Ale w obozie, w samym obozie, to tylko dopilnował względnie, ponieważ nie był sam Blockführer tylko miał zastępców. Więc zawsze któryś z tych kompanii, z tych Blockführerów czy zastępca z tego bloku zawsze przychodził i doglądał jak to wygląda.

Dolmetscherin Kapkajew:

Aber innerhalb des Lagers, da war immer entweder der Blockführer oder sein Stellvertreter. Die kamen dann und beobachteten.

Zeuge Józef Kral:

Kommandoführer.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und Kommandoführer. Immer wieder kam einer von ihnen und beobachtete, wie gearbeitet wird.

Verteidiger Staiger:

Ich habe dann noch eine weitere Frage: Wie alt war Ihrer Ansicht nach damals der Blockführer Engelschall?

Dolmetscherin Kapkajew:

Ile lat miał wtedy zdaniem pana Blockführer Engelschall?

Zeuge Józef Kral:

Około 33, 35 lat może. 30 do 35 lat.

Dolmetscherin Kapkajew:

Etwa zwischen 30 und 35.

Verteidiger Staiger:

[Pause] Herr Zeuge, wie erklären Sie sich, daß bisher in diesem Prozeß keiner der Zeugen meinen Mandanten Stark Handlungen bezichtigt hat wie diejenigen, die Sie ihm vorwerfen? Sie haben

Nebenklagevertreter Ormond [unterbricht]:

Ich widerspreche dieser Frage, Herr Vorsitzender. Es sind ein Teil der Zeugen bis jetzt nur gehört worden, und zwar ganz deutlich, wie wir alle wissen, zu dem Komplex Boger insbesondere. Der Zeuge kann nicht darüber gefragt werden, wie er sich das erklärt, daß bisher niemand anders zu diesem Komplex etwas ausgesagt hat.

Verteidiger Staiger:

Ich will dazu eine Erklärung abgeben.

Vorsitzender Richter:

Ja, das ist auch richtig.

Verteidiger Staiger:

Ich will eine Erklärung dazu abgeben. Der Zeuge hatte bekundet, daß seine Erlebnisse im ganzen Lager herumgegangen seien. Sie seien jedem bekannt geworden. Wahrscheinlich wegen ihrer außergewöhnlichen

Vorsitzender Richter [unterbricht]:

Aber der Zeuge hat doch das Erlebnis allein gehabt. Die anderen, die wir bisher vernommen haben, die waren doch gar nicht dabei. Also konnten sie uns das doch auch nicht erzählen.

Verteidiger Staiger:

Nein. Aber Herr Vorsitzender, wir haben viele Zeugen schon von Hörensagen hier gehört.

Vorsitzender Richter:

Ja, wieso soll denn der Zeuge wissen, warum die anderen Zeugen das von Hörensagen nicht gehört haben oder wenn sie es gehört haben, es hier nicht gesagt haben?

Verteidiger Staiger:

Ich ziehe meine Frage zurück.

Vorsitzender Richter:

Das ist doch keine Zeugenfrage.

Verteidiger Staiger:

Ich ziehe meine Frage zurück.

Vorsitzender Richter:

Bitte schön. Jawohl. So, noch eine Frage?

Verteidiger Staiger:

Sie haben im letzten Termin bekundet, Sie haben den Angeklagten Stark im Falle Isaak nicht schießen sehen.

Dolmetscherin Kapkajew:

Pan podczas swojego poprzedniego zeznania powiedział, że pan nie widział, jak strzelał oskarżony Stark w wypadk u

Vorsitzender Richter [unterbricht]:

Er hat im Gegenteil gesagt: Der Stark hat daraufhin den Isaak erschossen.

Verteidiger Staiger:

Nein, hat er nicht gesagt.

Vorsitzender Richter:

Bitte?

Verteidiger Staiger:

Herr Vorsitzender, er hat gesagt

Verteidiger Laternser [unterbricht]:

[unverständlich] später gesagt.

Dolmetscherin Kapkajew:

Später hat er gesagt, daß er nicht gesehen hat

Verteidiger Staiger [unterbricht]:

Nicht gesehen hat, wer geschossen hat.

Dolmetscherin Kapkajew:

Er hat nur gesehen, wie die Pistole [unverständlich] Verteidiger Staiger [unterbricht]:

Er hatte von den anderen gehört, er hat nur gesehen, wie Stark seine Pistole wieder eingesteckt hat.

Dolmetscherin Kapkajew:

Genau geschildert, wie er gesehen hat — Podczas pana ostatniego zeznania

Verteidiger Staiger [unterbricht]:

[unverständlich] wieder die Pistole eingesteckt.

Dolmetscherin Kapkajew:

Soll ich bitte die Frage übersetzen, Herr Vorsitzender?

Vorsitzender Richter:

Moment mal. Wir wollen das erst mal klarstellen. Also er hat gesagt, er hat zwar nicht gesehen, daß der Stark geschossen hat, er hat aber gesehen, wie der Stark die Pistole eingesteckt hat.

Verteidiger Staiger:

Eingesteckt hat.

Vorsitzender Richter:

Ja. Und was wollen Sie jetzt noch fragen?

Zeuge Józef Kral:

Ale pytałem się więźnia, który z esesmanów strzelał tam, który był obecny.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und ich habe danach die Häftlinge gefragt

Zeuge Józef Kral:

Który rzeczywiście

Dolmetscherin Kapkajew:

Welcher von den SS

Vorsitzender Richter [unterbricht]:

Ja.

Verteidiger Staiger:

Das war meine Vorfrage, Herr Vorsitzender.

Vorsitzender Richter:

Genau so hat er gesagt.

Verteidiger Staiger:

Jetzt kommt meine eigentliche Frage. Meine eigentliche Frage ist die:

Vorsitzender Richter:

Bitte sehr.

Verteidiger Staiger:

Können Sie sagen, von wem Sie das erfahren haben?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy może pan powiedzieć, od kogo pan to słyszał wtedy?

Zeuge Józef Kral:

Ci co byli topieni i ci co pracowali, to był właśnie ten świeży transport Żydów polskich, którzy zostali wszyscy zniszczeni i jeszcze poprzednio, co będę gadał. Tam zostało ich 22 zabitych a resztę to uprzednio i później zostało we żwirowni zabitych.

Dolmetscherin Kapkajew:

Od kogo pan słyszał?

Zeuge Józef Kral:

Więc nie znam tego, więc od więźnia, który w pobliżu pracował.

Dolmetscherin Kapkajew:

Also dieser Transport, dessen Häftlinge dort gearbeitet haben und getötet und ertränkt und so weiter wurden, das war ein Transport der polnischen Juden. Damals waren 22 von ihnen getötet worden. Sie wurden aber vorher und danach alle vernichtet. Ich weiß es nicht, von wem ich es damals gerade gehört habe.

Zeuge Józef Kral:

Od więźnia, który

Dolmetscherin Kapkajew:

Von irgendeinem Häftling

Zeuge Józef Kral:

Który blisko był tego strzału.

Dolmetscherin Kapkajew:

Der in der Nähe von diesem Schuß war.

Verteidiger Staiger:

Ich habe noch eine weitere Frage, Herr Zeuge. Sie haben im letzten Termin auf Fragen des Herrn Vorsitzenden gesagt, Sie hätten die Zahl der ertrunkenen Leichen daran festgestellt, daß diese an die Wand des Blockes 10 gelegt worden seien und Sie dort längere Zeit standen.

Dolmetscherin Kapkajew:

Zwei Stunden. — Pan na swoim poprzednim zeznaniu powiedział na pytanie przewodniczącego sądu, że może pan podać dokładną liczbę osób, które w tym dniu utonęły, zostali utopieni.

Zeuge Józef Kral:

Którzy byli na bloku 11.

Dolmetscherin Kapkajew:

Którzy leżeli, ponieważ oni leżeli jako trupy przy ścianie bloku 10.

Zeuge Józef Kral:

Tak.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja, das habe ich

Verteidiger Staiger [unterbricht]:

Ein weiterer Zusatz: Auf Vorhalt des Herrn Vorsitzenden haben Sie dann eingeräumt, daß ein Häftling von diesen 23 durch Arbeitsunfall umgekommen ist.

Dolmetscherin Kapkajew:

Na dokładniejsze, dokładnie sprecyzowane pytanie przewodniczącego podał pan, że spośród tych 23, jeden zginął podczas pracy.

Zeuge Józef Kral:

Jeden zginął, który był wychudzony i nie miał siły do pracy.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja, das war einer, der so abgezehrt war, daß er keine Kraft hatte zu arbeiten und eben starb.

Vorsitzender Richter:

Und was wollten Sie ihn jetzt fragen? [...]

Verteidiger Staiger:

Können Sie mit Sicherheit ausschließen, daß es nicht mehr Häftlinge gewesen sind?

Vorsitzender Richter:

Wie? Mehr Häftlinge, die?

Verteidiger Staiger:

Nun ja, er hat auf Vorhalt gesagt, ein Häftling ist richtig. Dann frage ich

Dolmetscherin Kapkajew [unterbricht]:

Czy może pan wykluczyć możliwość, że więcej więźniów zmarło na skutek wycieńczenia?

Zeuge Józef Kral:

Nie. Znaczy w obozie tak, tylko nie w tym dniu.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja, im Lager ja, aber an diesem Tag nicht. Also nicht gestorben, meint er.

Zeuge Józef Kral:

Ja mówię o tych, którzy zostali utopieni.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich spreche von diesen, die ertrunken waren.

Verteidiger Staiger:

Dann habe ich eine letzte Frage, Herr Zeuge, ich bitte, mir sie nicht zu verübeln. Sie haben im letzten Termin bekundet, Sie hätten seit Jahren die Eltern Szyjdon und Frau Mańka in dem Glauben gelassen, daß möglicherweise der Ehemann und, ich glaube, der Sohn im Falle Szyjdon noch lebe. Warum haben Sie das getan?

Dolmetscherin Kapkajew:

Podczas pana ostatniego przesłuchania

Staatsanwalt Vogel [unterbricht]:

Die Frage ist bereits beantwortet. Der Zeuge hat nicht nur erzählt, daß er den Eltern und der Ehefrau nichts gesagt hat, sondern er hat auch erzählt, warum er das nicht getan hat. Weil er ihnen nämlich die Schilderung dieses grauenhaften Todes ersparen wollte. Das ist ein menschliches Motiv, das mir jedenfalls voll und ganz einleuchtet.

Verteidiger Erhard:

Herr Staatsanwalt Vogel, aber auch Sie wissen doch, daß im Sommer 1941 über sämtliche Toten, ganz gleich aus welchem Grund und mit welchem Grund es angegeben wurde, eine Todesurkunde ausgestellt wurde. Und daß im Jahre 1941 die Angehörigen noch verständigt wurden, und zwar offiziell.

Vorsitzender Richter:

Auch in Polen? Oder nur in Deutschland?

Verteidiger Erhard:

Ja. Auch in Polen.

Staatsanwalt Vogel:

Das ist eine etwas kühne Behauptung, Herr Rechtsanwalt. Sie wissen so gut wie ich, daß für Häftlinge in der Strafkompanie, insbesondere für Häftlinge mit dem Vermerk iL oder NN, ganz andere Maßstäbe anzulegen sind.

Verteidiger Erhard:

Aber Herr Staatsanwalt, im Sommer 1941 gab es doch den NN-Erlaß noch nicht.

Staatsanwalt Vogel:

Aber es gab schon den Zusatz bei Häftlingen iL oder daß die irgendwie besonders zu behandeln sind, und es gab insbesondere auch eine ganz spezielle Behandlung jüdischer Häftlinge, die nicht zu vergleichen ist mit der Behandlung in Todesfällen, meinetwegen mit sogenannten reichsdeutschen Häftlingen.

Verteidiger Erhard:

Aber hier handelt es sich ja um Polen, nicht, bei Herrn Mańka unter allen Umständen um einen Polen. Das hat also [+ etwas] höchst Unwahrscheinliches, und wir werden halt eben den Beweisantrag stellen müssen, die Eltern zu hören.

Vorsitzender Richter:

Ja, warum, Herr Rechtsanwalt? Was versprechen Sie sich von einem solchen Beweis? Wenn die Eltern nicht wissen, ob der Sohn lebt oder tot ist.

Verteidiger Erhard:

Wenn die Eltern aber eine offizielle Todesnachricht bekommen haben, Herr Vorsitzender, dann kann man ihnen nicht gut sagen, ihr Sohn wäre geflohen und er lebe vielleicht noch. [...]

Vorsitzender Richter:

Na, das Gericht wird darüber entscheiden. Ich bin dafür, daß wir jetzt die kurze Pause... ja, bitte schön.

Ergänzungsrichter Hummerich:

Herr Zeuge, Sie haben uns gesagt, daß diejenigen Angehörigen der Strafkompanie, die an dem betreffenden Tag auf der Arbeitsstelle getötet werden sollten, eine Tragbahre mitnehmen mußten.

Dolmetscherin Kapkajew:

Pan powiedział, że ci więźniowie, którzy mieli być zabici tego dnia z kompanii karnej, że oni nieśli ze sobą nosiłki.

Zeuge Józef Kral:

Tak.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja.

Ergänzungsrichter Hummerich:

Wer hat den Häftlingen den Befehl gegeben, die Tragbahre mitzunehmen?

Dolmetscherin Kapkajew:

Kto kazał im zabrać ze sobą?

Zeuge Józef Kral:

Blockführer na bloku 11, względnie Blockältester.

Dolmetscherin Kapkajew:

Der Blockführer des Blocks 11 beziehungsweise der Blockälteste.

Ergänzungsrichter Hummerich:

Und wenn die nun an die Arbeitsstelle kamen, wo mußten die die Tragbahre hinstellen?

Dolmetscherin Kapkajew:

Gdzie oni stawiali, wtedy kiedy przyszli, chodzili do pracy, gd zie stawiali te nosiłki.

Zeuge Józef Kral:

Stawiali koło tej budy, gdzie obok leżały łopaty. Tam była taka buda gdzie SS

Dolmetscherin Kapkajew:

Sie stellten das neben eine Bude, wo die Schaufeln danebenstanden.

Zeuge Józef Kral:

I kilofy, gdzie były składane.

Dolmetscherin Kapkajew:

Die Schaufeln und die Keilhacken standen.

Zeuge Józef Kral:

I tym gdzie esesmani się chowali jak deszcz padał.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und dorthin flüchteten auch die SS-Männer, wenn es regnete, da in diese

Ergänzungsrichter Hummerich [unterbricht]:

Also Sie hatten die Tragbahre nicht neben sich stehen auf der Arbeitsstelle?

Dolmetscherin Kapkajew:

Więc oni nie mieli tego przy sobie jak pracowali?

Zeuge Józef Kral:

Nie, nie, nie, były złożone na pewnym miejsc u.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nein, die wurden da an einen bestimmten Platz gelegt.

Ergänzungsrichter Hummerich:

Wenn nun morgens der Befehl gegeben wurde an einzelne, eine Tragbare mitzunehmen, waren da auch irgendwelche Leute von der Politischen Abteilung dabei?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy wtedy, kiedy rozkaz był rano wydawany tym ludziom, którzy mieli ze sobą brać tragi, czy przy tym byli pracownicy z oddziału politycznego?

Zeuge Józef Kral:

Nie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nein.

Zeuge Józef Kral:

Tylko byli pracownicy. Właśnie przychodzili po apelu zawsze dzień przed tym, jak myśmy z pracy przyszli.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nein, sie kamen immer später, nach dem Appell. — »Dzień przed tym«, pan powiedział?

Zeuge Józef Kral:

To znaczy od był się apel, to później zawsze przychodził jakiś pracownik od oddziału politycznego z pewnym poleceniem.

Dolmetscherin Kapkajew:

Also jedesmal, wenn wir von der Arbeit zurückkamen nach dem Appell, pflegten die Angehörigen der Politischen Abteilung zu kommen mit irgendwelchen Anweisungen.

Zeuge Józef Kral:

Więc dokładnie o pewnych sprawach, to mógłby powiedzieć Schreiberblocku 11: magister Gerard Włoch, który żyje.

Dolmetscherin Kapkajew:

Genau darüber Auskunft geben könnte ja ein Schreiber des Blocks 11, Magister [...] Gerard Włoch. [...]

Zeuge Józef Kral:

Włoch i Brol.

Ergänzungsrichter Hummerich:

Włoch, ein L mit einem Strich?

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja. Das ist ł. [...] Der lebt noch.

Zeuge Józef Kral:

[unverständlich] Oberkapo i oni uprzednio mówili, coś opowiadali, ale co, to nie wiem.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und eben damals kamen der Angeklagte Stark und der Stiwitz auf den Oberkapo zu – August hieß er –, und die sprachen etwas miteinander. Aber was gesprochen wurde, weiß ich nicht.

Vorsitzender Richter:

[Pause] Frage beantwortet?

Ergänzungsrichter Hummerich:

Ja, danke. Dann noch eine Frage: Herr Zeuge, waren Sie während Ihrer Lagerzeit mal »Muselmann«?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy był pan podczas pana pobytu w obozie kiedyś » muzułmanem«? Był taki okres czasu?

Zeuge Józef Kral:

Byłem strasznie wychudzony, byłem. Ale byłem przytomnym więźniem.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja, ich war. Ich war ja sehr abgezehrt. Aber ich war nie bewußtlos.

Zeuge Józef Kral:

Ja zdjęcie z obozu mam w domu.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich habe Aufnahmen noch aus meiner Lagerzeit.

Ergänzungsrichter Hummerich:

Waren Sie infolge der Abzehrung arbeitsunfähig?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy był pan na skutek pana wycieńczenia niezdolny do pracy jakiś czas?

Zeuge Józef Kral:

Nie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nein.

Zeuge Józef Kral:

Choć bym był niezdolny, musiałem pracować.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich war wohl arbeitsunfähig, aber ich mußte arbeiten.

Zeuge Józef Kral:

Bo kto nie był, kto by okazał się niezdolny, byłby zabity.

Dolmetscherin Kapkajew:

Wenn jemand als arbeitsunfähig sich erwiesen hatte, da wurde er getötet.

Ergänzungsrichter Hummerich:

Wie war Ihr Gesundheitszustand im Sommer 1941?

Dolmetscherin Kapkajew:

Jaki był stan zdrowia pana w lecie 1941 roku?

Zeuge Józef Kral:

Gdzieś 50 procent »muzułmana«.

Dolmetscherin Kapkajew:

So ungefähr zu 50 Prozent ein »Muselmann«.

Ergänzungsrichter Hummerich:

Dann eine weitere Frage: Können Sie sich – das kam vorhin nicht scharf genug heraus – irgendwie, durch eine Erinnerungshilfe oder sonstwie, festlegen, wann Sie mit dem Namen Stark zum ersten Mal im Lager eine bestimmte Person verbunden haben?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy może pan sobie przypomnieć, to jakoś jeszcze dokładnie nie zostało sprecyzowane od pana, kiedy w jakim okresie czasu z nazwiskiem Stark u pana łączyła się konkretna postać człowieka?

Zeuge Józef Kral:

Łączyła się kiedy Stark przychodził na blok, bo przychodził

Dolmetscherin Kapkajew [unterbricht]:

W jakim okresie?

Zeuge Józef Kral:

Więc jak byłem w kompanii karnej, to było w okresie lata.

Dolmetscherin Kapkajew:

Als ich in der Strafkompanie war, im Sommer.

Zeuge Józef Kral:

Więc nie można dokładnie określić dnia.

Dolmetscherin Kapkajew:

Es ist unmöglich, den genauen Tag zu nennen.

Ergänzungsrichter Hummerich:

Na gut. Als der Vorfall war, daß die Menschen da in diese Wassergrube gejagt wurden, haben Sie zu diesem Zeitpunkt bereits gewußt, dieser SS-Mann heißt Stark?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy w tym czasie, kiedy zostali więźniowie zapędzeni do tego, to wiedział pan, że właśnie ten człowiek, ten esesman nazywa się Stark?

Zeuge Józef Kral:

To już dobrze, wtenczas Starka znałem. Dobrze.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich habe damals den Stark schon gut gekannt.

Ergänzungsrichter Hummerich:

Das wußten Sie damals schon genau?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy pan dokładnie wiedział?

Zeuge Józef Kral:

Tak, tak.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja.

Ergänzungsrichter Hummerich:

Und welchen Dienstgrad verbanden Sie damals mit Stark? Da haben wir vorhin schon mal drüber gesprochen.

Dolmetscherin Kapkajew:

I czy pan wtedy łączył już z nim pojęcie, o tym w jakim stopniu on jest?

Zeuge Józef Kral:

Mnie może stopień nie interesował tak. Mnie interesował człowiek, ale był w każdym wypadku już tak, jak mi się wydaję, był stopnia podoficera.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja, also für den Dienstgrad, da habe ich mich damals nicht interessiert. Die Person, der Mensch interessierte mich. Aber so wie ich mir denke, da war er damals im Grad eines Unteroffiziers.

Ergänzungsrichter Hummerich:

Und ans Alter haben Sie sich erinnert, um das noch mal zu wiederholen, an Alter, wie?

Dolmetscherin Kapkajew:

A wiek jego, jak pan sobie przypomina w tym czasie?

Ergänzungsrichter Hummerich:

Ja, ich will es ein bißchen wiederholen, habe ich gesagt.

Zeuge Józef Kral:

Oskarżony Stark w obozie dobrze wyglądał i miał dobrą tuszę. Więc wyglądał około 24 do 28 lat, jak ja go osądziłem.

Dolmetscherin Kapkajew:

Der Angeklagte Stark war ziemlich gut beisammen, als er im Lager war, wohlgenährt, und er hat damals so ausgesehen wie 24 bis 28.

Ergänzungsrichter Hummerich:

24 bis 28, ja. Und eine letzte Frage: Sind Sie in irgendeinem polnischen Verfahren, das mit Auschwitz zusammenhängt, jemals als Zeuge gehört worden?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy był pan kiedykolwiek przesłuchany jako świadek, w jakimś postępowaniu przeprowadzonym w Pols ce?

Zeuge Józef Kral:

Nie. Tylko byłem raz prawie tego, nigdy nie byłem przesłuchiwany.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nein, nein. Ich wurde nie verhört, eben nur damals das eine Mal.

Zeuge Józef Kral:

Już zaznaczyłem, że nie chciałem nigdy wspominać obozu.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich habe es ja schon betont: Ich wollte ja nie mich an das Lager erinnern.

Ergänzungsrichter Hummerich:

Ja, danke schön, keine Fragen mehr.

Verteidiger Erhard:

[unverständlich] darf das Gericht darauf aufmerksam machen: Der Stiwitz ist im Jahre 42 überhaupt erst nach Auschwitz gekommen.

Vorsitzender Richter:

Weiß ich nicht, Herr Rechtsanwalt.

Verteidiger Erhard:

Das wird bewiesen werden.

Vorsitzender Richter:

So. Wollen Sie dem Zeugen vielleicht noch sagen: Es würde behauptet, daß der Stiwitz, dieser SS-Mann, erst im Jahr 42 in das Lager gekommen sei.

Dolmetscherin Kapkajew:

Proszę świadka, zwraca się uwagę pana na zarzut ze strony obrony, że Stibitz, o którym pan wspomina, przyszedł dopiero w 42 roku w ogóle do obozu.

Zeuge Józef Kral:

Sylwetka Stiwitza utkwiła mi w pamięci. Jeżeli mnie ktoś udowodni, że Stiwitz przyszedł później, więc ta sylwetka by mogła być inna. Ale ja widzę, że to była sylwetka Stiwitza.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich kenne die Gestalt von Stiwitz sehr genau. Wenn mir jemand beweisen wird, daß er wirklich zu der Zeit nicht da war, dann werde ich ja denken, daß ich mich da geirrt habe. Aber ich sehe die Gestalt von Stiwitz vor mir.

Verteidiger Erhard:

Herr Vorsitzender, das scheint mir außerordentlich wichtig zu sein: Ich beantrage deshalb, ins Protokoll aufzunehmen, daß der Zeuge gesagt hat: Stark kam mit dem Arbeitsdienstführer Stiwitz in die Kiesgrube. Das ist ein außerordentlich wichtiger Satz. Arbeitsdienstführer Stiwitz.

Dolmetscherin Kapkajew:

[unverständlich] meines Erachtens.

Vorsitzender Richter:

Ja, schön

Vorsitzender Richter:

Die Sitzung wird fortgesetzt. Es wird zunächst folgender Beschluß verkündet: Die Frage der Verteidigung: »Lesen Sie die Informationsblätter des Auschwitz-Komitees?« wird zugelassen.[18]

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy czytał pan biuletyn informacyjny Oświęcimskiego Komitetu? Czy czytuje pan?

Zeuge Józef Kral:

A czytałem. Czytałem kiedyś.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja, ich habe sie mal gelesen.

Verteidiger Erhard:

Sind in diesen Veröffentlichungen die Namen der hier Angeklagten abgedruckt gewesen?

Dolmetscherin Kapkajew:

W tych biuletynach były wydrukowane nazwiska oskarżonych w tym procesie.

Verteidiger Erhard:

Dla mnie to nic nie dało, dla mnie to nic nie przedstawiało. To dla mnie to nic nie było.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das bedeutete alles nichts für mich.

Verteidiger Erhard:

Damit ist die Frage aber nicht beantwortet.

Dolmetscherin Kapkajew:

Więc były one tam wydrukowane? Nazwiska oskarżonych?

Zeuge Józef Kral:

Nie wiem czy były wszystkie czy nie były wszystkie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich weiß nicht, ob alle Namen gedruckt waren oder nicht.

Verteidiger Erhard:

Sind von Angeklagten auch dort Bilder zu sehen gewesen?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy tam były też fotografie oskarżonych?

Zeuge Józef Kral:

W niektórych wypadkach były, ale podobizna była bardzo kiepska. Nie można rozpoznać było.

Dolmetscherin Kapkajew:

In manchen Fällen waren dort Aufnahmen, aber sie waren sehr schlecht. Man konnte die Angeklagten nicht erkennen.

Verteidiger Erhard:

Wann haben Sie zuletzt etwas davon gelesen?

Dolmetscherin Kapkajew:

Kied y pan ostatnio czytał coś z tego?

Zeuge Józef Kral:

Ja czytałem w naszych gazetach.

Dolmetscherin Kapkajew [unterbricht]:

Biuletyn informacyjny kiedy pan czytał ostatnio?

Zeuge Józef Kral:

Ja czytałem przy rozpoczęciu procesu.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich habe beim Beginn des Prozesses gelesen.

Verteidiger Erhard:

War da auch ein Bild vom Angeklagten Stark dabei?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy była tam też fotografia oskarżonego Starka?

Zeuge Józef Kral:

Było nazwisko Starka.

Dolmetscherin Kapkajew:

Der Name Stark war da.

Zeuge Józef Kral:

Tak było, ale

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja, es war dort.

Zeuge Józef Kral:

Tak, tak.

Verteidiger Erhard:

Und ein Bild?

Dolmetscherin Kapkajew:

Ale? I fotografie?

Zeuge Józef Kral:

Było tam zdjęcie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja, das Bild auch.

Zeuge Józef Kral:

Ja.

Verteidiger Erhard:

Danke schön.

Vorsitzender Richter:

Bitte schön, Herr Rechtsanwalt. Was hatten Sie noch?

Verteidiger Erhard:

Ich erlaube mir, dem Gericht ein Foto zu überreichen von dem Angeklagten, als er Unterscharführer war.[19]

Vorsitzender Richter:

Ja. Ja, er sagt doch: Die Bilder waren sehr schlecht.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nein, nein.

Vorsitzender Richter:

Und den Eindruck habe ich auch. Ich würde also aufgrund dieser Bilder die heutigen Angeklagten nicht wiedererkennen, namentlich bei dem Stark.

Verteidiger Erhard:

Deswegen lege ich das Bild hier vor. Damit sich das Gericht selbst ein Urteil bilden kann, ob das auch vorstellungsmäßig ein Mann von 24 bis 28 Jahren gewesen sein könnte.

Vorsitzender Richter:

Na.

Nebenklagevertreter Ormond:

Wird das Bild denn gezeigt werden, Herr

Vorsitzender Richter [unterbricht]:

Sie können es sich ansehen. Der Herr Rechtsanwalt hat es ja überreicht. Wir haben ja keine Geheimjustiz. Bitte schön, Herr Rechtsanwalt.

Verteidiger Laternser:

Herr Vorsitzender, in dem bereits erörterten Zusammenhang einige Fragen bitte ich, mir zu gestatten? [...]

Vorsitzender Richter:

Stark?

Verteidiger Laternser:

Ja, auch damit zusammenhängend. Jawohl.

Vorsitzender Richter:

Ja, bitte schön.

Verteidiger Laternser:

Herr Zeuge, Sie waren im Neubaukommando?

Dolmetscherin Kapkajew:

Proszę świadka, pan był w komandzie Neubau?

Zeuge Józef Kral:

Tak.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja.

Verteidiger Laternser:

Hatten Sie dort eine Funktion?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy miał pan tam jakąś funkcję?

Zeuge Józef Kral:

Tak.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja.

Verteidiger Laternser:

Waren Sie Kapo?

Zeuge Józef Kral:

Oberkapo.

Dolmetscherin Kapkajew:

Oberkapo.

Zeuge Józef Kral:

Ja byłem kierownikiem całego komanda.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich war Leiter des ganzen Kommandos.

Verteidiger Laternser:

Haben Sie Mithäftlinge geschlagen?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy pan bił więźniów?

Zeuge Józef Kral:

Nie, bo byłem

Vorsitzender Richter [unterbricht]:

Die Beantwortung dieser Frage könnten Sie unter Umständen verweigern.

Dolmetscherin Kapkajew:

Pan może nie odpowiedzieć na to pytanie.

Zeuge Józef Kral:

Tak. Ale nie uderzyłem, bo byłem Polakiem i człowiekiem.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nein, ich habe nicht geschlagen, weil ich ein Pole und ein Mensch gewesen bin.

Verteidiger Laternser:

Ja. Darf ich darum bitten, diese Antwort zu protokollieren, für den Fall, daß das Gericht dieser Meinung wie ich ist, daß es erforderlich ist, diese Antwort zu protokollieren.

Vorsitzender Richter:

»Der Zeuge erklärt: Ich habe als Oberkapo keine mir unterstellten Häftlinge geschlagen, da ich ein Pole und ein Mensch bin.«

Verteidiger Laternser:

Kennen Sie

Vorsitzender Richter [unterbricht]:

Moment, das muß erst vorgelesen werden. Würden Sie es noch mal vorlesen?

Dolmetscherin Kapkajew:

Darf ich das übersetzen?

Vorsitzender Richter:

Nein, erst muß er das vorlesen, dann dürfen Sie es übertragen.

Protokollführer Hüllen:

»Ich habe als Oberkapo keine mir unterstellten Häftlinge geschlagen, da ich ein Pole und ein Mensch bin.«

Dolmetscherin Kapkajew:

»Jako Oberkapo nie uderzyłem żadnego z więźniów, którzy pracowali pode mną, ponieważ byłem Polakiem i człowiekiem.«

Zeuge Józef Kral:

Tak jest.

Dolmetscherin Kapkajew:

Jawohl.

Verteidiger Laternser:

Kennen Sie den Vasyl Bandera?

Vorsitzender Richter:

Vorgelesen und genehmigt, ja. Vasyl Bandera.

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy znanym p anu jest ktoś z nazwiskiem Va syl Bandera?

Zeuge Józef Kral:

Słyszałem o takim wypadku.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich habe von so einem Fall gehört.

Verteidiger Laternser:

Ja, und kennen Sie den Doktor Oleksa Bandera? [...]

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy zna pan doktora Olka Banderę?

Zeuge Józef Kral:

Nie znam żadnego. Banderów nie widziałem, ani ich nie znam.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nein, nein, nein.

Zeuge Józef Kral:

Słyszałem.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich habe die Banderas weder gesehen noch gekannt. Ich habe gehört von diesem Fall.

Verteidiger Laternser:

Wissen Sie, daß das Brüder waren?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy panu jest wiadomym, że to byli bracia?

Zeuge Józef Kral:

Nie, nie znałem.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nein.

Zeuge Józef Kral:

Nie widziałem na oczy.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nein, ich habe sie nie gesehen.

Verteidiger Laternser:

Wissen Sie, daß diese beiden totgeschlagen worden sind?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy panu jest wiadomym, że oni zostali zabici?

Zeuge Józef Kral:

Nie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Przez uderzenie?

Zeuge Józef Kral:

Nie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nein.

Verteidiger Laternser:

Haben Sie davon nichts gehört?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy pan o tym nic nie słyszał?

Zeuge Józef Kral:

Słyszałem, że jacyś byli Banderzy, gdzie ich poznali koledzy, którzy pomordowali prawdopodobnie ich kolegów i braci.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ci Banderzy pomordowali?

Zeuge Józef Kral:

Ci Banderzy, ponieważ to byli Ukraińcy. Słyszałem.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich habe gehört von Häftlingen, die diese Banderas gekannt haben, und zwar, weil diese Banderas ihre Angehörigen

Zeuge Józef Kral [unterbricht]:

Na wolności.

Dolmetscherin Kapkajew:

Als Ukrainer noch in der Freiheit ermordet haben.

Vorsitzender Richter:

Wie, das habe ich jetzt nicht recht mitbekommen.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich habe von anderen Häftlingen gehört von den Banderas, und zwar von Häftlingen, die die beiden Banderas noch in der Freiheit gekannt haben, weil sie, die Banderas, ihre, dieser Häftlinge, Angehörigen damals getötet haben.

Vorsitzender Richter:

Und zwar waren das Ukrainer oder?

Dolmetscherin Kapkajew:

Weil sie Ukrainer waren.

Vorsitzender Richter:

Weil sie Ukrainer waren. Und die Banderas waren auch

Dolmetscherin Kapkajew [unterbricht]:

Die Banderas waren Ukrainer.

Vorsitzender Richter:

Waren Ukrainer, ja.

Zeuge Józef Kral:

To mieli być

Dolmetscherin Kapkajew [unterbricht]:

A ci, którzy panu opowiadali, to byli Ukraińcy?

Zeuge Józef Kral:

Proszę?

Dolmetscherin Kapkajew:

Ci, którzy opowiadali, byli Ukraińcy?

Zeuge Józef Kral:

Polacy, Polacy.

Dolmetscherin Kapkajew:

Diese, die das erzählt haben, waren Polen.

Zeuge Józef Kral:

Ze wschodu.

Dolmetscherin Kapkajew:

Vom Osten.

Vorsitzender Richter:

Ja.

Verteidiger Laternser:

Nun, Herr Zeuge, wollen Sie bei dieser Antwort bleiben, wenn ich Ihnen sage, daß hier vor der Türe drei Zeugen stehen, die bekunden, daß Sie diese Brüder totgeschlagen haben?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy pan pozostanie przy swoim zdaniu, jeżeli ja panu powiem, że tu przy drzwiach stoi 3 ludzi, którzy jako świadkowie wystąpią i powiedzą, że pan zabił tych Banderów.

Zeuge Józef Kral:

Nie ma mowy. W ogóle Banderów nie znałem. I Banderzy byli właśnie pod opieką, on się opiekował nimi i dochodził

Dolmetscherin Kapkajew [unterbricht]:

Kto on? Kto on?

Zeuge Józef Kral:

Oskarżony Stark, kto wykończył Banderów.

Dolmetscherin Kapkajew:

Davon ist keine Rede und kann keine Rede sein. Ich kenne die Banderas nicht. Sie waren unter besonderer Obhut von dem Angeklagten Stark, die Banderas.

Verteidiger Laternser:

So. Nun, ich habe keine weiteren Fragen. Mein Kollege Steinacker möchte einen schriftlichen Antrag stellen.

Verteidiger Steinacker:

Ich stelle aufgrund dieser A ussage des Zeugen folgenden Beweisantrag: Ich beantrage, die Zeugen 1.) Magister Omelan Kowal, Brüssel, zur Zeit in Deutschland, 2.) Doktor Michael Szewczuk, München, Zeppelinstraße 67, 3.) Herrn Witoszyńsky, zur Zeit in Deutschland, 4.) Rudolf Kauer, Rottenburg/Neckar über folgende Beweisthemen zu hören: Der Zeuge Kral war in Auschwitz als Funktionshäftling Oberkapo im Kommando Neubau tätig. Das hat der Zeuge bereits bestätigt. Der Zeuge Kral hat in seiner Eigenschaft als Oberkapo Häftlinge schwer mißhandelt. Insbesondere hat er die beiden Brüder Vasyl und Doktor Oleksa Bandera, Brüder des auf Veranlassung des sowjetischen Geheimdienstes ermordeten Stepan Bandera, im Juni 1942 so schwer mißhandelt, daß diese an den Folgen verstorben sind.

Ich gebe den Beweisantrag dem Gericht. Ich darf dazu folgendes erklären: Aufgrund der Pressemitteilungen über die Aussage des Zeugen Kral vom vergangenen Freitag bin ich gestern aus München angerufen worden von einem Zeugen, der draußen steht. Dieser Zeuge hat mir erklärt, ob der als Zeuge vernommene Józef Kral identisch sei mit einem ehemaligen Häftling, der im Kommando Neubau gearbeitet habe. Ich hatte mir notiert, daß er im Kommando Neubau gearbeitet hatte. Daraufhin haben mir die Zeugen gesagt: »Ist Ihnen bekannt, daß Herr Kral Oberkapo war?« Ich mußte das verneinen. Die Zeugen haben weiter erklärt: »Ist Ihnen bekannt, daß Herr Kral in dieser seiner Eigenschaft Häftlinge schwer mißhandelt hat?« Das mußte ich auch verneinen. Ich mußte dann auch weiter verneinen, was mir der Zeuge weiter erklärte, daß Herr Kral in dieser seiner Eigenschaft die beiden Brüder Bandera so schwer mißhandelt habe, daß sie an den Mißhandlungen gestorben seien.

Ich halte die Vernehmung der von mir gestellten Zeugen für erforderlich und bitte um sofortige Entscheidung des Gerichts darüber. Es ist mir natürlich nicht möglich gewesen, eine Ladung dieser Zeugen durch den Gerichtsvollzieher oder durch die zuständige Staatsanwaltschaft herbeizuführen. Ich habe die Zeugen gebeten, zum Termin zu kommen, und die Zeugen warten draußen. Ich bitte das Gericht, über diesen Antrag sofort zu entscheiden.

Verteidiger Laternser:

Herr Vorsitzender, für den Fall, daß das Gericht Bedenken wegen der formellen Voraussetzung der Nichtladung haben sollte, bitte ich, diesen Antrag als Beweisantrag zu werten und dann zu entscheiden. In diesem Zusammenhang beantrage ich, einen nicht anwesenden Zeugen, und zwar einen Nikolaus Klymyschyn aus Detroit, zu vernehmen, der auch in einem Brief niedergelegt hat – und wahrscheinlich bereit ist, als Zeuge zu kommen –, daß ein Oberkapo Kral zwei Brüder des Stepan Bandera geschlagen hat, und die beiden sind im Krankenhaus in Auschwitz gestorben. Das ist also noch ein zusätzlicher Beweis zu diesen drei Zeugen.

Vorsitzender Richter:

Nun, wollen wir zunächst mal weiter fortfahren mit der Vernehmung dieses Zeugen. Und zwar, Herr Zeuge, Sie haben uns am Freitag gesagt

Staatsanwalt Vogel [unterbricht]:

Herr Vorsitzender, darf ich zuvor, da Sie offenbar auf einen anderen Angeklagten jetzt übergehen wollen, noch eine Frage an den Angeklagten Stark richten?

Vorsitzender Richter:

Bitte schön, Herr Staatsanwalt, ja.

Staatsanwalt Vogel:

Herr Stark, worauf stützen Sie Ihre Behauptung, daß Stiwitz erst 1942 nach Auschwitz gekommen ist?

Angeklagter Stark:

Es ist die Rede gewesen vom Arbeitsdienstführer Stiwitz, Sommer 41. Im Sommer 41 war Stiwitz kein Arbeitsdienstführer.

Vorsitzender Richter:

Aber er war doch im Lager.

Angeklagter Stark:

Zumindest nicht im Schutzhaftlager. Beim Wachsturmbann mag er vielleicht gewesen sein, aber im Schutzhaftlager war er damals noch nicht.

Staatsanwalt Vogel:

Was glauben Sie, welche Funktion er damals hatte im Sommer 1941?

Angeklagter Stark:

Ich weiß es nicht, und deshalb kann ich es nicht sagen.

Staatsanwalt Vogel:

Ja, ich hatte vorhin Ihren Herrn Verteidiger so verstanden, daß er erst überhaupt 1942 nach Auschwitz gekommen sei.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja.

Staatsanwalt Vogel:

[Pause] Ja?

Angeklagter Stark:

Das mag in etwa stimmen.

Staatsanwalt Vogel:

Was heißt, mag stimmen? Wissen Sie das sicher, oder glauben Sie, sich sicher daran erinnern zu können, oder welche Anhaltspunkte haben Sie dafür?

Angeklagter Stark:

[Pause] Ich behaupte nicht irgend etwas, was ich nicht genau weiß, aber ich werde es noch genau eruieren.

Staatsanwalt Vogel:

Ja, wissen Sie es schon genau, oder war es vorhin nur eine Behauptung so ins Blaue hinein?

Angeklagter Stark:

Ich gebe keine Antwort mehr. Ich behaupte nichts ins Blaue.

Verteidiger Erhard:

Ich möchte eine Erklärung abgeben, Herr Vorsitzender. Der Angeklagte Stark hat gesagt, er hat den Herrn Stiwitz erst 1942 im Lager erlebt, und er ist erst im Jahre 1942 Arbeitsdienstführer geworden. Wenn er im Wachsturmbann vorher gewesen sein sollte, dann kann er nicht mit Sicherheit sagen, daß er da war oder daß er da nicht [unverständlich] gesehen.

Nebenklagevertreter Raabe:

Aber Sie haben es gesagt, Herr Kollege.

Verteidiger Erhard:

Der Herr Stark hat mir gesagt, er kennt ihn nicht als im Sommer oder im Jahr 1942. Vielleicht ist er in irgendeiner anderen SS-Einheit – sogar wahrscheinlich – vorher gewesen, jedenfalls nicht im Lager. Das hat der Angeklagte Stark eben auch bestätigt.

Staatsanwalt Vogel:

War er vorher als Rapportführer in Auschwitz?

Verteidiger Erhard:

Dann wäre er doch im Lager gewesen.

Staatsanwalt Vogel:

Ja, eben.

Vorsitzender Richter:

Ja, aber Herr Rechtsanwalt, Sie haben doch vorhin gesagt, Sie wollten das belegen.

Verteidiger Erhard:

Ich werde das auch belegen durch bestimmte Zeugen, die jetzt nicht hier sind. Es hat also gar keinen Sinn, das jetzt hier zu beantragen. Außerdem will ich Beweisanträge sehr säuberlich und fein vorbereiten und dann erst stellen.

Staatsanwalt Vogel:

Ja, vielleicht wird das Belegen insoweit überflüssig, wenn ich einen handgeschriebenen Lebenslauf von Stiwitz vorlege, aus dem sich ergibt, daß er bereits im Oktober 1940 nach Auschwitz gekommen ist und nicht nur in der Wachgruppe tätig war.

Verteidiger Laternser:

Herr Vorsitzender, zu dem Antrag, darf ich noch ergänzend was sagen? Es liegt selbstverständlich allein im Ermessen des Gerichts, wann über den gestellten Beweisantrag entschieden werden soll. Aber ich glaube, daß über diesen Antrag doch gleich entschieden werden sollte mit Rücksicht darauf, daß die drei Zeugen angereist sind, einer, glaube ich, sogar aus Paris. Und für den Fall, daß die Zeugen das, was wir in ihr Wissen gestellt haben, bestätigen sollten, dann hätte dieser Zeuge Ihnen in einigen wichtigen Punkten die Unwahrheit gesagt. So daß es also möglicherweise darauf hinauslaufen könnte, daß die Vernehmung als abgeschlossen angesehen werden könnte oder müßte. Ich stelle das nur dem Gericht anheim und bitte, darüber zu beraten, ob nicht gleich darüber entschieden werden sollte.

Staatsanwalt Vogel:

Ich möchte nur darauf hinweisen, diese Zeugen sind aus freien Stücken oder von sich heraus ohne Ladung heute meinetwegen aus Paris gekommen. Aber wir haben noch zahlreiche ordnungsgemäß geladene Zeugen aus Polen, die ebenfalls auf ihre Vernehmung warten. Die Entfernung von Warschau nach Frankfurt ist bestimmt nicht kleiner als von Paris nach Frankfurt.

Verteidiger Laternser:

Aber, Herr Vorsitzender, lassen Sie mich diesen Satz noch sagen, der Zweck, der mit dieser Vernehmung verbunden werden soll, nämlich zu beweisen, daß dieser Zeuge Ihnen in wichtigen Punkten die Unwahrheit gesagt hat, ist plötzlich aufgetaucht. Und ich glaube, daß man dann diesem Zweck sofort nachgehen müßte, weil je nach Ausfall der Vernehmung die weitere Vernehmung dann als überflüssig beurteilt werden müßte.

Vorsitzender Richter:

Was war hier noch zu fragen von seiten...

Ergänzungsrichter Hummerich:

Ich habe an den Zeugen eine Frage im Zusammenhang mit den Beweisanträgen der Rechtsanwälte Laternser und Steinacker. Herr Zeuge, war Ihnen bezüglich der Familie Bandera damals bekannt in Auschwitz, daß die Familie Bandera zu den ukrainischen Kreisen im ehemaligen Ostpolen gehörte, die ausgesprochen und bis aufs Messer polenfeindlich waren?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy panu wtedy, w obozie było wiadomym, że bracia Banderzy należeli do grupy, która była wrogo nastawiona w stosunku do Polaków? [...]

Zeuge Józef Kral:

Ja słyszałem, czytałem później w gazetach i tak dalej

Dolmetscherin Kapkajew [unterbricht]:

Wtedy w obozie.

Zeuge Józef Kral:

O Banderowcach, którzy grasowali na wschodzie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Kiedy pan czytał to w gazetach?

Zeuge Józef Kral:

To już było czytane zaraz po wojnie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Unmittelbar nach dem Kriege habe ich in den

Zeuge Józef Kral [unterbricht]:

Słyszałem.

Dolmetscherin Kapkajew:

Zeitungen von den sogenannten Bandera-Gruppen gelesen.

Zeuge Józef Kral:

Nein, Banden. — Banderowych.

Dolmetscherin Kapkajew:

Banden gelesen

Zeuge Józef Kral:

Ż e mordowali na wschodzie Polaków.

Dolmetscherin Kapkajew:

Daß diese Banden im Osten die Polen gemordet haben.

Ergänzungsrichter Hummerich:

Aber in Auschwitz selbst wußten Sie das nicht?

Dolmetscherin Kapkajew:

W Oświęcimiu pan o tym nie wiedział?

Zeuge Józef Kral:

Nie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nein.

Zeuge Józef Kral:

Może bym wyjaśnił pewną rzecz.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich möchte dabei etwas erklären.

Zeuge Józef Kral:

Nigdy mnie nie przesłuchiwano na ten temat, nigdy. Ale oskarżony Stark miał swoich szpicli, którzy szpiclowali, jak to się stało, co się stało z tymi Banderami, w każdym wypadku nie widziałem Banderów, nie wiem kto to był Bandera. Prawdopodobnie, że w komandzie Neubau mieli dostać jakieś bicie i więcej o tym nie wiem. Mnie nikt w tej sprawie nie przesłuchiwał

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich wurde niemals darüber vernommen. Aber ich möchte betonen, daß es mir bekannt ist, daß der Angeklagte Stark seine Spitzel hatte, die in Erfahrung bringen wollten, was mit den Banderas geworden ist. Ich habe sie aber nie gesehen, und ich weiß ja auch nichts von denen. Aber ich habe gehört, daß im Kommando Neubau irgend etwas mit ihnen [geschehen] ist.

Zeuge Józef Kral:

Ale to nie wiem. Nie było przydziału dla nich, nie było. Oni nie byli ani przydzieleni, ani na liście w komandzie Neubau nie istnieli.

Dolmetscherin Kapkajew:

Aber sie waren auch nie zugeteilt zum Neubaukommando, und sie befanden sich auch niemals auf der Liste des Neubaukommandos.

Zeuge Józef Kral:

Jeden z tych szpicli to był Komarnicki Bohdan, to wiem.

Dolmetscherin Kapkajew:

Einer von den Spitzeln, von denen ich vorher sprach, das weiß ich, hieß Komarnicki, Bohdan. Das war so ein Spitzel.

Vorsitzender Richter:

Der Angeklagte Stark: Wollen Sie zu den Beschuldigungen, die der Zeuge hier ausgesprochen hat bezüglich Ihrer Person, Stellung nehmen? Wollen Sie eine Frage noch dazu stellen oder eine Erklärung abgeben? Sie haben das Recht dazu.

Angeklagter Stark:

Ich kann dazu gar nichts sagen, weil ich bei allen diesen von dem Zeugen geschilderten Fällen nicht dabei war. Ich kann nur sagen, was ich am Freitag vor meiner Wiederverhaftung gesagt habe: Ich habe so etwas nicht getan.

Vorsitzender Richter:

Gut. Dann wollen wir

Vorsitzender Richter:

»Auf den Beweisantrag der Rechtsanwälte Doktor Laternser und Steinacker wird die Vernehmung der in dem Beweisantrag zu Ziffer 1 bis 4 genannten Zeugen angeordnet. Die Vernehmung dieser Zeugen, die an Gerichtsstelle anwesend sein sollen, wird im Anschluß an die Vernehmung des Zeugen Kral erfolgen.«[20]

So, nun wollen wir zunächst mal den Herrn Kral zu Ende vernehmen, soweit das noch möglich sein wird. Herr Kral

Dolmetscherin Kapkajew [unterbricht]:

Soll ich ihn bitte informieren darüber?

Vorsitzender Richter:

Ja, bitte schön.

Dolmetscherin Kapkajew:

Więc postawiony został wniosek ze strony obrony, jak już pan poprzednio słyszał, o zbadanie 4, 5 a nie 4

Vorsitzender Richter:

Sie haben uns am letzten Freitag außer dem Angeklagten Stark auch noch andere Angeklagte benannt, die Sie kennen, und haben hinzugefügt, Sie hätten bezüglich dieser Angeklagten dem Gericht noch etwas zu sagen. Wollen Sie das bitte jetzt tun. Und zwar fangen Sie bitte an mit dem Angeklagten Dylewski.

Dolmetscherin Kapkajew:

Pan podczas swojego zeznania w piątek powiedział sądowi, że oprócz oskarżonego Starka zna pan jeszcze i może pan powiedzieć jeszcze odnośnie innych oskarżonych. Sąd prosi pana zacząć teraz swoje zeznanie na ten temat zaczynając od oskarżonego Dylewskiego.

Zeuge Józef Kral:

Tak. [Pause] Więc oskarżonego Dylewskiego poznałem, kiedy przyszedł pewnego wieczoru pomiędzy 1 a 2 gongiem do spania na blok 11, po jednego więźnia.

Dolmetscherin Kapkajew:

Den Angeklagten Dylewski lernte ich kennen eines Tages, als er am Abend zwischen dem ersten und zweiten Gong auf den Block 11 kam, um einen Häftling abzuholen.

Zeuge Józef Kral:

Więc wszedł na salę, gdzie ja byłem obecny i więźniowie za późno zawołali »baczność« czyli »Achtung!«, bo taka była przyjęta zasada.

Dolmetscherin Kapkajew:

Er kam in den Saal, in dem ich mich auch befand, und die Häftlinge versäumten, sofort »Achtung!« zu rufen, wie es damals die Regel war.

Zeuge Józef Kral:

Bo nie zauważyli.

Dolmetscherin Kapkajew:

Man hat ihn nicht bemerkt, wie er hereinkam.

Zeuge Józef Kral:

Zawołali, ale już spóźniono.

Dolmetscherin Kapkajew:

Sie riefen wohl, aber mit Verspätung.

Zeuge Józef Kral:

Zarządzono nam w ten czas » sport«.

Dolmetscherin Kapkajew:

Damals wurde uns »Sport« angeordnet.

Zeuge Józef Kral:

Gdzie otworzono

Vorsitzender Richter [unterbricht]:

Von wem?

Dolmetscherin Kapkajew:

Kto to zarządził?

Zeuge Józef Kral:

Bo przyszedł oskarżony Dylewski. W ten czas przyszedł esesman, który pełnił służbę Lagerpolizei. I jeszcze esesman, którego nie pamiętam nazwiska, trzeci, który pełnił widocznie pełnił służbę na bloku 11.

Dolmetscherin Kapkajew:

Kto zarządził pyta się pana przewodniczący.

Zeuge Józef Kral:

Więc, ponieważ pierwszy wszedł na salę Dylewski, więc zarządził ten »sport« nam oskarżony Dylewski.

Dolmetscherin Kapkajew:

Wörtlich: Damals kam in den Saal der Angeklagte Dylewski, ein SS-Mann, der zur SS-Lagerpolizei gehörte, und noch ein dritter SS-Mann, der meiner Meinung nach damals Dienst auf dem Block 11 hatte. Ich habe dann noch mal die Frage des Vorsitzenden wiederholt: »Wer hat es angeordnet von den dreien?« Er sagte: Als erster kam der Angeklagte Dylewski, und er hat es angeordnet.

Vorsitzender Richter:

Den »Sport«?

Dolmetscherin Kapkajew:

To wykonanie »sportu«?

Zeuge Józef Kral:

Tak.

Dolmetscherin Kapkajew:

Den »Sport«.

Zeuge Józef Kral:

Więc Lagerpolizei to był esesman, który pełnił [+ służbę] w tym dniu czy w tej nocy, miał taką tablicę, na której napisane było Lagerpolizei.

Dolmetscherin Kapkajew:

Dieser zweite hatte an diesem Tag, also diese Nacht, Dienst und hatte deswegen so eine kleine Tafel, darauf stand: »SS-Lagerpolizei«; der zweite Mann, der mitkam.

Zeuge Józef Kral:

Więc jak wykonano nam ten »sport« później otworzono okna i na skutek tego 4 więźniów do rana zmarło, a on nie

Dolmetscherin Kapkajew:

Als uns dieser »Sport« angeordnet wurde, öffnete man danach die Fenster, und in Folge des »Sportes« starben bis zum Morgen vier Häftlinge.

Zeuge Józef Kral:

Tak, i jak otworzone były okna, jeden wyskoczył przez okno na druty.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und als die Fenster geöffnet wurden, sprang ein Häftling aus dem Fenster raus auf den Draht.

Zeuge Józef Kral:

Tam gdzie były pod prądem elektrycznym.

Dolmetscherin Kapkajew:

Dort, wo er unter Strom stand.

Vorsitzender Richter:

Und wer hat den »Sport« angeordnet?

Dolmetscherin Kapkajew:

No, więc kto zarządził »sport«?

Zeuge Józef Kral:

Więc z tego co ja słyszałem: rozmowy. Więc słyszałem, jak

Dolmetscherin Kapkajew:

Das, was ich gehört habe, [+ waren] Gespräche.

Zeuge Józef Kral:

Oskarżony Dylewski mówił do tego Blockführera, że zrobić im za to karę, za to że się spóźnili »sport«.

Dolmetscherin Kapkajew:

Wie der Angeklegte Dylewski zu dem Blockführer sagte: »Als Strafe, weil sie sich verspätet haben, muß man denen jetzt den ›Sport‹ machen.«

Zeuge Józef Kral:

Następnie zabrał Dylewski uprzednio wyprowadzonego więźnia na korytarz i wyszedł

Dolmetscherin Kapkajew:

Dann hat Dylewski den vorher auf den Korridor herausgeführten Häftling mitgenommen

Zeuge Józef Kral:

I gdzieś poszedł, nie wiem gdzie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und ging mit ihm irgendwohin. Ich weiß nicht wohin.

Vorsitzender Richter:

Hat das Dylewski zu dem Blockführer oder zu dem Blockältesten gesagt: »Mit denen muß man ›Sport‹ machen«?

Dolmetscherin Kapkajew:

Do kogo on powiedział czy do Blockführera czy do blokowego, że trzeba robić?

Zeuge Józef Kral:

Do Blockführera, który tam pełnił wtenczas służbę.

Dolmetscherin Kapkajew:

Er hat das zum Blockführer, der damals Dienst hatte, gesagt.

Vorsitzender Richter:

Was wissen Sie sonst noch bezüglich der Person des Angeklagten Dylewski?

Dolmetscherin Kapkajew:

Co panu jest je szcze wiadomo odnośnie osoby oskarżonego Dylewskiego?

Zeuge Józef Kral:

Następnie widziałem jak myśmy budowali oparka nienie przed krematorium numer I. To było na wiosnę mniej więcej 42 roku.

Dolmetscherin Kapkajew:

Als wir etwa im Frühjahr [...] 1942 bei der Umzäunung des Krematoriums gearbeitet haben

Zeuge Józef Kral:

Przed krematorium, przed drzwiami

Dolmetscherin Kapkajew:

Vor dem Krematorium, vor der Tür

Zeuge Józef Kral:

Zrobiliśmy z płyt betonowych taki przedsionek.

Dolmetscherin Kapkajew:

Haben wir aus Betonplatten so eine Art Vorplatz gebaut.

Zeuge Józef Kral:

Mniej więcej jakieś 8 do 10 na 15 metrów. Mniej więcej.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ungefähr acht bis zehn auf 15 Meter.

Zeuge Józef Kral:

Więc w czasie tego widziałem jak oskarżony

Dolmetscherin Kapkajew:

Während dieser Arbeit habe ich gesehen

Zeuge Józef Kral:

Dylewski przyprowadził cywila

Dolmetscherin Kapkajew:

Wie der Angeklagte Dylewski einen Zivilisten gebracht hat

Zeuge Józef Kral:

Do krematorium

Dolmetscherin Kapkajew:

Ins Krematorium.

Zeuge Józef Kral:

I po zamknięciu drzwi wyszedł strzał

Dolmetscherin Kapkajew:

Und nachdem die Tür geschlossen wurde, fiel ein Schuß

Zeuge Józef Kral:

I za jakieś 3-5 minut Dylewski szedł z powrotem.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und ungefähr nach fünf Minuten ging Dylewski zurück.

Zeuge Józef Kral:

Ten cywil już nie wyszedł w czasie tego dnia.

Dolmetscherin Kapkajew:

Der Zivilist kam an diesem Tage nicht merh heraus.

Zeuge Józef Kral:

No już myśmy go nie zauważyli.

Dolmetscherin Kapkajew:

Wir haben ihn nicht mehr bemerkt.

Zeuge Józef Kral:

Tą pracę, oparkanienie tego przedsionka przed krematorium

Dolmetscherin Kapkajew:

Bei dieser Arbeit der Umzäunung dieses Vorplatzes vor dem Krematorium

Zeuge Józef Kral:

Zarządził Untersturmführer Grabner.

Dolmetscherin Kapkajew:

Co zarządził?

Zeuge Józef Kral:

Grabner.

Dolmetscherin Kapkajew:

Also, diese Arbeit wurde von dem Untersturmführer Grabner angeordnet.

Zeuge Józef Kral:

Pilnowali nas pracownicy oddziału politycznego, żeby w terminie był wykonany.

Dolmetscherin Kapkajew:

Wir wurden von den Mitarbeitern der Politischen Abteilung bewacht, daß es terminmäßig erledigt wird.

Zeuge Józef Kral:

Więc po wykonaniu tego parkanu poszliśmy do obozu

Dolmetscherin Kapkajew:

Nachdem wir die Arbeit fertig gemacht hatten, gingen wir ins Lager zurück

Zeuge Józef Kral:

I nastąpiła blocksperra i lagersperra.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und da erfolgte die Blocksperre und die Lagersperre.

Zeuge Józef Kral:

I zauważyliśmy, że coś się dzieje w obozie i słyszeć było w ten czas koło krematorium strzały pojedyncze, krzyki kobiet

Dolmetscherin Kapkajew:

Und wir haben bemerkt, daß sich irgend etwas auf dem Lager abspielt. Wir hörten auch Schreie und [...] Schüsse in der Nähe des Krematoriums

Zeuge Józef Kral:

Szczekanie psów

Dolmetscherin Kapkajew:

Und Hundegebell.

Zeuge Józef Kral:

I uruchomienie motorów.

Dolmetscherin Kapkajew:

Wir hörten auch, wie die Motoren angelassen wurden.

Zeuge Józef Kral:

Więc przeczuwaliśmy, że właśnie ten przedsionek był do celów budowany, że

Dolmetscherin Kapkajew:

Wir haben dann geahnt, daß dieser Vorplatz für bestimmte Zwecke gebaut wurde.

Zeuge Józef Kral:

Celem rozbierania się więźniów, cywilów.

Dolmetscherin Kapkajew:

Damit die Zivilisten, die Häftlinge, sich dort auskleiden können.

Zeuge Józef Kral:

I później byli prowadzeni do komory gazowej i zagazowani.

Dolmetscherin Kapkajew:

Danach wurden sie dann in die Gaskammer geführt und vergast.

Zeuge Józef Kral:

Na drugi dzień przyszliśmy, musieliśmy poprawiać parkan.

Dolmetscherin Kapkajew:

Am nächsten Tag kamen wir wieder und mußten diese Umzäunung verbessern

Zeuge Józef Kral:

Ponieważ niektóre płyty były połamane.

Dolmetscherin Kapkajew:

Weil manche von diesen Blocks nicht in Ordnung

Zeuge Józef Kral [unterbricht]:

Platten.

Dolmetscherin Kapkajew:

Platten zerbrochen waren.

Zeuge Józef Kral:

I musieliśmy je poprawiać na nowo.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und wir mußten sie wieder neu herrichten.

Zeuge Józef Kral:

Pilnował nas w ten czas Unterscharführer Högert.

Dolmetscherin Kapkajew:

Wir wurden damals von dem Unterscharführer Högert

Zeuge Józef Kral:

Jako Kommandoführer z Neubau.

Dolmetscherin Kapkajew:

Als Kommandoführer bewacht.

Zeuge Józef Kral:

Drugi Kommandoführer.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das war der zweite Kommandoführer.

Zeuge Józef Kral:

Zauważyliśmy, że tam znajdowało się w tym przedsionku kupy ubrań kobiecych.

Dolmetscherin Kapkajew:

Wir haben bemerkt, daß auf diesem Vorplatz ein ganzer Haufen von weiblichen Bekleidungsstücken liegt.

Zeuge Józef Kral:

Dzieci i mężczyzn.

Dolmetscherin Kapkajew:

Auch Kleider von Kindern und Männern waren dabei.

Zeuge Józef Kral:

Zauważyłem z rozdartych, podartych papierów i porozrzucanych papierów, że byli to sami Niemcy.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich habe bemerkt anhand der zerrissenen Papiere, die herumlagen, daß es sich dabei um Deutsche handelte.

Zeuge Józef Kral:

W tym samym dniu, jak myśmy poprawiali parkan

Dolmetscherin Kapkajew:

An dem gleichen Tag, an dem wir die Verbesserungen an der Umzäunung gemacht haben

Zeuge Józef Kral:

Wi działem oskarżonego Dylewskiego

Dolmetscherin Kapkajew:

Sah ich den Angeklagten Dylewski

Zeuge Józef Kral:

Który może z 5 razy czy 6 przychodził do krematorium numer I.

Dolmetscherin Kapkajew:

Der fünf bis sechs Mal in das Krematorium I gekommen ist. [...]

Vorsitzender Richter:

Weiß er auch, was da drin geschah?

Dolmetscherin Kapkajew:

I wie pan, co się tam działo, kiedy on przychodził?

Zeuge Józef Kral:

Więc tam wtenczas były palone te wszystkie zwłoki tych zagazowanych.

Dolmetscherin Kapkajew:

Dort wurden damals die Leichen von den Vergasten verbrannt.

Zeuge Józef Kral:

Następnie widziałem oskarżonego Dylewskiego. Między innymi byli inni esesmani jak Obersturmführer Schwar z, Palitzsch i inni esesmani, Rapportführer Pfütze...

Dolmetscherin Kapkajew:

Co dalej?

Zeuge Józef Kral:

I inni esesmani w czasie masakry, która była dokonana w żwirowni, w żwirowni za kuchnią.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich habe außerdem den Angeklagten Dylewski gesehen unter anderen – es waren dabei der Obersturmführer Schwarz, Palitzsch, Rapportführer Pfütze und andere – während einem Massaker in der Kiesgrube hinter der Küche.

Zeuge Józef Kral:

Wówczas zostało do południa właśnie zabitych 4 rollwagi tych więźniów.

Dolmetscherin Kapkajew:

Damals wurden bis zum Vormittag diese vier Rollwagen voll getöteter Menschen fortgebracht, von denen ich vorher berichtete.

Zeuge Józef Kral:

Byli zabijani sztylami

Dolmetscherin Kapkajew:

Sie wurden mit Schaufelstielen getötet

Zeuge Józef Kral:

Było strzały słychać

Dolmetscherin Kapkajew:

Man hörte Schüsse

Dolmetscherin Kapkajew:

Napędzano więźniów, którzy chcieli uciekać na postów. Więc wtenczas odpędzano ich z powrotem i zabijano ich tam właśnie, tam w żwirowni.

Dolmetscherin Kapkajew:

Man jagte die Häftlinge, die flüchten wollten, auf die Posten, und man tötete sie dann in der Kiesgrube.

Zeuge Józef Kral:

Więc z powrotem ich pędzono do żwirowni.

Dolmetscherin Kapkajew:

Man jagte sie wieder zurück in die Kiesgrube.

Zeuge Józef Kral:

I tam ich zabijano.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und dort wurden sie eben getötet.

Zeuge Józef Kral:

Ci którzy przelecieli posta, zostali zastrzeleni.

Dolmetscherin Kapkajew:

Die am Posten vorbeiliefen, wurden dann erschossen.

Zeuge Józef Kral:

Więźniowie ci zosta li przywiezieni wszyscy na blok 11.

Dolmetscherin Kapkajew:

Diese Häftlinge wurden dann auf den Block 11 gebracht

Zeuge Józef Kral:

Odliczeni i następnie ponownie załadowani na rollwagi

Dolmetscherin Kapkajew:

Abgezählt und schließlich wiederum auf die Rollwagen verladen

Zeuge Józef Kral:

I odwiezieni za obóz, już nie wiem gdzie, prawdopodobnie do krematorium.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und nach außerhalb des Lagers gebracht, wahrscheinlich ins Krematorium.

Vorsitzender Richter:

Also aus der Kiesgrube in den Block 11 und von dort wieder außerhalb des Lagers [...] ebenfalls ins Krematorium. Ja, das sind die Erlebnisse, die er mit Dylewski gehabt hat. Dann hat er noch genannt Broad. Was weiß er von Broad?

Dolmetscherin Kapkajew:

Pan wspomniał jeszcze nazwisko Broada: co panu jest wiadomym o Broadzie?

Zeuge Józef Kral:

Widziałem jak Broad. Raz przyszedł transport holenderski.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich habe den Broad gesehen eines Tages, da kam ein Transport aus Holland.

Zeuge Józef Kral:

Więc to były kobiety.

Vorsitzender Richter:

Wann war das, in welchem Jahr?

Dolmetscherin Kapkajew:

Das waren Frauen.

Zeuge Józef Kral:

To było

Dolmetscherin Kapkajew [unterbricht]:

Kiedy to było?

Zeuge Józef Kral:

To było latem 42.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das war vielleicht im Sommer

Zeuge Józef Kral [unterbricht]:

Latem, latem było.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja, bestimmt im Sommer 1942.

Zeuge Józef Kral:

Kobiety, które się musiały rozbierać pomiędzy blokiem 1, w łaźni, pomiędzy blokiem 1 a 2.

Dolmetscherin Kapkajew:

Die Frauen mußten sich auskleiden zwischen den Blocks 1 und 2 in einem Baderaum.

Zeuge Józef Kral:

I były później strzyżone.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und denen wurden dann die Haare auf dem Kopf rasiert

Zeuge Józef Kral:

I dezynfekowane.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und [+ sie wurden] desinfiziert.

Zeuge Józef Kral:

Wtenczas matka z córką była.

Dolmetscherin Kapkajew:

Damals war eine Mutter mit ihrer Tochter dabei.

Zeuge Józef Kral:

Nie chciała się ta córka rozebrać.

Dolmetscherin Kapkajew:

Diese Tochter wollte sich nicht ausziehen.

Zeuge Józef Kral:

Wtenczas Broa d dał rozkaz więźniowi, żeby ją rozebrał i została wtenczas strasznie pobita właśnie na skutek.

Dolmetscherin Kapkajew:

Broad hat damals einem Häftling den Befehl gegeben, er soll diese Tochter ausziehen. Dabei wurde sie fürchterlich zusammengeschlagen.

Zeuge Józef Kral:

Tak. [Pause] Tyle mniej więcej wiedziałem o Broadzie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das wäre ungefähr alles, was ich von Broad gesehen habe.

Zeuge Józef Kral:

Słyszałem

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich habe [+ von ihm] ebenfalls gehört

Zeuge Józef Kral:

Również i widziałem Broada w 42 roku.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und ich habe ihn auch gesehen im Jahre 1942

Zeuge Józef Kral:

Jak prowadził grupę więźniów na blok 11.

Dolmetscherin Kapkajew:

Wie er die Häftlinge gruppenweise auf den Block 11 brachte

Zeuge Józef Kral:

Wspólnie z Lachmannem.

Dolmetscherin Kapkajew:

Zusammen mit dem Lachmann.

Zeuge Józef Kral:

I później było po pewnym czasie słychać strzały.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und man hörte dann nach einer Weile Schüsse.

Zeuge Józef Kral:

No i po pewnym czasie trupy rollwagami zostały odwożone poza obóz, do krematorium.

Dolmetscherin Kapkajew:

Na, und später wurden die Leichen auf den Rollwagen nach außerhalb des Lagers gebracht ins Krematorium. — Do krematorium?

Zeuge Józef Kral:

Prawdopodobnie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Wahrscheinlich ins Krematorium.

Vorsitzender Richter:

Herr Zeuge, Sie haben weiterhin uns den Namen des Herrn Boger genannt und Kaduk. Über die beiden haben Sie ja schon berichtet. Was wissen Sie von dem Angeklagten Mulka?

Dolmetscherin Kapkajew:

Co panu jest wiadomym o oskarżonym Mulce?

Zeuge Józef Kral:

Widziałem

Dolmetscherin Kapkajew [unterbricht]:

O oskarżonym Kaduku pan powiedział już

Sprecher (nicht identifiziert):

[unverständlich] schon beantwortet.

Vorsitzender Richter:

Ja, er hat schon darüber gesprochen, daß er nur gehört hat, daß das eben der Adjutant von Höß war, nicht?

Dolmetscherin Kapkajew:

Pan tylko to powiedział, że pan słyszał, że to jest adiutant... [...]

Zeuge Józef Kral:

Ja powiedziałem, że ja widziałem oskarżonego Mulkę

Vorsitzender Richter [unterbricht]:

Im Lager gesehen, ja.

Zeuge Józef Kral:

Przy selekcji przed kuchnią.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich habe gesagt, daß ich den Angeklagten Mulka bei einer Selektion vor der Küche gesehen habe.

Vorsitzender Richter:

Jawohl. Er hat aber gesagt, er hätte sich passiv verhalten.

Zeuge Józef Kral:

Ja.

Dolmetscherin Kapkajew:

Er hat sich passiv verhalten.

Vorsitzender Richter:

Ja. Das hat er auch schon gesagt.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja, das hat er noch mal gesagt.

Vorsitzender Richter:

Ja. Dann bezüglich des Angeklagten Klehr.

Zeuge Józef Kral:

O Klehrze mówiłem, że wybierał wtenczas tych 28 z Maurerschule.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich habe von Klehr bereits gesagt, daß er damals 28 aus der Maurerschule ausgesucht hat, selektiert hat.

Vorsitzender Richter:

Jawohl, er hat recht.

Zeuge Józef Kral:

I po pewnym czasie dowiedziałem się, że są nieżywi za blokiem 28.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und nach einer Weile habe ich erfahren, daß sie schon tot hinter dem Block 28

Zeuge Józef Kral:

Od st rony »Theatergebäude« od drutu leżą

Dolmetscherin Kapkajew:

Von der Seite des »Theatergebäudes« liegen.

Zeuge Józef Kral:

Leżą nieżywi i posiniali.

Dolmetscherin Kapkajew:

Daß sie also tot und blau angelaufen dort liegen.

Vorsitzender Richter:

Ja. Wollen Sie uns sonst noch irgend etwas sagen? Sie haben das letzte Mal gesagt, Sie hätten uns noch Verschiedenes zu berichten?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy pan jeszcze coś chce powiedzieć? Pan mówił ostatnio, że pan jeszcze chce, chciał coś powiedzieć.

Zeuge Józef Kral:

No chciałem tylko powiedzieć, jak w ogóle, jak życie w kompanii karnej się przedstawiało.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich wollte im allgemeinen beschreiben, wie das Leben in der Strafkompanie ausgesehen hat.

Vorsitzender Richter:

Ja. Nun, also das ist uns hier schon wiederholt beschrieben worden.

Dolmetscherin Kapkajew:

To już nam jest opisywane wielokrotnie.

Vorsitzender Richter:

Das können wir als bekannt voraussetzen. Ich möchte nur wissen, ob Sie noch wegen der Angeklagten, die hier sitzen, irgendwelche konkreten Vorgänge uns mitteilen wollen.

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy w stosunku do poszczególnych oskarżonych tutaj siedzących, czy ma pan jeszcze do opisania jakiś fakt, który by miał miejsce?

Zeuge Józef Kral:

Więc ni e mam, ponieważ uważam, że te drobne rzeczy, które się działy na obozie, że ktoś został kopnięty czy uderzony, więc to uważam prawda, jako normalne zjawisko w obozie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nein, ich habe nichts mehr zu sagen, weil diese Kleinigkeiten, daß jemand getreten oder geschlagen wurde im Lager, die gehörten zum alltäglichen Bild, und ich glaube

Vorsitzender Richter [unterbricht]:

Das war an der Tagesordnung.

Dolmetscherin Kapkajew:

Gehörte zur Tagesordnung.

Vorsitzender Richter:

Ja. Dann, hat das Gericht noch Fragen?

Richter Perseke:

Ja, ich habe noch.

Vorsitzender Richter:

Ja, bitte schön.

Richter Perseke:

Zu dem »Sportmachen« auf Block 11 habe ich noch Fragen: Wer hat den »Sport« auf Block 11 geleitet?

Dolmetscherin Kapkajew:

Kto kierował »sportem« na bloku 11?

Zeuge Józef Kral:

Więc w ten czas przyglądali się ci 3 esesmani.

Dolmetscherin Kapkajew:

Zugesehen haben die drei SS-Männer.

Zeuge Józef Kral:

I Bohdan Komarnicki. Bohdan Komarnicki to był więzień.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und Bohdan Komarnicki, der ein Häftling war.

Zeuge Józef Kral:

I Rusek Wacek, Wacław Ruski się nazywał.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und ein Häftling namens Wacław Ruski.

Zeuge Józef Kral:

On nie żyje.

Dolmetscherin Kapkajew:

Er lebt nicht mehr.

Zeuge Józef Kral:

Bohdan Komarnicki, on jest gdzieś tutaj w Federalnej Republice.

Dolmetscherin Kapkajew:

Bohdan Komarnicki, der ist hier irgendwo in der Bundesrepublik.

Richter Perseke:

Habe ich Sie richtig verstanden, daß Dylewski bei dem »Sportmachen« dabeigewesen ist?

Dolmetscherin Kapkajew:

Więc ja pana dobrze zrozumiałam, że Dylewski był przy tym jak został ten »sport« przeprowadzany?

Zeuge Józef Kral:

Tak.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja, Sie haben richtig verstanden.

Richter Perseke:

Ich dachte, der Dylewski hätte diesen herausgesonderten Häftling abgeführt? So hatten sie vorhin gesagt.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja tak zrozumiałem, że Dylewski odprowadził tego na korytarz wyprowadzonego więźnia do

Zeuge Józef Kral [unterbricht]:

Więzień był wywołany na korytarz, stał na korytarzu, a oni zrobili nam »sport«. Więzień stał na korytarzu i później zabrał tego więźnia i odprowadził.

Dolmetscherin Kapkajew:

Der Häftling stand auf dem Korridor, und nachdem man mit uns den »Sport« getrieben hat, hat er ihn dann mitgenommen.

Richter Perseke:

Also nach dem »Sportmachen« ist er erst abgeführt worden?

Dolmetscherin Kapkajew:

Więc dopiero po przeprowadzonym »sporcie« on odprowadził więźnia?

Zeuge Józef Kral:

Tak. Poszedł z bloku.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja, erst nach dem »Sport« ging er aus dem Block fort.

Richter Perseke:

Wie lange hat das »Sportmachen« gedauert?

Dolmetscherin Kapkajew:

Jak długo trwał ten »sport«?

Zeuge Józef Kral:

Nie wiem, mniej więcej około pół godziny może.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja, ich weiß nicht, so ungefähr eine halbe Stunde vielleicht.

Zeuge Józef Kral:

Bo w tym momencie człowiek nie liczy czasu.

Dolmetscherin Kapkajew:

In diesem Augenblick, da schaut man nicht auf die Uhr, [mißt] man nicht die Zeit.

Richter Perseke:

Und hat dieses »Sportmachen«– habe ich das richtig verstanden – im Saal in Block 11 stattgefunden?

Dolmetscherin Kapkajew:

Więc ja dobrze pana zrozumiałem, że ten »sport« miał miejsce w sali?

Zeuge Józef Kral:

W sali, w sali.

Dolmetscherin Kapkajew:

Jawohl, im Saal. [...]

Richter Perseke:

Und einer dieser Häftlinge hat sich aus dem Fenster gestürzt?

Dolmetscherin Kapkajew:

Więc jeden wyskoczył przez okno?

Zeuge Józef Kral:

Ponieważ jak oni wykonali »sport«, musieliśmy się wszyscy ułożyć. Nastę pnie przyniesiono

Dolmetscherin Kapkajew [unterbricht]:

Co to znaczy »ułożyć«?

Zeuge Józef Kral:

Położyć na podłogę, tam

Dolmetscherin Kapkajew [unterbricht]:

Nachdem das »Sportmachen« vorbei war, mußten wir uns alle auf den Boden legen

Zeuge Józef Kral:

Na nasze sienniki, gdz ie myśmy mieli spać.

Dolmetscherin Kapkajew:

Auf unsere Strohsäcke, wo wir schlafen sollten.

Zeuge Józef Kral:

Następnie przyniesiono nie wiem dokładnie, około 10 wiader wody.

Dolmetscherin Kapkajew:

Da hat man so etwa – ich weiß nicht genau – zehn Eimer Wasser gebracht.

Zeuge Józef Kral:

Polano nas i otworzono okna.

Dolmetscherin Kapkajew:

Wir wurden mit Wasser überschüttet, und dann wurden die Fenster geöffnet.

Richter Perseke:

Und da hat sich einer rausgestürzt?

Dolmetscherin Kapkajew:

I wtedy jeden wyskoczył?

Zeuge Józef Kral:

Jeden po tym »sporcie« zaraz.

Dolmetscherin Kapkajew:

Unmittelbar nach dem »Sportmachen« sprang einer aus dem Fenster.

Richter Perseke:

Und wie sind die drei anderen Häftlinge zu Tode gekommen?

Dolmetscherin Kapkajew:

A ci 3 inni którzy zmarli: w jaki sposób oni zmarli?

Zeuge Józef Kral:

Więc oni jak myśmy rano wstali, więc oni byli nieżywi.

Dolmetscherin Kapkajew:

Als wir morgens aufgestanden sind, da waren die tot.

Richter Perseke:

Sind also in der Nacht gestorben?

Dolmetscherin Kapkajew:

Więc oni zmarli nocą? W czasie nocy?

Zeuge Józef Kral:

Tak. Kiedy, ja nie wiem.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja, ich weiß nicht genau, wann.

Richter Perseke:

Noch eine Frage zu dem Massaker in der Kiesgrube: Waren Sie Augenzeuge dieses Massakers?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy odnośnie masakry za żwirownią, był pan świadkiem naocznym tego?

Zeuge Józef Kral:

Pracowałem u góry i ładowałem żwir do taczek.

Dolmetscherin Kapkajew:

Co znaczy: »pracowałem u góry«? Na górze?

Zeuge Józef Kral:

Nie na dole, tylko u góry wtenczas pracowałem.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich habe oben damals gearbeitet und habe die Handkarren gefüllt.

Zeuge Józef Kral:

Ładowałem żwir, tak do taczek.

Dolmetscherin Kapkajew:

Mit Kies gefüllt.

Richter Perseke:

Oben bedeutet oben an der Kiesgrube.

Dolmetscherin Kapkajew [unterbricht]:

Oben, nicht unten. — To znaczy na górze żwirowni?

Zeuge Józef Kral:

Tak. Żwirownia była 6 metrów głęboka.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja, weil die Kiesgrube sechs Meter tief ungefähr war.

Richter Perseke:

Haben Sie selbst gesehen, daß Dylewski auch mit dem Schaufelstiel geschlagen oder geschossen hat?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy pan sam widział, że Dylewski bił sztylem i strzelał?

Zeuge Józef Kral:

Więc czy Dylewski strzelał, czy Dylewski wtenczas bił? Widziałem w każdym wypadku, że Dylewski miał sztyl w garści i uderzył niektórych więźniów.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ob Dylewski damals geschlagen oder erschossen hat? Ich habe ja gesehen, daß er einen Stiel in der Hand hatte. — I że?

Zeuge Józef Kral:

I uderzył więźnia tu przy taczce, który jechał ze żwirem.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und daß er auf einen Häftling draufschlug, der beim Handkarren stand.

Zeuge Józef Kral:

Dylewski był jeden może z inteligentnych.

Dolmetscherin Kapkajew:

Dylewski war einer von den intelligenten Männern

Zeuge Józef Kral:

Który sam nie babrał sobie rąk, tylko kazał drugim właśnie zamęczyć ludzi.

Dolmetscherin Kapkajew:

Der die Hände nicht gerne schmutzig machte und diese Arbeit den anderen überließ.

Richter Perseke:

Aber einen Fall hat er gesehen, wo Dylewski geschlagen hat?

Dolmetscherin Kapkajew:

Ale pan w jednym wypadku wid ział, że on uderzył?

Zeuge Józef Kral:

Wtenczas ja nie mogłem wszystkiego widzieć, bo tam była Sodoma i Gomora.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich konnte damals nicht alles sehen, weil damals Sodom und Gomorrha war.

Zeuge Józef Kral:

Tam nie było sztyla, nie było na drugi dzień łopaty, ani kamienia, który by nie był krwią zbroczony.

Dolmetscherin Kapkajew:

Damals gab es am nächsten Tag keinen Schaufelstiel und gar keinen Stein, der nicht mit Blut besudelt war.

Zeuge Józef Kral:

Wypadek ten znany jest więźniom, którzy już pracowali w obozie. Którzy byli wewnątrz wtenczas.

Dolmetscherin Kapkajew:

Dieser Fall ist den Häftlingen, die zu dieser Zeit im Lager waren und gearbeitet haben, bekannt.

Richter Perseke:

Ich habe Sie so verstanden, daß Sie gesehen hätten, daß Dylewski bei dem Handkarren auf einen Häftling mit dem Schaufelstiel geschlagen hat. Ist das richtig?

Dolmetscherin Kapkajew:

Więc jak dobrze pana zrozumiałem, że Dylewski uderzył sztylem jednego więźnia, który stał przy taczce.

Zeuge Józef Kral:

Który, jechał z taczką. Ja ładowałem żwir do taczki, a on później jechał. I zjechał tą taczką

Dolmetscherin Kapkajew:

Also ich habe einen Karren mit Kies beladen, und ein Häftling ging damit fort. Und Dylewski?

Zeuge Józef Kral:

I w ten czas on zjech ał z deski na ziemię do żwiru i nie mógł dalej i wtenczas Dylewski właśnie go uderzył.

Dolmetscherin Kapkajew:

Er fuhr ungeschickt in den Kies hinein, so daß er nicht weiterfahren konnte. Dylewski kam dann auf ihn zu und schlug ihn. — I uderzył?

Zeuge Józef Kral:

On niedaleko stał, oskarżony Dylewski, bo esesmani wtenczas byli postawieni, porozstawiani.

Dolmetscherin Kapkajew:

Der Angeklagte Dylewski stand nicht weit von ihm entfernt, weil damals die SS-Männer überall hingestellt wurden zwischen den Häftlingen.

Zeuge Józef Kral:

I w całej tej żwirowni wtenczas zabijano ludzi, wszędzie bito i zabijano.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und überall in der ganzen Kiesgrube wurden damals die Menschen getötet und geschlagen.

Richter Perseke:

Ja, also ich spreche nur von diesem einen Häftling zunächst.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja mówię w tej chwili tylko o tym jednym, jedynym więźniu.

Richter Perseke:

Hat Dylewski diesen einen Häftling totgeschlagen, oder ist er am Leben geblieben?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy Dylewski uderzył tego więźnia tak, że on zmarł na skutek uderzenia, czy on został przy życiu?

Zeuge Józef Kral:

Nie widziałem, nie wiem czy zmarł czy nie zmarł. Tylko wiem, że ten więzień się wywrócił przy tej taczce

Dolmetscherin Kapkajew:

Nein, das weiß ich nicht, ob er lebt. Ob er gestorben oder nicht gestorben ist, weiß ich nicht. Ich habe gesehen, daß er umfiel bei diesem Kampf.

Zeuge Józef Kral:

I później wziął tę taczkę, i jednak podjechał dalej. Co się później dalej z nim stało, nie wi em.

Dolmetscherin Kapkajew:

Er nahm dann später doch den Karren und wollte weiterfahren. Was mit ihm geworden ist, weiß ich nicht.

Zeuge Józef Kral:

Ponieważ wtenczas nie można było się przyglądać i [+ było] bardzo niebezpiecznie, żeby podejrzewać jakiś wypadek, co się gdzie dzieje.

Dolmetscherin Kapkajew:

Weil damals war es sehr gefährlich, zu beobachten und irgendwelche Schlüsse zu ziehen, was wo geschehen ist.

Richter Perseke:

Wissen Sie, was der Grund für dieses Massaker gewesen ist?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy wie pan, co było przyczyną tej masakry?

Zeuge Józef Kral:

Ja uważam, że przyczyna była taka, że kompania karna była przeładowana, a szczególnie wtenczas przyszli właśnie Żydzi do obozu.

Dolmetscherin Kapkajew:

Meiner Meinung nach hat man dieses Massaker veranstaltet, weil die Strafkompanie überfüllt war und weil gerade damals die Juden ins Lager gekommen sind.

Zeuge Józef Kral:

Wtenczas do kompanii karnej przyszedł transport Żydów.

Dolmetscherin Kapkajew:

In die Strafkompanie kam nämlich ein Transport von Juden.

Vorsitzender Richter:

Von seiten der Staatsanwaltschaft? Bitte schön.

Ergänzungsrichter Hummerich:

Zunächst: Wann wurde »Sport« gemacht? Wann war das?

Dolmetscherin Kapkajew:

Kiedy był uprawiany ten »sport«, o którym była uprzednio mowa?

Zeuge Józef Kral:

To było mniej więcej pomiędzy 1 gongiem a 2 gongiem, to było

Ergänzungsrichter Hummerich [unterbricht]:

Nein, in welcher Jahreszeit?

Dolmetscherin Kapkajew:

Kiedy, kiedy proszę pana?

Ergänzungsrichter Hummerich:

Weil Sie sagen, die Fenster wurden aufgemacht.

Zeuge Józef Kral:

W 41 roku latem. [...]

Dolmetscherin Kapkajew:

Das war im Sommer 1941.

Zeuge Józef Kral:

Kiedy byłem w kompanii karnej.

Dolmetscherin Kapkajew:

Als ich in der Strafkompanie gewesen bin.

Ergänzungsrichter Hummerich:

Sie sind doch Baumeister von Beruf: Wie weit schätzen Sie den Abstand von dem Fenster zu dem Zaun? Beim Block 11.

Dolmetscherin Kapkajew:

Pan może przecież na skutek swojego zawodu powiedzieć, jaka była mniej więcej odległość od okna do płotu tego bloku 11?

Zeuge Józef Kral:

No więc, za blokiem 11 był chodnik, więc mogło mniej więcej być jakieś 5, 6 metrów. Nie wiem, tak mniej więcej, około.

Dolmetscherin Kapkajew:

Co 5, 6 metrów? Odległość?

Zeuge Józef Kral:

W każdym

Dolmetscherin Kapkajew [unterbricht]:

Między?

Zeuge Józef Kral:

Wypadku niedaleko od bloku 11.

Dolmetscherin Kapkajew:

Między blokiem a płotem?

Zeuge Józef Kral:

Tak. Między blokiem a płotem.

Dolmetscherin Kapkajew:

Było 5 do 6 metrów?

Zeuge Józef Kral:

Bo najpierw był niski parkan

Dolmetscherin Kapkajew:

Neben dem Block war ein Fußweg, und ich schätze die Entfernung so ungefähr fünf bis sechs Meter.

Zeuge Józef Kral:

Mniej więcej.

Ergänzungsrichter Hummerich:

Ja, so schätze ich es nach dem Lageplan auch. Und Sie sagen, der Häftling sei aus dem Fenster in den Draht gestürzt? [...]

Dolmetscherin Kapkajew:

Pan powiedział, że on wyskoczył na druty?

Zeuge Józef Kral:

Wyskoczył z okna na druty, ponieważ jeżeli więzień

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja, er sprang aus dem Fenster auf den Draht.

Zeuge Józef Kral:

Takich wypadków więcej było w obozie dopóki

Dolmetscherin Kapkajew:

Das waren mehrere solche Fälle im Lager.

Zeuge Józef Kral:

Bo nie było krat wtenczas jeszcze w oknach.

Dolmetscherin Kapkajew:

Weil damals die Fenster nicht verschlossen

Ergänzungsrichter Hummerich [unterbricht]:

Vergittert, ja.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nicht vergittert waren.

Ergänzungsrichter Hummerich:

Aber wie hoch war denn der erste Stock?

Dolmetscherin Kapkajew:

Ale jak wysoko było pierwsze piętro?

Zeuge Józef Kral:

To był parter.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das war Erdgeschoß. [...]

Ergänzungsrichter Hummerich:

Da sprang der die fünf Meter in einem Satz?

Dolmetscherin Kapkajew:

Więc on wyskoczył tak pięć metrów?

Zeuge Józef Kral:

P onieważ był strzał zaraz od posta. Więc jeżeli więzień wyskoczył na druty i zbliżył się do małych drutów, to już strzelano.

Dolmetscherin Kapkajew:

Also als der Häftling aus dem Fenster sprang, da wurde sofort von den Posten geschossen.

Zeuge Józef Kral:

Bo zaraz były niedaleko druty małe, te niskie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Weil in der Nähe der niedrige Draht war.

Zeuge Józef Kral:

A później było jakieś cztery metry może

Dolmetscherin Kapkajew:

Und dann vielleicht vier Meter weiter

Zeuge Józef Kral:

Był już parkan naładowany prądem, ten duży parkan.

Dolmetscherin Kapkajew:

War der normale Draht, die große Umzäunung, die mit Strom geladen war.

Zeuge Józef Kral:

Bo najpierw były niskie

Dolmetscherin Kapkajew:

Zuerst waren die niedrigen.

Zeuge Józef Kral:

Gdzie były tablice, gdzie stało: »Halt! Es wird geschossen!«

Dolmetscherin Kapkajew:

Und es standen auch Tafeln mit: »Halt! Es wird geschossen!«

Ergänzungsrichter Hummerich:

Also konnte er nicht unmittelbar aus dem Fenster in den Draht springen, sondern mußte dahin laufen?

Dolmetscherin Kapkajew:

Więc on nie mógł bezpośrednio wyskoczyć na druty naładowane, tylko musiał biec jeszcze do nich?

Zeuge Józef Kral:

Nie, on musiał pobiec, w każdym wypadku wyskoczył i poszedł na druty.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja, er mußte in jedem Fall laufen auf den Draht.

Zeuge Józef Kral:

To już nie wiem, bo nie byłem przy tym. Wyskoczył z okna, to mówiliśmy »wyskoczył na druty«.

Dolmetscherin Kapkajew:

Wenn jemand aus dem Fenster sprang, da haben wir gesagt: »Er sprang auf den Draht.«

Ergänzungsrichter Hummerich:

Ja, und hatte denn der Betreffende bei dem »Sportmachen« den Draht erreicht und ist am Strom gestorben, oder wurde er vom Turm aus vom Posten erschossen?

Dolmetscherin Kapkajew:

Więc w jaki sposób zmarł ten ktoś, kto wyskoczył wtedy, podczas tego »sportu«? Czy on zmarł uderzony prądem elektrycznym, czy został zastrzelony przez posta?

Zeuge Józef Kral:

To nie mogę powiedzieć, ale wiem że wyszedł strzał zaraz. Strzał wyszedł.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das kann ich nicht sagen. Aber ich weiß, daß sofort geschossen wurde.

Ergänzungsrichter Hummerich:

Und wer hat den Häftling nachher reingeholt?

Zeuge Józef Kral:

To nie od nas żaden.

Dolmetscherin Kapkajew:

Keiner von uns auf jeden Fall.

Zeuge Józef Kral:

On leżał do rana i prawdopodobnie później rano go zabrali do

Dolmetscherin Kapkajew:

Er lag bis zum Morgen, und voraussichtlich am nächsten Morgen wurde er dann geholt.

Ergänzungsrichter Hummerich:

Aber nicht von jemandem von der Strafkompanie?

Dolmetscherin Kapkajew:

Ale przez nikogo z kompanii karnej?

Zeuge Józef Kral:

Z tej sali wtenczas żaden od nas nie był.

Dolmetscherin Kapkajew:

Aus diesem Saal, also von uns, war keiner dabei. [...]

Zeuge Józef Kral:

Ponieważ już była pora, że nie było wolno po obozie chodzić.

Dolmetscherin Kapkajew:

Weil es eine Zeit war, während der es nicht mehr erlaubt war, durchs Lager zu gehen.

Zeuge Józef Kral:

Pomiędzy pierwszym i drugim gongiem. Gong to był.

Dolmetscherin Kapkajew:

Zwischen dem ersten und zweiten Gong.

Ergänzungsrichter Hummerich:

Und wann war das Massaker in der Kiesgrube?

Dolmetscherin Kapkajew:

A kiedy była masakra przy żwirowni?

Zeuge Józef Kral:

To była również w lecie, kiedy pracowaliśmy, letnią porą było to.

Dolmetscherin Kapkajew:

Którego roku?

Zeuge Józef Kral:

41.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das war ebenfalls in der Sommerzeit, als wir dort gearbeitet haben, im Jahr 1941.

Ergänzungsrichter Hummerich:

Danke, keine Fragen.

Vorsitzender Richter:

Wir wollen die Vernehmung unterbrechen. Ich bitte, um halb zwei wieder hier zu sein, und bitte zu diesem Termin den Zeugen, wieder hier zu sein, die Frau Dolmetscherin und die von Ihnen sistierten Zeugen.

Dolmetscherin Kapkajew:

Teraz będzie przerwa obiadowa do w pół do drugiej.

Staatsanwalt Vogel:

Herr Vorsitzender, wenn heute nachmittag die anderen vier Zeugen vernommen werden sollen, können Sie vielleicht jetzt erst noch entscheiden, was aus den anderen polnischen Zeugen wird, die draußen vor der Tür stehen?

Vorsitzender Richter:

Ja, das ist der Herr Smoleń.

Staatsanwalt Vogel:

Herr Smoleń, die Frau Maria Świderska-Świeratowa und der Herr Woycicki.

Vorsitzender Richter:

Ich kann mich nicht verteilen.

Staatsanwalt Vogel:

Das verlangt

Dolmetscherin Kapkajew:

Jakieś polecenie, czy aktywnie?

Zeuge Józef Kral:

Więc widziałem sylwetkę Dylewskiego, jak był przy »sporcie«, tylko na takiej tłocznej sali i kiedy »sport« jest, ma się ręce później, prawda do góry się trzyma i skacze się żabki i musi się, prawda kulać i tak dalej. Więc nie można wszystkiego w tym momencie widzieć, nie można wszystkiego opisać. Wiem, że później jak był koniec »sportu«, że ci trzej esesmani odchodzili, do końca byli.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich habe die Gestalt des Angeklagten Dylewski dabei gesehen. Aber in diesem ganzen Durcheinander beim »Sporttreiben«, wenn man die Arme hoch hat und als Frosch herumspringen muß und sich auf dem Boden rollen, da ist dermaßen alles kompliziert dann zu unterscheiden, wer und wie. Ich habe es nur gesehen, daß diese drei SS-Männer, nachdem der »Sport« zu Ende gegangen ist, den Saal verließen.

Staatsanwalt Vogel:

Wer hat den Befehl erteilt, die Häftlinge mit Wasser zu überschütten?

Dolmetscherin Kapkajew:

Kto w ydał polecenie oblać więźniów wodą?

Zeuge Józef Kral:

Więc tutaj ja nie wiem, kto wydał to polecenie, tylko wiem, że została woda przyniesiona.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja, ich weiß es nicht, wer diesen Befehl gegeben hat. Ich weiß nur, daß das Wasser gebracht wurde.

Staatsanwalt Vogel:

Wer hat das Wasser über die Häftlinge geschüttet? Waren das auch die Häftlinge, die den »Sport« durchgeführt hatten?

Dolmetscherin Kapkajew:

Kto oblewał wodą więźniów? Czy to byli ci więźniowie, którzy wydawali też rozkazy w czasie robienia »sportu«?

Zeuge Józef Kral:

Nie, więźniowie nie wydawali rozkazów byli przy tym, przynosił tę wodę, przynosił pamiętam Wacek Ruski.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nein, also die Häftlinge haben auch keine Befehle erteilt. Ich weiß, daß ein Häftling das Wasser gebracht hat namens Ruski.

Zeuge Józef Kral:

Nie, nie z tej sali, ale inny.

Dolmetscherin Kapkajew:

Der war nicht von diesem Saal. Er war aus einem anderen Saal.

Zeuge Józef Kral:

To był taki sztubowy.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das war so ein Stubenältester. Aus einem anderen Saal.

Staatsanwalt Vogel:

Können Sie noch sagen, an welchem Krematorium Sie im Frühjahr 1944 gearbeitet hatten, die Betonplatten gelegt haben? [...]

Dolmetscherin Kapkajew:

Przy którym krematorium pracował pan wiosną 1944 roku przy układaniu?

Zeuge Józef Kral:

Czterdzieści, 42, 42 wiosną.

Dolmetscherin Kapkajew:

42, Herr Staatsanwalt. Im Frühjahr 1942.

Staatsanwalt Vogel:

42, ja. An welchem Krematorium?

Dolmetscherin Kapkajew:

Przy którym krematorium to?

Staatsanwalt Vogel:

In Auschwitz?

Dolmetscherin Kapkajew:

Nummer I.

Staatsanwalt Vogel:

Also im Stammlager, ja?

Dolmetscherin Kapkajew:

W Stammlagrze?

Zeuge Józef Kral:

Im Stammlager, ja.

Dolmetscherin Kapkajew:

Im Stammlager, bitte.

Staatsanwalt Vogel:

Haben Sie irgend etwas beobachten können, daß der Angeklagte Dylewski etwas mit den Vergasungen zu tun hatte, die am folgenden Tag durchgeführt worden sind? Sie sagen, er war auch dabei.

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy miał pan możność stwierdzić, czy oskarżony Dylewski odgrywał jakąś rolę przy zagazowaniach, które miały miejsce w następne dni potem? Pan mówił, że on był przy tym, ale pan nie powiedział, czy on brał udział.

Zeuge Józef Kral:

Więc to ja nie wiem, czy brał udział, tylko widziałem na drugi dzień, że Dylewski przychodził do krematorium może po kilka razy, prawda więc

Dolmetscherin Kapkajew:

Ob er daran teilgenommen hat, weiß ich nicht. Ich habe nur gesehen, daß am nächsten Tag Dylewski einige Male ins Krematorium gekommen ist.

Staatsanwalt Vogel:

Also haben Sie nicht gesehen, weshalb er gekommen ist oder was er dort getan hat?

Dolmetscherin Kapkajew:

I pan nie widział, dlaczego on tam przyszedł i co on tam robił w tym krematorium?

Zeuge Józef Kral:

Nie, nie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nein, das habe ich nicht gesehen.

Staatsanwalt Vogel:

Dieses Massaker in der Kiesgrube, war das im Rahmen der Strafkompanie, wenn ich Sie recht verstanden habe?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy masakra, które miały miejs ce...

Zeuge Józef Kral:

Za kuchnią w żwirowni.

Dolmetscherin Kapkajew:

W żwirowni, czy to było w ramach kompanii karnej, jak pana, dobrze zrozumiałam?

Zeuge Józef Kral:

Tak.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja, ja, im Rahmen der Strafkompanie.

Staatsanwalt Vogel:

War das ein organisiertes Kesseltreiben der SS-Angehörigen von Angehörigen der Strafkompanie? Haben Sie nicht feststellen können, ob irgendwelche konkreten Befehle erteilt worden sind?

Verteidiger Steinacker:

Ich widerspreche dieser Frage: »War das ein organisiertes Kesseltreiben?« Das ist ein Werturteil, das ist keine Tatsache.

Staatsanwalt Vogel:

Na, also darüber kann man sich streiten. Haben sich an diesem Massaker in erster Linie SS-Angehörige der Strafkompanie beteiligt?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy w pierwszym rzędzie?

Verteidiger Laternser [unterbricht]:

Wer hat sich beteiligt, das ist

Dolmetscherin Kapkajew [unterbricht]:

Czy brali udział?

Vorsitzender Richter [unterbricht]:

Moment, Herr Staatsanwalt. SS-Angehörige der?

Staatsanwalt Vogel:

Also SS-Unterführer.

Vorsitzender Richter:

Der Strafkompanie?

Staatsanwalt Vogel:

Ja. Kompanieführer der Strafkompanie oder irgend etwas ähnliches.

Vorsitzender Richter:

Ach, Sie meinen also die Blockführer von der Strafkompanie?

Staatsanwalt Vogel:

Ja, ja.

Vorsitzender Richter:

Ob sich die da dran beteiligt hätten an den Erschießungen in der Kiesgrube? [...]

Dolmetscherin Kapkajew:

An dem Massaker.

Staatsanwalt Vogel:

An dem Massaker in der Kiesgrube.

Dolmetscherin Kapkajew:

An dem Massaker in der

Sprecher (nicht identifiziert) [unterbricht]:

Sie können auch fragen, wer hat sich beteiligt [unverständlich]

Vorsitzender Richter:

Ja nun, also er legt aber Wert drauf zu wissen bei dem »wer«, ob das Angehörige der SS gewesen sind.

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy członkowie SS, którzy pełnili służbę przy kompanii karnej, czy oni brali udział w masakrze, która miała miejsce przy żwirowni?

Zeuge Józef Kral:

Więc posty, którzy na zewnątrz byli, to się zmieniali, więc nie można było wiedzieć, którzy. W każdym wypadku, widziałem pomiędzy nimi tych, których

Dolmetscherin Kapkajew [unterbricht]:

Chwileczkę.

Vorsitzender Richter:

Schwarz, Palitzsch

Dolmetscherin Kapkajew:

Posten, die von außerhalb herumstanden, die wechselten sich ab, das konnte ich nicht sehen. [...] Ale widziałem?

Zeuge Józef Kral:

Ale widziałem, że był właśnie oskarżony Dylewski. Widziałem Palitzscha.

Dolmetscherin Kapkajew:

Aber ich habe dabei den Angeklagten Dylewski und Palitzsch gesehen.

Zeuge Józef Kral:

Palitzsch, Lagerführer Schwarz, Schwarz.

Dolmetscherin Kapkajew:

Den Lagerführer Schwarz

Zeuge Józef Kral:

Później... — Zuerst

Vorsitzender Richter [unterbricht]:

Und Pfütze, hat er heute morgen gesagt.

Dolmetscherin Kapkajew:

Zuerst war er Obersturmführer.

Zeuge Józef Kral:

Arbeitseinsatz hat er gehabt.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und dann hatte er den Arbeitseinsatz.

Zeuge Józef Kral:

Przedtem, przed.

Dolmetscherin Kapkajew:

Vorher hatte er den.

Zeuge Józef Kral:

Przedtem Arbeitseinsatz, a potem był Lagerführer na Bunie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Zuerst hatte er den Arbeitseinsatz, und dann war er Lagerführer in Buna.

Zeuge Józef Kral:

Był Fitze wtenczas, było wielu innych.

Dolmetscherin Kapkajew:

Dann Pfütze war auch dabei und eine

Zeuge Józef Kral [unterbricht]:

Rapportführer Pfütze.

Dolmetscherin Kapkajew:

Rapportführer Pfütze und eine Menge anderer.

Staatsanwalt Vogel:

Die Namen, die Sie bisher genannt haben, ist das richtig, daß das in erster Linie SS-Angehörige der Schutzhaftlagerführung waren? [...]

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy te nazwiska, które pan wymienił, to są przede wszystkim ludzie, którzy należeli do SS-schutzhaftu?

Zeuge Józef Kral:

Tak, to była służba obozowa.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das waren Lagerdienste.

Staatsanwalt Vogel:

Ja. Waren außer Dylewski auch noch andere Angehörige der Politischen Abteilung anwesend oder beteiligt?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy oprócz Dylewskiego byli jeszcze inni członkowie wydziału politycznego przy tym, czy też brali w tym udział?

Zeuge Józef Kral:

Tak. Więc ja później widziałem tych ludzi, poznałem, stykałem się z tymi ludźmi w oddziale politycznym.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja, später habe ich diese Leute in der Politischen Abteilung gesehen und bin mit ihnen in Berührung gekommen.

Zeuge Józef Kral:

Ale nie znam nazwisk.

Dolmetscherin Kapkajew:

Aber ich kenne die Namen dieser Menschen nicht.

Staatsanwalt Vogel:

Danke. Bezüglich des Angeklagten Broad haben Sie geschildert, daß im Jahr 1942 Broad mit Lachmann zusammen eine Gruppe von Häftlingen zum Block 11 brachte und daß diese Gruppe dann dort erschossen wurde. Haben Sie die Erschießung selbst beobachtet?

Dolmetscherin Kapkajew:

Opowiadał pan odnośnie oskarżonego Broada, że w 1942 roku oskarżony Broad prowadził razem z Lachmannem grupę więźniów, która została potem rozstrzelana. Czy pan widział te rozstrzelania osobiście?

Zeuge Józef Kral:

Nie, nie widziałem, ale słyszałem strzały i później widziałem, jak były trupy wywożone rollwagami poza obóz do krematorium wtenczas.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nein, ich habe es nicht gesehen. Ich habe aber Schüsse gehört, und ich habe danach gesehen, wie die Leichen auf den Rollwagen nach außerhalb des Lagers gebracht wurden.

Staatsanwalt Vogel:

Haben Sie damals unmittelbar im Anschluß an diesen Vorfall, etwa von anderen Mithäftlingen, gehört oder erfahren, wer an der Erschießung beteiligt war?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy wtedy w owym czas ie bezpośrednio o tym wypadku słyszał pan od innych więźniów, kto brał w tym udział?

Zeuge Józef Kral:

Interesowałem się

Verteidiger Laternser [unterbricht]:

Ich möchte dieser Frage auf jeden Fall widersprechen, Herr Vorsitzender. Das ist nämlich eine ausdrückliche Frage nach Hörensagen. Hörensagen ist

Staatsanwalt Vogel [unterbricht]:

Ja, ich habe sie als solche gekennzeichnet, Herr Rechtsanwalt.

Verteidiger Laternser:

Ja, ja, sicher.

Staatsanwalt Vogel:

Na, bitte.

Verteidiger Laternser:

Aber erlauben Sie mir, ich widerspreche dieser Frage, weil diese Frage ist nicht gerichtet auf eine Tatsache, und deswegen widerspreche ich ihr.

Staatsanwalt Vogel:

Doch, sie ist gerichtet auf die Tatsache, ob er damals etwas gehört hat.

Vorsitzender Richter:

Herr Staatsanwalt, würden Sie die Frage noch mal formulieren.

Staatsanwalt Vogel:

Ich habe den Zeugen gefragt, ob er damals im Anschluß an diesen Vorfall – er hat beobachtet, daß die Häftlinge hingebracht wurden, und hat gesehen, daß die Leichen weggebracht wurden, die Frage ist deshalb sehr naheliegend – durch andere Mithäftlinge etwas davon gehört hat, wer an den Erschießungen beteiligt war.

Vorsitzender Richter:

Ja.

Staatsanwalt Vogel:

Um es noch näher zu konkretisieren, ob die Häftlinge von denjenigen SS-Leuten erschossen wurden, die sie auch dorthin gebracht haben?

Vorsitzender Richter:

Ja, ich meine, warum soll man die Frage nicht zulassen, ist doch ganz klar.

Staatsanwalt Vogel:

Ja, ich verstehe es auch nicht.

Vorsitzender Richter:

Das ist doch eine Frage nach Hörensagen, Herr Rechtsanwalt Laternser.

Verteidiger Laternser:

Ja.

Vorsitzender Richter:

Na und? Sind die verboten?

Verteidiger Laternser:

Unter gewissen Umständen auch. Ich möchte jetzt keine Ausführung dazu machen. Ich verweise auf die Entscheidung des Bundesgerichtshofs im 17. Band, S. 382. Und in dieser Entscheidung ist eben gesagt, daß Hörensagen dann als mittelbarer Beweis nicht zulässig ist, wenn sich die [...] Frage nicht auf den gesetzlichen Tatbestand bezieht. Und es genüge nicht, wenn sie sich bezieht auf ein Beweisanzeichen. Hier in diesem Fall richtet sich die Frage genau auf ein Beweisanzeichen. Sie ist also dann nicht zulässig. Ich habe mir schon lange überlegt in dem Verfahren, ob ich mich gegen das Hörensagen nicht wenden will. Es ist das jetzt die Gelegenheit, die ich jetzt mal wahrnehme. Aus diesem Grunde, aus diesen grundsätzlichen Erwägungen widerspreche ich.

Vorsitzender Richter:

Na ja. Werden wir die Frage später noch mal stellen?

Staatsanwalt Vogel:

Ja. Ich habe dann in dem Zusammenhang keine weiteren Fragen.

Vorsitzender Richter:

Bitte schön.

Nebenklagevertreter Raabe:

Herr Kral

Vorsitzender Richter [unterbricht]:

Ja. Augenblick. Ja, bitte schön.

Ergänzungsrichter Hummerich:

Mit Rücksicht auf die Vernehmung der draußen stehenden Zeugen hätte ich noch einige Fragen an den Zeugen zu stellen. Herr Zeuge, Sie hatten uns heute morgen gesagt, daß Sie in der ersten Zeit, in der Sie als Maurer tätig waren, noch zur Strafkompanie gehörten.

Dolmetscherin Kapkajew:

Powiedział pan nam dzisiaj rano, że w pierwszym okresie tego czasu, kiedy pan pracował jako murarz, należał pan jeszcze do kompanii karnej.

Ergänzungsrichter Hummerich:

Ist das richtig?

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja.

Ergänzungsrichter Hummerich:

Und Sie sagten uns weiter, daß es ungefähr September gewesen sei, also September 41, als Sie zu dem Neubaukommando hinübergewechselt seien. [...]

Dolmetscherin Kapkajew:

Oprócz tego pan powiedział, że mniej więcej we wrześniu 41 roku, został pan przeniesiony do tak zwanego Neubau komanda?

Zeuge Józef Kral:

Tak.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja.

Zeuge Józef Kral:

Tak, mniej więcej.

Ergänzungsrichter Hummerich:

Ist es richtig, daß Sie in diesem Neubaukommando zunächst als Maurer gearbeitet haben?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy zgadza się to, że pan z początku pracował w tym komandzie jako murarz?

Zeuge Józef Kral:

Dosyć długo pracowałem jako murarz.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ziemlich lange habe ich als Maurer

Ergänzungsrichter Hummerich [unterbricht]:

Ja, und wie lange ungefähr?

Dolmetscherin Kapkajew:

Jak długo mniej więcej?

Zeuge Józef Kral:

Może do 42 roku, gdzieś do stycznia, lutego.

Dolmetscherin Kapkajew:

Bis 1942, etwa Januar, Februar.

Zeuge Józef Kral:

Ja.

Ergänzungsrichter Hummerich:

Und was haben Sie im Winter über, als man nicht mauern konnte, gearbeitet?

Dolmetscherin Kapkajew:

A co pan robił w tym czasie, kiedy w zimie nie było można pracować jako murarz?

Zeuge Józef Kral:

Nie, wtenczas myśmy robili tynkowanie, różne roboty, te co można było wewnątrz tych bloków robić.

Dolmetscherin Kapkajew:

Wir haben dann die Arbeiten verrichtet, die man innerhalb des Blocks verrichten konnte.

Ergänzungsrichter Hummerich [unterbricht]:

Also Innenarbeiten haben Sie gemacht?

Dolmetscherin Kapkajew:

Innenarbeiten.

Ergänzungsrichter Hummerich:

Wurden Sie in diesem Neubaukommando zu irgendeinem Zeitpunkt Vorarbeiter, oder wurden Sie gleich Kapo?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy pan w jakimś okresie czasu był vorarbeiterem w tym komandzie, czy pan od razu stał się kapo?

Zeuge Józef Kral:

Nie. Więc mnie na Vorarbeitera zrobił Lagerführer Fritzsch i Untersturmführer Grabner, ponieważ

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich wurde zum Vorarbeiter von dem Lagerführer Fritzsch und von dem Untersturmführer Grabner ernannt.

Zeuge Józef Kral:

I dostałem rozkaz, jeżeli nie wywiążę się z powierzonych zadań, więc pójdę z powrotem na blok 11.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und ich habe den Befehl bekommen, also wenn ich meine Aufgaben, die mir dann gegeben werden, nicht erfülle, komme ich zurück auf den Block 11.

Ergänzungsrichter Hummerich:

Und wann war das?

Dolmetscherin Kapkajew:

I kiedy to było?

Zeuge Józef Kral:

To było gdzieś w styczniu czy lutym, na początku roku 42

Dolmetscherin Kapkajew:

Das war in jedem Fall im Januar, also am Anfang.

Zeuge Józef Kral:

Może wcześniej jeszcze, nie pamiętam w każdym wypadku takich dokładnych

Dolmetscherin Kapkajew:

Anfang 42, vielleicht etwas früher.

Zeuge Józef Kral:

A może w grudniu, nie wiem dokładnie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Vielleicht Dezember.

Ergänzungsrichter Hummerich:

Und wann wurden Sie Oberkapo?

Dolmetscherin Kapkajew:

A kiedy pan się stał oberkapo?

Zeuge Józef Kral:

Gdzieś w 42 roku, kiedy poprzedni oberkapo został zwolniony, poszedł do cywila.

Dolmetscherin Kapkajew:

Irgendwann 42, als der vorhergehende Oberkapo wieder zu den Zivilisten ging.

Zeuge Józef Kral:

Taikemann. [...]

Ergänzungsrichter Hummerich:

Ja nun, war das im Sommer oder im Frühjahr oder im Herbst?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy to było lato, czy to była jesień, czy to była wiosna? Kiedy?

Zeuge Józef Kral:

Może to była, może to była wiosna, może.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das war vielleicht Frühjahr.

Ergänzungsrichter Hummerich:

Vielleicht im Frühjahr, meinen Sie?

Zeuge Józef Kral:

Może, tak.

Dolmetscherin Kapkajew:

Może, pan powiedział.

Ergänzungsrichter Hummerich:

Als Sie am 18. Dezember 1942 von der Politischen Abteilung verhaftet und in den Bunker gesperrt wurden, waren Sie damals Oberkapo des Neubaukommandos?

Zeuge Józef Kral:

Jawohl.

Dolmetscherin Kapkajew:

Wtedy, kiedy pan został aresztowany? — Jawohl.

Ergänzungsrichter Hummerich:

Wenn ich mich richtig erinnere, war es so, als Sie aus dem Bunker entlassen wurden am 23. Januar 43 – glaube ich, so ungefähr in der Zeit –, da kamen Sie zunächst in ein Krankenrevier.

Dolmetscherin Kapkajew:

Więc jak, o ile sobie dokładnie przypominam zwolniony pan został 23 stycznia 43 roku i na początku poszedł pan do r ewiru?

Zeuge Józef Kral:

Więc ja poszedłem

Dolmetscherin Kapkajew [unterbricht]:

Na izbę chorych?

Zeuge Józef Kral:

Z bunkra jak byłem zwolniony to na krankenbau poszedłem, do rewiru tam.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja, zuerst ging ich unmittelbar aus dem Bunker in den Krankenbau.

Ergänzungsrichter Hummerich:

Ja. Und danach, wurden Sie dann wieder Oberkapo, oder bekamen Sie eine andere Beschäftigung?

Dolmetscherin Kapkajew:

I wtedy, czy pan w dalszym ciągu był oberkapo, czy pan otrzymał jakieś inne zajęcie?

Zeuge Józef Kral:

Nie, leżałem długi czas w szpitalu tam, leżałem na krankenbau długi czas.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich lag eine lange Zeit im Krankenbau.

Zeuge Józef Kral:

Tak. Później

Ergänzungsrichter Hummerich [unterbricht]:

Wie lange ungefähr?

Dolmetscherin Kapkajew:

J ak długo mniej więcej?

Zeuge Józef Kral:

Nie wiem. Dwa albo, dwa miesiące czy ile, nie pamiętam ile.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich weiß es nicht, zwei Monate etwa.

Zeuge Józef Kral:

W każdym wypadku leżałem dosyć długo na izbie chorych.

Dolmetscherin Kapkajew:

In jedem Fall lag ich ziemlich lange in der Krankenstube.

Ergänzungsrichter Hummerich:

Was haben Sie dann gemacht?

Dolmetscherin Kapkajew:

A co pan potem robił?

Zeuge Józef Kral:

Następnie, ponieważ moje zwolnienie leżało już w oddziale politycznym, jak się dowiedziałem, ale nie można mnie było jeszcze wypuścić z obozu, ponieważ bardzo źle wyglądałem, po tym całym bunkrze. Więc kiedy myśmy mieli już pójść do domu, ja nie mogłem pójść do domu. Nie wolno mi było odjechać, tylko musiałem zostać i zatrzymano mnie do dyspozycji politycznego oddziału.

Dolmetscherin Kapkajew:

Wie ich erfahren habe, lag bereits in der Politischen Abteilung meine Entlassung. Ich konnte aber nicht entlassen werden aus dem Lager, weil ich, nachdem ich im Bunker war, furchtbar schlecht ausgesehen habe. Und da wurde ich nicht aus dem Lager entlassen und durfte nicht nach Hause gehen, sondern ich blieb im Lager zur Verfügung der Politischen Abteilung.

Ergänzungsrichter Hummerich:

Und als Sie wieder gesund waren, wurden Sie entlassen? [...]

Dolmetscherin Kapkajew:

I kiedy pan wyzdrowiał, to został pan zwolniony?

Zeuge Józef Kral:

Więc później, znów leżałem w szpitalu. Jak byłem zdrowy, zostałem zatrudniony w bauleitungu i musiałem się co dziennie

Dolmetscherin Kapkajew:

Danach war ich ja lange Zeit wiederum krank, und schließlich wurde ich dann bei der Bauleitung beschäftigt und mußte jeden Tag

Zeuge Józef Kral:

Musiałem się meldować w oddziale politycznym rano u Kirschnera.

Dolmetscherin Kapkajew:

Mich bei der Politischen Abteilung morgens bei Kirschner melden.

Ergänzungsrichter Hummerich:

Und wo wohnten Sie?

Dolmetscherin Kapkajew:

A gdzie pan mieszkał wtedy?

Zeuge Józef Kral:

Ja mieszkałem w barakach, w baraku koło dworca.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich habe in einer Baracke gewohnt neben dem Bahnhof.

Zeuge Józef Kral:

T am mieszkali zwolnieni więźniowie jak Plaskura, później Frau Lehmann i inni

Dolmetscherin Kapkajew:

Dort lebten die entlassenen Häftlinge

Ergänzungsrichter Hummerich [unterbricht]:

Das war also außerhalb der Kleinen und innerhalb

Dolmetscherin Kapkajew [unterbricht]:

Unter anderem Plaskura.

Ergänzungsrichter Hummerich:

Der Großen Postenkette?

Zeuge Józef Kral:

Nie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy to było poza, czy jeszcze w ramach dużego łańcucha [unverständlich]

Zeuge Józef Kral:

W ramach dużej Postenkette, zaraz koło dworca. Więc to jeszcze było koło dworca.

Dolmetscherin Kapkajew:

Innerhalb der Großen Postenkette, neben dem Bahnhof.

Ergänzungsrichter Hummerich:

Und außerhalb der Kleinen?

Dolmetscherin Kapkajew:

Tylko poza małą już?

Zeuge Józef Kral:

Poza małą.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja, außerhalb der Kleinen Postenkette, innerhalb der Großen Postenkette neben dem Bahnhof.

Ergänzungsrichter Hummerich:

Als Sie in Wien verhaftet wurden, war da Wien Ihr Wohnsitz?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy wtedy, kiedy pan został aresztowany w Wiedniu, to Wiedeń był miejscem pana zamieszkania?

Zeuge Józef Kral:

Nie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nein.

Ergänzungsrichter Hummerich:

Wo wohnten Sie damals?

Dolmetscherin Kapkajew:

A gdzie pan wtedy mieszkał?

Zeuge Józef Kral:

Koło Katowic, tam gdzie mieszkałem.

Dolmetscherin Kapkajew:

Bei Kattowitz, dort wo ich ja sonst immer wohnte.

Ergänzungsrichter Hummerich:

Und da hatten Sie auch gearbeitet?

Dolmetscherin Kapkajew:

I pan tam pracował też?

Zeuge Józef Kral:

Nie, ja byłem w niewoli niemieckiej. Ja jako jeniec wojenny w niewoli byłem.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nein, ich war als Kriegsgefangener in der Gefangenschaft.

Zeuge Józef Kral:

I jak zostałem zwolniony z obozu jenieckiego, byłem w obozie Niederbayern Fichtach.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich war im Lager in [...] Niederbayern, Fichtach.

Ergänzungsrichter Hummerich:

Fichtach, das ist ein Ort, ja. [...]

Dolmetscherin Kapkajew:

Und als ich aus dem Lager entlassen wurde

Zeuge Józef Kral:

Byłem przesłuchiwany w Norymberdze, tam gdzie był ten obóz, tam namioty same. Byłem przesłuchiwany

Dolmetscherin Kapkajew:

Dann wurde ich in einem Lager, wo so Zelte waren, in Nürnberg verhört.

Zeuge Józef Kral:

Czy nie jestem, bo szukali Krala powstańca, szukali.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ob ich nicht derselbe bin, weil man nach einem Aufständischen namens Kral gesucht hat. Da fragte man mich, ob ich er sei.

Zeuge Józef Kral:

I tam nas zwolniono niby do domu.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und dort wurden wir entlassen, es hieß, nach Hause.

Zeuge Józef Kral:

Kiedy przyjechałem do Katowic dowiedziałem się, że nie mam po co do domu wracać, ponieważ gestapo czeka na mnie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Als ich nach Hause gekommen bin, erfuhr ich, daß es keinen Sinn für mich hat, nach Hause zu gehen, weil die Gestapo auf mich bereits wartet.

Zeuge Józef Kral:

I później musiałem szukać innego miejsca, innego schronienia. Wyjechałem właśnie w stronę Wiednia.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich mußte also nach einer Unterkunft woanders suchen, und ich bin dann Richtung Wien gefahren.

Ergänzungsrichter Hummerich:

Und da wurden Sie verhaftet?

Dolmetscherin Kapkajew:

I tam pan, pana zaaresztowano?

Zeuge Józef Kral:

Tam za Wiedniem koło Nickelsdorfu zostałem aresztowany.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und dort wurde ich in der Nähe von Wien bei Nickelsdorf verhaftet.

Ergänzungsrichter Hummerich:

Und unmittelbar nach dem Freispruch durch das Gericht wurden Sie nach Auschwitz gebracht?

Dolmetscherin Kapkajew:

I bezpośrednio po wyroku zwalniającym pana, uniewinniającym, został pan wysłany do Oświęcimia?

Zeuge Józef Kral:

Więc zostaliśmy zwolnieni. Może jakieś dwa tygodnie czekaliśmy na transport zbiorowy, jeszcze na Roßauer Ländy

Dolmetscherin Kapkajew:

Co to znaczy?

Zeuge Józef Kral:

W Wiedniu. Tam był areszt policyjny na Roßauer Lände. [...]

Dolmetscherin Kapkajew:

Ungefähr zwei Wochen lang nach dem Freispruch warteten wir in Wien in Roßauer Lände auf einen Sammeltransport nach Hause.

Zeuge Józef Kral:

Około dwóch tygodni, nie wiem jak długo.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ungefähr zwei Wochen lang.

Zeuge Józef Kral:

Tak, jechaliśmy transportem w tym kierunku, tutaj, na Katowice przez Czechy.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und wir fuhren dann über die Tschechoslowakei Richtung Kattowitz.

Zeuge Józef Kral:

Wrocław, Wrocław.

Dolmetscherin Kapkajew:

Über die Tschechoslowakei, Breslau Richtung Kattowitz. — No i?

Zeuge Józef Kral:

No i dotarliśmy do Oświęcimia.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und gekommen sind wir nach Auschwitz.

Ergänzungsrichter Hummerich:

Ja, danke, keine Fragen.

Vorsitzender Richter:

Herr Rechtsanwalt.

Nebenklagevertreter Raabe:

Herr Kral, noch mal zu der Massentötung in der Kiesgrube, die Sie geschildert haben. Begann diese Aktion, nachdem Dylewski, Palitzsch und Schwarz und dieser vierte SS-Mann, den Sie nannten, zur Kiesgrube gekommen waren?

Dolmetscherin Kapkajew:

Proszę pana teraz jeszcze odnośnie tego masowego zabójstwa przy żwirowni. Czy rozpoczęło się to potem kiedy Dylewski, Palitzsch, Schwarz [...] i czwarty, którego nazwiska pan nie pamięta, kiedy oni tam przyszli?

Zeuge Józef Kral:

Więc najpierw grupa esesmanów przyszła do żwirowni. Była pewna mała [+ narada]. Widzieliśmy, przeczuwaliśmy to, że będzie coś nie w porządku. Była mała narada i po jakiś dziesięciu minutach rozpoczęła się akcja.

Dolmetscherin Kapkajew:

Zuerst kam die kleine Gruppe von den SS-Männern. Wir haben gespürt, daß irgend etwas jetzt anfängt. Sie haben so [+ was] wie eine kleine Besprechung abgehalten, und dann ging es los.

Zeuge Józef Kral:

To nie był jeden raz.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das war nicht nur einmal so.

Nebenklagevertreter Raabe:

Nein, mich interessiert nur dieses Mal.

Dolmetscherin Kapkajew:

Mnie tylko ten jeden wypadek interesuje.

Zeuge Józef Kral:

Mnie właśnie

Dolmetscherin Kapkajew [unterbricht]:

Jego interesuje, tego pana interesuje tylko ten jeden wypadek.

Zeuge Józef Kral:

No, dobrze, ta [unverständlich]

Nebenklagevertreter Raabe:

Sie kamen also in geschlossener Gruppe?

Dolmetscherin Kapkajew:

Więc oni wszyscy przyszli razem?

Zeuge Józef Kral:

Tak.

Dolmetscherin Kapkajew:

Sie kamen alle zusammen.

Nebenklagevertreter Raabe:

Dann habe ich eine letzte Frage zu diesem Komplex: Sie sagten, daß an diesem Tag vier Rollwagen voll Leichen abgefahren wurden.

Dolmetscherin Kapkajew:

Powiedział pan, że tego dnia cztery rollwagi zostały wywiezione trupów.

Zeuge Józef Kral:

Do południa. [...]

Dolmetscherin Kapkajew:

Bis zum Vormittag.

Zeuge Józef Kral:

Tak.

Nebenklagevertreter Raabe:

Bis zum Vormittag vier Rollwagen.

Dolmetscherin Kapkajew:

Vier Rollwagen voll Leichen.

Nebenklagevertreter Raabe:

Wie viele Leichen waren das nach Ihrer Schätzung auf diesen vier Rollwagen?

Dolmetscherin Kapkajew:

Ile było mniej więcej pana zdaniem na tych czterech rollwagenach?

Zeuge Józef Kral:

Na mojej rollwadze, którą ja ciągnąłem było dwudziestu więźniów załadowanych. Na tych drugich, nie pamiętam, ile ale

Dolmetscherin Kapkajew:

Auf diesem Rollwagen, den ich geschoben habe, waren 20 Leichen. Wie viele auf den anderen waren, erinnere ich mich nicht mehr.

Nebenklagevertreter Raabe:

Waren die anderen drei Rollwagen etwa gleich groß wie der Rollwagen, den Sie gefahren haben?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy te trzy rollwagi były mniej więcej tej samej wielkości co pana?

Zeuge Józef Kral:

Tak, mniej więcej, bo to były, tak.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja, ungefähr. Ja, weil sie alle so waren. [...]

Nebenklagevertreter Raabe:

Danke, ich habe keine weiteren Fragen.

Vorsitzender Richter:

Von Ihrer Seite?

Verteidiger Steinacker:

Ja. Herr Zeuge, haben Sie, um bei dem Rollwagen zu bleiben, diesen Rollwagen allein geschoben?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy pan sam jeden, żeby pozostać przy tej taczce, tej rollwadze, czy pan sam jeden ją ciągnął?

Zeuge Józef Kral:

Jedną rollwagę ciągnęło piętnastu, dwudziestu więźniów, zależy ile siły mieli ci więźniowie.

Dolmetscherin Kapkajew:

No w tym wypadku?

Zeuge Józef Kral:

W tym wypadku może nas ciągnęło około dwudziestu więźniów.

Dolmetscherin Kapkajew:

Also so ein Rollwagen

Zeuge Józef Kral:

Piętnastu, dwudziestu.

Dolmetscherin Kapkajew:

Wurde von 15 bis 20 Häftlingen, je nachdem, gezogen.

Verteidiger Steinacker:

Ach, so.

Dolmetscherin Kapkajew:

In diesem Fall – war meine Frage, wie viele in dem bestimmten Fall, habe ich mir erlaubt zu fragen –, sagte er, es waren etwa 20 Häftlinge, die daran

Verteidiger Steinacker [unterbricht]:

Die den geschoben haben? Die waren beteiligt.

Dolmetscherin Kapkajew:

Die er zusammen mit ihnen geschoben hat.

Verteidiger Steinacker:

Können Sie einen Namen nennen, der dabei beteiligt war? Von Ihren Mithäftlingen?

Dolmetscherin Kapkajew:

Może pan podać nazwisko jednego chociażby z tych więźniów, którzy razem z panem ciągnął w tym wypadku rollwagen?

Zeuge Józef Kral:

Więc mogę podać więźnia: Lewoda. [...]

Dolmetscherin Kapkajew:

Doch, ich kann den Namen eines Häftlings nennen. Er heißt Lewoda.

Verteidiger Steinacker:

Lebt der Zeuge noch?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy on żyje jeszcze?

Zeuge Józef Kral:

Ja, nie wiem, co z nim jest, więc czy żyje, czy nie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich weiß es nicht. [...]

Verteidiger Steinacker:

Weiß nicht.

Zeuge Józef Kral:

I Milak, Milak Jędrek.

Dolmetscherin Kapkajew:

Milak Jendrek.

Verteidiger Steinacker:

Lebt dieser Zeuge?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy on żyje?

Zeuge Józef Kral:

Prawdopodobnie żyje gdzieś

Dolmetscherin Kapkajew:

Wahrscheinlich lebt er

Zeuge Józef Kral:

W Warszawie.

Dolmetscherin Kapkajew:

In Warschau.

Verteidiger Steinacker:

In Warschau?

Sprecher (nicht identifiziert) [unterbricht]:

Jędrek?

Vorsitzender Richter:

Jędrek.

Dolmetscherin Kapkajew:

Jendrek ist ein Vorname, das ist eine Abkürzung, wie hier in Frankfurt Schorsch gesagt wird. Das kommt von Georg.

Sprecher (nicht identifiziert):

Milak?

Dolmetscherin Kapkajew:

Milak ist der Nachname. Milak: Michael-Ida-Ludwig-Anton-Kaufmann.

Verteidiger Steinacker:

Ist der Zeuge, als er in Wien verhaftet worden war nach seinem Freispruch, über die Tschechei unmittelbar nach Krakau-Auschwitz gekommen, wie er eben geschildert hat, oder ist er vorher noch in einem anderen Lager gewesen?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy po zwolnieniu pana w Wiedniu przyjechał pan przez Czechosłowację do Oświęcimia bezpośrednio, czy pan przedtem jeszcze był w jakimś obozie?

Zeuge Józef Kral:

Tylko na Roßauer Lände kilka dni i później bezpośrednio do kompanii karnej do obozu.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nur in Roßauer Lände eine Zeitlang und dann unmittelbar in die Strafkompanie.

Verteidiger Steinacker:

In Sachsenhausen war der Zeuge nie?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy pan nigdy nie był w Sachsenhausen?

Zeuge Józef Kral:

Nie, nigdy.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nein, niemals.

Verteidiger Steinacker:

Herr Zeuge, wenn ich Sie richtig verstanden habe, haben Sie geschildert, daß Häftlinge in einer Grube ertränkt worden sind. Das war am letzten Freitag.

Dolmetscherin Kapkajew:

Tak, jak pana zrozumiałem podczas pana ostatniego zeznania w piątek, powiedział pan, że więźniowie utonęli w dole, pełnym wody, tak?

Zeuge Józef Kral:

Tak. Utopieni zostali.

Dolmetscherin Kapkajew:

Sie wurden ertränkt.

Verteidiger Steinacker:

Ja. Ist es richtig, daß in Auschwitz der Wassers piegel der Soła 18 Meter tiefer lag als das Lagerterrain? Ist ihm das bekannt?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy znanym panu jest, że poziom wody w rzece Sole był 18 metrów niżej od poziomu Oświęcimia?

Zeuge Józef Kral:

To jest w ogóle nieprawdą, ponieważ zaraz płynie Soła, kilka metrów. Soła płynie około dwieście, trzysta metrów, mniej więcej od obozu.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das ist überhaupt nicht wahr, weil der Fluß ja ungefähr 200 Meter vom Lager

Zeuge Józef Kral [unterbricht]:

300.

Dolmetscherin Kapkajew:

300 Meter vom Lager vorbeifließt.

Zeuge Józef Kral:

I to jest nieprawda, że jest takie wzniesienie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und das ist unmöglich, daß es so eine Erhöhung ist.

Zeuge Józef Kral:

Teren jest bardzo płaski w tym miejscu.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das Gelände ist ja sehr flach an dieser Stelle.

Verteidiger Steinacker:

Ja, weiß er es, oder weiß er es nicht? Aus der Tatsache, daß der Fluß 200 bis 300 Meter vorbeifließt, ergibt sich nicht, ob er meine Frage beantworten kann.

Nebenklagevertreter Raabe:

Er hat gesagt, daß ein Gefälle war auf diesen 300 Metern.

Verteidiger Steinacker:

Das hat er nicht gesagt.

Nebenklagevertreter Raabe:

Doch.

Verteidiger Steinacker:

Das interpretieren Sie im mer. Ich habe gefragt, ob der Wasserspiegel der Soła 18 Meter unter dem Lagerterrain lag.

Dolmetscherin Kapkajew:

Powtarzam jeszcze raz: Czy poziom wody, rzeki Soły, czy panu jest wiadomym, że poziom wody tej rzeki był osiemnaście metrów poniżej poziomu Oświęcimia?

Zeuge Józef Kral:

Nie wiem, bo ja nie stwierdzałem, ani nie mierzyłem!

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich weiß nicht, ich habe es nicht gemessen. Ich habe es auch nicht festgestellt.

Verteidiger Steinacker:

Ja. Sie sind doch nach Ihren eigenen Angaben Baumeister. Können Sie etwas über die Bodenbeschaffenheit von Auschwitz sagen?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy pan może coś powiedzieć z tytułu pańskiego zawodu, jaki jest grunt w Oświęcimiu?

Vorsitzender Richter:

Ja, was verstehen Sie darunter, Herr Rechtsanwalt?

Verteidiger Steinacker:

Bodenbeschaffenheit. Was für ein Boden: Lehmboden, Kiesboden?

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja, ich habe ja eben mit »Art des Bodens« übersetzt aus diesem Grunde.

Vorsitzender Richter:

Ja, ja.

Zeuge Józef Kral:

Więc jeżeli płynęła niedaleko rzeka i za kuchnią była żwirownia, więc siłą faktu, że i tam musiał być żwir, i był żwir, teren przepuszczalny wody. Więc był teren gliniasto żwirowaty. Więc ja analizy nie prowadziłem, tylko mogę powiedzieć, jeżeli

Dolmetscherin Kapkajew:

Dadurch schon alleine, daß ein Fluß daneben floß und daß eine Kiesgrube unmittelbar hinter der Küche sich befand, ergibt sich, daß dort in der Erde sehr viel Kies war.

Verteidiger Steinacker:

Kies, ja.

Dolmetscherin Kapkajew:

Daß es eine Kieserde war.

Zeuge Józef Kral:

Glina, [unverständlich] różne.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich habe aber nicht analysiert, und ich habe auch nicht weiter geprüft

Zeuge Józef Kral:

Gdzie jaka ziemia się znajdowała tylko

Dolmetscherin Kapkajew:

Was für eine Erde sich wo befand.

Verteidiger Steinacker:

Stand in der Kiesgrube Wasser?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy w żwirowni była woda?

Zeuge Józef Kral:

Więc to zależało od niesienia się również i Soły.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das hing davon ab, wie der Wasserspiegel der Soła war zu diesem Zeitpunk t.

Zeuge Józef Kral:

W żwirowni również przez pewne dni była woda.

Dolmetscherin Kapkajew:

An bestimmten Tagen war in der Kiesgrube ebenfalls Wasser.

Verteidiger Steinacker:

Gut. Ich halte dem Zeugen vor, daß nach meinen Informationen in Auschwitz nie W asser in Kiesgruben oder Löschteichen vorhanden war, eben weil der Wasserspiegel der Soła 18 Meter unter Lagerterrain lag und weil die Bodenbeschaffenheit eine feste Kiesschicht war.

Dolmetscherin Kapkajew:

Stawiam świadkowi jako zarzut to, że wiado mym jest według naszych informacji, że w żadnej żwirowni w Oświęcimiu i w żadnym basenie nie było wody właśnie z tego powodu, że poziom wody, rzeki Soły był o tyle niżej od poziomu Oświęcimia, ponieważ warstwą ziemi był żwir, twardy żwir.

Zeuge Józef Kral:

Oświęcim jest w ogóle mokrym terenem, w ogóle mokrym.

Dolmetscherin Kapkajew:

Auschwitz ist überhaupt ein feuchtes Gelände.

Verteidiger Steinacker:

Gut.

Zeuge Józef Kral:

Tak samo Brzezinka i

Dolmetscherin Kapkajew:

Genau wie Birkenau.

Verteidiger Steinacker:

Gut.

Zeuge Józef Kral:

Mokrym terenem.

Dolmetscherin Kapkajew:

Es ist feucht.

Verteidiger Steinacker:

Gut. Eine letzte Frage: Können Sie sich daran erinnern, welchen Dienstgrad der Angeklagte Dylewski zur Zeit der Aktion Kiesgrube hatte?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy może pan sobie przypomnieć, w jakim stopniu służbowym znajdował się oskarżony Dylewski podczas akcji w żwirowni?

Zeuge Józef Kral:

B ył podoficerem.

Dolmetscherin Kapkajew:

Auf jeden Fall war er Unteroffizier.

Sprecher (nicht identifiziert):

Keine Fragen.

Vorsitzender Richter:

Keine weiteren Fragen mehr. Auch nicht? Bitte sehr.

Angeklagter Dylewski:

Ich möchte zu den Anschuldigungen gegen mich eine Erklärung abgeben. Ich möchte aber vorher noch eine Frage stellen. Als der Zeuge zum Neubaukommando kam, hat er da Block 11 verlassen?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy wtedy, kiedy pan przyszedł do komanda Neubau, czy opuścił pan wówczas blok 11?

Zeuge Józef Kral:

Więc wtenczas nas zapytano, kto jest z zawodu budowlanego i nas wybrano jako fachowców. Zdaliśmy egzamin, zostaliśmy później przełożeni na blok 9a, do blo kowego Pnioka Alojza.

Dolmetscherin Kapkajew:

Damals, als wir uns melden sollten als Fachleute und wir uns gemeldet haben und unsere Prüfungen bestanden haben, kamen wir auf den Block 9a zu dem Blockältesten Pniok Alois.

Angeklagter Dylewski:

Wann war das dann ungefähr?

Dolmetscherin Kapkajew:

Kiedy to było mniej więcej?

Zeuge Józef Kral:

To już było jesienią, mniej więcej 41.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das war ungefähr im Herbst 41.

Zeuge Józef Kral:

Jesenią 41.

Dolmetscherin Kapkajew:

Herbst 41.

Angeklagter Dylewski:

Der Vorgang in dem Block 11, der sich dort abgespielt haben soll mit dem »Sportmachen«, war der am Anfang seines Aufenthaltes in Block 11, in der Mitte oder am Ende?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy ten wypadek, który pan opisuje, że miał miejsce na sali w bloku 11, [Pause] czy to było na początku, w środku, czy na końcu pana pobytu na tym bloku?

Zeuge Józef Kral:

Wiem, że był to mniej więcej czasokres nie wiem, czy w środku, w każdym wypadku nie zaraz na początku, tylko gdzieś w środku czasu. Było bardzo gorąco w tym dniu. Dokładnie sobie nie przypominam który to był tydzień, czy

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich kann mich nicht genau erinnern. Der Anfang war das auf jeden Fall nicht. Das war ungefähr in der Mitte. Es war sehr heiß an diesem Tag.

Angeklagter Dylewski:

Er hatte schon mal gesagt, Sommer 41. Ich wollte das nur noch mal genauer wissen. Ich selbst bin zwar der Überzeugung, daß ich erst Oktober/November 41 zur Politischen Abteilung kam, aber mir wurde vorgehalten bei der Vernehmung zur Sache, daß – aus einem Aktenstück, Herr Staatsanwalt Vogel hatte mir das vorgehalten – ich am 1. September 41 erst zur Politischen Abteilung kam. Dann liegt beim Gericht ein Brief von mir vor, datiert vom 7. September, in dem ich schreibe an meine Kameradschaft in Danzig, daß ich wegen einer Nervenerkrankung krank lag und im Augenblick, also am 7.9., einen zweiwöchigen Erholungsurlaub verbringe.

Wenn das stimmt, was Herr Staatsanwalt Vogel mir vorgehalten hat, wenn ich am 1.9. überhaupt erst zur Politischen Abteilung gekommen bin, dann bin ich ja zunächst mal nur Schreiber und Dolmetscher gewesen von Herrn Wosnitza. In den Bunker bin ich allenfalls ein halbes Jahr später erstmalig gekommen. Genauso soll sich der Vorgang Kiesgrube ja im Sommer zu derselben Zeit abgespielt haben. Wenn ich am 1.9. erst zur Politischen Abteilung kam, kann ich gar nicht dabeigewesen sein. Außerdem bin ich Unteroffizier erst im Frühjahr 42 geworden.

Dolmetscherin Kapkajew:

Pan zrozumiał wszystko?

Zeuge Józef Kral:

Nie, nie.

Verteidiger Steinacker:

Noch eine Frage, die jetzt aufkommt: Der Zeuge hat nach meiner Erinnerung am ersten Tag seiner Vernehmung gesagt, als er zur Politischen Abteilung im Dezember 1942 gebracht wurde, Ende Dezember 42, da waren im Zimmer Wosnitza, Grabner, Kirschner, Boger und Dylewski. Bestätigt er das? Bleibt er dabei?

Dolmetscherin Kapkajew:

Pan powiedział, podczas swojego przesłuchania w piątek, na początku zeznania, że w grudniu 42 roku, kiedy pan został przyprowadzony na przesłuchanie do wydziału politycznego, że w pokoju znajdował się Wosnitza, Grabner, Boger, [...] Kirschner i Dylewski. Czy pan pozostaje jeszcze przy tym twierdzeniu?

Zeuge Józef Kral:

Więc ta sylwetka, [którą] w oddziale politycznym właśnie wtenczas zauważyłem, że to jest ten esesman. Tę sylwetkę tak.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich habe eben damals diese Gestalt bei der Politischen Abteilung bemerkt und und wußte, das ist dieser SS-Mann. [...]

Zeuge Józef Kral:

Że to jest ta sylwetka, która tutaj właśnie na sali dzisiaj jest i to był Dylewski.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und das ist ja gerade diese Person, die ich hier im Saal sehe. Und daß es eben Dylewski war.

Verteidiger Steinacker:

Ja, gut. Ich halte ihm vor, daß der Angeklagte Dylewski von Anfang Dezember 42 bis zum Frühjahr 43 auf einem Studienurlaub war, also nicht in Auschwitz war.

Dolmetscherin Kapkajew:

Podaje panu do wiadomości, że od początku grudnia 42 roku do początku wiosny 43 roku oskarżony Dylewski nie znajdował się w obozie, tylko na urlopie dla studiów i jego wcale tam nie było.

Zeuge Józef Kral:

Nie wiem. Ja to nie mogę stwierdzić, gdzie on się znajdował w tym czasie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nein, das weiß ich nicht. Ich kann nicht feststellen, wo er sich zu dieser Zeit befand.

Zeuge Józef Kral:

W każdym wypadku sylwetkę jego widziałem wtenczas w Oświęcimiu.

Dolmetscherin Kapkajew:

Auf jeden Fall seine Gestalt habe ich damals in Auschwitz gesehen.

Verteidiger Steinacker:

Er bleibt dabei?

Dolmetscherin Kapkajew:

I pan pozostaje przy tym?

Zeuge Józef Kral:

Tak.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja.

Verteidiger Steinacker:

Das bitte ich, nach 230.273 zu protokollieren, weil er im Urlaub gewesen ist.

Vorsitzender Richter:

Das ist nicht erforderlich.

Verteidiger Steinacker:

Es sei denn, wenn das Gericht bemerkt hat...

Vorsitzender Richter:

So.

Verteidiger Steinacker:

Ich möchte wissen, was es da zu lachen gibt, Herr Erster Staatsanwalt?

Staatsanwalt Großmann:

Ich habe nicht die Absicht, mich mit Ihnen zu unterhalten.

Verteidiger Steinacker:

Ja, aber...

Vorsitzender Richter:

Meine Herren, sind sonst noch Fragen zu stellen? Keine Fragen mehr?

Staatsanwalt Kügler:

Herr Vorsitzender, ehe die von der Verteidigung angekündigten Zeugen vernommen werden, möchte ich gerne noch ein paar Fragen stellen. Aber nur, wenn zu dem Sachverhalt, den der Zeuge hier bekundet hat, nichts weiter zu fragen ist.

Vorsitzender Richter:

Nein, nein, es soll jetzt gesprochen werden über das, was die Verteidigung hier beweisen will.

Staatsanwalt Kügler:

Dann möchte ich zunächst den Angeklagten Boger fragen, ob er den vorhin hier vorgetretenen Zeugen Kauer wiedererkannt hat?

Angeklagter Boger:

Ich habe den Zeugen Kauer überhaupt noch nicht gesehen, Herr Staatsanwalt.

Staatsanwalt Kügler:

Können Sie sich auch nicht an den Namen erinnern?

Angeklagter Boger:

An den Namen kann ich mich erinnern.

Staatsanwalt Kügler:

War der Häftling Kauer bei der Politischen Abteilung so etwas wie ein Spitzel? Ich bitte, das Wort nicht zu genau zu nehmen. Hat er für die Politische Abteilung irgendwelche Auskünfte erteilt oder dergleichen? Hat er

Angeklagter Boger [unterbricht]:

Er hat mir keine Auskünfte erteilt, Herr Staatsanwalt. Er hat nur Skizzen angefertigt in Fluchtangelegenheiten.

Staatsanwalt Kügler:

In Fluchtangelegenheiten Skizzen angefertigt?

Angeklagter Boger:

Ja.

Staatsanwalt Kügler:

Ist Ihnen im Zusammenhang mit Ihrer Tätigkeit, die Sie in der Politischen Abteilung auszuüben hatten, die sogenannte Bandera-Gruppe bekannt geworden?

Angeklagter Boger:

Ja.

Staatsanwalt Kügler:

Würden Sie bitte dem Gericht erzählen, was Sie darüber wissen.

Angeklagter Boger:

Ich möchte darüber keine Angaben in diesem Zusammenhang machen. In diesem Stadium nicht.

Staatsanwalt Kügler:

Warum wollen Sie uns darüber nicht

Angeklagter Boger [unterbricht]:

Auch darüber nicht.

Staatsanwalt Kügler:

Sie wissen also darüber und möchten keine Angaben machen.

Angeklagter Boger:

In diesem Stadium nicht.

Staatsanwalt Kügler:

In diesem Stadium nicht. Gut. Dann möchte ich an den Angeklagten Stark folgende Frage stellen: Können Sie sich daran erinnern, daß die Bandera- Gruppe aus dem Gefängnis in Krakau

Angeklagter Stark [unterbricht]:

Nein, ist mir kein Begriff. Bandera-Gruppe ist mir kein Begriff.

Staatsanwalt Kügler:

Ist Ihnen kein Begriff?

Angeklagter Stark:

Nein.

Staatsanwalt Kügler:

Können Sie sich an einen SS-Unterführer erinnern, der eine schwarze SS-Uniform trug und

Angeklagter Stark [unterbricht]:

Nein.

Staatsanwalt Kügler:

Na, warten Sie doch bitte mal einen Moment. Und der den Namen Malotke oder so ähnlich hatte?

Angeklagter Stark:

Nein. Ich kenne keinen Unterführer in einer schwarzen Uniform.

Staatsanwalt Kügler:

Ja. Ich möchte Ihnen vorhalten, daß nach unserem Wissen die Bandera-Gruppe möglicherweise in zwei Gruppen aus dem Gefängnis in Krakau nach Auschwitz gebracht wurde und daß speziell Sie sich von der Politischen Abteilung aus – aufgrund der Aufgaben, die Sie hatten – mit dieser Gruppe bei der Einlieferung zu befassen hatten. Können Sie sich daran erinnern?

Angeklagter Stark:

Nein.

Staatsanwalt Kügler:

Können Sie sich daran erinnern, daß aus der Bandera-Gruppe, nachdem sie im Lager war, Beschwerden kamen?

Angeklagter Stark:

Ich war in der Aufnahme-Abteilung.

Staatsanwalt Kügler:

Ja. Können Sie sich daran

Angeklagter Stark [unterbricht]:

Zu mir kamen keine Beschwerden.

Staatsanwalt Kügler:

Gut. Wenn Sie sich also schon nicht daran erinnern können, daß das Ukrainer waren – Sie wissen, was damit gemeint ist, mit Bandera-Gruppe? Oder wissen Sie das gar nicht?

Angeklagter Stark:

Nein, ist mir kein Begriff.

Staatsanwalt Kügler:

Ist Ihnen auch nach dem Krieg nicht bekannt geworden, daß es da eine ukrainische Gruppe in Auschwitz gab?

Angeklagter Stark:

Nein.

Staatsanwalt Kügler:

Wissen Sie bis heute nicht. Gut. Dann will ich so fragen: Können Sie sich daran erinnern, ob im Block 11 es Schwierigkeiten gegeben hat zwischen den Häftlingen und daß Ihnen das bekannt geworden ist? Und daß daraufhin veranlaßt wurde, daß eine bestimmte Gruppe von Häftlingen in anderen Arbeitskommandos untergebracht wird. Können Sie sich daran erinnern?

Angeklagter Stark:

Im Augenblick nicht. Ich glaube aber kaum, daß ich da...

Staatsanwalt Kügler:

Kaum. Ja, was glauben Sie kaum? Daß Sie sich noch mal daran erinnern können? Haben Sie überhaupt aufgrund Ihrer Stellung da eine gewisse Übersicht gehabt, was da in Block 11 untergebracht war im Parterre damals und im ersten Stock?

Angeklagter Stark:

Ich war doch in der Aufnahme-Abteilung, das war doch Sache der

Staatsanwalt Kügler [unterbricht]:

Nun ja, es ließe sich ja vorstellen, daß von der Aufnahme-Abteilung aus die Häftlinge in Empfang genommen und dann untergebracht wurden im Stammlager. Und es ließe sich vorstellen, daß Sie da Bescheid wußten, wo die hinkamen ins Stammlager.

Angeklagter Stark:

Ich habe Nummern ausgegeben, Zugangslisten geschrieben, damit war der Fall für mich erledigt. Wo die nachher hinkamen, entzog sich meiner Kenntnis.

Staatsanwalt Kügler:

Nun, gut. Also Sie sagen, Sie können sich nicht daran erinnern, daß Sie Beschwerden bekommen haben, daß sich die Häftlinge in Block 11 nicht vertrugen und daß dann eine bestimmte Gruppe von Häftlingen in andere Arbeitskommandos gebracht wurde?

Angeklagter Stark:

[Pause] Nein.

Staatsanwalt Kügler:

Können sich nicht dran erinnern. Gut, ich habe dann weiter keine Fragen.

Vorsitzender Richter:

Ja. Dann bitte ich zunächst einmal diesen Magister, wie soll er heißen? [...]

Sprecher (nicht identifiziert):

Können ja alle aufrufen zur gemeinsamen Belehrung.

Staatsanwalt Kügler:

Herr Vorsitzender, ehe die Zeugen vernommen werden, bitte ich also, folgendes zu entschuldigen: Wir haben hier keinen schriftlichen Beweisantrag. Ich würde daher darum bitten nachzusehen, ob dieser Beweisantrag so spezifiziert ist, ob die Zeugen sagen, wann das geschehen sein soll...

Vorsitzender Richter:

Also der Beweisantrag lautet: »Die Zeugen sollen über folgendes Beweisthema gehört werden: a) Der Zeuge Kral war in Auschwitz als Funktionshäftling Oberkapo im Kommando Neubau tätig. Darüber brauchen wir keinen Beweis zu erheben, das steht ja fest. b) Der Zeuge Kral hat in seiner Eigenschaft als Oberkapo Häftlinge schwer mißhandelt. Insbesondere hat er Vasyl und Doktor Oleksa Bandera, Brüder des auf Veranlassung des sowjetischen Geheimdienstes ermordeten Stepan Bandera, im Juni 42 so schwer mißhandelt, daß diese an den Folgen verstorben sind.«[21] Also im Juni 42.

Staatsanwalt Kügler:

Aber ob die Zeugen das selbst gesehen haben oder nur vom Hörensagen wissen, das...

Verteidiger Steinacker:

Das können Sie ja fragen.

Verteidiger Laternser:

Ich meine, daß bei Ihren Zeugen...

Sprecher (nicht identifiziert):

Nur vom Hörensagen.

Staatsanwalt Vogel:

Herr Rechtsanwalt, gerade Sie verwahren sich doch immer mit so großer Entschiedenheit gegen Vernehmungen von Zeugen vom Hörensagen.

Verteidiger Laternser:

Herr Vorsitzender, lassen Sie mich nur einen Satz sagen. Das habe ich eben zum ersten Mal getan, und ich bin grundsätzlich gegen Hörensagen. Und wir gehen davon aus, daß es nicht Hörensagen ist.

Vorsitzender Richter:

Nun ja. Wir werden es ja erfahren. Dann rufen Sie mal die Zeugen rein.

Sprecher (nicht identifiziert):

[unverständlich] Der Zeuge Kral soll mal Platz nehmen.

Vorsitzender Richter:

Ja, Herr Zeuge Kral, bitte nehmen Sie mal da hinten Platz, ja. [...]

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich wahrscheinlich auch, weil ich

Vorsitzender Richter [unterbricht]:

Ja, das wissen wir nicht, ob die Zeugen Deutsch sprechen.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja, Ukrainisch kann ich nicht.

 1. Aussage, undatiert, 4 Ks 2/63, Hauptakten, Bd. 5, Bl. 745.
 2. Aussage, undatiert, 4 Ks 2/63, Hauptakten, Bd. 5, Bl. 745.
 3. Aussage, undatiert, 4 Ks 2/63, Hauptakten, Bd. 5, Bl. 746.
 4. Aussage, undatiert, 4 Ks 2/63, Hauptakten, Bd. 5, Bl. 746.
 5. Aussage, undatiert, 4 Ks 2/63, Hauptakten, Bd. 5, Bl. 746.
 6. Aussage, undatiert, 4 Ks 2/63, Hauptakten, Bd. 5, Bl. 746.
 7. Aussage, undatiert, 4 Ks 2/63, Hauptakten, Bd. 5, Bl. 746.
 8. Aussage, undatiert, 4 Ks 2/63, Hauptakten, Bd. 5, Bl. 745.
 9. Aussage, undatiert, 4 Ks 2/63, Hauptakten, Bd. 5, Bl. 746.
 10. Aussage, undatiert, 4 Ks 2/63, Hauptakten, Bd. 5, Bl. 746.
 11. Aussage, undatiert, 4 Ks 2/63, Hauptakten, Bd. 5, Bl. 746.
 12. Vgl. Protokoll der Hauptverhandlung vom 15.05.1964, 4 Ks 2/63, Hauptakten, Bd. 98, Bl. 360.
 13. Vgl. Protokoll der Hauptverhandlung vom 15.05.1964, 4 Ks 2/63, Hauptakten, Bd. 98, Bl. 362.
 14. Vgl. Protokoll der Hauptverhandlung vom 21.05.1964, Anlage 1, 4 Ks 2/63, Hauptakten, Bd. 98.
 15. Vgl. Protokoll der Hauptverhandlung vom 21.05.1964, Hauptakten, 4 Ks 2/63, Bd. 98, Bl. 367f.
 16. Vgl. Protokoll der Hauptverhandlung vom 21.05.1964, 4 Ks 2/63, Hauptakten, Bd. 98, Bl. 368.
 17. Vgl. Protokoll der Hauptverhandlung vom 21.05.1964, 4 Ks 2/63, Hauptakten, Bd. 98, Bl. 368.
 18. Vgl. Protokoll der Hauptverhandlung vom 21.05.1964, 4 Ks 2/63, Hauptakten, Bd. 98, Bl. 368.
 19. Vgl. Protokoll der Hauptverhandlung vom 21.05.1964, Anlage 2, 4 Ks 2/63, Hauptakten, Bd. 98.
 20. Vgl. Protokoll der Hauptverhandlung vom 21.05.1964, 4 Ks 2/63, Hauptakten, Bd. 98, Bl. 369.
 21. Vgl. Protokoll der Hauptverhandlung vom 21.05.1964, Anlage 3, 4 Ks 2/63, Hauptakten, Bd. 98.
0:00