Zeuge Adam Karwowski

118. Verhandlungstag 03.12.1964

1. Frankfurter Auschwitz-Prozess

»Strafsache gegen Mulka u.a.«, 4 Ks 2/63

Landgericht Frankfurt am Main

118. Verhandlungstag, 3.12.1964

Vernehmung des Zeugen Adam Karwowski

Dolmetscherin Kapkajew:

[+ Przypominam, że jest pan obowiązany w] [w zeznaniu] mówić prawdę i wyłącznie prawdę, ponieważ [fałszywe] zeznanie pociąga za sobą skutki.

Vorsitzender Richter:

Sind Sie damit einverstanden, daß wir Ihre Aussage auf ein Tonband nehmen zum Zweck der Stützung des Gedächtnisses des Gerichts?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy zgadza się pan na to, że zeznanie pana będzie [nagrane] na taśmę magnetofonową dla ułatwienia pracy [sądu]?

Zeuge Adam Karwowski:

Tak.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja.

Vorsitzender Richter:

Sie heißen mit Vornamen?

Dolmetscherin Kapkajew:

Imię pana?

Zeuge Adam Karwowski:

Adam.

Vorsitzender Richter:

Adam Karwowski. Wie alt sind Sie?

Dolmetscherin Kapkajew:

Ile pan ma lat?

Zeuge Adam Karwowski:

54.

Dolmetscherin Kapkajew:

54.

Vorsitzender Richter:

Sind Sie verheiratet?

Dolmetscherin Kapkajew:

Żonaty?

Zeuge Adam Karwowski:

Tak.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja.

Vorsitzender Richter:

Und von Beruf?

Dolmetscherin Kapkajew:

Zawód?

Zeuge Adam Karwowski:

Prawnik. — Jurist.

Dolmetscherin Kapkajew:

Jurist.

Vorsitzender Richter:

Und mit den Angeklagten sind Sie nicht verwandt und nicht verschwägert?

Dolmetscherin Kapkajew:

Z oskarżonymi nie [+ jest pan] spokrewniony i nie [+ jest pan] spowinowacony?

Zeuge Adam Karwowski:

Nie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nein.

Vorsitzender Richter:

Sie wohnen in?

Dolmetscherin Kapkajew:

Pan mieszka?

Zeuge Adam Karwowski:

Warschau.

Vorsitzender Richter:

In Warschau. Herr Zeuge, Sie wurden in Warschau verhaftet. Wollen Sie uns sagen, wann und aus welchem Grunde?

Dolmetscherin Kapkajew:

Pan został, proszę świadka, zaaresztowany w Warszawie. Może pan będzie łaskaw nam powiedzieć, kiedy i z jakiego powodu?

Zeuge Adam Karwowski:

Zostałem aresztowany 21 września 1941 roku za przynależność do organizacji niepodległościowej Korpus Obrońców Polski.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich wurde am 21. September 1941 verhaftet, und zwar wegen der Zugehörigkeit zu einer Freiheitsorganisation. Diese Organisation hieß Corps der Verteidiger Polens.

Vorsitzender Richter:

Ja. Herr Zeuge, Sie haben bei Ihrer Vernehmung in Polen vor dem Richter[1] erklärt, Sie seien am 22. Oktober 1941 verhaftet worden. Wie erklärt sich der Unterschied?

Dolmetscherin Kapkajew:

Proszę świadka, pan zeznał w swoim zeznaniu w Polsce, przed sędzią w Polsce

Zeuge Adam Karwowski [unterbricht]:

Tak.

Dolmetscherin Kapkajew:

Że pan został zaaresztowany 22 października 41 roku. Czym pan wytłumaczy tę różnicę w dacie?

Zeuge Adam Karwowski:

Być może, że w tej chwili nie pamiętam dobrze, ale wydaje mi się, że to w tej chwili sobie przypominam, że to było 21 września. To jest nieduża różnica: miesiąc czasu i dokładnie już w tej chwili nie pamiętam, czy to było we wrześniu, czy w październiku. W Warszawie zeznałem, że w październiku, bo wydawało mi się, że w Oświęcimiu byłem dwa lata od października 42 roku

Dolmetscherin Kapkajew:

41.

Zeuge Adam Karwowski:

41, to znaczy, że byłem w więzieniu od października 41 roku do października 42 roku.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja, es ist so, daß es mir jetzt, wenn ich jetzt meine Aussage mache, erscheint, als ob es 21. September 41 gewesen war. Es schien mir damals, als ich meine Aussage in Polen gemacht habe, daß es im Oktober gewesen ist, weil ich mir gedacht habe, daß ich von Oktober bis Oktober im Lager gewesen bin. Ich war nämlich ein Jahr im Gefängnis, von 1941 bis 1942, und dann von 42 bis 44 im Lager Auschwitz.

Vorsitzender Richter:

Ja. Nun, also Sie haben keinen bestimmten Grund, weshalb Sie diese Daten verschiedentlich angegeben haben. Sie meinen, Sie müßten sich dann früher geirrt haben.

Dolmetscherin Kapkajew:

Pan nie ma żadnego specjalnego powodu, dlaczego pan zmienia w tej chwili tę datę, panu się w tej chwili wydaje, że to było...

Zeuge Adam Karwowski:

Tak, oczywiście nie mam żadnego powodu.

Dolmetscherin Kapkajew:

Natürlich, ich habe ja keinen Grund.

Vorsitzender Richter:

Ja, Sie sind, wie Sie eben sagten, im Oktober nach Auschwitz gekommen, und wann war das?

Dolmetscherin Kapkajew:

Pan, jak pan powiedział, przyjechał w październiku

Zeuge Adam Karwowski:

W październiku.

Dolmetscherin Kapkajew:

42 do Oświęcimia?

Zeuge Adam Karwowski:

Tak.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich bin ja im Oktober 42 nach Auschwitz gekommen.

Vorsitzender Richter:

Wissen Sie noch das genaue Datum?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy pan pamięta dokładnie datę?

Zeuge Adam Karwowski:

27 października.

Dolmetscherin Kapkajew:

Am 27. Oktober.

Vorsitzender Richter:

Und welche Häftlingsnummer bekamen Sie?

Dolmetscherin Kapkajew:

Jaki numer pan otrzymał tam?

Zeuge Adam Karwowski:

78.044.

Dolmetscherin Kapkajew:

78.044.

Zeuge Adam Karwowski:

Mam tatuaż.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich habe die Nummer tätowiert.

Vorsitzender Richter:

Ja. Nun, Herr Zeuge, Sie wurden dann anfänglich beim Brückenbau eingeteilt und beim sogenannten Bauhof. Und wann wurden Sie als Leichenträger beschäftigt?

Dolmetscherin Kapkajew:

Proszę świadka, więc pan w początku był w komandzie Brückenbau, później w Bauhofie tak zwanym, i kiedy pan zaczął pracować jako [nosiciel trupów]?

Zeuge Adam Karwowski:

Jako [nosiciel trupów] nie pracowałem, ale ze względu na to, że później pracowałem na Krankenbau były wypadki przy większych rozstrzeliwaniach na bloku 11. Ponieważ etatowi, że tak powiem, leichenträgerzy nie dawali sobie rady, wzywano nas od czasu do czasu do pomocy im.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich war ja nie ein Leichenträger. Aber da ich auf dem Krankenbau gearbeitet habe, wurde ich bei größeren Aktionen, Erschießungen auf dem Block 11, als die etatmäßigen Leichenträger nicht ausgereicht haben, hinzugezogen, um behilflich zu sein.

Vorsitzender Richter:

Ja. Wann waren Sie dann als Krankenpfleger im Krankenbau tätig?

Dolmetscherin Kapkajew:

Kiedy pan był jako sanitariusz na izbie chorych?

Zeuge Adam Karwowski:

Muszę odpowiedzieć na to, że poszedłem najpierw do Krankenbau jako chory na tyfus.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich muß zuerst mal sagen, daß ich auf den Krankenbau als Typhuskranker gekommen bin.

Vorsitzender Richter:

Wann war das?

Dolmetscherin Kapkajew:

Kiedy to było?

Zeuge Adam Karwowski:

To było w styczniu 1943 roku.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das war im Januar 1943.

Vorsitzender Richter:

Ja, und auf welchen Block?

Dolmetscherin Kapkajew:

Na którym bloku?

Zeuge Adam Karwowski:

Na 20 blok, to był blok, [+ do którego wstęp był] zakazany.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich war auf dem Block 20. Das war ein Block für ansteckende Krankheiten.

Vorsitzender Richter:

Infektionen, ja.

Dolmetscherin Kapkajew:

Infektionsblock.

Vorsitzender Richter:

Block 20. Und wie lange waren Sie dort?

Dolmetscherin Kapkajew:

Jak długo pan tam był?

Zeuge Adam Karwowski:

Na bloku 20 byłem 6 tygodni, a potem zostałem przeniesiony na blok 19, na tak zwany Schonungsblock.

Dolmetscherin Kapkajew:

Auf dem Block 20 war ich sechs Wochen lang, und dann wurde ich auf den Block 19 verlegt. Das war der sogenannte Schonungsblock.

Vorsitzender Richter:

Ja. Und wie lange blieben Sie dort?

Dolmetscherin Kapkajew:

Jak pan tam długo pozostał?

Zeuge Adam Karwowski:

Tam byłem do miesiąca września 1943 roku i rozpocząłem pracę jako tak zwany Hilfspfleger po wyzdrowieniu i po dojściu do pewnych sił.

Dolmetscherin Kapkajew:

Dort blieb ich bis September 1943 und wurde dann als sogenannter Hilfspfleger eingesetzt, nachdem ich etwas kräftiger und etwas gesünder geworden bin.

Vorsitzender Richter:

Auf welchem Block?

Dolmetscherin Kapkajew:

Na którym bloku?

Zeuge Adam Karwowski:

To był blok 19.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das war der Block 19.

Vorsitzender Richter:

19. Und wie lange blieben Sie Hilfspfleger?

Dolmetscherin Kapkajew:

Jak pan długo pozostawał w charakterze hilfspflegera?

Zeuge Adam Karwowski:

Do końca, a później po odbyciu

Dolmetscherin Kapkajew [unterbricht]:

Co [+ to] znaczy, do końca?

Zeuge Adam Karwowski:

To znaczy do czasu przeniesienia na blok 28.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich blieb dort bis zum Ende, das heißt, bis zu der Zeit, als ich auf den Block 28 versetzt wurde.

Zeuge Adam Karwowski:

Tak.

Vorsitzender Richter:

Ja, und wann war das?

Dolmetscherin Kapkajew:

Kiedy to było?

Zeuge Adam Karwowski:

To było w sierpniu względnie we wrześniu 1943 roku, 43 rok, tak, po przybyciu na blok Schonungu, właściwie we wrześniu.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das war im August oder September 1943.

Zeuge Adam Karwowski:

Tak, to było we wrześniu.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das war September 43.

Vorsitzender Richter:

Moment. Nein, nein. Also da muß ein Mißverständnis vorliegen. Er hat gesagt

Dolmetscherin Kapkajew:

To musi być pomyłka, proszę pana.

Vorsitzender Richter:

Er ist zunächst auf Block 20 gekommen als Typhuskranker im Januar 43.

Zeuge Adam Karwowski:

Tak, tak.

Vorsitzender Richter:

Dort war er etwa sechs Wochen.

Zeuge Adam Karwowski:

Ja.

Vorsitzender Richter:

Dann, das war also so ungefähr Ende Februar/Anfang März, kam er auf Block 19 auf den sogenannten Schonungsblock.

Zeuge Adam Karwowski:

Tak.

Vorsitzender Richter:

Dort blieb er bis September 43 und wurde dann Hilfspfleger.

Dolmetscherin Kapkajew:

Tak pan powiedział, że pan był w styczniu 43 roku, pan zachorował, przyszedł jako chory na tyfus do bloku 20, chorował pan sześć tygodni, to znaczy gdzieś mniej więcej w końcu lutego.

Zeuge Adam Karwowski:

Tak.

Dolmetscherin Kapkajew:

W marcu przyszedł pan na blok 19 i był tam pan hilfspflegerem. We wrześniu 43 roku pan został hilfspflegerem.

Zeuge Adam Karwowski:

Tak. To znaczy

Dolmetscherin Kapkajew [unterbricht]:

I ile czasu pan był hilfspflegerem? Jeśli pan we wrześniu został Hilfspflegerem, to ile czasu pan nim był?

Zeuge Adam Karwowski:

Około 2, 3 miesięcy, dlatego że w międzyczasie został zorganizowany kurs dla pflegerów, który prowadzili profesorowie-więźniowie i po zdaniu egzaminu zostałem pflegerem i zostałem jako pfleger przeniesiony na blok 28 już jako tak zwany pfleger ambulansowy.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich war Hilfspfleger ungefähr zwei bis drei Monate. Während der Zeit wurde ein Kursus organisiert. Dieser Kursus wurde geleitet von den Professoren, Häftlingen. Ich wurde also ausgebildet als Pfleger und wurde dann auf dem Block 28 eingesetzt.

Vorsitzender Richter:

Und wann wurden Sie auf Block 28 eingesetzt?

Dolmetscherin Kapkajew:

Więc kiedy pan przybył na 28 blok?

Zeuge Adam Karwowski:

W miesiącu wrześniu.

Dolmetscherin Kapkajew:

W miesiącu wrześniu pan stał się hilfsplegerem?

Zeuge Adam Karwowski:

Nie. W miesiącu wrześniu już byłem Hilfspflegerem.

Dolmetscherin Kapkajew:

Aha. Ich blieb bis September auf dem Block 19.

Zeuge Adam Karwowski:

Jawohl.

Dolmetscherin Kapkajew:

Während der drei Monate vorher wurde ich Hilfspfleger.

Vorsitzender Richter:

Aha.

Dolmetscherin Kapkajew:

To znaczy pan został trzy miesiące wstecz.

Zeuge Adam Karwowski:

Tak.

Vorsitzender Richter:

Sie waren also bis September Hilfspfleger. Und was geschah denn nach dem September?

Dolmetscherin Kapkajew:

Więc pan był do września 43 roku na bloku 19 jako Hilfspfleger.

Zeuge Adam Karwowski:

Tak.

Dolmetscherin Kapkajew:

Co się stało wówczas?

Zeuge Adam Karwowski:

Potem zostałem po kursie dla pflegerów przeniesiony na blok 28 jako tak zwany Ambulanzpfleger.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich blieb bis September auf dem Block 19. Danach habe ich einen Kursus mitgemacht und wurde dann als sogenannter Ambulanzpfleger auf den Block 28 versetzt.

Vorsitzender Richter:

Und wie lange?

Dolmetscherin Kapkajew:

Jak długo pan tam pozostawał?

Zeuge Adam Karwowski:

Do końca do 26 października 1944 roku, kiedy zostałem wywieziony do innego obozu, do Leitmeritz. Była to już częściowa ewakuacja Oświęcimia.

Dolmetscherin Kapkajew:

Also ich blieb dort bis zum Schluß, das heißt bis zum 26. Oktober 1944. Und danach kam ich ins Lager Leitmeritz, in ein anderes Lager. Das war bereits Anfang der Evakuierungsaktion von Auschwitz.

Vorsitzender Richter:

Jawohl. Herr Zeuge, während Sie nun Hilfspfleger waren oder nachher auch Ambulanzpfleger auf Block 28, haben Sie in dieser Zeit erlebt, daß Menschen getötet worden sind?

Dolmetscherin Kapkajew:

Proszę pana, w tym czasie, kiedy pan był na bloku 19 Hilfpflegerem i później, kiedy pan już był tak zwanym Ambulanzpflegerem na bloku 28, czy pan był świadkiem tego, że ludzie byli mordow ani?

Zeuge Adam Karwowski:

Nie, ja nie widziałem bezpośrednio mordowania ludzi.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nein, ich habe nicht unmittelbar die Tötungen von Menschen beobachtet.

Zeuge Adam Karwowski:

Natomiast byłem świadkiem selekcji na bloku 19.

Dolmetscherin Kapkajew:

Dagegen war ich Augenzeuge einer Selektion auf dem Block 19.

Vorsitzender Richter:

Wann war die?

Dolmetscherin Kapkajew:

Kiedy to było?

Zeuge Adam Karwowski:

To było w miesiącu lutym, marcu 1943 roku.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das war in den Monaten Februar und März 1943.

Vorsitzender Richter:

War das eine oder mehrere Selektionen?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy to była jedna, czy więcej selekcji?

Zeuge Adam Karwowski:

O nie, to było kilka selekcji. Ja pamię tam 6, albo 7 selekcji.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nein, das waren mehrere Selektionen. Ich erinnere mich an sechs oder sieben Selektionen.

Zeuge Adam Karwowski:

Odbywały się prawie co tydzień.

Dolmetscherin Kapkajew:

Sie fanden fast jede Woche statt.

Vorsitzender Richter:

Ja. Und wo?

Dolmetscherin Kapkajew:

Gdzie?

Zeuge Adam Karwowski:

Odbywały się na izbach, czy mam Wysokiemu Sądowi, jaki był przebieg takiej selekcji, czy tylko

Dolmetscherin Kapkajew [unterbricht]:

To znaczy w pokojach na izbach, na izbach chorych?

Zeuge Adam Karwowski:

Nie. Więc na bloku 19 na górze była jedna wielka izba, był to blok wyjątkowy.

Dolmetscherin Kapkajew:

Die Selektionen fanden in den Räumen statt. Der Block 19 hatte oben einen großen Raum. Das war ein besonderer Block. — Dalej.

Zeuge Adam Karwowski:

[Najpierw] przychodził SDG, to znaczy Sanitätsdienstgehilfe. Byli to w kolejności albo Klehr, albo Nierzwicki, później był czasami Hantl. Przygotowywali chorych do selekcji. Jak to sie odbywało: chorzy

Dolmetscherin Kapkajew [unterbricht]:

Sekunde. Also es war folgendermaßen: Zuerst kam immer ein SDG, und das waren von den SDGs folgende: Klehr, Nierzwicki, manchmal auch Hantl. Sie haben die Kranken zur Selektion vorbereitet.

Zeuge Adam Karwowski:

Chorzy, ponieważ w ten czas nie mieli tatuażu, mieli wypisywane na piersiach fioletowym ołówkiem chemicznym swoje numery.

Dolmetscherin Kapkajew:

Die Kranken, die damals noch keine tätowierte Nummer hatten, bekamen mit einem blauen Stift an der Brust die Nummern aufgeschrieben.

Zeuge Adam Karwowski:

Następnie musieli rozebrać się do naga.

Dolmetscherin Kapkajew:

Sie mußten sich dann entkleiden.

Zeuge Adam Karwowski:

I byli ustawiani na szerokim korytarzu piątkami jedni za drugimi.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und dann wurden sie auf dem breiten Korridor zu fünft aufgestellt, einer hinter dem anderen.

Zeuge Adam Karwowski:

Wówczas przychodził zwykle lekarz, był to wtedy lekarz obozowy doktor Entress.

Dolmetscherin Kapkajew:

Dann kam gewöhnlich ein Arzt. Das war damals der Lagerarzt Doktor Entress.

Zeuge Adam Karwowski:

On przychodził zwykle z SDG, to znaczy z tym, który przygotowywał ludzi do selekcji.

Dolmetscherin Kapkajew:

Er kam gewöhnlich mit dem SDG, das heißt mit demjenigen SDG, der die Menschen zur Selektion vorbereitet hat.

Zeuge Adam Karwowski:

SDG trzymał w ręku wszystkie karty wszystkich więźniów chorych, to znaczy wszystkich, którzy nie byli na funkcjach.

Dolmetscherin Kapkajew:

Der SDG hielt in der Hand sämtliche Karten von allen Kranken, das heißt von solchen, die nicht auf den Funktionen waren.

Zeuge Adam Karwowski:

Muszę nadmienić, czego przed tym nie powiedziałem, że chorzy byli ustawiani w kolejności numerów. To znaczy od najmłodszych do najstarszych numerów.

Dolmetscherin Kapkajew:

Od najniższych do najwyższych?

Zeuge Adam Karwowski:

Od najniższych do najwyższych.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich muß noch etwas hinzufügen, was ich noch nicht gesagt habe: daß die Kranken sich aufstellen mußten nach den Nummern, das heißt die niedrigen Nummern und dann die höheren Nummern.

Zeuge Adam Karwowski:

Robiono to dlatego, że w Schreibstubie, to znaczy w kancelarii obozowej karty również były ułożone według numerów.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das hat man deswegen gemacht, weil die Karten in der Schreibstube bereits so nach den Nummern geordnet wurden.

Zeuge Adam Karwowski:

Kiedy przychodzili Entress i SDG, chorzy defilowali przed nimi nago. Entress patrzył na chorego i decydował, czy zostaje skazany na śmierć przez zagazowanie, czy też może jeszcze zostać na bloku, ponieważ ewentualnie po wyzdrowieniu może się przydać jeszcze do jakiejś pracy.

Dolmetscherin Kapkajew:

Wenn also Doktor Entress und der SDG kamen, mußten die Häftlinge an ihnen vorbeidefilieren. Und Entress entschied dann, ob der eine oder andere Häftling zum Tode durch Vergasung verurteilt wird oder ob er eventuell später, nachdem er gesund sein wird, arbeitsfähig sein kann.

Zeuge Adam Karwowski:

Entress rozdzielał karty.

Dolmetscherin Kapkajew:

Entress teilte die Karten aus.

Zeuge Adam Karwowski:

Nie wiadomo było, które karty dotyczą tych, którzy pozostają, a które karty dotyczą tych, którzy mają być zagazowani.

Dolmetscherin Kapkajew:

Entress teilte die Karten, und man wußte nicht, um welche Karten es sich handelt: Waren das die Karten von denjenigen, die vergast werden müssen, oder für diejenigen, die bleiben?

Zeuge Adam Karwowski:

Potem zabierał jedne i drugie karty po podziale, Entress trzymał te karty i po podziale zabierał jedne i drugie karty, schodzili do Schreibstuby na bloku, do blokowej Schreibstuby.

Dolmetscherin Kapkajew:

Entress hielt dann in den beiden Händen die Karten, er teilte sie dann und nahm sie alle mit. Sie gingen dann auf die Schreibstube.

Zeuge Adam Karwowski:

Zarówno ci, którzy byli przeznaczeni na śmierć, jak i ci, którzy jeszcze otrzymali kilka dni życia, nie wiedzieli, kto z nich będzie żył, a kto z nich umrze.

Dolmetscherin Kapkajew:

Diese Häftlinge, also sowohl solche, die bereits zum Tode verurteilt wurden, als auch solche, die noch eine Galgenfrist von einigen Tagen hatten, die wußten nicht, ob sie zum Tode verurteilt worden sind, ob sie am Leben bleiben.

Zeuge Adam Karwowski:

Na drugi dzień zwykle nocowali jeszcze jeden dzień na bloku i na drugi dzień zwykle z rana przyjeżdżały samochody ciężarowe.

Dolmetscherin Kapkajew:

Gewöhnlich blieben sie noch eine Nacht dort auf dem Block. Am nächsten Tag also kamen die Lastautos.

Zeuge Adam Karwowski:

Przychodził SDG już bez doktora Entressa do samochodów.

Dolmetscherin Kapkajew:

Manchmal bekamen die Menschen ein Hemd und eine Hose, manchmal nur ein Hemd. Und so wurden sie auf die Lastautos verladen.

Vorsitzender Richter:

Ja. Herr Zeuge, es würde mich da folgendes ganz besonders interessieren. Vorhin haben Sie gesagt: »Ich habe sechs bis sieben Selektionen miterlebt auf dem Block 19 in den Monaten Februar und März 1943.«

Zeuge Adam Karwowski:

Tak.

Dolmetscherin Kapkajew:

Proszę świadka, mnie interesuję następującą rzecz: pan powiedział, że pan przeżył 6, czy 7 selekcji na bloku 19 w miesiącach lutym i marcu 43.

Zeuge Adam Karwowski:

Tak, tak.

Vorsitzender Richter:

Ja.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja.

Vorsitzender Richter:

Sie nannten dabei unter den SDGs, die die Vorbereitungen getroffen haben für die Vergasungen, auch den SDG Klehr.

Zeuge Adam Karwowski:

Ja.

Dolmetscherin Kapkajew:

Pan wymienił [wśród nazwisk] tych SDG, którzy dokonywali przygotowań do selekcji, nazwisko Klehra.

Zeuge Adam Karwowski:

I Nierzwickiego również, muszę dodać.

Vorsitzender Richter:

Ja, und Nierzwicki und auch Hantl. Das ist richtig.

Dolmetscherin Kapkajew [unterbricht]:

Und Nierzwicki auch. Das muß ich hinzufügen.

Vorsitzender Richter:

Ja. Aber jetzt geht es mir im Augenblick einmal um Klehr.

Dolmetscherin Kapkajew:

W tym wypadku, w tej chwili chodzi mi o Klehra, proszę pana.

Zeuge Adam Karwowski:

Tak.

Vorsitzender Richter:

Wissen Sie noch, wie lange Klehr damals gekommen ist und geblieben ist und zu diesen Selektionen gekommen ist, also wie lange er noch dablieb und ob er damals weggekommen ist?

Dolmetscherin Kapkajew:

Also ich habe nur nicht verstanden: wie er zu diesen Selektionen gekommen ist.

Vorsitzender Richter:

Ja. Wie lange er dorthin gekommen ist, wie lange er diese Selektionen durchgeführt hat.

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy pan sobie przypomina proszę pana, kiedy Klehr tam był, to znaczy, w jakim okresie czasu on te selekcje tam przeprowadzał, w jakim okresie czasu? Klehr: chodzi tylko o Klehra.

Zeuge Adam Karwowski:

Tak, to był luty, marzec 43. Muszę powiedzieć, że Klehr nie zawsze bywał, oni pracowali na zmianę z Nierzwickim. Czasami bywał Nierzwicki, czasami bywał Klehr.

Dolmetscherin Kapkajew:

Also das waren die Monate Februar und März. Ich muß aber betonen, daß sie sich abgewechselt haben.

Vorsitzender Richter:

Abgelöst haben, ja.

Dolmetscherin Kapkajew:

Klehr und Nierzwicki. [...]

Vorsitzender Richter:

Ja, Klehr und Nierzwicki, die kamen überschlagen.

Zeuge Adam Karwowski:

Ja.

Vorsitzender Richter:

Einmal er, einmal er.

Zeuge Adam Karwowski:

Tak.

Dolmetscherin Kapkajew:

Raz jeden

Zeuge Adam Karwowski [unterbricht]:

Raz

Dolmetscherin Kapkajew [unterbricht]:

Raz drugi

Zeuge Adam Karwowski:

Raz drugi.

Dolmetscherin Kapkajew:

Na zmianę.

Zeuge Adam Karwowski:

Czasami ten dwa razy, później ten dwa razy przychodził, oni się tam jakoś zmieniali.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja, irgendwie haben sie sich dann abgelöst. Einmal war Klehr zweimal zum Beispiel oder der andere wieder danach zweimal nacheinander. Also nach irgendwelcher Regelung haben sie sich da abgelöst.

Vorsitzender Richter:

Also jedenfalls wollen Sie mit Bestimmtheit sagen, daß, als Nierzwicki auftauchte, Klehr auch noch dort tätig war?

Dolmetscherin Kapkajew:

W każdym bądź razie chce pan powiedzieć z całą pewnością, że w tym czasie, kiedy tam się zjawił Nierzwicki, Klehr również był?

Zeuge Adam Karwowski:

Również był, tak. [+ Jestem tego] całkiem pewny.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja, ganz sicher, Klehr war auch [+ da].

Vorsitzender Richter:

Ja, und dann haben Sie weiterhin den Namen Hantl genannt und haben gesagt

Dolmetscherin Kapkajew [unterbricht]:

Manchmal.

Vorsitzender Richter:

»Hantl war aber nicht sehr häufig da, aber er hat auch bei diesen Vorbereitungen teilgenommen.« Meine Frage geht dahin: War in der Zeit, als Hantl auftauchte, Klehr auch noch da?

Dolmetscherin Kapkajew:

Proszę pana, pan jeszcze powiedział, że czasami, ale nie tak często, był Hantl i [brał] również udział w tych przygotowaniach do selekcji, czy w tym czasie, kiedy Hantl był, był również Klehr?

Zeuge Adam Karwowski:

Nie, nie było już wtedy.

Dolmetscherin Kapkajew:

Już nie było?

Zeuge Adam Karwowski:

Już nie było Klehr a.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nein, Klehr war nicht mehr dort.

Zeuge Adam Karwowski:

Ja chciałem powiedzieć jeszcze Wysokiemu Sądowi, że oni, ich było kilku, oni przychodzili jakoś na zmianę. Oni mieli tę swoją służbę, swoje zastępstwa. To znaczy, mnie jest trudno powiedzieć, kiedy który przychodził. W każdym razie muszę powiedzieć, jeżeli chodzi o Hantla...

Dolmetscherin Kapkajew:

Chwileczkę. — Ich möchte dem Hohen Gericht bitte noch hinzufügen: Sie haben dann nach irgendwelchen, ihren eigenen, Plänen sich so ausgewechselt. Einmal kam dieser, einmal war [+ jener] da. Also es fällt mir sehr schwer zu sagen, wann, zu welcher bestimmten Zeit, der eine oder der andere dabeigewesen ist. Aber was Hantl anbetrifft, möchte ich folgendes sagen.

Zeuge Adam Karwowski:

Że Hantl był jednym z przyzwoitszych SDG.

Dolmetscherin Kapkajew:

Hantl war einer der anständigeren SDGs.

Zeuge Adam Karwowski:

Tak, Hantl nigdy nie krzyczał, nigdy nikogo nie bił.

Dolmetscherin Kapkajew:

Hantl hat niemals geschrien, hat niemanden geschlagen.

Zeuge Adam Karwowski:

Swoje obowiązki, widać było, że wykonuje z dużą przykrością.

Dolmetscherin Kapkajew:

Seine Pflichten hat er, das hat man gesehen, mit sehr großem Widerwillen erfüllt.

Vorsitzender Richter:

Ja. Herr Zeuge, ich muß doch noch mal zurückkommen. Ich habe Sie so verstanden, daß in dem Augenblick, wo Hantl aufgetaucht ist, Klehr nicht mehr erschien. Stimmt das?

Dolmetscherin Kapkajew:

Proszę pana, ja pana tak zrozumiałem, że w tym czasie, kiedy był Hantl, to już więcej nie pojawił się Klehr, to znaczy, że go w ogóle nie było?

Zeuge Adam Karwowski:

Proszę Wysokiego Sądu, Klehr potem wracał po raz drugi, pracował stale jako SDG. Tylko mnie w tej chwili trudno sobie uprzytomnić, kiedy to było.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich bitte Sie. Klehr kam dann wieder und hat weiterhin als SDG gearbeitet. Aber ich kann mich nicht erinnern, wann das gewesen ist.

Vorsitzender Richter:

Nein, das ist mir auch nicht so wichtig wie die Tatsache, daß Klehr, auch als Hantl schon da war, später noch einmal an Selektionen sich beteiligt hat.

Dolmetscherin Kapkajew:

To nie jest dla mnie tak ważne. Mnie najwięcej chodzi o to, czy wtedy, kiedy Hantl już się tam pojawiał, czy jeszcze wówczas, w tym samym czasie, czy potem był Klehr i też dokonywał selekcji?

Zeuge Adam Karwowski:

Ja nie mogę powiedzieć na pewno, dlatego nie chciałbym Wysokiego Sądu wprowadzać w błąd [unverständlich]

Dolmetscherin Kapkajew:

Das kann ich nicht mit Bestimmtheit sagen, und ich möchte nicht das Hohe Gericht irreführen.

Vorsitzender Richter:

Nein, nein, das soll er auch gar nicht.

Dolmetscherin Kapkajew:

An diesem Punkt läßt mein Gedächtnis mich im Stich.

Vorsitzender Richter:

Ist es dann nach Ihrer heutigen Erinnerung bestimmt so gewesen, daß Klehr bestimmt noch da war, als bereits Nierzwicki eingesetzt war?

Dolmetscherin Kapkajew:

Więc to nie jest tak ważne, ale czy pan z całą pewnością może powiedzieć, że Klehr był wtedy, kiedy już pojawiał się Nierzwicki?

Zeuge Adam Karwowski:

Tak, tak.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja.

Vorsitzender Richter:

Da war er bestimmt noch da?

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja.

Zeuge Adam Karwowski:

Tak.

Vorsitzender Richter:

Aber daß er noch dagewesen ist, als Hantl gekommen war, das wissen Sie nicht?

Dolmetscherin Kapkajew:

Ale czy on był jeszcze wtedy, kiedy pojawiał się Hantl, to pan z całą pewnością, nie może [+ powiedzieć]?

Zeuge Adam Karwowski:

[unverständlich] Nie mogę powiedzieć.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das kann ich nicht sagen.

Vorsitzender Richter:

Kann er nicht sagen. Nun, Herr Zeuge, haben Sie auch erlebt, daß Klehr Selektionen durchgeführt hat, ohne daß nachher ein Arzt kam, der die eigentliche Bestimmung getroffen hat, wer vergast werden sollte und wer nicht?

Dolmetscherin Kapkajew:

Proszę świadka, czy przeżył pan też takie selekcje, które Klehr dokonywał i po przeprowadzeniu których ostatecznej decyzji nie wydawał lekarz, to znaczy, które były tylko samodzielnie przez Klehra dokonane?

Zeuge Adam Karwowski:

Tak. Klehr dwukrotnie bodajże, o ile sobie przypominam, przeprowadzał sam selekcje, ale wydaje mi się, że ze względów formalnych zaakceptowanie tych selekcji musiało nastąpić przez Lagerarzta.

Dolmetscherin Kapkajew:

I w tych dwóch wypadkach?

Zeuge Adam Karwowski:

Tak.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich weiß, daß etwa in zwei Fällen Klehr selbständig die Selektionen durchgeführt hat. Aber es scheint mir [+ so] zu sein, daß aus rein formellen Gründen die letztliche Entscheidung von einem Lagerarzt getroffen worden ist.

Vorsitzender Richter:

Und wo soll die getroffen worden sein?

Dolmetscherin Kapkajew:

I kiedy ta ostateczna decyzja miała zapaść?

Zeuge Adam Karwowski:

Doktor Entress przychodził zwykle co dzień na tak zwane przyjęcie, Aufnahme, więźniów na szpital. To odbywało się na bloku 28 i wydaje mi się, że w tym czasie były uzgadniane te kwestie między Klehrem a doktorem Entress.

Dolmetscherin Kapkajew:

Doktor Klehr kam gewöhnlich zur Aufnahme von Häftlingen in den Krankenbau

Vorsitzender Richter [unterbricht]:

Ohne Doktor, wenn es recht ist.

Dolmetscherin Kapkajew:

Bitte?

Vorsitzender Richter:

Meinen Sie Doktor Entress?

Dolmetscherin Kapkajew:

Doktor Entress.

Vorsitzender Richter:

Ja. [...]

Dolmetscherin Kapkajew:

Oh, entschuldigen Sie. Ich bitte vielmals um Entschuldigung.

Vorsitzender Richter:

Ja.

Dolmetscherin Kapkajew:

Also Doktor Entress kam zur Aufnahme von Häftlingen gewöhnlich auf den Block 28. Und ich nehme an, daß diese Entscheidung, also diese Übereinstimmung, dort getroffen worden ist zwischen Klehr und Doktor Entress.

Vorsitzender Richter:

Wissen Sie noch, wie viele Menschen ungefähr in diesen beiden Fällen ausgesucht worden sind, in denen Klehr ohne einen Arzt diese Selektion vorgenommen hat?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy pan sobie pr zypomina, ilu mniej więcej więźniów zostało wybranych, podczas tych dwóch selekcji, które Klehr przeprowadzał bez lekarza?

Zeuge Adam Karwowski:

Około, razem około 60.

Dolmetscherin Kapkajew:

Circa 60 insgesamt.

Vorsitzender Richter:

Insgesamt 60.

Dolmetscherin Kapkajew:

Etwa.

Vorsitzender Richter:

Etwa. Nun, Herr Zeuge, Sie sagten vorhin, Sie seien auch unter Umständen als Leichenträger verwandt worden. Würden Sie uns einmal sagen, von wo aus Sie damals Leichen haben wegtragen müssen?

Dolmetscherin Kapkajew:

Proszę świadka, pan nam jeszcze powiedział, że czasami zostawał pan wzywany do pełnienia obowiązku truponosza. Kiedy, skąd były wynoszone trupy wówczas?

Zeuge Adam Karwowski:

One nie były wynoszone, one były ładowane wewnątrz podwórca bloku 11 na samochody ciężarowe.

Dolmetscherin Kapkajew:

Sie wurden nicht fortgetragen. Sie wurden aufgeladen, die Leichen, und zwar im Hof des Blocks 11 auf die Lastautos.

Vorsitzender Richter:

Ja. Wann wurden Sie denn auf den Block 11 gerufen? Waren da die Menschen schon tot?

Dolmetscherin Kapkajew:

Kiedy pan był wołany na blok 11? Czy wówczas już nie żyli ci ludzie?

Zeuge Adam Karwowski:

Tak. Wezwano nas, to był bardzo upalny majowy dzień, bodajże to było w maju.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja, sie lebten nicht mehr. Wir wurden gerufen an einem Tag, es war ein sehr heißer Tag im Mai, ein Maitag.

Zeuge Adam Karwowski:

Tak.

Vorsitzender Richter:

1943?

Dolmetscherin Kapkajew:

Którego roku?

Zeuge Adam Karwowski:

44 roku. Ja już wówczas byłem

Dolmetscherin Kapkajew [unterbricht]:

1944.

Vorsitzender Richter:

44.

Zeuge Adam Karwowski:

Ja już wtedy byłem na bloku 28.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich war damals bereits auf dem Block 28.

Vorsitzender Richter:

Ja. Mai 44 wurden Sie gerufen. Erzählen Sie bitte weiter.

Dolmetscherin Kapkajew:

Dalej. Więc zostaliście wzywani, wezwani.

Zeuge Adam Karwowski:

Blokowym u nas wówczas na 28 bloku był Stanisław Ratajczak. [...]

Dolmetscherin Kapkajew:

Blockältester damals auf unserem Block 28 war ein Häftling namens Stanisł aw Ratajczak.

Zeuge Adam Karwowski:

Ratajczak z Poznania: Ratajczak.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ratajczak aus Posen.

Vorsitzender Richter:

Wollen Sie bitte mal buchstabieren? R-A...

Dolmetscherin Kapkajew:

Eine Sekunde. Ratajczak: Richard, Anton, Theodor, Anton, Julius, Cäsar, Zeppelin, Anton, Kaufmann.

Vorsitzender Richter:

Ratajczak. Das war der Blockälteste?

Dolmetscherin Kapkajew:

To był

Zeuge Adam Karwowski [unterbricht]:

Tak.

Dolmetscherin Kapkajew:

Blokowy?

Zeuge Adam Karwowski:

Blokowy.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das war der Blockälteste des Blocks 28.

Vorsitzender Richter:

Ja.

Zeuge Adam Karwowski:

On zwołał wszystkich pflegerów z bloku 28 i część z bloku 20 i wyznaczył nas 12 do pomocy leichenträgerom.

Dolmetscherin Kapkajew:

Er rief damals alle Pfleger vom Block 28 und vom Block 20 zusammen und bestimmte zwölf von uns, um den Leichenträgern behilflich zu sein.

Zeuge Adam Karwowski:

Kapo leichenträgerów był wówczas Stanisław Ryszler, który zginął zresztą w Neuengamme, jeden z tych leichenträgerów żyje jeszcze w Polsce i nazywa się Stanisław Misztal, mieszka w Warszawie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Stanisław Misztal?

Zeuge Adam Karwowski:

Zaraz, zaraz, zaraz.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja, der Kapo des Leichenträgerkommandos war Stanisł aw Ryszler, der in Neuengamme umgekommen ist. Einer von den

Zeuge Adam Karwowski [unterbricht]:

Konstanty Misztal.

Dolmetscherin Kapkajew:

Einer von den Leichenträgern, an dessen Namen ich [+ mich] erinnere: Konstanty Misztal, lebt immer noch, jetzt in Polen, in Warschau.

Vorsitzender Richter:

Ja. Nun würde mich interessieren

Dolmetscherin Kapkajew [unterbricht]:

Konstanty Misztal.

Vorsitzender Richter:

Wie Sie hingerufen worden sind nach dem Block 11. Was fanden Sie dort vor, in dem Hof?

Dolmetscherin Kapkajew:

Więc mnie to interesuje proszę pana, kiedy zostaliście wezwani na blok 11, to coście tam znaleźli po przybyciu?

Zeuge Adam Karwowski:

Weszliśmy przez główne wejście bloku 11.

Dolmetscherin Kapkajew:

Wir gingen hinein durch den Haupteingang des Blocks 11.

Vorsitzender Richter:

Was verstehen Sie darunter, unter Haupteingang?

Dolmetscherin Kapkajew:

Co pan nazywa [głównym wejściem]?

Zeuge Adam Karwowski:

Była brama, przez którą wjeżdżały samochody. Ta brama była przeważnie zamykana i główne wejści e frontowe do bloku.

Dolmetscherin Kapkajew:

Es war also dort ein Tor. Durch dieses Tor sind die Autos durchgefahren, das war immer zu. Und dann war noch ein Fronteingang an der Front des Hauses.

Vorsitzender Richter:

Sie sind also nicht in den Hof, sondern zunächst in das Haus gegangen?

Dolmetscherin Kapkajew:

To znaczy, że wyście nie weszli od razu na podwórze, tylko z początku do [budynku]?

Zeuge Adam Karwowski:

Tak.

Vorsitzender Richter:

Ja.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja, in das Haus.

Zeuge Adam Karwowski:

Wchodziło się w połowie korytarza. Na lewo było wyjście na podwórze, które znajdowało się między blokiem 10 a 11.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ungefähr in der Mitte des Korridors links war der Ausgang auf den Hof. Und der Hof befand sich zwischen den Blocks 10 und 11.

Vorsitzender Richter:

Ja.

Zeuge Adam Karwowski:

Już przechodząc po prawej stronie, kiedy się skręciło na wejście do podwórza, to po prawej stronie była umywalnia, umywalnia.

Dolmetscherin Kapkajew:

Na podwórzu?

Zeuge Adam Karwowski:

Nie, nie, nie, w bloku, jak się skręcało z głównego korytarza w lewo do wyjścia na podwórze, po prawej stronie tego korytarzyka, który prowadził do wyjścia na podwórze, była umywalnia, Waschraum, i zauważyłem masę butów, masę ubrań leżących w nieładzie na podłodze tego Waschraumu.

Dolmetscherin Kapkajew:

Wenn man reingeht in den Korridor und bevor man dann auf den Hof rausgeht, rechts ist ein Waschraum. Und in diesem Waschraum sah ich bereits beim Dorthinkommen viele Schuhe und Kleidungsstücke, die in einem Durcheinander auf dem Boden zerstreut lagen.

Zeuge Adam Karwowski:

Po wyjściu na podwórze zauważyliśmy szereg trupów, mężczyzn leżących głowami do rynsztoka płynącego pod blokiem 10.

Dolmetscherin Kapkajew:

Als wir auf den Hof kamen, sahen wir eine Reihe von männlichen Leichen, die mit den Köpfen zu dem Wasserabfluß, der unter dem Block 10 gewesen ist, lagen.

Zeuge Adam Karwowski:

Trupy miały postrzały w tył głowy.

Dolmetscherin Kapkajew:

Die Leichen hatten Schüsse, also Genickschüsse, im Hinterkopf.

Zeuge Adam Karwowski:

Także u niektórych powychodziły oczy, w ogóle twarze były straszliwie zmasakrowane.

Dolmetscherin Kapkajew:

So, daß bei manchen die Augen aus den Augenhöhlen rausquollen. Und überhaupt, die Gesichter waren alle fürchterlich massakriert.

Zeuge Adam Karwowski:

Ponieważ było wówczas upalnie i gorąco trupy przepuszczam leżały parę godzin, były wzdęte już, pani rozumie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Da es sehr warm war und die Leichen bereits einige Stunden dagelegen sind, waren die Leichen bereits aufgedunsen, verstehen Sie?

Vorsitzender Richter:

Wissen Sie, wer diese Menschen erschossen hat?

Dolmetscherin Kapkajew:

Cz y pan wie, kto zastrzelił tych ludzi?

Zeuge Adam Karwowski:

Nie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nein.

Zeuge Adam Karwowski:

Tylko wiem, że było 79, 79 mężczyzn i jedna kobieta, która leżała na samym skraju podwórza przy bramie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nein, ich weiß nur, daß dort 79 männliche Leichen gewesen sind und eine weibliche Leiche, die als letzte so dem Tor zu gelegen ist.

Vorsitzender Richter:

Ja. Und was geschah mit den Leichen, nachdem Sie sie aufgeladen hatten?

Dolmetscherin Kapkajew:

Co się stało z tymi trupami potem, kiedyście [je] załadowali?

Zeuge Adam Karwowski:

Te trupy odjechały do krematorium do Rajska, ponieważ już wówczas krematorium w obozie głównym było nieczynne.

Dolmetscherin Kapkajew:

Diese Leichen sind dann ins Krematorium nach Rajsko gebracht worden, weil das Krematorium im Stammlager bereits nicht mehr funktionierte.

Vorsitzender Richter:

Waren Sie auch einmal dabei, als Leichen nicht nach Rajsko, sondern woanders hingebracht worden sind?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy był pan również przy tym, kiedy trupy były nie do Rajska odwożone, tylko gdzie indziej?

Zeuge Adam Karwowski:

Trupy z egzekucji, jeżeli były większe egzekucje niż 5 osób, 6 osób, były przeważnie, nie przeważnie, tylko na pewno, wywożone od razu do krematorium. Odbywało się [to] w ten sposób, że była Lagersperra, dzwoniono na Lagersperre, to znaczy, nie wiem, czy Wysoki Sąd wie, co to jest Lagersperra.

Dolmetscherin Kapkajew:

Wie, wie.

Zeuge Adam Karwowski:

Nie wolno było wyglądać przez okna i w ogóle nie wolno było poruszać się po obozie i samochody wówczas wyjeżdżały z obozu i zwykle, jeżeli była większa egzekucja niż 4, 5 osób, od razu wywożono trupy do krematorium. Jeżeli była to mniejsza egzekucja, to trupy noszono pod przykryciem do Leichenhalli na bloku 28, ale to już załatwiali leichentragerzy stale czynni.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja, bei größeren Exekutionen, also bei solchen Exekutionen, wo mehr als fünf oder sechs Personen erschossen wurden, wurden die Leichen hauptsächlich – also sogar, kann man sagen, immer – ins Krematorium gebracht. Und ich weiß nicht, ob das Hohe Gericht weiß, was die Lagersperre bedeutet. Also damals war immer Lagersperre, und niemand durfte zuschauen. Und diese Lastautos brachten dann die Leichen von größeren Exekutionen, wie gesagt, ins Krematorium. Bei kleineren Exekutionen, wo eben weniger Personen erschossen wurden, wurden diese Leichen von den Leichenträgern in die Leichenhalle auf dem Block 28 gebracht.

Vorsitzender Richter:

Haben Sie auch einmal Menschen vom Block 11 tot oder noch lebend in den Krankenbau gebracht?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy pan przynosił kiedyś ludzi żywych albo żyjących jeszcze, albo zmarłych do izby chorych, na izbę chorych?

Zeuge Adam Karwowski:

Nie, na izbę chorych nie przynosiło się, jeżeli oni byli chorzy, jeżeli byli chorzy, to czasami z bloku 11 przynoszono ich i mieli normalne Aufnahme jak w stan chorych, z tym że, prawda, po wyleczeniu znowu z powrotem byli dostarczani na blok 11, natomiast trupy były składane bezpośrednio do Lagerhalli.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nein, so ist es nicht. Wenn jemand krank gewesen ist, da wurde er... Also diese Kranken von Block 11 sind richtig aufgenommen worden auf den Krankenbau. Und danach, nachdem sie wieder gesund geworden sind, kamen sie wieder zurück auf den Block 11. Aber die Leichen, die wurden dann... — T rupy były do...

Zeuge Adam Karwowski:

Trupy bezpośrednio przenoszono do Leichenhalli.

Dolmetscherin Kapkajew:

Die Leichen wurden dann unmittelbar ins Krematorium gebracht.

Zeuge Adam Karwowski:

Tak.

Vorsitzender Richter:

Ja. Haben Sie einmal erlebt auf dem Krankenbau, daß Boger vier Männer auf einem Lastwagen angebracht hat?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy pan kiedyś przeżył taki wypadek, że z izby chorych Boger 4 ludzi załadował do auta?

Zeuge Adam Karwowski:

Tak.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja.

Vorsitzender Richter:

Dann erzählen Sie mal bitte, wie das gewesen ist.

Dolmetscherin Kapkajew:

Proszę, może pan będzie łaskawy opowiedzieć, jak to było.

Zeuge Adam Karwowski:

Boger podjechał autem.

Dolmetscherin Kapkajew:

Boger kam mit einem Auto.

Zeuge Adam Karwowski:

To była sanitarka.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das war ein Sanka.

Zeuge Adam Karwowski:

Sanka. Zabrano wó wczas 4 ludzi z góry, którzy leżeli w stanie chorych.

Dolmetscherin Kapkajew:

Man hat dann von oben vier Häftlinge geholt, die dort als Kranke, also im Krankheitszustand, sich befanden.

Zeuge Adam Karwowski:

Dokąd [następnie] byli zawiezieni, tego nie wiem.

Dolmetscherin Kapkajew:

Wohin sie jedoch gebracht wurden, das weiß ich nicht.

Vorsitzender Richter:

Ja. Hat er dem Arzt bei dieser Gelegenheit etwas gesagt, was mit den Menschen geschehen solle?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy przy tym lekarz powiedział coś, co ma się stać z tymi chorymi?

Zeuge Adam Karwowski:

Nie, ja przy tym nie byłem, ponieważ w tym czasie spełniałem funkcję pförtnera.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nein, ich war nicht dabei, weil ich während der Zeit als Pförtner tätig gewesen bin.

Zeuge Adam Karwowski:

I musiałem stać przy wejściu do bloku zgodnie ze swoimi obowiązkami.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich mußte also meinen Aufgaben gemäß beim Eingang zum Block stehenbleiben.

Vorsitzender Richter:

Ja. Sie wissen also nichts davon, daß Boger Ihnen den Auftrag geben hat, diese Menschen in den Krankenbau hineinzubringen?

Dolmetscherin Kapkajew:

Der Boger ihnen? Wem: ihnen?

Vorsitzender Richter:

Ihm den Auftrag gegeben hat, die Menschen hinaufzubringen in den Krankenbau.

Dolmetscherin Kapkajew:

Więc, pan nie wie nic o tym, że Boger dał panu rozkaz przenieść tych ludzi na górę?

Zeuge Adam Karwowski:

A i nie, ja rozumiem o co Wysokiemu Sądowi chodzi.

Dolmetscherin Kapkajew:

Oh, jetzt verstehe ich, was Sie meinen.

Zeuge Adam Karwowski:

To było tak. Stałem wówczas

Dolmetscherin Kapkajew:

To był inny wypadek?

Zeuge Adam Karwowski:

Mnie chodzi o zabranie przez Bogera więźniów.

Dolmetscherin Kapkajew:

Mir ging es um die Häftlinge, die von Boger abgeholt wurden.

Zeuge Adam Karwowski:

Ale był taki wypadek

Dolmetscherin Kapkajew:

Aber es war ein anderer Fall.

Zeuge Adam Karwowski:

I na to zeznawałem w Warszawie, na tę okoliczność, że Boger przywiózł samochodem ciężarowym 3 trupy, i jednego postrzelonego człowieka. Razem z Bogerem przyjechało wówczas dwóch gestapowców.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und das war ein anderer Fall, als Boger drei Leichen und einen angeschossenen Mann mit dem Auto gebracht hat. Mit ihm zusammen, mit Boger, waren noch zwei Gestapo-Männer.

Zeuge Adam Karwowski:

Ponieważ ja musiałem

Dolmetscherin Kapkajew [unterbricht]:

Entschuldigen Sie. Darüber habe ich in meiner Aussage vor dem Richter in Warschau Mitteilung gemacht.

Zeuge Adam Karwowski:

Ponieważ ja wówczas stałem jako Pförtner na bloku 28, blok 21 znajduje się prawie naprzeciw bloku 28, Boger zawołał mnie, żebym wziął nosze i przyszedł jeszcze z pomocnikiem.

Dolmetscherin Kapkajew:

Da dieser Block 28, bei dessen Eingang ich als Pförtner gestanden bin, fast gegenüber dem Block 21 sich befindet, rief mich Boger und befahl mir, eine Bahre zu nehmen, um diese Leute... — Ż eby tych ludzi?

Zeuge Adam Karwowski:

Nie, trupy nie, tylko tego postrzelonego.

Dolmetscherin Kapkajew:

Um nicht die Leichen, aber diesen Angeschossenen raufzubringen.

Zeuge Adam Karwowski:

Tak, żeby go zdjąć z samochodu i natychmiast wnieść do sali operacyjnej.

Dolmetscherin Kapkajew:

Um diesen Angeschossenen sofort vom Wagen zu nehmen und sofort in den Operationssaal zu bringen.

Zeuge Adam Karwowski:

Zdjęliśmy tego chorego, on był już prawie w agonalnym stanie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Wir haben diesen Kranken genommen, der befand sich fast in einem Agoniezustand.

Zeuge Adam Karwowski:

Przenieśliśmy go na salę operacyjną, która znajdowała się na 21 b loku na dole po prawej stronie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Wir brachten ihn auf den Operationssaal, der sich auf dem Block 21 unten rechts befand.

Zeuge Adam Karwowski:

Lagerältester i chirurgiem wówczas był, nie, chirurgiem był doktor bodajż e Orzeszko.

Dolmetscherin Kapkajew:

Lagerältester und Chirurg – nein, der Chirurg war damals, ich glaube, Orzeszko.

Zeuge Adam Karwowski:

Doktor Orzeszko.

Dolmetscherin Kapkajew:

Doktor Orzeszko.

Zeuge Adam Karwowski:

Już sobie nie przypominam.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich kann mich jetzt nicht so genau erinnern.

Zeuge Adam Karwowski:

Tak, bo Dering już wyszedł wówczas [unverständlich]

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja, der Dering war damals schon weg.

Zeuge Adam Karwowski:

Przenieśliśmy, Klehr powiedział do lekarza

Dolmetscherin Kapkajew [unterbricht]:

Klehr?

Zeuge Adam Karwowski:

Boger, Boger. Boger powiedział do lekarza, że musi natychmiast wykonać operację, żeby uratować życie temu postrzelonemu.

Dolmetscherin Kapkajew:

Wir brachten ihn also in den Operationsraum, und Boger sagte zu dem Arzt, er muß ihn sofort operieren, damit man ihm das Leben rettet.

Zeuge Adam Karwowski:

Na to lekarz powiedział, że medycyna może zrobić tylko tyle, ile jest w stanie wytrzymać człowiek, ale więcej zrobić nie może. Wydaje mu się, że nie należałoby już temu człowiekowi specjalnie ratować życia w tej chwili, ponieważ on jest w agonii.

Dolmetscherin Kapkajew:

Der Arzt antwortete ihm darauf, daß die Medizin nur das machen kann, was ein Mensch imstande ist auszuhalten. Und er sei der Meinung, daß man jetzt nichts mehr mit ihm unternehmen soll, weil er sich bereits in einem Agoniezustand befindet.

Zeuge Adam Karwowski:

Na to Klehr powiedział, nie Klehr, tylko Boger, przepraszam, że on musi żyć po to, żeby go potem można było powiesić.

Dolmetscherin Kapkajew:

Daraufhin sagte Boger: »Er muß gerettet werden, damit man ihn danach aufhängen kann.«

Vorsitzender Richter:

Und was geschah mit dem Mann?

Dolmetscherin Kapkajew:

I co się stało z tym człowiekiem?

Zeuge Adam Karwowski:

Jednakże przystąpiono do operacji, przystąpiono do operacji, ale ten postrzelony zmarł.

Dolmetscherin Kapkajew:

Man begann also zu operieren. Aber dieser Verwundete starb.

Vorsitzender Richter:

Während der Operation?

Dolmetscherin Kapkajew:

Podczas operacji?

Zeuge Adam Karwowski:

Podczas operacji.

Dolmetscherin Kapkajew:

Während der Operation.

Zeuge Adam Karwowski:

Te trzy trupy zostały zabrane, nie były zdejmowane, zostały zabrane i wywiezione z obozu, zabrali je gestapowcy i odjechali w międzyczasie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Die drei Leichen, die auf dem Wagen waren, die wurden gar nicht vom Wagen runtergeholt, sondern sie sind aus dem Lager fortgeschafft[+ worden]. In der Zwischenzeit sind sie eben von diesen beiden Gestapo-Männern fortgebracht worden.

Vorsitzender Richter:

Sie haben damals bei dem polnischen Richter zwar gesagt, es habe sich um zwei Tote und zwei schwer verletzte Menschen gehandelt.

Dolmetscherin Kapkajew:

Podczas pana zeznania w Warszawie, pan wprawdzie powiedział, że tam były dwa trupy i dwóch rannych.

Zeuge Adam Karwowski:

Ten jeden, tam rzeczywiście jeden jeszcze dawał słabe oznaki życia, ale kiedyśmy zaczęli go zdejmować, on już skonał. On już skonał.

Dolmetscherin Kapkajew:

Es ist wirklich so gewesen. Der eine von diesen dreien zeigte noch leichte Lebensanzeichen. Aber als wir angefangen haben, ihn zu heben, da starb er.

Vorsitzender Richter:

Ihnen unter den Händen?

Zeuge Adam Karwowski [unterbricht]:

Byli postrzeleni z pistoletu maszynowego przez piersi i przez brzuch.

Dolmetscherin Kapkajew:

Sie wurden mit einer Maschinenpistole in die Brust und in den Bauch geschossen.

Vorsitzender Richter:

Wieso wissen Sie das?

Dolmetscherin Kapkajew:

Skąd pan to wie?

Zeuge Adam Karwowski:

No, tyle to ja się znam, dlatego, że dużo było strzałów w jednym rzędzie i tu widać było po prostu plamy krwi jak to podziurawione ubrania.

Dolmetscherin Kapkajew:

Na ja, so viel verstehe ich mich ja darauf. Man sah übrigens die Spuren, also die Löcher. Das waren so eine ganze Reihe von Spuren, von Blutspuren, Einschußspuren an der Brust und im Bauch.

Vorsitzender Richter:

Ja. Nun, Herr Zeuge, als Sie damals beschäftigt waren noch mit anderen Arbeiten, kamen Sie auch einmal in den Krankenbau wegen einer gewissen Hautverbrennung. Stimmt das?

Dolmetscherin Kapkajew:

W tym czasie, kiedy pan jeszcze innymi rzeczami się zajmował, to kiedyś pan przyszedł do izby chorych dla spalenia trupów.

Zeuge Adam Karwowski:

Tak.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja.

Vorsitzender Richter:

Das war wann?

Dolmetscherin Kapkajew:

Kiedy to było?

Zeuge Adam Karwowski:

To było w 1944 roku.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das war 1944.

Vorsitzender Richter:

Im Sommer?

Zeuge Adam Karwowski:

Tak. Wówczas

Dolmetscherin Kapkajew [unterbricht]:

Latem?

Zeuge Adam Karwowski:

Latem.

Dolmetscherin Kapkajew:

Im Sommer.

Vorsitzender Richter:

Ja. Sie sind damals in dem Krankenbau wiederhergestellt worden, bis schließlich ein Mann kam, der Ihnen eine gewisse Salbe auf die Füße schmierte. Wollen Sie uns das einmal erzählen?

Dolmetscherin Kapkajew:

Więc to było tak, że pan już był jakoś wykurowany do pewnego stopnia i pewnego razu przyszedł jakiś człowiek, który panu posmarował na nogi jakąś maść.

Zeuge Adam Karwowski:

Wysoki Sądzie, wówczas, pomimo tego, że trwała wojna jednakże ze względu na to, że okolica oświęcimska była malaryczna, samoloty w dalszym ciągu rozsiewały proszek zabijający larwy komarów i komary.

Dolmetscherin Kapkajew:

Chociaż to była wojna.

Zeuge Adam Karwowski:

Chociaż pomimo tego, że prawda, wojna była wówczas w dużym nasileniu, te dezynfekcyjne rzeczy były wykonywane i samolot specjalnie przystosowany do tego, rozsypywał ten proszek.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ponieważ panowała malaria?

Zeuge Adam Karwowski:

Ponieważ panowała malaria.

Dolmetscherin Kapkajew:

Obwohl also der Krieg gerade noch in vollem Gange gewesen ist und trotzdem die Malariafälle dort häufig auftraten, kam regelmäßig ein Flugzeug und zerstreute runter ein Pulver, ein Desinfektionspulver, um die Insekten, die Mücken zu töten.

Zeuge Adam Karwowski:

Jednego dnia zwołano nas około 15 pflegerów.

Dolmetscherin Kapkajew:

Eines Tages rief man uns, etwa 15 Pfleger, zusammen.

Zeuge Adam Karwowski:

Zabrano nas na »Bauhof«, zaprowadzono nas na »Bauhof«.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und man führte uns auf den Bauhof.

Zeuge Adam Karwowski:

Rozładowywaliśmy wagon z tym proszkiem. Był to brunatno-zielony proszek. Nie powiedziano nam, jakie on ma właściwości. Dość, że...

Dolmetscherin Kapkajew:

Wir haben dort... — To był pociąg, wagon?

Zeuge Adam Karwowski:

Wagon. Jeden wagon [unverständlich]

Dolmetscherin Kapkajew:

Wir haben dort einen Güterwaggon mit so einem Pulver, das so bräunlich-grünlich ausgesehen hat, ausgeladen.

Vorsitzender Richter:

Ja, das weiß ich. Und bei dieser Gelegenheit hatten Sie sich Verbrennungen zugezogen.

Zeuge Adam Karwowski:

Ja.

Vorsitzender Richter:

Und durch diese Verbrennungen sind Sie dann ins Krankenhaus gekommen.

Dolmetscherin Kapkajew:

I pan przy tym...

Zeuge Adam Karwowski:

Nie tylko ja, ale [unverständlich]

Dolmetscherin Kapkajew:

Jakieś rany spalili.

Zeuge Adam Karwowski:

Było nas kilku. Ten proszek miał właściwości chemicznego parzenia. Tam, gdzie został wysypany na skórę powstawały nacieki.

Dolmetscherin Kapkajew:

Also dieses Pulver hatte so eine Eigenschaft, chemische Verbrennungserscheinungen hervorzurufen.

Vorsitzender Richter:

Ja.

Dolmetscherin Kapkajew:

Überall, wo es drankam, wurden so ekzemartige...

Zeuge Adam Karwowski:

Na oczach tam gdzie upadł.

Dolmetscherin Kapkajew:

Überall dort, wo dieses Pulver dran kam.

Vorsitzender Richter:

Ja. Und nachdem Sie nun wieder

Dolmetscherin Kapkajew [unterbricht]:

I potem?

Zeuge Adam Karwowski:

I potem, ponieważ część nas była z 28 bloku, część z 21, część z 20, a byliśmy pflegerami, wszyscy leżeliśmy na swoich blokach ze względu na pomoc lekarską swoich lekarzy.

Dolmetscherin Kapkajew:

Da wir also von verschiedenen Blocks kamen – wir waren Pfleger von Block 20, 21, 28 –, blieben wir auf unseren Blocks liegen, um die Hilfe unserer eigenen Ärzte in Anspruch zu nehmen.

Zeuge Adam Karwowski:

Ja leżałem na sali 13 na bloku 28.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich lag im Saal 13 auf dem Block 28.

Zeuge Adam Karwowski:

Ponieważ ja mam właściwości szybkiego gojenia, po prostu mam organizm, który szybko goi, te poparzenia schodziły mi bardzo szybko i powiedzmy sobie, po jakiś dziesięciu dniach, czy dwóch tygodniach, ja w tej chwili nie mogę powiedzieć, byłem już prawie zdrowy.

Dolmetscherin Kapkajew:

Da ich so eine Eigenschaft habe, daß bei mir die Wunden sehr leicht verheilen, waren die Verbrennungen bei mir so nach zehn Tagen, etwa zwei Wochen schon fast ausgeheilt.

Zeuge Adam Karwowski:

W tym czasie wszedł na salę z lagerältestem doktorem Fejklem

Dolmetscherin Kapkajew:

Eines Tages kam in den Saal, zusammen mit dem Lagerältesten, Doktor Fejkiel, ein Mann

Zeuge Adam Karwowski:

Ein Mann... — W stopniu sierżanta, starszego sierżanta, podchorążego. Stąd wiem, że miał tutaj otok na rękawie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Fähnrich. — Podchorąży?

Zeuge Adam Karwowski:

Tak.

Dolmetscherin Kapkajew:

Also, dieser Mann war Fahnenjunker. Ich sah das an seinen Abzeichen an den Ärmeln. [...]

Zeuge Adam Karwowski:

To nie był esesman, to był Fahnenjunker z Wehrmachtu.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das war kein SS-Mann. Das war ein Fahnenjunker der Wehrmacht.

Zeuge Adam Karwowski:

Oglądał wszystkich znajdujących się na sali.

Dolmetscherin Kapkajew:

Er schaute alle an, die dort im Saal lagen.

Zeuge Adam Karwowski:

Oglądał skórę. Na nogach.

Dolmetscherin Kapkajew:

Er beschaute die Haut an den Beinen.

Zeuge Adam Karwowski:

Na nogach, na piersi.

Dolmetscherin Kapkajew:

Auf der Brust.

Zeuge Adam Karwowski:

Wszystkich kazał zabrać, mnie kazał zostawić,

Dolmetscherin Kapkajew:

Er ließ alle raustragen, nur mich ließ er [bleiben]

Zeuge Adam Karwowski:

Zapisując mój numer.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und notierte sich meine Nummer.

Zeuge Adam Karwowski:

Wydaje mi się, że było to dlatego właśnie, że u mnie następowało to bardzo szybkie gojenie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Es scheint mir deswegen zu sein, weil bei mir der Heilungsprozeß so schnell vorwärtsgegangen ist.

Zeuge Adam Karwowski:

Leżałem sam jeden dzień, na drugi dzień doprowadzono około trzydziestu, wydaje mi się trzydziestu- czterdziestu, no w tej chwili nie mogę ściśle powiedzieć, więźn iów z obozu.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich lag einen Tag alleine. Und danach wurden – ich weiß nicht, es fällt mir schwer, eine genaue Zahl anzugeben –, also circa 30, 40 Häftlinge wurden dann in den Saal gebracht.

Zeuge Adam Karwowski:

Tego samego d nia przyszedł doktor Kaschub, bo przypuszczam, że to był lekarz, bo

Dolmetscherin Kapkajew [unterbricht]:

Kaschub?

Zeuge Adam Karwowski:

Tak, nazywano

Dolmetscherin Kapkajew:

Nazwisko?

Zeuge Adam Karwowski:

Tak. Kaschub.

Dolmetscherin Kapkajew:

An diesem Tag kam ein Arzt namens Kaschub.

Zeuge Adam Karwowski:

To był właśnie ten Fahnenjunker.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und das war dieser Fahnenjunker.

Zeuge Adam Karwowski:

Skąd wiem, ponieważ doktor Fejkiel nazywał, nazywał go doktor Kaschub.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und ich weiß das daher, weil Doktor Fejkiel ihn mit dem Namen Kaschub anredete.

Vorsitzender Richter:

Und was hatte er denn für Abzeichen, an denen Sie den Fahnenjunker erkannten?

Dolmetscherin Kapkajew:

I co on miał za odznaki, po czym pan poznał? Że o n jest Fahnenjunker.

Zeuge Adam Karwowski:

Na epoletach miał obszycie i 3 gwiazdki, na rękawie miał srebrny otok.

Dolmetscherin Kapkajew:

Chwileczkę. — Er hatte hier an den

Vorsitzender Richter [unterbricht]:

Schulterstücken.

Dolmetscherin Kapkajew:

Schulternschlitzen drei Sterne, und eine

Zeuge Adam Karwowski [unterbricht]:

Srebrne, srebrne.

Dolmetscherin Kapkajew:

Silberne Sterne, und eine Umrandung.

Zeuge Adam Karwowski:

I otok.

Vorsitzender Richter:

Und eine Umrandung.

Zeuge Adam Karwowski:

Tak. To był stopień

Dolmetscherin Kapkajew [unterbricht]:

Też srebrne?

Zeuge Adam Karwowski:

Też srebrne.

Dolmetscherin Kapkajew:

Auch silbern.

Zeuge Adam Karwowski:

Auch silbern.

Vorsitzender Richter:

Ja.

Zeuge Adam Karwowski:

I na rękawie miał tutaj również srebrny otok.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und hier am Ärmel hatte er ebenfalls silberne Litzen.

Vorsitzender Richter:

Ja, das war aber mehr ein Hauptfeldwebel als

Sprecher (nicht identifiziert) [unterbricht]:

[unverständlich]

Dolmetscherin Kapkajew:

Bitte?

Vorsitzender Richter:

Ein Fahnenjunker-Hauptfeldwebel, so. Na schön. Ja. Also wir wollen uns jetzt nicht da länger damit aufhalten

Dolmetscherin Kapkajew [unterbricht]:

Hauptfeldwebel. — Starszy sierżant...

Zeuge Adam Karwowski:

Ja powiedziałem starszy sierżant

Dolmetscherin Kapkajew:

Er hat ja zuerst auch gesagt »Hauptfeldwebel« und dann »Fahnenjunker« erst danach.

Vorsitzender Richter:

Schön. Nun, Herr Zeuge, dann wurde Ihnen also eine Salbe aufgelegt. Und nach drei Tagen kam der

Dolmetscherin Kapkajew [unterbricht]:

I otrzymał pan wówczas

Zeuge Adam Karwowski [unterbricht]:

Tak.

Dolmetscherin Kapkajew:

Posmarował pana czymś

Zeuge Adam Karwowski [unterbricht]:

Nie tylko mnie, ale wszystkim, on przyniósł ze sobą mały neseser lekarski i w tym neseserze była maść. Jaka to maść była, nie wiadomo. Nie wiem. W każdym razie wcierał tą maść przeważnie w nogi, w różne okolice nóg, zarówno w uda jak i w podudzia, a jak i niżej.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nicht nur ich, sondern alle bekamen das. Doktor Kaschub brachte so ein

Vorsitzender Richter [unterbricht]:

Köfferchen.

Dolmetscherin Kapkajew:

Kleines Köfferchen, so ein Arztköfferchen. Und da drin hatte er eine Salbe. Ich weiß nicht, was das für eine Salbe gewesen ist. Er hat diese Salbe eingeschmiert, und zwar an den Füßen einzelne Stellen, an den Beinen, also Oberschenkel, auch am Unterschenkel. An bestimmten Stellen hat er die Salbe aufgetragen.

Zeuge Adam Karwowski:

Po 2-3 dniach, a właściwie już pierwszego dnia zaczynało się pieczenie pod tą maścią.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nach zwei bis drei Tagen, man kann sagen, auch unmittelbar danach sogar, fingen diese Stellen an zu brennen.

Zeuge Adam Karwowski:

Rozpocz ynało się pieczenie, później powstawała ropiejąca rana.

Dolmetscherin Kapkajew:

Zuerst war nur dieses Brennen, dieser brennende Schmerz. Und dann kam eine eitrige Wunde an dieser Stelle.

Zeuge Adam Karwowski:

Odbywało się to zwykle bez gorączki.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das geschah gewöhnlich alles, ohne Fieber zu bekommen.

Zeuge Adam Karwowski:

Doktor Kaschub przychodził każdy dzień

Dolmetscherin Kapkajew:

Doktor Kaschub kam jeden Tag

Zeuge Adam Karwowski:

I sprawdzał, rozwijając sam osobiście bandaże, sprawdzał stan chorego, stan rany.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und prüfte also den Zustand der Wunde, indem er selbst die Bandage abgewickelt hat.

Zeuge Adam Karwowski:

Po paru dniach

Dolmetscherin Kapkajew:

Nach einigen Tagen

Zeuge Adam Karwowski:

Stosował inną maść.

Dolmetscherin Kapkajew:

Hat er eine andere Salbe angewandt.

Zeuge Adam Karwowski:

Również nie wiedzieliśmy, co to była za maść.

Dolmetscherin Kapkajew:

Wir wußten ebenfalls nicht, was das für eine Salbe ist.

Zeuge Adam Karwowski:

C zy ona miała stan pogarszać, czy może już próbował te ropiejące rany leczyć. Tego nie mogę powiedzieć.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ob diese Salbe bezweckte, diesen Zustand zu verschlimmern, oder ob sie diese eitrige Wunde heilen sollte, das kann ich nicht sagen.

Zeuge Adam Karwowski:

Ponieważ zwykle tego rodzaju doświadczenia w obozie kończyły się zagazowaniem

Dolmetscherin Kapkajew:

Da diese Experimente im Lager hauptsächlich mit der Vergasung endeten

Zeuge Adam Karwowski:

Zarówno ze względu na stan nerwowy, jak i ze względu na to, że przedtem byłem chory na płuca, w tym czasie również byłem, dostałem gorączki, wysokiej gorączki.

Dolmetscherin Kapkajew:

Bekam ich, da ich mit den Nerven sehr herunter war und da ich vorher lungenkrank gewesen bin, aus diesem Grunde also bekam ich hohes Fieber.

Zeuge Adam Karwowski:

Muszę powiedzieć, że wiele w tym przypadku zdziałał i zrobił dla mnie – i może zawdzięczam mu życie – doktor Fejkiel.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich muß an dieser Stelle sagen, daß er für mich sehr viel getan hat und ich ihm eigentlich mein Leben verdanke: Doktor Fejkiel.

Zeuge Adam Karwowski:

Pozwoliłem sobie, ponieważ okna nie były zakratowane, ale były otwarte i było lato, pozwoliłem go sobie poprosić pod okno i powiedziałem mu, że mam wysoką gorączkę.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich habe mir erlaubt, ihn zu bitten, ans Fenster gebracht zu werden. Die Fenster waren vergittert, aber geöffnet. Und ich habe ihm gesagt, daß ich hohes Fieber habe.

Zeuge Adam Karwowski:

Kiedy przyszedł tegoż samego dnia doktor Kaschub, zobaczyłem, że wchodzi na salę z doktorem Fejklem i rozpoczęto badanie mnie i mierzenie gorączki. Ponieważ doktor Fejkiel był specjalistą przed tym od chorób zakaźnych i ordynował na bloku 20, stwierdził u mnie, czy naprawdę, czy specjalnie powrót tyfusu.

Dolmetscherin Kapkajew:

Als ich gesehen habe, daß Doktor Kaschub eines Tages in den Saal gekommen ist, und mit ihm Doktor Fejkiel, da bemerkte ich, daß sie zu mir kommen. Sie kamen und haben mir das Fieber gemessen und mich auch untersucht. Da Doktor Fejkiel Facharzt für ansteckende Krankheiten gewesen ist und vorher auf dem Block 20 arbeitete, hat er – ich weiß nicht, ob das wirklich der Fall ist oder ob er mich dadurch retten wollte –, er stellte jedenfalls bei mir fest, daß ich wiederum Typhus bekommen habe, daß es ein Rezidiv bei mir sei.

Zeuge Adam Karwowski:

W tym stanie rzeczy doktor Kaschub zgodził się, ażeby mnie przeniesiono na blok zakaźny, na blok 20.

Dolmetscherin Kapkajew:

Aus diesem Grunde erklärte sich Doktor Kaschub damit einverstanden, daß ich auf den Block 20, also an diesen für ansteckende Krankheiten, gebracht wurde.

Zeuge Adam Karwowski:

Natychmiast zostałem przeniesiony na blok 20 i umieszczony na sali tyfusowej.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich wurde also sofort auf den Block 20 gebracht und in dem Saal für Typhuskranke eingebettet.

Zeuge Adam Karwowski:

Leżałem, na bloku 20 do tego czasu, dopóki doświadczenia doktora Kaschuba nie zostały zakończone. Zresztą to nie trwało długo, bodajże 3 czy 4 tygodnie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich blieb auf dem Block 20 so lange liegen, bis diese Experimente von Doktor Kaschub zu Ende durchgeführt wurden. Das dauerte übrigens nicht allzu lange. Das waren vielleicht drei bis vier Wochen.

Zeuge Adam Karwowski:

Nie wiem, co się stało z tymi, którzy razem ze mną leżeli na tej izbie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich weiß nicht, was mit denen geworden ist, die mit mir zusammen im Zimmer gelegen sind.

Zeuge Adam Karwowski:

W każdym razie po zakończeniu doświadczeń z obwiązaną nogą, ponieważ ta noga mi ropiała jeszcze długo potem, wróciłem z powrotem do swoj ej pracy jako pförtner na blok 28.

Dolmetscherin Kapkajew:

Auf jeden Fall, nachdem die Experimente zu Ende gegangen sind, kam ich mit noch bandagiertem Fuß, weil die Wunde immer noch eiterte, auf meinen Posten als Pförtner auf den Block 28.

Vorsitzender Richter:

Ja. Herr Zeuge, können Sie sich entsinnen, daß bei dieser Gelegenheit auch einmal mit dem Doktor Kaschub eine andere Person gekommen ist, die sich nach dem Zustand Ihrer Wunde erkundigt hat?

Zeuge Adam Karwowski:

Jeden raz

Dolmetscherin Kapkajew [unterbricht]:

Proszę pana, czy pan sobie przypomina jeszcze kogoś, kto przychodził do doktora Kaschuba?

Zeuge Adam Karwowski:

Tak. Jeden raz względnie dwa był oficer w stopniu Sturmbannführera.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ein- oder zweimal war noch ein Offizier dabei, der im Dienstgrad eines Sturmbannführers gewesen ist.

Vorsitzender Richter:

Ja. Und wissen Sie, wer das war?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy pan wie, kto to był?

Zeuge Adam Karwowski:

Mówiono, mówiono, ale nie jestem zupełnie pewny i nie chciałbym tego podawać jako za pewnik Wysokiemu Sądowi, że był to doktor Capesius z SS-Apotheki.

Dolmetscherin Kapkajew:

Man sagte, aber ich bin dessen nicht sicher, und da möchte ich es nicht als ein Faktum dem Gericht hier vorlegen, man sagte also, daß es Doktor Capesius gewesen sei aus der Lagerapotheke.

Vorsitzender Richter:

Aha. Sie selbst kannten den Doktor Capesius nicht?

Dolmetscherin Kapkajew:

Pan nie znał sam osobiście doktora Capesiusa?

Zeuge Adam Karwowski:

Ja widywałem doktora Capesiusa, ze względu na to, że często przywoziliśmy lekarstwa z Bauhofu do apteki my pflegerzy, względnie pobieraliśmy lekarstwa. Ale jeden raz doktora Capesiusa względnie dwa [+ razy widziałem].

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich sah Doktor Capesius, als wir die Medikamente vom Bauhof in die Apotheke gebracht haben oder als wir die Medikamente geholt haben, wir als Pfleger. Aber ich habe ihn einmal, den Doktor Capesius, oder zweimal vielleicht gesehen.

Vorsitzender Richter:

Und warum wußten Sie dann nicht, wer das war, der da nach Ihrer Wunde gesehen hat?

Dolmetscherin Kapkajew:

I dlaczego pan nie widział, kto to był, ten który oglądał pana ranę? Jeżeli pan znał, już widział raz czy dwa razy doktora Capesiusa.

Zeuge Adam Karwowski:

Chciałem powiedzieć, że w tych okolicznościach i w tych warunkach, człowiek żyje w takim natężeniu psychicznym, że właściwie nawet kiedy się patrzy na człowieka , nie można stwierdzić, czy to jest ten, czy to jest nie ten.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich möchte mal eben sagen, daß man damals unter solchem psychischem Druck gestanden ist, daß man auch dann, wenn man den Menschen angeschaut hat, doch nicht gewußt hat, wer das ist.

Zeuge Adam Karwowski:

Wysoki Sąd, proszę, żeby sobie zdawał sprawę, że to już było w tym czasie, kiedy wojna właściwie szła ku końcowi i człowiek chciał jakoś tę wojnę przetrzymać. Jeżeli wpadł pod takie doświadczenia spodziewał się, że zostanie jakoś zgładzony i dlatego te wszystkie momenty zacierają się człowiekowi w pamięci i nie pamięta dokładnie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Sie müssen ja bedenken: Das war die Zeit, während der der Krieg bereits zu Ende ging. Und wenn man schon einmal bei so einem Experiment dabeigewesen ist und man Angst hatte, daß man dieses Experiment nicht überlebt, und man wollte das, deswegen sind die anderen Erscheinungen – die entfallen einem.

Vorsitzender Richter:

Ja.

Zeuge Adam Karwowski:

Ja chciałem jeszcze dodać Wysokiemu Sądowi, że ja przypuszczałem, że to był doktor Capesius ze względu na to, że on pracował w tej SS. Był szefem SS apteki i jego tylko mogło to interesować [unverständlich], przebieg tych doświadczeń.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich möchte dem Hohen Gericht eben sagen, daß ich damals angenommen habe, daß es Doktor Capesius gewesen ist, weil er als Chef der SS-Apotheke derjenige gewesen ist, den das angehen könnte.

Vorsitzender Richter:

Ja. Sind noch Fragen an den Zeugen zu stellen? Vom Gericht nicht? Von der Staatsanwaltschaft, bitte schön.

Staatsanwalt Vogel:

Herr Karwowski, Sie haben vorhin geschildert, daß Sie, etwa im Mai 1944, einmal dabei behilflich sein mußten, die Leichen von erschossenen Häftlingen beim Block 11 wegzubringen, abzutransportieren. War das das einzige Mal, daß Sie Leichen dort wegschaffen mußten?

Dolmetscherin Kapkajew:

Proszę świadka, pan nam opisał, że pan w maju 44 roku był pomocny przy przewożeniu trupów z podwórka bloku 11. Czy to był jeden jedyny wypadek, kiedy pan tego rodzaju pracę wykonywał?

Zeuge Adam Karwowski:

Nie. Jeszcze byłem dwukrotnie. Oczywiście każdy z nas starał się jak najbardziej, żeby się od tej pracy wymigać, że tak powiem, ale był jeszcze dwukrotny, raz było rozstrzelanych około czte rdziestu kobiet z bunkra.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nein, ich war ja noch zweimal bei solcher Arbeit eingesetzt. Aber wir haben alles mögliche getan, um uns vor dieser Arbeit, wenn ich mich so ausdrücken darf, zu drücken. Und einmal also war das, da waren Leichen von 40 Frauen aus dem Bunker. 40 erschossene Frauen aus dem Bunker.

Zeuge Adam Karwowski:

Drugi raz egzekucja nie była duża, ponieważ trupy załadowaliśmy na jeden samochód [unverständlich] dwadzieścia parę osób.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das zweite Mal war das keine große Exekution, weil wir alle Leichen auf einen Lastwagen aufgeladen haben. Da waren so etwa 20, etwas über 20 Personen dabei.

Staatsanwalt Vogel:

Haben Sie, als Sie dann im Hof waren, um die Leichen aufzuladen, noch irgendwelche SS-Leute im Hof getroffen, die Sie kannten?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy pan wtedy, kiedy pan przybył na podwórze, żeby załadowywać trupy, czy pan widział tam jeszcze jakiś esesmanów stojących?

Zeuge Adam Karwowski:

Tak. Tak. Byli esesmani. Esesmani zwykle w takich okolicznościach nadzorowali załadunek.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja, die SS-Männer waren dabei. Gewöhnlich überwachten die SS-Männer bei solchen Gelegenheiten dieses Fortschaffen, dieses Aufladen auf den Wagen von Leichen.

Staatsanwalt Vogel:

Und können Sie sich noch an die Namen einzelner SS-Leute in diesem Zusammenhang erinnern?

Dolmetscherin Kapkajew:

Może pan sobie przypomnieć nazwiska tych esesmanów

Zeuge Adam Karwowski [unterbricht]:

Tak.

Dolmetscherin Kapkajew:

W związku z takimi.

Zeuge Adam Karwowski:

Pamiętam, że

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja, ich erinnere mich.

Zeuge Adam Karwowski:

Kapo Ryszler mówił, że jeden z nich był Dylewski. Pamiętam dlatego, że to jest zgoła polskie nazwisko.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja, Kapo Ryszler hat gesagt, daß einer von ihnen Dylewski gewesen sei. Ich erinnere mich genau an diesen Namen, weil das ein ausgesprochen polnischer Name ist.

Zeuge Adam Karwowski:

Tak. Drugi nazywał się również, mówił mi to Ryszler, Stark bodajże.

Dolmetscherin Kapkajew:

Der zweite, das wurde mir ebenfalls von Kapo Ryszler gesagt, der zweite hieß, glaube ich, Stark.

Zeuge Adam Karwowski:

Tak.

Staatsanwalt Vogel:

Wissen Sie noch, um welche Zeit das war?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy pan wie, kiedy to było?

Zeuge Adam Karwowski:

W jakim czasie to było?

Dolmetscherin Kapkajew:

W jakim czasie? Kiedy?

Zeuge Adam Karwowski:

No, ten pierwszy raz po wiedziałem, że było to w miesiącu maju

Dolmetscherin Kapkajew:

Nie, te dwa inne.

Zeuge Adam Karwowski:

44. A te dwa inne były później, bo to jakieś potem w trzy tygodnie, a potem zdaje się znowu w tydzień. Te egzekucje następowały zwykle po przyjeździe sondergerichtu z Katowic. Taki sąd odbywał się normalnie na 11 bloku w przeciągu pół godziny. Ten sąd skazywał w przeciągu pół godziny sto, sto dwadzieścia, sto trzydzieści osób, sto pięćdziesiąt osób. To się odbywało po prostu w ten sposób, że

Dolmetscherin Kapkajew [unterbricht]:

Chwileczkę, proszę pana. — Der erste Fall, von dem ich berichtet habe, das war doch Mai 1944.

Staatsanwalt Vogel:

Ja.

Dolmetscherin Kapkajew:

Der zweite war etwa drei Wochen später, und der dritte vielleicht noch eine Woche später.

Zeuge Adam Karwowski:

Tak.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das war jedesmal, wenn ein Sondergericht im Lager getagt hat. Und die ganze Sitzung des Sondergerichtes dauerte vielleicht eine halbe Stunde. Und während dieser halben Stunde haben sie etliche Personen, 100, 120 Personen, zum Tode verurteilt. [...]

Staatsanwalt Vogel:

Wissen Sie, wo die Häftlinge erschossen worden sind im Hof?

Dolmetscherin Kapkajew:

Wie pan, gdzie więźniowie byli na podwórku rozstrzeliwani? Gdzie?

Zeuge Adam Karwowski:

Pod czarną ścianą, która stoi na froncie, naprzeciw wejścia.

Dolmetscherin Kapkajew:

An der Schwarzen Wand, die gegenüber dem Eingang ist.

Zeuge Adam Karwowski:

Prze d czarną ścianą był usypany wał z piasku.

Dolmetscherin Kapkajew:

Vor der Schwarzen Wand, da war ein Sandwall aufgerichtet.

Zeuge Adam Karwowski:

To odbywało się w ten sposób, że nie chory, a skazany

Dolmetscherin Kapkajew:

Das spielte sich folgendermaßen ab. Der Kranke, ich wollte sagen, der Häftling, der Verurteilte

Zeuge Adam Karwowski:

Skazany musiał się rozebrać w tym właśnie w waschraumie, którego położenie określiłem przedtem Wysokiemu Sądowi.

Dolmetscherin Kapkajew:

Der Verurteilte mußte sich entkleiden, und zwar in diesem Waschraum, dessen Lage ich dem Gericht vorher bereits geschildert habe.

Zeuge Adam Karwowski:

Wówczas

Staatsanwalt Vogel [unterbricht]:

Herr Zeuge, ich will keine eingehende Schilderung des Erschießungsvorgangs von Ihnen. Denn das haben Sie ja selbst niemals gesehen, wenn geschossen wurde.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja nie chcę proszę pana opisania egzekucji dlatego, że pan przy tym tam nie był.

Zeuge Adam Karwowski:

Tak.

Dolmetscherin Kapkajew:

Pan nie widział.

Zeuge Adam Karwowski:

Nie.

Staatsanwalt Vogel:

Ich wollte Sie fragen: Können Sie sich erinnern, ob sich an dieser Mauer, an dieser Wand ein Kugelfang befand? [...]

Dolmetscherin Kapkajew:

Kugelfang?

Staatsanwalt Vogel:

Ja.

Zeuge Adam Karwowski:

Ślady, ślady po

Dolmetscherin Kapkajew [unterbricht]:

[unverständlich] Spuren [unverständlich]

Zeuge Adam Karwowski:

Tak.

Staatsanwalt Vogel:

Nein. Es war eine Mauer, aus Steinen gemauert. Und ob vor dieser Mauer, deshalb wohl der Name Schwarze Wand, sich eine...

Dolmetscherin Kapkajew:

Proszę pana, czy pan sobie przypomina, czy przed tą ścianą było miejsce gdzie kule były, gdzie upadały?

Zeuge Adam Karwowski:

Kulochwyt.

Dolmetscherin Kapkajew:

Kulochwyt.

Zeuge Adam Karwowski:

Tak. Przed ścianą był kulochwyt i ten kulochwyt był wykonany z jakiejś bodajże słomy. Słoma pod tym była. Na to było, tak jak ja sobie przypominam, worki kładzione i zalewane jeszcze to było smołą, te worki. Tak, jak ja sobie to przypominam, to był właśnie ten kulochwyt.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja, soweit ich mich erinnere. Das war vor der Wand, da befand sich so ein Kugelfang. Das war Stroh, glaube ich, drunter, und dann Säcke. Und das alles wurde dann noch mit einer...

Zeuge Adam Karwowski:

Smołą [unverständlich]

Dolmetscherin Kapkajew:

Na, [unverständlich]. No, jak to się nazywa?

Zeuge Adam Karwowski:

Pak.

Dolmetscherin Kapkajew:

Mit Pak?

Zeuge Adam Karwowski:

Tak. Pak to jest t aka mieszanina smoły

Dolmetscherin Kapkajew:

Mit einer besonderen Mischung begossen.

Staatsanwalt Vogel:

Angestrichen oder begossen?

Dolmetscherin Kapkajew:

Begossen. — Oblany?

Zeuge Adam Karwowski:

Oblany. Czarną smołą.

Dolmetscherin Kapkajew:

Begossen, wie so eine schwarze Mischung.

Staatsanwalt Vogel:

Ja. Danke, ich habe sonst keine Fragen.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das war, glaube ich, der Kugelfang.

Vorsitzender Richter:

Herr Rechtsanwalt Ormond.

Nebenklagevertreter Ormond:

Keine Fragen.

Vorsitzender Richter:

Herr Rechtsanwalt Raabe.

Nebenklagevertreter Raabe:

Eine Frage. Herr Karwowski, Sie gaben Ihr Ankunftsdatum für Auschwitz mit dem 27. Oktober 1942 an. Könnte es sein, daß Sie sich da vielleicht um einen ganzen Monat geirrt haben, daß es vielleicht doch der 27. November war?

Dolmetscherin Kapkajew:

Proszę pana, pan podał datę swojego przyjazdu do Oświęcimia jako 27 października 42. Czy może być pomyłka, że pan się pomylił o cały miesiąc, że to był 27 listopad 42.

Zeuge Adam Karwowski:

Nie. Nie. Nie może być.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nein, das kann nicht sein. Da ist kein Irrtum möglich.

Nebenklagevertreter Raabe:

Herr Karwowski, ich will Ihnen da vorhalten: Wir haben hier in gedruckter Form vorliegen das Kalendarium über die Ereignisse im Konzentrationslager Auschwitz. Und das ist nun kein hier eingeführtes Beweismittel, aber ich will Ihnen trotzdem mal vorhalten, was da steht. Da steht unter dem 27. November 1942 die Nummer 78.044, die Sie für sich angegeben hatten. Das wäre am 27. November gewesen.

Dolmetscherin Kapkajew:

Mamy taki kalendarz z obozu, oczywiście to nie jest dowód w sprawie, ale tam jest właśnie w dniu 27 listopada 42 numer 78.044, który pan podał jako swój numer.

Zeuge Adam Karwowski:

Nie mogę się mylić. Mógłbym się omylić, ale ze względu na to, że starałem się otrzymać odszkodowanie za doświadczenia, które przeprowadzał ze mną doktor Kaschub i otrzymałem w tym celu potrzebne mi było zaświadczenie z muzeum oświęcimskiego. I to zaświadczenie otrzymałem i przypominam sobie dokładnie, że na tym zaświadczeniu była data 27 października.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich könnte mich irren. Aber da ich eine Entschädigung für diese Experimente, die Doktor Kaschub mit mir gemacht hat, haben wollte, habe ich für diesen Zweck eine Bescheinigung aus dem Museum des Lagers Auschwitz erhalten. Und aus dieser Bescheinigung geht auch hervor, daß ich am 27. Oktober 1942 angekommen bin.

Zeuge Adam Karwowski:

Ale myślę, że to nie jest takie

Nebenklagevertreter Raabe [unterbricht]:

Also beruht Ihre Zeitangabe zunächst hauptsächlich darauf, daß Sie annahmen, daß auf dieser Urkunde das Datum richtig angegeben ist?

Dolmetscherin Kapkajew:

Więc z tego powodu pan przypuszcza, ponieważ pan jest zdania, że ta data która podana jest na tym zaświadczeniu, jest prawdziwa?

Zeuge Adam Karwowski:

Tak, tak mi się wydaję.

Dolmetscherin Kapkajew:

So scheint es mir zu sein.

Zeuge Adam Karwowski:

Tak.

Nebenklagevertreter Raabe:

Danke schön.

Vorsitzender Richter:

Ist von seiten der Verteidigung – bitte schön, Herr Rechtsanwalt Erhard.

Verteidiger Erhard:

Ich habe etwas nicht ganz richtig verstanden. Herr Zeuge, haben Sie gesagt, daß dieses erste Mal, als Sie zu dem Leichenträgerkommando hinzugezogen wurden, im Mai 1944 war?

Zeuge Adam Karwowski:

44.

Verteidiger Erhard:

Nicht 43? 44.

Dolmetscherin Kapkajew:

To, wtedy kiedy pan zabierał trupy, znaczy to rozstrzelanie. To było w maju 44

Zeuge Adam Karwowski [unterbricht]:

W 44. 44 roku.

Dolmetscherin Kapkajew:

Mai 44.

Verteidiger Erhard:

Danke. Ich habe keine weitere Frage.

Vorsitzender Richter:

Von seiten der Verteidigung sind keine weiteren Fragen mehr zu stellen. Haben die Angeklagten den Wunsch, Erklärungen abzugeben?

Angeklagter Boger:

Eine kurze Erklärung abzugeben.

Vorsitzender Richter:

Bitte schön, Boger.

Angeklagter Boger:

Häftlinge, die bei Fluchtversuchen angeschossen und verwundet wurden, waren grundsätzlich in den Krankenbau einzuliefern. In diesem Falle, die Angaben des Zeugen dürften ungefähr zutreffend sein, handelt es sich aber um eine Widerstands- und Fluchtsache, die von einer Staatspolizeistelle durchgeführt und bearbeitet wurde. Die eingelieferten Häftlinge kamen damals ins Lager. Und da es sich um einen Zusammenhang mit dem Lager handelte, mit Häftlingen im Lager, war Interesse vorhanden, daß man wenigstens den einen, der wohl schwer verletzt war, am Leben erhält. Aus diesem Grunde ging die Anweisung an mich, und ich habe sie weitergegeben, alles zu versuchen, um den Häftling am Leben zu erhalten, und zwar um ihn zu vernehmen. So weit ging auch mein Interesse. Was nachher mit dem Häftling geschah, ging über mein Interesse und auch über meine Zuständigkeit.

Vorsitzender Richter:

Aber der Zeuge sagt doch, Sie sollen gesagt haben: »Der muß gerettet werden, damit er nachher gehenkt werden kann.«

Dolmetscherin Kapkajew:

To był oskarżony Boger, który powiada, że to co pan powiedział, zgadza się, że oskarżony [unverständlich] podczas ucieczki [unverständlich] ich podnoszono do

Angeklagter Boger [unterbricht]:

Der muß gerettet werden, damit er vernommen werden kann, aber nicht gehenkt.

Vorsitzender Richter:

Ja. Das ist heute Ihre Darstellung. Das war ja vielleicht auch vor dem Hängen beabsichtigt. Aber sollte nicht zum Schluß nachher doch der Tod durch Erhängen vorgenommen werden?

Angeklagter Boger:

Das hätte sein können. Aber das ging über mein Interesse und über meine Zuständigkeit.

Vorsitzender Richter:

Na ja. Herr Zeuge, wenn Sie sonst keine Aussagen mehr zu machen haben und bereit sind – Klehr wollte noch eine Erklärung abgeben. Ja, bitte schön.

Dolmetscherin Kapkajew:

Jeśli pan nie ma nic więcej do powiedzenia...

Angeklagter Klehr:

Ich möchte eine kurze Erklärung abgeben: a) wiederhole ich meine Angaben, daß ich mit meinem Nachfolger zusammen keinen Dienst gemacht habe, weder mit Hantl [+ noch mit] Nierzwicki oder Scherpe, b) hat es keinen überschlagenen Einsatz gegeben im Stammlager. Wir SDGs waren dienstplanmäßig eingeteilt. Entweder war einer zum Dienst eingeteilt, oder es waren zwei oder es waren drei eingeteilt. Anders war es nicht gehandhabt worden.

Vorsitzender Richter:

Ja.

Dolmetscherin Kapkajew:

To był oskarżony Klehr, który powiedział, że on nigdy nie był w tym samym czasie razem z Nierzwickim i Hantlem

Vorsitzender Richter [unterbricht]:

Also, der Zeuge

Zeuge Adam Karwowski [unterbricht]:

Podtrzymuję swoje zeznanie.

Vorsitzender Richter:

Bleibt bei dem, was er gesagt hat.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich bleibe bei meinen Aussagen.

Vorsitzender Richter:

Ja. Dann haben Sie den Eid zu

  1. Vgl. kommissarische Vernehmung vom 17.06.1964 in Warschau, 4 Ks 2/63, Hauptakten, Bd. 94, Bl. 18.845.
0:00