Zeuge Franciszek Gulba

134. Verhandlungstag 05.02.1965

1. Frankfurter Auschwitz-Prozess

»Strafsache gegen Mulka u.a.«, 4 Ks 2/63

Landgericht Frankfurt am Main

134. Verhandlungstag, 5.2.1965

Vernehmung des Zeugen Franciszek Gulba

Vorsitzender Richter:

[+ Sind Sie damit einverstanden, daß wir Ihre Aussage auf Tonband nehmen] zum Zweck der Stützung des Gedächtnisses des Gerichts?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy zgadza się pan z tym, że zeznanie pana będzie wzięte na taśmę magnetofonową dla ułatwienia pracy sądowi?

Zeuge Franciszek Gulba:

Tak jest.

Dolmetscherin Kapkajew:

Bitte.

Vorsitzender Richter:

Ja. Würden Sie uns bitte einmal sagen, Herr Zeuge, wann Sie nach Birkenau gekommen sind und woher Sie gekommen sind?

Dolmetscherin Kapkajew:

Kiedy pan przybył do Brzezinki i skąd pan przybył? Kiedy i skąd?

Zeuge Franciszek Gulba:

Ja zostałem zaaresztowany 8 listopada 39. Byłem wywieziony do Niemiec.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich wurde am 8. November 1939 verhaftet und nach Deutschland gebracht.

Zeuge Franciszek Gulba:

Salzburg.

Dolmetscherin Kapkajew:

Salzburg.

Vorsitzender Richter:

Und warum wurden Sie verhaftet?

Zeuge Franciszek Gulba [unterbricht]:

Następnie

Dolmetscherin Kapkajew [unterbricht]:

Z jakiego powodu?

Zeuge Franciszek Gulba:

Ja tego nie wiem.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das weiß ich nicht.

Vorsitzender Richter:

Hat man Ihnen auch nicht gesagt, ob das politische Gründe waren oder sonst irgend etwas?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy panu nie powiedziano, jakie to były przyczyny, polityczne czy jakieś inne?

Zeuge Franciszek Gulba:

Przy zaaresztowaniu, nie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Bei der Verhaftung nein.

Vorsitzender Richter:

Haben Sie später etwas darüber in Erfahrung gebracht?

Dolmetscherin Kapkajew:

A później się pan dowiedział?

Zeuge Franciszek Gulba:

Tak.

Vorsitzender Richter:

Und nämlich, was?

Dolmetscherin Kapkajew:

A co?

Zeuge Franciszek Gulba:

W październiku gdzieś 1940 roku zostałem w tym Salzburgu ujęty i pr zetransportowany do Tarnowskich Gór.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das war etwa im Oktober 1940, als ich von Salzburg aus nach Tarnowskie Góry gebracht wurde.

Zeuge Franciszek Gulba:

Tam byłem przesłuchiwany przez Gestapo przez 3 dni.

Dolmetscherin Kapkajew:

Dort wurde ich von der Gestapo drei Tage lang vernommen.

Zeuge Franciszek Gulba:

Za co? Tam cały mój życiorys musiałem składać. I to w ciągu jednego dnia pół życiorysu, na drugi dzień, znowu połowę, naturalnie za każdym razem mnie bito do krwi.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja, wofür? Ich mußte dort meinen ganzen Lebenslauf berichten. An einem Tag habe ich die Hälfte meines Lebens erzählt, und am anderen Tag die zweite Hälfte. Dabei wurde ich bis aufs Blut geschlagen.

Zeuge Franciszek Gulba:

Następnie przebywałem w tym więzieniu, coś około 2,5 miesiąca. Tam jeszcze raz Gestapo przesłuchiwalo. No i wtedy odstawili do więzienia, i za jakieś parę dni zostaliśmy załadowani, z 9 innymi kolegami, i samochodem przewieziono nas do Oświęcimia.

Dolmetscherin Kapkajew:

Dort, in diesem Gefängnis, blieb ich etwa zweieinhalb Monate. Dann wurde ich noch mal von der Gestapo vernommen und ein paar Tage später mit neun anderen Kameraden verladen. — Na ciężarówki czy pociągiem?

Zeuge Franciszek Gulba:

Na ciężarówki.

Dolmetscherin Kapkajew:

Auf Lastautos verladen und nach Auschwitz gebracht.

Vorsitzender Richter:

Und bei dieser Vernehmung, hat man Ihnen da nicht gesagt, weshalb man Sie da vernehme und was der Grund für Ihre Verhaftung sei?

Dolmetscherin Kapkajew:

Przy pana ostatnim przesłuchaniu, nie powiedziano panu z jakiego powodu pan został zaaresztowany?

Zeuge Franciszek Gulba:

Więc powodów to było bardzo dużo. Różne zmyślone rzeczy.

Dolmetscherin Kapkajew:

Gründe waren da viele, es waren viele Anschuldigungen, die richtig aus den Fingern gesogen wurden.

Vorsitzender Richter:

Ja, aber

Zeuge Franciszek Gulba [unterbricht]:

Przede wszystkim ja zostałem przy mobilizacji w sierpniu 39 roku zaciągnięty do wojska.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das erste war, daß ich im August 1939 eingezogen wurde.

Zeuge Franciszek Gulba:

I kiedy wybuchła wojna, 1 września, przyjechaliśmy z grupą żołnierzy i z oficerem do mojej miejscowości, przywieźli karabiny i amunicję, i wykaz osób, których musieliśmy sprowadzić. Nie żołnierze, to byli cywile. To zdaje się była rezerwa. Tam im rozdano tę broń i tą amunicję.

Dolmetscherin Kapkajew:

Also ich wurde dann im August 1939 eingezogen. Und am 1. September kam ich mit einigen Soldaten aus meiner Gruppe und ein paar Offizieren in meine Heimatstadt. Wir hatten eine Liste von Zivilisten, das waren Reserveleute. Und diese Leute bekamen von uns Gewehre und

Vorsitzender Richter [unterbricht]:

Waffen.

Dolmetscherin Kapkajew:

Munition verteilt, Waffen.

Zeuge Franciszek Gulba:

Więc ja

Vorsitzender Richter [unterbricht]:

Wir wollen das im einzelnen nicht untersuchen.

Zeuge Franciszek Gulba:

Ja.

Vorsitzender Richter:

Ich hätte nur gern gewußt, ob man Ihnen politische Vorwürfe gemacht hat, also Vorwürfe auf politischem Gebiet, oder auf anderen Gebieten.

Dolmetscherin Kapkajew:

Proszę pana, tu nie chodziło o to, żeby pan szczegółowo opowiadał z jakiego powodu, tylko chodzi o to, czy to były przyczyny polityczne.

Zeuge Franciszek Gulba:

Więc chciałem to nadmienić, bo Gestapo w pierwszym rzędzie zarzucało mi, że ja obdzielałem cywilistów bronią.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das wollte ich erwähnen, weil die Gestapo mir an erster Stelle diesen Vorwurf machte, daß ich an die Zivilbevölkerung Waffen verteilt habe.

Vorsitzender Richter:

Aha.

Zeuge Franciszek Gulba:

Teraz druga rzecz, to była taka, że mi zarzucano mocno, co to ja robiłem przed wojną, że występowałem na różnych zebraniach publicznych przeciwko ustrojowi hitlerowskiemu i przeciwko ich przywódcom.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und dann wurde mir auch vorgeworfen, was auch der Wahrheit entsprach, daß ich vor dem Kriege öfters mal bei öffentlichen Versammlungen Reden gehalten habe. Und sie waren gerichtet gegen das System in Deutschland und gegen den deutschen Führer.

Vorsitzender Richter:

Also man kann zusammenfassend sagen, daß man sie aus politischen Gründen und wegen Ihrer politischen Haltung damals verhaftet hat.

Dolmetscherin Kapkajew:

Znaczy można powiedzieć, że to było z przyczyn politycznych.

Zeuge Franciszek Gulba:

Tak.

Vorsitzender Richter:

Ja. Und nun sagen Sie bitte, wann kamen Sie dann nach Auschwitz?

Dolmetscherin Kapkajew:

Kiedy pan przybył do Oświęcimia?

Zeuge Franciszek Gulba:

8 lutego 41.

Dolmetscherin Kapkajew:

Am 8. Februar 1941.

Vorsitzender Richter:

Und zwar, wie Sie uns sagten, in Lastwagen.

Dolmetscherin Kapkajew:

Na ciężarówce?

Zeuge Franciszek Gulba:

Samochodem ciężarowym.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja.

Vorsitzender Richter:

Als Sie dorthin kamen, war da außer dem Stammlager Auschwitz schon irgend etwas im Gang?

Dolmetscherin Kapkajew:

Proszę pana, czy wtedy, jak pan przybył do Oświęcimia, to poza obozem macierzystym było jeszcze coś tam urządzone?

Zeuge Franciszek Gulba:

Nie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nein.

Vorsitzender Richter:

Wo wurden Sie denn untergebracht, als Sie damals, am 8.2.41, dorthin kamen?

Dolmetscherin Kapkajew:

Proszę pana, gdzie pan został umieszczony, wtedy kiedy pan 8 lutego 41 przybył do Oświęcimia? Gdzie pana ulokowano?

Zeuge Franciszek Gulba:

To był blok 8 albo 8a. U góry to było. Zdaje się 8a, na piętrze.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das war Block 8 oder Block 8a. Ich glaube, das war oben, im zweiten Stock.

Zeuge Franciszek Gulba:

To było na piętrze.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das war oben.

Vorsitzender Richter:

Welche Häftlingsnummer bekamen Sie damals?

Dolmetscherin Kapkajew:

Jaki pana numer?

Zeuge Franciszek Gulba:

10.245.

Dolmetscherin Kapkajew:

10.245.

Vorsitzender Richter:

Und wie lang blieben Sie in dem Block 8a?

Dolmetscherin Kapkajew:

Jak długo pan pozostawał w bloku 8a?

Zeuge Franciszek Gulba:

[Pause] Może gdzieś do sierpnia, albo do września nawet.

Dolmetscherin Kapkajew:

Vielleicht bis zum August oder September.

Vorsitzender Richter:

1941?

Dolmetscherin Kapkajew:

41?

Zeuge Franciszek Gulba:

Tak.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja.

Vorsitzender Richter:

Und wo kamen Sie dann hin?

Dolmetscherin Kapkajew:

A potem dokąd pana przenieśli?

Zeuge Franciszek Gulba:

Potem byłem przeniesiony na blok 9.

Dolmetscherin Kapkajew:

Dann wurde ich auf den Block 9 gebracht.

Vorsitzender Richter:

Ebenfalls im Stammlager?

Zeuge Franciszek Gulba:

Ja.

Vorsitzender Richter:

Und wie lang blieben Sie dort?

Dolmetscherin Kapkajew:

Jak długo pan tam pozostawał?

Zeuge Franciszek Gulba:

[Pause] Tam byłem zdaje się do lutego 1942.

Dolmetscherin Kapkajew:

Dort blieb ich, glaube ich, bis zum Februar 1942.

Vorsitzender Richter:

Und was geschah dann?

Dolmetscherin Kapkajew:

A potem? [Pause] Co się potem stało?

Zeuge Franciszek Gulba:

Jeden dzień przywołano nas po apelu, wywołano numerami, kilkadziesiąt więźniów i tam odczytano nam, że myśmy dokonali jakieś przewinienie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Eines Tages nach dem Appell wurden einige zehn von den Häftlingen aufgerufen, ganz genau nach der Liste. Und es wurde uns vorgeworfen, wir haben irgend etwas getan, was gegen die Bestimmungen verstieß.

Zeuge Franciszek Gulba:

I ja między innymi miałem zarzut, że miałem w sienniku czapkę więźniowską, tą pasiatą.

Dolmetscherin Kapkajew:

Mir wurde vorgeworfen, daß ich in meinem Strohsack so eine Mütze, diese gestreifte Häftlingsmütze, hatte.

Zeuge Franciszek Gulba:

A ja byłem bardzo wrażliwy na głowę, więc tak jak było po deszczu, to ta czapka była przemokła, to zdjąłem i założyłem sobie tą. Zapatrywano się, że ta czapka to miała posłużyć do jakiejś próby ucieczki.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich war ja sehr empfindlich auf dem Kopf. Und wenn es regnerisches Wetter war und kälter, da habe ich eben die Mütze angezogen. Und man hat mir dann vorgeworfen, daß da Vorbereitungen zur Flucht vorliegen, wegen der Mütze.

Zeuge Franciszek Gulba:

I wtedy odczytano mi karę 7 dni tego bunkra stojącego.

Dolmetscherin Kapkajew:

Damals bekam ich sieben Tage Stehbunker.

Zeuge Franciszek Gulba:

7 nocy, to było.

Dolmetscherin Kapkajew:

Sieben Nächte bedeutete das.

Zeuge Franciszek Gulba:

I wszyscy ci drudzy, inni, tak samo mieli karę, ten bunkier stojący, tylko w różnych wymiarach.

Dolmetscherin Kapkajew:

Die anderen haben dieselbe Strafe bekommen, also Stehbunker, aber verschiedene...

Vorsitzender Richter:

Zahlen.

Dolmetscherin Kapkajew:

Zahlen, verschiedene Nächte. Danke.

Zeuge Franciszek Gulba:

I wtedy po tym apelu, odprowadzono nas na blok 11, tam gdzie były te bunkry, ale że nas było za wiele, bo tych bunkrów stojących było tylko 4. Wtedy ten SS-man, ja nie pamiętam, kto to tam był, zaprowadził nas i otworzył taką drugą celę, dużą. To była, ale bez okna, to nic nie było, w murze u góry, to był, jak to mówią, taki lufcik, taki o średnicy, że pięść mogła wejść do tego.

Dolmetscherin Kapkajew:

Wir wurden dann alle zusammen nach dem Appell auf den Block 11 gebracht. Da wir aber sehr viele waren und dort nur vier Stehbunker

Zeuge Franciszek Gulba:

Postawili, zostały zaraz za drzwiami.

Dolmetscherin Kapkajew:

Wir alle mußten da reingehen, und ich drängte mich nicht so ganz nach vorne, so daß ich als letzter hineinging und direkt an der Türe stehenblieb.

Zeuge Franciszek Gulba:

Wtedy ta cela była taka zapełniona, że po prostu nie było miejsca gdzie stać.

Dolmetscherin Kapkajew:

Diese Zelle war damals so überfüllt, daß man überhaupt keinen Platz hatte zum Stehen.

Zeuge Franciszek Gulba:

Więc po jakichś 2 czy 3 może godzinach powstał szmer, bo brakowało powietrza.

Dolmetscherin Kapkajew:

Deswegen entstand etwa nach zwei, drei Stunden ein Murren in der Zelle, weil man einfach keine Luft zum Atmen hatte.

Zeuge Franciszek Gulba:

Myśmy byli w drewniakach, to zdjeliśmy te drewniaki, bili w te drzwi, żeby może ktoś przyszedł i otworzył, no bo brakowało powietrza.

Dolmetscherin Kapkajew:

Wir hatten unsere Holzschuhe an, und damit schlugen wir an die Tür, damit irgend jemand kommt und uns etwas Luft hineinbringt.

Zeuge Franciszek Gulba:

Znowu dalej, nie pamiętam, za jakiś czas przyszło do tego, że tam były 2 wiadra na te potrzeby fizjologiczne, na urynę. No to więźniowie wzięli po prostu powypijali, prosili się jeden drugiego: »daj mnie też trochę« i nareszcie poczęła się tam taka bójka, i ci ludzie byli po prostu jakby oszołomieni z braku tego powietrza.

Dolmetscherin Kapkajew:

Dort waren nur zwei Eimer für so viele Menschen. Und jeder bat den anderen: »Gib mir doch auch.« Und dadurch entstand so ein Durcheinander und auch Schlägerei. Die Menschen waren wie betäubt, wie verrückt

Vorsitzender Richter [unterbricht]:

Besessen, ja.

Dolmetscherin Kapkajew:

Weil sie ja nun keine Luft hatten.

Zeuge Franciszek Gulba:

Tak, po prostu można było słychać jak leżeli [unverständlich], to tak, jakby powiedzieć, jakby ryba, wyrzucona z wody, otwiera te usta i jej przez te oskrzele wychodzi.

Dolmetscherin Kapkajew:

Man hat solche Geräusche gehört, wie sie ein Fisch von sich gibt, wenn er aus dem Wasser genommen wird und auf dem Boden liegt und nicht atmen kann und dann nur noch nach Luft schnappt. So haben sie geröchelt.

Vorsitzender Richter:

Kam denn dann jemand, der Ihnen irgendwelche Luft verschaffte?

Dolmetscherin Kapkajew:

I przyszedł?

Zeuge Franciszek Gulba:

Nie, nikt nie przyszedł.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nein, niemand kam.

Vorsitzender Richter:

Mußten Sie bis zum nächsten Tag da drinbleiben?

Dolmetscherin Kapkajew:

Jak długo byliście, do następnego dnia?

Zeuge Franciszek Gulba:

A to akurat było z soboty na niedzielę, więc to nie było tak wcześnie, jak normalnie, że gong był o godzinie 4, tylko o 5.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das war von Samstag auf Sonntag. Und am Sonntag war der Gong nicht so früh wie üblich, nicht um vier, sondern um fünf Uhr morgens erst.

Zeuge Franciszek Gulba:

Więc rano, kiedy przyszedł blokowy otworzyć, odemknął, ale cóż, kiedy on nie umiał otworzyć, bo wszyscy leżeliśmy. Jeszcze kto był przy drzwiach, to jeszcze miał trochę zmysłów, ale nie umiał się ruszać. A ten nie umiał otworzyć i poszedł po tych całych, zdaje się Stubendienstów, i przyszli, i gwałtem te drzwi otworzyli, bo otwierało się do wewnątrz.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und der Blockälteste kam dann morgens, um die Tür zu öffnen. Und er konnte es nicht tun, weil alle Leute, die noch ein bißchen Kraft hatten, drängten sich so an die Tür und lagen davor, daß er sie gar nicht öffnen konnte. Er ging dann fort und holte den Stubendienst. Und zusammen haben sie mit Gewalt die Tür dann geöffnet.

Zeuge Franciszek Gulba:

Więc kiedy trochę uchylili, to pierwszych tych brali i wyciągali, układali na korytarz, a byliśmy wszyscy nago, bo tam było za gorąco. Tak, że ci pierwsi przy tych drzwiach co byli, jeżeli byli wyłożeni na ten korytarz, to było zimno, mroźno, to jakoś odzyskali szybciej te

Dolmetscherin Kapkajew:

Przytomność.

Zeuge Franciszek Gulba:

Zmysły, a tą resztę, drugich, to powyciągali, to było prawie że 18 nieżywych, a 12 osób, bo to zaraz poszli na tą izbę chorych, przyprowadzili tych pielęgniarzy tam, to 12 wzięli na tę izbę chorych. A my reszta, coś 15, poszliśmy na te bloki.

Dolmetscherin Kapkajew:

Als die Tür geöffnet wurde, wurden zuerst diejenigen, die direkt an der Tür lagen, auf den Korridor gebracht. Wir waren alle nackt, weil es dort in der Zelle doch nicht auszuhalten war vor Hitze. Und durch die Kälte, die dann im Korridor war, kamen wir langsam zu uns.

Aber die, die etwas weiter in der Zelle lagen, die waren ja tot. Es waren 18, die nicht mehr lebten. Dann kamen auch Sanitäter und Pfleger, und da haben sie zwölf von uns noch in den Krankenbau geschafft. Und die anderen, ich war auch darunter, 15 etwa, wir sind dann in die Blocks gegangen.

Zeuge Franciszek Gulba:

Na drugi dzień poszliśmy jeszcze na izbę chorych i 1 dzień tam byliśmy. Przyszedł ten tak zwany Lagerarzt i wszystko kazał powypędzać ze szpitala.

Dolmetscherin Kapkajew:

Am nächsten Tag gingen wir dann in den Krankenbau. Da kam aber der Lagerarzt und hat alle aus dem Krankenbau fortgejagt.

Zeuge Franciszek Gulba:

Za jakiś tydzień czasu, ci którzy nie pozostali, jeszcze byli zdrowi, byli zawołani na blok 11 i tam nas zamkneli, i pozostało nas tylko 13. Na izolację. Tak, żebyśmy nie szli na żadne komando do pracy. Myśmy nie stawali do apelu, tylko tam przebywaliśmy na piętrze w tym bloku 11.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nach einer Woche wurden wir, die übrigen – es sind 13 Personen übriggeblieben –, erneut auf den Block 11 gebracht und isoliert. Das heißt, wir gingen dann nicht zur Arbeit, und wir gingen auch nicht zum Appell. Wir wurden dort im ersten Stock isoliert gehalten.

Vorsitzender Richter:

Das war ungefähr im März, ja?

Dolmetscherin Kapkajew:

To było mniej więcej w marcu?

Zeuge Franciszek Gulba:

Nie, to był luty.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nein, das war Februar.

Vorsitzender Richter:

Noch Februar. Sie sollten ja sieben Nächte haben. Haben Sie die anderen sechs Nächte nicht abzustehen brauchen in dem [+ Stehbunker]?

Dolmetscherin Kapkajew:

Więc proszę pana, pan otrzymał 7 nocy, prawda? Po tej pierwszej nocy, to pan już nie potrzebował więcej chodzić na to?

Zeuge Franciszek Gulba:

To było tak, kiedyśmy byli na tej izolacji, to w ciągu tych 3 tygodni, pod koniec, to przychodzili różni tam, czy Raportführer, czy inni i powyciągali. Także ta izolacja była zlikwidowana. I znowu za jakiś

Dolmetscherin Kapkajew [unterbricht]:

Proszę pana, pan nie zrozumiał. Czy pan tych 6 nocy następnych pan jeszcze

Zeuge Franciszek Gulba [unterbricht]:

Ja powiem jeszcze

Dolmetscherin Kapkajew [unterbricht]:

Już w trakcie izolacji?

Zeuge Franciszek Gulba:

Nie, nie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Entschuldigen Sie, ich habe das noch mal wiederholt, weil die Frage nicht beantwortet wurde.

Vorsitzender Richter:

Nicht beantwortet war, ja.

Dolmetscherin Kapkajew:

Wir haben das alles abgestanden. Ich will nur sagen, wie das gekommen ist. Wir waren dort in dieser Isolierung. Und dann sind verschiedene Leute gekommen und haben einzelne herausgeholt. — Jacy ludzie?

Zeuge Franciszek Gulba:

To także, ta cała izolacja była zlikwidowana, wszystko powypuszczane było na te bloki wolne.

Dolmetscherin Kapkajew:

Kto wypuścił?

Zeuge Franciszek Gulba:

No, ci SS-mani, Rapportführer.

Dolmetscherin Kapkajew:

Die Rapportführer haben dann die einzelnen Leute aus der Isolierung rausgeholt. Und auf diese Weise wurde die ganze Isolierung dann liquidiert.

Vorsitzender Richter:

Liquidiert, das heißt umgebracht?

Dolmetscherin Kapkajew:

Nein.

Zeuge Franciszek Gulba:

Nein.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das heißt

Vorsitzender Richter [unterbricht]:

Verteilt.

Zeuge Franciszek Gulba:

Na wolne bloki.

Dolmetscherin Kapkajew:

Die wurden alle aus der Isolierung rausgenommen, illusorisch.

Vorsitzender Richter:

Und wo sind Sie damals hingekommen?

Dolmetscherin Kapkajew:

Dokąd pan poszedł wtedy?

Zeuge Franciszek Gulba:

Poszedłem z powrotem na blok 9.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich kam wieder zurück auf den Block 9.

Vorsitzender Richter:

Wieder auf den Block 9. Und Sie blieben dort wie lang?

Dolmetscherin Kapkajew:

Jak tam długo pan pozostał?

Zeuge Franciszek Gulba:

Jakiś tydzień czasu.

Dolmetscherin Kapkajew:

Eine Woche etwa.

Vorsitzender Richter:

Und wo kamen Sie dann hin?

Dolmetscherin Kapkajew:

Dokąd pan potem?

Zeuge Franciszek Gulba:

W tym czasie znowu wszystkich tych pozostałych, z tej izolacji, wezwano nas do tej kancelarii obozowej, do tej Schreibstuby i odprowadzili nas na blok 11. Z powrotem na ten blok 11.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nach einer Weile wurden wir, die von dieser Isolierung übriggeblieben sind, noch mal gerufen, und zwar auf die Schreibstube, und von dort aus wiederum auf den Block 11 gebracht.

Vorsitzender Richter:

Wieder auf Block 11. Und das war nun mittlerweile im Monat März?

Dolmetscherin Kapkajew:

I to był, w międzyczasie już stał się miesiąc jaki? Marzec?

Zeuge Franciszek Gulba:

To już mógł być marzec.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das könnte wohl März schon gewesen sein.

Vorsitzender Richter:

Und wie lang blieben Sie dann auf dem Block 11?

Dolmetscherin Kapkajew:

Jak długo pan na bloku 11 pozostał?

Zeuge Franciszek Gulba:

Kiedy nas zaprowadzono na blok 11, to tam był taki pokój, to tam byli więźniowie, którzy byli skazani, mieli wyrok śmierci i czekali na egzekucje, bo jeszcze robili, albo byli ułaskawieni. To była tak zwana »Todeszella«.

Dolmetscherin Kapkajew:

Als wir auf den Block 11 kamen, hat man uns in einen Raum gebracht, wo die Häftlinge auf ihren Tod gewartet haben. Das waren solche, die bereits Todesurteile hatten. Und darum hieß dieser Raum »Todeszelle«.

Zeuge Franciszek Gulba:

Prawie całą noc nie spaliśmy, bo myśleliśmy, że rano będzie rozwałka.

Dolmetscherin Kapkajew:

Wir haben also die ganze Nacht nicht geschlafen, weil wir fürchteten, daß wir am nächsten Morgen alle getötet werden.

Zeuge Franciszek Gulba:

Ale rano, kiedy był dong gong, przyszedł blokowy i mówi: »macie szczęście, obudźcie się, bo idziecie do karnej kompanii do pracy.«

Dolmetscherin Kapkajew:

Am nächsten Morgen, als der Gong ertönte, kam der Blockälteste und sagte zu uns: »Ihr habt Glück. Ihr kommt jetzt in die Strafkompanie.«

Vorsitzender Richter:

Und dann kamen Sie in die Strafkompanie. Wo war die damals untergebracht?

Dolmetscherin Kapkajew:

Więc pan wtedy

Zeuge Franciszek Gulba [unterbricht]:

Na bloku 11.

Dolmetscherin Kapkajew:

Tak. Gdzie ono było ulokow ane?

Zeuge Franciszek Gulba:

Na bloku 11.

Dolmetscherin Kapkajew:

Auf dem Block 11.

Vorsitzender Richter:

Sie blieben also auf Block 11 und kamen in die Strafkompanie. Und wie lang blieben Sie in der Strafkompanie?

Dolmetscherin Kapkajew:

Więc jak długo pan pozostawał w kompanii karnej?

Zeuge Franciszek Gulba:

Ja nie byłem zbyt długo. Urządzali wtedy obóz kobiecy w tym centralnym Oświęcimiu. I obok zdaje się budynku, gdzie się mieściło to Gestapo obozowe, to tam robiono bramę poprzez to całe ogrodzenie. I mnie wyciągnął z karnej kompanii, to był oficer Schwarz, który był później Lagerkommandantem w Oświęciumiu III. I tam musiałem robić ten przejazd, zabrukować to, żeby można było dojeżdżać.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich war eigentlich nicht sehr lange in der Strafkompanie. Da wurde nämlich ein Frauenlager im Stammlager eingerichtet, und neben der Gestapo im Lager sollte ein Tor gebaut werden. Und ich wurde aus der Strafkompanie von einem Offizier, Schwarz, der später Lagerkommandant von Auschwitz III geworden ist, herausgeholt. Und ich mußte dabei arbeiten, um dieses Tor zu errichten.

Vorsitzender Richter:

Wo waren Sie denn in dieser Zeit untergebracht?

Dolmetscherin Kapkajew:

A gdzie pan mieszkał w tym czasie, kiedy pan pracował?

Zeuge Franciszek Gulba:

Na tym bloku 11. Ale tam była tylko 2 dni ta praca.

Dolmetscherin Kapkajew:

Weiterhin auf dem Block 11. Aber diese Arbeit, die dauerte nur zwei Tage lang.

Vorsitzender Richter:

Und wo kamen Sie dann hin?

Dolmetscherin Kapkajew:

I potem dokąd pan poszedł?

Zeuge Franciszek Gulba:

Potem byłem przydzielony do komanda na Bunawerki.

Dolmetscherin Kapkajew:

Später wurde ich dem Kommando Buna-Werke zugeteilt.

Vorsitzender Richter:

In dem Lager Birkenau waren Sie nie?

Dolmetscherin Kapkajew:

Więc w obozie w Brzezince pan nie był wcale?

Zeuge Franciszek Gulba:

Teraz powiem dalej.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich werde weitererzählen.

Vorsitzender Richter:

Bitte sehr.

Zeuge Franciszek Gulba:

Buna-Werke przez 2 miesiące przerwała pracę bo panował ogólnie tyfus w obozie [...]

Dolmetscherin Kapkajew:

Für zwei Monate wurde die Arbeit in den Buna- Werken unterbrochen, weil eine Typhus-Epidemie ausgebrochen war.

Zeuge Franciszek Gulba:

I ja znowu byłem przekazany do karnej kompanii, która wtedy już była w Brzezince.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und ich kam wieder zurück in die Strafkompanie, die diesmal in Birkenau war.

Vorsitzender Richter:

Wann war das ungefähr?

Dolmetscherin Kapkajew:

Kiedy to było mniej więcej?

Zeuge Franciszek Gulba:

No to ja mówię, to mógł być lipiec czy sierpień.

Dolmetscherin Kapkajew:

Juli, August könnte es gewesen sein.

Vorsitzender Richter:

1942?

Dolmetscherin Kapkajew:

W 42?

Zeuge Franciszek Gulba:

42.

Dolmetscherin Kapkajew:

42.

Vorsitzender Richter:

Da kamen Sie in die Strafkompanie nach Birkenau. Und wo war die damals untergebracht?

Dolmetscherin Kapkajew:

Gdzie ona się znajdowała wtedy ta kompania karna w Brzezince?

Zeuge Franciszek Gulba:

To był pierwszy ten obóz kobiecy. Jak się nazywał? Zdaje się BI.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das war das erste Frauenlager. Wie das hieß? Ich glaube, BI.

Zeuge Franciszek Gulba:

To były połowa kobiety, a połowa mężczyźni.

Dolmetscherin Kapkajew:

Die Hälfte waren Frauen, und die Hälfte Männer.

Vorsitzender Richter:

Und wie lang blieben Sie dort?

Dolmetscherin Kapkajew:

Jak długo pan tam pozostał?

Zeuge Franciszek Gulba:

W tej karnej kompanii, ledwo tam przyszedłem, jakoś tam było masę więźniów z jednego transportu warszawskiego, to mieli te czerwone kółka. To znaczyło, że są bardzo niebezpieczni, czy tam coś w tym rodzaju. I tak u nich co każdy dzień, albo co 2 dni wybierali po paru, 4, 5 odprowadzali na rozwałkę do centrali do Oświęcimia.

Dolmetscherin Kapkajew:

In dieser Strafkompanie waren sehr viele Häftlinge aus einem Transport, aus Warschau. Und die hatten alle so kleine rote Kreise. Das war ein Zeichen dafür, daß sie besonders gefährlich sind. — Każdego dnia?

Zeuge Franciszek Gulba:

Prawie k ażdego dnia.

Dolmetscherin Kapkajew:

Fast jeden Tag wurden vier, fünf von ihnen abgeholt und im Stammlager umgebracht.

Zeuge Franciszek Gulba:

Teraz ci więźniowie, na tej pracy, w tej karnej kompanii umówili między sobą ucieczkę, urządzili masową ucieczkę.

Dolmetscherin Kapkajew:

Die Häftlinge in der Strafkompanie haben dann miteinander besprochen. Also diese Häftlinge, die diese roten Kreise hatten, daß sie eine Massenflucht versuchen wollen. — I?

Zeuge Franciszek Gulba:

I jednego dnia tą ucieczkę, rozpoczęli prawie, pod wieczór, przed zakończeniem pracy.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und eines Tages haben sie auch damit begonnen – am Abend war das, kurz vor der Beendigung der Arbeit.

Vorsitzender Richter:

Wie lange blieben Sie in dieser Strafkompanie vom Juli 42 an?

Dolmetscherin Kapkajew:

Jak długo pan pozostał w kompanii karnej od lipca 42?

Zeuge Franciszek Gulba:

Teraz...

Dolmetscherin Kapkajew:

Od lipca do?

Zeuge Franciszek Gulba:

Tak, tak, ja rozumiem. Teraz w 42 roku w sierpniu byłem przez Lagerführera Schwarzhubra z tej karnej kompanii wyciągnięty i przydzielony do komanda, które budowało drogę do takiego domku leśnego, który prawie że mieścił się za krematorium IV.

Dolmetscherin Kapkajew:

Im August wurde ich von dem Lagerführer Schwarzhuber aus der Strafkompanie rausgeholt und einem Kommando zugeteilt. Dieses Kommando baute einen Weg zu einem kleinen Waldhäuschen hinter dem Krematorium IV.

Zeuge Franciszek Gulba:

Kiedy tam przyszedłem na to komando, był oficer z tak zwanego Bauleitungu i on mnie się pytał, co ja mam za zawód. Powiedział: »to dobrze«. Powiedział mi co i jak mam robić. Jak najszybciej to musi być wykonane, bo tam coś planowali, jakiś dojazd do tego domku leśnego.

Dolmetscherin Kapkajew:

Als ich dorthin kam, war dort ein Offizier von der Bauleitung, und er fragte mich, was für einen Beruf ich habe. Und als er es erfuhr, da sagte er, »das ist wunderbar«, und ich müsse ganz schnell arbeiten, damit die Arbeit beendet wird, weil sie gerade diesen Weg zu dem Waldhäuschen geplant haben.

Vorsitzender Richter:

Herr Gulba, Sie hatten uns zum Schluß erzählt, daß Sie im Juni 42 in Birkenau gewesen sind, und zwar in dem Lager BIb, und daß Sie von dort aus herangezogen worden sind zum Wegebau zu einem kleinen Häuschen. Wie lang blieben Sie denn in BIb in dieser Strafkompanie?

Dolmetscherin Kapkajew:

Pan nam opowiedział, że pan w lipcu 42 roku był w Brzezince w kompanii karnej, że pan tam był na obozie BIb i że później pan został przeciągnięty do pracy przy budowie drogi do takiego domku leśnego. Jak długo pan tam był?

Zeuge Franciszek Gulba:

Przy budowie tej drogi, co to prowadziła do tego domku, to tam byłem tylko kilka dni, bo tam było strasznie mocne tempo.

Dolmetscherin Kapkajew:

Bei dieser Arbeit, als wir den Weg zu diesem Waldhäuschen gemacht haben, war ich nur einige Tage, weil das Arbeitstempo so hoch gewesen ist.

Vorsitzender Richter:

Und wo kamen Sie dann hin?

Dolmetscherin Kapkajew:

I dokąd pan potem?

Zeuge Franciszek Gulba:

I jeszcze nie ukończyli tej drogi, to już zajeżdżały samochody z więźniarkami na pół nagimi. Zjeżdżały z tej drogi pod ten domek. Tam już stały, jakby powiedzieć, SS-mani z psami i ci zesiadali, i napędzali ich, żeby wchodzili do tego domku.

Dolmetscherin Kapkajew:

Damals, wir waren mit der Arbeit noch nicht fertig, da kamen Autos, und es waren halbnackte Frauen, Häftlingsfrauen, darauf. Und am Häuschen waren SS-Männer mit Hunden. Sie haben dann die Frauen in das Häuschen hineingejagt.

Zeuge Franciszek Gulba:

I kiedy się opierały te kobiety, nie chciały pójść, to w pewnym momencie ci SS-mani puścili te psy na nie. Te psy skoczyły, to rwały żywe ciało, tak z całych plec.

Dolmetscherin Kapkajew:

Die Frauen weigerten sich hineinzugehen. Und plötzlich, in einem Augenblick, haben die SS-Männer die Hunde auf sie gejagt. Und die Hunde haben lebende Frauen in Stücke zerrissen. Man sah, wie das Fleisch nur so in Fetzen flog.

Zeuge Franciszek Gulba:

To przez kilka dni tak trwało, jak tam przywozili tych ludzi.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das dauerte einige Tage. Immer wieder wurden die Menschen dorthin gebracht.

Zeuge Franciszek Gulba:

I wtedy, jak skończyliśmy tę drogę, to poszedłem z powrotem do tego obozu. Znowu do komando, które budowało drogi na tym odcinku B.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und dann, nachdem ich mit der Arbeit fertig war, kam ich zurück ins Lager und wieder in ein Baukommando. Dieses Kommando hat Wege gebaut auf dem Abschnitt B.

Vorsitzender Richter:

Herr Zeuge, Sie haben uns vorhin erzählt, daß Sie wiederholt im Block 11 gewesen sind. Können Sie sich entsinnen, wie der Blockführer in Block 11 hieß?

Dolmetscherin Kapkajew:

Pan nam powiedział, że pan kilka razy był na bloku 11. Czy pan sobie przypomina, jak się nazywał Blockführer w tym bloku?

Zeuge Franciszek Gulba:

Nie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nein.

Vorsitzender Richter:

Wissen Sie auch nicht, wie der Arrestverwalter in Block 11 hieß?

Dolmetscherin Kapkajew:

A wie pan jak się nazywał kierownik aresztu w tym bloku?

Zeuge Franciszek Gulba:

Tam był też taki gruby, jak on się nazywał? Jakob. To on tam obsługiwał, ale to był więzień.

Dolmetscherin Kapkajew:

Dort war so ein dicker Mann. Aber das war ein Häftling, und der hieß Jakob.

Vorsitzender Richter:

Ja.

Dolmetscherin Kapkajew:

Der hat sich so mit den Häftlingen beschäftigt.

Vorsitzender Richter:

Wissen Sie, wer der Blockälteste im Block 8a und 9 gewesen ist?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy wie pan, jak nazywał się starszy bloku w bloku 8a i w 9?

Zeuge Franciszek Gulba:

Ta m, kiedy na początku przyszedłem, to był blok 8a, to tam był Niemiec. Jak on się nazywał, ja nie wiem, ale on był kilka dni tylko. I później to jak go widziałem, jak chodził, to jego wołali »Alles dufte«

Dolmetscherin Kapkajew:

Alex?

Zeuge Franciszek Gulba:

»Alles dufte«. Czy to było nazwisko, czy takie [zawołanie] tylko...

Dolmetscherin Kapkajew:

Als ich dorthin kam, auf den Block 8a, ganz am Anfang, war dort ein Blockältester – er war nur kurze Zeit, einige Tage, da –, das war ein Deutscher. Und später, als ich ihn rumgehen gesehen habe, hat man ihn »Alles dufte« gerufen. Ich weiß

Vorsitzender Richter [unterbricht]:

Alex Dufte, ja. Haben Sie dann den Nachfolger von diesem Alex auch noch gekannt?

Dolmetscherin Kapkajew:

No, a kto po nim, kto był po tym Aleksem Duftem? Czy pan znał też?

Zeuge Franciszek Gulba [unterbricht]:

Coś zdaje się był

Sprecher (nicht identifiziert) [unterbricht]:

Alles dufte.

Nebenklagevertreter Kaul:

Alles in Ordnung, alles dufte.

Vorsitzender Richter:

Ach, alles dufte. Schön. Also nachdem dieser Herr »Alles dufte« dann gegangen war, wer war denn sein Nachfolger?

Dolmetscherin Kapkajew:

A potem, kiedy on poszedł po tym »Alles Duftym«, to kto tam [przyszedł] na jego miejsce? Jak się ten nazywał?

Zeuge Franciszek Gulba:

To zdaje się przyszedł ten, Bednarek.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich glaube, da ist Bednarek gekommen.

Vorsitzender Richter:

Und wie lang haben Sie denn den Angeklagten Bednarek dort kennengelernt, und wie lang haben Sie ihn erlebt?

Dolmetscherin Kapkajew:

Jak długo pan go znał tam, miał z nim [+ do czynienia], widział go pan

Zeuge Franciszek Gulba [unterbricht]:

Powiedziałem na początku, że ja tam byłem zdaje się gdzieś do miesiąca sierpnia.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich habe das bereits gesagt am Anfang, daß ich dort bis zum August gewesen bin.

Vorsitzender Richter:

In Block 8a?

Dolmetscherin Kapkajew:

Na tym bloku 8a?

Zeuge Franciszek Gulba:

Tak.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja.

Vorsitzender Richter:

Und nach dieser Zeit haben Sie Bednarek nicht mehr erlebt?

Dolmetscherin Kapkajew:

A po tym czasie pan już widział kiedyś Bednarka? Miał pan z nim do czynienia?

Zeuge Franciszek Gulba:

Tak jest.

Dolmetscherin Kapkajew:

Jawohl.

Vorsitzender Richter:

Sie haben ihn nicht mehr gesehen?

Dolmetscherin Kapkajew:

Doch.

Vorsitzender Richter:

Doch noch?

Dolmetscherin Kapkajew:

Pan go widział jeszcze?

Zeuge Franciszek Gulba:

Tak jest.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja, jawohl.

Vorsitzender Richter:

Sie haben ihn gesehen.

Zeuge Franciszek Gulba:

W Brzezince, w Birkenau.

Dolmetscherin Kapkajew:

In Birkenau.

Vorsitzender Richter:

In Birkenau. Also zunächst haben Sie ihn in Block 8a bis etwa zum August 1941 im Stammlager erlebt, ja?

Dolmetscherin Kapkajew:

To znaczy, że pan z początku widział go, miał pan z nim do czynienia na bloku 8a do sierpnia 1941?

Zeuge Franciszek Gulba:

Tak jest.

Dolmetscherin Kapkajew:

Jawohl.

Vorsitzender Richter:

Und wann haben Sie ihn dann wieder als Blockältesten erlebt?

Dolmetscherin Kapkajew:

I kiedy pan znów miał z nim do czynienia, kiedy on znów był starszym bloku?

Zeuge Franciszek Gulba:

Ja później z Brzezinki, jak się skończyło jakoś to komando, ten Straßenbau, to byłem znowu przekazany do Buna-Werki.

Dolmetscherin Kapkajew:

Von Birkenau aus wurde ich, als diese Straßenbauarbeiten zu Ende waren, wieder zu den Buna-Werken geschickt.

Zeuge Franciszek Gulba:

Naturalnie z innymi więźniami.

Dolmetscherin Kapkajew:

Natürlich zusammen mit anderen Häftlingen.

Zeuge Franciszek Gulba:

I byłem w Buna-Werkach to byłem chyba 10 czy 12 miesięcy.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und dort, bei den Buna-Werken, war ich so zehn bis zwölf Monate.

Vorsitzender Richter:

Haben Sie dort während dieser Zeit den Bednarek gesehen?

Dolmetscherin Kapkajew:

Ale czy pan w tym czasie [widział Bednarka?]

Zeuge Franciszek Gulba:

Nie. To teraz powiem.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nein, das werde ich Ihnen sagen.

Vorsitzender Richter:

Ich will von Ihnen wissen, wann Sie den Bednarek noch einmal erlebt haben, nachdem Sie im August 41 aus Block 8a herausgekommen sind.

Dolmetscherin Kapkajew:

Proszę pana, proszę tylko powiedzieć jedno: kiedy pan jeszcze raz miał do czynienia z Bednarkiem, po tym, jak pan go ostatnio widział w sierpniu 41 roku, w tym bloku 8a. Kiedy pan potem się znów z nim spotkał?

Zeuge Franciszek Gulba:

To był może koniec roku 1943.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das war so Ende des Jahres 1943.

Vorsitzender Richter:

Und wo?

Dolmetscherin Kapkajew:

Gdzie?

Zeuge Franciszek Gulba:

W Brzezince.

Dolmetscherin Kapkajew:

In Birkenau.

Vorsitzender Richter:

Und in welchem Lager?

Dolmetscherin Kapkajew:

W jakim obozie?

Zeuge Franciszek Gulba:

To nazywali Männerlager.

Vorsitzender Richter:

Im Männerlager.

Dolmetscherin Kapkajew:

Man nannte es Männerlager.

Vorsitzender Richter:

Wissen Sie, ob es sich da um den [Abschnitt] BIId, wie Dora, gehandelt hat?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy to był, proszę pana BIId?

Zeuge Franciszek Gulba:

A-B-C-D, D.

Dolmetscherin Kapkajew:

D wie Dora.

Vorsitzender Richter:

BIId. Waren Sie dort damals auch in dem Block untergebracht, in dem Bednarek Blockältester war?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy pan mieszkał w tym bloku, w którym Bednarek był blokowym?

Zeuge Franciszek Gulba:

Nie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nein.

Vorsitzender Richter:

Sondern? Wieso sind Sie damals mit Bednarek zusammengekommen?

Dolmetscherin Kapkajew:

Więc jak to było, że pan się z nim spotykał?

Zeuge Franciszek Gulba:

Kiedy wróciłem z tej Buny, to ja byłem już strasznie kiepski. Więc [robiłem] starania, żeby się z Buny dostać jakoś z powrotem do tej Brzezinki może. No i tak mi się to udało, był jakiś transport i przyszedłem. Więc byłem na jednym bloku, to był kolega tam, nazywał się Polak. Więc, że byłem kiepski, więc on mi tam trochę medykamentów wypatrzył i dowiedziałem się, że Bednarek tam jest blokowym. To zdaje się miał kompanię karną, czy to »Sonderkommando«? No i ja tam poszedłem do niego, poprosiłem go, żeby jakieś medykamenty mi dał

Dolmetscherin Kapkajew [unterbricht]:

Do kogo pan poszedł?

Zeuge Franciszek Gulba:

Do Bednarka.

Dolmetscherin Kapkajew:

Als ich bei den Buna-Werken gearbeitet habe, da war ich sehr schlecht beisammen von der Arbeit. Und ich habe mich bemüht, irgendwie nach Birkenau zurückzukommen, damit ich dort nicht mehr zu arbeiten brauche. Und das ist mir auch gelungen.

Und auf einem Block, da war ein Kamerad von mir, sein Name war Polak. Er hat mir gesagt, daß der Bednarek Blockältester ist in der Strafkompanie oder im »Sonderkommando«, wie das hieß. Und ich ging zu ihm. Meine Frage: Zu wem? Zu Bednarek.

Vorsitzender Richter:

Und was wollten Sie bei Bednarek?

Dolmetscherin Kapkajew:

Co pan chciał od niego?

Zeuge Franciszek Gulba:

To nie Polak mi mówił, bo tam jak byłem przydzielony, to już raz dwa rozpoznałem obóz. To wiedziałem blokowy ten tu jest, blokowy ten tam, no i jak trafiłem [+ do] Bednarka, to go prosiłem, żeby mi tam mógł coś przygotować, jakieś medykamenty albo coś zjeść, bo to »Sonderkommando« to mu zawsze przynosiło różne środki.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich war dann schon im Lager und wußte schon Bescheid, wer da und dort Blockältester ist und so. Ich ging also zu Bednarek und habe ihn gebeten, er möchte mir Medikamente oder was zum Essen besorgen, weil im »Sonderkommando«, da hatten sie solche Möglichkeiten.

Vorsitzender Richter:

Wieso hatten Sie denn ein solches Zutrauen zu dem Bednarek, daß Sie derartige Wünsche bei ihm anbrachten? Waren Sie befreundet mit ihm?

Dolmetscherin Kapkajew:

A dlaczego pan miał takie zaufanie do niego, że pan mógł sobie pozwolić, tak pójść do niego i prosić? Czy pan był z nim zaprzyjaźniony? Z Bednarkiem?

Zeuge Franciszek Gulba:

Ja go znałem przecież już dobrze z tego obozu głównego z Oświęcimia, prawda, z bloku 8a.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich kannte ihn doch schon gut aus diesem Stammlager, vom Block 8a.

Vorsitzender Richter:

Ja.

Zeuge Franciszek Gulba:

Jeszcze chcę powiedzieć.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und ich möchte noch etwas sagen.

Zeuge Franciszek Gulba:

On pochodził gdzieś z Chorzowa koło Katowic, więc tu na Górnym Śląsku, tam niedaleko od nas.

Dolmetscherin Kapkajew:

Er stammte aus Chorzów, in der Nähe von — Gdzie, w pobliżu czego?

Zeuge Franciszek Gulba:

Bytom i Tarnowskie Góry gdzie ja mieszkałem.

Dolmetscherin Kapkajew:

In der Nähe von Tarnowskie Góry und Beuthen, dort, wo ich gewohnt habe, in Schlesien.

Vorsitzender Richter:

Als Sie ihn als Blockältesten erlebt hatten – das war also bis zum August 41 –, wie hat sich denn Bednarek in dieser Zeit den Häftlingen gegenüber verhalten?

Dolmetscherin Kapkajew:

W tym czasie proszę pana, kiedy pan go widział do sierpnia 41, jak zachowywał się Bednarek w stosunku do więźniów? Jaki był jego stosunek do więźniów?

Zeuge Franciszek Gulba:

Kiedy ja przyszedłem do oboz u, to nasz transport, 9 osób, cały poszedł na ten blok 8a. Po kilku dniach jednego wysłano do karnej kompanii, a my [+ w ośmiu] przebywaliśmy dalej na tym bloku.

Dolmetscherin Kapkajew:

Wir kamen alle ins Lager mit einem Transport, neun Personen. Und auf diesem Block 8a blieben wir zu acht, einer von uns ging dann in die Strafkompanie. Wir acht übrigen blieben dort auf diesem Block.

Zeuge Franciszek Gulba:

I jeżeli chodzi o stosunek tego blokowego do więźniów, ja nie mogę nic powiedzieć. Ja nie widziałem, żeby on tam kogoś zabił czy bił. Owszem, były takie wypadki, kiedy stawano do apelu. Więc to wtedy rzędy musiały być pierwszorzędnie ustawione. Pomagali też stubendiensty i on sam, jeżeli tam któryś krzywo stał, czy coś, to poszedł, szturchnął, żeby w porządku było.

Dolmetscherin Kapkajew:

Wie sein Verhältnis zu den Häftlingen war, dazu kann ich eigentlich nichts sagen. Ich habe nicht gesehen, daß er jemanden getötet oder jemanden geschlagen hätte. Jawohl, beim Appell, da mußte alles sehr schön genau stehen. Und da haben die Stubendienste auch geholfen. Und er kam dann zu einem, wenn er nicht richtig stand, und gab ihm einen Schubs.

Vorsitzender Richter:

Aber sonst haben Sie nicht gesehen, daß er Häftlinge geschlagen hat oder gar totgeschlagen hat?

Dolmetscherin Kapkajew:

Ale pan ogólnie nie widział, żeby on kogoś bił, albo kogoś zabił?

Zeuge Franciszek Gulba:

Nie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nein.

Vorsitzender Richter:

Haben Sie nicht gesehen. Und haben Sie näher mit ihm gestanden mit Rücksicht darauf, daß Sie aus seiner Heimat waren und daß Sie in der Nähe wohnten? Hat sich da ein persönliches Verhältnis zwischen Ihnen und dem Bednarek herausgebildet?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy pan tak jakoś bliżej z nim był, wie pan, że może pan w pobliżu, z tej samej miejscowości, czy z pobliskiej miejscowości, że pan tak troszkę bliżej z nim był niż inni? Taki troszkę cieplejszy stosunek był między wami?

Zeuge Franciszek Gulba:

Jakby powiedzieć. Cały ten nasz transport, te 8 osób, które tam wszyscy byliśmy, a że to było z okolicy Tarnowskich Gór, no to trzeba powiedzieć, żyliśmy w takich stosunkach ludzkich.

Dolmetscherin Kapkajew:

Wie soll ich es denn nun sagen. Wir alle acht, die wir dort aus diesem Transport gewesen sind, stammten alle aus der gleichen Gegend. Und da haben wir alle zusammengehalten, und das Verhältnis war sozusagen menschlich.

Vorsitzender Richter:

Und den anderen gegenüber, die nicht zu dieser Gruppe von acht Menschen gehörten, war er auch denen gegenüber menschlich?

Dolmetscherin Kapkajew:

A w stosunku do innych, którzy nie należeli do tej grupy 8 ludzi, do innych więźniów, czy on w stosunku do nich był również ludzki?

Zeuge Franciszek Gulba:

Trzeba powiedzieć, tak.

Dolmetscherin Kapkajew:

Man muß sagen, ja.

Vorsitzender Richter:

So. Sind noch Fragen von seiten des Gerichts? Bitte schön.

Richter Hotz:

Herr Gulba, wie wurde denn bei Appellen angetreten? Wo trat der Block 8a und wo trat der Block 8 an, wenn Appelle waren?

Dolmetscherin Kapkajew:

Proszę pana, jak się ustawiali ludzie do apelu? Jak stał blok 8 i blok 8a?

Zeuge Franciszek Gulba:

Na początku to był plac taki środkowy wolny. To był duży plac, to tam jeden blok za drugim się ustawiał.

Dolmetscherin Kapkajew:

Am Anfang war so ein großer Platz, ein freier Platz. Und dort standen die Blocks, einer nach dem anderen.

Zeuge Franciszek Gulba:

A później zaczęto robić wykopy, jak budowano nowe bloki.

Dolmetscherin Kapkajew:

Später wurden dort Baugruben ausgehoben. Man baute die neuen Blocks.

Zeuge Franciszek Gulba:

Gdzie było miejsce, gdzie im tam powyznaczali, to tak się ustawiali.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und wo eben Platz war, wo man ihnen Platz bestimmt hat, dort stellte man sich.

Zeuge Franciszek Gulba:

Dokładnie ja nie umiem określić teraz, gdzie to się stało.

Dolmetscherin Kapkajew:

Genau kann ich Ihnen das jetzt nicht beschreiben, wo sie standen.

Richter Hotz:

Mußten die Gefangenen des Blocks 8a einen besonderen Eingang benutzen, wenn sie auf ihren Block gingen? Oder konnten sie durch den Haupteingang vorne an der Lagerstraße gehen, durch den auch die Gefangenen des Blocks 8 den Block betraten?

Dolmetscherin Kapkajew:

Proszę pana, jeżeli wracali więźniowie po apelu, to jak oni wchodzili do bloku? Czy wchodzili przez główne wejście z ulicy obozowej, tak jak więźniowie z bloku 8, czy dla nich było oddzielne wejście z boku?

Zeuge Franciszek Gulba:

Wejście do bloku 8 to ten sam budynek, to był przy tej ulicy, która prowadził a do bloku 11.

Dolmetscherin Kapkajew:

Der Eingang zu dem Block 8 war von der Straße aus, von dieser Straße, die zum Block 11 führte.

Zeuge Franciszek Gulba:

Natomiast na blok a, 8a wchodziło się z drugiej ulicy, która biegła w tym kierunku.

Dolmetscherin Kapkajew:

Dagegen ging man zum Block 8a von der anderen Straße aus rein, die hier so seitlich ging, in diese Richtung.

Zeuge Franciszek Gulba:

Wprawdzie jak się wchodziło tu, do tego bloku, to tam było przejście i do bloku a. [unverständlich] 8, ale to więźniowie z 8a tamtędy nie przechodzili.

Dolmetscherin Kapkajew:

Wenn man so durch diesen Eingang zum Block 8a reinging, gab es eine Möglichkeit, auch auf den Block 8 zu kommen. Aber die Häftlinge von Block 8a, die gingen nicht dorthin.

Zeuge Franciszek Gulba:

Mnie się wydaje, że ta brama to nawet była zamykana. Drzwi, prawda, to przejście, żeby można przejść do...

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich glaube sogar, mich zu erinnern, daß diese Tür, durch die man durchgehen konnte zum [+ Block] 8, geschlossen wurde.

Richter Hotz:

Wissen Sie noch zu sagen, ob damals in Block 8 oder 8a Schemel zum Sitzen vorhanden waren?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy panu jest wiadomym, czy w bloku 8 i w bloku 8a, czy były tam stołki do siedzenia? Stołki.

Zeuge Franciszek Gulba:

To były taborety, takie ławeczki małe.

Dolmetscherin Kapkajew:

Da gab es so kleine Schemel, so kleine Bänkchen.

Richter Hotz:

Ja.

Zeuge Franciszek Gulba:

Ale to nie było wiele tego.

Dolmetscherin Kapkajew:

Aber es gab nicht viele davon.

Richter Hotz:

Dann etwas anderes. Sie erwähnten vorhin den Jakob. Wann haben Sie diesen Jakob kennengelernt?

Dolmetscherin Kapkajew:

Teraz pan wymieniał to nazwisko Jakob. Kiedy pan poznał tego Jakóba?

Zeuge Franciszek Gulba:

To z tego bloku 11.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das war im Block 11.

Zeuge Franciszek Gulba:

Jeszcze kiedy byłem na bloku 8a zaistniał jakiś wypadek czy ucieczka, czy więzień coś przewinił i był kierowany do bunkra, to wtedy przychodził blokowy z tego bloku 11 i czasami przychodził z nim ten Jakob. I on odbierał tego więźnia i prowadził go tam.

Dolmetscherin Kapkajew:

Als ich noch auf dem Block 8a war, gab es solche Fälle, daß irgend jemand irgendwelche Vergehen gemacht hat, also Fluchtvorbereitungen oder sonst etwas. Und da ist immer der Blockälteste aus dem Block 11 gekommen, um ihn zu holen. Und mit ihm zusammen war manchmal der Jakob.

Richter Hotz:

Das war also schon im Frühjahr oder im Sommer 1941?

Dolmetscherin Kapkajew:

To znaczy, to było na wiosnę i latem już 41 roku?

Zeuge Franciszek Gulba:

Latem chyba.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich glaube, im Sommer.

Richter Hotz:

Im Sommer 41. Wissen Sie, wie dieser Jakob mit Zunamen hieß?

Dolmetscherin Kapkajew:

Nazwisko tego Jakóba pan zna?

Zeuge Franciszek Gulba:

Nie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nein.

Richter Hotz:

Haben Sie je den Namen Kozelczuk gehört?

Dolmetscherin Kapkajew:

Wie bitte?

Richter Hotz:

Kozelczuk.

Dolmetscherin Kapkajew:

[Kozelczuk], czy pan słyszał takie nazwisko [Kozelczuk]?

Zeuge Franciszek Gulba:

Nie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nein.

Zeuge Franciszek Gulba:

Może słyszałem, ale ja nie pamiętam.

Dolmetscherin Kapkajew:

Vielleicht habe ich ihn gehört, aber ich erinnere mich nicht.

Zeuge Franciszek Gulba:

Ja chciałem dodać. Ja choruję na lekki zanik pamięci.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich möchte hinzufügen, daß ich an leichtem Gedächtnisschwund leide.

Zeuge Franciszek Gulba:

Bo dlaczego: byłem pobity przez tego oficera SS Schwarza, który mnie sztylem od łopaty po głowie zbił, tak że krew mi szła uszami. Jestem na to prawe ucho [+ prawie głuchy]. Słuch mam przytępiony. A później przeszedłem tyfus plamisty i to tak samo pozostały takie, jakby powiedzieć, skutki po tym.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich wurde nämlich von diesem Offizier Schwarz mit einem Schaufelstiel so geschlagen, daß ich blutete. Aus den Ohren lief das Blut. Und am rechten Ohr, da bin ich fast taub. Ich kann nicht hören. Und dann habe ich noch Fleckfieber hinter mir.

Richter Hotz:

Ja. Dann noch eine andere Frage. Sind Sie Ende des Jahres 1943 auch ab und zu in den Block hineingekommen, in dem Bednarek Blockältester, nämlich bei der SK in Birkenau, war?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy pan w końcu 43 roku zachodził tam do tego bloku, gdzie Bednarek był blo kowym, w tej karnej kompanii?

Zeuge Franciszek Gulba:

Jak to powiedzieć? Jak tam przebywało to »Sonderkommando«, to więźniowie z bloków wolnych nie mieli tam dostępu, to najwyżej po apelu wieczornym, jeżeli tam blokowy wystąpił, albo jak mu się dało znać, tam przez jakiegoś więźnia, żeby wyszedł, to wyszedł, bo tam była brama [unverständlich]

Dolmetscherin Kapkajew:

Wissen Sie, dort war doch dieses »Sonderkommando«. Und die anderen Häftlinge, sie durften ja gar nicht dorthin gehen, um mit ihnen in Verbindung zu stehen. Also entweder ging dann der Blockälteste raus, oder man schickte jemanden, um ihm zu sagen, daß man mit ihm sprechen will. Dann kam er raus, und da konnte man mit ihm reden.

Richter Hotz:

Herr Gulba, Sie waren schon einmal für den 3. Dezember vorigen Jahres hierher geladen und waren nicht erschienen. Hatten Sie Schwierigkeiten mit der Ausreise, oder waren andere Gründe maßgeblich?

Dolmetscherin Kapkajew:

Pan już był przez nas tutaj wezwany na rozprawę 3 grudnia ubiegłego roku. Pan nie przybył wtedy. Czy pan miał trudności z wizą, czy były jakieś inne przyczyny?

Zeuge Franciszek Gulba:

Ja byłem wezwany przez Ministerstwo Sprawiedliwości, [przez Głowną Komisję] Do Spraw Badania Zbrodni [+ Hitlerowskich], 26 listopada do Warszawy.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich bin vom Justizministerium, von dieser Hauptkommission zur Untersuchung der hitleristischen Verbrechen, am 26. November nach Warschau geladen worden.

Zeuge Franciszek Gulba:

Tam mnie pytano, po co ja jadę, co ja będę zeznawał.

Dolmetscherin Kapkajew:

Dort hat man mich gefragt, wozu ich hinfahre und was ich aussagen werde.

Zeuge Franciszek Gulba:

Ja oczywiście nie wiedziałem o niczym.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich wußte überhaupt von nichts.

Zeuge Franciszek Gulba:

Bo mi powiedzieli, że będę przesłuchiwany przez sędziego okręgowego i tam byłem faktycznie [przesłuchiwany.]

Dolmetscherin Kapkajew:

Da hat man mir gesagt, ich werde dort von dem Kreisrichter verhört, er wird mich verhören. Und tatsächlich hat ein Richter mich damals verhört.

Richter Hotz:

Wann bitte?

Dolmetscherin Kapkajew:

Kiedy?

Zeuge Franciszek Gulba:

26 [+ listopada] zdaje się, to jest data, [kiedy] byłem pierwszy raz w Warszawie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Am 26. November, glaube ich. Da war ich zum erstenmal in Warschau.

Richter Hotz:

Und was ist Ihnen nach dieser Vernehmung gesagt worden?

Dolmetscherin Kapkajew:

No i co panu potem powiedziano, po tym przesłuchaniu?

Zeuge Franciszek Gulba:

Po przesłuchaniu, to wziął mnie jeden pracownik z tej Komisji i musiałem wypełnić szybko wniosek o paszport. I poszedł ze mną zdjęcia szybko zrobić i powiedział mi, [+ że] mam być przygotowany, bo pojadę do Frankfurtu.

Dolmetscherin Kapkajew:

Damals nach dem Verhör, da kam noch ein Herr von der Kommission und hat mir Fragebogen gebracht. Ich mußte sie schnell ausfüllen für den Paß. Und die Aufnahmen wurden auch schnell gemacht. Er hat gesagt, ich soll mich bereithalten, ich fahre nach Frankfurt.

Zeuge Franciszek Gulba:

I powiedział mi, [+ że] jeszcze mam odczekać, a jak otrzymam telegram, mam zaraz przyjeżdżać, bo pojadę do Frankfurtu.

Dolmetscherin Kapkajew:

Er hat mir gesagt, sobald ich ein Telegramm bekomme, muß ich sofort kommen, weil ich dann nach Frankfurt fahren soll.

Zeuge Franciszek Gulba:

Potem, to zdaje się było 1 grudnia, na 1 grudnia miałem wezwanie ponownie tam do Ministerstwa. Stawiłem się, a wtedy mi powiedział ten pan, który ze mną chodził po te fotografie, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych nie wydało jeszcze paszportu.

Dolmetscherin Kapkajew:

Am 1. Dezember wurde ich wieder nach Warschau bestellt. Und dieser Herr – derselbe, der mit mir dann rumgegangen ist, als ich die Aufnahmen machen mußte – hat mir gesagt, das Innenministerium hat noch keinen Paß für mich ausgestellt.

Richter Hotz:

Hat sich diese Vernehmung damals, am 26.11., etwa mit den gleichen Fragen befaßt, die auch heute hier verhandelt worden sind?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy podczas pana przesłuchania były te same pytania, co dzisiaj?

Zeuge Franciszek Gulba:

Nie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nein.

Zeuge Franciszek Gulba:

Bo mnie pytał ten sędzia, i mówił mi: »No, po co pan tu przyjechał? Niech pan mówi, co pan ma do powiedzenia«. A ja mówię: »A c o ja mam powiedzieć?« Ja mu mówiłem, bo mi dał wykaz tych oskarżonych i ja mu mówię: »Ja na pewno ich wszystkich znałem, bo przecież tyle lat byłem, i pierwszy rok to pracowałem w tym obozie centralnym. To tam cała masa ich przychodziła. Ale jak się faktyc znie nazywali, to ja nie wiem.« No i pytał mnie...

Dolmetscherin Kapkajew:

Dieser Richter, der mich vernommen hat, hat mir gesagt: »Erzählen Sie doch! Wozu sind Sie denn hierher gekommen? Erzählen Sie doch!« Und ich habe gesagt: »Ich weiß doch gar nicht, was ich erzählen soll.«

Da hat man mir die Liste gezeigt von den Angeklagten. Und ich sagte: »Ja, ich bin so lange dort gewesen. Ich kenne sie gewiß alle.« Die Namen, die kamen mir auch [+ bekannt vor]. Besonders in der ersten Zeit, da war ich im Stammlager, da waren sie alle. Aber was sollte ich denn dann über sie sagen?

Richter Hotz:

Ist da überhaupt ein Protokoll aufgenommen worden?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy wtedy był protokół napisany?

Zeuge Franciszek Gulba:

Tak jest.

Dolmetscherin Kapkajew:

Jawohl.

Richter Hotz:

Ein großes oder ein kleineres?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy to był dłuższy protokół?

Zeuge Franciszek Gulba:

To zdaje się [+ był]maszynopis na jednej stronie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich glaube, es war mit der Schreibmaschine eine Seite.

Zeuge Franciszek Gulba:

Jeszcze, jeżeli mogę dodać. Więc mnie się pytał, co ja faktycznie widziałem, jakie zbrodnie. Ja wtedy mówiłem o tej karnej kompanii i jak tam byłem na tej izolacji, to widziałem, jak tam, pod tą ścianą śmierci rozstrzeliwali ludzi, masę, ale to był Palitzsch, Rapportführer.

Dolmetscherin Kapkajew:

Er hat mir damals gesagt, ich soll alles sagen, was ich weiß von den Verbrechen, die dort begangen wurden. Da habe ich ihm erzählt, daß ich, als ich in dieser Isolierung gewesen bin, gesehen habe, wie die Menschen in Massen an der Todeswand umgebracht wurden. Aber das war der Palitzsch.

Richter Hotz:

Konnten Sie das aus dem ersten Stock des Blockes 11 beobachten?

Dolmetscherin Kapkajew:

To pan mógł obserwować to z pierwszego piętra?

Zeuge Franciszek Gulba:

Bardzo dobrze.

Dolmetscherin Kapkajew:

Sehr gut.

Zeuge Franciszek Gulba:

Bo ściana śmierci była, o jakby tu, a myśmy byli na pierwszym piętrze i okno prosto na dół.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich konnte das sehr gut sehen. Die Todeswand war so wie hier, und wir konnten aus dem Fenster im ersten Stock sehr gut direkt dorthin gucken.

Richter Hotz:

In welchem Saal waren Sie damals untergebracht?

Dolmetscherin Kapkajew:

Na jakiej sali był pan wtedy?

Zeuge Franciszek Gulba:

W pierwszy dzień, to byli cywile. Przyszedł jakiś transport cywilów.

Dolmetscherin Kapkajew:

Die ersten, die dort umgebracht wurden, waren Zivilisten.

Aber Ihre Frage darf ich dann noch mal wieder holen: W jakiej celi, w jakiej sali pan był?

Zeuge Franciszek Gulba:

W jakiej sali?

Dolmetscherin Kapkajew:

Pan był, z której pan patrzał.

Zeuge Franciszek Gulba:

Ja nie wiem tego numeru.

Dolmetscherin Kapkajew:

Die Nummer weiß ich jetzt nicht.

Zeuge Franciszek Gulba:

Pierwsze piętro, pierwszy pokój od ściany, jakby to powiedzieć, gdzie droga biegła.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das war im ersten Stock, das erste Zimmer von dieser Wand, wo die Straße dann vorbeiging.

Richter Hotz:

Also von der Lagerstraße aus gesehen das erste Zimmer im ersten Stock.

Dolmetscherin Kapkajew:

To znaczy, od drogi obozowej, na pierwszym piętrze, pierwszy pokój.

Zeuge Franciszek Gulba:

Nie, to nie jest Lagerstraße. Od tej strony były druty, za drutami jeszcze był ten płot betonowy, i za tym płotem biegła droga do Oświęcimia.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das war aber nicht die Lagerstraße. Sondern da waren Drähte, und es war noch ein Betonstück, und dann ging die Straße nach Auschwitz. Außerhalb des Drahtzauns.

Zeuge Franciszek Gulba:

Aha, i jeszcze jedna rzecz. Wprawdzie w tyle, za tymi blokami, gdzie był 11 i tu 10, to szła droga obozowa, nazywali ją zdaje się »Rote Allee«. Bo to była

Dolmetscherin Kapkajew [unterbricht]:

Jaka Allee?

Zeuge Franciszek Gulba:

»Rote Allee«, bo to było czerwonym żużlem [posypane].

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich glaube, hinter den Blocks 11 und 10 lief eine Straße, und die nannte man Rote Allee, weil sie mit roten Kieselsteinen angefüllt war.

Richter Hotz:

Kennen Sie die ehemaligen Häftlinge Czoprik, Katz und Gawron?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czoprik, Katz i Gawron. Czy pan zna tych więźniów?

Zeuge Franciszek Gulba:

Czoprik? [...]

Vorsitzender Richter:

Józef.

Dolmetscherin Kapkajew:

Józef Czoprik.

Zeuge Franciszek Gulba:

Nazwiska nie znam.

Dolmetscherin Kapkajew:

Dem Namen nach nein.

Richter Hotz:

Keine Fragen mehr.

Vorsitzender Richter:

Wissen Sie zufällig, warum die drei Zeugen, die eben genannt worden sind, heute nicht erschienen sind?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy pan przypadkowo nie wie, dlaczego ci świadkowie, właśnie ten Czoprik, Katz i Gawron, dlaczego oni dzisiaj nie przyjechali?

Zeuge Franciszek Gulba:

Ja teraz miałem wezwanie. Miałem się stawić dwa, albo trzy [+ razy]. To znaczy pierwszy [+ raz] wyjechałem z domu. Kiedy drugi [+ raz] przyjechałem, to byłem sam.

Dolmetscherin Kapkajew:

Gdzie? Do Warszawy?

Zeuge Franciszek Gulba:

W Warszawie, pytałem się jeszcze, czy ktoś pojedzie, bo mówię lepiej by nam się jechało razem, ale tam mi oświadczono, że nie ma nikogo.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich bekam die Ladung, also den Befehl, nach Warschau zu kommen, am 1. für den 2./3. dieses Monats. Und wie ich dorthin kam, war ich allein. Und da habe ich gefragt, ob noch mehrere dazukommen. Es ist viel angenehmer, zusammen zu reisen, wenn es mehrere sind. Da hat man mir gesagt: »Nein, es gibt keine.«

Vorsitzender Richter:

Ja. Herr Staatsanwalt, sind noch Fragen?

Staatsanwalt Wiese:

Herr Zeuge, können Sie sich noch an die Baugruben erinnern? Wie tief waren die Baugruben?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy może sobie pan przypomnieć, jakiej głębokości były te doły, które były kopane pod [+ nowe bloki w obozie macierzystym]?

Staatsanwalt Wiese:

Im Stammlager, als die neuen Blocks errichtet wurden.

Dolmetscherin Kapkajew:

Pod te nowe bloki w obozie macierzystym.

Zeuge Franciszek Gulba:

Ten wykop to mógł być może z 2,5 metra [+ głęboki].

Dolmetscherin Kapkajew:

Vielleicht zweieinhalb Meter.

Staatsanwalt Wiese:

Können Sie sich erinnern, ob in diesen Baugruben Wasser war?

Dolmetscherin Kapkajew:

Pan sobie przypomina, czy tam woda była w tych wykopach?

Zeuge Franciszek Gulba:

[Pause] Ja widziałem przy tym, jak betonowali i kładli te ławy, takie betonowe, pod spód, dopiero na przedmurek. Ale to w dwóch blokach, widziałem, nie było wody.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich habe gesehen, als man da diese Gruben hatte, war unten eine Betonschicht. Und erst darauf wurden die Mauern gestellt. Aber ich habe gesehen, in zwei Blocks, da gab es kein Wasser, also in zwei Gruben.

Staatsanwalt Wiese:

In zwei Gruben [+ gab es] kein Wasser, aber in den anderen mußte eine Betonschicht erst eingegossen werden.

Dolmetscherin Kapkajew:

To znaczy, w dwóch pan widział, że nie był o wody

Sprecher (nicht identifiziert) [unterbricht]:

Das hat er nicht gesagt.

Staatsanwalt Wiese:

Er wird es ja bestätigen oder nicht.

Dolmetscherin Kapkajew:

Znaczy, że w dwóch nie było wody? Pan widział, że w dwóch wykopach, a w pozostałych trzeba było kłaść te betonowe...

Zeuge Franciszek Gulba:

Nie, tu gdzie kładli ławy betonowe, jak ja widziałem, to kładli, jak nie było mokro. Była ziemia i takie...

Dolmetscherin Kapkajew:

Also dort, wo ich gesehen habe, daß man die Betonschicht gelegt hat, da war kein Wasser. Aber da war Erde und so.

Zeuge Franciszek Gulba:

Możliwe jest, że woda się pojawiła w pierwszych blokach, które leżały w tym kierunku, jak się szło na blok 11.

Dolmetscherin Kapkajew:

Es ist möglich, daß das Wasser sich gezeigt hat in den ersten Blocks, wenn man in Richtung des 11. Blocks ging.

Zeuge Franciszek Gulba:

Tak, przy tej [alei].

Dolmetscherin Kapkajew:

An dieser Allee.

Zeuge Franciszek Gulba:

Bo tam, zanim rozpoczęła się budowa, to tam były takie doły i tam była woda.

Dolmetscherin Kapkajew:

Weil bevor man mit den Bauten begann, war dort so eine Grube, und sie war voll Wasser.

Staatsanwalt Wiese:

Danke schön.

Vorsitzender Richter:

Herr Rechtsanwalt Raabe.

Nebenklagevertreter Raabe:

Herr Präsident, ich möchte den Zeugen bitten, doch noch mal an die Karte zu gehen und zu zeigen an Block 11, von welchem Fenster aus das war. Ich habe das eben nicht ganz deutlich...

Vorsitzender Richter:

Bitte schön.

Nebenklagevertreter Raabe:

Herr Zeuge, würden Sie bitte mal hier an die Karte gehen

Dolmetscherin Kapkajew:

Może pan [będzie] łaskaw na [mapie] pokazać, z którego okna pan w bloku 11 [+ to widział]?

Nebenklagevertreter Raabe:

Und mir zeigen, wo das Fenster an diesem Block angebracht war, von dem aus Sie auf die Schwarze Wand gesehen haben?

Zeuge Franciszek Gulba:

Tu jest ściana śmierci.

Dolmetscherin Kapkajew:

Hier ist die Todeswand, die Schwarze Wand.

Zeuge Franciszek Gulba:

A tu my byliśmy w oknie pierwszym, od tej ściany [unverständlich]

Dolmetscherin Kapkajew:

Und hier waren wir, an diesem Fenster, dem ersten Fenster an der Wand.

Zeuge Franciszek Gulba:

Tu była ta ulica »Rote Alee«.

Dolmetscherin Kapkajew:

Hier war diese Rote Allee.

Zeuge Franciszek Gulba:

A tu jeszcze był płot betonowy.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und da war noch eine Betonmauer.

Vorsitzender Richter:

Und dürfte ich noch einmal sehen, wo das Fenster war, von dem aus er das gesehen hat?

Dolmetscherin Kapkajew:

Niech pan jeszcze to okno pokaże.

Zeuge Franciszek Gulba:

Okna b yły tu wzdłuż.

Dolmetscherin Kapkajew:

Hier war das, links.

Vorsitzender Richter:

Also das letzte Fenster in dem Block 11?

Dolmetscherin Kapkajew:

Ostatnie okno w bloku 11?

Zeuge Franciszek Gulba:

To nawet były zdaje się dwa okna w tym pokoju.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich glaube sogar, es waren zwei Fenster in diesem Zimmer.

Nebenklagevertreter Raabe:

Sie können sich bitte wieder hinsetzen.

Dolmetscherin Kapkajew:

Proszę bardzo.

Nebenklagevertreter Raabe:

Wo waren diese Fenster angebracht? Waren die in einer normalen Fensterhöhe, oder waren die besonders hoch angebracht? Mußten Sie da auf einen Stuhl steigen?

Dolmetscherin Kapkajew:

Proszę pana, jak były umieszczone te okna, na normalnej wysokości okiennej czy tak wysoko, że trzeba było stawać na stołkach, żeby patrzeć?

Zeuge Franciszek Gulba:

Na normalnej wysokości.

Dolmetscherin Kapkajew:

Normale Höhe des Fensters.

Nebenklagevertreter Raabe:

Danke.

Zeuge Franciszek Gulba:

I kiedy obserwowaliśmy na dół, jak strzelał, to myśmy się naturalnie chowali tu, za ścianę, żeby ten Palitzsch, który strzelał, żeby nie widział i wchodziliśmy nawet, bo tu stały łóżka, takie trzypiętrowe. To weszliśmy na to łóżko i bardzo dobrze się widziało przez te okna.

Dolmetscherin Kapkajew:

Aber während der Beobachtungen haben wir uns immer so ein bißchen versteckt, an der Wand entlang, weil wir Angst hatten, der Palitzsch, der die Erschießungen vorgenommen hat, könnte uns sehen. Wir stiegen auch auf die Betten. Die waren dreistöckig, und von oben konnten wir ausgezeichnet sehen.

Nebenklagevertreter Raabe:

Danke.

Vorsitzender Richter:

Herr Rechtsanwalt Doktor Eggert.

Verteidiger Eggert:

Herr Zeuge, sind Ihnen bei dieser Vernehmung in Warschau auch Bilder gezeigt worden?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy podczas pana pr zesłuchania w Warszawie pokazywano panu zdjęcia jakieś?

Zeuge Franciszek Gulba:

Nie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nein.

Verteidiger Eggert:

Haben Sie bei dieser Vernehmung gesagt, daß Sie beabsichtigen, auch eine Aussage zu Bednarek zu machen? Oder sind Sie danach gefragt worden?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy pan podczas tego przesłuchania mówił, że pan zamierza coś powiedzieć odnośnie Bednarka? Czy panu stawiano pytania na ten temat?

Zeuge Franciszek Gulba:

Nie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nein.

Verteidiger Eggert:

Hat sich, bevor Sie nach Frankfurt gefahren sind, auch das Auschwitz-Komitee an Sie gewandt?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy przed tym, zanim pan pojechał do Frankfurtu, czy zwracał się do pana Komitet Oświęcimski?

Zeuge Franciszek Gulba:

Nie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nein.

Verteidiger Eggert:

Nur eine Frage noch zu den örtlichen Verhältnissen, Herr Zeuge. Sie sagten vorhin, der Block 8a ist seitlich einmarschiert und der Block 8 von der Straße her. Können Sie noch sagen, als die Blocks in der Mitte des Lagers nun errichtet waren, ob die Blocks 8 und 8a gemeinsam zum Appell angetreten sind oder ob der Block 8a vor seinem Eingang und der Block 8 vor dem Eingang nach der Lagerstraße hin antrat?

Dolmetscherin Kapkajew:

Proszę pana, pan nam mówił, że wejście do bloku 8a było z boku, a wejście do bloku 8 od strony ulicy, i czy może nam pan powiedzieć, wtedy, kiedy oni się ustawiali do apelu, czy to oni do apelu wychodzili, każdy ze swoich drzwi?

Zeuge Franciszek Gulba:

Każdy ze swoich drzwi wychodził.

Dolmetscherin Kapkajew:

Jeder Block ging aus seiner eigenen Tür.

Verteidiger Eggert:

Nein, beim Appell, das Antreten, ob das vorne gemeinsam auf der Lagerstraße war oder ob der Block 8a seitlich vom Block – er kann es sich ja auf der Karte ansehen – angetreten ist.

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy, proszę pana, czy oni do apelu, jak się ustawiali, to stali jednocześnie, razem, jeden obok drugiego, czy też blok 8a stał bokiem?

Zeuge Franciszek Gulba:

Jak ja już powiedziałem, na początku, kiedy nie było jeszcze wykopów, to wszystkie prawie bloki stawały na tym dużym placu czworokątnym, a później, jak już wykopy się zrobiły, to blok 8a stawał na tej ulicy, gdzie [było wejście] do jego bloku, a 8, ja już teraz sam nie pamiętam, ale zdaje się blok 8 stawał na tej ulicy, która prowadziła do bloku 11.

Dolmetscherin Kapkajew:

Wie ich Ihnen bereits gesagt habe: Am Anfang, als diese neuen Blocks nicht gebaut waren, da standen alle zusammen dort in diesem quadratischen Raum. Und später, als sie schon vor den Blocks sich aufstellen mußten, dann, soweit ich mich erinnere, stellte sich Block 8a auf der Straße neben seinem Eingang auf und Block 8 auf dieser Straße, die zu Block 11 führt.

Verteidiger Eggert:

Danke schön.

Vorsitzender Richter:

Bitte schön, Herr Staatsanwalt zunächst.

Staatsanwalt Kügler:

Sind Sie in Warschau von einem Richter in einem Gerichtsgebäude vernommen worden? Oder hat diese Vernehmung im Justizministerium bei der Hauptkommission stattgefunden?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy wtedy, kiedy pana przesłuchano w Warszawie, czy ten sędzia przesłuchał pana w gmachu jakiegoś sądu, czy to było w tym samym [budynku], gdzie jest Ministerstwo Sprawiedliwości, gdzie ta Komisja?

Zeuge Franciszek Gulba:

Tam, gdzie ta K omisja. Mnie powiedzieli, żebym czekał coś pół godziny, bo przybędzie wezwany sędzia i on mnie osobiście przesłucha.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das war dort, wo die Kommission ist. Aber ich mußte eine halbe Stunde warten. Man hat mir gesagt, ein Richter kommt, um mich zu verhören.

Vorsitzender Richter:

Herr Rechtsanwalt Raabe.

Nebenklagevertreter Raabe:

Noch eine Frage, Herr Zeuge. Wußten Sie durch irgend jemand, daß Sie heute hier über Bednarek befragt werden würden in Frankfurt?

Dolmetscherin Kapkajew:

Proszę pana, czy pan od kogoś się dowiedział, że pan tu będzie przesłuchiwany na temat Bednarka? Przedtem.

Zeuge Franciszek Gulba:

Nie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nein.

Zeuge Franciszek Gulba:

Mnie przesłuchiwali w Warszawie, , to oni się pytali o innych, ale nazwiska Bednarka nie było i chcieli wiedzieć ode mnie, żebym ja powiedział, co ja będę zeznawał.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nein, damals in Warschau, da hat man mir die Angeklagten mit anderen Namen genannt. Und sie wollten von mir wissen, was ich zu sagen habe.

Nebenklagevertreter Raabe:

Ja.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und ich habe es ja auch gesagt.

Nebenklagevertreter Raabe:

Danke.

Zeuge Franciszek Gulba:

Jeszcze, jeżeli mogę dodać, podawali mi [+ nazwiska]: Kaduk, Boger, Klehr.

Dolmetscherin Kapkajew:

Wenn ich bitte noch hinzufügen darf: Man hat mich gefragt über Kaduk, Boger, Klehr.

Zeuge Franciszek Gulba:

Lucas.

Dolmetscherin Kapkajew:

Lucas.

Zeuge Franciszek Gulba:

I j eszcze coś paru mi podali.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und noch andere Namen.

Vorsitzender Richter:

Bitte schön.

Richter Hotz:

Herr Gulba, ich habe nur eine Frage. Erinnern Sie sich an Ihre Unterkunft in der Strafkompanie in Birkenau, in BI, sagten Sie heute vormittag?

Dolmetscherin Kapkajew:

Proszę pana, czy pan sobie przypomina, gdzie pan był umieszczony wtedy, kiedy pan był w karnej kompanii w Brzezince? Pan BI, zdaje się, powiedział?

Zeuge Franciszek Gulba:

Tak.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja.

Richter Hotz:

Dazu folgende Frage: Wissen Sie, ob in dem Waschraum dieser Unterkunft ein Wasseranschluß nach außen, also zur Lagerstraße oder jedenfalls nach außen hin vorhanden war, ins Freie?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy pan sobie przypomina, tam, w tym pomieszczeniu, gdzie wyście żyli, kiedy pan był w tej karnej kompanii, tak. To czy tam w łazience było jakieś połączenie, że można było wodę na zewnątrz brać? Rura, która na zewnątrz [+ wychodziła], czy można było przyczepić?

Zeuge Franciszek Gulba:

W tym bloku, to był blok 2 albo 3, ja już dzisiaj nie pamiętam.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das war Block 2 oder 3. Das weiß ich nicht mehr.

Zeuge Franciszek Gulba:

Murowane bloki.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das waren gemauerte Blocks.

Zeuge Franciszek Gulba:

I tam w ogóle w bloku nie było żadnego urządzenia łazienkowego. A tylko w podwórzu, jak się wchodziło. To tu był mur aż do bloku, to pod murem było urządzonych kilka takich miednic pod ścianą i tam się wodę napuszczało z korka, i tam się myli.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und in diesen Blocks, da gab es keine Badeeinrichtungen. Nur im Hof. Und da waren nur an der Wand, also im Hof vor den Blocks, Einrichtungen, Kräne, da konnte man Wasser entnehmen.

Richter Hotz:

Konnte man sich in dem Block nicht waschen?

Dolmetscherin Kapkajew:

A w samym bloku nie można się było myć?

Zeuge Franciszek Gulba:

Nie, tam nie było.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nein, dort gab es kein Wasser.

Richter Hotz:

Wir haben uns den Block angesehen. Und nach den dort getroffenen Feststellungen ist jedenfalls späterhin eine Anschlußmöglichkeit für Wasser vorhanden gewesen, und zwar innerhalb des Blocks.

Dolmetscherin Kapkajew:

Myśmy to obejrzeli, wie pan, te bloki podczas wizji i tam stwie rdziliśmy, że było takie pomieszczenie gdzie woda była w środku, znaczy, urządzenie dla wody było w środku.

Zeuge Franciszek Gulba:

Ale to może później.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das ist vielleicht später [+ angebracht] worden.

Richter Hotz:

Danke schön.

Vorsitzender Richter:

Ja.

Zeuge Franciszek Gulba [unterbricht]:

Dlaczego, jeszcze bym chciał powiedzieć, i że ta woda była na zewnątrz. Tam kilka razy po apelu wieczornym jak było, przyszedł ten Kommandoführer, no i nas wypędził z bloku, jakby coś robić jeszcze w tym podwórzu, gdy to gimnastykę taką musieliśmy robić. Przyszedł z psem, wypędził nas i od tego muru, do tego, biegiem, musieliśmy latać, a ci kapowie niemieccy, którzy byli, naturalnie nie, bo tam było kilku kapów, też w karnej kompanii, też jako więźniowie, za karę. To jak dosyć myśmy się nalatali, co już ciepło było, to ci kapowie wzięli jednego pod tą wodę i spuścili mu wodę na to i drugiemu tu i był wypadek, że [przewrócił] się przy tym więzień.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich will noch etwas dazu erzählen, weshalb ich mich ganz genau erinnere, daß diese Wasseranschlüsse draußen waren, die Wasserkräne. Nach dem Abendappell, da kam häufig ein Kommandoführer mit einem Hund. Und da mußten wir furchtbar schnell von einer Mauer zur anderen Mauer laufen. Und nachdem wir so erhitzt waren, [+ hielt] er den einen oder anderen mit dem Kopf unter diesen Wasserhahn. Und da gab es Fälle, daß der eine oder andere eben umgekippt ist danach.

Vorsitzender Richter:

Wissen Sie, ob damals auch Bednarek Blockältester in diesem Lager war?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy był Bednarek w tym obozie też blokowym?

Zeuge Franciszek Gulba:

Nie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nein.

Vorsitzender Richter:

Damals war er nicht dort.

Zeuge Franciszek Gulba:

To był Reichsdeutscher. A ja nie wiem, jak się nazywał.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das war ein Reichsdeutscher.

Vorsitzender Richter:

Herr Staatsanwalt, Sie wollten noch eine Frage stellen.

Staatsanwalt Kügler:

Ich wollte nur eine Frage zur Klärung stellen. Der Zeuge spricht meines Erachtens von den übrigen Blocks, nicht von dem Strafblock in Birkenau. Und von dem Strafblock in Birkenau hat er ja gesagt, daß er da nie drin war.

Vorsitzender Richter:

Moment, Herr Staatsanwalt.

Staatsanwalt Kügler:

Vielleicht habe ich das jetzt mißverstanden.

Vorsitzender Richter:

Ich glaube, Sie haben es mißverstanden.

Er hat uns erzählt, er kam im März 42 in die Zelle nach Block 11, in die Todeszelle, und hat dort eine Nacht verbracht. Er kam dann wiederum zur Strafkompanie, Block 11. Und im Julei 1942 kam er nach Birkenau zur Strafkompanie, und zwar zunächst in den Lagerabschnitt BIb.

Staatsanwalt Kügler:

Aber die Frage von Herrn Amtsgerichtsrat Hotz bezüglich der Anbringung der Wasserstellen bezog sich doch offenbar auf die Blocks in Birkenau. [...]

Richter Hotz:

BI, Birkenau.

Vorsitzender Richter:

In BIb.

Staatsanwalt Kügler:

Also in Birkenau, und zwar auf die gewöhnlichen Häftlingsblocks, nicht auf den Strafblock, wo Bednarek Blockältester war.

Vorsitzender Richter:

Moment, Herr Staatsanwalt. Bednarek war, wie wir wissen, Blockältester in dem Strafblock in BIId. Hier ist aber die Rede nicht von BIId, sondern von BI.

Staatsanwalt Kügler:

Ja.

Vorsitzender Richter:

Und deshalb habe ich ja eben den Zeugen gefragt, ob Bednarek auch in BI Blockältester gewesen ist. Und da sagt er: Nein, das sei ein Reichsdeutscher gewesen.

Staatsanwalt Kügler:

Gut.

Vorsitzender Richter:

Ist klargestellt.

Verteidiger Steinacker:

Er hat gesagt, Block 2 und 3.

Richter Hotz:

Ja, stimmt doch.

Dolmetscherin Kapkajew:

2 oder 3, ich weiß nicht genau welcher.

Richter Hotz:

3 und 4 waren es.

Vorsitzender Richter:

Herr Doktor Eggert, wollten Sie noch etwas fragen?

Verteidiger Eggert:

Danke schön, es hat sich erledigt.

Vorsitzender Richter:

Keine Frage mehr, es hat sich erledigt. Bednarek selbst, hatten Sie noch eine Frage oder eine Erklärung? Wird sonst von seiten der Verteidigung eine Frage gestellt, von den Angeklagten eine Erklärung gewünscht? Wenn nein, Herr Zeuge, können Sie das, was Sie gesagt haben, mit gutem Gewissen [+ beschwören]?

0:00